Byla 2-4033-302/2012
Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,

2sekretoriaujant Margaritai Armalienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovei Laurai Matjošaitytei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Norfos mažmena“ dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 329 624,46 Lt skolos, 3 797,27 Lt delspinigių, 2 744,70 Lt palūkanų, 8,06 proc. palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovui atsisakius nuo dalies ieškinio reikalavimų, t.y. dėl 329 624,46 Lt skolos priteisimo, civilinė byla šioje dalyje nutraukta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartimi, ieškinys nagrinėtinas dalyje dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo.

7Ieškovas reikalavimą dėl delspinigių priteisimo grindžia tuo, kad atsakovui nevykdant prievolės pagal 2007-09-07 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir laiku neatsiskaitant už suteiktas nuomos paslaugas už laikotarpį nuo 2011.12 – 2012.02 pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, jis privalo mokėti sutartyje sulygtus 0,032 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos nuomos mokesčio sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 3 797,27 Lt (CK 6.73 str., 6.258 str.).

8Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovui nevykdant pareigos laiku mokėti nuomos mokestį, iš atsakovo už vėlavimą atsiskaityti priteistinos ir palūkanos. Atsižvelgiant į tai, jog šalys yra ūkine komercine veikla besiverčiantys subjektai, ir į tai, kad tarp šalių sudarytas komercinis sandoris, prievolei mokėti palūkanas taikytinas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, kuris turi pirmenybę prieš CK 6.210 str. nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus. Viso iš atsakovo priteistinos 2 744,70 Lt dydžio palūkanos, paskaičiuotos pagal prieš 2011 m. antrojo pusmečio pirmąją kalendorinę dieną (2011-06-30) ir prieš 2012 m. pirmojo pusmečio pirmąją kalendorinę dieną paskelbtomis palūkanų normomis, t.y. 8,49 proc. ir 8,06 proc.

9Iš atsakovo taip pat priteistinos 8,06 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teisimo sprendimo visiško įvykdymo.

10Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog su reikalavimu dėl delspinigių priteisimo sutinka iš dalies, pripažįsta, jog PVM sąskaitą – faktūrą NTV Nr. 9008 vėlavo apmokėti 46 d., už ką priskaičiuotina 1 011 Lt delspinigių (skaičiuojant 0,02 proc). Kitos PVM sąskaitos – faktūros NTV Nr. 8297 ir NTV9288 buvo pateiktos atsakovui tik 2012-02-29, todėl atsakovas, apmokėjęs jas 2012-03-07, nepraleido termino, nustatyto sutartyje, atlikti mokėjimą, todėl pagal šias sąskaitas negali būti paskaičiuoti delspinigiai. Atsakovas nurodė, jog su ieškovo reikalavimu priteisti palūkanas nesutinka, nes vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, palūkanų priteisimas kartu su delspinigiais, paskaičiuotų už tą patį laikotarpį, reikštų dvigubos atsakomybės taikymą. Be to, šalys sutartimi yra sutarusios dėl delspinigių, todėl atsakovas turi pareigą mokėti ieškovui būtent delspinigius, o ne palūkanas.

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškinio reikalavimu dėl delspinigių priteisimo sutiko iš dalies, taip pat sutiko dėl procesinių palūkanų priteisimo, prieštaravo dėl palūkanų priteisimo.

12Ieškinio reikalavimai dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo tenkintini iš dalies.

13Nustatyta, kad ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2007-09-07 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria buvo išnuomotos patalpos, esančios pastate, K. Korsako g. 12, Šiauliuose (b.l. 44). Šia sutartimi šalys susitarė, jog nuomos mokesčio PVM sąskaitą – faktūrą nuomotojas pateikia iki einamojo mėnesio 15 dienos; nuomos mokestis už einamąjį mėnesį mokamas pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos (sutarties 4.4 p.). Sutarties 12.1 p. numatyta, jog nuomininkui nesumokėjus nuomos mokesčio sutartyje nustatytu laiku, jis privalo mokėti nuomotojui 0,032 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos nuomos mokesčio sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas 2011-12-01 išrašė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą NTV Nr. 8297 už 2011 m. gruodžio mėn. 109 874,82 Lt sumai, 2012-01-02 - PVM sąskaitą – faktūrą NTV Nr. 9008 už 2012 m. sausio mėn. 109 874,82 Lt sumai ir 2012-02-01 - PVM sąskaitą – faktūrą NTV Nr. 9298 už 2012 m. vasario mėn. 109 874,82 Lt sumai (b.l. 119-121).

14Dėl delspinigių priteisimo

15Pagal Civilinio kodekso 6.71 str. 1 d. netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažįstami minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Sutartinių nuostolių dydis įrodomas sutartimi, kuria susitariama dėl netesybų, nes netesybos yra ir civilinės atsakomybės forma. Sutartinės netesybos yra nuostoliai, todėl kai jos nustatytos sutartimi, kreditoriui nereikia įrodinėti nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

16Ieškovas paskaičiavo delspinigius už neapmokėtas sąskaitas vadovaudamasis sutarties 4.4 p., laikydamas, kad delspinigiai pagal pirmąją sąskaitą skaičiuojami nuo 2011-12-26 iki 2012-03-01 (67 d.), pagal antrąją sąskaitą skaičiuojami nuo 2012-01-26 iki 2012-03-01 (36 d.), pagal trečiąją sąskaitą skaičiuojami nuo 2012-02-26 iki 2012-03-01 (5 d.).

17Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šalys dėl netesybų susitarė sudaryta sutartimi, sprendžia, jog ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies. Įvertinant atsakovo atsikirtimus, jog PVM sąskaitos – faktūros NTV 8297 (2011-12-01) ir 9298 (2012-02-01) buvo pateiktos atsakovui tik 2012-02-29, ką patvirtina atsakovo į bylą pateiktas įmonėje vedamas laiškų registras (b.l. 142), ir ieškovas nepaneigė šios aplinkybės, yra pagrindas pripažinti, kad atsakovas nepažeidė sutartinės prievolės apmokėti minėtas sąskaitas sutartyje nustatytu terminu, nes terminas šioms sąskaitoms apmokėti vadovaujantis sutarties 4.4 p. įtvirtintu principu, turėjo sueiti po 10 dienų nuo sąskaitų pateikimo, šiuo atveju, sąskaitos turėjo būti apmokėtos iki 2012-03-10, o kaip matyti iš atsakovo paaiškinimų, pateiktų atsiliepime, šias sąskaitas apmokėjo 2012-03-07, ginčo dėl to byloje nėra, todėl skaičiuoti delspinigius pagal jas ieškovui nebuvo pagrindo. Ieškovo reikalavimas priteisti jam delspinigius pagal laiku neapmokėtą PVM sąskaitą – faktūrą NTV Nr. 9008 pripažintinas pagrįstu, todėl tenkintinas jam priteisiant iš atsakovo 1 265,76 Lt delspinigių remiantis ieškovo atliktu delspinigių dydžio ir laikotarpio skaičiavimu (CK 6.258 str. 1 d.).

18CK 6.73 str. 2 d. nurodyta, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali sumažinti netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo. Atsakovas, sutikdamas su dalimi delspinigių, skaičiuoja juos 0,02 procentine išraiška, nors sutartimi sulygta dėl 0,032 proc. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad šalių sulygti 0,032 proc. dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli atsižvelgiant į tai, kad, kaip matyti iš bylos medžiagos, patalpos yra nuomojamos komerciniais tikslais, abi šalys yra verslo subjektai, užsiimantys komercine veikla, siekiantys pelno, sutarties sudarymo metu jos buvo lygiavertėje padėtyje, galėjo derinti sutarties sąlygas, numatyti nuostolių galimybę ir galimą atsakomybę už netinkamą sutartinių pareigų vykdymą ir joms taikytini aukštesni rūpestingumo ir atidumo kriterijai.

19Dėl palūkanų priteisimo ir jų santykio su delspinigiais

20Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2 744,70 Lt palūkanų už laiku nesumokėtą nuomos mokestį. Ši reikalavimo dalis atmestina kaip nepagrįsta, kadangi ieškovui už laiku neapmokėtą pirmiau nurodytą sąskaitą jau priteistos sutartinės netesybos, o, kaip jau konstatuota anksčiau, reikalauti sumų sumokėjimo pagal kitas dvi sąskaitas ieškovas kreipimosi į teismą dieną neturėjo teisės, todėl jam neatsirado teisė reikalauti ir palūkanų priteisimo. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal aukštesniųjų instancijų teismų formuojamą praktiką toks reikalavimas laikomas neteisėtu dvigubos atsakomybės principo taikymu, pažeidžiančiu atsakovo teisėtus interesus, nes už nuomos mokesčio mokėjimo termino praleidimą šalių sutartyje buvo numatytos netesybos, o išieškoti kartu ir netesybas, ir palūkanas negalima (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo mėn. 14 d. sprendimas c.b. Nr. 2A-506/2009). Ieškovo reikalavimas dėl delspinigių ir palūkanų už tą patį laikotarpį priteisimo įgyvendintų neteisėtą dvigubos atsakomybės principo turinį – pažeistų atsakovo teisėtus interesus, kadangi už nuomos mokesčio mokėjimo termino praleidimą šalių sutartyje buvo numatytos netesybos. Civilinio kodekso normose įtvirtinta kompensacinės paskirties netesybų samprata. Neįvykdžius prievolės netesybos padeda kompensuoti kreditoriaus turtinius interesus, jos gali būti laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, todėl kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.). Taigi kreditorius gali išieškoti nuostolius tik tiek, kiek jų nepadengia išieškotinos netesybos. Nagrinėjamoje byloje priteistinų delspinigių dydis padengia ieškovo nurodytą priteistinų palūkanų sumą pagal PVM sąskaitą – faktūrą NTV Nr. 9008, todėl priteisti šias palūkanas nėra pagrindo. Civilinio kodekso 6.210 str. numatytos palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą taip pat atlieka kompensuojamąją, o ne mokėjimo funkciją. Tokio pobūdžio palūkanos laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK6.261 str.). Kadangi už nuomos mokesčio mokėjimo termino praleidimą šalių sutartyje buvo numatytos netesybos, išieškoti kartu ir netesybas, ir palūkanas negalima, todėl reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas.

21Dėl procesinių palūkanų

22Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas, vadovaudamas CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 3 straipsnio 4 dalimi, prašo priteisti iš atsakovo 8,06 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo. Šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų.

24Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje konstatuota, jog atsakovas praleido terminą sutartinei prievolei įvykdyti tik pagal 2012-01-02 - PVM sąskaitą – faktūrą NTV Nr. 9008 už 2012 m. sausio mėn. 109 874,82 Lt sumai, kuri buvo pateikta apmokėjimui atsakovui 2012-01-04 ir ši sąskaita turėjo būti apmokėta sutarties 4.4 p. nustatytu terminu, t.y. iki 2012-01-25, tačiau buvo apmokėta 2012-03-07, darytina išvada, jog ieškovas kreipimosi į teismą dieną buvo įgijęs subjektinę teisę kreiptis tik dėl nurodytos sumos priteisimo iš atsakovo. Dėl nurodyto, sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių, įvertintina nurodyta aplinkybė. Nagrinėjamoje byloje priėmus ieškovo atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų ir nutraukus civilinę bylą dalyje bei grąžinus ieškovui iš valstybės 75 procentus jo sumokėto žyminio mokesčio už šį reikalavimą, 5 694 Lt, yra pagrindas vadovaujantis CPK 87 str., 93 str. 1 d. priteisti ieškovui iš atsakovo 25 procentus žyminio mokesčio, sumokėto už reikalavimo dalį dėl 109 874,82 Lt skolos, kurie nėra grąžinami iš valstybės ir patirti dėl atsakovo kaltės. Kadangi nurodyta dalis reikalavimo sudaro 1/3 viso reikalavimo dėl skolos priteisimo, yra pagrindas priteisti 608 Lt žyminio mokesčio iš atsakovo ieškovui (7 296 Lt / 3 * 25 %) šioje dalyje. Iš dalies patenkinus ieškinio reikalavimą dėl delspinigių priteisimo (1 265,76 Lt), ieškovui iš atsakovo priteistina 38 Lt žyminio mokesčio. Viso priteistina 646 Lt.

25Didžiąja dalimi patenkinus ieškinį, teismo turėtos 33,45 Lt pašto išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 96 str.).

26Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

27Ieškinį dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo tenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Norfos mažmena“, j.a.k. 110778328, registruotos adresu Verkių g. 29, 15 korpusas, Vilniuje, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“, j.a.k. 300145575, registruotos S. Stanevičiaus g. 33-25, Vilniuje, naudai 1 265,76 Lt (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt penkis litus 76 ct) delspinigių, 8,06 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. kovo 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Kitoje dalyje ieškinio reikalavimus atmesti.

30Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Norfos mažmena“ valstybės naudai 33,45 Lt pašto išlaidų.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,... 2. sekretoriaujant Margaritai Armalienei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovei Laurai Matjošaitytei,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 5. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškiniu prašė priteisti... 6. Ieškovui atsisakius nuo dalies ieškinio reikalavimų, t.y. dėl 329 624,46 Lt... 7. Ieškovas reikalavimą dėl delspinigių priteisimo grindžia tuo, kad... 8. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovui nevykdant pareigos laiku mokėti... 9. Iš atsakovo taip pat priteistinos 8,06 proc. dydžio metinės palūkanos nuo... 10. Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškinio reikalavimu dėl... 12. Ieškinio reikalavimai dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo tenkintini... 13. Nustatyta, kad ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2007-09-07... 14. Dėl delspinigių priteisimo... 15. Pagal Civilinio kodekso 6.71 str. 1 d. netesybos – tai įstatymų, sutarties... 16. Ieškovas paskaičiavo delspinigius už neapmokėtas sąskaitas vadovaudamasis... 17. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šalys dėl netesybų susitarė sudaryta... 18. CK 6.73 str. 2 d. nurodyta, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba... 19. Dėl palūkanų priteisimo ir jų santykio su delspinigiais... 20. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2 744,70 Lt palūkanų už laiku... 21. Dėl procesinių palūkanų ... 22. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 24. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje konstatuota, jog atsakovas praleido... 25. Didžiąja dalimi patenkinus ieškinį, teismo turėtos 33,45 Lt pašto... 26. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279 straipsniais,... 27. Ieškinį dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Norfos mažmena“,... 29. Kitoje dalyje ieškinio reikalavimus atmesti.... 30. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Norfos mažmena“ valstybės... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...