Byla 2-101-233/2012
Dėl vartojimo kredito sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, sekretoriaujant Larisai Vizbarienei, dalyvaujant atsakovui D. A. , jo atstovei adv. Rasai Čibirienei uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl 2706,08 Lt mokėtinų įmokų, 546,36Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo pagal ieškovo UAB “General Financing“ ieškinį, atsakovui D. A., atsakovo D. A. priešieškinį dėl vartojimo kredito sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir

Nustatė

2Ieškovas pateiktame ieškinyje (b.l.1-2) nurodė, kad 2010 02 05 UAB ,,General Financing" ir atsakovas D. A. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2010-04-20 finansavimo sandorį Nr. 2, (toliau -Sutartį). Pagal šią sutartį, Bendrovė atsakovui iš viso suteikė 2760,19 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2013.04.05 Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, (Sutarties 3.1.1 p.), tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. Atsakovui nevykdant Sutarties sąlygų - nemokant mokėtinų įmokų daugiau kaip 60 dienų (Kreditavimo sutarties 6.4.1 p.), Bendrovė, vadovaudamasi Sutarties 6.4 p., turi teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų visas pagal Sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu. Todėl Bendrovė, vadovaudamasi sutarties 6.4 p., kreipiasi dėl skolos iš atsakovo priteisimo ir nurodo, kad 2011 09 22 dienai atsakovo skola Bendrovei sudaro 2706,08 Lt mokėtinų įmokų, 546,36 Lt delspinigių , iš viso - 3252,44 Lt. Nurodo, kad delspinigių dydis pagrįstas Sutartimi bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) formuojama teismų praktika. 2007 m. spalio 12 d. LAT išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 pašalino tam tikrus neaiškumus, kilusius netesybų instituto taikymo srityje. Šiame išaiškinime LAT suformulavo (apibendrino) keletą svarbių principų. LAT nurodė, kad sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio: „sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. <...>. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Sąžiningoje finansinių paslaugų verslo praktikoje netesybų dydis numatomas atsižvelgiant į tai, jog skolininkui nevykdant prievolių laiku, kreditorius patiria itin didelių nuostolių, paveikiamos kreditoriaus galimybės vykdyti prievoles tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms ir pan.), sukeliama rizika kreditoriui veikti saugiai ir patikimai, kontroliuoti iš kiekvieno sandorio kylančią riziką. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., skolininkas privalantis mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prašo iš atsakovo D. A. priteisti 2706,08 Lt mokėtinų įmokų, 546,36Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Prašo bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant(b.l.90).

3Atsakovas D. A. pateikė priešieškinį (b.l.30-31) prašydamas pripažinti negaliojančiomis tarp ieškovo UAB „General Financing" ir jo, atsakovo D. A., sudarytus 2010-05-05 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1 ir 2010-04-20 vartojimo sandorį Nr. 2. kaip prieštaraujančius gerai moralei, CK 1.81 str. 1 d. pagrindu. Pateiktame priešieškinyje nurodė ir 2012 02 28 teismo posėdyje paaiškino, kad yra neįgalus nuo 2006 m., nustatytas darbingumo lygis tik 40 procentų iki 2039- 06-27. Nurodo, kad jį vargina itin dažni epilepsijos priepuoliai, dėl ko labai prastai jaučiasi ir tuo metu ne visai normaliai galiu suprasti savo veiksmus ir jų pasekmes, dažniausiai ką veikiau tuo periodu nieko neatsimena. Vartojimo sutartis su ieškovu pasirašęs būdamas būklėse po epilepsijos priepuolių, nesuprasdamas pilnai jų turinio, esmės ir pasekmių, sutartys atspausdintos itin smulkiu šifru, sunkiai įskaitomos. Paaiškino, kad grynųjų pinigų pagal šias sutartis negavo, o tik 2010-02-05 įsigijau 704, 38 Lt kainavusią dujinę viryklę „ZANUSSI", o 2010-05-05 nešiojamąjį kompiuterį už 2055,81 Lt. Pagal jo atliktus mokėjimus jau sugrąžino 1798,57 Lt. Pagal pasirašytas sutartis privalantis ieškovui sumokėti delspinigius ir palūkanas ir tokiomis sandorių sąlygomis ieškovas gauna apie 80 procentų nuo suteiktos paslaugos vertės pelną, todėl mano, kad šios sutartys prieštarauja gerai moralei, prašo jas panaikinti, patenkinant pateiktą priešieškinį. Nurodo, kad jei jam būtų parduotuvės darbuotojai paaiškinę, kad pasirašęs pagal jo pajamas tokius didelius skolinius įsipareigojimus, nebūtų sutikęs tokį sandorį sudaryti. Nurodo, kad pragyvena iš pensijos, kuri yra 592,93 Lt, iš kurios išlaiko kas mėnesį po 296, 47 Lt nepilnametės dukros išlaikymui.

4Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį(b.l.52-56), kuriame nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka. Nurodė, kad sandorių sudarymo metu nebuvo jokių aplinkybių, kurios leistų suabejoti atsakovo mokumo galimybėmis bei pareigingumu. Peržvelgus atsakovo įsiskolinimų išrašą iš UAB „Creditinfo" skolininkų duomenų bazės nei vieno vartojimo kredito sutarties sandorio sudarymo metu atsakovas neturėjo jokių finansinių skolų bankams, lizingo bendrovėms, greitųjų kreditų bendrovėms bei kitiems paskolas ar atlygintines paslaugas teikiantiems subjektams. Atsakovas iškart, po sandorio Nr. 1 sudarymo, pradėjęs rūpintis tinkamu prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, t.y. nepraėjus savaitei (2010 m. vasario 9 d.) įmokėjo pirmąją 35,54 Lt įmoką į ieškovo sąskaitą. Taip pat ir po sandorio Nr. 2 sudarymo, atsakovo daryti mokėjimai, rodantys, kad jis tinkamai suprato prisiimtų įsipareigojimų dydį bei įmokų mokėjimo laiku svarbą. Tarp sudarytų sandorių (Nr. 1 ir Nr. 2) yra praėję beveik trys mėnesiai, tad atsakovas ne tik buvo (ir ne vieną kartą) supažindintas su visomis vartojimo kredito sutarties sandorių sąlygomis, bet ir pats turėjo visas galimybes su jomis išsamiai susipažinti. Atsakovas priešieškinyje aiškiai nurodo, kad viryklę buvo priverstas įsigyti dėl susidėjusių aplinkybių, kas rodo, kad jis aiškiai suvokė, kodėl sudaro sandorį Nr. 1. Nurodo, jog bendrovė siekdama visus ginčus su klientais išspręsti ne teisminiu būdu, visus savo skolininkus visų pirma perduoda skolų išieškojimo įmonėms. Vykdant ikiteisminį skolos išieškojimą, atsakovas buvo perduotas skolų išieškojimo įmonėms UAB „Gelvora" ir UAB „Skolų valdymo centras". UAB „Gelvora" skolos išieškojimą iš atsakovo vykdė nuo 2010 m. rugsėjo 13 d. iki 2010 m. lapkričio 13 d., vėliau išieškojimas buvo atnaujintas nuo 2011 m. birželio 15 d. iki 2011 m. rugsėjo 13 d., UAB "Skolų valdymo centras" skolos išieškojimą vykdė nuo 2010 m. lapkričio 16 d. iki 2011 m. vasario 15 d. . Skolų išieškojimo įmonei UAB „Gelvora" pavykę susitarti su atsakovu dėl susidariusio įsiskolinimo dengimo dalimis, t.y. kiekvieną mėnesį mokant mėnesines įmokas ir 50 Lt papildomai, siekiant padengti susidariusį įsiskolinimą. Atsakovas savo pažadą dėl įsiskolinimo dengimo pradėjęs vykdyti jau nuo 2010 m. lapkričio 9 d., įmokėdamas 160 Lt sumą. Atsakovas įvykdęs minėtą mokėjimą, pats susisiekęs su UAB „Gelvora" darbuotojais ir informavęs apie darytą mokėjimą bei patvirtinęs, kad ir toliau darys tokius mokėjimus. Atsakovas, siekdamas padengti susidariusį įsiskolinimą, įmokėdavo ir didesnes sumas nei 160 Lt, t.y. 2011 m. sausio 8 d. ir 2011 m. vasario 9 d. įmokėjęs į bendrovės sąskaitą po 200 Lt. Atsakovas nepateikęs įrodymų, pagrindžiančių priešieškinyje pateiktų paskaičiavimų dėl sumokėtų 1798,57 Lt įmokų tikrumą, bendrovės turimais duomenimis atsakovas iš viso yra įmokėjęs 1322,32 Lt įmokų . Prašo atsakovo priešieškinį atmesti.

5Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovo priešieškinys netenkintinas.

6Ieškovas pateiktus reikalavimus grindžia vartojimo kredito sutartimis (b.l.4-9).Atsakovas neginčija, kad pagal pirmą sudarytą vartojimo kredito sutartį 2010 02 05 įgijo dujinę viryklę „ZANUSSI" už 704,38 Lt , o 2010-05-05 nešiojamąjį kompiuterį už 2055,81 Lt. Atsakovas nurodė iš pradžių sutartinius įsipareigojimus vykdęs, vėliau negalėjęs vykdyti jų dėl gaunamų per mažų pajamų, pablogėjusios sveikatos būklės.

7Atsakovo prašymu 2012 02 28 paskyrus ambulatorinę teismo psichiatrinę ekspertizę D. A. psichinei būklei nustatyti sandorių sudarymo metu(b.l.71-72), teisme gautas ekspertizės aktas (b.l.80-81), kuriame nurodyta, kad sandorių sudarymo metu 2010 02 05 ir 2010 04 20 D. A. sirgo organiniu asmenybės sutrikimu nuo smegenų pažeidimo lokolizacijos priklausančia simptomine epilepsija ir epilepsiniais sindromais su sudėtingais daliniais priepuoliais, tačiau dėl savo psichinės būklės galėjo suprasti savo veiksmus bei jų reikšmę ir juos valdyti.

8Dėl išdėstyto, atsakovo argumentai, kuriais jis grindžia priešieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, laikytini nepagrįstais. Sudarydamas sandorius atsakovas turėjo pareigą elgtis rūpestingai ir atidžiai, susipažinti su sutarčių sąlygomis, įvertinti savo galimybes vykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsižvelgiant į gaunamas pajamas. Atsakovo argumentai, kad nesusipažinęs su sutarčių sąlygomis dėl jų neįskaitomo teksto, nesupratęs pilnai sutarties sąlygų, laikytini nepagrįstais , nes sudaręs vieną sutartį dėl viryklės įsigijimo, kuri kaip nurodė atsakovas buvo būtina jo būtiniausių poreikių tenkinimui, praėjus porai mėnesių sudarė sutartį dėl kompiuterio ir kompiuterinės įrangos įsigijimo. Paties atsakovo nepakankamas rūpestingumas, atidumas ir neobjektyvus savo galimybių vertinimas, žinant gaunamas pajamas ir kaip pats nurodė teismo posėdyje, esant pareigai išlaikyti nepilnametę dukrą, negali būti laikoma pagrindu prašomus panaikinti sandorius pripažinti negaliojančiais, kaip prieštaraujančius gerai moralei, CK 1.81 str. 1 d. pagrindu.

9Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus ( CK 6.38 str. 1 d.). Ieškovas savo reikalavimus grindžia vartojimo kredito sutartimis. Atsakovas pripažįsta, kad sutartyse nurodytus daiktus yra gavęs, už jų įgijimą nėra pilnai atsiskaitęs bei kad sutartinius reikalavimus vykdė iš dalies, nereguliariai, kas pagal CK 6.205 str. nuostatas laikoma sutarties nevykdymu. Dėl išdėstyto, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2706,08Lt nesumokėtų įmokų pagal sutartis laikytinas pagrįstu, atsakovui neįrodžius, kad sumokėjo įmokų daugiau, nei nurodo ieškovas.

10Tačiau atsakovo argumentai, dėl prašomų priteisti delspinigių mažinimo, laikytini pagrįstais.

11Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

12Atsižvelgiant į sutarčių kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, palūkanų normą, sandorio sudarymo mokestį, laikytina, kad numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai, kas sudaro net 182,5 procentus per metus, pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Be to, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra neįgalus ir gauna labai ribotas pajamas, laikytina, kad ieškovas, atsakovui dar neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų pagal ankstesnę sutartį, sudarydamas naują sutartį, kuria atsakovo įsipareigojimai išaugo daugiau kaip du kartus, iš dalies prisiėmė galimą tokios sutarties neįvykdymo riziką.

13Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253) 11 straipsnio 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant pagrįstų įrodymų, kad ieškovo nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, gindamas tiek kredito davėjo, tiek kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais ( CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos, dėl ko ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas dalinai, priteisiant iš atsakovo 54,64 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

14Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. gruodžio 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( CK 6.210 str. 1 d.).

15Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

16Pateikdamas ieškinį ieškovas sumokėjo 98Lt žyminio mokesčio(b.l.3). Tenkinant ieškinį iš dalies (84,88 proc. visų reikalavimų), proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistina iš atsakovo D. A. ieškovui UAB “General Financing“ 83Lt jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui (CPK 93str.2d.).

17Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 01 11 sprendimu Nr.(1.2)-SP2-01(b.l.22) atsakovas atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi ilaidų mokėjimo, 100 procentų apmokant jam suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas. Pagal minėtos tarnybos pažymą (b.l.46), antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 400Lt. Dėl išdėstyto, proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai(15,12 proc.) priteistina iš ieškovo UAB “General Financing“ 60Lt valstybei už antrinės teisinės pagalbos suteikimą atsakovui ( CPK 96 str. 3 d.) bei 6,17 Lt teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kas sudaro 15,12 procento nuo bendros turėtų išlaidų sumos, valstybei (CPK 88str.1d.3p.).

18Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-265, 270 str. teismas

Nutarė

19Ieškovo UAB“General Financing“ ieškinį tenkinti iš dalies, atsakovo D. A. priešieškinį atmesti.

20Priteisti iš atsakovo D. A., a.k( - ) gyv. ( - ) du tūkstančius septynis šimtus šešis Lt 08 ct nesumokėtų įmokų, penkiasdešimt keturis Lt 64 ct delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-12-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, devyniasdešimt aštuonis Lt (bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB “General Financing“(įmonės kodas 300515252) naudai.

21Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

22Priteisti iš ieškovo UAB “General Financing“ (įmonės kodas 300515252) šešiasdešimt Lt išlaidų už antrinės teisinės pagalbos atsakovui suteikimą(įmokos kodas 5630) ir šešis Lt 17 ct bylinėjimosi išlaidų(įmokos kodas 5660) valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas pateiktame ieškinyje (b.l.1-2) nurodė, kad 2010 02 05 UAB ,,General... 3. Atsakovas D. A. pateikė priešieškinį (b.l.30-31) prašydamas pripažinti... 4. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį(b.l.52-56), kuriame nurodė,... 5. Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovo priešieškinys... 6. Ieškovas pateiktus reikalavimus grindžia vartojimo kredito sutartimis... 7. Atsakovo prašymu 2012 02 28 paskyrus ambulatorinę teismo psichiatrinę... 8. Dėl išdėstyto, atsakovo argumentai, kuriais jis grindžia priešieškinį... 9. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 10. Tačiau atsakovo argumentai, dėl prašomų priteisti delspinigių mažinimo,... 11. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai... 12. Atsižvelgiant į sutarčių kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus... 13. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010 m.... 14. Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už... 15. Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.... 16. Pateikdamas ieškinį ieškovas sumokėjo 98Lt žyminio mokesčio(b.l.3).... 17. Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 01 11... 18. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-265, 270 str.... 19. Ieškovo UAB“General Financing“ ieškinį tenkinti iš dalies, atsakovo D.... 20. Priteisti iš atsakovo D. A., a.k( - ) gyv. ( - ) du tūkstančius septynis... 21. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 22. Priteisti iš ieškovo UAB “General Financing“ (įmonės kodas 300515252)... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...