Byla B2-2499-480/2015
Dėl BUAB „Ignalinos statyba“ 2015 m. rugsėjo 8 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoti asmenys BUAB „Ignalinos statyba“, S. Z., V. P., UAB „Indebt“, UAB „Algavos centras“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo VĮ Turto banko skundą dėl BUAB „Ignalinos statyba“ 2015 m. rugsėjo 8 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoti asmenys BUAB „Ignalinos statyba“, S. Z., V. P., UAB „Indebt“, UAB „Algavos centras“,

Nustatė

2Pareiškėjas (kreditorius) VĮ Turto bankas pateikė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti BUAB „Ignalinos statyba“ 2015-09-08 kreditorių komiteto posėdžio 3 ir 4 darbotvarkės klausimu priimtus nutarimus. Pareiškėjas nurodo, kad iš esmės analogišku klausimu jau yra vykęs ginčas teisme tarp šalių dėl per didelės administravimo sąmatos, tačiau administratorius, kaip matyti iš 4 darbotvarkės klausimu pateiktos informacijos, ir toliau iki 2015-08-31 skaičiuoja pagal nesumažintą sąmatą, kuri buvo tvirtinta 2013-12-04. Vadovaujantis administratoriaus pateikta informacija 2015-08-31 administravimo išlaidos jau sudaro 147 723 Eur (su mokesčiais), iš kurių administratoriaus atlyginimas sudaro 60 692,21 Eur. Bendros prognozuojamos gauti lėšos - 223 659 Eur. Įvertinus aplinkybę, kad skundžiamu trečiu darbotvarkės klausimu patvirtinta 3 223,47 Eur/mėn. (be mokesčių) administravimo sąmata, o bankroto administravimo procedūros dar gali užtrukti iki 18 mėnesių, bendra administravimo išlaidų sąmata už visą laikotarpį sudarytų 217 930,20 Eur (su mokesčiais), iš jų vien administratoriaus atlyginimas sudarytų 95 575,13 Eur. Tokios administravimo išlaidos yra neadekvačios, įmonės bankroto procedūra iš esmės nėra sudėtinga ar reikalaujanti daug laiko, finansinių sąnaudų - didžioji gautinų lėšų yra iš gamybinės bazės (nekilnojamo turto) pardavimo, kilnojamas turtas, įranga yra bevertė ir priimtas sprendimas ją parduoti į metalo laužą ar nurašyti. Kreditoriaus nuomone, nustatytas administratoriaus atlyginimas mėnesiui yra per didelis, net didesnėse įmonėse, kuriose kreditoriumi dalyvavo VĮ Turto bankas, administratorių atlyginimai buvo mažesni. Prioritetas turi būti teikiamas atlyginimo administratoriui nustatymui fiksuota suma, nes tokiu būdu bankroto administratorius yra motyvuojamas kuo operatyviau užbaigti visas bankroto procedūras, o ne jas vilkinti, siekiant gauti didesnį atlyginimą. Ginčijamas nutarimas 3 darbotvarkės klausimu pažeidžia antros eilės kreditoriaus VĮ Turto banko, atstovaujančio valstybę, interesus, nes jis praras galimybę gauti pinigines lėšas, kurios galėtų būti skiriamos visų bendruomenės narių poreikiams tenkinti. Taip pat pažeidžiami ir kitų kreditorių interesai bei kreditorių interesų pusiausvyra.

3Suinteresuoto asmens BUAB „Ignalinos statyba“ bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ įgaliotas asmuo atsiliepime prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas, nepagrįstai ginčydamas nutarimą Nr. 3, neįrodė, jog daugumos kreditorių paskirtas bankroto administratoriaus atlyginimo dydis yra neprotingas, nesąžiningas ar neteisingas. Pareiškėjas neadekvačiai vertina įmonės bankroto procesą, administratoriaus jau atliktus, atliekamus ir ateityje atliktinus būtinus darbus bei jų mastą ir sudėtingumą. Patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra adekvati ir proporcinga įmonės bankroto procedūrų apimčiai ir mastui. Pareiškėjas siekia besąlygiškai ginti valstybės interesus, neadekvačiai atsiskaitant su administratoriumi, kuris įmonės bankroto procedūrą vykdo teisėtai, sklandžiai ir operatyviai. Pareiškėjas veikia aplaidžiai ir nesąžiningai, neteisėtai reikalauja panaikinti nutarimą Nr. 3, kurį priėmė dauguma kreditorių komiteto narių, objektyviai ir visapusiškai įvertinusių bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų mastą ir sudėtingumą. Suinteresuoto asmens nuomone, tiek Kauno apygardos teismas, priimdamas 2015 m. vasario 18 d. nutarties dalį, tiek Lietuvos apeliacinis teismas, priimdamas 2015 m. birželio 2 d. nutartį, pažeidė materialines ir procesines teisės normas, reglamentuojančias bankrutuojančios / bankrutavusios įmonės kreditorių nutarimų priėmimo ir ginčijimo tvarką, bankroto administravimo išlaidų sąmatos skyrimo ar mažinimo tvarką, bei nukrypo nuo aiškiai suformuotos kasacinio teismo praktikos. Dėl šių priežasčių administratorius pateikė kasacinį skundą dėl minėtų žemesnės instancijos teismų nutarčių, tačiau kasacinės instancijos teismas 2015 m. liepos 29 d. nutartimi atsisakė kasacinį skundą priimti. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, administratorius parengė kreditorių komiteto posėdžio medžiagą, kuriame vienas iš svarstomų darbotvarkės klausimų yra dėl administravimo išlaidų sąmatos sumažinimo. Nutarimu Nr. 4 patvirtintoje pajamų-išlaidų atskaitoje už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. nurodyti duomenys apskaičiuoti, remiantis galiojusiu 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu, kurio atžvilgiu nebuvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Todėl neegzistuoja joks teisėtas pagrindas panaikinti ir skundžiamą nutarimą Nr. 4.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Algavos centras“ atsiliepime prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Nurodo, kad įvertinus įmonės dydį, dokumentų apimtį, procedūrų apimtį, įmonės istoriją, esamo turto situaciją, darytina išvada, jog BUAB „Ignalinos statyba“ bankrotą administruoti reikia daugiau nei paprastesnėse kompanijose administratoriaus laiko ir pastangų. Kreditoriui nėra žinoma apie tai, kad administratorius vilkintų šios įmonės bankroto procesą, taip pat tokių duomenų nenurodė ir pareiškėjas. Pareiškėjas neįrodė, kad bankroto procesą būtų galima lyginti su kitų įmonių bankroto procesais, taip pat neįrodė tų įmonių turimo turto ir paskirto administratoriaus atlyginimo. Būtent pareiškėjas trukdo bankroto administratoriui greitai ir kokybiškai vykdyti bankroto procedūras, nes atsisako patvirtinti reikiamą administravimo išlaidų sąmatą arba ginčija jau kreditorių patvirtintą sąmatą, taip pat ginčija kitus kreditorių priimtus nutarimus, ir visiškai neįvertina, kad dėl tokių veiksmų nepagrįstai didėja administravimo išlaidos. Pareiškėjui siekiant viso finansinio reikalavimo patenkinimo, gali nukentėti bankroto procedūros ir tuo pačiu gali būti pažeistos visų kreditorių teisės. Nutarimu Nr. 3 patvirtintas administratoriaus atlyginimo dydis atitinka paslaugų kokybę ir kiekį. 2013-12-04 kreditorių susirinkime priimtas nutarimas, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, nėra panaikintas, jo vykdymas taip pat nėra sustabdytas ar apribotas. BUAB „Ignalinos statyba“ 2015-09-08 kreditorių komitete priimtu nutarimu Nr. 4 patvirtintoje pajamų-išlaidų ataskaitoje nurodyti duomenys apskaičiuoti pagal pačių kreditorių patvirtintą ir nenuginčytą nutarimą, todėl pajamų-išlaidų ataskaitoje nurodyti duomenys yra teisingi.

5Pareiškėjo VĮ Turto banko skundas tenkintinas.

6Kauno apygardos teismo 2013-04-09 nutartimi UAB „Ignalinos statyba“ iškelta bankroto byla (nutartis įsiteisėjo 2013-06-14), 2014-01-17 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. BUAB „Ignalinos statyba“ 2015-09-08 kreditorių komiteto posėdyje 3 darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas laikotarpiu nuo 2015-09-01 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro administravimo išlaidoms skirti šias sumas: 1.601,60 Eur + PVM per mėn. administratoriaus atlyginimui, 912,30 Eur + PVM per mėn. teisinėms paslaugoms, 709,57 Eur + PVM per mėn. kitoms administravimo išlaidoms; 4 darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti pajamų-išlaidų ataskaitą už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo įmonei iki 2015-08-31.

7Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Tačiau kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1240/2014). Iš byloje pateikto BUAB „Ignalinos statyba“ 2015-09-08 kreditorių komiteto posėdžio protokolo matyti, kad į kreditorių komiteto posėdį neatvyko nei vienas narys, komiteto nariai UAB „Algavos centras“, S. Z., UAB „Indebt“, VĮ Turto bankas, V. P. komiteto darbotvarkės klausimais balsavo raštu. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl BUAB „Ignalinos statyba“ kreditorių komiteto nutarimų teisėtumo, patikrinęs, ar buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių komiteto narių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, pažeidimų nenustatė (ĮBĮ 22 str. 3 d., 24 str. 1 d.). Pareiškėjas VĮ Turto bankas taip pat tokių aplinkybių nenurodė.

8Pareiškėjas skundą iš esmės grindžia aplinkybėmis, kad skundžiamais nutarimais nustatytos administravimo išlaidos yra per didelės, nes įmonės bankroto procedūra iš esmės nėra sudėtinga ar reikalaujanti daug laiko, finansinių sąnaudų; nustatytas administratoriaus atlyginimas mėnesiui yra per didelis, prioritetas turi būti teikiamas atlyginimo administratoriui nustatymui fiksuota suma, nes tokiu būdu bankroto administratorius yra motyvuojamas kuo operatyviau užbaigti visas bankroto procedūras; ginčijamas nutarimas 3 darbotvarkės klausimu pažeidžia antros eilės kreditoriaus VĮ Turto banko ir kitų kreditorių interesus, taip pat kreditorių interesų pusiausvyrą.

9Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 5 p., 36 str. 2 d.). Tokią kreditorių susirinkimo teisę lemia bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimų patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama, nustatant atlyginimą administratoriui už teikiamas paslaugas, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei kiekį. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Be atlyginimo administratoriui, administravimo išlaidas sudaro ir kitos išlaidos, kurių pavyzdinis sąrašas nustatytas ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje. Įstatymas nepateikia kriterijų, pagal kuriuos turėtų būti nustatomas administravimo išlaidų, išskyrus atlyginimą administratoriui, dydis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus. Atitinkamai kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Remdamasis šiais Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, tokia pati pareiga tenka ir kreditoriui, kuris teikia alternatyvų siūlymą dėl administravimo išlaidų sąmatos.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad už skundžiamus nutarimus balsavo 3 iš 5 kreditorių komiteto narių, t. y. kreditorių komiteto narių dauguma, kurie 3 darbotvarkės klausimu balsavo už bankroto administratoriaus pateiktą pasiūlymą laikotarpiu nuo 2015-09-01 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro administravimo išlaidoms skirti viso 3223,47 Eur + PVM per mėn. sumą (1.601,60 Eur + PVM per mėn. administratoriaus atlyginimui, 912,30 Eur + PVM per mėn. teisinėms paslaugoms, 709,57 Eur + PVM per mėn. kitoms administravimo išlaidoms), o 4 darbotvarkės klausimu nutarė patvirtinti administratoriaus pateiktą pajamų - išlaidų ataskaitą už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo įmonei iki 2015-08-31. Iš kreditorių komiteto nariams bankroto administratoriaus pateikto Kreditorių komiteto posėdžio, įvyksiančio 2015-09-08, siūlomos darbotvarkės klausimų paaiškinimo ir nutarimo projektų (b. l. 50-52), matyti, kad bankroto administratorius, pateikdamas savo nutarimo projektą 3 darbotvarkės klausimu, nepateikė jokių paaiškinimų ir įrodymų, pagrindžiančių nurodomų administravimo išlaidų bei atlyginimo administratoriui dydį. Taip pat iš pateiktos pajamų - išlaidų ataskaitos už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2015-08-31 (b. l. 52), iš kurios matyti, kad administravimo išlaidos už minėtą laikotarpį sudaro 147 723 Eur, iš kurių administratoriaus atlyginimas sudaro 60 692,21 Eur (2 288 Eur/mėn.), išlaidos teisinės paslaugos – 34 571,48 Eur (1 303,29 Eur/mėn.), kitos išlaidos - 26 821,60 Eur (1 013,67 Eur/mėn.). Tačiau ir šiuo atveju bankroto administratorius nepateikė jokių paaiškinimų ir įrodymų, pagrindžiančių patirtas administravimo išlaidas. Kaip minėta, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad bankroto administratorius kreditorių komiteto susirinkimui jokių duomenų pagrindžiančių minėtas išlaidas nepateikė. Pareiškėjas VĮ Turto bankas, nesutikdamas su bankroto administratoriaus pateiktais nutarimų projektais, 3 kreditorių darbotvarkės klausimu pateikė savo pasiūlymą nuo bankroto bylos iškėlimo iki išregistravimo iš JAR administravimo išlaidoms skirti 100000 Eur (su mokesčiais), iš jų administratoriaus atlyginimas 60 000 Eur (su mokesčiais). Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos ir pateikto skundo, pareiškėjas taip pat nepagrindė savo siūlomo administravimo išlaidų ir atlyginimo administratoriui dydžio, nepagrindė savo argumentų, kodėl atlyginimas administratoriui turėtų būti nustatomas fiksuota suma visam įmonės bankroto procesui, o neturėtų būti mokamas kas mėnesį (CPK 178 str.). Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2015-02-18 nutartimi panaikino 2014 m. lapkričio 13 d. kreditorių komiteto posėdžio 10 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą nesumažinti administravimo išlaidų sąmatos ir šį klausimą perdavė įmonės kreditorių komitetui svarstyti iš naujo. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-23 nutartimi Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartį paliko nepakeistą. Teismas sutinka su BUAB „Ignalinos statyba“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens atsiliepime nurodytais argumentais, kad vadovaujantis teismų praktika, kreditorių susirinkimas administratoriui nustatytą atlyginimą gali keisti tik į ateitį, tačiau atsižvelgiant į pajamų - išlaidų ataskaitoje už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2015-08-31 nurodytą administratoriaus atlyginimo dydį, prognozuojamas iš įmonės turto pardavimo gauti pajamas, bei Kauno apygardos teismo 2015-02-18 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-23 nutartis, spręstina, kad administravimo išlaidų skaičiavimas pagal BUAB „Ignalinos statyba“ 2013-12-04 pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą iki 2015-08-31 šiuo atveju neatitinka CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad Įmonių bankroto įstatymo nuostatos suteikia kompetenciją būtent kreditoriams tvirtinti ir keisti administravimo išlaidų sąmatą, teismas sprendžia, kad pareiškėjo VĮ Turto banko skundas dėl BUAB „Ignalinos statyba“ 2015-09-08 kreditorių komiteto posėdžio 3 ir 4 darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų panaikinimo tenintinas ir juose svarstyti klausimai perduotini kreditorių komitetui svarstyti iš naujo.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

13Panaikinti BUAB „Ignalinos statyba“ 2015 m. rugsėjo 8 d. kreditorių komiteto posėdžio 3 ir 4 darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus ir juose svarstytus klausimus perduoti BUAB „Ignalinos statyba“ kreditorių komitetui svarstyti iš naujo.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai