Byla e2-870-440/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių statyba“, uždarajai akcinei bendrovei „RNDV Group“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Orestinos montažas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kongera“ pareiškė ieškinį, kuriuo prašo (1) panaikinti atsakovės biudžetinės įstaigos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 181944, ir 2017 m. birželio 21 d. sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos; (2) panaikinti atsakovės biudžetinės įstaigos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtoju pripažinti tiekėjos UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą; (3) įpareigoti perkančiąją organizaciją tęsti pirkimo procedūras, iš naujo įvertinti UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms; (4) priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 181944. Pirkime pasiūlymus pateikė trys tiekėjai: ieškovė UAB „Kongera“ veikianti kartu su UAB „RNDV Group“, taip pat tretieji asmenys – UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Raseinių statyba“. 2017 m. balandžio 7 d. atsakovė informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę, kad pirkimo laimėtoju pripažintas trečiojo asmens UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymas. Perkančioji organizacija 2017 m. gegužės 30 d. priėmė sprendimą nutraukti pirkimą, nes pirkimas susijęs su statinio projekto pakeitimu, kad pirkime dalyvaujantys tiekėjai UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“ veikianti kartu su UAB „RNDV Group“ nepasitelkė statinio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ kaip subrangovės, negavo jos sutikimo koreguoti statinio projektą, todėl buvo nustatytas terminas suderinti su perkančiąja organizacija darbų atlikimo grafikus, tačiau pirkimo laimėtojai per nustatytą terminą neatlikus šių veiksmų, konstatavo, kad pirkimas užsitęsė, todėl kilo reali grėsmė nepanaudoti Valstybės investicijų 2017 metų programoje numatytų lėšų, o 2018 m. ar kitais vėlesniais metais lėšų šio objekto statybai nenumatyta. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu nutraukti pirkimo procedūras ieškovė 2017 m. birželio 14 d. pateikė pretenziją, kurios atsakovė netenkino.
 3. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija pirkimą nutraukė pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 7 straipsnio 5 dalies nuostatas. Pirkimas gali būti nutrauktas dėl aplinkybių, kurios negalėjo būti žinomos perkančiajai organizacijai iki pirkimo pradžios, ir dėl kurių tolimesnis pirkimo vykdymas tampa negalimas. Nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad reikia gauti techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ rašytinį sutikimą koreguoti pastato techninį projektą nebuvo numatytas pirkimo sąlygose, taip pat pirkimo sąlygose nebuvo keliamas reikalavimas UAB „Inžinerinė mintis“ pasitelkti kaip subrangovą. Perkančioji organizacija galėjo iš anksto numatyti, kad reikės gauti techninio projekto rengėjos sutikimą koreguoti techninį projektą ir atitinkamą sąlygą nurodyti pirkimo dokumentuose, tačiau to nepadarius pirkimo sąlygos neatitinka VPĮ 24 straipsnio 8 dalyje numatytų reikalavimų, pagal kuriuos pirkimo sąlygos turi būti aiškios ir suprantamos visiems teikėjams. Ieškovė tikėjosi, kad UAB „Inžinerinė mintis“ rašytinis sutikimas koreguoti techninį projektą ir rengti darbo projektą bus pateiktas pirkimo laimėtojui. Aplinkybė, kad užsitęsė pirkimo procedūros dėl teisminių ginčų nėra pakankamas pagrindas nutraukti pirkimą, nes ginčai tarp viešųjų pirkimų dalyvių yra ganėtinai dažnas reiškinys. Nors perkančioji organizacija tvirtina, kad pirkimas nutraukiamas bijant nepanaudoti Valstybės investicijų 2017 metų programoje numatytų lėšų, tačiau nepateikė duomenų, kad kreipėsi dėl papildomo finansavimo, o tiesiog nutraukė pirkimą. Be to, siekiant nutraukti pirkimą pagal VPĮ 7 straipsnio 5 dalį yra būtinas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, tačiau nagrinėjamu atveju nėra duomenų apie tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba būtų pateikusi sutikimą nutraukti pirkimą. Todėl atsakovė neteisėtai, savavališkai nutraukdama pirkimo procedūras pažeidė VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatas, viešųjų pirkimų (proporcingumo ir lygiateisiškumo) principus.
 4. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija netinkamai įvertino UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą, nes šis tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų 21.10 punkto reikalavimų, todėl turėtų būti panaikintas perkančiosios organizacijos sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę, iš naujo vertinama UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygoms.
 5. Ieškovė dublike nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad įsiteisėjo Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017, kuriuo panaikintas perkančiosios organizacijos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę, todėl ieškovė dublike nurodė, kad tsisako šio ieškinio reikalavimo.
 6. Ieškovė atkreipė dėmesį, kad viešasis pirkimas neskelbiamų derybų būdu gali būti atliekamas tik esant visoms VPĮ 56 straipsnio 1 dalyje numatytoms sąlygoms, tačiau nagrinėjamu atveju jų nėra. Be to, Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017 nebuvo nustatyta, kad UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“ pasiūlymai neatitinka pirkimo sąlygų. O aplinkybė, kad nutraukus pirkimo procedūras buvo paskelbtas naujas pirkimas neskelbiamų derybų būdu, kuriame dalyvavo tik trečiasis asmuo UAB „Raseinių statyba“, kelia abejonių dėl pirkimo skaidrumo.
 7. Atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pirkimas nutrauktas, nes kilo grėsmė negauti finansavimo. Savivaldybei neturint lėšų kiltų grėsmė visiškai nebaigti baseino statybos darbų, būtų pažeistas viešasis interesas – visuomenei turėti sporto baseiną. Atsižvelgiant į tai, kad buvo atliekamas supaprastintas pirkimas, todėl perkančioji organizacija neprivalėjo gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nutraukti pirkimą. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017 konstatuota, kad UAB „Kongera“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų, todėl pirkimo procedūrų tęsimas būtų beprasmis. Be to, nutraukusi pirkimą atsakovė 2017 m. birželio 1 d. atliko viešąjį pirkimą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 333767:1. Neskelbiamų derybų būdu, 2017 m. birželio 19 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį su pirkimo laimėtoja UAB „Raseinių statyba“, kuri jau atliko dalį pirkime numatytų darbų.
 8. Trečiasis asmuo UAB „Raseinių statyba“ prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad laimėjusi viešąjį pirkimą dėl Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino), esančio ( - ), statybos darbų atlikimo ji 2015 m. balandžio 27 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį, kurios pagrindu atliko darbus, tačiau paaiškėjus, kad būtina atlikti dar ir papildomus darbus atsakovė nusprendė paskelbti viešąjį pirkimą. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija galėjo neskelbti atskiro pirkimo dėl papildomų statybos darbų atlikimo remiantis VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu. Civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017 panaikinus pasiūlymų eilę, perkančioji organizacija suprato savo padarytas klaidas, todėl nutraukė pirkimą. Trečiojo asmens teigimu, pirkimas nutrauktas, nes UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“ nepasitelkė subrangovo UAB „Inžinerinė mintis“, negavo sutikimo koreguoti techninį projektą, todėl šių tiekėjų pasiūlymai neatitinka pirkimo sąlygų. Nors tiesiogiai pirkimo sąlygose nebuvo tokio reikalavimo, tačiau įvertinus STR 1.05.06:2010 ir STR 1.04.04:2017 sąlygas pirkime dalyvaujantys tiekėjai galėjo numatyti, kad norint atlikti papildomus statybos darbus jiems reikės gauti techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimą koreguoti techninį projektą. Nors Viešųjų pirkimų tarnyba pasisakydama apie būtinybę gauti techninio projekto autorės sutikimą jį keisti mini STR 1.05.06:2010, tačiau šis teisės aktas nuo 2017 m. sausio 1 d. nebegalioja, šiuo metu galioja STR 1.04.04:2017. Be to, ieškovė pati pripažino, kad techninio projekto autorės sutikimas būtinas siekiant jį koreguoti. Taigi nagrinėjamu atveju nekyla ginčo dėl to, kad techninio projekto autoriaus sutikimas būtinas siekiant keisti parengtą projektą. Pažymi, kad perkančioji organizacija dar 2017 m. kovo 23 d. prašė pateikti sutikimą, tačiau šis atsakovės sprendimas nebuvo skundžiamas VPĮ nustatyta tvarka, todėl ieškovė neturi teisės ginčyti perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimą. Perkančioji organizacija sudarė sąlygas ieškovei bei kitiems pirkimo dalyviams ištaisyti pasiūlymo trūkumus, tačiau ieškovė neįvykdė perkančiosios organizacijos reikalavimo, todėl pirkimo įgyvendinimas tapo neįmanomas dėl ieškovės kaltės. Tik UAB „Raseinių statyba“ atitiko pirkimo sąlygas, buvo pasirengusi vykdyti pirkimą, tačiau ji neskundė perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras.
 9. Trečiasis asmuo nesutiko su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo nutraukti pirkimo. Nors paprastai užsitęsusios pirkimo procedūros nėra pakankamas pagrindas nutraukti pirkimą, tačiau šiuo atveju siekiant atlikti papildomus statybos darbus buvo sustabdyti pagrindiniai statybos darbai pagal 2015 m. balandžio 27 d. statybos rangos sutartį. Taigi neatlikus papildomų darbų kilo grėsmė neužbaigti baseino statybos darbų.
 10. Nutraukus minėtą pirkimą perkančioji organizacija neskelbiamų derybų būdu atliko naują pirkimą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 333767:1, todėl 2017 m. birželio 19 d. buvo sudaryta statybos darbų rangos sutartis su UAB „Raseinių statyba“, dalis darbų jau atlikta, todėl teismas turėtų įvertinti, kad ieškinio tenkinimas nesukurs jokių teisinių padarinių ieškovei, nes ji neginčija naujame pirkime sudarytos viešojo pirkimo sutarties. Įvertinus VPĮ 92 straipsnio 7 dalį perkančioji organizacija galėjo neskelbiamų derybų būdu pirkti papildomus darbus iš UAB „Raseinių statyba“, nes pirkimo kaina (490 000 Eur įskaitant PVM) neviršija 30 procentų pradinės viešojo pirkimo kainos, taigi 2017 m. birželio 19 d. sutartis sudaryta nepažeidžiant imperatyvių VPĮ nuostatų ir yra teisėta.
 11. Trečiasis asmuo UAB „RNDV Group“ iš dalies sutiko su ieškiniu, nes papildomų sąlygų iškėlimas nėra suderinamas su VPĮ nuostatomis. Aplinkybė, kad teisme jau du kartus buvo sprendžiami ginčai dėl šio pirkimo, todėl pirkimo nutraukimą turėtų įvertinti teismas.
 12. Nors procesiniai dokumentai trečiajam asmeniui UAB „Orestinos montažas“ įteikti, tačiau per įstatymų nustatytą terminą ji nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir neišreiškė savo nuomonės nagrinėjamu klausimu.

5Ieškinys tenkintinas.

 1. Teismas pažymi, kad viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Sąjungos teisės objektas, VPĮ priimtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas viešųjų pirkimų srityje, todėl VPĮ nuostatų turinys aiškintinas atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus, taip pat juos plėtojančią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) ir kasacinio teismo praktiką. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnis). Viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.
 2. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja VPĮ redakcija, teismas pripažįsta, kad šiuo atveju taikytinos VPĮ nuostatos, galiojusios viešojo pirkimo procesinių veiksmų atlikimo metu, t. y. iki 2017 m liepos 1 d.

6Dėl privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos.

 1. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarką reglamentuoja CPK 4232 straipsnio 1 dalis, VPĮ 93 straipsnis, kurio 3 dalyje nurodyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka, o jos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Toks pretenzijos pateikimas yra laikomas privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016).
 2. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Priešingas VPĮ V skyriaus nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias (lot. atitaus ir rūpestingo žmogaus) principui ir lemtų besąlygišką tiekėjo teisę, pavyzdžiui, skųsti konkurso sąlygas po to, kai jo pasiūlymas nebuvo vertinamas dėl kvalifikacijos neatitikties arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių. Taigi teismų iniciatyvos teisė spręsti dėl ieškinyje aiškiai nenurodytų aplinkybių koreliuoja su perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumu. Dėl to, jei perkančiosios organizacijos veiksmų galimas neteisėtumas nėra akivaizdus, nenustatytinas be papildomo (atskiro) tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimo, o procese nepateikta bent kokių nors objektyvių abejonių dėl to, teismo pozicija ex officio (lot. savo iniciatyva) neperžengti ginčo ribų nekvalifikuotina kaip jo aktyvaus vaidmens tokio pobūdžio ginčuose pažeidimas. Kita vertus, aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę. Tačiau perkančiosios organizacijos veiksmų, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos principinės viešųjų pirkimų normos, teisinį kvalifikavimą (jei tokie veiksmai nustatomi) teismai privalo vykdyti ex officio (lot. savo iniciatyva) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015).
 3. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija 2017 m. gegužės 30 d. priėmė sprendimą nutraukti pirkimą. 2017 m. birželio 14 d. ieškovė pareiškė pretenziją prašydama tęsti pirkimo procedūras ir panaikinti perkančiosios organizacijos reikalavimą pateikti techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimą koreguoti. 2017 m. birželio 21 d. atsakovei atmetus ieškovės pretenziją kaip nepagrįstą, ieškovė 2017 m. birželio 30 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą. Ieškinyje suformuotas prašymas panaikinti perkančiosios organizacijos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimą, kuriuo nutrauktas pirkimas, tęsti pirkimo procedūras ir iš naujo įvertinti tiekėjos UAB „Orestinos montažas“ atitiktį pirkimo sąlygoms. Daroma išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovė laikėsi privalomos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos skųsdama perkančiosios organizacijos veiksmus nutraukiant pirkimą, nepraleido VPĮ 94 straipsnyje numatyto termino kreiptis į teismą.

7Tenkintinas prašymas dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo

 1. Civiliniame procese galiojant dispozityvumo principui, šalys gali laisvai disponuoti savo procesinėmis teisėmis, tame tarpe ir atsisakyti nuo ieškinio (pareiškimo) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 13 straipsnis, 42 straipsnio 1 dalis). CPK 140 straipsnio 1 dalis numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Priėmus ieškinio atsisakymą civilinė byla nutraukiama.
 2. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė UAB „Kongera“ dublike pareiškė, kad atsisako dalies ieškinio reikalavimų, t. y. reikalavimo panaikinti atsakovės biudžetinės įstaigos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtoju pripažinti tiekėjos UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą, atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. liepos 17 d. įsiteisėjo Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017, kuriuo panaikintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 7 d. sprendimas nustatyti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju pripažinti tiekėjo UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą, bei aplinkybę, kad 2017 m. birželio 14 d. pretenzijoje ieškovė nereikalavo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo, teismas sprendžia, kad dalies ieškinio reikalavimų atsisakymas neprieštarauja viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl jis priimtinas ir civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas).
 3. Teismui priėmus dalies ieškinio reikalavimų atsisakymą, daroma išvada, kad nagrinėjamoje byloje tarp šalių kyla ginčas tik dėl pirkimo nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo.

8Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

 1. Remiantis 2015 m. balandžio 27 d. statybos darbų rangos sutartimi Nr. 2015/284, kuri 2016 m. spalio 20 d. buvo papildyta susitarimu Nr. 2016/710, ūkio subjektų grupė UAB „Raseinių statyba“ ir UAB „Bilderis“ įsipareigojo atlikti Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos darbus pagal parengtą darbų projektą. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti minėtoje statybos darbų rangos sutartyje, Radviliškio rajono savivaldybės administracija nusprendė skelbti viešąjį pirkimą dėl šių darbų įsigijimo.
 2. Radviliškio rajono savivaldybės administracija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 181944. Pirkimo objektas – papildomi statybos darbai, numatyti pirkimo sąlygų 3 priede. Pirkime pasiūlymus pateikė trys tiekėjai: ieškovė UAB „Kongera“ veikianti kartu su UAB „RNDV Group“ pasiūlė darbus atlikti už 482 222,22 Eur, UAB „Orestinos montažas“ – už 448 725,50 Eur ir UAB „Raseinių statyba“ – 497,152,70 Eur.
 3. Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 23 d. kreipėsi į ieškovę UAB „Kongera“ informuodama, kad pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktą projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us). Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises statytojas be projektuotojo sutikimo projektą gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas, todėl atsižvelgiant į tai kas aukščiau išdėstyta, viešųjų pirkimų komisija prašė iki 2017 m. kovo 29 d. pateikti projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimą (leidimą) ar kitą dokumentą suteikianti teisę atlikti techninio projekto „Sporto ir sveikatingumo paskirties baseino pastato su priklausiniais, Radvilų g, 6, Radviliškio m., statybos techninis projektas“ projekto keitimus.
 4. 2017 m. balandžio 7 d. atsakovė sudarė pasiūlymų eilę, pagal kurią pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Orestinos montažas“, pasiūliusi mažiausią kainą, antroje vietoje liko ūkio subjektų grupė UAB „Kongera“ veikianti kartu su UAB „RNDV Group“, o trečioje – UAB „Raseinių statyba“.
 5. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas J. S. 2017 m. gegužės 29 d. atsakydamas į perkančiosios organizacijos paklausimą nurodė, kad perkančioji organizacija nusprendė išplėsti statomo sporto baseino teikiamų paslaugų spektrą ir atlikti papildomus darbus. Atliekant esminius techninio projekto pakeitimus būtinas techninio projekto autorės sutikimas jį keisti (STR 1.04.04:2017 42 punktas), nes statinio projektas yra autorinių teisių objektas pagal Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 9 punktą.
 6. Perkančioji organizacija 2017 m. gegužės 30 d. priėmė sprendimą nutraukti pirkimą, motyvuodama tuo, kad pirkimas susijęs su statinio projekto pakeitimu, o pirkime dalyvaujantys tiekėjai UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“ veikianti kartu su UAB „RNDV Group“ nepasitelkė statinio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ kaip subrangovės, negavo jos sutikimo koreguoti statinio techninį projektą ir rengti darbo projektą, todėl jie nėra pajėgūs vykdyti darbus. Rangos sutartyje numatyta, kad technologinė įranga, kalendoriniai darbų vykdymo darbai derinami su perkančiąja organizacija ir su ūkio subjektų grupės UAB „Raseinių statyba“ ir UAB „Bilderis“ atstovais, todėl pirkimo laimėtoja UAB „Orestinos montažas“ turėjo suderinti darbų grafiką, tačiau iki 2017 m. gegužės 19 d. šie duomenys negauti. Perkančioji organizacija sprendė, kad užsitęsus pirkimo procedūroms bei ginčus, susijusius su pirkimu, sprendžiant teisme jau antroje byloje, iškilo reali grėsmė 2017 m. ir apskirtai nepanaudoti Valstybės investicijų 2017 metų programoje numatytų lėšų baseino statybai Radviliškio mieste, o 2018 m. ar kitais vėlesniais metais lėšų šio objekto statybai nenumatyta. Vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 5 dalimi pirkimas nutrauktinas atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti.
 7. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu nutraukti pirkimo procedūras ieškovė, kaip minėta 2017 m. birželio 14 d. pareiškė pretenziją. Nurodė, kad perkančioji organizacija pažeidė proporcingumo ir lygiateisiškumo principus, įpareigojančius viešųjų pirkimų sąlygas vienodai aiškinti ir taikyti visiems konkurso dalyviams, nes pirkimo sąlygose nebuvo numatyto reikalavimo gauti techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimo (leidimo) koreguoti techninį projektą atliekant papildomus darbus. Perkančioji organizacija nesilaiko pirkimų sąlygų, nustatė perteklinius reikalavimus siekdama palengvinti situaciją UAB „Raseinių statyba“, kuri pasiūlymų eilėje yra trečia. Prašė panaikinti reikalavimą pateikti techninio projekto autorės sutikimą keisti projektą. Nurodė, kad perkančioji organizacija galėjo numatyti, kad pirkimas užsitęs dėl ginčų, todėl ji nepagrįstai nutraukė pirkimą dėl kilusios grėsmės nepanaudoti 2017 m. Valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, prašo tęsti pirkimo procedūras.
 8. Perkančioji organizacija 2017 m. birželio 21 d. pretenziją atmetė kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pirkimo dokumentuose buvo nurodytas techninio projekto autorius, todėl perkančioji organizacija paprašė gauti techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimą (leidimą) koreguoti techninį projektą atliekant papildomus darbus, tačiau ieškovė UAB „Kongera“ nesutiko pateikti techninio projekto autorės sutikimo. Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išaiškinimą statinys statomas pagal projektą, statybą leidžiantis dokumentas išduodamas pagal techninį projektą, norint jame atlikti pakeitimus būtinas techninio projekto autoriaus sutikimas. Pabrėžė, kad pirkimas gali būti nutrauktas, jei tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas. Šiuo atveju toliau vykdant pirkimą būtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės ir norminiai dokumentai, reglamentuojantys statybų teisę, kiltų reali grėsmė neįvykdyti viešojo pirkimo sutarties.
 9. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017 panaikintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 7 d. sprendimas nustatyti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju pripažinti tiekėjo UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą. Sprendimas įsiteisėjo 2017 m. liepos 17 d.
 10. Perkančioji organizacija 2017 m. birželio 1 d. išsiuntė kvietimą trečiajam asmeniui UAB „Raseinių statyba“ dalyvauti viešajame pirkime „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 333767:1, kuris vyks neskelbiamų derybų būdu. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. birželio 16 d. protokolas patvirtina, kad pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Raseinių statyba“, todėl jai pasiūlyta derėtis dėl darbų kainos. Derybų metu UAB „Raseinių statyba“ pasiūlė darbus atlikti už 490 000 Eur. 2017 m. birželio 19 d. UAB „Raseinių statyba“ ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija sudarė sutartį dėl Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas, techninio projekto „A“ laidos išleidimo ir darbo projekto parengimo. 2017 m. birželio 30 d. atliktų darbų aktas patvirtina, kad dalis darbų pagal sutartį yra atlikta.
 11. Viešųjų pirkimų tarnyba 2017-07-31 išvadoje Nr. 4S-2419 nurodė, kad nutraukiant supaprastintą atvirą pirkimą nereikia gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Pirkimo procedūrų nutraukimas dėl nenumatytų aplinkybių, atsižvelgiant į VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą ir tiekėjų interesą sudaryti sutartį, yra ultima ratio (lot. paskutinė priemonė), kuri taikytina tik tada, kai perkančioji organizacija yra išnaudojusi (kiek, tai nuo jos priklauso) visas kitas įmanomas teisėtas priemones. Negalėjimas sudaryti viešojo pirkimo sutarties dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų, įskaitant ginčų nagrinėjimą teismuose, nėra pakankamas pagrindas nutraukti pirkimą dėl nenumatytų aplinkybių, nes tai nėra ekstraordinari aplinkybė, kurios negalima numatyti. Vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą VPĮ 7 straipsnio 5 dalies prasme analizuotina, ar perkančioji organizacija iš esmės prarado suinteresuotumą pirkimo objektu, ar šis dar išlikęs, tačiau jo įgyvendinimas pagal pirmines sąlygas tampa sudėtingesnis. Tokiam vertinimui gali būti aktualūs vėlesni perkančiosios organizacijos veiksmai (pvz., naujo pirkimo paskelbimas iš esmės identiškomis sąlygomis), kitos faktinės aplinkybės, taip pat prielaidos modifikuoti šalių teisinius santykius. Nagrinėjamu atveju pirkimo nutraukimo teisėtumas yra siejamas su specialiųjų teisės aktų interpretavimu. Įvertinusi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 9.2 ir 10 punktus tarnyba mano, kad nesant būtinybės keisti techninį projektą, darbo projektą gali rengti kitas nei pirminį techninį projektą rengęs subjektas, bet iš pateiktų dokumentų nėra aišku, kada iškilo (jei iškilo) būtinybė keisti techninį projektą ir ar jis buvo keistas, sudarius sutartį su UAB „Raseinių statyba“. Tarnybos nuomone, techninio projekto keitimo būtinybės žinojimas iki pirkimo pradžios galėjo būti išspręstas tiek kitokių pirkimo sąlygų parengimu, tiek organizavimu atskiro pirkimo šiai paslaugai atlikti. Aplinkybės, kad tiekėjai nepasitelkė subtiekėju techninį projektą rengusio subjekto, nepateikė šio subjekto sutikimo keisti jo parengtą techninį projektą viešojo pirkimo momentu, kelia abejonių ar jos gali būti laikomos aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti VPĮ 7 straipsnio 5 dalies prasme. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra antra perkančiosios organizacijos sudarytoje pasiūlymų eilėje, todėl jai yra aktualu nuginčyti pasiūlymų eilės sudarymą. Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-7769-883/2017, kurioje UAB „Raseinių statyba“ ginčijo tiekėjų UAB „Kongera“, UAB „RNDV Group“ ir UAB „Orestinos montažas“ atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams, tačiau vien aplinkybė, kad teismas panaikino perkančiuosius organizacijos sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju pripažinti tiekėjo UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą, tai dar nereiškia, kad UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų. Civilinėje byloje Nr. e2-7769-883/2017 teismas pirkimo nutraukimą vertino kaip ieškinio pripažinimą, todėl teisminio nagrinėjimo metu nebuvo vertinta UAB „Orestinos montažas“ kvalifikacijos atitiktis pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

9Dėl reikalavimo pateikti techninio projekto autorės sutikimą atlikti statinio technologinio projekto pakeitimus

 1. Siekiant užtikrinti pirkimo proceso skaidrumą VPĮ 24 straipsnio 9 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją pateikti tikslius, aiškius ir be dviprasmybių pirkimo dokumentus, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Siekiant tinkamai suprasti pirkimo sąlygų turinį, būtina įvertinti ne tik sąlygas, bet ir jų paaiškinimus ar patikslinimus, jei tiekėjai ar perkančiosios organizacijos pasinaudojo VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintomis teisėmis, nes perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Viešojo pirkimo dalyviai taip pat turi teisę prašyti paaiškinti viešojo pirkimo dokumentų nuostatas bei kitas pirkimo sąlygas, ribojančias tiekėjo galimybę dalyvauti konkurse. Taigi tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose yra neaiškumų, ar tiekėjui, norint pateikti tinkamą pasiūlymą, trūksta tam tikros informacijos, jis turi teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti pirkimo dokumentus ar suteikti jam trūkstamą informaciją (VPĮ 27 straipsnis).
 2. Kaip matyti iš šalių procesiniuose dokumentuose pateiktų paaiškinimų, tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad siekiant atlikti papildomus darbus, kurie yra šio pirkimo objektas, būtina keisti UAB „Inžinerinė mintis“ techninį projektą, kad jį galima keisti tik turint pirminio techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimą, nes toks reikalavimas numatytas galiojančiuose teisės aktuose, t. y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punkte, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 9 punkte (statinio projektai yra saugomi kaip autorių teisių objektai). Nors šalys savo procesiniuose dokumentuose mini STR 1.05.06:2005 ir STR 1.05.06:2010, tačiau pažymėtina, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. galiojantis STR 1.04.04:2017 pakeitė minėtus aktus ir galiojančio STR 1.04.04:2017 nuostatos dėl technologinio projekto keitimo iš esmės nesiskiria nuo anksčiau galiojusių statybos techninių reglamentų nuostatų.
 3. Įvertinus pirkimo dokumentus sutiktina su ieškove, kad juose nėra tiesiogiai, pažodžiui, numatytas reikalavimas tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikti techninio projekto autorės sutikimą keisti statinio technologinio projekto sąlygas, taip pat nėra reikalavimo techninio projekto autorę UAB „Inžinerinė mintis“ pasitelkti kaip subrangovę. Pirkimo dokumentuose – rangos sutartyje įvirtintas reikalavimas papildomus darbus (pagal šį pirkimą) derinti su pagrindinius baseino statybos darbus atliekančiais rangovais. Pirkimo sąlygų 19 punkte numatyta, kad prieš pradėdamas darbus tiekėjas parengia statybos darbų darbo projektą ir statybos darbų technologijos projektą pagal STR 1.08.02:2002 3 priedo nuostatas. Be to, tiekėjas parengęs reikalingą techninę dokumentaciją nurodytą 19 punkte ir reikiamai ją suderinęs, pateikęs perkančiajai organizacijai reikalingus draudimus statybų srityje ir paskyręs atsakingus asmenis pradeda iš esmės vykdyti darbus (pirkimo sąlygų 20 punktas). Taigi sistemiškai aiškinant minėtas pirkimo sąlygas, atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, daroma išvada, kad pirkime dalyvaujantys tiekėjas turėjo ir galėjo numanyti, kad siekiant atlikti darbus, reikės techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimo keisti parengtą projektą, kadangi jo neturint, tiekėjas negalėtų parengti teisės aktų reikalavimus atitinkančio statybos darbų darbo projekto ir statybos darbų technologijos projekto bei pradėti vykdyti statybos darbus, t. y. įvykdyti pirkimo sutarties 19 ir 20 punkte numatytų pareigų.
 4. Perkančiosios organizacijos 2017 m. kovo 23 d. raštas patvirtina, kad ji suteikė galimybę ieškovei pateikti techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimą atlikti jos rengto projekto pakeitimus. Kaip manyti iš perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. gegužės 30 d. posėdžio protokolo, galimybė pateikti techninio projekto autorės sutikimą keisti projektą buvo suteikta ir kitai pirkime dalyvaujančiai tiekėjai – trečiajam asmeniui UAB „Orestinos montažas“, tačiau byloje nėra duomenų, kad UAB „Kongera“ ir UAB „Orestinos montažas“ būtų įvykdžiusios šį perkančiosios organizacijos reikalavimą. Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams suteikė galimybę pateikti techninio projekto autorės sutikimą atlikti jo pakeitimus, nėra pagrindo manyti, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ nuostatas bei viešųjų pirkimų principus.
 5. Atsižvelgiant į tai, kad pirkime dalyvaujantys tiekėjai, įskaitant ieškovę UAB „Kongera“, nepasinaudojo VPĮ 27 straipsnio 3 dalyje numatyta teise užduoti klausimus perkančiajai organizacijai, prašant paaiškinti viešai paskelbtas pirkimo sąlygas (tiek, kiek tai susiję su reikalavimu turėti techninio projekto autorės sutikimą keisti statinio technologinį projektą), galima vertinti, kad konkurso dalyviams jos sąlygos buvo aiškios. Byloje taip pat nėra duomenų, kad tiekėjai neturėjo galimybės užduoti klausimų perkančiajai organizacijai siekiant išsiaiškinti kylančius neaiškumus dėl pirkimo sąlygų (t. y., ar kartu su pasiūlymu reikia pateikti ir techninio projekto autorės sutikimą atlikti statinio technologinio projekto pakeitimus, ar bus galima jį gauti vėliau (jau vykdant sutartį), kaip nurodė ieškovė, ar perkančiąjai organizacijai yra perduotos projektuotojo teisės ir todėl nereikia techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimo, norint atlikti papildomus darbus), todėl daroma išvada, kad negalima vertinti kad pirkime dalyvaujantiems tiekėjams pirkimo sąlygos buvo neaiškios, nesuprantamos. Sutiktina su trečiojo asmens UAB „Raseinių statyba“ pozicija, kad ieškovei gavus perkančiosios organizacijos 2017 m. kovo 23 d. raštą ir nepareiškus pretenzijos dėl jame išdėstytos perkančiosios organizacijos pozicijos, aiškinant pirkimo sąlygas, atsakovė neteko teisės vėliau ginčyti šio atsakovės reikalavimo. Aplinkybė, kad ieškovė tik 2017 m birželio 14 d., t. y. praėjus daugiau nei trims savaitėms nuo minėto rašto išsiuntimo, kreipėsi į perkančiąją organizaciją prašant nurodyti, kuo remiantis reikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti techninio projekto autorės sutikimą atlikti statinio technologinio projekto pakeitimus, suteikia pagrindo spręsti, kad toks ieškovės elgesys neatitinka bonus pater familias standarto (t. y. ji nesielgė kaip konkrečioje situacijoje būtų pasielgęs apdairus, rūpestingas ir atidus žmogus), nes turėdama pareigą domėtis pirkimo procedūromis sąmoningai nepasidomėjo, kodėl perkančioji organizacija prašo pateikti papildomus dokumentus, ir laiku nepadavė perkančiajai organizacijai pretenzijos. Pažymėtina, kad ieškovė nei anksčiau, nei dabar ginčą nagrinėjant teisme neginčijo perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti techninio projekto autorės sutikimą, ( buvo prašoma nurodyti sąlygų punktą ir pan.) nekėlė klausimo dėl pirkimo sąlygų neaiškumo (ieškovės procesiniuose dokumentuose nėra aiškiai suformuoto tokio reikalavimo, nors teismas ne kartą byloje dalyvaujantiems asmenis išaiškino pareigą aiškiai nurodyti savo reikalavimus, nesutikimo argumentus bei pateikti teiginius patvirtinančius įrodymus). Esant išdėstytoms aplinkybėms pripažintina, kad ieškovei nesilaikius VPĮ 93 straipsnyje imperatyviai nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, ieškovė prarado teisę teisme ginčyti šį perkančiosios organizacijos reikalavimą teisme, todėl teismas plačiau nepasisako dėl reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti ir techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimą koreguoti statinio (nagrinėjamu atveju – baseino) technologinį projektą bei dėl pirkimo sąlygų.

10Dėl pirkimo nutraukimo

 1. Pagal VPĮ 7 straipsnio 5 dalį (galiojusią iki 2017 m. liepos 1 d.) perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir šio įstatymo IV skyriuje reglamentuojamo pirkimo procedūras. Kasacinis teismas dėl paminėtos VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatos taikymo yra pasisakęs, kad viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, kad pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas. Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas. Tam, kad perkančioji organizacija galėtų nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, turi būti nustatytos šios sąlygos: a) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta, b) turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo, c) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Pirmosios dvi sąlygos (pirkimo sutarties nesudarymo faktas bei Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo gavimas) yra formaliosios, trečioji sąlyga (nenumatytos aplinkybės) – vertinamoji (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).
 2. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, taigi nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturi reikšmės, kada nenumatytos aplinkybės objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolimesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013). Sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo, atsižvelgtina ir į tokio sprendimo išimtinį pobūdį, objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymą, perkančiosios organizacijos galimybes bei pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Aptariamo perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo vertinimui taip pat svarbus perkančiosios organizacijos intereso ginčo pirkimu egzistavimas, t. y. ar suinteresuotumas pirkimo objektu išliko, ar ne. Tai inter alia (lot. be kita ko) parodo perkančiosios organizacijos vėlesni veiksmai iš naujo skelbti pirkimą iš esmės panašiomis ar identiškomis sąlygomis ar šio neskelbti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-247/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-286-180/2017).
 3. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl pirmosios VPĮ 7 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygos egzistavimo byloje, nes pirkimo sutartis nebuvo sudaryta. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad nutraukiant supaprastintą atvirą pirkimą nereikia gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Teismo vertinimu atsižvelgiant į tai, kad pirkimas buvo vykdomas supaprastinto konkurso būdu, t. y. VPĮ IV skyriuje nustatyta tvarka, todėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukti pirkimo procedūras konkrečiu atveju nebuvo reikalingas.
 4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat ne kartą yra išaiškinęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011). Taigi sprendžiant klausimą ar pagrįstai perkančioji organizacija nutraukė pirkimą, būtent perkančioji organizacija turi įrodyti, kad egzistavo įstatyme numatytas pagrindas nutraukti pirkimo procedūras.
 5. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu nutraukti pirkimo procedūras, iš esmės akcentuoja, kad atsakovės nurodytas procedūrų nutraukimo priežastys – užsitęsusios pirkimo procedūros ir grėsmė nepanaudoti 2017 m. Valstybės investicijų programoje numatytų lėšų – nėra pakankamas pagrindas nutraukti pirkimą.
 6. Pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos naudojimasis teise nutraukti viešojo pirkimo procedūras apribotas svarbiomis bei išimtinėmis aplinkybėmis ir privalo būti pagrįstas svariais argumentais (Teisingumo Teismo 1999 m. rugsėjo 16 d. sprendimas byloje Fracasso ir Leitschutz, C-27/98, Rink.1999, p. I-5697). Teismų praktikoje pripažįstama, kad tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčai savaime nėra neprognozuojama ir iš anksto nenumatyta aplinkybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013), todėl vien aplinkybė, kad tiekėjai pasinaudojo teise reikšti pretenzijas dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, ir todėl buvo stabdomos pirkimo procedūros, tai nėra pakankamas pagrindas nutraukti pirkimą.
 7. Nors teisme jau du kartus buvo nagrinėjami ginčai dėl šio pirkimo, tai savaime nereiškia, kad tai užvilkino pirkimo procedūras, nes civilinėse bylose Nr. e2-559-357/2017 ir Nr. e2-769-883/2017 nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir pirkimo procedūros nebuvo stabdomos, tai reikia, kad teisminis tiekėjų ir perkančiosios organizacijos ginčų nagrinėjimas neturėjo esminės reikšmės, įtakos pirkimo procedūrų trukmei. Atsižvelgiant į tai, kad abejose Šiaulių apygardos teisme nagrinėtose civilinėse bylose Nr. e2-559-357/2017 ir Nr. e2-769-883/2017 buvo tenkinti ieškovių (teikėjų) ieškiniai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (pavyzdžiui, civilinėje byloje Nr. e2-559-357/2017 pripažinta, kad perkančioji organizacija nepagrįstai neleido tiekėjui susipažinti su kito pirkime dalyvaujančio teikėjo pasiūlymu, o civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017 panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimai dėl pasiūlymų eilės sudarymo, neleidimo susipažinti su kito teikėjo pasiūlymu). Tai teismo vertinimu leidžia manyti, kad teisminius ginčus lėmė pačios perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai.
 8. Pastebėtina ir tai, kad perkančioji organizacija sprendimą dėl pirkimo nutraukimo priėmė dar neišnagrinėjus civilinės bylos Nr. e2-769-883/2017 iš esmės. Teismo procesinis sprendimas minėtoje byloje priimtas tik 2017 m. birželio 30 d., t. y. praėjus mėnesiui po to, kai perkančioji organizacija nusprendė nutraukti pirkimą (sprendimas nutraukti pirkimą priimtas dar 2017 m. gegužės 30 d.). Taigi viešasis pirkimas nutrauktas dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų (teisminių ginčų) dar teismui nespėjus įvertinti atsakovės veiksmų teisėtumo sudarant pasiūlymų eilę ir nustatant pirkimo laimėtoją. Vien aplinkybė, kad teisme nagrinėjamas klausimas dėl pasiūlymų sudarymo eilės teisėtumo savaime nereiškia, kad toks perkančiosios organizacijos sprendimas bus panaikintas, kadangi šalys nežino ir negali žinoti iš anksto (iki sprendimo paskelbimo), kokį procesinį sprendimą priims teismas išnagrinėjęs ginčą iš esmės. Įvertinus aplinkybę, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 30 d. priėmė sprendimą civilinės bylos Nr. e2-769-883/2017 panaikinti pasiūlymų eilę, nes atsakovė pripažino ieškinį (teismas perkančiosios organizacijos veiksmus, t. y. pirkimo nutraukimą, vertino kaip ieškinio pripažinimą), todėl neatmetama galimybė, kad byloje galėjo būti priimtas ir kitoks procesinis sprendimas, jei pirkimas nebūtų nutrauktas, tokiu atveju atsakovė galimai būtų galėjusi sudaryti viešojo pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoju ir vykdyti sutartį.
 9. Atkreiptinas dėmesys, kad apie pirkimą paskelbta 2016 m. gruodžio mėn., nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2017 m. sausio 4 d. (pirkimo sąlygų 37 punktas), o sprendimas nutraukti pirkimo procedūras priimtas 2017 m. gegužės 30 d., taigi perkančioji organizacija priėmė sprendimą nutraukti pirkimą praėjus vos penkiems mėnesiams nuo pirkimo paskelbimo. Įvertinus atsakovės atskirajame skunde nurodytą aplinkybę, kad nėra terminų darbų atlikimui, bei pirkimo sąlygas, nėra pagrindo manyti, kad šiuo atveju reikalinga itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras, nes pirkimo sąlygų 11 punkte numatytas 24 mėnesių terminas rangos darbams atlikti, su galimybe pratęsti darbų atlikimą dar 12 mėnesių terminui. Įvertinus nurodytas aplinkybes, susijusias su pirkimo procedūrų trukme, daroma išvada, kad ieškovė neįrodė būtinybės skubiai atlikti papildomus statybos darbus. Teismas pripažįsta, kad penkių mėnesių terminas pirkimo procedūroms atlikti nėra pernelyg ilgas laiko tarpas.
 10. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo pirkimas ir 2017 m. birželio 1 d. atsakovės vykdytas viešasis pirkimas Nr. 333767:1 iš esmės yra analogiški, nes abiejuose viešuosiuose pirkimuose objektas yra Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomi darbai (sutampa darbų apimtys), tai rodo, kad perkančioji organizacija neprarado suinteresuotumo pirkimo objektu.
 11. Teismų praktikoje pripažįstama, kad perkančiajai organizacijai objektyviai neturint finansavimo ir nebegalint tęsti pirkimo procedūrų, tai gali būti laikoma pagrįstu pagrindu nutraukti pirkimą. Prarastas finansavimas sudaro pagrindą spręsti apie teisėtą pirkimo pabaigą, nes pirkimo procedūrų tęsimas neturint tam finansinių galimybių objektyviai neįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2013). Nors atsakovė tvirtino, kad ji gali prarasti finansavimą, nes lėšos baseino statybai numatytos Valstybės investicijų 2017 metų programoje, kad 2018 m. ar kitais vėlesniais metai nėra numatyta skirti lėšų baseino statybai Radviliškyje, tačiau atsakovė nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių šiuos teiginius. Taigi byloje nesant duomenų, kad dėl ilgai trunkančių pirkimo procedūrų atsakovė neteko finansavimo, kad dėl to ji negalėtų savarankiškai įgyvendinti pirkimo, todėl daroma išvada, kad atsakovė neįrodė, kad neturėjo finansinių galimybių tęsti pradėto pirkimo. ( CPK 178 straipsnis). Ypač turint omenyje aplinkybę, kad nutraukusi pirkimą netrukus po to atsakovė organizavo kitą pirkimą, kuriame tuos pačius darbus nusipirko už didesnę kainą nei ginčo pirkime siūlė kiti du tiekėjai (ieškovė UAB „Kongera“ veikianti kartu su UAB „RNDV Group“ pasiūlė darbus atlikti už 482 222,22 Eur, UAB „Orestinos montažas“ – už 448 725,50 Eur, o naujajame pirkime atsakovė nusipirko tuos pačius darbus už 490 000 Eur iš UAB „Raseinių statyba“), be to, už dalį atliktų darbų atsakovė jau atsiskaitė su rangove UAB „Raseinių statyba“.
 12. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, daroma išvada, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimą pagal VPĮ 7 straipsnio 5 dalį, todėl naikintinas atsakovės biudžetinės įstaigos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimas nutraukti viešąjį pirkimą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 181944.

11Dėl kitų ieškinio reikalavimų

 1. Pažymėtina, kad teismas, išsprendęs perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų ginčus, pasisako tik dėl skundžiamų perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo, tačiau negali iš esmės priimti naujų sprendimų. Pripažinus ieškovo (tiekėjo) reikalavimų (reikalavimų dalies) pagrįstumą, t. y. nustačius perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus, šalys turėtų būti grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kad būtų pakartotinai bei teisėtai atliktos pirkimo procedūros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).
 2. Atsižvelgiant į tai, kad šioje civilinėje bylos teismas pripažino, kad nepagrįstai perkančioji organizacija nutraukė pirkimo procedūras, kad civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017 panaikinta pasiūlymų eilė, daroma išvada, kad perkančioji organizacija turėtų tęsti pirkimo procedūras ir iš naujo vertinti teikėjų pasiūlymus bei priimti sprendimą dėl pirkimo pabaigos pagal vieną iš VPĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatytų pagrindų.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 2. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro 217 Eur žyminio mokesčio, kurį sumokėjo ieškovė kreipdamasi į teismą, 1 894,86 Eur išlaidų advokato pagalbai patyrė trečiasis asmuo UAB „Raseinių statyba“. Kiti proceso dalyviai iki įrodymų tyrimo pabaigos nepateikė duomenų apie kitas bylos nagrinėjimo metu patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 3. Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistina 217 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Raseinių statyba“ iš esmės palaikė atsakovės poziciją, t. y. veikė atsakovės pusėje, todėl UAB „Raseinių statyba“ bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

13Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 263-270 straipsniais, 4231-4238 straipsniais

Nutarė

14Priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ dalies ieškinio reikalavimų atsisakymą ir nutraukti civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti atsakovės biudžetinės įstaigos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtoju pripažinimo tiekėjos uždarosios akcinės bendrovės „Orestinos montažas“ pasiūlymą.

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Panaikinti atsakovės biudžetinės įstaigos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimą nutraukti supaprastintą viešąjį pirkimą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) ( - ), statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 181944 ir įpareigoti perkančiąją organizaciją tęsti pirkimo procedūras.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kongera“, juridinio asmens kodas 302881661, iš atsakovės biudžetinės įstaigos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188726247, 217 Eur (su šimtus septyniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

18Sprendimas per 14 (keturiolika) dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

19Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai