Byla e2-19246-527/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo po skolininko pareikštų prieštaravimų dėl teismo įsakymo išdavimo pagal kreditorės pareiškimą

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant V. G., dalyvaujant ieškovės atstovei V. K., atsakovui Ž. V. ir jo atstovui advokatui M. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka iš nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės (kreditorės) Uždarosios akcinės bendrovės „AGROCHEMA“ ieškinį atsakovui (skolininkui) Ž. V. dėl skolos ir palūkanų priteisimo po skolininko pareikštų prieštaravimų dėl teismo įsakymo išdavimo pagal kreditorės pareiškimą.

2Teismas

Nustatė

3Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai (toliau ir – teismas) 2019 m. birželio 6 d. įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-16845-527/2019 tenkino kreditorės Uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir – UAB) „AGROCHEMA“ pareiškimą dėl 3 934,17 Eur įsiskolinimo, dėl 123,93 Eur 0,05 procentų dydžio palūkanų, dėl 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (4 058,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 6 d.) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir dėl 22 Eur (sumokėtą 60 Eur sumą sumažinus 38 Eur suma, teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones) žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko Ž. V..

4Teismas 2019 m. birželio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eL2-16845-527/2019 kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir dėl 38 Eur žyminio mokesčio priteisimo iš skolininko atmetė kaip nepagrįstą.

5Skolininkas 2019 m. birželio 27 d. pateikė prieštaravimus, prašydamas panaikinti teismo įsakymą, kadangi pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 29 straipsnį ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo juridinio asmens buveinę, pagal kurią bylą turėjo nagrinėt Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmai.

6Teismas 2019 m. birželio 27 d. nutartimi priėmė skolininko 2019 m. birželio 25 d. prieštaravimus ir nustatė kreditorei 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 439 straipsnyje nustatyta tvarka pareikšti ieškinį. Teismas taip pat išaiškino, kad nepareiškus ieškinio, kreditorės pareiškimas bus laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžintas kreditorei, o teismo įsakymas panaikintas.

72019 m. liepos 5 d. teisme registruotas UAB „AGROCHEMA“ (toliau ir – ieškovė) ieškinys, kuriame prašoma atmesti prieštaravimus kaip nepagrįstus ir priteisti iš Ž. V. (toliau ir – atsakovas) 3 934,17 Eur įsiskolinimą, 123,93 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 91,50 Eur žyminį mokestį ir visas bylinėjimosi bei teismo išlaidas. Su ieškiniu pateiktas mokėjimo nurodymas apie 2019 m. liepos 5 d. sumokėtą 69 Eur žyminį mokestį.

8Ieškinyje nurodyta, jog atsakovas nevykdo įsipareigojimų pagal 2018 m. liepos 5 d. šalių sudarytą Pirkimo–pardavimo sutartį Nr. MP/SA/18/42 (toliau ir – Sutartis) su priedais. Pagal Sutartį joje nurodytais terminais ir tvarka ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovui trąšas, pesticidus, sėklas ir kitas žemės ūkio veiklai skirtas prekes (toliau – prekės), o atsakovas įsipareigojo nupirkti ir priimti prekes iš ieškovės ir už jas sumokėti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Perkamų prekių pavadinimas, kiekis ir kaina nurodomi Sutarties prieduose ir / arba PVM sąskaitose faktūrose. Sutarties pagrindu atsakovas iš ieškovės įsigijo dyzelinio kuro žemės ūkiui pagal 2018 m. liepos 5 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija ir Nr. AGJOP028435, kurios apmokėjimo terminas – 2018 m. rugpjūčio 5 d. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas iki nurodyto termino neatsiskaitė pagal PVM sąskaitą faktūrą, tarp šalių 2018 m. rugsėjo 21 d. buvo pasirašytas Sutarties Priedas Nr. 1 (toliau ir – Priedas Nr. 1), kuriuo šalys susitarė atidėti atsakovo įsiskolinimo apmokėjimo terminą iki 2018 m. spalio 31 d., atsakovas įsipareigojo sumokėti skolą už prekes bei paskaičiuotas ir Priede Nr. 1 nurodytas atidėto mokėjimo palūkanas. Atsakovui neatsiskaičius ir Priede Nr. 1 nurodytu terminu, tarp šalių 2018 m. gruodžio 5 d. buvo pasirašytas Sutarties Priedas Nr. 2 (toliau ir – Priedas Nr. 2), kuriuo šalys susitarė atidėti atsakovo įsiskolinimo apmokėjimo terminą iki 2018 m. gruodžio 15 d., atsakovas įsipareigojo sumokėti skolą bei paskaičiuotas ir Priede Nr. 2 nurodytas atidėto mokėjimo palūkanas. 2018 m. gruodžio 20 d. atsakovas pervedė ieškovei 3 650 Eur. Dėl likusios neapmokėtos įsiskolinimo sumos 2019 m. sausio 18 d. šalys pasirašė Sutarties Priedą Nr. 3 (toliau ir – Priedas Nr. 3), kuriuo šalys susitarė atidėti atsakovo įsiskolinimo apmokėjimą iki 2019 m. balandžio 1 d., tačiau atsakovas šalių sutartu terminu likusios įsiskolinimo sumos nesumokėjo. Šio ieškinio surašymo dieną atsakovo įsiskolinimas pagal Priedą Nr. 3 yra 3 934,17 Eur.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatos leidžia už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą reikalauti sumokėti ne tik delspinigius, bet ir konkretaus dydžio baudą, jeigu šalys taip susitarė. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Priedo Nr. 3 4 punkte šalys sutarė, kad, atsakovui laiku nesumokėjus skolos ar jos dalies, už kiekvieną uždelstą atsiskaitymo dieną atsakovas įsipareigoja mokėti ieškovei 0,05 proc. palūkanas nuo visos nesumokėtos sumos. Bendra paskaičiuotų palūkanų suma yra 123,93 Eur.

10Ieškovė ne kartą bandė susisiekti su atsakovu dėl įsiskolinimo apmokėjimo, bendradarbiavo su atsakovu, kelis kartus sutiko atidėti skolos apmokėjimo terminus, tačiau atsakovas padengė tik dalį įsiskolinimo, o nuo Priedo Nr. 3 pasirašymo net dalimis nemažino įsiskolinimo. 2019 m. kovo 27 d. atsakovui buvo siustas raštas dėl skolos grąžinimo grafiko vykdymo Nr. 193, į kurį atsakovas nereagavo. 2019 m. balandžio 2 d. atsakovui buvo pateiktas Reikalavimas dėl įsiskolinimo padengimo Nr.204, kuriame nurodyta, kad, neatsiskaičius už Prekes iki nurodyto teismo, ginčas bus perduotas teismui. Atsakovas nei į siųstą Reikalavimą, nei į kitus bandymus su juo susisiekti nereagavo, todėl iš atsakovo, vadovaujantis Priedo Nr. 3 3–4 punktais ir CK 1.138, 6.38, 6.53, 6.59, 6.63, 6.200 ir 6.205 straipsniais, priteistinas įsiskolinimas pagal Priedą Nr. 3, t. y. 4 058,10 Eur suma, kurią sudaro 3 934,17 Eur įsiskolinimas ir 123,93 Eur palūkanos pagal Priedą Nr. 3.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesinės palūkanos). Šalys veikia kaip ūkio subjektai, tarp kurių sudaryta Sutartis, pagal kurią už atlyginimą perduodamos prekės. Pagal CK 2.4 straipsnio 2 dalį fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla, laikomi verslininkais. Verslininkas – tai asmuo, kurio pagrindinis tikslas veikti verslo tikslais. Verslininku gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, atitinkantis verslo tikslais vykdomos veiklos požymi. Verslui, kaip specifinei asmens veiklai, apibūdinti nacionalines teisės aktuose gali būti vartojamos ekonominės, ūkinės-komercinės, individualios veiklos sąvokos ir išskiriami trys esminiai požymiai: veikla tęstinė (nuolatinė), savarankiška, ja siekiama ekonominės naudos. Ekonomine veikla – tai veikla, įskaitant žemės ūkio veiklą, kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno). Atsakovas yra ūkininkas, PVM mokėtojo kodas ( - ), kuris verčiasi žemės ūkio veikla, t. y. ūkine komercine veikla ir atitinka CK 2.4 straipsnio 2 dalyje numatytam verslininko sąvokos aiškinimui. Atsižvelgiant į tai, apskaičiuojant priteisiamų procesinių palūkanų dydį taikytina CK 6.210 straipsnio 2 dalis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą pabrėžė, jog pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, jog jis prievolės neįvykdė geruoju, o kreditorius dėl to kreipėsi į teismą Atsižvelgiant į tai, ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško Įvykdymo.

12Atsakovas prieštaravimuose teigia, kad ieškinys turėjo būti pateiktas Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmams. CPK 32 straipsnyje numatyta, kad šalys gali rašytiniu tarpusavio susitarimu pakeisti teritorinį tos bylos teismingumą. Sutarties 4 5 punkte numatyta, kad derybomis neišspręstas ginčas turi būti sprendžiamas pagal Pardavėjo buveinės vietą teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Ieškovės registruotas buveinės adresas yra Jonalaukio k. Jonavos rajonas. CPK 25 straipsnyje numatyta, kad civilines bylas nagrinėja apylinkės ir apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, CPK nustatyta tvarka. Šiuo atveju nustatant, kokiam konkrečiai teismui teisminga civilinė byla, svarbu yra ginčo suma. Ieškovės ieškinio suma yra 4 058,10 Eur. CPK 27 straipsnio 1 punkte numatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma yra didesne kaip 40 000 Eur, išskyrus šeimos ir darbo teisimų santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo. Kadangi ieškinio suma yra mažesnė nei 40 000 Eur, ieškinys nėra susijęs nei su šeimos ir / ar darbo teisiniais santykiais, nei su neturtinės žalos atlyginimu, ieškovė tinkamai taikė Sutarties bei teisės aktų nuostatas, pareiškimą ir šį ieškinį pateikdama Kauno apylinkes teismo Jonavos rūmams.

13Teismas 2019 m. liepos 10 d. nutartimi ieškinį, kuris iš esmės atitiko CPK 135 straipsnio reikalavimus, priėmė, o 2019 m. birželio 6 d. Teismo įsakymą panaikintino (CPK 439 straipsnio 5 dalis) bei nustatė atsakovui 14 dienų terminą atsiliepimui į pareikštą ieškinį pateikti. Teismo procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2019 m. liepos 16 d.

142019 m. liepos 31 d. teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį, kuriame prašoma ieškinį, kaip neteismingą Kauno apylinkės teismui, perduoti nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmams, o ieškinį atmesti. Be to, atsakovas nurodė sutinkąs padengti skolą ne ginčo tvarka per 12 mėnesių terminą. Atsiliepime nurodyta, jog teismingumas yra numatytas kaip viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurios buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio ieškinio priėmimo metu. Pagal CPK 32 straipsnio 1 dalį šalys rašytiniu tarpusavio susitarimu gali pakeisti teritorinį bylos teismingumą, tačiau LR Konstitucijos 5 straipsnis, Europos Sąjungos teisė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau ir – LAT) praktika akcentuoja padidintą vartotojų teisių apsaugą, kuri turi būti taikoma ne tik iš esmės nagrinėjant iš vartojimų santykių kylančias bylas ir jose priimant sprendimus, bet ir sprendžiant verslininko vartotojui pareikšto ieškinio (pareiškimo) priėmimo klausimą, kuomet teismas privalo ex officio įvertinti standartines vartojimo sutarties sąlygas dėl sutartinio teismingumo, nes tik taip gali būti užtikrinta visapusė vartotojų teisių apsauga (LAT 2006 m. vasario 22 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-211/2008). Atsakovas nesutinka su ieškove, kad pasirašant Sutartį su atsakovu buvo sutarta pakeisti teritorinį bylos teismingumą. Atsakovui buvo pateikta pasirašyti jau parengta sutartis su tipinėmis standartinėmis sąlygomis. Sutarties standartinė sąlyga pakeisti teritorinį bylos teismingumą nebuvo aptarta su atsakovu individualiai. Atsakovo parašas Sutartyje nepaneigia prezumpcijos, jog šiuo atveju atsakovas buvo priverstas priimti jam siūlomas (primetamas) ieškovės parengtas sutarties sąlygas. Kadangi nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų Europos Sąjungos teisei ir ETT formuojamai praktikai, vadovautinasi Europos Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d. priimtu sprendimu byloje Nr. C-243/08, kurioje buvo sprendžiamas teismingumo klausimas tarp tos pačios kategorijos šalių – paslaugų teikėjo ir vartotojo bei aptarti nacionalinio teismo veiksmai, privalomi sprendžiant pareikšto ieškinio (pareiškimo) teismingumo klausimą bylose, kai viena šalis yra vartotojas. Prejudiciniame sprendime Europos Teisingumo Teismas, be kita ko, nusprendė, kad Nacionalinis teismas privalo ex officio įvertinti, ar sutarties sąlyga yra nesąžininga, kai tik jam tampa žinomos šiuo atžvilgiu reikalingos teisinės ir faktinės aplinkybės. Tokią sąlygą pripažinęs nesąžininga, jis jos netaiko, išskyrus, kai vartotojas tam prieštarauja. Atsakovas mano, kad ieškinys pateiktas pažeidžiant CPK 29 straipsnio reikalavimus, t.y. ieškinys turėjo būti pateiktas Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmams – pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

15Teismas 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi, spręsdamas, kad tokiu būdu bus geriau ir išsamiau pasirengta nagrinėti bylą teisme, matydamas galimybę šalims baigti bylą taikos sutartimi (jeigu ieškovė sutiktų su atsakovo pasiūlymu visą skolą sumokėti per 12 mėnesių), civilinę bylą Nr. e2-19246-527/2019 skyrė nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2019 m. rugsėjo 2 d. 14.30 val. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose, adresu Jonava, Vasario 16-osios g. 3; pasiūlė šalims iki teismo posėdžio apsvarstyti taikos sutarties pasirašymo galimybę bei pateikti rašytinius argumentus dėl to, ar atsakovas šiuo konkrečiu atveju veikė kaip verslo subjektas, ar kaip vartotojas, kuriam turi būti taikomas silpnesniosios sutarties šalies gynimo principas. Teismas nurodė, jog atsakovas yra ūkininkas, todėl ar jis šiuo konkrečiu atveju veikė kaip verslo subjektas, ar kaip vartotojas, kuriam turi būti taikomas silpnesniosios sutarties šalies gynimo principas, teismas galės nustatyti tik nagrinėjant bylą. Vadovaujantis vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų normomis, sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo, jei ji atitinka tam tikrus esminius požymius. Pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo. Antra, fizinis asmuo prekes ar paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia savo verslo (plačiąja prasme) tikslais). Toks teisinis reguliavimas suponuoja bylą nagrinėjančio teismo pareigą teisiškai kvalifikuojant sutartį nustatyti, koks asmuo, t. y. fizinis ar juridinis, yra galutinis prekių ar paslaugų vartotojas, taip pat prekių ar paslaugų įsigijimo tikslą (LAT 2003 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008, 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009).

16Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti ir paaiškino, jog nesutinka, kad atsakovas skolą sumokėtų per dvylika ar per šešis mėnesius, nes tai iš esmės pažeistų ieškovės, kuri geranoriškai kelis kartus jau sutiko skolos sumokėjimo terminą nukelti, teises, o, be to, sutiko su atsakovu pasirašyti taikos sutartį, pagal kurią skola turėtų būti sumokėta iki 2019 m. gruodžio 31 d., tačiau tokios taikos sutarties nepasirašė atsakovas.

17Teismo posėdyje dalyvavęs atsakovas nurodė, kad jam iš principo nėra svarbu, koks teismas nagrinės jo bylą, tačiau prašė sprendimo vykdymą atidėti šešiems mėnesiams, nes jis šiuo metu reikalingų skolai sumokėti pinigų neturi, jau trys metai iš eilės skelbiamos ekstremalios sąlygos Lietuvos žemės ūkyje, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė tik 2020 m. balandžio ar net gegužės mėnesiais perves jam priklausančius pinigus.

18Teismo posėdyje dalyvavęs atsakovo atstovas nurodė, kad Sutartis su atsakovu buvo sudaryta ne kaip su ūkininku, o kaip su fiziniu asmeniu, kuris yra vartotojas, o ne verslininkas, todėl iš atsakovo galėtų būti priteistos tik 5 (o ne prašomos 6) procentų procesinės palūkanos, o bylą turi nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmai (pagal atsakovo gyvenamąją vietą), kadangi Sutartimi bendrasis teismingumas galėjo būti pakeistas tik specialiai šią standartinę sąlygą su atsakovu suderinus.

19Nustatyta, jog šalys 2018 m. liepos 5 d. sudarė Pirkimo–pardavimo sutartį Nr. MP/SA/18/42 (toliau ir – Sutartis), pagal kurią joje ieškovė įsipareigojo nurodytais terminais ir tvarka parduoti atsakovui trąšas, pesticidus, sėklas ir kitas žemės ūkio veiklai skirtas prekes (toliau – prekės), o atsakovas įsipareigojo nupirkti ir priimti prekes iš ieškovės ir už jas sumokėti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Perkamų prekių pavadinimas, kiekis ir kaina nurodomi Sutarties prieduose ir / arba PVM sąskaitose faktūrose. Sutarties pagrindu atsakovas iš ieškovės įsigijo dyzelinio kuro žemės ūkiui pagal 2018 m. liepos 5 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija ir Nr. AGJOP028435, kurios apmokėjimo terminas – 2018 m. rugpjūčio 5 d. Atsakovui iki nurodyto termino neatsiskaičius, šalys 2018 m. rugsėjo 21 d. pasirašė Sutarties Priedą Nr. 1 (toliau ir – Priedas Nr. 1), kuriuo susitarė atidėti atsakovo įsiskolinimo apmokėjimo terminą iki 2018 m. spalio 31 d., o atsakovas įsipareigojo sumokėti skolą už prekes bei paskaičiuotas ir Priede Nr. 1 nurodytas atidėto mokėjimo palūkanas. Atsakovui neatsiskaičius ir Priede Nr. 1 nurodytu terminu, šalys 2018 m. gruodžio 5 d. pasirašė Sutarties Priedą Nr. 2 (toliau ir – Priedas Nr. 2), kuriuo atsakovo įsiskolinimo apmokėjimo terminas buvo atidėtas iki 2018 m. gruodžio 15 d., atsakovas įsipareigojo sumokėti skolą bei paskaičiuotas ir Priede Nr. 2 nurodytas atidėto mokėjimo palūkanas. 2018 m. gruodžio 20 d. atsakovas pervedė ieškovei 3 650 Eur, o dėl likusios neapmokėtos įsiskolinimo sumos 2019 m. sausio 18 d. šalys pasirašė Sutarties Priedą Nr. 3 (toliau ir – Priedas Nr. 3), kuriuo buvo susitarta atidėti atsakovo įsiskolinimo apmokėjimą iki 2019 m. balandžio 1 d. Byloje nekilo ginčas dėl to, jog atsakovas šalių sutartu terminu likusios 3 934,17 Eur įsiskolinimo sumos nesumokėjo.

20CK nuostatos leidžia už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą reikalauti sumokėti ne tik delspinigius, bet ir konkretaus dydžio baudą, jeigu šalys taip susitarė. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Priedo Nr. 3 4 punkte šalys sutarė, kad, atsakovui laiku nesumokėjus skolos ar jos dalies, už kiekvieną uždelstą atsiskaitymo dieną atsakovas įsipareigoja mokėti ieškovei 0,05 proc. palūkanas nuo visos nesumokėtos sumos. Bendra paskaičiuotų palūkanų suma yra 123,93 Eur. Atsakovas šios sumos taip pat neginčijo.

21Bylos duomenys taip pat patvirtina, jog ieškovė bendradarbiavo su atsakovu dėl apmokėjimo, kelis kartus sutiko atidėti skolos apmokėjimo terminus, tačiau atsakovas padengė tik dalį įsiskolinimo, o nuo Priedo Nr. 3 pasirašymo net dalimis nemažino įsiskolinimo. 2019 m. kovo 27 d. atsakovui buvo siųstas raštas dėl skolos grąžinimo grafiko vykdymo Nr. 193, į kurį atsakovas nereagavo. 2019 m. balandžio 2 d. atsakovui buvo pateiktas Reikalavimas dėl įsiskolinimo padengimo Nr.204, kuriame nurodyta, kad, neatsiskaičius už Prekes iki nurodyto teismo, ginčas bus perduotas teismui. Kadangi atsakovas sutartais terminais neįvykdė prievolės ir nereagavo į ieškovės siųstą Reikalavimą, todėl, vadovaujantis Priedo Nr. 3 3–4 punktais ir CK 1.138, 6.38, 6.53, 6.59, 6.63, 6.200 ir 6.205 straipsniais, iš atsakovo priteistinas įsiskolinimas pagal Priedą Nr. 3, t. y. 4 058,10 Eur suma, kurią sudaro 3 934,17 Eur įsiskolinimas ir 123,93 Eur palūkanos pagal Priedą Nr. 3.

22CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesinės palūkanos). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. o CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

23Šiuo atveju kilo ginčas dėl to, ar atsakovas yra verslininkas, ar vartotojas. Ieškovės teigimu, atsakovas, būdamas ūkininku, yra verslininkas, o atsakovo atstovo teigimu, atsakovas šiame teisiniame santykyje yra vartotojas, kadangi Sutartis su atsakovu sudaryta ne kaip su ūkininku, o kaip su fiziniu asmeniu.

24Kaip matyti iš Sutarties 7.9 punkto, ši ,,sutartis nėra vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Pirkėjas pareiškia, kad prekes perka savo verslo poreikiams, o ne asmeniniams šeimos ar namų ūkio ar kitiems, ne su verslu susijusiems poreikiams tenkinti.“ Be to, Sutarties įžanginėje dalyje pirkėju nurodytas ,,ūkininkas Ž. V.“.

25Nustatyta, kad atsakovas yra ūkininkas, kurio PVM mokėtojo kodas ( - ), kuris verčiasi žemės ūkio veikla, t. y. ūkine komercine veikla, kas atitinka CK 2.4 straipsnio 2 dalyje numatytam verslininko sąvokos aiškinimui.

26Pagal CK 2.4 straipsnio 2 dalį fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla, laikomi verslininkais. Verslininkas – tai asmuo, kurio pagrindinis tikslas veikti verslo tikslais. Verslininku gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, atitinkantis verslo tikslais vykdomos veiklos požymi. Verslui, kaip specifinei asmens veiklai, apibūdinti nacionalines teisės aktuose gali būti vartojamos ekonominės, ūkinės-komercinės, individualios veiklos sąvokos ir išskiriami trys esminiai požymiai: veikla tęstinė (nuolatinė), savarankiška, ja siekiama ekonominės naudos. Ekonomine veikla – tai veikla, įskaitant žemės ūkio veiklą, kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno).

27Kadangi atsakovas, būdamas ūkininku, prekes pirko savo verslo poreikiams, o ne asmeniniams šeimos ar namų ūkio ar kitiems, ne su verslu susijusiems poreikiams tenkinti, dėl ko laikytinas verslininku (taip pat kaip ir ieškovė), konstatuotina, jog apskaičiuojant priteisiamų procesinių palūkanų dydį taikytina CK 6.210 straipsnio 2 dalis, kas reiškia, jog ieškovės reikalavimas dėl 6 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

28LAT ne kartą pabrėžė, jog pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, jog jis prievolės neįvykdė geruoju, o kreditorius dėl to kreipėsi į teismą Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkintinas visiškai.

29Atsakovas prieštaravimuose teigia, kad ieškinys turėjo būti pateiktas Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmams. CPK 32 straipsnyje numatyta, kad šalys gali rašytiniu tarpusavio susitarimu pakeisti teritorinį tos bylos teismingumą. Sutarties 4.5 punkte numatyta, kad ,,derybomis neišspręstas ginčas turi būti sprendžiamas pagal Pardavėjo buveinės vietą teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus“. Ieškovės registruotas buveinės adresas yra Jonalaukio k. Jonavos rajonas. CPK 25 straipsnyje numatyta, kad civilines bylas nagrinėja apylinkės ir apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, CPK nustatyta tvarka. Šiuo atveju nustatant, kokiam konkrečiai teismui teisminga civilinė byla, svarbi yra ginčo suma. Ieškinio suma yra 4 058,10 Eur. CPK 27 straipsnio 1 punkte numatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma yra didesne kaip 40 000 Eur, išskyrus šeimos ir darbo teisimų santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo. Kadangi ieškinio suma yra mažesnė nei 40 000 Eur, ieškinys nėra susijęs nei su šeimos ir / ar darbo teisiniais santykiais, nei su neturtinės žalos atlyginimu, konstatuotina, jog ieškovė tinkamai taikė Sutarties bei teisės aktų nuostatas, pareiškimą ir šį ieškinį pateikdama Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmams.

30Nors teismas 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi buvo pasiūlęs šalims iki teismo posėdžio pateikti rašytinius argumentus dėl to, ar atsakovas šiuo konkrečiu atveju veikė kaip verslo subjektas, ar kaip vartotojas, kuriam turi būti taikomas silpnesniosios sutarties šalies gynimo principas, atsakovas daugiau jokių rašytinių argumentų ir/ar įrodymų, kurie paneigtų Sutarties 7.9 punkto nuostatą, jog ši ,,sutartis nėra vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis“, į bylą nepateikė.

31Vadovaujantis vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų normomis, sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo, jei ji atitinka tam tikrus esminius požymius. Pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo. Antra, fizinis asmuo prekes ar paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia savo verslo (plačiąja prasme) tikslais). Toks teisinis reguliavimas suponuoja bylą nagrinėjančio teismo pareigą teisiškai kvalifikuojant sutartį nustatyti, koks asmuo, t. y. fizinis ar juridinis, yra galutinis prekių ar paslaugų vartotojas, taip pat prekių ar paslaugų įsigijimo tikslą (LAT 2003 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008, 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009).

32Kadangi atsakovas yra ūkininkas, Sutarties įžanginėje dalyje save įvardijęs ,,ūkininku“, o Sutarties 7.9 punkte pareiškęs, kad ,,prekes perka savo verslo poreikiams, o ne asmeniniams šeimos ar namų ūkio ar kitiems, ne su verslu susijusiems poreikiams tenkinti“, teismas sprendžia, jog atsakovas šiuo konkrečiu atveju veikė kaip verslo subjektas, o ne kaip vartotojas, kuriam turi būti taikomas silpnesniosios sutarties šalies gynimo principas.

33Atsižvelgiant į tai, kaip visiškai nepagrįsti atmestini atsakovo atsiliepimo argumentai dėl LAT praktikoje akcentuojamos padidintos vartotojų teisių apsaugos, kuri turi būti taikoma ne tik iš esmės nagrinėjant iš vartojimų santykių kylančias bylas ir jose priimant sprendimus, bet ir sprendžiant verslininko vartotojui pareikšto ieškinio (pareiškimo) priėmimo klausimą, kuomet teismas privalo ex officio įvertinti standartines vartojimo sutarties sąlygas dėl sutartinio teismingumo, nes tik taip gali būti užtikrinta visapusė vartotojų teisių apsauga (LAT 2006 m. vasario 22 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-211/2008).

34Kadangi atsakovas nėra vartotojas, teismas neturi jokio pagrindo ex officio įvertinti standartines vartojimo sutarties sąlygas dėl sutartinio teismingumo kaip nesąžiningas ir pažeidžiančias atsakovo teises (dėl to, kad nebuvo aptarta su atsakovu individualiai), tuo labiau, kad ir pats atsakovas teismo posėdyje pripažino, kad jam iš principo nėra taip svarbu, koks teismas išnagrinės jo bylą.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų

36Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistina ieškovei 91,31 Eur žyminis mokestis (4 058,1 x 0,03 x 0,75) (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis) bei valstybei 7,44 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 96 straipsnis).

37Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo

38CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

39Atsakovas, atsiliepime prašęs sprendimo vykdymą atidėti metams, teismo posėdžio metu prašė sprendimo vykdymą atidėti pusei metų.

40Ieškovė nesutiko, kad atsakovas skolą sumokėtų per dvylika ar per šešis mėnesius, nes tai iš esmės pažeistų ieškovės, kuri geranoriškai kelis kartus jau sutiko skolos sumokėjimo terminą nukelti, teises, o, be to, sutiko su atsakovu pasirašyti taikos sutartį, pagal kurią skola turėtų būti sumokėta iki 2019 m. gruodžio 31 d., tačiau tokios taikos sutarties nepasirašė atsakovas. Teismo posėdyje dalyvavęs atsakovas prašė sprendimo vykdymą atidėti šešiems mėnesiams, nes jis šiuo metu reikalingų skolai sumokėti pinigų neturi, jau trys metai iš eilės skelbiamos ekstremalios sąlygos žemės ūkyje, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė tik 2020 m. balandžio ar net gegužės mėnesiais perves jam priklausančius pinigus.

41LITEKO duomenys patvirtina, jog: 1) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 4 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-22558-1080/2019 ieškovei AB „Agrochema plius“, j. a. k. 122012020, iš atsakovo Ž. V., a. k. ( - ) ir atsakovės L. M., a.k. ( - ) yra priteista solidariai 8 637,12 Eur skola, 2 167,99 Eur dydžio palūkanos, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 159 Eur bylinėjimosi išlaidos. Šis sprendimas nėra įsiteisėjęs, nes atsakovai pateikė prieštaravimus; 2) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-17876-1089/2019 iš atsakovo Ž. V., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Juris LT“, j. a. k. 303262509, yra priteista 825,87 Eur skola, 297,31 Eur delspinigiai, 40 Eur išieškojimo išlaidų kompensacija, 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1 163,18 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 376 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Šis sprendimas įsiteisėjo 2019 m. gegužės 29 d.; 3) 2018 m. vasario 23 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-11173-967/2018 iš atsakovo priteista 2 000 Eur skola ir 98,63 Eur palūkanos.

42VĮ Registrų centro išrašas patvirtina, jog atsakovas nuosavybės teise valdo ne vieną žemės sklypą Švenčionių rajone ir butą Vilniuje, Šeimyniškių g. 30-40.

43Šie duomenys ir atsakovo paaiškinimai, kuriais teismas neturi pagrindo netikėti, teismo nuomone, patvirtina tai, jog atsakovas, kuris yra ūkininkas, šiuo metu neturi pakankamai apyvartinių lėšų, kad galėtų sumokėti visiems kreditoriams. Kadangi atsakovas, nors ir turi nuosavybėje nekilnojamojo turto, šiuo metu dėl apyvartinių lėšų trūkumo negali savalaikiai atsiskaityti su kreditoriais (tarp jų ir su ieškove), teismo nuomone, atsižvelgiant į šią aplinkybę, sprendimo vykdymas atidėtinas trims mėnesiams – iki 2020 m. sausio 15 d., tokiu būdu atsakovui suteikiant pakankamai laiko, kad jis galėtų trūkstamas lėšas sukaupti arba pasiskolinti iki gaus išmokas iš valstybės. Teismo nuomone, būtų nesąžininga ieškovės atžvilgiu sprendimo vykdymą atidėti šešiems mėnesiams (t. y. tiek, kiek teismo posėdyje prašė atsakovas, tikslu sulaukti, kol Vyriausybė perves atsakovui pinigines lėšas), kadangi ieškovė, elgdamasi geranoriškai, sutartinį prievolės įvykdymo terminą, suėjusį 2018 m. rugpjūčio 5 d., jau sutiko per du kartus pratęsti iki 2019 m. balandžio 1 d., t. y. beveik net aštuoniems mėnesiams, tačiau atsakovas, nors 2019 m. pavasarį ir gavęs iš valstybės išmokas, grąžino tik dalį lėšų, o, be to, ieškovė net ir teismo procese elgėsi geranoriškai ir sutiko pasirašyti taikos sutartį, pagal kurią galutinis skolos sumokėjimo terminas būtų nukeltas į 2019 m. gruodžio 31 d., su kuriuo sutikęs atsakovas būtų sutaupęs valstybei mokėtino žyminio mokesčio dalį, kurį ieškovė galėtų susigrąžinti iš valstybės. Atsakovo argumentus, išsakytus teismo posėdyje apie tai, kad jau trys metai iš eilės skelbiamos ekstremalios sąlygos Lietuvos žemės ūkyje, teismas vertina kaip nepakankamą pagrindą teismo sprendimo vykdymą atidėti šešiems mėnesiams, kadangi, kaip matyti iš Sutarties 7.3 punkto, šalys buvo susitarę, jog atsakovas per 3 darbo dienas informuos ieškovę apie nenugalimos jėgos aplinkybes, kas šiuo atveju nebuvo padaryta. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, teismas sprendimo vykdymą atideda tik trims mėnesiams – iki 2020 m. sausio 15 d.

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 ir 284 straipsniais,

Nutarė

45Ieškinį tenkinti.

46Priteisti ieškovei Uždarajai akcinei bendrovei ,,AGROCHEMA“ (įm kodas 110548779) iš atsakovo Ž. V. (asmens kodas ( - ) 3 934,17 Eur (trijų tūkstančių devynių šimtų trisdešimt keturių eurų ir 17 ct) įsiskolinimą pagal Priedą Nr. 3.

47Priteisti ieškovei Uždarajai akcinei bendrovei „AGROCHEMA“ (įm. kodas 110548779) iš atsakovo Ž. V. (asmens kodas ( - ) 123,93 Eur (vieno šimto dvidešimt trijų eurų ir 93 ct) palūkanas pagal Priedas Nr. 3.

48Priteisti ieškovei Uždarajai akcinei bendrovei „AGROCHEMA“ (įm kodas 110548779) iš atsakovo Ž. V. (asmens kodas ( - ) 6 proc. (šešių procentų) metines palūkanas nuo priteistos pinigų sumos (4 058,1 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. birželio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

49Priteisti ieškovei Uždarajai akcinei bendrovei „AGROCHEMA“ (įm. kodas 110548779) iš atsakovo Ž. V. (asmens kodas ( - ) 91,31 Eur (devyniasdešimt vieno euro ir 31 ct) žyminį mokestį.

50Priteisti iš atsakovo Ž. V. (asmens kodas ( - ) valstybei 7,44 Eur (septynių eurų 44 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas (mokama gavėjui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas pasirinktame banke, nurodant įmokos kodą – 5660 ir mokėjimo paskirtį – procesinių dokumentų įteikimo išlaidos; tai patvirtinantį dokumentą pateikiant Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmams).

51Sprendimo vykdymą atidėti trims mėnesiams – iki 2020 m. sausio 15 d.

52Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolita... 2. Teismas... 3. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai (toliau ir – teismas) 2019 m.... 4. Teismas 2019 m. birželio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 5. Skolininkas 2019 m. birželio 27 d. pateikė prieštaravimus, prašydamas... 6. Teismas 2019 m. birželio 27 d. nutartimi priėmė skolininko 2019 m. birželio... 7. 2019 m. liepos 5 d. teisme registruotas UAB „AGROCHEMA“ (toliau ir –... 8. Ieškinyje nurodyta, jog atsakovas nevykdo įsipareigojimų pagal 2018 m.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatos leidžia už... 10. Ieškovė ne kartą bandė susisiekti su atsakovu dėl įsiskolinimo... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 12. Atsakovas prieštaravimuose teigia, kad ieškinys turėjo būti pateiktas... 13. Teismas 2019 m. liepos 10 d. nutartimi ieškinį, kuris iš esmės atitiko CPK... 14. 2019 m. liepos 31 d. teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį, kuriame... 15. Teismas 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi, spręsdamas, kad tokiu būdu bus... 16. Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti ir... 17. Teismo posėdyje dalyvavęs atsakovas nurodė, kad jam iš principo nėra... 18. Teismo posėdyje dalyvavęs atsakovo atstovas nurodė, kad Sutartis su atsakovu... 19. Nustatyta, jog šalys 2018 m. liepos 5 d. sudarė Pirkimo–pardavimo sutartį... 20. CK nuostatos leidžia už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą... 21. Bylos duomenys taip pat patvirtina, jog ieškovė bendradarbiavo su atsakovu... 22. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 23. Šiuo atveju kilo ginčas dėl to, ar atsakovas yra verslininkas, ar... 24. Kaip matyti iš Sutarties 7.9 punkto, ši ,,sutartis nėra vartojimo... 25. Nustatyta, kad atsakovas yra ūkininkas, kurio PVM mokėtojo kodas ( - ), kuris... 26. Pagal CK 2.4 straipsnio 2 dalį fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta... 27. Kadangi atsakovas, būdamas ūkininku, prekes pirko savo verslo poreikiams, o... 28. LAT ne kartą pabrėžė, jog pagrindas priteisti procesines palūkanas yra... 29. Atsakovas prieštaravimuose teigia, kad ieškinys turėjo būti pateiktas... 30. Nors teismas 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi buvo pasiūlęs šalims iki... 31. Vadovaujantis vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir... 32. Kadangi atsakovas yra ūkininkas, Sutarties įžanginėje dalyje save... 33. Atsižvelgiant į tai, kaip visiškai nepagrįsti atmestini atsakovo... 34. Kadangi atsakovas nėra vartotojas, teismas neturi jokio pagrindo ex officio... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 36. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistina ieškovei 91,31 Eur... 37. Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo... 38. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių... 39. Atsakovas, atsiliepime prašęs sprendimo vykdymą atidėti metams, teismo... 40. Ieškovė nesutiko, kad atsakovas skolą sumokėtų per dvylika ar per šešis... 41. LITEKO duomenys patvirtina, jog: 1) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m.... 42. VĮ Registrų centro išrašas patvirtina, jog atsakovas nuosavybės teise... 43. Šie duomenys ir atsakovo paaiškinimai, kuriais teismas neturi pagrindo... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 45. Ieškinį tenkinti.... 46. Priteisti ieškovei Uždarajai akcinei bendrovei ,,AGROCHEMA“ (įm kodas... 47. Priteisti ieškovei Uždarajai akcinei bendrovei „AGROCHEMA“ (įm. kodas... 48. Priteisti ieškovei Uždarajai akcinei bendrovei „AGROCHEMA“ (įm kodas... 49. Priteisti ieškovei Uždarajai akcinei bendrovei „AGROCHEMA“ (įm. kodas... 50. Priteisti iš atsakovo Ž. V. (asmens kodas ( - ) valstybei 7,44 Eur (septynių... 51. Sprendimo vykdymą atidėti trims mėnesiams – iki 2020 m. sausio 15 d.... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...