Byla 2-3664-639/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant E. K., dalyvaujant pareiškėjai E. K. ir jos atstovei advokatei V. L., suinteresuotam asmeniui R. E., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos E. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui R. E., dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašė palikimo gavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos tėvo S. K., mirties dienai, pareiškėjai E. K., buvo reikalingas jo išlaikymas (b. l. 2-4). Pareiškėja nurodė, kad 2012-11-22 mirė jos tėvas S. K.. Po jo mirties liko nekilnojamasis turtas – 69/100 dalis buto, esančio adresu ( - ). Ji yra pirmos eilės įpėdinė, ketino paduoti pareiškimą, dėl palikimo priėmimo, tačiau sužinojo, kad jos tėvas S. K. testamentu turtą paliko savo dukrai iš pirmosios santuokos R. E.. Nurodo, kad jos sutarė, kad pareiškėja gaus paveldėjimo teisės liudijimą į privalomąją palikimo dalį, nes yra nedarbinga, o likusią buto dalį R. E. perleis, kai bus įformintas paveldėjimas jos vardu. Tačiau notaras atsisakė pripažinti jos teisę į privalomąją palikimo dalį. Paaiškino, kad jai (pareiškėjai) yra nustatyta II invalidumo grupė, šiuo metu jos darbingumo lygis tik 40 procentų. Nedarbingumas nustatytas iki 2024-05-01, t.y. iki 60-ties metų. Jokio darbo negali rasti, nes sunkiai vaikšto, negali ilgai sėdėti, stovėti, rankos pilnai nefunkcionuoja, kankina pastovūs skausmai, būklė blogėja. Gauna 751,58 Lt invalidumo pensiją, kurios pragyvenimui neužtenka, jai materialiai paskutiniais metais padėdavo tėvas, kritiškais atvejais jai padeda kita sesuo iš mamos pusės. Ji neturi jokių galimybių gauti papildomų pajamų dėl savo sveikatos būklės. Visuma nurodytų aplinkybių leidžia vienareikšmiškai teigti, kad tėvo mirties dienai ji neturėjo pakankamai lėšų save išlaikyti. Teismo posėdžio metu pareiškėja ir jos atstovė prašė tenkinti pareiškimą pareiškime nurodytais pagrindais ir motyvais.

3Suinteresuotas asmuo R. E. pareiškėjos pareiškimą palaikė, t.y. sutinko su pareiškėjos prašomu nustatyti faktu. Taip pat patvirtino, kad jos tėvo S. K. mirties dieną, pareiškėjai E. K. buvo reikalingas jo išlaikymas.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis).

6Pareiškėja prašo nustatyti išlaikymo reikalingumo palikėjo mirties dieną faktą. Šis faktas reikalingas teisei į privalomąją tėvo palikimo dalį įgyti. Privalomosios palikimo dalies paskirtis yra tikslinė – apsaugoti įpėdinio, kuriam reikalingas išlaikymas, turtinius interesus. Taigi, įstatymų leidėjas, įtvirtindamas teisę į privalomąją palikimo dalį, atitinkama apimtimi apribojo testamento laisvės principo veikimą, kad palikėjas nepiktnaudžiautų testamento laisve ir artimiausius šeimos narius, kuriems būtina parama, be priežasties nenušalintų nuo palikimo. Teisę į privalomąją palikimo dalį turi palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, ir jie paveldi, nepaisant testamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą, jeigu testamentu neskirta daugiau (CK 5.20 str. 1 d.). Asmenys, kuriems reikalingas išlaikymas, yra mirusiojo įstatyminiai įpėdiniai, kurie neturi pajamų arba turi jų nepakankamai dėl tam tikrų priežasčių, tai yra nedarbingi dėl ligos, amžiaus ar yra bedarbiai, o jeigu ir gauna pajamų, tai jos nepakankamos būtinoms gyvenimo reikmėms tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-01-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2005).

7Civilinėje byloje dėl išlaikymo reikalingumo juridinio fakto nustatymo, sprendžiant klausimą, ar palikėjo mirties dieną buvo reikalingas išlaikymas jo pilnamečiam vaikui, kuriam testamentu nepalikta jokio turto, CK 5.20 straipsnis taikytinas sistemiškai su CK 3.194 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią teismas priteisia pilnamečiam vaikui išlaikymą iš tėvo (motinos), kai jam būtina parama, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo. Byloje nustatyta, kad pareiškėja tėvo mirties dieną jau buvo sulaukusi pilnametystės, tačiau jai nuo 2006-06-14 iki 2024-05-01 nustatyta II invalidumo grupė (b.l.18). Teismas, spręsdamas pilnamečio vaiko išlaikymo reikalingumo klausimą, turi nustatyti, ar toks asmuo turėjo teisę gauti išlaikymą iš savo tėvo (motinos) šiam esant gyvam. Šiai aplinkybei nustatyti būtina išsiaiškinti ne tik vaiko, bet ir jo tėvo (motinos) materialinę padėtį, kitų išlaikytinių buvimą, vaiko pastangas gauti lėšų pragyventi, pažangumą, taip pat kitas pirmiau nurodytas aplinkybes. Išlaikymo reikalingumas turi būti nustatytas palikėjo mirties momentu.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad teisė į privalomąją palikimo dalį nesiejama su mirusiojo teiktu išlaikymu; klausimas dėl išlaikymo reikalingumo spręstinas teismui įvertinus visas palikimo atsiradimo dieną atitinkamo asmens gautas pajamas, galimybes jų gauti, turėtą turtą ir turtines teises, taip pat tokio asmens konkrečius poreikius, sudarančius būtinų gyvenimo reikmių visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-596/2008). Paramos reikalingas pilnametis vaikas turi būti išnaudojęs visas protingas galimybes pats pasirūpinti savo pragyvenimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2007; 2007-12- 11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-564/2007; 2009-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2009).

9Byloje nustatyta, kad S. K. buvo suinteresuoto asmens R. E. ir pareiškėjos E. K., gim. 1964-05-01, tėvas, (b.l. 6). S. K. mirė 2012-1-22 (b.l. 5). Palikėjas prieš mirtį, 2006-08-17 buvo sudaręs oficialų testamentą, kuriuo savo turtą 69/100 dalį buto, esančio ( - ) su jame esančiais baldais bei namų apyvokos daiktais paliko savo dukrai suinteresuotam asmeniui R. E. (b.l. 34). Pareiškėja palikėjo mirties dieną buvo pilnametė, tačiau jai nuo 2006-06-14 iki 2024-05-01 nustatyta II invalidumo grupė (b.l. 18). Iš 2013-02-18 Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pažymos matyti, kad E. K. gauna 751,58 Lt invalidumo pensiją (b.l. 15). Iš pateikto banko išrašo matyti, kad iš savo invalidumo pensijos sumokėdavo buto išlaikymo išlaidas, pirko vaistus (b.l. 20-23). Pareiškėja nurodė, kad neturi jokių galimybių gauti papildomų pajamų dėl savo sveikatos būklės. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad pareiškėjai 41/100 dalis buto su bendra virtuve ir ½ dalis sodo, iš kurio jokių pajamų negauna (b.l.8-12). Jai materialiai paskutiniais metais padėdavo tėvas. Sprendžiant dėl išlaikymo reikalingumo, būtina atsižvelgti ir į tai, kad tam tikra asmens sveikatos būklė, jo socialinis statusas yra susiję su atitinkamomis teisėmis: gauti pašalpą, pensiją, kitokią paramą. Akivaizdu, kad E. K. palikimo atsiradimo metu buvo būklės, kai jai buvo reikalinga parama. Teisė į privalomąją palikimo dalį nesiejama su palikėjo teiktu išlaikymu. Tačiau aplinkybė, kad palikėjas, būdamas gyvas, rėmė pareiškėją finansiškai, gali būti vertinama, sprendžiant, ar palikimo atsiradimo dieną pareiškėjui buvo reikalingas išlaikymas, įvertinant ją kartu su kitų bylos duomenų visuma (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo I. Ž. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-596/2008; kt.).

10Įvertinus visas nurodytus įrodymus ir aplinkybes, pripažintina, kad pilnametė pareiškėja tėvo mirties dieną 2012-11-22 buvo reikalinga išlaikymo. Tai, kad palikėjas S. K. notaro buvo supažindintas su CK 5.20 straipsnio nuostata, nereiškia, kad nuo palikimo turi būti nušalinti paramos reikalingi asmenys nuo palikimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-12-23 priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-596/2008 yra pažymėjęs, kad valstybė turi įsikišti į paveldėjimo santykius ir apginti paramos reikalingus šeimos narius, suteikiant jiems teisę į privalomąją palikimo dalį. Kadangi teisė į privalomąją išlaikymo dalį nesiejama su mirusiojo teiktu išlaikymu, tai viena ši aplinkybė taip pat nėra reikšminga sprendžiant klausimą dėl tokios teisės įgijimo.

11Įvertinus išnagrinėtas aplinkybes, pateiktus įrodymus, pareiškėjos pareiškimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pilnametei E. K. jos tėvo S. K. mirties dieną 2012-11-22 buvo reikalingas išlaikymas, yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 185 str., 442 str. 2 p., CK 5.11 p. 1 d. 1 p., 5.20 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131/2010; 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-596/2008; 2008-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2008 ir kt.).

12Teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, t.y. sustabdė paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą suinteresuotam asmeniui R. E., iki bus išnagrinėta byla. Kadangi įsiteisėjus sprendimui laikinosios apsaugos priemonės taps nebereikalingos jos panaikintinos ( CPK 150 str. )

13Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

14pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti juridinę reikšmę paveldėjimui turintį faktą, kad E. K.,

16a. k. ( - ) jos tėvo S. K., a. k. ( - ) mirties dieną, tai yra 2012-11-22, buvo reikalingas išlaikymas.

17Įsiteisėjus sprendimui, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę, panaikinti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Ryšiai