Byla T-44-300/2018
Dėl baudžiamojoje byloje nukentėjusiojo R. J. pareikšto civilinio ieškinio, nuteistojo V. S. prašymą dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Vidmantas Mylė sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl baudžiamojoje byloje nukentėjusiojo R. J. pareikšto civilinio ieškinio, nuteistojo V. S. prašymą dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-78-300/2011 D. M. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punkte, 284 straipsnio 1 dalyje, jam paskirta galutinė subendrinta 12 metų laisvės atėmimo bausmė. K. N. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punkte, 284 straipsnio 1 dalyje, jam paskirta galutinė subendrinta 11 metų laisvės atėmimo bausmė. V. S. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirta 60 parų arešto bausmė. V. S. išteisintas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punktą nenustačius jo dalyvavimo nusikaltimo padaryme. A. S. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje ir jam paskirta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas vadovaujantis BK 75 straipsniu atidėtas dvejiems metams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Nukentėjusiajam R. J. pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą, o ieškinio dydžio klausimas perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka. (4 t., b. l. 172–183)
 2. Nesutikdami su priimtu apkaltinamuoju nuosprendžiu D. M. ir K. N. gynėjas pateikė apeliacinius skundus. (5 t., b. l. 6–9, 12) Išnagrinėjęs skundus Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 28 d. priėmė nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 1A-300/2012, kuria Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nuosprendį dėl D. M. ir K. N. nuteisimo pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 284 straipsnio 1 dalį panaikino ir dėl šios dalies bylą perdavė prokurorui. Kitą nuosprendžio dalį paliko nepakeistą. (5 t., b. l. 55–59)
 3. 2012 m. rugpjūčio 16 d. buvo surašytas kaltinamasis aktas, kuriuo D. M. ir K. N. ir buvo kaltinami padarę nusikalstamas veikas, numatytas 284 straipsnio 1 dalyje, 129 straipsnio 2 dalies 2 ir 8 punktuose, 284 straipsnio 1 dalyje. (5 t., b. l. 166–174) Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Panevėžio apygardos teismas 2013 m. birželio 4 d. priėmė nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-49-511/2013, kuriuo D. M. ir K. N. pripažinti kaltais pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 284 straipsnio 1 dalį, D. M. paskirta galutinė subendrinta 15 metų laisvės atėmimo bausmė, o K. N. – 12 metų laisvės atėmimo bausmė. Nukentėjusiajam R. J. pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą, o ieškinio dydžio klausimas perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka. (6 t., b. l. 172–179) Išnagrinėjęs apeliacinius skundus Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugsėjo 20 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1A-523/2013 pakeitė Panevėžio apygardos teismo 2013 m. birželio 4 d. nuosprendį – nuteistųjų D. M. ir K. N. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 8 punktą, perkvalifikavo į BK 129 straipsnio 2 dalies 2, 8 punktus, D. M. paskirta galutinė subendrinta 15 metų laisvės atėmimo bausmė, o K. N. – 12 metų laisvės atėmimo bausmė. Kitą nuosprendžio dalį paliko nepakeistą. (7 t., b. l. 44–60) Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-164/2014 pakeitė Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 20 d. nuosprendžio dalį ir pašalino BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktą. (7 t., b. l. 124–134)
 4. 2018 m. rugpjūčio 7 d. Šiaulių apygardos teisme gautas nuteistojo V. S. prašymas panaikinti jo atžvilgiu taikytą laikiną nuosavybės teisės apribojimą, nes, jo žiniomis, iki šiol nėra iš jo priteistas žalos atlyginimas R. J..

5Dėl civilinio ieškinio ir jo užtikrinimo priemonių

 1. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 straipsnyje įtvirtinta, kad civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai asmens, dėl nusikalstamos veikos patyrusio turtinės ar neturtinės žalos, teisė reikalauti iš įtariamojo (kaltinamojo) ar už jo veikas materialiai atsakingų asmenų atlyginti padarytus nuostolius.
 2. Nagrinėjamu atveju įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais konstatuota, kad V. S., A. S., D. M. ir K. N. panaudojo fizinį smurtą nukentėjusiojo R. J. atžvilgiu, t. y. 2010 m. gegužės 19 d. V. S. sudavė vieną smūgį kumščiu R. J. į veidą, D. M. kumščiu sudavė ne mažiau kaip du smūgius R. J. į veidą bei pilvą, A. S. plastikiniu vamzdžiu sudavė vieną smūgį R. J. į veidą bei kumščiu tris smūgius į nugarą, 2010 m. gegužės 20 d. D. M. kumščiu sudavė R. J. penkis smūgius į veidą bei rankas, K. N. vieną kartą spyrė R. J. į veidą. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Panevėžio skyriaus teismo medicinos ekspertas G. S. įvertinęs R. J. medicininius duomenis pateikė specialisto išvadą Nr. G770/10(05), kurioje nurodoma, kad R. J. padaryti apatinio žandikaulio srities minkštųjų audinių bei krūtinės dešinės pusės apatinės dalies minkštųjų audinių sumušimai, t. y. nežymus sveikatos sutrikdymas (1 t., b. l. 97). Nors ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis R. J. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašė iš kalto(-ų) asmens(-ų) priteisti 1 000 Lt (1 t., b. l. 109), tačiau baudžiamosiose bylose jis nepateikė pakankamai duomenų apie jam padarytos žalos dydį, todėl teismai pripažino nukentėjusiajam teisę į ieškinio patenkinimą, o ieškinio dydžio klausimą perdavė nagrinėti civilinio proceso tvarka.
 3. Teismų praktikoje išaiškinta, kad civiliniam ieškovui pripažinus teisę į ieškinio patenkinimą ir perdavus ieškinio dydžio klausimą nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis), atskira civilinė byla neužvedama, bet įsiteisėjus nuosprendžiui procesas tęsiamas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) taisykles. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-317-697/2015) Teismas, nagrinėdamas civilinio ieškinio klausimą, remiasi baudžiamosios bylos duomenimis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-224-942/2018)
 4. Pagrindas baudžiamojoje byloje tenkinti civilinį ieškinį kyla nustačius visas civilines (deliktinės) atsakomybės sąlygas: žalą, nusikalstamus veikus, priežastinį ryšį tarp veikos ir atsiradusios žalos, kaltę. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-66-648/2018) Apkaltinamuoju nuosprendžiu baudžiamojoje byloje nustatytos deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos (žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp veikos ir žalos) yra prejudiciniai faktai, kurie civilinėje byloje neįrodinėjami. Toks teisinis reguliavimas įtvirtintas ir CPK 182 straipsnio 3 punkte nurodant, kad nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje. CPK 182 straipsnio 3 punkto norma taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas bylą civilinio proceso tvarka, neturi teisės revizuoti įsiteisėjusio teismo nuosprendžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-147-648/2018, 13 punktas).
 5. Pažymėtina, kad į paskirtą teismo posėdį, kuriame nagrinėjamas civilinis ieškinys, nukentėjusysis neatvyko, neinformavo teismo apie neatvykimo priežastis. Jis taip pat nepateikė papildomų duomenų pagrindžiančių jam padarytos žalos dydį, todėl nagrinėjant civilinį ieškinį remiamasi baudžiamojoje byloje esančiais duomenimis.
 6. Įvertinus baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio turinį (1 t., b. l. 109) matyti, kad jame nukentėjusysis nedetalizavo, kas sudaro prašomą atlyginti žalą, tačiau iš 2011 m. birželio 1 d. teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad teismo posėdyje nukentėjusysis R. J. prašė priteisti 1 000 Lt už išdaužtus dantis ir sulaužytą dantų karūnėlę. Taip pat paaiškino, kad žalą įvertino 1 000 Lt suma, nes gydytojas jam sakė, kad būtent tiek kainuotų dantų karūnėlės pakeitimas (4 t., b. l. 37) Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kad nuteistųjų nusikalstamais veiksmais R. J. būtų išdaužti dantys ar sulaužyta dantų karūnėlė, todėl reikalavimas atlyginti žalą nepagrįstas, civilinis ieškinys atmestinas.
 7. Pažymėtina, kad siekiant užtikrinti pareikštą civilinį ieškinį Rokiškio rajono apylinkės prokuratūros prokuroro R. Ž. 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarimu buvo laikinai apribotos V. S. nuosavybės teisės į jam priklausantį turtą, esantį ( - ), t. y. gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ); ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); kiemo statinį, unikalus Nr. ( - ). (7 t., b. l. 147) Minėto prokuroro 2010 m. spalio 21 d. nutarimu buvo laikinai apribotos A. S. nuosavybės teisės į jam priklausantį turtą. (7 t., b. l. 146) Šiaulių apygardos teismas 2015 m. vasario 13 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. T-32-300/2015 paliko prokuroro 2010 m. spalio 21 d. ir 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarimais taikytą laikiną nuosavybės teisės apribojimą A. S. ir V. S. turtui iki nukentėjusiojo pareikšto civilinio ieškinio išnagrinėjimo ir visiško priteistos žalos atlyginimo. (7 t., b. l. 154–156) Atmetus nukentėjusiojo civilinį ieškinį, remiantis BPK 151 straipsnio 8 dalimi baudžiamojoje byloje taikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas panaikintinas.

6Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115–116 straipsniais, 151 straipsnio 8 dalimi,

Nutarė

7Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo R. J. civilinį ieškinį atmesti.

8Panaikinti Rokiškio rajono apylinkės prokuratūros prokuroro R. Ž. 2010 m. spalio 21 d. nutarimu taikytą laikiną A. S. nuosavybės teisės į jam priklausantį turtą apribojimą.

9Panaikinti Rokiškio rajono apylinkės prokuratūros prokuroro R. Ž. 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarimu taikytą laikiną V. S. nuosavybės teisės į jam priklausantį turtą – gyvenamąjį namą, adresu: ( - ), unikalus Nr. ( - ); ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); kiemo statinį, unikalus Nr. ( - ), apribojimą.

10Nutarties nuorašą nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Ryšiai