Byla e2-663-538/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Rimai Čižauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui M. M., atsakovui A. P., jo atstovui advokatui R. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BŽŪK „Lukša“ ieškinį atsakovui A. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti ieškovui bankrutuojančiam žemės ūkio kooperatyvui „Lukša“ iš atsakovo A. P. 22 958,69 EUR žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2015-04-02 nutartimi ieškovui iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskirta UAB „Angorela“. Administratoriui vykdant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau - ĮBĮ) nustatytas funkcijas, nustatyta, kad ieškovo vadovu nuo 2008-01-12 iki 2015-04-14 buvo paskirtas atsakovas. Atsižvelgiant į tai, 2015-04-17 jam buvo įteiktas ieškovo administratoriaus įsakymas, kuriame detaliai nurodyti atsakovo privalomi atlikti veiksmai pagal 2015-04-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartį bei ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimus. Atsakovas iš dalies įvykdė minėtas pareigas, tačiau ieškovo balansas nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis nebuvo sudarytas, be to, joks turtas nebuvo neperduotas. Remiantis vėliausios VĮ „Registrų centras“ teiktos finansinės atskaitomybės duomenimis, ieškovas turėjo 130 383,16 EUR vertės turto: 122 361,56 EUR sudarė traktorius ( - ) gamyklinis Nr. ( - ), bei savikrovė važiuoklė (puspriekabė) ( - ), identifikavimo kodas ( - ); 17,09 EUR sudarė atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys; 4 098,41 EUR sudarė per vienerius metus gautinos sumos; 3 906,11 EUR sudarė pinigai kasoje ir banko sąskaitose. 2015 m. spalio 19 d. gautas UAB „Dotnuvos projektai“ raštas su priedais patvirtina, kad traktorius ( - ) gamyklinis Nr. ( - ), buvo grąžintas pardavėjui. 1 407,44 EUR (4 859,60 Lt) iš 9 267,84 EUR (32 000,00 Lt) dalinio mokėjimo už traktorių buvo grąžinta į ieškovo sąskaitą, o likusi suma (7 860,40 EUR (27 140,40 Lt)) panaudota turto ir remonto paslaugų įsigijimui. 2016 m. vasario 26 d. liudytoju apklaustas buvęs( - ) A. A. parodė, jog savikrovė važiuoklė (puspriekabė) ( - ), identifikavimo kodas ( - ), buvo grąžinta UAB „Agratekas“, o už laikotarpį nuo jos pristatymo iki grąžinimo ieškovas sumokėjo 4 923,54 EUR (17 000,00 Lt) nuomos mokestį. 2016 m. kovo 1 d. gautas AB „Šiaulių bankas“ banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad atsakovas 2008 m. spalio 21 d. įnešė į ją 173,77 EUR (600,00 Lt), tuo tarpu 2008 m. gruodžio 15 d. išsimokėjo sau 2 896,20 EUR (10 000,00 Lt), paskirtyje nurodant „Paskolintos lėšos“; laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 22 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d. ieškovas įsigijo prekių/paslaugų iš įvairių tiekėjų už 3 163,05 EUR (10 921,37 Lt), tarp jų - 42,57 EUR (147,00 Lt) sumokėta AB „Lietuvos draudimas“, kaip draudimo įmokos; 102,18 EUR (352,82 Lt) sumokėta UAB „Festart“, teikiančiai kompiuterių remonto ir kitas informacinių technologijų paslaugas; 792,11 EUR (2 735,00 Lt) sumokėta UAB „Plungės Lytagra“, užsiimančia žemės ūkio technikos, automobilių dalių, chemijos pramonės gaminių, statybinių medžiagų, ūkio prekių prekyba; 39,39 EUR (136,00 Lt) sumokėta UAB „Gera kaina LT“, teikusiai kompiuterių programinės įrangos kūrimo paslaugas; o iš ŽŪKB „Pieno gėlė“ įsigyta prekių už bendrą 2 186,79 EUR (7 550,55 Lt) sumą, iš jų 1 985,17 EUR (6 854,40 Lt) sumokėta už ruloninę plėvelę. Nors byloje atsakovas nuosekliai laikėsi pozicijos, kad ieškovas jokios veiklos nevykdė, į bylą surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių 15 946,99 EUR (55 061,77 Lt) išlaidas prekėms ir paslaugoms įsigyti. Nurodo, kad duomenų, detalizuojančių 17,09 EUR atsargas, išankstinius apmokėjimus ir nebaigtas vykdyti sutartis bei 4 098,41 EUR per vienerius metus gautinas sumas nesurinkta. Atsakovui panaudojus ieškovo lėšas asmeniniams poreikiams tenkinti, taip pat neperdavus ieškovo turto administratoriui, kooperatyvui buvo padaryta žala, kadangi pastarosios kreditorių reikalavimai negalės būti tenkinami prarasto (neperduoto) turto verte.

3Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad šiuo atveju ieškovas sandorius peržiūrėjo praėjus daugiau nei 7 metams, todėl jam nesuprantama ieškovo pozicija dėl neva padarytos žalos. Be to, Valstybinė mokesčių inspekcija negali būti kreditoriumi, nes PVM skola atsirado dėl pirktos technikos. Gražinus technika pardavėjui, pardavėjo pareiga buvo gražinti ir gautą PVM valstybei, nes buvo apsikeista sąskaitomis, o valstybei pateikta deklaracijos, todėl bankrutuojančios įmonės žemės ūkio kooperatyvo „Lukša“ administratoriaus pareiga yra išsiaiškinti dėl tariamos skolos su Valstybine mokesčių inspekcija, o esant reikalui ir patikslinti deklaracijas.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2015-04-02 nutartimi ieškovui iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskirta UAB „Angorela“. Ieškovo vadovu nuo 2008-01-12 iki 2015-04-14 buvo paskirtas atsakovas. 2015-10-19 UAB „Dotnuvos projektai“ raštas su priedais patvirtina, kad traktorius ( - ) gamyklinis Nr. ( - ) , buvo grąžintas pardavėjui. 1 407,44 EUR (4 859,60 Lt) iš 9 267,84 EUR (32 000,00 Lt) dalinio mokėjimo už traktorių buvo grąžinta į ieškovo sąskaitą, o likusi suma (7 860,40 EUR (27 140,40 Lt)) panaudota turto ir remonto paslaugų įsigijimui. 2016-03-01 gautas AB „Šiaulių bankas“ banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad atsakovas 2008-10-21 įnešė į ją 173,77 EUR (600,00 Lt), tačiau 2008-12-15 išsimokėjo sau 2 896,20 EUR (10 000,00 Lt), paskirtyje nurodant „Paskolintos lėšos“; laikotarpiu nuo 2008-10-22 iki 2009-11-30 ieškovas įsigijo prekių/paslaugų iš įvairių tiekėjų už 3 163,05 EUR (10 921,37 Lt), tarp jų - 42,57 EUR (147,00 Lt) sumokėta AB „Lietuvos draudimas“ kaip draudimo įmokos; 102,18 EUR (352,82 Lt) sumokėta UAB „Festart“, teikiančiai kompiuterių remonto ir kitas informacinių technologijų paslaugas ; 792,11 EUR (2 735,00 Lt) sumokėta UAB „Plungės Lytagra“, užsiimančia žemės ūkio technikos, automobilių dalių, chemijos pramonės gaminių, statybinių medžiagų, ūkio prekių prekyba; 39,39 EUR (136,00 Lt) sumokėta UAB „Gera kaina LT“, teikusiai kompiuterių programinės įrangos kūrimo paslaugas, o iš ŽŪKB „Pieno gėlė“ įsigyta prekių už bendrą 2 186,79 EUR (7 550,55 Lt) sumą, iš jų 1 985,17 EUR (6 854,40 Lt) sumokėta už ruloninę plėvelę.

6Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą analizuoti juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės klausimai. Įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Vadovas privalo būti maksimaliai atidus bei rūpestingas ir daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad būtų užtikrinti įmonės ir jos akcininkų interesai. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, įmonės interesų nepriešpastatyti visuomenės interesams. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

7Ieškovas nurodo, kad atsakovas išsimokėjo sau 2 896,20 EUR (10 000,00 Lt) ir šių pinigų įmonei negrąžino.

8Iš bylos duomenų matyti, kad 2016-03-01 gautas AB „Šiaulių bankas“ banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad atsakovas 2008-10-21 įnešė į ją 173,77 EUR (600,00 Lt), o 2008-12-15 išsimokėjo sau 2 896,20 EUR (10 000,00 Lt), paskirtyje nurodant „Paskolintos lėšos“. Nors atsakovas nurodo, kad panaudojo šias lėšas projekto rengimui, tačiau šias aplinkybes patvirtinančių duomenų nepateikė (CPK 178, 185 straipsniai), taigi darytina išvada, kad šias lėšas atsakovas panaudojo ne ieškovo naudai, o savo asmeniniam poreikiams tenkinti, todėl yra pagrindas 2 896,20 EUR priteisti iš atsakovo (CPK 178, 185 straipsniai).

9Taip pat ieškovas nurodo, kad iš ieškovo lėšų UAB „Agratekas“ buvo sumokėtas

104 923,54 EUR (17 000,00 Lt) nuomos mokestis už savikrovės puspriekabės Stronga naudojimą, įmonės buvęs vadovas nurodė, jog puspriekabė akivaizdžiai buvo naudota, perėmus ją reikėjo restauruoti, taisyti ir atnaujinti, todėl dėl ieškovo veiksmų bendrovei susidarė 4923,54 EUR žala. Šis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

11Byloje nustatyta, kad savikrovė puspriekabė Stronga buvo perduota ieškovui, ji buvo ieškovo žinioje, puspriekabės remonto paslaugos buvo suteiktos ieškovui, todėl šiuo atveju nėra pagrindo daryti išvadą, dėl ieškovo veiksmų bendrovei susidarė 4923,54 EUR žala. Taip pat nėra pagrindo sutikti su ieškovo reikalavimu dėl 7860,40 eurų priteisimo. Iš byloje esančios PVM sąskaitos faktūros matyti, kad ŽŪK „Lukša“ įsigijo prekių ir paslaugų už 7860,40 eurų (27 140,40 Lt). UAB „Dotnuvos projektai“ raštas su priedais patvirtina, kad traktorius ( - ) gamyklinis Nr. ( - ), buvo grąžintas pardavėjui, 1 407,44 EUR (4 859,60 Lt) iš 9 267,84 EUR (32 000,00 Lt) dalinio mokėjimo už traktorių buvo grąžinta į ieškovo sąskaitą, o likusi suma 7 860,40 EUR (27 140,40 Lt) panaudota turto ir remonto paslaugų įsigijimui. Buvęs UAB „Agratekas“ direktorius A. A. paaiškino, jog savikrovė važiuoklė (puspriekabė) ( - ), identifikavimo kodas ( - ), buvo grąžinta UAB „Agratekas“, o už laikotarpį nuo jos pristatymo iki grąžinimo ieškovas sumokėjo 4 923,54 EUR (17 000,00 Lt) nuomos mokestį. Taigi šios nurodytos aplinkybės patvirtina, kad nurodytos paslaugos buvo suteiktos ieškovui, už šias paslaugas ieškovas sumokėjo kitiems asmenims, todėl tai negali būti vertinama kaip atsakovo padaryta žala ieškovui (CPK 178, 185 straipsniai).

12Taip pat ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, kad laikotarpiu nuo 2008-10-22 iki 2009-11-30 ieškovas įsigijo prekių/paslaugų iš įvairių tiekėjų už 3 163,05 EUR (10 921,37 Lt), tarp jų - 42,57 EUR (147,00 Lt) sumokėta AB „Lietuvos draudimas“ kaip draudimo įmokos; 102,18 EUR (352,82 Lt) sumokėta UAB „Festart“, teikiančiai kompiuterių remonto ir kitas informacinių technologijų paslaugas; 792,11 EUR (2 735,00 Lt) sumokėta UAB „Plungės Lytagra“, užsiimančia žemės ūkio technikos, automobilių dalių, chemijos pramonės gaminių, statybinių medžiagų, ūkio prekių prekyba; 39,39 EUR (136,00 Lt) sumokėta UAB „Gera kaina LT“, teikusiai kompiuterių programinės įrangos kūrimo paslaugas, o iš ŽŪKB „Pieno gėlė“ įsigyta prekių už bendrą 2 186,79 EUR (7 550,55 Lt) sumą, iš jų 1 985,17 EUR (6 854,40 Lt) sumokėta už ruloninę plėvelę.

13Teismas pažymi, kad 42,57 EUR (147,00 Lt) sumokėta AB „Lietuvos draudimas“, 102,18 EUR (352,82 Lt) sumokėta UAB „Festart“, 39,39 EUR (136,00 Lt) sumokėta UAB „Gera kaina LT“, teikusiai kompiuterių programinės įrangos kūrimo paslaugas, tai yra, šiuo atveju, nurodytos sumos buvo sumokėtos už paslaugas suteiktas ieškovui, tai nelaikytina įmonei padaryta žala, byloje nėra duomenų, kad kitos prekės ir paslaugos buvo įgytos ieškovo naudai, taigi darytina išvada, kad šias prekes atsakovas įsigijo savo reikmėms ieškovo lėšomis (CPK 178, 185 straipsniai), todėl esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo prašoma priteisti 3163,03 eurų suma mažintina iki 184,14 eurų suma.

14Ieškovas, be kita ko, nurodo, kad pagal ieškovo vėliausios finansinės atskaitomybės dokumentus, pastarasis turėjo 17,09 EUR atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių bei 4 098,41 EUR per vienerius metus gautinų sumų, tačiau bankroto administratoriui neperduotas joks turtas ir dokumentai, leidžiantys šias sumas susigrąžinti (išieškoti).

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. numatyta, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus, tačiau atsakovas įmonės turto balanso nesudarė, įmonės visų dokumentų neperdavė, tai yra, atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, netinkamai vykdė savo pareigas ieškovui, netinkamas pareigų vykdymas buvo priežastiniame ryšyje su ieškovei atsiradusia žala, todėl atsakovas turi pareigą atlyginti ieškovei žalą, atsiradusią dėl jo neteisėtų veiksmų (CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 4 dalis, 6.246-6.249 straipsniai).

16Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 9990,59 eurai žalos atlyginimo.

17Kadangi ieškinys tenkintas iš dalies, sumažintinas laikinųjų apsaugos priemonių, taikytinų atsakovui, mastas iki 9990,59 eurų (CPK 150 straipsnio 1 dalis).

18Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Nustatyta, kad ieškovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turėjo 200 eurų išlaidų. Kadangi iš esmės tenkinta 44 procentai patikslinto ieškinio reikalavimų, ieškovui iš atsakovo priteistina 88 eurai išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu (CPK 88 straipsnio 1 dalis 8 punktas). Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė ir nuo žyminio mokesčio buvo atleista, todėl proporcingai dalis žyminio mokesčio, tai yra 303 eurai priteistini iš atsakovo valstybei (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovui BŽŪK „Lukša“ iš atsakovo A. P. 9990,59 eurus žalos atlyginimo.

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Priteisti ieškovui BŽŪK „Lukša“ iš atsakovo A. P. 88 eurus išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

24Priteisti valstybei iš atsakovo A. P. 303 eurus žyminio mokesčio.

25Pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2016-05-02 nutartimi ir A. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), priklausančio areštuoto turto mastą sumažinti iki 9990,59 eurų.

26Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti ieškovui bankrutuojančiam... 3. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2015-04-02 nutartimi... 6. Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą analizuoti juridinio asmens vadovo... 7. Ieškovas nurodo, kad atsakovas išsimokėjo sau 2 896,20 EUR (10 000,00 Lt) ir... 8. Iš bylos duomenų matyti, kad 2016-03-01 gautas AB „Šiaulių bankas“... 9. Taip pat ieškovas nurodo, kad iš ieškovo lėšų UAB „Agratekas“ buvo... 10. 4 923,54 EUR (17 000,00 Lt) nuomos mokestis už savikrovės puspriekabės... 11. Byloje nustatyta, kad savikrovė puspriekabė Stronga buvo perduota ieškovui,... 12. Taip pat ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, kad laikotarpiu nuo... 13. Teismas pažymi, kad 42,57 EUR (147,00 Lt) sumokėta AB „Lietuvos... 14. Ieškovas, be kita ko, nurodo, kad pagal ieškovo vėliausios finansinės... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. numatyta,... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, iš... 17. Kadangi ieškinys tenkintas iš dalies, sumažintinas laikinųjų apsaugos... 18. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovui BŽŪK „Lukša“ iš atsakovo A. P. 9990,59 eurus žalos... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Priteisti ieškovui BŽŪK „Lukša“ iš atsakovo A. P. 88 eurus išlaidų,... 24. Priteisti valstybei iš atsakovo A. P. 303 eurus žyminio mokesčio.... 25. Pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...