Byla 2A-474-623/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Marijono Greičiaus, teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Petro Jaržemskio, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Centro apskaita“ atstovei Marinai Koverovai, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Centro apskaita“ ir atsakovo UAB ,,Skaitmeninio sertifikavimo centras“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Centro apskaita“ ieškinį atsakovui UAB ,,Skaitmeninio sertifikavimo centras“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Centro apskaita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b.l. 51-56) prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ 4105 Lt 50 ct skolą už atliktas paslaugas 270 Lt 61 ct delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2007-10-01 iki 2009-07-15 teikė atsakovui buhalterinio aptarnavimo paslaugas pagal Susitarimą dėl buhalterinio aptarnavimo. 2009-07-17 abipusių šalių susitarimu Susitarimas buvo nutrauktas. Atsakovas neatsiskaitė su ieškovu už 2009 metų birželio bei liepos mėnesius.

4Pabrėžia, kad ieškovo 2009 m. birželio, liepos mėnesiais atlikti darbai atsispindėjo galutinėse ataskaitose ir buvo atsakovo atstovų priimti sutarties nutraukimo ir dokumentų perdavimo dieną. Galutinių, atsakovui perduotų, susistemintų duomenų ataskaitų tikslumas įrodo, kad darbai buvo atlikti nepriekaištingai. Be to, šiomis ataskaitomis naudojosi naujas atsakovo buhalteris, kuris negali paneigti susistemintų likučių svarbumo.

5Atsakovas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ atsiliepimu į ieškinį (1 t., b.l. 138-142) prašė ieškinį atmesti ir nurodė, jog buhalterinės apskaitos paslaugos buvo atliktos nekokybiškai, dalis jų visiškai nebuvo atlikta, todėl buvo atsisakyta apmokėti už neatliktas ir nekokybiškai atliktas paslaugas.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 20 d. sprendimu ( 2 t., b.l. 52-54) ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ ieškovo UAB „Centro apskaita“ naudai 2737 Lt skolą, 270 Lt 61 ct delspinigių, viso 3007 Lt 61 ct, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo 2010 m. gegužės 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 90 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, jog už 2009 m. liepos mėnesį ieškovas neįvykdė buhalterinės apskaitos darbų, t.y. pilnai neįvykdė buhalterinės apskaitos paslaugų dėl apribojimo galimybės vykdyti darbus, prieiti prie duomenų bazės bei dėl kitų aplinkybių, kadangi ieškovas tinkamai neįvykdė susitarimo 3.1, 3.2 punktuose nustatytų įsipareigojimų. Teismas nurodė, jog buhalterinės apskaitos paslaugos atsakovei UAB „Skaitmeninio sertifikato centras“ nebuvo suteiktos, dalis įsipareigojimų įvykdyta netinkamai ir ne laiku, UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ turėjo pretenzijų ieškovei dėl paslaugų kokybės. Todėl teismas laikė, jog nėra pagrindo priteisti iš atsakovės abonentinį mokestį už 2009 m. liepos mėnesį.

7Teismas pripažino, jog atsakovė UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ neįrodė ir bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, jog ieškovė UAB „Centro apskaita“ neįvykdė ar netinkamai įvykdė įsipareigojimus už 2009 m. birželio mėnesį.

8Teismas nurodė, kad ieškovė nepareiškė reikalavimo priteisti metines palūkanas pateikdama pareiškimą dėl įsakymo išdavimo 2009 m. rugpjūčio 3 d. ir ieškinį 2009 m. rugsėjo 28 d., todėl nėra pagrindo skaičiuoti palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2009 m. rugpjūčio 5 d. Teismas metines palūkanas skaičiavo nuo reikalavimo priteisti metines palūkanas pateikimo teismui, t.y. nuo 2010 m. gegužės 6 d.

9Apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 57-59) ieškovas UAB ,,Centro apskaita“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą toje dalyje, kur ieškinys atmestas ir priimti naują sprendimą – visiškai patenkinti ieškinį. Ieškovas nurodo, kad 2009 m. liepos mėnesį darbai ieškovo buvo vykdomi iki visiško Sutarties nutraukimo. Naujam buhalteriui perduoti balansiniai likučiai tapo pagrindu, nuo kurio naujas buhalteris pradėjo savo darbą. Per 2009 m. liepos mėnesį atlikti darbai buvo skirti būtent galutinio likučio suformavimui. Taigi į perduotus likučius įeina ir 2009 m. liepos mėnesio darbai. Darbų vykdymo faktą patvirtina audito ataskaitos ir VMI bei SODROS raštai.

10Pirmosios instancijos teisme atsakovas neįrodė, kad darbai buvo netinkamos kokybės. Vertindamas kokybę, atsakovas turėjo kreiptis į VMI arba audito kompaniją, kuri pateiktų objektyvią oficialiai patvirtintą išvadą apie esminių klaidų buvimą ar nebuvimą. To atsakovas nepadarė.

11Nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu skaičiuoti palūkanas nuo atitinkamo prašymo įteikimo dienos, remdamiesi CK 6.37 str. 2 d. mano, jog procesinės palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo dienos – 2009-08-05.

12Apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 65-69) atsakovas UAB ,,Skaitmeninio sertifikavimo centras“ prašo iš dalies pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-05-20 sprendimą ir priimti naują sprendimą – priteisti ieškovui tik pusę (1150 Lt) mėnesinio abonentinio mokesčio sumos už 2009 m. birželio mėnesį suteiktas paslaugas. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė ieškovui visą sumą už ieškovo 2009 m. birželio mėnesį suteiktas paslaugas. Atsakovas remdamasis 2007-10-01 sudarytu su ieškovu Susitarimu dėl buhalterinio aptarnavimo 3.4.4. p. turėjo teisę reikalauti pateikti papildomas finansinės būklės ataskaitas. Įsipareigojimas teikti tokio pobūdžio ataskaitas raštu buvo įtvirtintas 2009-05-15 sudarytame Susitarimo protokole Nr. P2009-05-15-01. Apeliantas pažymi, jog finansinės būklės ataskaitinė informacija su sutartomis sudėtinėmis dalimis nebuvo gauta. Atsakovo nuomone, tokios informacijos nebuvimas įrodo, kad darbai atlikti ir įsipareigojimai vykdomi nepilna apimtimi.

13Birželio mėnesį neįvykdyti reikšmingiausi ieškovo įsipareigojimai – neapskaityta dalis pirkimo dokumentų, perduotų ieškovui iki 2009-07-07, valstybinėms institucijoms pateiktos ne visos ataskaitos, nepateikta reikalingos formos finansinės būklės ataskaita. Šių neįvykdytų įsipareigojimų faktas konstatuotas ir darbo komisijos, sudarytos 2009-07-14 pagal atsakovo direktoriaus įsakymą.

14Ieškovas 2009 m. liepos mėnesį atsakovo vardu VMI bei VSDFV Vilniaus skyriui pateikė patikslinančias deklaracijas dėl nuolat pasikartojančios klaidos apskaitant ir apmokestinant direktoriaus dienpinigius komandiruotėse. Kaip to pasekmė, VSDFV savo naudai priskaičiavo ir jau išreikalavo iš atsakovo 162 Lt 2 ct delspinigių. Kitos šiuo laikotarpiu padarytos klaidos vėliau buvo taisomos atsakovo kito finansininko. Atsakovo teigimu, šios aplinkybės, leidžia vertinti ieškovo 2009 m. birželio mėnesio atliktus darbus kaip nekokybiškus.

15Pirmosios instancijos teismas neištyrė įrodymų, liudijančių apie 2009 metų birželio mėnesį ne visa apimtimi suteiktas ir tam tikra dalimi nekokybiškas paslaugas.

16Apeliaciniai skundai netenkinami, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

17Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

18Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais.

19Byloje nustatyta, kad 2007 m. spalio 1 d. tarp šalių pasirašytas susitarimas dėl buhalterinio aptarnavimo (1 t., b.l. 15 - 17). Susitarta dėl paslaugų teikimo, jų apimties, kainos, atsiskaitymo tvarkos ir kitų esminių sąlygų. Paslaugų teikėjas (ieškovas) įsipareigojo už nustatytą mokestį vykdyti atsakovo (kliento) pilną buhalterinį aptarnavimą (susitarimo 1.1 punktas). Kiekvienos sutartį pasirašiusios šalies įsipareigojimai nurodyti susitarimo 3 punkte. Papildomu susitarimu, pasirašytu 2008 m. spalio 1 d. šalys pakeitė sąlygas, buvo padidinta paslaugų kaina – pagal 4.1. p. atsakovas įsipareigojo kiekvieną mėnesį pervesti į ieškovo nurodytą sąskaitą abonentinį mokestį už paslaugas, nurodytas Susitarimo 1.1.p. ir šis mokestis turėjo būti mokamas iš anksto už ateinantį mėnesį ir ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos. Už pavėluotą įsipareigojimų vykdymą ar netinkamą vykdymą nustatyti 0,2 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną (Susitarimo 5.4. p.).

202009 m. gegužės 15 d. buvo pasirašytas susitarimo protokolas, kuriuo UAB ,,Centro apskaita“ įsipareigojo reguliariai teikti nustatytos formos finansinės būklės ataskaitas apie praėjusį mėnesį, o atsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikti ieškovui visus buhalterinius dokumentus, reikalingus ataskaitų parengimui (b.l. 20-21).

21Susitarimas dėl buhalterinio aptarnavimo buvo nutrauktas 2009 m. liepos 17 d. abiejų šalių bendru sutarimu (1 t., b.l. 18).

22Tarp šalių nėra ginčo dėl tarp jų susiklosčiusių teisinių santykių kvalifikavimo, t.y. kad tarp šalių susiklostė atlygintinų paslaugų teikimo santykiai. Paslaugų sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.).

23Ieškinio reikalavimai pareikšti dėl dviejų neapmokėtų sąskaitų: 2009 m. birželio 8 d. sąskaitos - faktūros Nr. 586 dėl 2737 Lt abonentinio mokesčio apmokėjimo už 2009 m. birželio mėnesį (1 t., b.l. 42) ir 2009 m. liepos 15 d. sąskaitos - faktūros Nr. 627 dėl abonentinio mokesčio sumokėjimo už dalį liepos mėnesio (1 t., b.l. 43), tai yra iki 2009 m. liepos 17 d. paslaugų teikimo susitarimo nutraukimo.

24Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu toje dalyje, kurioje teismas nepriteisė ieškovui apmokėjimo už liepos mėnesį atliktus darbus, tuo tarpu atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, jog birželio mėnesį ieškovas dalies buhalterinių paslaugų nesuteikė, dėl to jam nepagrįstai priteistas pilnas apmokėjimas už birželio mėnesį.

25Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo UAB ,,Skaitmeninio sertifikavimo centras“ pasirašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. 586 dėl 2737 Lt abonentinio mokesčio apmokėjimo už 2009 m. birželio mėnesį patvirtina, jog ieškovas birželio mėnesį darbus atliko tinkamai ir laiku (1 t., b.l. 42). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Paslaugų teikimo sutarčiai esant dvišalei ir vienai sutarties šaliai – paslaugos teikėjui – įvykdžius sutartimi nustatytą įpareigojimą, kitai sutarties šaliai – klientui – atsiranda pareiga sumokėti už suteiktas paslaugas (CK 6.716 str. 1 d.). Taigi ieškovui birželio mėnesį suteikus atsakovui buhalterines paslaugas tinkamai ir laiku, ką patvirtina atsakovo parašas paminėtoje PVM sąskaitoje – faktūroje, atsakovui iškilo pareiga už jas apmokėti ką pagrįstai ir konstatavo pirmosios instancijos teismas.

26Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog ieškovas birželio mėnesį neįvykdė dalies įsipareigojimų – neapskaitė dalies pirkimo dokumentų, valstybinėms institucijoms pateikė ne visas ataskaitas, nepateikė reikalingos formos finansinės būklės ataskaitos. Apeliantas teigia, jog šias aplinkybes patvirtina 2009 m. liepos 14 d. UAB ,,Skaitmeninio sertifikavimo centras“ direktoriaus įsakymas Nr. 208 ir jo priedai, kuriame konstatuoti UAB ,,Centro apskaita“ neįvykdyti įsipareigojimai; 2009-09-03 VSDFV Vilniaus skyriaus pranešimas dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo ir priskaičiuotų delspinigių faktas; VMI mokesčių mokėtojo kortelės, kuriose matosi UAB ,,Centro apskaita“ vėlesni koregavimai ir dabartinio atsakovo finansininko koregavimai už UAB ,,Centro apskaita“ tvarkomą laikotarpį. Anot atsakovo šių įrodymų nevertino pirmosios instancijos teismas.

27Kolegija pažymi, jog kasacinis teismas ne kartą yra aiškinęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija „Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010;2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „ Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; kt.). Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas taip pat privalo vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis).

28Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas neįrodė ir bylos nagrinėjimo metu teismas nenustatė, jog ieškovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė įsipareigojimus už 2009 metų birželio mėnesį.

29Vertindama aukščiau nurodytus atsakovo įrodymus, kurie anot jo, patvirtina ieškovo nesuteiktas paslaugas birželio mėnesį, kolegija pažymi, jog atsakovo sudarytos darbo komisijos ieškovo atliktų paslaugų vertinimas yra šališkas, todėl objektyvios įrodinėjimo galios neturi. Tuo tarpu VSDFV priskaičiuotų delspinigių atsakovui faktas nepatvirtina, kad jie priskaičiuoti dėl ieškovo UAB ,,Centro apskaitai“ kaltės, dėl jo netinkamai suteiktų paslaugų. VMI mokesčių mokėtojo kortelės patvirtina, kad ieškovas tikslino tam tikrus duomenis, kas buhalterinėje apskaitoje yra savaime suprantamas dalykas, tačiau nesuteikia pagrindo daryti išvadą, kad ieškovas tam tikrų buhalterinių paslaugų nesuteikė ar jas suteikė nekokybiškai.

30Kolegija pažymi, jog atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai vertinami atsižvelgiant į visus byloje esančius įrodymus (CPK 185 str.) Taigi atsakovo pasirašyta paminėta PVM sąskaita – faktūra už birželio mėnesį paneigia atsakovo argumentus dėl dalies paslaugų nesuteikimo.

31Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas neįvykdė buhalterinės apskaitos darbų už 2009 m. liepos mėnesį, todėl atmetė ieškovo reikalavimą priteisti atlyginimą už šį mėnesį, ką ieškovas ginčija apeliaciniame skunde. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2009-07-16 šalys pasirašė perdavimo – priėmimo aktą (1 t., 153-154), iš kurio matyti, kad ieškovas perdavė atsakovui nesuvestus į apskaitą liepos mėnesį gautus dokumentus, kas, kolegijos vertinimu, patvirtina, jog apskaita liepos mėnesį padaryta nebuvo. Ieškovo argumentas, kad jis iki Sutarties nutraukimo dienos buvo oficialiai įgaliotas atstovauti atsakovą VMI, VSDFV bei kitose valstybinėse institucijose nereiškia, kad ieškovas suteikė atsakovui buhalterinės apskaitos paslaugas liepos mėnesį.

32Ieškovas apeliaciniame skunde tai pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje dėl procesinių palūkanų skaičiavimo nuo atitinkamo ieškovo prašymo įteikimo dienos. Kolegija pažymi, jog teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo pareikštų reikalavimų, sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų (CPK 265 str. 2 d.). Ši nuostata reiškia, kad bylos nagrinėjimo dalyką nustato šalys – teismas negali keisti nei ieškinio dalyko, nei pagrindo, taip pat priteisti ieškovui to, ko jis neprašė, išskyrus CPK nurodytas išimtis. Šios išimtys yra tik dėl tam tikrų kategorijų bylų (daugiausia susijusių su didesne viešojo intereso apsauga civiliniame procese). Kadangi ši byla nėra susijusi su didesne viešojo intereso apsauga, jai taikoma bendroji taisyklė – teismui neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas prašymą priteisti procesines palūkanas pateikė 2010-05-06 vykusio teismo posėdžio metu (2 t., b.l. 47, 43), šio reikalavimo nebuvo nei pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo, nei ieškinyje, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2010-05-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (2 t., b.l. 53).

33Dėl aukščiau nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 straipsnis), todėl išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliaciniai skundai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo teismo sprendimui panaikinti. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

34Netenkinus apeliacinių skundu, į valstybės pajamas iš apeliantų lygiomis dalimis priteistinos teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 7 Lt 35 ct (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti iš apeliantų UAB ,,Centro apskaita“ ir UAB ,,Skaitmeninio sertifikavimo centras“ po 3 Lt 68 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Centro apskaita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t.,... 4. Pabrėžia, kad ieškovo 2009 m. birželio, liepos mėnesiais atlikti darbai... 5. Atsakovas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ atsiliepimu į ieškinį... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 20 d. sprendimu ( 2 t.,... 7. Teismas pripažino, jog atsakovė UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“... 8. Teismas nurodė, kad ieškovė nepareiškė reikalavimo priteisti metines... 9. Apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 57-59) ieškovas UAB ,,Centro apskaita“ prašo... 10. Pirmosios instancijos teisme atsakovas neįrodė, kad darbai buvo netinkamos... 11. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu skaičiuoti palūkanas nuo... 12. Apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 65-69) atsakovas UAB ,,Skaitmeninio... 13. Birželio mėnesį neįvykdyti reikšmingiausi ieškovo įsipareigojimai –... 14. Ieškovas 2009 m. liepos mėnesį atsakovo vardu VMI bei VSDFV Vilniaus skyriui... 15. Pirmosios instancijos teismas neištyrė įrodymų, liudijančių apie 2009... 16. Apeliaciniai skundai netenkinami, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 17. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 18. Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo... 19. Byloje nustatyta, kad 2007 m. spalio 1 d. tarp šalių pasirašytas susitarimas... 20. 2009 m. gegužės 15 d. buvo pasirašytas susitarimo protokolas, kuriuo UAB... 21. Susitarimas dėl buhalterinio aptarnavimo buvo nutrauktas 2009 m. liepos 17 d.... 22. Tarp šalių nėra ginčo dėl tarp jų susiklosčiusių teisinių santykių... 23. Ieškinio reikalavimai pareikšti dėl dviejų neapmokėtų sąskaitų: 2009 m.... 24. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu toje dalyje,... 25. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo UAB ,,Skaitmeninio sertifikavimo... 26. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog ieškovas birželio mėnesį... 27. Kolegija pažymi, jog kasacinis teismas ne kartą yra aiškinęs, kad teismai,... 28. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas... 29. Vertindama aukščiau nurodytus atsakovo įrodymus, kurie anot jo, patvirtina... 30. Kolegija pažymi, jog atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai vertinami... 31. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas neįvykdė buhalterinės... 32. Ieškovas apeliaciniame skunde tai pat nesutinka su pirmosios instancijos... 33. Dėl aukščiau nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 34. Netenkinus apeliacinių skundu, į valstybės pajamas iš apeliantų lygiomis... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 36. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti... 37. Priteisti iš apeliantų UAB ,,Centro apskaita“ ir UAB ,,Skaitmeninio...