Byla 2-1893-192/2014
Dėl teisės atlikti veiksmus be atsakovės sutikimo pripažinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei, dalyvaujant ieškovui J. M., jo atstovei adv. Eglei Grucytei, nedalyvaujant atsakovei B. D., dalyvaujant jos atstovui advokatui Š. V., atsakovės atstovui A. D., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. M. ieškinį atsakovei B. D. dėl teisės atlikti veiksmus be atsakovės sutikimo pripažinimo,

Nustatė

2ieškovas prašo leisti vykdyti elektros įvedimo darbus į jam asmeninės nuosavybės teise priklausančią namo dalį, esančią ( - ) g. 14, Kauno m. sav., pagal 2010 m. UAB „Relsta" parengtą principinę elektrinę schemą 10-10-23 3 6-PT-E1-1 be bendraturtės B. D., gyv. ( - ) g# 14-2, Kauno m. sutikimo; leisti vykdyti nuotekų šalinimo sistemos statybos darbus pagal UAB „Kauno komprojektas" parengtą nuotekų šalinimo iš jam priklausančios namo dalies projektą be bendraturtės B. D. , gyv. ( - ) g. 14-2, Kauno m. sav. sutikimo; priteisti iš atsakovės B. D. padarytos neturtinės žalos atlyginimui 10.000,00 lt; Priteisti iš atsakovės B. D. visas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė ir jo atstovė posėdyje paaiškino, kad atsakovė yra ieškovo sesuo ir jie yra namų valdos, esančios ( - ) g. 14, Kauno m. sav., bendraturčiai, 1992 01 08 1/2 dalį namų valdos man padovanojo motina D. M., 1983 06 16 atsakovė B. D. 1/2 namų valdos gavo kaip palikimą. Su atsakove ir jos sutuoktiniu ieškovas nesutaria. 2008-07-02 sprendimu Kauno miesto apylinkės teismas nustatė naudojimosi tvarką gyvenamojo namo patalpomis. Naudojimosi tvarka žemės sklypu bei ūkiniais pastatais liko nenustatyta. Nusistačius naudojimosi tvarką gyvenamojo namo patalpomis ir patekus į jas paaiškėjo, kad ieškovo namo elektros energijos tiekimo vidaus tinklas, vandentiekis bei kanalizacija tyčia sugadinti ir nefunkcionuoja. 2009-10-21 bendraturtė B. D. per notarų biurą persiuntė pareiškimą, kuriuo pasiūlė ieškovui prieš pradedant bet kokius komunikacijų įsivedimo darbus turėti kompetentingų institucijų patvirtintus projektus, kuriuos privaloma derinti su ja, kaip su nekilnojamojo turto bendraturte. 2010-11-16 ieškovas UAB „Relsta" užsakė ir parengė elektros įvedimo projektą ir pateikė susipažinimui atsakovei, kad gauti sutikimą. Tačiau atsakovė duoti sutikimą atsisakė. Nesant bendraturčio sutikimo, Kauno m. Urbanistikos skyrius leidimo atlikti elektros įvedimo darbus neišduoda. Todėl, ieškovas priverstas kreiptis į teismą. 2010-08-23 ieškovas UAB „Kauno komprojektas" užsakė nuotekų šalinimo projektą, kurį pateikė atsakovei susipažinimui, tikėdamasis gauti pritarimą ir sutikimą darbų atlikimui, tačiau atsakovė vėl gi nemotyvuotai atsisakė duoti sutikimą nuotekų šalinimo sistemos statybai ir įrengimui. Ieškovas, neesant bendraturčio sutikimo, negali gauti leidimo vykdyti darbus. Mano, kad ir atsakovė piktybiškai neduoda sutikimo nenurodydama motyvų. Dėl to, kad dėl atsakovės elgesio ir savanaudiško požiūrio į bendraturčio turtą tyčia buvo sugadintas elektros energijos padavimas į namų valdos dalį, ir kad buvo pakeista ir sugadinta nuotekų šalinimo sistema iš namų valdos dalies į miesto komunikacijų tinklus, - ieškovui teko užsakyti sklypo toponuotraukos padarymą, samdyti antstolį pažeidimų užfiksavimui ir užsakyti elektros įvedimo bei nuotekų šalinimo projektus. Priverstinės išlaidos už nurodytus darbus tiesiogiai susijusios su atsakovės veiksmais, todėl laikytinos bylinėjimosi išlaidomis ir priteistinomis iš atsakovės. Dėl atsakovės elgesio pašlijo ieškovo sveikata, privedė prie miokardo infarkto. Ieškovo nuomone, atsakovė taip daro, kad jis negalėtų apsigyventi savo namo dalyje, o ji ir jos šeima turėtų sąlygas vieni gyventi namų valdoje, naudotis visais ūkimais pastatais, sodu, daržu ir kiemu. Savo neteisėtais veiksmais ji yra padariusi ieškovui didelę neturtinę žalą, kurią jis įvertina 10,000 Lt ir prašo priteisti iš atsakovės.

4Atsakovė su ieškiniu nesutinka, atsiliepime nurodė, kad J. M. nesuteikė galimybės atsakovei susipažinti su ketinamų atlikti darbų projektais. Atsakovės žiniomis, ieškovas ketina elektrą į jam priklausančią namo dalį įvesti ne nuo elektros stulpo, kuris yra visai netoliese (apie 10 metrų), bet per ūkio patalpas kur tai kiemo viduryje ir kurios jam vienam nuosavybės teise nepriklauso. Pažymėjo, kad techninėse sąlygose parašyta, kad „techninės sąlygos išduodamos: J. M. gyvenamojo namo dalies ( - ) g. 14, Kaune, elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugai suteikti“. Parašyta aiškiai - į gyvenamojo namo dalį, bet ne į kur tai kieme stovintį ūkio pastatą, kuriam nėra nustatyta naudojimosi tvarka. Dėl nuotekų šalinimo įrengimo atsakovė taip pat nesutinka, kadangi kanalizacijos šulinį ketinama įrenginėti po namo langu ir ant tako, todėl vasarą kvapas bus pastovus ir negeras. Ieškovas projektinių sprendinių su higienistais nederino, nėra jokių duomenų apie tai, kokiame gylyje bus kasamos tranšėjos, iš kokių medžiagų bus vamzdžiai, kuo ir kaip uždengiami kanalizacijos šuliniai ir t.t, todėl ieškinys atmestinas. Atsakovė nesutinka su ieškovo prašoma priteisti neturtine žala, nurodo, kad įstatymas nenumato, kad tokiais atvejais gali būti priteisiama neturtinė žala, ji nėra atsakinga už ieškovo ligas, be to nepateikti jokie įrodymai, kad ieškovas sirgo miokardo infarktu.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė yra namo, esančio ( - ) g. 14, Kaune, bendrasavininkai: ieškovui nuosavybės teise priklauso 1/2 dalis gyvenamojo namo lA1m (unikalus Nr. 1990-0023-3014), esančio ( - ) g. 14, Kaune, o atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklauso 1/2 gyvenamojo namo 1A1m dalis (b.l. 20-23). Kaip nurodo šalys, namas priklausė ieškovo ir atsakovės tėvams. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis ieškovas J. M. ½ dalį ginčo namo įgijo pagal 1992-01-08 dovanojimo sutartį Nr. 5-19 iš D. M., atsakovė B. D. – pagal 1983-06-16 paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 4-1489 iš J. M.. Gyvenamajam namui, adresu ( - ) g. 14, Kaune, 2008-07-02 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu nustatyta naudojimosi tvarka, nustatant, kad J. M. paskiriama naudotis: gyvenamajame name lAlm patalpas 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, viso 46,35 kv. m, ploto; atsakovei B. D., a/k ( - ) paskiriant naudotis gyvenamojo namo 1 lA1m patalpas 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9 ir 1-10, viso 49,22 kv. m. ploto (b.l. 11-14). UAB „Kauno komprojektas“ parengė nuotekų šalinimo techninį projektą adresu ( - ) g. 14-1, Kaune (II t., b.l. 3-15). UAB „Relsta“ pagal AB „VST“ 2008-04-16 technines sąlygas Nr. TS-08-01-1459 parengė principinę elektrinę schemą 10-10-23 3 6-PT-E1-1 (b.l. 8). 2009-11-18 antstolis V. K. konstatavo faktines aplinkybes apie ( - ) g. 14, Kaune, ieškovui priklausančių patalpų būklę. Protokole nurodyta, kad patalpoje 1-1 ir 1-2 nėra kriauklės, vandentiekio vamzdynas patalpoje 1-2 sujungtas gumine mova, patalpoje 1-2 išdraskyta elektros instaliacija (b.l. 64). 1997-08-20 atsakovė su UAB „Kauno vandenys“ sudarė vandens tiekimo ir kanalizavimo komunaliniais tinklais sutartį Nr. 10244, kurios 16 p. įsipareigojo „vandeniu ir kanalizacija leisti naudotis viso namo gyventojams“ (b.l. 140, 141). 2013-08-29 raštu Nr. (11-11.45) 8-2246 UAB „Kauno vandenys“ nurodė, kad vandens tiekimo ir nuotekų tinklai nėra perduoti į UAB „Kauno vandenys“ balansą (b.l. 142).

7Dėl elektros įvedimo darbų.

8Ieškovas prašo teismo leisti vykdyti elektros įvedimo darbus į jam asmeninės nuosavybės teise priklausančią namo dalį, esančią ( - ) g. 14, Kauno m. sav., pagal 2010 m. UAB „Relsta" parengtą principinę elektrinę schemą 10-10-23 3 6-PT-E1-1 be bendraturtės B. D., gyv. ( - ) g. 14-2, Kauno m. sutikimo.

92013-11-06 teismo posėdžio metu atsakovė (atstovaujama atstovo A. D., dalyvaujant atsakovės advokatui Š. V.) raštu nurodė pripažįstanti ieškinio dalį dėl elektros įvedimo į gyvenamojo namo dalį adresu ( - ) g. 14, Kaune, pagal AB „VST“ 2008-04-16 technines sąlygas Nr. TS-08-01-1459 (b.l. 155).

10Atmestinas atsakovės atstovo argumentas, kad atsakovui pripažinus ieškinio dalį teismas šioje dalyje bylą nutraukia. Bylos nutraukimo pagrindai numatyti LR ( - ) str., tuo tarpu LR CPK 268 str. 5 d. nustato, kad kai atsakovas ieškinį pripažįsta iš dalies, teismas turi teisę užbaigti bylos nagrinėjimą iš esmės ir surašyti sutrumpintus motyvus dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažįsta.

11Vadovaudamasis šia procesinės teisės norma ir atsižvelgdamas į tai, kad atsakovei pripažinus ieškinio dalį ginčo tarp šalių dėl elektros įvedimo į gyvenamojo namo dalį, adresu ( - ) g. 14, Kaune, nebėra, teismas tenkina šią ieškinio dalį ir pripažįsta ieškovo, J. M., teisę be bendraturtės, B. D., sutikimo vykdyti elektros įvedimo darbus pagal 2010 m. UAB „Relsta" principinę elektrinę schemą 10-10-23 3 6-PT-E1-1, paruoštą pagal AB „VST“ 2008-04-16 technines sąlygas Nr. TS-08-01-1459 (b.l. 8).

12Teismas atkreipia šalių dėmesį, kad teismo pripažinta teisė be bendrasavininko sutikimo vykdyti elektros įvedimo darbus neatleidžia ieškovo nuo pareigos išpildyti visus kitus privalomus įstatymo reikalavimus bei gauti reikalingus kompetentingų institucijų pritarimus.

13Atsakovės atstovai baigiamųjų kalbų metu nurodė, kad ieškovas be pagrindo kreipėsi į teismą su pirmuoju reikalavimu, kadangi atsakovė sutiko ir ginčo šiuo klausimu nėra. Su tokiais atsakovės atstovo argumentais teismas nesutinka, kadangi tai prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Atkreiptinas dėmesys, kad vien faktas, jog ieškovas kreipėsi į teismą rodo bendraturčių nesutarimo dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto valdymo atsiradimą. Šios kategorijos bylose išankstinė bylos sprendimo ne teisme tvarka įstatymu nėra numatyta. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė nesutinkanti dėl elektros ieškovui įvedimo būdo (b.l. 80), bylą nagrinėjant atsakovės atstovas bandė įrodyti, kad nebegalioja techninės sąlygos išduotos elektros įrengimui (b.l. 144), pažymėtina, kad atsakovė su ieškovo reikalavimu sutiko tik praėjus keliems teismo posėdžiams.

14Dėl nuotekų vykdyti nuotekų šalinimo sistemos statybos darbus

15Ieškovas prašo teismo leisti vykdyti nuotekų šalinimo sistemos statybos darbus pagal UAB „Kauno komprojektas" parengtą nuotekų šalinimo iš jam priklausančios namo dalies projektą be bendraturtės B. D., gyv. ( - ) g. 14-2, Kauno m. sav. sutikimo. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad siekiant tinkamai naudotis nuosavybe būtina užtikrinti galimybę naudotis nuotekų šalinimo sistema, tam reikalingas projektas ir atsakovės sutikimas, atsakovė nesutinka, todėl kreiptasi į teismą.

16Atsakovė su šiuo reikalavimu nesutinka, atsiliepime nurodė, kad prieštarauja kanalizacijos šulinio įrengimui po langu ant tako, bylą nagrinėjant iš esmės nurodė, kad byloje ilgai nebuvo tinkamai paruošto projekto, neaišku iš kokių medžiagų bus atliekami darbai, kokiame gylyje bus šulinys, be to miestas ves kanalizaciją, todėl ieškovas turi galimybę prie jos jungtis (b.l. 88, 144).

17Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis gyvenamajame name yra įrengtas komunalinis nuotekų šalinimas (b.l. 20). Teismas susipažinęs su bylos medžiaga ir išklausęs ieškovo ir atsakovės atstovų paaiškinimus nustatė, kad nuotekų šalinimo sistema (prie kurios pagal ieškovo pateiktą projektą ketinama jungtis, b.l. 33) gyvenamajame name, adresu ( - ) g. 14, Kaune, buvo įrengta apie 1975 metus, gyvenamąjį namą valdant dar ginčo šalių tėvams. Tą patvirtina atsakovės 2010 metais Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikta 1975-04-01 kanalizacijos įvado priėmimo sąskaita faktūra Nr. 123175, nurodyta Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos 2010-06-19 rašte Nr. (15.2)-2D-7176) (II t. b.l. 19), taip pat ieškovo nurodytos aplinkybės, kad nuotekų sistemą įrengė jo tėvai. Pažymėtina, kad atsakovės atstovai neįrodinėjo, kad ginčo tinklus įrengė pati atsakovė ir tai yra jos nuosavybė, bylą nagrinėjant iš esmės atstovas A. D. patvirtino, kad kanalizacija įrengta senai (b.l. 144).

18Esant šioms aplinkybėms, nagrinėjamu atveju aktuali CK 4.82 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Lietuvos Respublikos gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme reglamentuojamas detalesnis bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių objektų sąrašas, pagal kurio 2 straipsnio 15 punkto 4 dalį į pastato bendrojo naudojimo objektus įeina ir vietiniai inžineriniai tinklai (statinio statybos sklype ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei elektroninių ryšių tinklai su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais - LR Statybos įstatymo 2 str. 10 p.). Todėl, teismo nuomone, ginčo šalys įgiję nuosavybės teises į gyvenamojo namo dalį taip pat įgijo nuosavybės teises ir į jo bendrojo naudojimo objektus, tame tarpe ir į komunalinį nuotekų šalinimo sistemą.

19CK 4.75 str. 1 d. nustato pagrindinį bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo reikalavimą – bendrą daiktą (žemės sklypą, pastatą ar kita) bendraturčiai valdo, naudoja ir juo disponuoja visų bendraturčių sutarimu. Bendraturčiai susitarimą pasiekia bendradarbiaudami, kooperuodamiesi, derindami savo interesus. Reikalavimas susitarti yra esminis stabiliam ir ekonomiškam bendro daikto valdymui ir naudojimui. Teismas, nagrinėdamas ginčą tarp bendraturčių, kai pastarieji nesusitaria dėl bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdo ir sąlygų, patikrina priežastis, kodėl bendraturčiai nesutaria ir kuris iš jų pažeidžia interesų derinimo principą. Jeigu bendraturtis siekia įgyvendinti įstatymu suteiktą teisę, susijusią su bendru daiktu, konkrečiai nagrinėjamoje byloje – teisę įsirengti nuotekų šalinimo sistemą prisijungiant prie name esančio nuotekų šalinimo tinklo ir, kiti bendraturčiai gali ginčyti ne teisę, bet jos įgyvendinimo būdą ir įrodyti, kad pasirinktas būdas ar tokios teisės įgyvendinimo sąlygos pažeistų jų teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus. Bendraturtis, nesutikdamas su kito bendraturčio veiksmais, turi nurodyti galimus teisės normų pažeidimus. Jeigu bendraturtis nenurodo protingai motyvuoto atsisakymo duoti sutikimą projektiniams pasiūlymams pagrindų, teismas gali tokį jo atsisakymą pripažinti trukdymu kitam bendraturčiui įgyvendinti savo teises.

20Ieškovas nurodo ir pateikia projektą, kad ketina į jo valdomą namo dalį įsivesti kanalizaciją, o tam reikalinga statyti papildomą nuotekų šalinimo šulinį, kurį ketina jungti prie jau egzistuojančio šulinio (b.l. 30-33). Atsakovė nurodo, kad kanalizacijos šulinys negali būti įrengiamas po langu, taip pat jai neaišku iš kokių medžiagų bus atliekami darbai, kokiame gylyje bus šulinys, tačiau teismas sprendžia, kad tokie atsakovės argumentai nepagrįsti, formalūs ir nesudaro pagrindo netenkinti ieškovės prašymo. Teismas pažymi, kad atmestini atsakovės argumentai, kad ieškovas iki bylos nagrinėjimo pabaigos nepateikė tinkamo projekto, todėl atsakovė negalėjo susipažinti su projekto sprendiniais. Taip pat pažymėtina, kad suprojektuotas naujas šulinys yra ne prie atsakovės, bet prie ieškovo naudojamų patalpų 1-2 (b.l. 51). Pažymėtina, kad ieškovas kreipdamasis į teismą pateikė UAB „Kauno komprojektas“ parengto nuotekų šalinimo techninį projektą, kuris kartu su ieškiniu buvo įteiktas atsakovei 2013-01-12 (b.l. 70). Vadovaujantis teismų praktika, bendraturčio nesutikimas turi būti protingai motyvuotas. Protingais motyvais teismas gali pripažinti faktais, specialistų išvadomis, kitais patikimais duomenimis pagrįstus argumentus, kurie patvirtintų, kad ieškovės prisijungimas prie name esančio vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklo pakeistų, pablogintų bendraturčio gyvenimo sąlygas. Teismas ištyręs bylos medžiagą ir įvertinęs šalių paaiškinimus, bei jų pateiktus šiuos paaiškinimus patvirtinančius įrodymus, daro išvadą, kad dėl atsisakymo duoti ieškovui sutikimą atsakovė nepateikė jokių įrodymų, specialistų išvadų, ar kitų patikimų duomenų ir motyvuotai neįrodė, kad ieškovo prisijungimas prie nuotekų šalinimo tinklo pakeistų atsakovės gyvenimo sąlygas ar pažeistų jos kaip bendraturtės teises ir teisėtus interesus, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas jau keli metai negali naudotis jam priklausančiomis patalpomis, todėl teismas sprendžia, kad atsakovės teisės dėl įgyvendinamo projekto nebūtų pažeistos. Teismo nuomone, atsakovės nurodyti nesutikimo motyvai, negali nuginčyti ieškovui teisės įgyvendinti parengto projekto, juolab, kad atsakovė jos pačios pasirašytoje sutartyje su UAB „Kauno vandenys“ yra įsipareigojusi vandeniu ir kanalizacija leisti naudotis viso namo gyventojams (b.l. 141).

21Teismas vertina, jog atsakovė nepateikė teismui jokių patikimais duomenimis pagrįstų argumentų, patvirtinančių, kad ieškovui įsivedus kanalizaciją į jam nuosavybės teise priklausančią namo dalį, būtų padarytas neigiamas poveikis jos, kaip namo bendraturtės, gyvenimo sąlygoms, buvusioms iki kanalizacijos įvedimo. Civilinio kodekso 4.75 straipsnio nuostatos apima ir bendraturčių pareigą valdant bendrą daiktą bendradarbiauti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2010). Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, bei įvertinus ieškovo ir atsakovės, kaip bendraturčių, interesus, vadovaujantis nuosavybės neliečiamumo ir apsaugos bei proporcingumo, interesų derinimo ir pusiausvyros principais, teismas sprendžia, kad ši ieškinio dalis pagrįsta, todėl tenkintina.

22Dėl neturtinės žalos atlyginimo.

23Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 10000 Lt neturtinės žalos. Nurodo, kad dėl jos neteisėtų veiksmų ir nuolatinių kivirčų patyrė infarktą, jau keli metai negali tinkamai naudotis jam priklausančia nuosavybe, todėl išgyvena daug nepatogumų.

24Neturtinės žalos atlyginimui būdingas išimtinis reglamentavimas, t.y. neturtinė žala atlyginama tik įstatymo numatytais atvejais (CK 6.250 str. 2 d.). Teismas atmeta ieškovo reikalavimą priteisti 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimui, nes ieškovo nurodytas atvejis nenumatytas įstatyme kaip neturtinės žalos atlyginimo pagrindas, todėl negali būti tenkinamas. Be to, nors šiuo sprendimu nustatyta, kad ieškovo teisės pažeistos – sutikimo atsakovė nedavė nepagrįstai, ir akivaizdu, kad dėl to ieškovas patyrė nepatogumų, tačiau, kaip pripažįstama ir kasacinio teismo praktikoje - teisės pažeidimas savaime nėra pagrindas pripažinti, kad yra padaryta ir neturtinė žala (2003-02-24 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-294/2003). Taip pat teismų praktikoje nurodoma ir tai, jog ne bet kokie nepatogumai ar rūpesčiai yra neturtinės žalos darymas (2007-11-06 LAT nutartis byloje 3K-3-469/2007). Nurodoma ir tai, kad teisės pažeidimo pripažinimo faktas atskirais atvejais yra pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą, o teisės pažeidimo pripažinimas yra savarankiškas pažeistų teisių gynimo būdas. Tai reiškia, kad ne visais atvejais tam, kad būtų apginta pažeista teisė, priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas (2008-01-02 LAT nutartis byloje 3K-7-2/2008). Nagrinėjamoje byloje ieškovas neįrodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovės veiksmai jį ypatingai sukrėtė, dėl to jis patyrė ypač didelius išgyvenimus, emocinę depresiją, nepatogumus, kurie būtų pagrindas konstatuoti neturtinės žalos faktą ir ją kompensuoti, todėl reikalavimas atmestinas.

25Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 288,00 Lt žyminio mokesčio sumokėto už tenkintus reikalavimus (CPK 79 str., 88 str., 93 str.).

26Iš dalies tenkinus ieškinį, proporcingai tenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės valstybei priteistina 271,13 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir 30,24 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 str., 96 str., 98 str., 99 str., b.l.171).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškinį tenkinti iš dalies.

29Pripažinti ieškovui J. M., a.k. ( - ) teisę be atsakovės B. D., a.k. ( - ) sutikimo vykdyti elektros įvedimo darbus pagal 2010 m. UAB „Relsta" principinę elektrinę schemą 10-10-23 3 6-PT-E1-1, paruoštą pagal AB „VST“ 2008-04-16 technines sąlygas Nr. TS-08-01-1459.

30Pripažinti ieškovui J. M., a.k. ( - ) teisę be atsakovės B. D., a.k. ( - ) sutikimo vykdyti nuotekų šalinimo sistemos statybos darbus pagal UAB „Kauno komprojektas" parengtą nuotekų šalinimo techninį projektą 10/32-TP-VN.

31Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

32Priteisti iš atsakovės B. D., a.k. ( - ) ieškovui J. M., a.k. ( - ) 288,00 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis Lt) žyminio mokesčio.

33Priteisti iš atsakovės B. D., a.k. ( - ) valstybei 271,13 Lt (du šimtus septyniasdešimt vieną Lt 13 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630.

34Priteisti iš atsakovės B. D., a.k. ( - ) valstybei 30,24 Lt (trisdešimt litų 24 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. ieškovas prašo leisti vykdyti elektros įvedimo darbus į jam asmeninės... 3. Ieškinyje nurodė ir jo atstovė posėdyje paaiškino, kad atsakovė yra... 4. Atsakovė su ieškiniu nesutinka, atsiliepime nurodė, kad J. M. nesuteikė... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė yra namo, esančio ( - ) g. 14, Kaune,... 7. Dėl elektros įvedimo darbų.... 8. Ieškovas prašo teismo leisti vykdyti elektros įvedimo darbus į jam... 9. 2013-11-06 teismo posėdžio metu atsakovė (atstovaujama atstovo A. D.,... 10. Atmestinas atsakovės atstovo argumentas, kad atsakovui pripažinus ieškinio... 11. Vadovaudamasis šia procesinės teisės norma ir atsižvelgdamas į tai, kad... 12. Teismas atkreipia šalių dėmesį, kad teismo pripažinta teisė be... 13. Atsakovės atstovai baigiamųjų kalbų metu nurodė, kad ieškovas be pagrindo... 14. Dėl nuotekų vykdyti nuotekų šalinimo sistemos statybos darbus ... 15. Ieškovas prašo teismo leisti vykdyti nuotekų šalinimo sistemos statybos... 16. Atsakovė su šiuo reikalavimu nesutinka, atsiliepime nurodė, kad... 17. Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis gyvenamajame name yra įrengtas... 18. Esant šioms aplinkybėms, nagrinėjamu atveju aktuali CK 4.82 straipsnio 1... 19. CK 4.75 str. 1 d. nustato pagrindinį bendrosios nuosavybės teisės... 20. Ieškovas nurodo ir pateikia projektą, kad ketina į jo valdomą namo dalį... 21. Teismas vertina, jog atsakovė nepateikė teismui jokių patikimais duomenimis... 22. Dėl neturtinės žalos atlyginimo.... 23. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 10000 Lt neturtinės žalos. Nurodo,... 24. Neturtinės žalos atlyginimui būdingas išimtinis reglamentavimas, t.y.... 25. Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos... 26. Iš dalies tenkinus ieškinį, proporcingai tenkintų reikalavimų daliai iš... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 269, 270 straipsniais,... 28. ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Pripažinti ieškovui J. M., a.k. ( - ) teisę be atsakovės B. D., a.k. ( - )... 30. Pripažinti ieškovui J. M., a.k. ( - ) teisę be atsakovės B. D., a.k. ( - )... 31. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš atsakovės B. D., a.k. ( - ) ieškovui J. M., a.k. ( - ) 288,00... 33. Priteisti iš atsakovės B. D., a.k. ( - ) valstybei 271,13 Lt (du šimtus... 34. Priteisti iš atsakovės B. D., a.k. ( - ) valstybei 30,24 Lt (trisdešimt... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...