Byla 2-2141-374/2013
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei S. G. (P.) dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 500 Lt negrąžinto kredito, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 1080 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikta viešo paskelbimo būdu – 2013-06-28, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovas UAB „4finance“ (buvusi UAB „SMScredit.lt“) ir atsakovė S. G. (P.) 2009-08-06 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė atsakovei suteikė 500 Lt vartojimo kreditą. Atsakovė įsipareigojo kreditą mokėti nustatyta tvarka ir sugrąžinti jį iki 2009-09-05, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Sutinkamai su sutarties 9.2 p., praleidus terminą mokėti įmokas, atsakovė privalo mokėti 1 % dydžio delspinigius nuo skolos už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo dieną. Tokiu būdu, ieškovės paskaičiavimu, atsakovė likusi skolinga ieškovei 500 Lt negrąžinto kredito, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 1080 Lt delspinigių, viso 1680 Lt. Ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 72 Lt žyminis mokestis.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – specialiosios vartojimo kredito sutarties sąlygos (b.l. 4), bendrosios paskolos sutarties sąlygos (b.l. 5-8), CreditInfo Lietuva informacija apie asmenį (b.l. 9), mokėjimo nurodymas (b.l. 10), paaiškinimas dėl delspinigių skaičiavimo ir dydžio (b.l. 11).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str., 6.245 str. 3 d . numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant tokioms aplinkybėms iš atsakovės ieškovei priteistina 500 Lt skolos (negrąžinto kredito) ir 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio.

10Ieškovė prašo priteisti delspinigius, kurie jo paskaičiavimu sudaro 1080 Lt.

11Ieškinys šioje dalyje tenkintinas dalinai. LR CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinių netesybų nenumatyta. Tuo tarpu šalių susitarime nurodyto dydžio (1 proc.) netesybos, nesant aiškiai įrodytų tokio dydžio ieškovo patirtų nuostolių, laikytinos baudinėmis, nes tai sudaro 365 proc. metinių palūkanų (1 proc. per dieną x 365 dienos). Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas nagrinėdamas konkrečią bylą. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus/ieškovo nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (arba 7,3 proc. metinių palūkanų už negrąžintą sumą). Tokia praktika per se (pati savaime) nereiškia, kad visais atvejais turi būti priteisiami tik minimalūs nuostoliai, ir teismas sutinka, kad esant priešingai situacijai šalių susitarimas dėl netesybų, kurių tiesioginė paskirtis skatinti greitesnį prievolės įvykdymą, netektų teisinės reikšmės. Ši aplinkybė, dėl minimalių nuostolių dydžio, vertintina teismo kitų bylos aplinkybių kontekste. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, pagrindinės prievolės dydį, ieškovo ilgą delsimą imtis aktyvių veiksmų išieškant įsiskolinimą, tačiau kartu vertinant jo veiklos pobūdį ir kreditavimo terminus, į tai, kad ieškovas patirtų nuostolių dydžio nenurodė, taip pat atsižvelgiant į tai, kad sutartis atsakovo sudaryta prisijungimo būdu, kartu įvertinant atsakovo iš prievolės nevykdymo gautą naudą, sutartyje nustatytos, teismo nuomone aiškiai per didelės, netesybos mažinamos. Remiantis ieškovės nurodytu delspinigių skaičiavimu, dėl kurio atsakovė prieštaravimų nereiškė, atsižvelgus į bendrą ieškovės apskaičiuotų netesybų dydį ir jų išieškojimo terminą, ieškovei iš atsakovės priteistini delspinigiai mažintini nuo 1 iki 0,2 proc. (arba 73 proc. metinių palūkanų), ieškovei iš atsakovės priteistina atitinkamai 216 Lt delspinigių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006, 2007m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-361, 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-503 ir kt.)(LR CK 1.5 str. 4 d., 6.73 str. 2 d., 6.258str. 3 d., LR CPK 3 str. 7 d.). Toks teismo sprendimas neatima iš ieškovės teisės į įrodytų ir priteistų nuostolių (jeigu ieškovė tokių patyrė), skirtumo išieškojimą.

12LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-05-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., nors ieškinys tenkintinas dalinai iš atsakovės ieškovei priteistina 72 žyminio mokesčio, nes šių išlaidų dydžiui tai reikšmės neturi (LR CPK 93 str.).

14Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 7,76 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti dalinai.

17Priteisti ieškovei UAB „4finace“, juridinio asmens kodas 301881644, Kaunas, Jonavos g. 254A, a.s.Nr.LT297300010112065574, Swedbank, AB, b.k. 73000 iš atsakovės S. G. (P.), a.k( - ) gyv. ( - ), 500 Lt (penkis šimtus litų) negrąžinto kredito, 100 Lt (vieną šimtą litų) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 216 Lt (du šimtus šešiolika litų) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2013-05-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 72 Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai