Byla e2-4041-887/2017
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Agnė Petkevičienė, sekretoriaujant Rimai Šimanskienei, dalyvaujant ieškovui M. Š., jo atstovui advokatui V. S., atsakovui R. B., jo atstovei advokatei D. A.,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. Š. ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas M. Š. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. B. 1440,00 Eur nuomos skolą, 684,48 Eur nesumokėtus komunalinius mokesčius, 311,08 Eur nuomos mokesčio delspinigius, 144,64 Eur komunalinių mokesčių delspinigius, iš viso 2580,20 Eur sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. 2016 m. rugpjūčio 30 d. priimtas preliminarus sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-4079-835/2016, kuriuo ieškinys tenkintas visiškai. Atsakovas pateikė prieštaravimus.

5Ieškovas M. Š. ieškinyje nurodė, kad jis su atsakovu 2015-12-21 pasirašė Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią nuomotojas (ieškovas) perdavė nuomininkui (atsakovui) laikinai valdyti ir naudoti gyvenamąsias patalpas esančias adresu: ( - ), o nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį iki einamojo mėnesio 5 dienos pagal sutarties 2.1 punktą bei nuomojamų patalpų komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius iki einamojo mėnesio 15 dienos pagal 2.3 punktą. Patalpos buvo perduotos 2015-12-21, sutartis sudaryta 9 mėnesiams, y. y. iki 2016-10-05. Atsakovas yra sumokėjęs 500,00 Eur, kas yra 2 mėnesių nuomos mokestis ir 60,00 Eur komunalinių mokesčių padengimui. Iš nuomojamų patalpų atsakovas išsikraustė 2016-08-06, tačiau šalys abipusiu rašytiniu susitarimu nenutraukė sutarties kaip numato 4.4 punktas, laikoma, kad sutartis yra galiojanti iki jos pasibaigimo dienos, t. y. iki 2016-10-05, todėl atsakovas liko skolingas 1440,00 Eur nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2016-03-05 iki 2016-10-05, t. y. už 7 mėnesius. Taip pat susidarė skola už komunalinius mokesčius - 744,48 Eur. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė visiškai bei padengė komunalinius ir kitų paslaugų mokesčius dėl ko, įskaičius sumokėtą 60,00 Eur sumą, patyrė 684,48 Eur žalą už laikotarpį nuo 2016-01-15 iki 2016-08-06. Remiantis sutarties 5.2 punktu bei CK 6.71 straipsniu nuomininkas įsipareigojo mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių pagal sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal pridėtą nuomos mokesčio delspinigių skaičiavimo lentelę atsakovas skolingas 311,08 Eur nuomos mokesčio delspinigius. Pagal pridėtą komunalinių mokesčių delspinigių skaičiavimo lentelę atsakovas skolingas 144,64 Eur komunalinių mokesčių delspinigius.

6Ieškovas M. Š. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti, palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes. Papildomai paaiškino, kad jis buvo įdėjęs skelbimą dėl jam priklausančio buto, adresu: ( - ), nuomos. Pagal skelbimą paskambino moteris vardu M., apžiūrėjo butą, paliko 100,00 Eur avansą, pasakė, kad ketina gyventi su draugu. 2015-12-21 ieškovas su atsakovu sudarė nuomos sutartį, kurią parengė ieškovas ir perdavė butą atsakovui. Sutartyje buvo nurodyta jo tik vardas ir pavardė, daugiau jokių asmens duomenų, tačiau atsakovas žinojo jo telefono numerį ir galėjo prašyti kitų kontaktų, tai jokių problemų nekėlė. Sutarties pasirašymo dieną atsakovas dar davė ieškovui 300,00 Eur. Paskambinus atsakovas tvirtindavo, kad ilgai dirba, su juo susitikti niekaip nepavykdavo. 2016 m. kovo ar balandžio mėnesį ieškovas su atsakovu susitiko gatvėje, šis davė ieškovui 100,00 Eur. Iš viso ieškovas iš atsakovo yra gavęs 500,00 Eur. Jokios rašytinės pretenzijos jis atsakovui neteikė. Kadangi jis yra buto savininkas, mokėjo komunalinius mokesčius, kad jam nebūtų reiškiamos pretenzijos. 2016-07-15 jis skambino atsakovui dėl pinigų, tuo tarpu atsakovas jam pranešė, kad šis išsikraustė iš nuomojamo buto, 2016-08-02 perdavė raktus. Jis mano, kad nuomos sutartis nutrūko praėjus dviems savaitėms po 2016-08-02. Kaip reikėjo įgyvendinti blanketinės sutarties 4.1. punktą dėl raštiško įspėjimo, jis paaiškinti negali. Jis nei liepos mėnesio 15 dieną, nei rugpjūčio mėnesio 2 dieną nereikalavo iš atsakovo raštiško pranešimo apie sutarties nutraukimą. Pasibaigus nuomos sutarčiai, buto grąžinimo ieškovui priėmimo – perdavimo aktas nebuvo pasirašytas. Atsakovas tvirtina, kad su juo nuomos sutartį sudarė 2016 metų sausio mėnesį, tačiau byloje esantys įrodymai patvirtina, kad sausio mėnesį jis buvo išvykęs. Atsakovas taip pat tvirtina, kad nepasirašė 2015-12-21 buto priėmimo – perdavimo akto, tuomet kyla klausimas, kas jį pasirašė. Atsakovas tvirtina, kad mokėjo komunalinius mokesčius už dujas, tačiau tokių mokesčių mokėti nereikėjo. Jis su atsakovu buvo susitikęs iš viso penkis kartus.

7I. M. Š. atstovas advokatas V. S. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti, palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes, pagrindė jas teisiniais argumentais. Atstovas papildomai paaiškino, kad atsakovas neturi pinigų perdavimą patvirtinančių dokumentų. Atsakovo parodymai prieštarauja jo parodymams duotiems praeito bylos nagrinėjimo metu. Iš pradžių atsakovas tvirtino, kad į butą įsikraustė 2015 metų lapkričio mėnesį, po to tvirtino, kad gruodžio mėnesį, dėl sumokėtų ieškovui piniginių sumų taip pat painiojasi, neprisimena už kokius mėnesius mokėjo komunalinius mokesčius, dėl ko atsakovo parodymais negalima tikėti. Atsakovas iš nuomojamo buto išsikraustė 2016-07-06, jeigu viskas būtų buvę gerai, ieškovui nebūtų reikėję skambinti atsakovui. Tačiau iš byloje esančių įrodymų matyti intensyvūs ieškovo skambučiai atsakovui. Atsakovas verčiasi individualia veikla, turi savo verslą, todėl nesvarbu, kad atsakovo išsilavinimas vidurinis, jis turėjo suvokti, kad pinigų perdavimas turi būti fiksuojamas. Teismų praktika numato, kad pinigų perdavimo faktą turi įrodyti atsakovas. Atsakovas daro subjektyvias išvadas, telefoninių pokalbių išklotinės reiškia tik bendravimo faktą, o ne pinigų perdavimo faktą. Liudytoja yra atsakovo šeimos narys, todėl ji yra suinteresuotas asmuo, be to, jos parodymai prieštarauja atsakovo parodymams.

8Atsakovas R. B. pateikė teismui prieštaravimus, prašė ieškinį atmesti. Prieštaravimuose nurodė, kad už nuomą ir komunalinius mokesčius ieškovui yra visiškai sumokėta. Atsakovas iš ieškovo nuo 2015 m. gruodžio 21 d. iki 2016 m. liepos 6 d. nuomojosi butą, už kurį kiekvieną mėnesį ieškovui į rankas paduodavo po 220,00 Eur už nuomą ir atskirai už komunalinius mokesčius, kiek šis pasakydavo. Atsiskaitydavo su ieškovu laikantis sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos. Ieškovas neišrašydavo jokios sąskaitos už nuomą, kurią būtų galima apmokėti pavedimu per banką ar grynaisiais. Sutartyje taip pat nebuvo nurodyta jokia sąskaita, į kurią būtų galima pervesti minėtus mokesčius. Atsakovas per visą nuomos laikotarpį iš ieškovo nėra gavęs nei vienos pretenzijos nei žodžiu, nei raštu dėl skolos. Sutartis nutraukta tinkamai, vadovaujantis jos 3.2.8 punktu. Prašė ieškovo ieškinį atmesti ir už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį skirti ieškovui 1000,00 Eur baudą, pusę šios sumos priteisiant atsakovui taip pat priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo.

9Atsakovas R. B. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, paaiškino, kad skelbimuose išnuomojamą butą surado jo draugė M., ji butą apžiūrėjo, sumokėjo 50,00 Eur avansą. Jis su ieškovu susitiko 2015-11-20 nuomojamame bute, jis davė ieškovui 390,00 Eur – nuomą už du mėnesius, t. y. 220,00 Eur avansas ir 220,00 Eur nuoma už gruodžio mėnesį, o ieškovas jam davė buto raktus, tačiau nuomos sutartis nebuvo pasirašyta. Susitarė, kad ieškovas atvažiuos kitą mėnesį, atveš komunalinių mokesčių lapelius ir tada pasirašys sutartį. Apie tai, kad 2016 metų birželis – paskutinis mėnesis, kurį jis gyvena nuomojamame bute, pranešė ieškovui birželio mėnesio gale, kuomet ieškovas buvo atvykęs pasiimti pinigų. 2016-07-06 išsikraustė iš nuomojamo buto, tą pačią dieną susitarė, kad ieškovas atvažiuos į butą, abu apžiūrės butą, perduos ieškovui raktus. Susitiko, apžiūrėjo, raktus perdavė, ieškovas jokių pretenzijų neturėjo, bet jam avanso negrąžino. Susitarė, kad sulauks duomenų, kiek reikia sumokėti už komunalines paslaugas liepos mėnesį ir likutį grąžins. 2016-08-02 jie susitiko prekybos centre „Akropolis“, ieškovas pasakė, kad jokių pinigų negrąžins. Už nuomą ir komunalines paslaugas ieškovui pinigus duodavo atsakovas, jo draugė M. yra mokėjusi gal kokius tris kartus. Perduodant pinigus ieškovui, jokių dokumentų nepasirašinėjo. Atsakovas mano, kad sutartis buvo nutraukta 2016-07-06. Komunalinių mokesčių už birželio ir liepos mėnesius turėjo gautis apie 70,00-80,00 Eur.

10Atsakovo R. B. atstovė advokatė D. A. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka visiškai, nesutikimo motyvai detaliai išdėstyti prieštaravimuose. Neatitikimų yra tiek atsakovo, tiek ir ieškovo parodymuose. Praėjus tiek laiko prisiminti tikslias sumas neįmanoma. Ieškovas visą įrodymų naštą perkėlė atsakovui, tačiau pats ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių skolos buvimą. Visos komunalinių paslaugų sąskaitos apmokėtos, kad ieškovas darė pavedimus ginčo nėra. Pagal ieškovo paaiškinimus jis šešis mėnesius negavo jokių pinigų ir pats dar mokėjo komunalinius mokesčius už nuomininkus, tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti nėra nei įrodymų, nei logikos. Esant skolai, ieškovas net nepareikalavo pasirašyti skolos lapelio. Pagal paaiškinimus atsakovas įsikraustė į išnuomotą butą gruodžio mėnesį, išsikraustė liepos mėnesį, tai netrumpas laiko tarpas, kurį ieškovas, būdamas skrupulingas, leido atsakovui gyventi ieškovui priklausančiame bute Kauno centre nemokamai. Tokį butą jis galėjo bet kada išnuomoti kitiems asmenims. Susitinkama buvo kiekvieną mėnesį, ieškovas atvažiavimą vertina kaip pretenzijom pareikšti. Tačiau kokios pretenzijos vasario mėnesį, jeigu sausio mėnesį ieškovas gavo iš atsakovo pinigus. Pinigų perdavimo faktą patvirtina liudytoja. Ieškovas neteikė jokių įrodymų, visus įrodymus rinko atsakovas. Ieškovo nurodyta praktika yra apie juridinių asmenų santykius. Ieškovo pareiga įrodyti savo reikalavimus. Ieškovas pats nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų. Apie sutarties nutraukimą pranešta telefonu, nes sutartyje nebuvo kitokių ieškovo duomenų ir kitaip ieškovui pranešti nebuvo galimybės. Sutartyje taip pat nebuvo nurodytas jokios sąskaitos numeris, todėl pinigai buvo paduodami į rankas. Sutartis aiškinama tos šalies nenaudai, kuri ją pateikė. Sutartį sudarė ieškovas, todėl jis neturi teisės versti visos kaltės atsakovui, kad sutartis buvo netinkamai nutraukta. Jeigu atsakovas ieškovui nemokėjo, jis galėjo nutraukti nuomos sutartį su atsakovu. Ieškovas turėjo vesti buhalterinę apskaitą, nes jis turėjo apskaityti gaunamas pajamas, mokėti mokesčius valstybei ir pateikti įrodymus jeigu yra skolos. Pats ieškovas nurodė, kad sutartyje nenurodytas jo gyvenamosios vietos adresas, netrukdė vykdyti sutarties, kas reiškia, kad jis pripažino, jog sutartis buvo vykdoma. Vertina, kad ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, dėl ko prašo skirti ieškovui 1000,00 Eur baudą dėl piktanaudžiavimo.

11Preliminarus sprendimas pakeičiamas.

12Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 21 d. ieškovas ir atsakovas sudarė terminuotą Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas išnuomojo jam priklausantį butą, esantį ( - ), o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį bei mokesčius už komunalines bei kitas paslaugas. Sutartis tarp šalių sudaryta laikotarpiui nuo 2015 m. gruodžio 21 d. iki 2016 m. spalio 5 d. 2015 m. gruodžio 21 d. buto priėmimo – perdavimo aktu butas perduotas atsakovui.

13CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos (CK 6.156 straipsnio 4 dalis). Kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (6.158 straipsnio 1 dalis ). Remiantis CK 6.193 straipsnio 1-2, 4-5 dalimis, sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai.

14Šalys sudarė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, taigi tarp šalių susiklostė nuomos santykiai – kuomet viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už mokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnis). Iš tarp šalių sudarytos sutarties, teismas sprendžia, jog konkretus nuomos kainos dydis bei faktas, kad nuomininkas kiekvieną mėnesį apmokės komunalinius ir kitų paslaugų mokesčius, yra nustatytas abiejų sutarties šalių susitarimu, patvirtintu šalių parašais. Sutarties laisvės principas reiškia civilinių teisinių santykių subjektų teisę laisvai spręsti, sudaryti jiems konkrečią sutartį ar jos nesudaryti, taip pat pasirinkti, su kuo sudaryti sutartį, be to, savarankiškai spręsti dėl sutarties turinio (sutarties sąlygų) bei formos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas ar jos turinį nustato imperatyviosios teisės normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja viešoji tvarka, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kiti teisės principai, gera moralė. Sutarties laisvės principas taip pat apima šalių teisę pasirinkti ir sudaryti tokios rūšies sutartį, kuri labiausiai atitinka jų interesus (CK 6.156 straipsnis). Pats atsakovas (kartu su drauge) susirado norimą išsinuomoti butą ir su jo savininku sudarė nuomos sutartį aptardamas nuomos kainą, komunalinių ir kitų mokesčių apmokėjimą, terminus.

15Šalys byloje priešingai aiškina visas aplinkybes. Taip pat skirtingai vertina, kada tarp šalių pasibaigė sutartiniai santykiai – iki kada galiojo tarp šalių sudaryta nuomos sutartis. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad šalys abipusiu rašytiniu susitarimu nenutraukė sutarties kaip numato 4.4 punktas, todėl vertina, kad sutartis yra galiojanti iki jos pasibaigimo dienos, t. y. iki 2016-10-05. Tačiau teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, kad būtų protinga vertinti, jog sutartis tarp šalių nutrūko praėjus dviems savaitėms po raktų perdavimo ieškovui 2016-08-02. Tuo tarpu atsakovas vertina, kad sutartis tarp šalių buvo nutraukta jam išsikrausčius iš ieškovo buto – 2016-07-06. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovui išsikrausčius ir butą grąžinus ieškovui, buto priėmimo – perdavimo aktas nebuvo surašytas. Šią faktinę aplinkybę patvirtino abi šalys. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad šalis gali sutartį nutraukti vienašališkai, nesikreipdama į teismą, tačiau apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš 30 dienų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-368/2004). Šalių pasirašytos sutarties 4.1. punkte ieškovas ir atsakovas susitarė, kad kiekviena sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį raštu įspėjus apie tai kitą šalį prieš dvi savaites. Ieškovas tvirtina, kad 2016-07-15, jis skambino atsakovui dėl pinigų, o šis pranešė, kad išsikraustė iš buto. Atsakovas faktinės aplinkybės, kad 2016-07-15 vyko pokalbis su ieškovu patvirtinti negalėjo, nes neprisiminė. Iš byloje esančių telefoninių pokalbių išklotinių nustatyta, kad 2016-07-15 tarp šalių pokalbių nebuvo. Atsakovo tvirtinimu, jis ieškovui atvykus į butą birželio mėnesio gale, informavo, kad tai paskutinis mėnesis, kurį atsakovas gyvena nuomojamame bute, išsikraustyti ketina iki liepos 10 dienos. Šios atsakovo nurodytos faktinės aplinkybės nepatvirtina jokie objektyvūs byloje esantys įrodymai. Priešingai iš bylos duomenų – iš 2016-09-22 pareiškimo Alytaus apskrities VPK ir iš atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nustatyta, jog atsakovas aiškino, kad jis 2016-07-09 paskambino ieškovui ir pranešė, kad išsikraustė iš buto. Faktą, kad 2016-07-09 atsakovas skambino ieškovui patvirtina ir telefoninių pokalbių išklotinės. Teismo nuomone 2016-09-22, t. y. praėjus maždaug dviems mėnesiams po įvykių, atsakovas geriau prisiminė ir tiksliau nurodė visas aplinkybes, kurias pagrindžia byloje esantys įrodymai. Todėl teismas įvertinęs šalių paaiškinimus, byloje esančius įrodymus bei vadovaudamasis suformuota, pirmiau nurodyta teismų praktika vertina, kad šalių sutartis buvo nutraukta 2016-07-23, t. y. kuomet atsakovas 2016-07-09 informavo ieškovą telefonu, kad išsikraustė iš buto ir praėjo sutartyje nustatytas dviejų savaičių terminas. Todėl teismas konstatuoja, kad tarp šalių sutartiniai santykiai tęsėsi, t. y. sutartis galiojo nuo 2015-12-21 iki 2016-07-23.

16Ieškovas tvirtina, kad atsakovas jį turėjo informuoti raštu apie sutarties nutraukimą, kadangi tokio raštiško pranešimo negavo, todėl vertina, kad sutartis galiojo iki sutarto termino 2016-10-05. Teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino, kad sutartyje buvo nurodyta tik jo vardas ir pavardė, jis su atsakovu pasiskambindavo ir buvo susitikęs apie penkis kartus, joks rašytinis bendravimas tarp šalių nevyko. Pats ieškovas paaiškino, kad jo detalesnių asmens duomenų, gyvenamosios vietos adreso nenurodymas netrukdė vykdyti sutarties, tačiau negalėjo paaiškinti, kaip reikėjo įgyvendinti sutarties 4.1. punktą dėl raštiško įspėjimo apie sutarties nutraukimą, nors sutartį pateikė būtent ieškovas. Ieškovas taip pat patvirtino, kad nei kuomet atsakovas pranešė, kad išsikraustė iš buto, nei kuomet atsakovas jam perdavė raktus, jis nepareikalavo, jog atsakovas pateiktų raštišką įspėjimą. Kuomet ieškovui buvo perduoti buto raktai, jis jokio raštiško pranešimo apie sutarties nutraukimą jau nebelaukė. Todėl teismas atmeta ieškovo argumentą, kad sutartis galiojo iki 2016-10-05, nes ieškovas negavo raštiško pranešimo ir iš paties ieškovo paaiškinimų vertina, kad žodinė pranešimo forma ieškovą tenkino. Teismo nuomone, kaip atsakovas pažeidė sutarties sąlygas ir apie sutarties nutraukimą nepranešė raštu, taip ir ieškovas pažeidė sutarties sąlygas nesurašęs buto priėmimo – perdavimo akto, kuomet atsakovas perdavė butą ieškovui, ką padaryti ieškovas buvo įsipareigojęs sutartimi.

17Įrodinėjimo procesas yra skirtas išsiaiškinti konkrečiai civilinei bylai reikšmingų aplinkybių buvimą ar nebuvimą. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu, tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007, 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008). Teisingai taikyti materialiosios teisės normas ir išspręsti šalių ginčą teismas gali tik tada, jeigu yra teisingai nustatytas įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje bei tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga (įrodinėjimo našta) - tai būtinybė šaliai įrodyti aplinkybes, kurių neįrodžius jai gali atsirasti neigiamų padarinių.

18Šalių pasirašytoje nuomos sutarties 2.1. punkte nustatyta, kad nuomininkas kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 dienos, sumoka nuomotojui 220,00 Eur dydžio mėnesinį nuomos mokestį už einamąjį mėnesį. Sutarties 2.3. punkte nustatyta, kad nuomininkas kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos, apmoka nuomotojui nuomojamų patalpų komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius už praėjusį mėnesį. Tačiau sutartyje nereglamentuota, kokiu būdu turėjo būti mokami mokesčiai – grynaisiais ar pavedimu. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad šalys susitarė, jog ieškovui gavus sąskaitas už komunalines paslaugas, jis atvyks į nuomojamą butą, o atsakovas, įvertinęs sąskaitose nurodytas sumas, sumokės ieškovui grynais pinigais į rankas už praėjusio mėnesio komunalinius mokesčius ir už einamojo mėnesio nuomą. Ieškovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas iš viso jam yra sumokėjęs 500,00 Eur – 100,00 Eur kaip rankpinigius davė atsakovo draugė apžiūrėjusi butą, 300,00 Eur davė atsakovas pasirašant sutartį ir atsakovas dar davė 100,00 Eur 2016 metų lygtai balandžio mėnesį jiems susitikus gatvėje. Tuo tarpu atsakovas ir liudytoja tvirtina, kad ieškovui rankpinigių davė 50,00 Eur, toliau atsakovas paaiškino, kad sutarties pasirašymo metu ieškovui davė 390,00 Eur, po to kiekvieno mėnesio pabaigoje ieškovas atvykdavo į nuomojamą butą, atveždavo sąskaitas už komunalinius ir kitus mokesčius, ieškovui būdavo į rankas paduodami pinigai už praėjusio mėnesio mokesčius ir einamojo mėnesio nuomą. Šalys jokių dokumentų patvirtinančių pinigų perdavimo ar priėmimo faktus nepasirašė.

19Vadovaujantis bendrosiomis įrodinėjimo pareigos paskirstymo nuostatomis bei teismų praktika, šioje byloje ieškovas turėjo įrodyti, kad išnuomojo butą, tuo tarpu atsakovas turėjo įrodyti, kad tinkamai atsiskaitė – sumokėjo sutartyje sutartą nuomos mokestį ir mokesčius už komunalines ir kitas paslaugas. Teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties sąlygos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Atsakovas sutartimi įsipareigojęs sumokėti ieškovui už laikiną ieškovui priklausančio daikto valdymą ir naudojimą, privalo sutartį vykdyti.

20Atsakovas tvirtina, kad jis ieškovui neskolingas, už visą nuomojamame bute pragyventą laikotarpį sumokėta ir nuoma, ir visi mokesčiai už suteiktas komunalines bei kitas paslaugas, šias faktines aplinkybes atsakovas įrodinėja savo bei liudytojos parodymais. Savo paaiškinimams pagrįsti atsakovas teismui nepateikė jokio objektyvaus, nenuginčijamo įrodymo, patvirtinančio pinigų mokėjimo ieškovui faktus. Liudytojos M. D. parodymai nei patvirtina, nei paneigia atsakovo nurodytų pinigų davimo ieškovui faktų, nes liudytoja teisme patvirtino, kad dalį laiko ji gyveno Utenoje, tik dalį Kaune. Ji lygtai kovo ir balandžio mėnesiais sumokėjo ieškovui už nuomą ir komunalines paslaugas, likusius mėnesius mokėdavo atsakovas. Teigia, kad kaip kuriais mėnesiais ji būdavo nuomojamame bute, kuomet atsakovas davė pinigus ieškovui, tačiau neprisimena kuriais mėnesiais, negalėjo detaliai paaiškinti, kokias tiksliai pinigų sumas, kokiomis kupiūromis atsakovas perdavė ieškovui, kada perdavė ir už kurį laikotarpį. Liudytojos parodymų teismas nevertina kaip objektyvaus, neginčijamo įrodymo, patvirtinančio atsakovo nurodytas aplinkybes dar ir dėl to, kad ji yra atsakovo sugyventinė (JAV įregistruota santuoka) - suinteresuotas bylos baigtimi atsakovo naudai asmuo. Todėl teismas vertina, kad atsakovas neįrodė savo teiginio, jog jis ieškovui neskolingas, dėl ko iš atsakovo ieškovui priteistina likusi nesumokėta nuomos bei komunalinių ir kitų mokesčių skola. Pažymėtina, jog pagrindiniai atsakovo bei jo atstovės argumentai, dėl ko ieškinys turėtų būti atmestas, kad ieškovas per visą laikotarpį nereiškė atsakovui jokių pretenzijų, nepasirašė skolos raštelio ar nenutraukė su atsakovu sutarties, tačiau tai, teismo nuomone, neturi teisinės reikšmės šioje byloje ir nepaneigia skolos buvimo fakto.

21Ieškovas prašo priteisti nuomos mokesčio skolą už laikotarpį nuo 2015-12-21 iki 2016-10-05 (9 mėnesiai ir 14 dienų). Šalys sutarties 2.1. punkte susitarė dėl 220,00 Eur mėnesinio nuomos mokesčio. Ieškovas pripažįsta, kad atsakovas yra sumokėjęs 440,00 Eur, todėl iš viso prašo priteisti 1440,00 Eur (už 7 mėnesius). Teismas konstatavo, kad tarp šalių nuomos santykiai tęsėsi nuo 2015-12-21 iki 2016-07-23 (7 mėnesiai ir 2 dienos). Ieškovas pripažinus, kad iš atsakovo yra gavęs 440,00 Eur nuomos mokesčio, iš atsakovo priteistina likusi nesumokėta 1114,60 Eur nuomos skola.

22Atsižvelgiant į tai, kad pats ieškovas ieškinyje nurodo, jog nuomos mokesčio skola susidariusi nuo 2016-03-05, teismas konstatavo, kad sutartiniai santykiai tarp šalių tęsėsi iki 2016-07-23, įvertinus ieškovo skaičiuotėje nurodytus terminus, atitinkamai iš atsakovo priteistini 173,36 Eur delspinigiai už nesumokėtą 1114,60 Eur nuomos mokestį.

23Ieškovas prašo priteisti skolą už komunalinius ir kitus mokesčius už laikotarpį nuo 2016-01-05 iki 2016-08-06. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad per minėtą laikotarpį susidarė 744,48 Eur už komunalines ir kitas paslaugas, taip pat ieškovas pripažįsta, kad atsakovas yra sumokėjęs 60,00 Eur už komunalines ir kitas paslaugas. Todėl iš atsakovo prašo priteisti 684,48 Eur (744,48 – 60,00) skolos. Teismas įvertino į bylą pateiktus ieškovo skolos bei delspinigių paskaičiavimus (t. 1 b. l. 8), sąskaitas už komunalinius ir kitus mokesčius, ieškovo atliktus bankinius pavedimus, iš kurių matyti, kad ieškovas bankiniais pavedimais yra sumokėjęs didesnę, negu prašo priteisti iš atsakovo sumą. Tačiau įvertinus į bylą pateiktas sąskaitas bei skaičiuotę, akivaizdu, kad ieškovas prašo priteisti tik už atsakovo gyvenimo metu jo panaudotas paslaugas, t. y. sumų nepagrįstai neišdidina. Teismui į bylą nepateiktos AB „Kauno energija“ sąskaitos, tačiau teismas įvertinęs ieškovo atliktus bankinius pavedimus bei skolos skaičiuotėje nurodytas ženkliai mažesnes sumas daro išvadą, jog prašoma AB „Kauno energija“ sumokėta suma tikėtinai neišdidinta. Teismui konstatavus, kad šalių sutartiniai santykiai nutrūko 2017-07-23, ieškovui pripažinus, kad iš atsakovo yra gavęs 60,00 Eur už komunalines ir kitas paslaugas, iš atsakovo priteistina likusi nesumokėta 657,46 Eur (684,45 Eur – 23,12 Eur už 8 dienas liepos mėnesį, - 3,86 Eur už rugpjūčio mėnesį) skola už komunalinius ir kitus mokesčius.

24Atsižvelgiant į tai, kad teismas konstatavo, jog sutartiniai santykiai tarp šalių tęsėsi iki 2016-07-23, atitinkamai iš atsakovo priteistini 114,13 Eur delspinigiai už nesumokėtus 657,46 Eur komunalinių ir kitų mokesčių. Todėl pagal teismo paskaičiavimus iš atsakovo ieškovui iš viso priteistina 2059,55 Eur suma.

25CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. rugpjūčio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Atsakovo atstovė prašo skirti 1000,00 Eur baudą už ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t. y. už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį, pusę šios sumos priteisiant atsakovui.

27Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 straipsnio 1 dalis). CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti, tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Teismas vertina, kad ieškovas pateikė pagrįstą ieškinį, tokiu būdu siekdamas apginti savo teisėtus interesus, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti atsakovo bei jo atstovės prašymą dėl baudos skyrimo ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovo ieškinys patenkintas 80 procentų.

29Ieškovo patirtos bei rašytiniais įrodymais pagrįstos išlaidos: 29,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 0,46 Eur pavedimo mokestis (t. 1 b. l. 5, 6), 65,00 Eur už antstolės veiksmus (t. 2 b. l. 144, 149), 7,13 Eur bankiniai pavedimai ( t. 2 b. l. 83, 92), 858,00 Eur advokato pagalbos išlaidos ir 0,41 Eur pavedimo mokestis (t. 1 b. l. 7, t. 2 b. l. 145-148, t. 3 b. l. 16-18), 39,92 Eur kuro išlaidos (t. 2 b. l. 86, t. 3 b. l. 34). Išlaidos advokato paslaugoms, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatytus advokato užmokesčio maksimalius dydžius, laikytinos pagrįstomis.

30Be to, 2017-10-23, teismui išėjus į sprendimų priėmimo kambarį, gautas ieškovo prašymas priteisti dar 150,00 Eur išlaidų už advokato paslaugas. Nurodo, kad 2017-10-19 vyko teismo posėdis, dėl bylos sudėtingumo ir iš anksto nežinomo paslaugos teikimo laiko, ieškovui vykusio teismo posėdžio metu nebuvo galimybės pateikti dokumentus, liudijančius ieškovo atstovavimo patirtas išlaidas.

31CPK 98 straipsnis reglamentuoja išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą. Jo pirmoje dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Įstatymo draudimas priteisti bylinėjimosi išlaidas į bylą laiku nepateikus jų faktą bei dydį pagrindžiančių įrodymų, kasacinio teismo praktikoje aiškinamas kaip nepaneigiantis asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisės gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, be kita ko, išlaidų advokato pagalbai, atlyginimą ir pasibaigus procesui byloje, kurioje teikta teisinė pagalba, jeigu jis neturėjo galimybės patirtų išlaidų įrodymus pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015). Byloje nustačius reikšmingas faktines aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyti ribojimai gali būti netaikomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2013).

32Šiuo konkrečiu atveju vyko žodinis bylos nagrinėjimas. Byla pirmoje instancijoje nagrinėjama antrą kartą. 2017-09-21 vyko parengiamasis teismo posėdis, ieškovo atstovas procesinių prašymų stadijoje pateikė prašymą prijungti dokumentus, įrodančius ieškovo patirtas išlaidas dėl ieškovo atstovavimo 2017-09-21. Pastarojo parengiamojo teismo posėdžio metu byla buvo paskirta nagrinėti 2017-10-19 teismo posėdyje. Šio teismo posėdžio metu ieškovas bei jo atstovas prašė prijungti eilę procesinių dokumentų prie bylos, tačiau advokato prašymas priteisti išlaidas dėl ieškovo atstovavimo 2017-10-19 teismo posėdyje ar šį faktą patvirtinantys įrodymai teismui nebuvo pateikti. Teismas vadovaudamasis teismų praktika, ieškovo nurodytas priežastis, dėl ko laiku nepateikė prašymo dėl 150,00 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo, vertina kaip nepagrįstas. Teismas šioje byloje nenustatė reikšmingų faktinių aplinkybių, įrodančių, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų priteisimo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas pats yra teisininkas bei buvo atstovaujamas profesionalaus teisininko - advokato. Todėl vadovaujantis pirmiau nurodytais motyvais, teismas netenkina prašymo priteisti ieškovui iš atsakovo 150,00 Eur jo patirtų bylinėjimosi išlaidų dėl atstovavimo 2017-10-19 teismo posėdyje. Teismo vertinimu ieškovas byloje patyrė 999,92 Eur bylinėjimosi išlaidas.

33Atsakovo byloje patirtos bei rašytiniais įrodymais pagrįstos išlaidos 500,00 Eur už prieštaravimų parengimą (t. 2 b. l. 125). Išlaidos advokato paslaugoms, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatytus advokato užmokesčio maksimalius dydžius, laikytinos pagrįstomis.

34Atsakovo atstovė taip pat prašo priteisti 67,98 Eur išlaidas už įsigytą kurą (t. 2 b. l. 122-123, t. 3 b. l. 36-37). Tačiau atsakovo atstovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių prašymą dėl kuro išlaidų priteisimo. Atstovė pateikė čekius dėl įsigyto kuro, tačiau neaišku į kokį automobilį kuras buvo pilamas, kokie jo techniniai parametrai, be to čekiai pateikti 2017-10-03 ir 2017-10-09, tuo tarpu teismo posėdis vyko 2017-10-19. Todėl teismo vertinimu kuro įsigijimas 2017-10-03 ir 2017-10-09 nesietinas su 2017-10-19 teismo posėdžiu Alytuje, dėl ko teismas netenkina atsakovo atstovės prašymo priteisti 67,98 Eur išlaidas kurui vykimui į teismo posėdį. Teismo vertinimu atsakovas byloje patyrė 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

35Todėl viso ieškovui iš atsakovo priteistina 799,93 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovui iš ieškovo priteistina 100,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

36Išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

37Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2016-11-30 teismo nutartimi, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnis).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

39preliminarų sprendimą pakeisti.

40Ieškinį tenkinti iš dalies.

41Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) ieškovui M. Š., asmens kodas ( - ) 1114,60 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą keturiolika eurų 60 ct) nuomos skolos, 657,46 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 46 ct) skolos už komunalinius ir kitus mokesčius, 173,36 Eur (vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų 36 ct) nuomos mokesčio delspinigius, 114,13 Eur (vieno šimto keturiolikos eurų 13 ct) komunalinių ir kitų mokesčių delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2059,55 Eur (dviejų tūkstančių penkiasdešimt devynių eurų 55 ct) sumą, nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. rugpjūčio 30 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 799,93 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt devynis eurus 93 ct) bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti iš ieškovo M. Š., asmens kodas ( - ) atsakovui R. B., asmens kodas ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų.

43Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2016-11-30 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi – areštuoti R. B., asmens kodas ( - ) pinigines lėšas, kilnojamuosius daiktus ar nekilnojamąjį turtą, turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis 2 587,33 Eur sumai, ieškovo M. Š., asmens kodas ( - ) ieškinio reikalavimų užtikrinimui, palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

44Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Agnė... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. Š.... 3. Teismas... 4. ieškovas M. Š. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. B. 1440,00 Eur... 5. Ieškovas M. Š. ieškinyje nurodė, kad jis su atsakovu 2015-12-21 pasirašė... 6. Ieškovas M. Š. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti, palaikė... 7. I. M. Š. atstovas advokatas V. S. teismo posėdžio metu prašė ieškinį... 8. Atsakovas R. B. pateikė teismui prieštaravimus, prašė ieškinį atmesti.... 9. Atsakovas R. B. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, paaiškino,... 10. Atsakovo R. B. atstovė advokatė D. A. teismo posėdžio metu prašė... 11. Preliminarus sprendimas pakeičiamas.... 12. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 21 d. ieškovas... 13. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau... 14. Šalys sudarė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, taigi tarp šalių... 15. Šalys byloje priešingai aiškina visas aplinkybes. Taip pat skirtingai... 16. Ieškovas tvirtina, kad atsakovas jį turėjo informuoti raštu apie sutarties... 17. Įrodinėjimo procesas yra skirtas išsiaiškinti konkrečiai civilinei bylai... 18. Šalių pasirašytoje nuomos sutarties 2.1. punkte nustatyta, kad nuomininkas... 19. Vadovaujantis bendrosiomis įrodinėjimo pareigos paskirstymo nuostatomis bei... 20. Atsakovas tvirtina, kad jis ieškovui neskolingas, už visą nuomojamame bute... 21. Ieškovas prašo priteisti nuomos mokesčio skolą už laikotarpį nuo... 22. Atsižvelgiant į tai, kad pats ieškovas ieškinyje nurodo, jog nuomos... 23. Ieškovas prašo priteisti skolą už komunalinius ir kitus mokesčius už... 24. Atsižvelgiant į tai, kad teismas konstatavo, jog sutartiniai santykiai tarp... 25. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 26. Atsakovo atstovė prašo skirti 1000,00 Eur baudą už ieškovo... 27. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 29. Ieškovo patirtos bei rašytiniais įrodymais pagrįstos išlaidos: 29,00 Eur... 30. Be to, 2017-10-23, teismui išėjus į sprendimų priėmimo kambarį, gautas... 31. CPK 98 straipsnis reglamentuoja išlaidų advokato pagalbai apmokėti... 32. Šiuo konkrečiu atveju vyko žodinis bylos nagrinėjimas. Byla pirmoje... 33. Atsakovo byloje patirtos bei rašytiniais įrodymais pagrįstos išlaidos... 34. Atsakovo atstovė taip pat prašo priteisti 67,98 Eur išlaidas už įsigytą... 35. Todėl viso ieškovui iš atsakovo priteistina 799,93 Eur bylinėjimosi... 36. Išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 37. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2016-11-30 teismo nutartimi,... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 39. preliminarų sprendimą pakeisti.... 40. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 41. Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) ieškovui M. Š., asmens kodas... 42. Priteisti iš ieškovo M. Š., asmens kodas ( - ) atsakovui R. B., asmens kodas... 43. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2016-11-30 Alytaus rajono apylinkės... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos gali būti...