Byla eL2-44199-592/2015
Dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui A. K. dėl skolos priteisimo priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs kreditoriaus UAB „Gelvora“ pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui A. K. dėl skolos priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2kreditorius kreipėsi į teismą dėl 257,42 € skolos, 46,34 € delspinigių, 15,63 € ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 3 € bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 435 straipsnio 2 dalimi, pareiškimą atsisakoma priimti, jeigu jis yra aiškiai nepagrįstas. Aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks pareiškimas, kurio patenkinimas reikštų teisės aktais įtvirtinto reguliavimo pažeidimą, nepagrįstą nesilaikymą vyraujančios teismų praktikos, kuri pagal vystomą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismui yra privaloma (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje 33/03), bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

5Kreditorius pareiškimu prašo priteisti iš skolininko 46,34 € delspinigius nuo 2015-02-11 iki 2015-08-10 (norma 0,1 ?).

6Pagal LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nuostatą, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.

7Kreditoriaus reikalavimas išieškoti iš skolininko 0,1 ? delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną prieštarauja Lietuvos A. T. suformuotai praktikai, kadangi netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (kreditoriui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (skolininko) sąskaita (Lietuvos A. T. 2003-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002, 2003-11-05 nutartis civilinėje byloje 3K-3-1070/2003, 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-399/2005, 2005-12-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005, 2006-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2006). Taip pat Lietuvos A. T. 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Teismas, išduodamas teismo įsakymą, neturi galimybės sumažinti netesybų, todėl kreditoriaus reikalavimai dėl delspinigių vadovaujantis minėta Lietuvos A. T. formuojama teismų praktika bei atsižvelgiant į skolos dydį negali būti tenkinami pilnai.

8Kreditorius pareiškimu prašo priteisti iš skolininko 15,63 € ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

9Pažymėtina, kad kreditorius užsiima skolų išieškojimu ir prevencija, t.y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti, negali būti laikomos ikiteisminio skolos išniekojimo išlaidomis, šių išlaidų negalima susieti su kreditoriaus veikla skolininko atžvilgiu, taip pat šios išlaidos negali būti vertinamos kaip išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.). Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog skolininkas privalo finansuoti ieškovo tiesioginę veiklą.

10Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju kreditoriaus reikalavimai negali būti tenkinami visiškai, ir į tai, kad CPK XXIII skyriaus nuostatos nenumato teismui galimybės kreditoriaus pareiškimą tenkinti iš dalies, kreditoriaus pareiškimą atsisakytina priimti kaip aiškiai nepagrįstą (( - ) straipsnio 2 dalis).

11Kreditoriui išaiškinama, kad jis turi teisę pateikti ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles arba pašalinus arba išnykus aplinkybėms, kliudančioms priimti pareiškimą CPK XXIII skyriaus tvarka, kreditorius gali vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu pareiškimu (( - ) straipsnis, 137 straipsnio 4 dalis)

12Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 435 straipsnio 2 dalis teismas

Nutarė

13atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „Gelvora“ pareiškimą skolininkui A. K. dėl skolos priteisimo.

14Išaiškinti kreditoriui, kad teismo nutartis atsisakyti priimti pareiškimą neužkerta kelio, ištaisius trūkumus, įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai