Byla eB2-2193-657/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Upninkėlių karjeras“, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Diklita“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Upninkėlių karjeras“, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Diklita“ Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydama UAB „Upninkėlių karjeras“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad yra atsakovės kreditorė 2014-04-15 Reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perėmusi 2.480,06 Eur sumos skolos reikalavimo teisę į atsakovę iš UAB „Findep“, kuri tokio reikalavimo teises perėmė iš UAB „Bartas ir ko“. Be to, atsakovė ieškovei yra skolinga 1.051,32 Eur už ekskavatoriaus nuomą. Atsakovė ne kartą buvo raginama likviduoti įsiskolinimą bendrai 3.531,38 Eur sumai, tačiau skolininkė vykdyti savo piniginę prievolę vengė. Ieškovės žiniomis atsakovė turi ir kitų kreditorių, įmonė galimai yra nemoki.

3Kauno apygardos teismo 2015-07-30 nutartimi į civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Diklita“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Upninkėlių karjeras“ trečiuoju asmeniu įtrauktas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, kuris palaiko ieškovės prašymą atsakovei iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „Upninkėlių karjeras“ skola Fondo biudžetui sudaro 4.729,48 Eur sumą.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

7Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Atsakovė apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą ir jo nagrinėjimą buvo informuota tinkamai. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 2 dalyje, 124 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka. Be to, apie pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo priėmimą ir bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka posėdžio datą teismas paskelbė specialiame interneto tinklalapyje (ĮBĮ 9 str. 3 d., CPK 133 str. 3 d.). Atsakovė jokių 2015 m. liepos 20 d. nutartimi reikalautų dokumentų apie jos finansinę būklę teismui nepateikė, net ir jos vadovei A. B. už šios nutarties nevykdymą paskyrus baudą. Teismas, įvertinęs susidariusią situaciją, sprendžia, kad atsakovė pripažįsta, jog yra nemoki. Tais atvejais, kai atsakovo – įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas nepateikia teismui įmonės ūkinę, finansinę padėtį patvirtinančių dokumentų, teismas atsakovės finansinę padėtį vertina pagal savo iniciatyva surinktus rašytinius įrodymus, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

9Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centras nuo 2012 metų neteikė. Tačiau iš įmonės VĮ Registrų centras pateikto vėliausio laikotarpio, t.y. 2011 metų, balanso duomenų matyti, kad jau 2011 metais įmonės finansinė situacija buvo sunki, ji turėjo turto 14.095,00 Eur (48.668,00 Lt) sumai, o atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 14.634,00,00 Eur (50.530,00 Lt) sumą, susidedančią iš per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų. 2011 metų Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2011 metais įmonė veikė nuostolingai, patyrė 3.435,00 Eur (11.862,00 Lt) nuostolį.

10Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“ duomenų bazės duomenimis atsakovė jos vardu registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi.

11Nagrinėjamu atveju vien pradelstas atsakovės įsiskolinimas ieškovei sudaro bendrą 3.531,38 Eur sumą. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad be ieškovės UAB „Upninkėlių karjeras“ turi ir kitų kreditorių. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius nurodė, kad ieškovė turi 4.729,48 Eur skolą Fondo biudžetui. Be to, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM duomenų bazės 2015-10-09 duomenimis UAB „Upninkėlių karjeras“ mokestinė nepriemoka valstybės, savivaldybių biudžetams sudaro 15.257,75 Eur sumą. Teismo vertinimu nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad atsakovė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais.

12Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei egzistuoja objektyvaus turinio teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010). Teismo nuomone byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekį išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Priešingai, trečiojo asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus nurodyta aplinkybė, kad 2015-07-01 bendrovėje apdraustųjų nėra, sudaro pagrindą spręsti, kad tikėtina, jog įmonė veiklos nevykdo. Nustatyta, kad UAB „Upninkėlių karjeras“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų. Įmonė neturi jokio nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto, transporto priemonių, o bendra atsakovės turimų pradelstų įsiskolinimų kreditoriams suma sudaro 23.518,61 Eur.

13Teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės finansinė būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, todėl UAB „Upninkėlių karjeras“ Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

14UAB „Upninkėlių karjeras“ administratoriumi skirtina MB „Bankroto byla“, kurios kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

16Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Upninkėlių karjeras“ (juridinio asmens kodas 301774546, buveinės adresas Ateities g. 7, Čičinų k., Jonavos r. sav.) bankroto bylą.

17Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Upninkėlių karjeras“ administratoriumi MB „Bankroto byla“ (juridinio asmens kodas 304072733, sąrašo Nr. B-JA263).

18Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Upninkėlių karjeras“ (juridinio asmens kodas 301774546, buveinės adresas Ateities g. 7, Čičinų k., Jonavos r. sav.) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

20Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Upninkėlių karjeras“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 eurų baudą.

22Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovės atstovei advokatei Aušrai Meliukštienei, atsakovei, trečiajam asmeniui ir administratoriui, informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

23Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Ieškovė UAB „Diklita“ Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte... 3. Kauno apygardos teismo 2015-07-30 nutartimi į civilinę bylą pagal ieškovės... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 7. Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 8. Atsakovė apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą ir jo... 9. Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad atsakovė finansinės... 10. Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“ duomenų bazės duomenimis... 11. Nagrinėjamu atveju vien pradelstas atsakovės įsiskolinimas ieškovei sudaro... 12. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei... 13. Teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą... 14. UAB „Upninkėlių karjeras“ administratoriumi skirtina MB „Bankroto... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 16. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Upninkėlių karjeras“ (juridinio... 17. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Upninkėlių karjeras“... 18. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Upninkėlių karjeras“... 19. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 20. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Upninkėlių karjeras“... 21. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 23. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...