Byla e2-411-291/2020
Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutarties patvirtinimo.

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovei R. R., ieškovės atstovui advokatui Drąsučiui Narmontui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. R. ieškinį atsakovui L. P. dėl nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutarties patvirtinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė R. R. prašo patenkinti ieškinį ir patvirtinti jos, t. y. ieškovės R. R. ir atsakovo L. P. 2010 m. balandžio 28 d. sudarytą nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas už 80000 Lt (23169,60 Eur) pardavė ieškovei butą su rūsiu 5,33 kv. m., pažymėtu R-118, unikalus daikto Nr. ( - ):0023, adresas ( - ), bei pripažinti, kad jos pagrindu ieškovei R. R. nuo 2010 m. balandžio 28 d. perėjo nuosavybės teisė į butą su rūsiu 5,33 kv. m., pažymėtu R-118, unikalus daikto Nr. ( - ):0023, adresu ( - ) Taip pat priteisti iš jos atsakovui likusią nesumokėtą buto kainos dalį, t. y. 6371,64 Eur. Iš atsakovo prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, jog su atsakovu L. P. 2010 m. balandžio 28 d. sudarė nekilnojamojo daikto pirkimo ir pardavimo sutartį, kuria atsakovas pardavė, o ji nupirko butą su rūsiu adresu ( - ) už 80000 Lt (23169,60 Eur). Ieškovė atsakovui už nupirktą butą 2010 m. balandžio 28 sumokėjo 28000 Lt (8109,36 Eur), o 2010 m. balandžio 29 d. sumokėjo 30000 Lt (8688,60 Eur) taigi iš viso už įsigytą butą ji atsakovui yra sumokėjusi 58000 Lt (16797,96 Eur). Tai patvirtina atsakovo ranka surašytas raštelis.

62010 m. balandžio 28 d. tarp ieškovės ir atsakovo sudarius buto pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovas butą nuosavybės teisėmis perdavė ieškovei, kuri jį nuo tada ir valdo kaip savininkė. Taip pat atsakovas jai perdavė ir buto techninės apskaitos bylą. Bute panaudos pagrindais gyvena ieškovės motina L. R..

7Ieškovė, norėdama įvykdyti sutarties sąlygas, t. y. sumokėti visą nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartyje numatytą kainą bei teisiškai įforminti nuosavybę, ieškojo atsakovo, tačiau nepavykus jo rasti, ji kreipėsi į teismą. Kadangi ji daugiau kaip dešimt metų naudojasi nekilnojamuoju turtu, jį išlaiko, moka visus mokesčius ir įmokas, yra įvykdžiusi visas sutarties sąlygas, o atsakovas vengia pirkimo- pardavimo sutartį patvirtinti notariškai, ji prašo ieškinį patenkinti ir patvirtinti minėtą nekilnojamojo daikto pirkimo- pardavimo sutartį bei priteisti iš atsakovo jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės atstovas advokatas Drąsutis Narmontas prašo ieškinį patenkinti ir priteisti iš atsakovo ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas L. P. teismo posėdyje nedalyvauja. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta viešo paskelbimo būdu.

9Ieškinys tenkintinas.

10Byloje nustatyta, jog 2010-04-28 ieškovė R. R. (ikisantuokinė pavardė R.) su L. P. sudarė nekilnojamojo daikto pirkimo ir pardavimo sutartį, kuria atsakovas pardavė, o ieškovė nupirko butą su rūsiu 5,33 kv. m., pažymėtu R-118, unikalus daikto Nr. ( - ), adresas ( - ) už 80000 Lt (23169,60 Eur).

11Ieškovė atsakovui už nupirktą butą 2010 m. balandžio 28 sumokėjo 28000 Lt (8109,36 Eur), o 2010 m. balandžio 29 d. sumokėjo 30000 Lt (8688,60 Eur) (ieškinio Priedas Nr. 2), taigi iš viso už įsigytą butą atsakovui yra sumokėjusi 58000 Lt (16797,96 Eur). Ieškovė nurodė, jog ji atsakovui iš viso sumokėjo 58000 Lt grynais. Dalį sumos ji turėjo susitaupiusi, o 35000 Lt jai padovanojo jos senelis iš tėvo pusės. Tai, jog šalys sutarė dėl buto pirkimo –pardavimo, jo kainos ir tai, jog ieškovė sumokėjo buto savininkui 58000 Lt (16797,96 Eur) posėdžio metu patvirtino liudytojas R. R., buvęs ieškovės sutuoktinis, dalyvavęs kartu su ja surašant sutartį bei sumokant pinigus. Jis taip pat patvirtino, jog vyko kartu su ieškove pas jos senelį, kuris davė jai apie 30000 Lt buto įsigijimui. Šią aplinkybę teisme patvirtino ir liudytoja L. R., kuri panaudos pagrindais gyvena bute ( - )

12Nors 2010-04-28 sudaryta buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo patvirtinta notariškai, jos pagrindu atsakovas butą nuosavybės teisėmis perdavė ieškovei, kuri jį nuo tada ir valdo kaip savininkė.

13Pagal Civilinio kodekso 6.305 straipsnio 1 dalį, apibrėžiančią pirkimo-pardavimo sutarties sampratą, pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pagal Civilinio kodekso 6.309 straipsnio 1 dalį laikoma, kad įsipareigojimas parduoti daiktą kartu perduodant daiktą būsimajam pirkėjui valdyti yra to daikto pirkimas-pardavimas.

14Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindinis bruožas yra tai, kad šia sutartimi pardavėjas perduoda pirkėjui daiktą ir nuosavybės teisę į jį, t. y. sutarties pagrindu pasikeičia daikto savininkas. Pirkimo-pardavimo sutarties dalykas yra esminė sutarties sąlyga. Pirkimo- pardavimo sutarties dalyku gali būti daiktai, kuriuos pardavėjas jau turi ar kurie gali būti sukurti ar pardavėjo įgyti ateityje. Taigi, pardavėju gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra parduodamo daikto savininkas arba daiktą įgis ar sukurs ateityje (CK 6.306 straipsnio 1 dalis), t. y. nuosavybės teisę paprastai gali perduoti tik tas asmuo, kuris ją turi pats, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (pvz., komisionierius, turto patikėtinis, antstolis, administratorius ir pan.).

15Civilinio kodekso 1.93 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu. Šiuo atveju sandorio po to notarine tvarka įforminti nebereikia. Civilinio kodekso 6.309 straipsnio 3 dalis numato, jog kai pirkti ar parduoti daiktą įsipareigojęs asmuo atsisako įforminti sutartį įstatymų nustatyta forma, kita šalis turi teisę teismo tvarka reikalauti patvirtinti sutarties sudarymą.

16Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiek bendroji Civilinio kodekso 1.93 straipsnio 4 dalyje nustatyta, tiek ir specialioji - pirkimui ir pardavimui taikoma – Civilinio kodekso 6.309 straipsnyje įtvirtinta teisės norma reglamentuoja pagrindinės sutarties šalių santykius. Daikto perdavimas pirkėjui valdyti bei kainos ar jos dalies sumokėjimas yra šalių veiksmai, kurie yra jau pirkimo-pardavimo sutarties elementai (CK 6.305 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-599-378/2015).

17Atribodamas preliminariąją ir pagrindinę sutartis, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sudarydamos pagrindinę sutartį šalys patenkina savo poreikius; egzistuoja objektas - turtinė ar kitokio pobūdžio vertybė, dėl kurios sudaroma sutartis; šalys arba viena iš jų visada turi subjektinę teisę į objektą arba ši teisė sukuriama fikcijos (ateities vizijos) būdu. Pagal preliminariąją sutartį atsiranda prievolė sudaryti sutartį, o pagal pagrindinę sutartį - teisės ar pareigos dėl sutarties objekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2011).

18Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad, nustatant, ar šalių susitarimas gali būti kvalifikuojamas kaip pagrindinė sutartis ar ne, esminę reikšmę turi šalių atlikti veiksmai, šių veiksmų tikslai, sutarties objekto formavimo specifika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014).

19Teismo išaiškinta, kad preliminariosios sutartys sudaromos, kai civilinių santykių dalyviai dėl kokių nors priežasčių, pavyzdžiui: tam tikro reikalingo leidimo neturėjimo, subjektinės teisės į daiktą neturėjimo, nepakankamo daikto parengimo parduoti ir pan., nusprendžia pagrindinės sutarties nesudaryti iš karto, o numato, kad ją sudarys ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2012).

20Dėl to teismas, kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas šalių ginčą dėl jų sudarytos sutarties kvalifikavimo preliminariąja ar pagrindine, turi vertinti sutarties sąlygas, aiškintis tikruosius teisinio santykio dalyvių ketinimus, atsižvelgti į sutarties šalių elgesį sąžiningumo aspektu.

21Teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, jog ieškovės ir atsakovo valia atitiko CK 6.305 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pirkimo-pardavimo sutarties sampratą, pagal kurią pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Ieškovė įgijo teisę savo nuožiūra, nepažeisdama įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis).

22Daikto perdavimas pirkėjui valdyti bei kainos ar jos dalies sumokėjimas yra šalių veiksmai, kurie yra jau pirkimo-pardavimo sutarties elementai (CK 6.305 straipsnis). Tokiu atveju teismo pripažinimas šalis sudarius pirkimo-pardavimo sutartį iš esmės reiškia ir reikalaujamos sutarties formos, kaip būtinosios nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties elemento, pripažinimą (CK 6.159 straipsnis, 6.309 straipsnio 3 dalis, 6.393 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2012).

23Pagal kasacinio teismo praktiką, kai viena šalis perduoda pagrindinės sutarties objektą valdyti kitai šaliai, o ši sumoka daikto kainą ar jos dalį, tai paprastai leidžia teigti, kad sudaryta pagrindinė sutartis, nes šalys atliko būtent tuos veiksmus, kurie būdingi pagrindinei sutarčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 521/2012, 2015 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287-611/2015).

24Pirkimo-pardavimo sutartimi iš pardavėjo už atlyginimą (kainą) yra perduodama nuosavybė pirkėjui. Esant ginčui dėl sutarties sudarymo pagal įsipareigojimą perduoti ar pirkti daiktą (CK 6.309 straipsnio 1 dalis) pakanka nustatyti, kad pardavėjas davė įsipareigojimą perduoti daiktą, t. y. įsipareigojo perleisti už atlyginimą (kainą) nuosavybės teisę, ir daiktą perleido valdyti, t. y. leido daryti jam ūkinį poveikį, jį tvarkyti, įrengti ir atlikti kitus valdymo veiksmus. Tai, jog ieškovė beveik dešimt metų valdo nekilnojamąjį turtą, t. y. jį prižiūri kaip savą, moka komunalinius bei kitus mokesčius patvirtina byloje esanti Daugiabučio namo Sondeckio g. 22 savininkų bendrijos 2019-08-27 pažyma (30 b. l), mokėjimų kvitai (12-29 b. l.) bei patvirtino teismo posėdžio metu apklausti liudytojai: Steponas-V. M., D. P. L. R..

25Pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė atsakovui yra sumokėjusi tik dalį sumos už butą, esantį ( - ), t. y. 16 797,96 Eur (58000 Lt), tačiau liko nesumokėjusi 6371,64 Eur, todėl prašo šią sumą priteisti iš ieškovės atsakovui.

26Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas pripažinti ieškovės prašomą pirkimo-pardavimo sandorį galiojančia nuo 2010-04-28 todėl jos ieškinys, laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CPK 178 str.).

27Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str.1 d.).

28Ieškovė R. R. yra sumokėjusi 559 Eur žyminį mokestį ir 847 Eur už jai suteiktas advokato teisines paslaugas (CPK 80, 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

29Iki sprendimo įsiteisėjimo paliktinos galioti laikinosios apsaugos priemonės - areštas, taikytas 2019-10-24 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi atsakovo L. P., butui su rūsiu, esančiam ( - ).

30Kadangi atsakovo gyvenamoji, buvimo ir darbo vieta yra nežinoma, todėl teismo sprendimas atsakovui įteiktinas viešo paskelbimo būdu.

31

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str.-270 str.,

Nutarė

33ieškinį tenkinti.

34Patvirtinti ieškovės R. R., a. k. ( - ) ir atsakovo L. P., a. k. ( - ) 2010 m. balandžio 28 d. sudarytą nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas už 80000 Lt (23169,60 Eur) pardavė ieškovei butą su rūsiu 5,33 kv. m., pažymėtu R-118, unikalus daikto Nr. (duomenys neskelbtini, adresas ( - ), bei pripažinti, kad jos pagrindu ieškovei R. R. nuo 2010 m. balandžio 28 d. perėjo nuosavybės teisė į butą su rūsiu 5,33 kv. m., pažymėtu R-118, unikalus daikto Nr. ( - ):0023, adresu ( - )

35Priteisti iš ieškovės R. R., a. k. ( - ) atsakovui L. P., a. k. ( - ) likusią nesumokėtą buto kainos dalį, t. y. 6371,64 Eur (šešis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt vieną eurą 64 centus).

36Priteisti ieškovei R. R., a. k. ( - ) ir atsakovo L. P., a. k. ( - ) bylinėjimosi išlaidas – 559,00 Eur (penkių šimtų penkiasdešimt devynių eurų) žyminį mokestį ir 847,00 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis eurus) advokato teisinei pagalbai apmokėti.

37Iki sprendimo įsiteisėjimo palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones - areštą, taikytą 2019-10-24 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi atsakovo L. P., a. k. ( - ) butui su rūsiu, esančiam ( - ).

38Atsakovui sprendimą per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos įteikti viešo paskelbimo būdu. Specialiame interneto tinklapyje per 3 dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos paskelbti sekančio turinio pranešimą:

39“Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2020 m. liepos 10 d. priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-411-291/2020, iškeltoje pagal ieškovės R. R., gim. ( - ), ieškinį atsakovui L. P., gim. ( - ), dėl nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutarties patvirtinimo. Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam sprendimas yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas laikomas jam įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Informacijos teirautis tel. 8(41) 598507.“

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Vida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovė R. R. prašo patenkinti ieškinį ir patvirtinti jos, t. y.... 5. Nurodo, jog su atsakovu L. P. 2010 m. balandžio 28 d. sudarė nekilnojamojo... 6. 2010 m. balandžio 28 d. tarp ieškovės ir atsakovo sudarius buto... 7. Ieškovė, norėdama įvykdyti sutarties sąlygas, t. y. sumokėti visą... 8. Atsakovas L. P. teismo posėdyje nedalyvauja. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 9. Ieškinys tenkintinas. ... 10. Byloje nustatyta, jog 2010-04-28 ieškovė R. R. (ikisantuokinė pavardė R.)... 11. Ieškovė atsakovui už nupirktą butą 2010 m. balandžio 28 sumokėjo 28000... 12. Nors 2010-04-28 sudaryta buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis... 13. Pagal Civilinio kodekso 6.305 straipsnio 1 dalį, apibrėžiančią... 14. Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindinis bruožas yra tai, kad šia sutartimi... 15. Civilinio kodekso 1.93 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu viena iš šalių... 16. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiek bendroji Civilinio kodekso 1.93... 17. Atribodamas preliminariąją ir pagrindinę sutartis, kasacinis teismas yra... 18. Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad, nustatant, ar šalių susitarimas... 19. Teismo išaiškinta, kad preliminariosios sutartys sudaromos, kai civilinių... 20. Dėl to teismas, kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas šalių ginčą dėl... 21. Teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, jog... 22. Daikto perdavimas pirkėjui valdyti bei kainos ar jos dalies sumokėjimas yra... 23. Pagal kasacinio teismo praktiką, kai viena šalis perduoda pagrindinės... 24. Pirkimo-pardavimo sutartimi iš pardavėjo už atlyginimą (kainą) yra... 25. Pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė atsakovui yra sumokėjusi tik... 26. Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas pripažinti ieškovės prašomą... 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 28. Ieškovė R. R. yra sumokėjusi 559 Eur žyminį mokestį ir 847 Eur už jai... 29. Iki sprendimo įsiteisėjimo paliktinos galioti laikinosios apsaugos priemonės... 30. Kadangi atsakovo gyvenamoji, buvimo ir darbo vieta yra nežinoma, todėl teismo... 31. ... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str.-270... 33. ieškinį tenkinti.... 34. Patvirtinti ieškovės R. R., a. k. ( - ) ir atsakovo L. P., a. k. ( - ) 2010... 35. Priteisti iš ieškovės R. R., a. k. ( - ) atsakovui L. P., a. k. ( - )... 36. Priteisti ieškovei R. R., a. k. ( - ) ir atsakovo L. P., a. k. ( - )... 37. Iki sprendimo įsiteisėjimo palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones -... 38. Atsakovui sprendimą per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos įteikti viešo... 39. “Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2020 m. liepos 10 d. priimtas... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...