Byla 2-403-844/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės L. S.,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V. ieškinį dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės L. S.,-

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovės L. S. priteisti jam 1000,00 Lt įsiskolinimo, 365,00 Lt delspinigių, 387,95 Lt palūkanų, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą ir 1093,50 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų, prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį ar kitas parengiamasis procesinis dokumentas.

4Savo ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovės S. V. ir L. S. iš jo solidariai iki 2005 m. gegužės 16 d. pasiskolino 1000,00 Lt ir skolos negrąžino. Teigia, kad atsakovių S. V. ir L. S. prievolė yra solidari, todėl reiškia reikalavimą tik atsakovei L. S., nes bendraatsakovė S. V. maždaug prieš metus mirė. Remdamasis paskolos sutarties sąlygomis už laikotarpį nuo 2013 m. kovo 5 d. iki 2014 m. kovo 4 d. paskaičiavo paskolos sutartyje numatytus delspinigius už 365 dienas, kurių dydį sumažino nuo 1 % per dieną iki 0,1 % už kiekvieną praleistą dieną. Tai sudaro 365,00 Lt (1000,00 Lt × 0,1 % × 365 d.). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 3 d. atsakovė jam turi sumokėti 5 % metinių palūkanų, kurias sudaro 387,95 Lt už naudojimasi jo lėšomis už 1000,00 Lt įsiskolinimą nuo 2005 m. gegužės 16 d. iki 2013 m. kovo 4 d. pagal paskolos sutartį, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2014-03-05 kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovei L. S. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str. nustatyta tvarka 2014 m. kovo 14 d. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimų į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas visiškai. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakovų įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

9Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakovėmis L. S. ir S. V. sudarė paskolos sutartį, ieškovas atsakovėms solidariai paskolino 1000,00 Lt iki 2005 m. gegužės 16 d., paskolos sutartyje numatyti 1,00 % delspinigiai už kiekvieną skolos uždelsimo dieną nuo negrąžintos paskolos sumos (b.l. 2-3). Duomenų, kad atsakovės šias sumas grąžino, byloje nėra.

10Dėl skolos priteisimo.

11Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 4 d. numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį.

12Ieškovo ir atsakovių sudarytoje paskolos sutartyje numatyta, kad atsakovės L. S. ir S. V. atsako ieškovui J. V. solidariai, todėl ieškovas turi teisę reikšti reikalavimą tik vienai atsakovei L. S..

13Atsakovė L. S. atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelio neginčijo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 ir 6.59 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovautis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pripažintina, jog atsakovė pažeidė šias įstatymo nuostatas, netinkamai vykdė prievolę, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. l ir 2 d., 6.63 str. l d. l ir 2 p.), todėl ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant iš atsakovės L. S. ieškovo nurodyto 1000,00 Lt dydžio įsiskolinimą pagal paskolos sutartį.

14Dėl delspinigių.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas“.

16Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės netesybos“ aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

17Lietuvos Respublikos CK 6.71–6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, kaip jau buvo minėta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita.

18Ieškovas negrąžinus paskolos sumos reikalauja delspinigių, kurių dydį nuo 1 % per dieną sumažino iki 0,1 % per dieną. Tai sudaro 36,5 % metinių delspinigių dydį. Vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimais, 365,00 Lt delspinigių prašomas dydis priteistinas.

19Dėl palūkanų.

20Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (Lietuvos Respublikos CK 6.873 str.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.). Paskolos gavėjo prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų pagal įstatymą mokėjimą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.874 str.). Paskolos gavėjo prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma. Ieškovas prašo palūkanas priteisti ir pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d. nuostatą, kuri numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti CK 6.210 str. nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos. Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis, ieškovo reikalavimas priteisti 387,95 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2005 m. gegužės 16 d. iki 2013 m. kovo 4 d. tenkintinas, taigi ieškovui priteistina 387,95 Lt palūkanų suma.

21Atsakovė privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 1752,95 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes būtent taip numato LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatos.

22Ieškinio priėmimo klausimą teismas išsprendžia rezoliucija. Šis procesinis veiksmas laikomas civilinės bylos iškėlimu (LR CPK 137 str. 1 d.).

23Ieškovo J. V. ieškinys į teismą gautas 2014-03-05, o teisme priimtas 2014-03-07, todėl būtent ne nuo 2014-03-05, t. y. ne nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, o nuo 2014-03-07, t. y. ieškinio priėmimo teisme dienos, atsakovė turi mokėti 5 proc., metinių palūkanų už priteistą sumą.

24Paprastai palūkanos nuo palūkanų nepriteisiamos (CK 6.37 str. 4 d.), tačiau šuo atveju paskolos sutarčiai taikytina išimtis, numatyta CK 6.874 str. 1 d., kuriame teigiama, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita, todėl yra pagrindas priteisti procesines palūkanas.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų.

26Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

27Ieškovas prašo teismo priteisti šias bylinėjimosi išlaidas: 1000,00 Lt išlaidos advokatui, 72,00 Lt žyminio mokesčio, 20,00 Lt paskolos sutarties vertimo išlaidos, 1,50 Lt ieškinių atspausdinimo ir kopijavimo išlaidų.

28Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais, todėl iš atsakovės priteistina 1093,50 Lt bylinėjimosi išlaidų suma.

29Pašto išlaidos byloje yra 2,00 Lt ir sudaro mažesnę nei 10,00 Lt sumą, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos nepriteistinos.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 259, 270, 285 – 287 str.,-

Nutarė

31Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti.

32Priteisti iš atsakovės L. S., a.k. ( - ) 1000,00 Lt (vieno tūkstančio Lt 00 ct) skolą, 365,00 Lt (tris šimtus šešiasdešimt penkis Lt 00 cnt) delspinigių, 387,95 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt septynis Lt 95 ct) palūkanų, 5 % metinių palūkanų už priteistą 1752,95 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 metų kovo 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1093,50 Lt (vieną tūkstantį devyniasdešimt tris Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V., a.k. ( - ) naudai.

33Atsakovė L. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo ar neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data, duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

34Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V.... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovės... 4. Savo ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovės S. V. ir L. S. iš jo... 5. Atsakovei L. S. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakovėmis L. S. ir S. V. sudarė paskolos... 10. Dėl skolos priteisimo.... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 4 d. numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra... 12. Ieškovo ir atsakovių sudarytoje paskolos sutartyje numatyta, kad atsakovės... 13. Atsakovė L. S. atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos... 14. Dėl delspinigių.... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 16. Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės... 17. Lietuvos Respublikos CK 6.71–6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose... 18. Ieškovas negrąžinus paskolos sumos reikalauja delspinigių, kurių dydį nuo... 19. Dėl palūkanų.... 20. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 21. Atsakovė privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už... 22. Ieškinio priėmimo klausimą teismas išsprendžia rezoliucija. Šis... 23. Ieškovo J. V. ieškinys į teismą gautas 2014-03-05, o teisme priimtas... 24. Paprastai palūkanos nuo palūkanų nepriteisiamos (CK 6.37 str. 4 d.), tačiau... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 26. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai... 27. Ieškovas prašo teismo priteisti šias bylinėjimosi išlaidas: 1000,00 Lt... 28. Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais,... 29. Pašto išlaidos byloje yra 2,00 Lt ir sudaro mažesnę nei 10,00 Lt sumą,... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 31. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti.... 32. Priteisti iš atsakovės L. S., a.k. ( - ) 1000,00 Lt (vieno tūkstančio Lt 00... 33. Atsakovė L. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 34. Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...