Byla 2-980/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų A. B. ir V. B. atstovo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria ieškinys ieškovų A. B. ir V. B. pareikštų reikalavimų dalyje laikytas nepaduotu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovai A. B. , V. B. ir A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, Kauno apygardos teismo, teisėjų N. Indreikienės, A. Čeplinsko ir E. Tamašausko, dėl faktų suklastojimo procesiniuose dokumentuose ir suklastotų faktais procesinių dokumentų panaudojimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 21 d. nutartimi ieškovams A. B. , V. B. ir A. B. nustatė terminą iki 2008 m. balandžio 30 d. ieškinio trūkumams pašalinti.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi ieškovų A. B. , V. B. ir A. B. ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiems asmenims.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. liepos 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutartį panaikino ir nustatė ieškovams A. B. , A. B. ir V. B. terminą iki 2008 m. rugpjūčio 22 d. ieškinio trūkumams, nurodytiems Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartyje, pašalinti.

72008 m. rugpjūčio 26 d. buvo gautas ieškovo A. B. prašymas pratęsti terminą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti. Šis prašymas buvo tenkintas ir bylą nagrinėjančios teisėjos rezoliucija pratęstas iki 2008 m. spalio 15 d.

8Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartimi, vadovaudamasis LR CPK 115 straipsnio 3 dalimi, ieškovų A. B. , V. B. ir A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, Kauno apygardos teismo, teisėjų N. Indreikienės, A. Čeplinsko ir E. Tamašausko, dėl faktų suklastojimo procesiniuose dokumentuose ir suklastotų faktais procesinių dokumentų panaudojimo ieškovų A. B. ir V. B. pareikštų reikalavimų dalyje laikė nepaduotu. Teismas nustatė, kad A. B. ir V. B. per Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartimi nustatytą terminą nepašalino ieškinio trūkumų, nors ši nutartis ieškovams buvo išsiųsta 2008 m. rugpjūčio 1 d.

9Ieškovų A. B. ir V. B. atstovas ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Mano, kad nutartis yra nepagrįstai ir neteisėta, nes buvo pažeistos ir netinkamai pritaikytos procesinės teisės normos. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas netinkamai taikė LR CPK 115 straipsnio 3 ir 5 dalyse įtvirtintas normas. Nagrinėjamu atveju ieškinys buvo pareikštas kelių ieškovų procesinio bendrininkavimo pagrindu (LR CPK 43 str.). Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pažeidžia Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartį, kuria apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas terminą iki 2008 m. rugpjūčio 22 d. ieškinio trūkumams, nurodytiems Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartyje, pašalinti, nurodė visiems ieškovams, pašalinus trūkumus, pateikti bendrą ieškinį. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartimi ieškovų neteisėtai reikalaujama pašalinti ieškinio trūkumus atskirai kiekvieno iš ieškovų reikalavimų dalyje ir paduoti atskirus ieškinius, vietoj vieno bendro ieškinio.

112. Apeliantas nurodo, jog jis, prašydamas pratęsti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, veikė LR CPK 44 straipsnio pagrindu visų bendrininkų vardu, kadangi ieškinio dalykas yra bendrai pagal įstatymus ieškovams priklausančios teisės ir pareigos, kurias kitoje civilinėje byloje pažeidė atsakovas Kauno apygardos teismas ir jo teisėjai. A. B. , paduodamas prašymą dėl termino pratęsimo veikė visų ieškovų vardu, nes suprato, kad jam esant suimtam bus neįmanoma kartu su kitais ieškovais pašalinti ieškinio trūkumus ir paduoti bendrą, visų ieškovų pasirašytą ieškinį. Todėl skundžiama nutartimi ieškovams buvo užkirstas kelias kreiptis į teismą teisminės gynybos, kadangi vien tik ieškovo A. B. ieškinys atskirai nebus nagrinėjamas ir ieškovai bus priversti iš naujo kreiptis į teismą.

123. Tai, kad apeliantas A. B. turėjo teisę prašyti pratęsti terminą ieškovų A. B. ir V. B. vardu, patvirtina jam šių ieškovų išduoti įgaliojimai.

134. Skundžiama nutartimi buvo pažeistos LR CPK 291 straipsnio nuostatos, nes padarytos išvados nepagrįstos motyvais ir įrodymais. Nutartyje nenustatyta, kada ieškovai gavo Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartį ir ar galėjo bei privalėjo paduoti atskirus ieškinius ir atskirai šalinti trūkumus. Nutartyje nemotyvuotai padaryta išvada apie ieškovų A. B. ir V. B. galėjimą iki 2008 m. rugpjūčio 22 d. pašalinti ieškinio trūkumus.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Ieškovas A. B. , veikdamas kaip ieškovų A. B. ir V. B. atstovas, atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria ieškinys ieškovų A. B. ir V. B. pareikštų reikalavimų dalyje laikytas nepaduotu, teisėtumą ir pagrįstumą. Atskirąjį skundą grindžia procesinių teisės normų pažeidimu ir netinkamu jų pritaikymu, padarant išvadą, jog ieškovai A. B. ir V. B. per teismo nustatytą terminą nepašalino ieškinio trūkumų. Apeliantų manymu, Vilniaus apygardos teismui patenkinus iškovo A. B. prašymą dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti pratęsimo iki 2005 m. spalio 15 d., šis terminas buvo pratęstas visiems ieškovams, kadangi prašymas dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti pratęsimo buvo pateiktas visų ieškovų vardu tiek atsižvelgiant į procesinį bendrininkavimą, tiek į tai, jog ieškovas A. B. turėjo įgaliojimą veikti ieškovų A. B. ir V. B. vardu.

16Civilinio proceso įstatymuose nustatyti atskirų procesinių veiksmų atlikimo terminai tam, kad bylinėjimosi procesas truktų apibrėžtą laiką. Šia priemone siekiama įgyvendinti LR CPK 7 straipsnyje įtvirtintą proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą, reiškiantį siekį, kad bylos būtų išnagrinėtos ir jose priimti teismo sprendimai įvykdyti per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Proceso įstatymas nenumato konkretaus termino, per kurį turi būti ištaisyti teismo konstatuoti procesinio dokumento (ieškinio) trūkumai, todėl pakankamą ir ne trumpesnį kaip septynių dienų terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti kiekvienu konkrečiu atveju paskiria teismas (LR CPK 115 str. 2 d.). Teismo paskirti terminai, kurie dar nėra pasibaigę, gali būti pratęsti, o pasibaigę ir praleisti dėl svarbių priežasčių, gali būti atnaujinti (LR CPK 77 str. 1 d., 78 str. 1 d.).

17Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartimi ieškovams A. B. , A. B. ir V. B. buvo nustatytas terminas iki 2008 m. rugpjūčio 22 d. ieškinio trūkumams, nurodytiems Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartyje, pašalinti. Ieškovo A. B. prašymu, Vilniaus apygardos teismas šį terminą pratęsė iki 2008 m. spalio 15 d. Tuo atveju, kai ieškinį pareiškia bendrai keli ieškovai, nepriklausomai nuo procesinio bendrininkavimo rūšies, teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turi vertinti ieškinio kaip vieningo procesinio dokumento atitikimą ieškinio turinio ir formos reikalavimams, o ieškinio trūkumų šalinimo instituto taikymas sąlygoja pareigos bendraieškoviams pateikti vientisą, procesinių teisės normų reikalavimus atitinkantį ieškinį atsiradimą. Ieškinio priėmimo stadijoje bendrai kelių ieškovų pareikšto ieškinio reikalavimų išskyrimas nėra galimas net ir tuo atveju, kai kiekvienas iš reikalavimų atskirai galėtų būti atskiro ieškinio dalykas. Tik priėmus ieškinį, kuriame yra sujungti keli reikalavimai arba jeigu sujungtus reikalavimus pareiškia keli ieškovai, teismas turi teisę išskirti vieną ar kelis iš jų į atskirą bylą, jeigu pripažįsta, kad tikslingiau nagrinėti juos skyrium (LR CPK 136 str. 2 ir 3 d.). Pirmosios instancijos teismas ieškinio priėmimo stadijoje laikydamas ieškinį nepaduotu ieškovų A. B. ir V. B. pareikštų reikalavimų dalyje, pažeidė ne tik minėtą ieškinio reikalavimų išskyrimo draudimą ieškinio priėmimo stadijoje, bet pagrindinį šioje proceso stadijoje keliamą tikslą ir užduotį – įvertinti ieškinį kaip vieningą procesinį dokumentą jo atitikimo ieškinio turinio ir formos reikalavimams aspektu. Ieškinio trūkumų šalinimu siekiant pradiniame ieškinyje nustatytų jo neatitikimo ieškinio turinio ir formos reikalavimams, nustatytiems LR CPK 111, 113-114, 135 straipsniuose, pašalinimo, LR CPK 115 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų teisinių pasekmių taikymas, ieškinį laikant nepaduotu vieno ar kelių bendraieškovių pareikštų reikalavimų dalyje, yra negalimas. Todėl teismo nustatyto termino ieškinio trūkumams pašalinti pratęsimas vieno iš ieškovų prašymu procesinio bendrininkavimo atveju sietinas ne su šio termino pratęsimu prašymą pateikusio ieškovo atžvilgiu, bet su šio termino bendraieškoviams pratęsimu vieningam procesiniam dokumentui – ieškiniui – pateikti. Toks šių ieškinio priėmimą, termino ieškinio trūkumams pašalinti nustatymą ir šio termino pratęsimą reglamentuojančių procesinių teisės normų aiškinimas atitinka proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, kuriais, be kita ko, siekiama užtikrinti greitą ir teisingą ginčų, kylančių privatinės teisės srityje, išsprendimą, pažeistų ar ginčijamų civilinių teisių bei pareigų nustatymą. Atsižvelgiant į tai, kad dėl minėtų procesinių teisės normų pažeidimų pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nagrinėjamu atveju taikė ieškinio trūkumų nepašalinimo per teismo nustatytą terminą pasekmes ir ieškinį ieškovų A. B. ir V. B. pareikštų reikalavimų dalyje laikė nepaduotu (LR CPK 115 str. 3 d.), Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartis naikintina. Kadangi terminas ieškinio trūkumams pašalinti bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėjančios teisėjos rezoliucija buvo pratęstas iki atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties išnagrinėjimo, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į terminą, per kurį ieškovai, ištaisę teismo nutartimi nustatytus ieškinio trūkumus, galėtų realiai pateikti vieningą, ieškinio turinio ir formos reikalavimus atitinkantį procesinį dokumentą po skundžiamos teismo nutarties panaikinimo, pratęsia šį terminą iki 2008 m. sausio 9 d.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartį panaikinti.

20Pratęsti ieškovams A. B. , A. B. ir V. B. terminą iki 2009 m. sausio 9 d. ieškinio trūkumams, nurodytiems Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 21 nutartyje, pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovai A. B. , V. B. ir A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 21 d. nutartimi ieškovams A. B.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi ieškovų A. B. ,... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. liepos 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 7. 2008 m. rugpjūčio 26 d. buvo gautas ieškovo A. B. prašymas pratęsti... 8. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartimi, vadovaudamasis LR... 9. Ieškovų A. B. ir V. B. atstovas ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo... 10. 1. Teismas netinkamai taikė LR CPK 115 straipsnio 3 ir 5 dalyse įtvirtintas... 11. 2. Apeliantas nurodo, jog jis, prašydamas pratęsti terminą ieškinio... 12. 3. Tai, kad apeliantas A. B. turėjo teisę prašyti pratęsti terminą... 13. 4. Skundžiama nutartimi buvo pažeistos LR CPK 291 straipsnio nuostatos, nes... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Ieškovas A. B. , veikdamas kaip ieškovų A. B. ir V. B. atstovas, atskiruoju... 16. Civilinio proceso įstatymuose nustatyti atskirų procesinių veiksmų atlikimo... 17. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartį panaikinti.... 20. Pratęsti ieškovams A. B. , A. B. ir V. B. terminą iki 2009 m. sausio 9 d....