Byla 2S-165-440/2014
Dėl gyventojų susirinkimo protokolų pripažinimo negaliojančiais, pirkimo apklausos pripažinimo neteisėta bei stogo remonto darbų sutarties nutraukimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovės U. U. atskirąjį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1596-156/2013 pagal ieškovės U. U. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Radviliškio būstas“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Mano būstas LT“ dėl gyventojų susirinkimo protokolų pripažinimo negaliojančiais, pirkimo apklausos pripažinimo neteisėta bei stogo remonto darbų sutarties nutraukimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė U. U. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti Daugiabučio namo ( - ), 2013 m. gegužės 20 d. ir 2013 m. gegužės 29 d. gyventojų susirinkimo protokolus bei sprendimus negaliojančiais, tiekėjo (rangovo) apklausą pripažinti neteisėta, įpareigoti namo administratorių uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Radviliškio būstas“ nutraukti sutartį dėl stogo remonto darbų su UAB „Mano būstas LT“, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013 m. gegužės 20 d. įvyko daugiabučio namo, adresu ( - ), gyventojų susirinkimas, kurio metu buvo svarstytas stogo remonto klausimas, nors ieškovės teigimu, šis klausimas iš vis negalėjo būti svarstomas, nes gyventojams nebuvo tinkamai pristatyta Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa ir gyventojai susirinkime nebalsavo už ar prieš modernizavimo programą. Namo gyventojai nebuvo tinkamai supažindinti su namo stogo remonto sąmatomis, jiems nebuvo išaiškinta kokią naudą duos šiltintas stogas. Susirinkimo protokole buvo numatyta, kad gyventojai gali ieškoti kitų įmonių, kurios atliks darbus ir jų pasiūlymus pateikti administratoriui UAB „Radviliškio būstas“. Ieškovės pateikta UAB „Viskas už vieną eurą“ ir UAB „Stogera“ pateikta sąmata buvo 39 procentais mažesnė, nei UAB „Mano būstas LT“, tačiau tinkamiausiu rangovu buvo pasirinktas didesnę kainą pasiūlęs UAB „Mano būstas LT“. Atsakovei neteisėtais veiksmais pasirinkus tiekėją, kurio sąmata 103475,66 Lt viršijo kito tiekėjo pasiūlytą kainą, ieškovė patyrė žalą. Viso daugiabučio namo ( - ), plotas yra 5607,27 kv. m., o ieškovei priklausančios patalpos plotas yra 4078,28 kv. m., ieškovė apmoka 72,73 procentus viso namo išlaidų ir atitinkamai jai reikės apmokėti 72,73 proc. stogo remonto išlaidų, taigi dėl neteisėtų administratoriaus veiksmų ieškovės mokama suma už stogo remontą padidėjo 75257,84 Lt.

4Atsakovė UAB „Radviliškio būstas“ su ieškinio reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimti sprendimai yra teisėti ir galiojantys visiems to namo butų ir kitų patalpų savininkams. Pažymėjo, kad ginčijami susirinkimo nutarimai nepažeidžia nei vienos imperatyvios teisės aktų normos. Atsakovė įvykdė daugiabučio namo rangovų apklausą, gaudama keturių rangovų pasiūlymus. Iš pateiktų rangovų, butų ir kitų patalpų savininku sprendimu rangovu buvo paskirta UAB „Mano būstas LT“, kaip pasiūliusi geriausią darbų kainos ir kokybės, bei išsimokėjimo už darbus terminų, santykį. Atkreipė dėmesį, kad minėtas sprendimas buvo priimtas butų ir kitų patalpų savininkų daugumos, todėl toks sprendimas visiškai atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų esmę.

5Teismas, laikydamas, kad byla yra parengta nagrinėti teisme, civilinę bylą skyrė nagrinėti žodinio nagrinėjimo tvarka 2013 m. lapkričio 13 d.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Radviliškio rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi paliko nenagrinėtą ieškovės U. U. ieškinį atsakovei UAB „Radviliškio būstas“, trečiajam asmeniui UAB „Mano būstas LT“. Teismas sprendė, kad nors ieškovė ir pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes ji turi išvykti į komandiruotę, tačiau šios ieškovės neatvykimo į posėdį priežasties nepripažino svarbia ir tenkino atsakovės prašymą ieškinį palikti nenagrinėtu. Teismas iš ieškovės pateikto prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nustatė, kad ieškovė yra įmonės, kurioje dirba, direktorė, todėl savęs pasiuntimo į komandiruotę, žinant apie tą dieną vyksiantį teismo posėdį, nelaikė svarbia ieškovės neatvykimo į teismo posėdį, priežastimi. Teismas pažymėjo, kad nors ieškovė nurodė, kad pateikė įsakymo dėl komandiruotės nuorašą, tačiau prie prašymo jis nebuvo pateiktas.

8III. Atskirojo skundo esmė

9Atskiruoju skundu ieškovė U. U. prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį.

10Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Apeliantė neturėjo jokio motyvo ir priežasčių vilkinti ar vengti proceso, kadangi yra labiausiai suinteresuota, kad jos ieškinys būtų kuo greičiau išnagrinėtas, stogo remonto sutartis būtų nutraukta, sustabdyti vis dar tebevykstantys stogo remonto darbai bei toliau nedidėtų apeliantės dėl atliekamų stogo remonto darbų patiriami nuostoliai.

122. Teismo posėdyje apeliantė negalėjo dalyvauti dėl svarbios priežasties – buvo išvykusi į komandiruotę į Estiją, kurios metu dalyvavo OU „Notes group“ kasmetinėje buhalterinių dokumentų, sandėlio ir parduotuvių inventorizacijoje. Teismą apie išvykimą į komandiruotę informavo prieš 7 dienas iki posėdžio, t.y. 2013 m. lapkričio 7 d. Tą pačią dieną gavo teismo sekretorės patvirtinimą, kad prašymas atidėti teismo posėdį gautas. Apeliantė vadovauja įmonei, kuri turi 64 parduotuves Lietuvoje, susijusių įmonių Latvijoje, Estijoje, Kinijoje. Dėl plačios įmonės veiklos geografijos apeliantė dažnai būna išvykusi į komandiruotes, kurios būna suplanuotos iš anksto ir jų atšaukti neįmanoma. Pirmosios instancijos teismas į šias aplinkybes nesigilino ir priėmė neteisingą nutartį.

133. Į bylos nagrinėjimą neatvyko trečiosios šalies UAB „Mano būstas LT“ atstovas. Apeliantės nuomone, teismas į bylą trečiuoju asmeniu įtraukęs UAB „Mano būstas LT“ savo iniciatyva, šio asmens dalyvavimą pripažino būtinu. Atsižvelgiant į tai, teismas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą, nes nagrinėti bylos be svarbaus proceso dalyvio neįmanoma. Taigi apeliantei net ir dalyvaujant posėdyje, jis vis tiek būtų neįvykęs.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Radviliškio būstas“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad ieškovės pateiktas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negali būti laikomas procesiniu dokumentu, kadangi neatitiko bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, buvo pateikta tik rašytinio prašymo kopija elektroniniu paštu, tačiau nebuvo pateikiamas procesinio dokumento originalas. Ieškovė kartu su prašymu nepateikė jokių dokumentų, iš kurių būtų galima spręsti, kad ji buvo išvykusi į komandiruotę. Ieškovės nurodomą neatvykimo į paskirtą parengiamąjį posėdį priežastį, įstatymas tiesiogiai pripažįsta nesvarbia, todėl teismas, vadovaudamasis galiojančiomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) nuostatomis, teisėtai ir pagrįstai pripažino nesvarbia ieškovės neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastimi. Aplinkybė, kad ieškovė nepasirūpino tinkamu atstovavimu, nors tam finansines galimybes turėjo, patvirtina, jog ieškovė nesiekė savo teises ginti greitai ir operatyviai, dėl jos veiksmų - nerūpestingumo ir neaktyvumo, įgyvendinant savo procesines teises, buvo sudarytos galimybės vilkinti procesą. Atsakovės nuomone, atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. lapkričio 13 d. parengiamojo posėdžio metu neegzistavo nei viena iš posėdžio atidėjimo pagrindą sudarančių sąlygų, ir atsakovė neprašė priimti sprendimo už akių, teismas priėmė pagrįstą ir teisingą nutartį, ieškovės ieškinį palikdamas nenagrinėtu. Dėl trečiojo asmens UAB „Mano būstas LT“ nedalyvavimo teismo posėdyje, atsakovė pažymėjo, kad minėtas dalyvis buvo informuotas tinkamai ir jokių prašymų dėl posėdžio atidėjimo su prašymą pagrindžiančiais dokumentais iš šio asmens nebuvo gauta, todėl nebuvo jokio pagrindo atidėti parengiamąjį teismo posėdį minėtam asmeniui neatvykus. Atsakovės manymu, skundžiama nutartimi buvo įgyvendinti ir užtikrinti inicijuoto teisminio proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai, teisingai pritaikyti pareigos rūpintis tinkamu ir greitu bylos išnagrinėjimu nesilaikymo procesiniai teisiniai padariniai, o apeliantės skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti arba panaikinti.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 straipsnis).

18Kaip matyti iš apeliantės atskirojo skundo, byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtą LR CPK 296 straipsnio 1 dalies 12 punkto ir 246 straipsnio 1 dalies pagrindais, pagrįstumo ir teisėtumo.

19LR CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jei ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Tai reiškia, kad teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009). Jeigu asmeniui pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, tai klausimas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo gali būti svarstomas, kai asmuo iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą, prašo bylos nagrinėjimą atidėti ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011).

20Pažymėtina, kad LR CPK 1622 straipsnio 1 dalyje, 246 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokios neatvykimo į teismo posėdį priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, tačiau konkrečiu atveju diskrecijos teisė spręsti dėl priežasčių svarbumo suteikta teismui. Tokia teisė nereiškia absoliučios teismo laisvės pasirinkti, kokį sprendimą dėl pateikto prašymo atidėti bylos nagrinėjimą priimti. Ši teismo teisė turi tarnauti bendriesiems civilinio proceso tikslams ir užtikrinti tinkamą civilinio proceso principų įgyvendinimą.

21Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas ieškovės U. U. ieškinį paliko nenagrinėtą, netenkino ieškovės prašymo atidėti bylos nagrinėjimą pripažinęs ieškovės neatvykimo į teismo posėdį nurodytą priežastį – komandiruotę, nesvarbia ir atsakovės atstovui neprašant priimti sprendimo už akių (61-62 b.l.). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus duomenis, reikšmingas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovės prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir ieškinį paliko nenagrinėtą.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei apie Radviliškio rajono apylinkės teisme 2013 m. lapkričio 13 d. 10 val. vyksiantį teismo posėdį pranešta tinkamai (56 b.l.), teismo šaukimas įteiktas 2013 m. spalio 24 d. (56, 64 b.l.). 2013 m. lapkričio 7 d. ieškovė pateikė teismui prašymą atidėti 2013 m. lapkričio 13 d. paskirtą teismo posėdį kitai dienai, kadangi turi išvykti į komandiruotę (59-60 b.l.). Iš pateikto prašymo matyti, kad ieškovė nurodė, jog prie prašymo prideda įsakymą dėl komandiruotės, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad prašymas pridėtas nebuvo. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė rašytinį įrodymą apie susirašinėjimą elektoriniu paštu su teismo darbuotoja (67 b.l.) bei 2013 m. lapkričio 4 d. UAB „Viskas už vieną eurą“ direktorės U. U. įsakymą dėl ieškovės U. U. komandiruotės į Estiją (68 b.l.). Vadovaujantis LR CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būtų pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juo priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgdamas į minėtą įstatymo nuostatą bei į tai, kad ieškovės pateiktų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo po to, kai ieškovė sužinojo, jog teismas jos prašyme atidėti bylos nagrinėjimą nurodyto įsakymo negavo, apeliacinės instancijos sprendžia, kad yra tikslinga apeliantės pateikiamus įrodymus priimti ir juos vertinti. Iš ieškovės pateikto įsakymo dėl komandiruotės į Estiją matyti, kad ieškovė yra UAB „Viskas už vieną eurą“ direktorė ir jos pačios įsakymu, laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 11 d. iki 2013 m. lapkričio 15 d. imtinai, buvo komandiruota į Estijos Respubliką. Komandiruotės tikslas dalyvauti kasmetinėje OU „Notes group“ buhalterinių dokumentų, sandėlio ir parduotuvių inventorizacijoje (68 b.l.). Iš pateikto elektroninio susirašinėjimo su teismo darbuotoja matyti, kad ieškovės prašymas atidėti bylos nagrinėjimą gautas 2013 m. lapkričio 7 d., teismo darbuotoja tą pačią dieną patvirtino apie prašymo gavimą, apie prašyme nurodyto priedo negavimą ieškovė nebuvo informuota (67 b.l.). Iš 2013 m. lapkričio 13 d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad ieškovė į teismo posėdį neatvyko, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą buvo gautas, atsakovės atstovas prašė ieškovės neatvykimo priežastį pripažinti nesvarbia ir ieškinį palikti nenagrinėtą (62 b.l.).

23Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas palikdamas ieškovės ieškinį nenagrinėtą turėjo vadovautis ne LR CPK 296 straipsnio 1 dalies 12 punktu (teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą kitais LR CPK ir LR CK kodekso numatytais atvejais), bet LR CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kuris numato, kad teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių LR CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju. Antra, apeliacinės instancijos teismas įvertinęs išdėstytas faktines aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai sprendė, kad vien ta aplinkybė, jog pati ieškovė yra savo darbovietės direktorė ir pati pasirašė įsakymą dėl komandiruotės į Estiją, sudaro pagrindą abejoti ieškovės išvykimo į komandiruotę būtinumu ar šią aplinkybę vertinti kaip sąmoningą siekį išvengti dalyvavimo bylos nagrinėjime. Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra pasisakęs, kad kai bylos nagrinėjimas jau yra pasiekęs nagrinėjimo teismo posėdyje stadiją ir ieškovas viso proceso metu sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis, tokioje situacijoje ieškinio palikimas nenagrinėto neatitinka pagrindinių proceso tikslų – greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (LR CPK 2 straipsnis). LR CPK normas būtina aiškinti ir taikyti remiantis civilinio proceso teisės principais, aiškinamos normos turiniui reikia suteikti tokią reikšmę, kad ji atitiktų principų dvasią ir jiems neprieštarautų, todėl visos LR CPK normos turi būti aiškinamos sistemiškai, siejant su LR CPK įtvirtintais principais. Esant konkrečioms situacijoms, kai bylos nagrinėjimas jau toli pažengęs, prioriteto suteikimas formaliesiems aspektams paneigtų esminius civilinio proceso principus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2012).

24Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes ir nurodytą teisinį reglamentavimą, pirmosios instancijos teismas, palikdamas ieškovės U. U. ieškinį nenagrinėtą, procesinių teisės normų formaliai nepažeidė, nes tuo metu egzistavo visos aplinkybės, leidusios teismui taikyti LR CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto teisinius padarinius. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad pagal teismų formuojamą praktiką ginčo klausimu, ieškinį palikti nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu teismas gali tik išimtiniais atvejais, kai yra duomenų, jog ieškovas pasyvus, sistemingai neatlieka procesinių veiksmų ar galimai piktnaudžiauja procesu (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gegužės 24 d. nutarti. priimtas civilinėje byloje Nr. 2-756/2012). Tokių aplinkybių šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad ieškovė teikė prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo, nurodė neatvykimo priežastis, paaiškino teismui susiklosčiusias aplinkybes, leidžia spręsti apie rūpestingą elgesį ir apie tai, kad ieškovė teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių (LR CPK 8 straipsnis, 42 straipsnio 5 dalis). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškinį palikus nenagrinėtą, ieškovė nepraranda teisės vėl kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka (LR CPK 297 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškinį palikus nenagrinėtą nepagrįstai pailgėja bylos išnagrinėjimo trukmė, gali būti pažeista ieškovės teisė į bylos išsprendimą per įmanomai trumpiausią laiką ir proceso dalyviai pakartotinai bus priversti atlikti visas procedūras, kurios šioje byloje jau atliktos. Tokiu būdu užsitęs bylos nagrinėjimo laikas, padidės laiko sąnaudos, proceso dalyvių ir teismo išlaidos. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamoje byloje išspręstas ieškinio priėmimo klausimas, yra gauti šalių atsiliepimai į ieškinį, vertina, kad nagrinėjamu atveju ieškinio palikimas nenagrinėtu neatitinka proceso operatyvumo ir ekonomiškumo, protingumo principų. Kaip jau minėta, duomenų, kad ieškovė sąmoningai vilkintų bylos nagrinėjimą ar būtų praradusi suinteresuotumą nagrinėjama byla, nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai taikė civilinio proceso normas, reglamentuojančias šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes, todėl priimdamas nutartį palikti ieškinį nenagrinėtą, klausimą išsprendė neteisingai (LR CPK 329 straipsnio 1 dalis).

25Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

26Remiantis išdėstytomis aplinkybėms, civilinio proceso įstatymo nuostatomis, teismų praktika bei vadovaujantis proceso operatyvumo ir ekonomiškumo, protingumo principais ieškovės atskirasis skundas tenkintinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – civilinė byla grąžintina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (LR CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

27Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

28Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – civilinę bylą grąžinti toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

29Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

30Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims, trečiajam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė U. U. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti... 4. Atsakovė UAB „Radviliškio būstas“ su ieškinio reikalavimais nesutiko.... 5. Teismas, laikydamas, kad byla yra parengta nagrinėti teisme, civilinę bylą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 8. III. Atskirojo skundo esmė... 9. Atskiruoju skundu ieškovė U. U. prašo panaikinti Radviliškio rajono... 10. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 11. 1. Apeliantė neturėjo jokio motyvo ir priežasčių vilkinti ar vengti... 12. 2. Teismo posėdyje apeliantė negalėjo dalyvauti dėl svarbios priežasties... 13. 3. Į bylos nagrinėjimą neatvyko trečiosios šalies UAB „Mano būstas... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Radviliškio būstas“... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Kaip matyti iš apeliantės atskirojo skundo, byloje kilo ginčas dėl... 19. LR CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį... 20. Pažymėtina, kad LR CPK 1622 straipsnio 1 dalyje, 246 straipsnio 1 dalyje... 21. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas ieškovės U. U. ieškinį... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei apie Radviliškio rajono apylinkės... 23. Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios... 24. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į nagrinėjamos... 25. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės instancijos... 26. Remiantis išdėstytomis aplinkybėms, civilinio proceso įstatymo nuostatomis,... 27. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 28. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį... 29. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 30. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims, trečiajam asmeniui....