Byla 3K-3-62/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininko), Janinos Stripeikienės (pranešėja), Prano Žeimio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Pakrijas“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 9 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo firmos „Forthmill Limited“ ieškinį atsakovui UAB „Pakrijas“, trečiajam asmeniui K. B. dėl skolos priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Škotijos įmonė „Forthmill Limited“ kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2003 m. balandžio 4 d. pasirašė su atsakovu UAB „Pakrijas“ jungtinės veiklos sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas už savo lėšas nupirktus naftos produktus perduodavo atsakovui, o šis užtikrindavo jų realizavimą, vertės ir gauto pelno dalies grąžinimą ieškovui. Sutarties 2003 m. gruodžio 8 d. papildymu Nr. 1 ieškovui priklausančio 121 162,77 Lt (35 091,16 euro) atlyginimo (pelno) dalis buvo restruktūrizuota, t. y. laikyta ieškovo investicija į bendrą veiklą, vėliau ši suma buvo dar kartą panaudota naftos produktams įsigyti (Sutarties priedas Nr. 52). Ieškovas nurodė, kad atsakovas už perduotus naftos produktus negrąžino 93 008,54 JAV dolerio ir 35 091,16 euro, nesumokėjo 123 785 Lt premijos (pelno dalies). Pagal Sutarties 9.1 punktą atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 0,15 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Atsakovui priskaičiuoti delspinigiai: 49 047 JAV doleriai ir 9633 eurai už pavėluotą skolos gražinimą, 33 979 Lt – už pavėluotą premijos (pelno dalies) išmokėjimą. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo skolą su priskaičiuotais delspinigiais: 142 055,54 JAV dolerio, 44 724,16 euro, 157 608,50 Lt ir 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovas UAB „Pakrijas“ pareiškė priešieškinį ir nurodė, kad Sutarties 2003 m. gruodžio 8 d. papildymu Nr. 1 šalys sutarė dėl atlyginimo ieškovui išmokėjimo už faktiškai neatliktas paslaugas, t. y. šiuo sandoriu įteisinta faktiškai neegzistuojanti skola už paslaugas, o jo pagrindu vėliau sudarytas susitarimas, kad 121 162,77 Lt panaudota naftos produktams įsigyti (Sutarties priedas Nr. 52). Pelnas skaičiuojamas tik pasibaigus finansiniams metams, be to, atsakovo veikla buvo nuostolinga, todėl nėra skirstytino pelno. Atsakovas prašė teismo pripažinti negaliojančiu šalių sudarytą 121 162,77 Lt skolos restruktūrizavimo sandorį.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 14 d. sprendimu priešieškinį atmetė, o ieškinį patenkino: priteisė ieškovui iš atsakovo 142 055,54 JAV dolerio, 44 724,16 euro ir 157 764 Lt skolos (93 008,54 JAV dolerio, 35 091,16 euro ir 123 785 Lt pagrindinės skolos, 49 047 JAV dolerius, 9633 eurus ir 33 979 Lt delspinigių) bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2004 m. rugpjūčio 26 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teismas nurodė, kad atsakovo reikalavimo dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu nėra pagrindo tenkinti. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir turi būti vykdoma. Atsakovas neginčija ieškovo reikalaujamos priteisti skolos sumos. Skolininkas prievolės įvykdymo terminą praleido, todėl ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti 0,15 proc. netesybų, nustatytų Sutarties 9.1 punkte. Be to, praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę, skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. birželio 9 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimą paliko nepakeistą. Kolegija nurodė, kad pagal teismų praktiką priteistų delspinigių suma turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir sugrąžinti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus. Netesybos yra ir sutartinės civilinės atsakomybės forma. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį teismas turi teisę skolininko prašymu arba savo iniciatyva sumažinti netesybas, kurios yra neprotingos ar akivaizdžiai per didelės, tačiau netesybos gali būti sumažintos tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Ieškovas pateikė duomenis, kad turėjo nuostolių dėl atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Be to, ieškovas yra pareiškęs ieškinį atsakovui dėl papildomų nuostolių atlyginimo. Kolegijos nuomone, atsižvelgęs į neįvykdytos prievolės dydį, delspinigių (netesybų) funkciją kompensuoti nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ir netinkamo vykdymo, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ieškovo reikalaujami sumokėti delspinigiai nėra aiškiai per dideli. Nėra pagrindo teigti, kad pagal šalių sudarytą sutartį priskaičiuoti delspinigiai yra baudinio pobūdžio. Po teismo sprendimo priėmimo atsakovas sumokėjo tik mažą dalį skolos, be to, pavėluotas dalies skolos grąžinimas ieškovo nuostolių iš esmės nesumažino, todėl ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindo sumažinti priteistų delspinigių sumą.

9III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Kasaciniu skundu atsakovas UAB ,,Pakrijas” prašo pakeisti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 9 d. nutarties dalį, kuria palikta galioti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimo dalis, kuria ieškovui priteista 49 047 JAV doleriai, 9633 eurai ir 33 979 Lt delspinigių, sumažinti priteisiamus delspinigius iki 5000 JAV dolerių, 1000 eurų ir 2532,70 Lt; priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Kasatorius savo prašymą grindžia šiais argumentais:

111. Teismai ieškovui iš atsakovo priteisė aiškiai per dideles netesybas. CK 6.73 ir 6.258 straipsniuose įtvirtinta teismo teisė mažinti priteistinų delspinigių sumas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo praktiką, kuria pripažįstama, kad 0,15 proc. delspinigių per dieną, t. y. 55 proc. delspinigių per metus, yra aiškiai per didelės netesybos.

122. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyti du alternatyvūs pagrindai, kuriais teismas turi teisę mažinti netesybas: kai prievolė iš dalies įvykdyta arba kai delspinigiai aiškiai neprotingi. Teismas jam suteikta teise mažinti delspinigius antruoju pagrindu naudojasi savo nuožiūra, atsižvelgdamas į teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes: prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, taip pat kitus kriterijus. Atsakovo nuomone, atsižvelgiant į jungtinės veiklos specifiką, šioje byloje delspinigiai mažintini iki įstatyminių metinių palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

133. Atsakovas prievoles iš dalies jau įvykdė. Ieškovo prašoma priteisti pagrindinė skola iš 428 008,54 JAV dolerio sumos yra likusi 93 008,54 JAV dolerio, t. y. 260 693,64 Lt, o kita skolos dalis (35 091,16 euro ir 123 785 Lt) yra apskaičiuota kaip ieškovo premija (pelno dalis) iš jungtinės veiklos už investuotą sumą. Bendrai apskaičiuotos netesybos – dar 204 713,66 Lt (49 047 JAV doleriai, 9633 eurai ir 33 979 Lt).

144. CK 6.71-6.75 straipsniuose nenustato baudinių netesybų. Netesybos turi būti kompensuojamojo pobūdžio, t. y. atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau negalima leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas teismas turi teisę sumažinti neprotingas ir nepagrįstai per dideles netesybas tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo. Kadangi ieškovas nepateikė reikalavimų dėl papildomų nuostolių atlyginimo, tai atsakovui priteistinos 6 proc. dydžio palūkanos, nustatytos CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose, atlyginant minimalius nuostolius.

155. Teismai neatsižvelgė į šalių Sutarties specifiką. Kasatoriaus nuomone, sutarties 2.3 punkte nurodytas pelno grąžinimas (premija) yra palūkanos CK 6.872 straipsnio prasme už atsakovo naudojimąsi ieškovo paskolinta pinigų suma, todėl teismai iš esmės priteisė netesybas nuo nesumokėtų palūkanų. Ši aplinkybė patvirtina, kad priteistų netesybų dydis yra akivaizdžiai per didelis.

166. Teismai, svarstydami klausimą dėl netesybų dydžio, neįvertino aplinkybės, kad atsakovas pripažino skolą, o jos nemokėjo dėl finansinių sunkumų.

17Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas firma „Forthmill Limited“ prašo skundą atmesti, palikti galioti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 9 d. nutartį ir priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:

181. Atsakovas pažeidė Sutartį: nepagrįstai ir vienašališkai nutraukė atlyginimo mokėjimą, pažeidė Sutarties prieduose nurodytus pagrindinio įsiskolinimo bei atlyginimo mokėjimo terminus ir neteisėtai naudojo ieškovo pinigus savo verslo tikslais. Teismas gali sumažinti netesybas tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Kadangi apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimu priteista delspinigių suma dengia tik 20 proc. ieškovo patirtų nuostolių, todėl nėra pagrindo mažinti priteistų delspinigių dydį.

192. Ieškovo ir atsakovo santykiai plėtojosi jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pagal šią sutartį ieškovui turėjo būti mokamas atlyginimas, todėl atsakovas nepagrįstai šalių santykius tapatina su paskoliniais santykiais, o ieškovui priklausantį atlyginimą – su palūkanomis.

203. Byloje nustatytos aplinkybės, kad atsakovas ieškovui grąžino tik dalį pirmosios instancijos teismo priteistos sumos ir toliau neteisėtai naudoja ieškovui priklausančias lėšas, patvirtina atsakovo nesąžiningumą.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

23Sutarties 9.1 punkte nustatyta, kad atsakovas už sutarties sąlygų nevykdymą arba netinkamą įvykdymą turi sumokėti ieškovui 0,15 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškinio pareiškimo dieną atsakovas buvo negrąžinęs 93 008,54 JAV dolerio ir 35 091,16 euro skolos, nesumokėjęs 123 785 Lt premijos (pelno dalies) bei nuo šių sumų priskaičiuotų delspinigių. Ieškovui pareiškus ieškinį teisme, atsakovas iš dalies įvykdė prievolę, t. y. grąžino 295 000 JAV dolerių, o po teismo sprendimo priėmimo sumokėjo 70 000 Lt.

24V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

25Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir nutartis teisės taikymo aspektu. Kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių (CPK 353 straipsnis). CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Nagrinėjamoje byloje apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą sudarė sutartinių netesybų priteisimas ir jų dydžio teisinis įvertinimas. Apeliacinės instancijos teismas analizavo delspinigių, kaip vienos iš netesybų formų, teisinį reglamentavimą, atkreipė dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką aiškinant CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį, kuriose nustatyta, kad teismai savo iniciatyva ar skolininko prašymu sumažina netesybas, atsižvelgdami į prievolės pobūdį, padaryto sutartinio pažeidimo santykį su prašomu netesybų dydžiu, skolininko elgesį ir kita. Apeliacinės instancijos teismas priimtą nutartį motyvavo remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika dėl netesybų, jų dydžio bei teisingumo ir protingumo principo atitikties, tačiau nevertino apeliaciniame skunde nurodytų faktų, kurie reikšmingi sprendžiant priteistinų netesybų dydžio klausimą. Apeliacinės instancijos teismo argumentas, kad Vilniaus apygardos teisme skolininkui yra pareikštas kreditoriaus ieškinys dėl nuostolių atlyginimo, nesudaro teisinio pagrindo apeliaciniam teismui nesvarstyti kitų faktų dėl priteistinų delspinigių dydžio. Teismas turėjo įvertinti šalių susitarimu nustatytą netesybų dydį – 0,15 proc. už kiekvieną praleistą dieną, t. y. 55 proc. metinių palūkanų, ir CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatų bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos dėl protingo netesybų dydžio atitiktį, atsižvelgdamas į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nėra susitarimo dėl netesybų dydžio teisinio vertinimo.

26Kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentų, konkrečių faktų, turinčių įtaką priteistų delspinigių dydžio pagrįstumo vertinimui apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo ir nutartyje dėl jų nepasisakė, pažeidė CPK 320 straipsnį. Kasacinio skundo argumentai susiję su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios nurodytos apeliaciniame skunde. Kasacinis teismas saistomas apeliacinės instancijos teismo nustatytų aplinkybių, todėl dėl nevisiško apeliacinio skundo išnagrinėjimo byla grąžintina šiam teismui nagrinėti iš naujo, nes nevisiškas apeliacinio skundo išnagrinėjimas turėjo įtakos neteisėtos nutarties priėmimui (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 359 straipsnio 4 dalis).

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 9 d. nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2005 m. kovo 14 d. sprendimo dalis dėl delspinigių priteisimo, panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui.

29Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Škotijos įmonė „Forthmill Limited“ kreipėsi į teismą ir... 5. Atsakovas UAB „Pakrijas“ pareiškė priešieškinį ir nurodė, kad... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 14 d. sprendimu priešieškinį... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005... 9. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Kasaciniu skundu atsakovas UAB ,,Pakrijas” prašo pakeisti Lietuvos... 11. 1. Teismai ieškovui iš atsakovo priteisė aiškiai per dideles netesybas. CK... 12. 2. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyti du... 13. 3. Atsakovas prievoles iš dalies jau įvykdė. Ieškovo prašoma priteisti... 14. 4. CK 6.71-6.75 straipsniuose nenustato baudinių netesybų. Netesybos turi... 15. 5. Teismai neatsižvelgė į šalių Sutarties specifiką. Kasatoriaus nuomone,... 16. 6. Teismai, svarstydami klausimą dėl netesybų dydžio, neįvertino... 17. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas firma „Forthmill Limited“ prašo... 18. 1. Atsakovas pažeidė Sutartį: nepagrįstai ir vienašališkai nutraukė... 19. 2. Ieškovo ir atsakovo santykiai plėtojosi jungtinės veiklos sutarties... 20. 3. Byloje nustatytos aplinkybės, kad atsakovas ieškovui grąžino tik dalį... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 23. Sutarties 9.1 punkte nustatyta, kad atsakovas už sutarties sąlygų nevykdymą... 24. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 25. Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus... 26. Kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentų, konkrečių faktų,... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005... 29. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis galutinė, neskundžiama ir...