Byla 2-13-732/2012
Dėl žemės sklypo atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir servitutų nustatymo bei atsakovo M. S. priešieškinį

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei, dalyvaujant ieškovėms S. S., E. S. jų atstovui advokatui Albinui Raudoniui, atsakovams- M. S., jo atstovei advokatei Jolitai Vilūtytei, atsakoveo H. Ž., tretiesiems asmenims Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus atstovėms Redai Morkūnienei, Zitai Černiauskienei, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių S. S., E. S. ieškinį dėl žemės sklypo atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir servitutų nustatymo bei atsakovo M. S. priešieškinį ir,

Nustatė

2I. S. S. ir E. S. ieškiniu prašė atidalinti joms priklausančio žemės sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės teise valdomo 0,81 ha žemės sklypo į atskirus sklypus, pagal S. B. IĮ parengtą atidalijimo projektą, tokiu būdu: žemės sklypą Nr. A (sklypo plotas 0,2795 ha) pagal 2010-06-16 žemės sklypo planą M 1:1000, parengtą S. B. IĮ, atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės E. S.; žemės sklypą Nr. B (sklypo plotas 0,3269 ha) pagal 2010-06-16 žemės sklypo planą M 1:1000, parengtą S. B. IĮ, atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės H. Ž.; žemės sklypą Nr. C (sklypo plotas 0,1805 ha) pagal 2010-06-16 žemės sklypo planą M 1:1000, parengtą S. B. IĮ, atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės M. S.; žemės sklypą Nr. D (sklypo plotas 0,0231 ha) pagal 2010-06-16 žemės sklypo planą M 1:1000, parengtą S. B. IĮ, atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės S. S.. Nustatyti servitutus: 4 metrų pločio kelio servitutą, plane pažymėtą indeksais S1 ir S2, per E. S. žemės sklypą A A. V. privažiuoti į sklypą k.Nr. ( - ) iki pastato, kurio unikalus Nr. ( - ) bei E. S. privažiuoti į žemės sklypą k.Nr. ( - ); 4 metrų pločio kelio servitutą, plane pažymėtą indeksu S1 ir S3 H. Ž. privažiuoti į žemės sklypą B; 4 metrų pločio kelio servitutą, plane pažymėtą indeksu S1 ir S3 per H. Ž. žemės sklypą B M. S. privažiuoti į žemės sklypą C (t.1,b.l 34; t.2 b.l.56-62). Ieškovės teismo posėdžio metu palaikė savo ieškinį ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog tik toks bendrosios nuosavybės teise valdomo sklypo atidalijimas užtikrina visų bendraturčių teises. Prašė atmesti M. S. priešieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas M. S. priešieškiniu prašė atidalinti jam priklausančio žemės sklypo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo 0,81 ha žemės sklypo, esančio Inturkės mstl., Inturkės sen., Molėtų rajone, kadastro Nr. ( - ) pagal matininko J. L. 2012-01-05 parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą: žemės sklypą, pažymėtą ind. 1 (plotas 2795 kv.m.) atidalinti iš bendrosios nuosavybės E. S.; žemės sklypą, pažymėtą ind. 2 (plotas 3269 kv.m.) atidalinti iš bendrosios nuosavybės H. Ž.; žemės sklypą, pažymėtą ind. 3 (plotas 1806 kv.m.) atidalinti iš bendrosios nuosavybės M. S.; žemės sklypą, pažymėtą ind. 4 (plotas 230 kv.m.) atidalinti iš bendrosios nuosavybės S. S.. Nustatyti servitutus:467 kv.m ploto kelio servitutą S1 (pažymėta pagal matininko J. L. 2012-01-05 parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą); 139 kv. m pločio servitutinį kelią S2 (pažymėta pagal matininko J. L. 2012-01-05 parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą); 34 kv. m kelio servitutą S3; 490 kv. m kelio servitutą S4- teisė naudotis pėsčiųjų taku; 643 kv.m kelio servitutą S5- teisė naudotis pėsčiųjų taku; 854 kv.m kelio servitutą S6- teisė naudotis pėsčiųjų taku; 138 kv. m kelio servitutą S7- teisė naudotis pėsčiųjų taku. Priteisti bylinėjimosi išlaidas (t.2, b.l.85-105; 181-182). Teismo posėdžio metu atsakovas prašė jo priešieškinį tenkinti, o ieškovių ieškinį atmesti.

4Atsakovė H. Ž. prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti.

5Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Molėtų rajono žemėtvarkos skyriaus atstovė R.Morkūnienė prašė tenkinti ieškinį, o priešieškinį atmesti.

6Trečiojo asmens Utenos RAAD direktorius R. V. atsiliepimu į ieškinį pranešė, jog Utenos RAAD gavo ieškovių S. S. ir E. S. patikslintą ieškininį pareiškimą dėl 0,81 ha žemės sklypo kadastro Nr. ( - ), esančio Inturkės k., Molėtų raj., atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Utenos RAAD yra suderinęs žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą, kurio tikslas- žemės sklypo dalių atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės į atskirus sklypus. Aplinkos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai nereguliuoja planavimo organizatorių tarpusavio santykių. Tarpusavio santykių reguliavimas, pertvarkant žemės sklypą (atidalinant žemės sklypo dalis bendrasavininkams), nėra departamento funkcija, departamento jokie sprendimai nėra ginčijami. Prašė bylą nagrinėti departamento atstovui nedalyvaujant ir sprendimą priimti teismo nuožiūra (t.2, b.l.77). Į priešieškinį atsiliepimo nepateikė.

7Tretysis asmuo A. V. atsiliepimų į ieškinį ir priešieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

8Ieškinys tenkintinas, priešieškinys netenkintinas.

9CK 4.75 str. nustatyti bendrieji bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo principai - bendrosios nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka nustatoma teismo pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. CK 4.80 str. 1 d. numatyta, kad namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto konkrečiomis dalimis, atsižvelgdami į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise.

10Lietuvos Aukščiausiasis teismas tokio pobūdžio bylose laikosi pozicijos, kad CK 4.75 str. 1 d. nustato pagrindinę bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo taisyklę, pagal kurią bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Tokia įstatymo nuostata įpareigoja bendraturčius, įgyvendinant savo teises, išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto, nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita ir aktyviai ieškoti priimtiniausio abiem šalims sprendimo būdo, taip pat ir vykstant ginčui teisme. Optimalesniam naudojimosi bendrąja nuosavybe variantui pasiekti būtinas bendraturčių kooperavimasis. Siekimas maksimaliai patenkinti tik savo interesus, ignoruojant kitą bendraturtį, neatitinka CK 1.5 ir 4.75 str. nuostatų. Tuo atveju, jei bendraturtis prieštarauja kompromisiniams naudojimosi bendru daiktu variantams, siekdamas tik savo interesų patenkinimo, teismas tokius veiksmus gali vertinti kaip piktnaudžiavimą savo teise ir į tokius reikalavimus neatsižvelgti bei parinkti optimaliausią naudojimosi bendru daiktu tvarką (pvz. 2003 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-780/2003, 2004 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 572/2004). Taip pat akcentuojama, kad nustatant naudojimosi bendru žemės sklypu tvarką pirmiausia atsižvelgiama į CK 4.81 straipsnio 1 dalyje nustatytą proporcingumo kriterijų, t. y. į bendraturčių dalis, turimas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Nustatant naudojimosi bendru žemės sklypu tvarką, pažymėtinas Žemės įstatyme įtvirtintas siekis žemės santykiuose vadovautis patogumo, žemėtvarkos racionalumo, bendraturčių teisių apsaugos kriterijais (pvz. 2006 m. spalio 13 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2006).

11Teismas konstatuoja, jog ieškovių S. S. ir E. S. pateiktas S. B. IĮ 2010-06-16 parengtas projektas (t. 1, b.l.34) atitinka visų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų jiems tenkančios naudotis dalies vertingumo požiūriu. Atsakovo M. S. pateiktas matininko J. L. sklypas neužtikrina proporcingos bendraturčių teisių bei teisėtų lūkesčių apsaugos ir darnos, todėl negali būti patvirtintas.

12Pagrindinis ginčas šioje civilinėje byloje yra 0,81 ha žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) dalis, kuri S. B. IĮ plane pažymėta indeksu D (t.1, b.l.34), o matininko J. L. plane ši dalis pažymėta, jog ribojasi su žemės sklypu kad. Nr. ( - ) (t.2, b.l.97). Šis 231 kv.m žemės sklypas yra Gėluoto ežero vandens telkinių apsaugos zonoje, kuriam nustatytas servitutas- teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas) teisė kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinio ir vaikščioti šio telkinio pakrantės apsaugos juostoje, plane pažymėtoje indeksu S2 (t.1, b.l.12-13). Išsprendus dalintino sklypo dalies priklausomumą, kuri ribojasi su Gėluoto ežero, bus išspręstas ieškovių bei atsakovų ginčas, nes visi kiti kaip ieškinyje, taip ir priešieškinyje siūlomi sklypo padalijimo variantai nežymiai skiriasi. Ieškovės S. S., E. S. yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrasavininkės su atsakovu M. S. (t.1, b.l.95-97). Šis gyvenamasis namas yra prie ( - ) gatvės ir išėjus iš šio namo, asfaltuotu keliu galima patekti prie ginčijamo sklypo dalies, kuri S. B. IĮ plane pažymėta indeksu D. Toks sklypo padalijimas yra racionaliausias. Nes 1940 m. gimusiai S. S. tai būtų trumpiausias kelias patekti į jai tenkančią ežero pakrantę. Gi atsakovo M. S. pateiktame projekte S. S. siūlomas žemės sklypas yra kitoje žemės sklypo kad.Nr. ( - ) pusėje ir ribojasi su žemės sklypu kad. Nr. ( - ) (t.2, b.l.97). Kad S. S. galėtų patekti į J. L. plane pažymėtą ir jai siūlomą žemės sklypą, jai reikėtų eiti Gėluoto ežero pakrante ir kirsti M. S. bei H. Ž. siūlomas žemės sklypo dalis, arba išeiti į Inturkės miestelį ir padarius didelį ratą (maršrutas žemės sklypo išdėstymo schemoje pažymėtas žalia spalva )- (t.1, b.l.34), patekti į atsakovo siūlomą sklypą. Nagrinėdamas šią civilinę bylą, teismas įsitikino, jog tarp ieškovės S. S. ir atsakovo M. S. susiklostė ypatingai priešiški santykiai. Padalinus žemės sklypą pagal atsakovo priešieškinyje siūlomą planą, ieškovei S. S. patekimas į jai siūlomą žemės sklypą būtų apsunkintas dėl didelio šalių tarpusavio antagonizmo. Beje tai matosi ir iš išvažiuojamojo posėdžio protokolo (t.2, b.l.156). Einant nuo M. S. ir ieškovėms S. S. bei E. S. priklausančio gyvenamojo namo asfaltuotu keliu, patenkama prie dalintino sklypo, kad. Nr. ( - ), dalies. Į sklypą patekti galima, tik palei pakrantę apėjus metalinius vartus, ant kurių užrašyta: “Privati valda“. Šiuos vartus ir užrašą padarė atsakovas M. S., nors pagal 2007-11-06 apskrities viršininko įsakymą Nr. 14-1483, ši sklypo pakrantė turi kelio servituto statusą su teise kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinio ir vaikščioti šio telkinio pakrantės apsaugos juostoje (t.1, b.l.12). Atsakovas M. S., paaiškino, jog jis padarė šiuos vartus ir užrakino pakabinama spyna. Nors M. S. yra vienas iš bendraturčių, tačiau jis be kitų sutikimo vartais uždarė patekimą į dalijamo sklypo pakrantę, dalį pakrantės tvarko kaip savo. Net ant prie ežero augančio medžio pakabino televizijos anteną ir nuo jos iki namo nuvedė elektros kabėlį (t.2, b.l.156). Atsižvelgiant į atsakovo M. S. poziciją, jog jis save laiko šio sklypo didesnės dalies savininku, jį naudoja vien tik savo reikmėm, vartais uždarė patekimą į servitutinį kelią, priešiškai nusiteikęs ieškovės S. S. atžvilgiu, darytina išvada, jog S. S. patekimas į M. S. priešieškinyje siūlomą žemės sklypą bus apsunkintas, arba neįmanomas. Tuo tarpu M. S. būdamas žemės sklypo kad. Nr. ( - ) savininku ir sklypo kad.Nr. ( - ) bendrasavininku, nieko netrukdomas gali patekti prie Gėluoto ežero pakrantėje ieškovių siūlomos žemės sklypo dalies. Ir taip bus išvengta konfliktų tarp bendraturčių.

13Nagrinėjamoje byloje šalims priskirtino naudotis žemės sklypo dalių vertingumas tiesiogiai priklauso nuo ežero Gėluotas pakrantės dalies, tenkančios kiekvienam iš bendraturčių. Ieškovių pateiktas projektas visiems žemės sklypo bendraturčiams tenkančią ežero pakrantės dalį paskirsto proporcingai jų turimai žemės daliai, todėl atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str.).

14Aplinkybės, kad ežero Gėluotas vandens apsauginėje zonoje buvo daromi ežero pakrantės valymo darbai, nuvestas elektros kabelis iki ant medžio pakabinta antena, nesuteikia jokių teisinių privilegijų atsakovui M. S. pretenduoti į šią ežero pakrantės dalį. Darytina išvada, jog atsakovo M. S. priešieškinyje siūlomas žemės sklypo atidalijimas (t. 2,b.l. 97) neužtikrina proporcingos bendraturčių teisių bei teisėtų lūkesčių apsaugos ir darnos, todėl negali būti patvirtintas. Atsakovo pateiktas planas sumažina ieškovėms S. S. ir E. S. tenkančios ežero pakrantės dalį ir tuo padidina abiems atsakovams tenkančią pakrantės dalią. Ieškovių pateiktas projektas užtikrina ieškovėms, kaip ir atsakovams, turėti priėjimą prie ežero ne per brūzgynus, medžius ar S. S. einant per visą miestelį, o kiekvienam per atidalinto sklypo dalį.. Taip bendraturčiams tenkančios žemės sklypo dalys užtikrina racionalų ir patogų bendrai valdomo sklypo naudojimą.

15Pagal LR CK 4.111 str. 1 d. servitutas- tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiu daiktu), siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. CK 4.112 str. 1 d. numato, kad servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės. Pagal CK 4.113 str. 1 d. servituto suteikiamos teisės turi būti įgyvendinamos pagal tikslinę paskirtį.

16Žemės servitutai nustatomi Civilinio kodekso nustatytais pagrindais (CK 4.124 straipsnis). Servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais- administracinis aktas. CK 4.126 str. 1 d. numato, jog teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį.

17Ieškovės S. S. ir E. S. S. B. IĮ parengtame projekte siūlo nustatyti tris servitutus kurie reikalingi suformuoti 4 m pločio kelius tikslu patekti į M. S. atidalintiną sklypą, pažymėtą indeksu C (S3); H. Ž. atidalintiną sklypą, pažymėtą indeksu B (S1); E. S. atidalintą sklypą, pažymėtą indeksu A ir A. V. priklausančią pirtį (S2)- (t.1b.l.34). Atsakovo priešieškinėje ir J. L. paruoštame sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekte (t.2, b.l. 90,97) prašoma nustatyti septynis servitutus. Keturi iš jų – S4, S5, S6, S7 yra numatyti dalintino sklypo Gėluoto ežero pakrantėje. Šie keturi siūlomi servitutai nesvarstytini, nes būtent dalintino sklypo Gėluoto ežero pakrantėje 2007-11-06 Apskrities viršininko įsakymu Nr. 14-1483 jau yra nustatytas kelio servitutas- teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas) teisė kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinio ir vaikščioti šio telkinio pakrantės apsaugos juostoje, plane pažymėtoje indeksu – S2 (t. 1, b.l.12-13). Taigi atsakovas papildomai prašo nustatyti keturis servitutus sklypo dalyje, kurioje jau penkis metus administraciniu aktu yra nustatytas servitutas, apimantis visus keturis siūlomus servitutus. Kiti trys servitutai, kuriuos siūlo nustatyti ieškovės S. S., E. S. ir atsakovas M. S. nežymiai skiriasi. Ieškovės S. S. ir E. S. siūlo nustatyti servitutus S1 ir S2 (t.1, b.l.34) ir šie servitutai yra identiški siūlomam atsakovo M. S. servitutui S2 (t.2, b.l.97). Ieškovių siūlomas servitutas S2 iš dalies atitinka atsakovo M. S. siūlomam servitutui S1 (t.1, b.l.34; t.2, b.l.97) Atsakovas M. S. dar siūlo nustatyti servitutą S3, kuris pasako J. L. paruoštą projektą yra tąsa servituto S1 ir reikalingas patekti prie ieškovei S. S. siūlomo sklypo. Kadangi atsakovo M. S. ieškinys atmestinas, todėl jo siūlomas servitutas S3 nereikalingas, nes ieškovei S. S. nėra jokio teisinio pagrindo reikalauti servituto. Nustatytas Gėluoto ežero pakrantės servitutas galioja ne tik ieškovėms ir atsakovams, bet ir bet kuriam asmeniui.

18Darytina išvada, jog ieškovių S. S. ir E. S. pasiūlyti servitutai labiausiai atitinka kaip ieškovų, taip ir atsakovų interesus. Be to, praktiškai jie yra panašūs, jeigu nevertinti atsakovo siūlomų servitutų S S3, S4, S5, S6, S7 . Ieškovių S. S. ir E. S. siūlomi nustatyti servitutai leidžia patekti į visų bendraturčių žemės sklypus ir nepažeidžia jų teisėtų interesų.

19Šioje byloje buvo apklausti liudytojai S. B., G. P., V. V., D. V., G. Ž., A. R.. Kadangi šioje civilinėje byloje buvo nagrinėjamas sklypo, esančio bendra daline nuosavybe, padalijimas, todėl liudytojų parodymai nei paneigi, nei patvirtina turinčias reikšmės bylai aplinkybes. S. B. paaiškino savo rengiamo sklypo atidalijimo projektą. Kiti liudytojai paaiškino, jog sklypo dalį naudojo vienas ar kitas asmuo. Šie liudytojų parodymai negali būti įrodymais, kai sprendžiamas klausimas dėl bendrojoje dalinėje nuosavybėje esančio žemės sklypo padalijimo. Nes sklypo dalies naudojimas, kai nėra visų bendraturčių sutikimo, nėra pagrindas jo atidalinti jį naudojančiam asmeniui. Todėl LR CPK 180 str. tvarka liudytojų parodymai nepriimami ir nenagrinėtini.

20Sutinkamai su LR CPK 96 str. iš atsakovų M. S. ir H. Ž. į valstybės biudžetą priteisiama 206,82 litų teismo turėtų pašto išlaidų (t.1, b.l.2; t.2, b.l.1).

21Sutinkamai su LR CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Ieškovės S. S. ir E. S. už advokatų pagalbą sumokėjo 1800 Lt (t.2, b.l.2,136), kurie turi būti priteisti iš atsakovų M. S. ir H. Ž.. Taip pat sutinkamai su LR CPK 93 str. ieškovėms iš atsakovų priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos- sumokėtas žyminis mokestis -185 Lt bei 726 Lt sumokėti UAB „Traksalis“ už žemės sklypo kad.Nr. ( - ), situacijos plano paruošimą (t.1, b.l.10,84). Visa ieškovėms iš atsakovų priteistina 2711 Lt bylinėjimosi išlaidų.

22Teismas , vadovaudamasis LR CPK 3 str., 185 str., 269, 270 str.,

Nutarė

23ieškinį tenkinti, priešieškinio netenkinti.

24Atidalinti ieškovėms S. S. ir E. S. priklausančio žemės sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės teise valdomo 0,81 ha žemės sklypo į atskirus sklypus, pagal S. B. IĮ parengtą atidalijimo projektą, tokiu būdu: žemės sklypą Nr. A (sklypo plotas 0,2795 ha) pagal 2010-06-16 žemės sklypo planą M 1:1000, parengtą S. B. IĮ, atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės E. S.; žemės sklypą Nr. B (sklypo plotas 0,3269 ha) pagal 2010-06-16 žemės sklypo planą M 1:1000, parengtą S. B. IĮ, atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės H. Ž.; žemės sklypą Nr. C (sklypo plotas 0,1805 ha) pagal 2010-06-16 žemės sklypo planą M 1:1000, parengtą S. B. IĮ, atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės M. S.; žemės sklypą Nr. D (sklypo plotas 0,0231 ha) pagal 2010-06-16 žemės sklypo planą M 1:1000, parengtą S. B. IĮ, atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės S. S.. Nustatyti servitutus: 4 metrų pločio kelio servitutą, plane pažymėtą indeksais S1 ir S2, per E. S. žemės sklypą A A. V. privažiuoti į sklypą k.Nr. ( - ) iki pastato, kurio unikalus Nr. ( - ) bei E. S. privažiuoti į žemės sklypą k.Nr. ( - ); 4 metrų pločio kelio servitutą, plane pažymėtą indeksu S1 ir S3 H. Ž. privažiuoti į žemės sklypą B; 4 metrų pločio kelio servitutą, plane pažymėtą indeksu S1 ir S3 per H. Ž. žemės sklypą B M. S. privažiuoti į žemės sklypą C.

25Priteisti iš atsakovų M. S. ir H. Ž. 206,82 Lt į valstybės pajamas teismo turėtų pašto išlaidų. Pinigus sumokėti į VMI atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT247300010112394300, įmokos kodas 5660.

26Priteisti ieškovėms S. S. ir E. S. iš atsakovų M. S. ir H. Ž. ieškovių turėtas bylinėjimosi išlaidas 2711 Lt (du tūkstančius vienuolika litų)

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, sekretoriaujant... 2. I. S. S. ir E. S. ieškiniu prašė atidalinti joms priklausančio žemės... 3. Atsakovas M. S. priešieškiniu prašė atidalinti jam priklausančio žemės... 4. Atsakovė H. Ž. prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti.... 5. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Molėtų rajono... 6. Trečiojo asmens Utenos RAAD direktorius R. V. atsiliepimu į ieškinį... 7. Tretysis asmuo A. V. atsiliepimų į ieškinį ir priešieškinį nepateikė,... 8. Ieškinys tenkintinas, priešieškinys netenkintinas.... 9. CK 4.75 str. nustatyti bendrieji bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo... 10. Lietuvos Aukščiausiasis teismas tokio pobūdžio bylose laikosi pozicijos,... 11. Teismas konstatuoja, jog ieškovių S. S. ir E. S. pateiktas S. B. IĮ... 12. Pagrindinis ginčas šioje civilinėje byloje yra 0,81 ha žemės sklypo... 13. Nagrinėjamoje byloje šalims priskirtino naudotis žemės sklypo dalių... 14. Aplinkybės, kad ežero Gėluotas vandens apsauginėje zonoje buvo daromi... 15. Pagal LR CK 4.111 str. 1 d. servitutas- tai teisė į svetimą nekilnojamąjį... 16. Žemės servitutai nustatomi Civilinio kodekso nustatytais pagrindais (CK 4.124... 17. Ieškovės S. S. ir E. S. S. B. IĮ parengtame projekte siūlo nustatyti tris... 18. Darytina išvada, jog ieškovių S. S. ir E. S. pasiūlyti servitutai... 19. Šioje byloje buvo apklausti liudytojai S. B., G. P., V. V., D. V., G. Ž., A.... 20. Sutinkamai su LR CPK 96 str. iš atsakovų M. S. ir H. Ž. į valstybės... 21. Sutinkamai su LR CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 22. Teismas , vadovaudamasis LR CPK 3 str., 185 str., 269, 270 str.,... 23. ieškinį tenkinti, priešieškinio netenkinti.... 24. Atidalinti ieškovėms S. S. ir E. S. priklausančio žemės sklypo dalis iš... 25. Priteisti iš atsakovų M. S. ir H. Ž. 206,82 Lt į valstybės pajamas teismo... 26. Priteisti ieškovėms S. S. ir E. S. iš atsakovų M. S. ir H. Ž. ieškovių... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...