Byla 2-316-802/2012
Dėl rangos sutarties pripažinimo nutraukta dėl užsakovo kaltės ir kt

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant ieškovės UAB ,,Kelminta“ direktoriui Audriui Kelmonui, ieškovės atstovei advokato padėjėjai Tomai Sajienei, atsakovės UAB ,,Žemkasta“ atstovui adv. Zigmui Pečiuliui, viešame teismo posėdyje iš esmės išnagrinėjusi civilinę pagal ieškovės UAB ,,Kelminta“ ieškinį atsakovei UAB ,,Žemkasta“, dėl rangos sutarties pripažinimo nutraukta dėl užsakovo kaltės ir kt.,

Nustatė

2Ieškovė, patikslinusi priteistinas sumas, prašo priteisti jai iš atsakovės 20155,90Lt įsiskolinimą už atliktus darbus, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą bei priteisti iš atsakovo ieškovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas (T.1,b.l.2-12,T.2,b.l.55). Prašo teismo grąžinti permokėtą žyminio mokesčio dalį.

3Ieškovo direktorius reikalavimus teisme palaikė, prašė ieškinį tenkinti visiškai ir paaiškino, kad šalys pasirašė darbų sutartį, pagal kurią atsakovė pagrindus sutartyje numatytiems darbams atlikti ieškovei turėjo perduoti iki 07-11, taip pat turėjo sumokėti avansą. Tačiau pagrindai perduoti pavėlavus 67 dienas ir nelygūs, avanso buvo sumokėta tik dalis. Pagrindai buvo lyginami bendromis šalių jėgomis, atliekami darbai, kuriuos teko nutraukti dėl netinkamų oro sąlygų. Patvirtina, jog paskutinis sluoksnis buvo paplautas dėl lietaus, tačiau, direktoriaus teigimu, buvo apgadinta tik apie 5 proc. dangos. Dėl apgadinimų nugremžti užlieto sluoksnio nebūtų reikėję, tik tas vietas pataisyti. Atsakovė neprašiusi ištaisyti darbų trūkumų, nesiderėjusi dėl kitokio pobūdžio dangos liejimo ir nepranešusi apie sumanymą nugramdė ieškovės darbuotojų išlietus sluoksnius, parašė jog sutartį nutraukia ir sudarė susitarimą su kita įmone dėl darbų atlikimo.

4Ieškovo atstovė reikalavimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Teismui nurodė, kad ginčo objektas – rangos sutartis, jos vykdymas ir nutraukimas. Ieškovė turėjo atlikti darbus ir suteikti jiems 5 metų garantiją, o atsakovė turėjo atliktus darbus priimti ir už juos apmokėti. 2011-10-09 savivaldybės surašytas protokolas tvirtina, kad dangos tipą pasirinko pats atsakovas, o nuo to priklausė ir dangos įrengimo sąlygos. Darbų pradžia išimtinai priklausė tik nuo atsakovo, kuris pagrindus dangai kloti perdavė pavėlavęs ir tai turėjo esminės reikšmės. Pagrindai perduoti su trūkumais, kuriuos buvo būtina ištaisyti, o tai užtruko dar 2 savaites. Be to atsakovas nesumokėjo visos avanso sumos, kurią pagal sutartį turėjo sumokėti ir tai taip pat buvo esminis sutarties pažeidimas. Sutarties 2.4 p. šalys susitarė, kad darbai gali būti konservuojami ir tęsiami, kai tam bus tinkamas laikas. Pradėjus darbus oro sąlygos buvo tinkamos, vėliau ieškovė informavo atsakovę, kad reikia perkelti darbus tinkamesniam laikui. Atsakovė sutartį spalio 10 d. nutraukė vienašališkai, nesilaikydama jokių įstatymų reikalavimų, o dėl jos nutraukimo ir subrangovo pakeitimo buvo nuspręsta jau spalio 9d. Dangos spalvos, reikalavimai, buvo parinkti pagal viešąjį konkursą, kurį laimėjęs atsakovas ir samdė ieškovę. Dengiant dalimis, kaip siūlė atsakovė, nebūtų užtikrinta dangos kokybė. Savivaldybė raštą dėl termino nepratęsimo pateikė jau po pasitarimo, kai buvo nuspręsta keisti subrangovą, todėl mano, kad kitų išeičių niekas neieškojo. Išlietos dangos sluoksniai buvo pašalinti nepranešus apie tai ieškovei, nesudarant galimybės nei atlikti darbų apimčių fiksavimo, ar jų kokybės, nei jų pasiimti. Susitarusi su kitu rangovu atsakovė sutaupė 10000Lt, todėl nauda akivaizdi. Kadangi sutartį atsakovė nutraukė neteisėtai, privalo apmokėti už atliktus darbus ir atlyginti tokiu nutraukimu patirtą žalą.

5Atsakovės atstovas prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad procesiniuose dokumentuose ir kalbose buvo nutylėtos esminės aplinkybės kas yra kaltas, kad ieškovė neįvykdė sutarties ir dangą buvo patikėta išlieti kitai įmonei, kuri tą padarė. Sutartį pasiūlė ieškovė. Į ją buvo įtraukti tokie punktai, kurių šalys neketino vykdyti, pvz., darbų grafikas, kurio šalys nesiruošė rengti, darbų apmokėjimas etapais ir pan. Sutartyje buvo numatyta, kad darbus ieškovė atliks per 1 mėnesį. Darbų pradžios laikas buvo nesvarbus atsakovei, nes darbai turėjo būti padaryti iki 11 mėnesio, jis nebuvo svarbus ir ieškovei, nes danga į Lietuva, ieškovės nurodymu atvažiavo tik tuo metu, kai darbai pagal šalių sutartį 5 dienos kai jau turėjo būti baigti. Sutarties 2.4 p. aiškiai nurodo, kurios oro sąlygos yra nepalankios, kurios buvo žinomos atsakovui. Sniegas ir šaltis reiškia minusinę temperatūrą. Kad darbai galėjo būti atlikti rodo tai, kad danga vėliau buvo paklota. Atsakovė neprivalėjo žinoti, kad yra spec. sąlygos, kuriom esant danga negali būti įrengiama, tuo tarp ieškovė privalėjo. Rugsėjo 16 d. priimdama darbų frontą ieškovė jokių pretenzijų niekam nereiškė. Jau tą dieną buvo akivaizdu, kad iki rugsėjo pabaigos nieko daryti ieškovė negalės ir apie tai turėjo įspėti atsakovą, tačiau to nepadarė. Hidrometerologijos tarnybos raštas rodo, kad nuo rugsėjo 30 d. oro drėgnumas buvo 90 proc. Tą žinodama ieškovė vykdė darbus ir reikalavo už juos apmokėti. Spalio 9 d. susirinkusi komisija konstatavo, kad dar yra neišdžiūvęs spalio 1 d. užlietas sluoksnis, todėl buvo priimtas sprendimas nugramdyti ir lieti kitą dangą. Apie tai sužinojusi ieškovė parašė raštą, kad darbams yra netinkamos oro sąlygos. Tai reiškia, jog šiuo raštu ji konstatuoja, jog darbų atlikti negalės. Jei atsakovė būtų sutartį nutraukinėjusi įstatymo nustatyta tvarka, būtų patirti daug didesni nuostoliai, nes būtų neįvykdytas pagrindinis projektas, todėl reikalauti iš atsakovės tokio elgesio būtų neprotinga.

6Ieškinys (kartu su patikslintu reikalavimu) tenkintinas iš dalies.

7Byloje teismo nustatytos faktinės aplinkybės

8Nustatyta, kad šalys 2011-03-28 pasirašė Rangos sutartį Nr.2011-002 (toliau - Sutartis), kuria susitarė, kad Rangovas (ieškovė) iš savo medžiagų įrengs 4,5 mm storio sportinę dangą Courtsol Pro tipo (T.1,b.l.90) Smalininkų miesto bendruomenės infrastruktūros sutvarkymo darbų objekte, o Užsakovas (atsakovė) įsipareigojo tinkamai darbus priimti ir už juos apmokėti (T.1,b.l.14-15). Užsakovas šiuos darbus užsakė vykdydamas 2011-01-13 su Jurbarko savivaldybe laimėjus viešuosius pirkimus pasirašytą Rangos sutartį Nr. G1-8 (T.1,b.l.96-99). Tai reiškia, jog bylos šalis siejo statybos subrangos teisiniai santykiai (LR CK 6.650 str. 1 d., 6.681 str. 1 d.). Šalys susitarė, jog darbų atlikimo terminas – vienas mėnuo, kuris gali būti pratęsiamas griežtai neapibrėžtam laikotarpiui, esant Sutarties 2.3 ir 2.4 p. nustatytoms sąlygoms. Pagal šalių susitarimą atsakovė ieškovei privalėjo sumokėti 13420 Lt avansą (Sutarties 4.2. punktas, T.1,b.l.15), tačiau faktiškai sumokėjo tik 5000 Lt (T.1, b.l.18). Pagrindus atsakovė ieškovei perdavė pavėlavusi 67 dienas, t.y. 2011-09-16 (T.1,b.l.19). Ieškovė pradėjo darbus ir faktiškai atliko: išlygino pagrindą, kurio lyginimą dėl didelio kiekio sunaudotų medžiagų ir darbo jėgos sąnaudų skaičiuoja kaip atskirą sluoksnį, išliejo pirmą sistemos sluoksnį Resibase BP ir išliejo antrą sistemos sluoksnį Cushion Base S1. Pastarasis sluoksnis nedžiuvo. 2011-10-09 atsakovės ir Jurbarko savivaldybės atstovai, nepranešę ieškovei, surengė pasitarimą, kuriame buvo nutarta ieškovės užlietą sluoksnį nušveisti ir pasirinkti kitą aikštelės dangos tipą (T.2,b.l.51). 2011-10-10 atsakovės buveinėje šalys surengė susitikimą, kurio metu atsakovė siūlė ieškovei dalimis dengti aikštelę ir taip išlieti dangą (T.1,b.l.21, T.3, b.l. atsakovės darbuotojo E. M. parodymai). Ieškovė su tokiu pasiūlymu nesutiko, nurodė kad dalimis išlietai dangai duoti garantijos negalės (T.1,b.l.20). Atsakovė atidėti darbus tinkamesniam darbams atlikti laikui nesutiko, nurodė, kad tokio sutikimo nedavė viso projekto užsakovas – Jurbarko rajono savivaldybė. Laikotarpyje nuo 2011-10-09 iki 2011-10-21 (kadangi sutartyje data nėra tiksli) atsakovė sudarė naują subrangos sutartį su UAB ,,Dangų centras“, pagal kurią šį įmonė įsipareigojo įrengti multifunkcinę sporto lauko aikštelę, sportinės sistemos ELTAN N tipo (T.1, b.l.101-105). 2011-10-20 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad dėl to, jog ieškovė negali vykdyti darbų yra priimtas kitoks sprendimas (T.1,b.l.21), o 2011-10-21 atsakovė naujai subrangovei UAB ,,Dangų centras“ sumokėjo 10000 Lt avansą (T.1, b.l.107). 2011-10-26 ieškovė išsiuntė atsakovei pranešimą dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimo ir nustatė terminą iki 2011-11-10 ištaisyti trūkumus, kartu nurodant kad neištaisius nurodomų trūkumų ieškovė bus priversta sutartį nutraukti. Kartu ieškovė pateikė atsakovei atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą bei PVM sąskaitą faktūrą su joje nurodyta suma už faktiškai atliktus darbus (T.1,b.l.22-23). Ieškovė nurodė, kad šie veiksmai buvo atlikti pasekoje to, kad ji sužinojo, kad objhekte faktiškai jau yra ir tvarkosi kitas subrangovas. 2011-10-27 atsakovė pateikė raštą ieškovei, kuriame nurodė jog ji nutraukia sutartį nuo rašto parengimo datos 2011-10-27, grąžino ieškovei nepasirašytą ieškovės pateiktą darbų perdavimo priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą bei pareikalavo per 3 dienas sugrąžinti atsakovės ieškovei sumokėtą 5000 Lt avansą (T.1,b.l.26). Atliktų darbų rezultato priėmimo perdavimo atsakovė (užsakovė) neorganizavo (LR CK 6.694 str.), teismas nustatė, kad faktiškai to padaryti jau nebuvo galima, kadangi tuo metu, kai atsakovė dar rašė raštus ieškovei ji jau vedė derybas su kitu subrangovu, pasirašė su juo sutartį ir faktiškai ieškovės atliktų darbų rezultas, ieškovei nepranešus, jau buvo pašalintas (T.1,b.l.26,107, darbai atlikti iki 2011-11-04 T.1,b.l.106). Ieškovė, vadovaudamasi aukščiau nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, prašo nustatyti, jog rangos sutartis yra nutraukta dėl atsakovės kaltės, todėl prašo priteisti jai iš atsakovės atlyginimą už faktiškai atliktus darbus.

9Teismo nustatytų faktinių aplinkybių teisinis vertinimas

10Teismo nustatytos, faktinės aplinkybės, į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, atsakovo liudytojų E. M., V.Botyriaus ir A. V. parodymai rodo, kad atsakovė su Jurbarko rajono savivaldybe pasirašė rangos sutartį dėl didelės apimties parko sutvarkymo darbų atlikimo Jurbarko r. sav. teritorijoje, Smalininkų miestelyje. Darbai turėjo būti atliekami nuosekliai, juos pradedant nuo Nemuno upės ir traukiantis gilyn, Nemuno gatvės link. Sportinė danga, kurią turėjo įrengti ieškovė, ir dar keletas darbų, buvo vieni paskutiniųjų šiame objekte. Ieškovė nurodo, kad darbų pradžios datą sutartyje nustatė atsižvelgiant į tai, kaip atsakovė planavo užbaigti iki tol reikalingus atlikti tame objekte darbus (T.3,b.l.9). Atsakovės darbuotojas (liudytojas E. M.) patvirtino, kad reikalingi atlikti atskiri darbai buvo planuojami. Teismas sprendžia, kad rizika dėl darbų planavimo tenka atsakovei. Atsakovė nurodo, kad pagrindai ieškovei pavėluotai buvo perduoti todėl, kad jie nerado asfaltuotojo, su juo nepasirašė sutarties. Buvo aptarę žodžiu, kad asfaltavimo darbus atliks Marijampolės gatvių remontas, tačiau šie ir neturėjo kada, o atsakovas jų per daug ir nespaudė. Byloje liudytoju apklaustas atsakovės direktorius V.Botyrius parodė, kad sutartis su asfaltuotoju pasirašyta tik prieš šiam pradedant darbus. Kodėl tokia sutartis, nustatant joje konkrečius darbų atlikimo terminus bei atsakomybę už darbų neatlikimą laiku, nebuvo pasirašyta anksčiau, t.y. tuo metu, kai buvo pasirašomos kitos sutartys su subrangovais (su ieškove tas padaryta kovo mėnesį), atsakovės atstovai paaiškinti negalėjo. Nurodė, kad asfaltuoti reikėjo nedidelį plotą, todėl buvo sunku rasti norintįjį tą daryti, o radus jie spausti negalėjo, kad neatsisakytų ir džiaugėsi, kad iš viso sutiko. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovei perduotieji darbui pagrindai buvo su trūkumais (T.1,b.l.19,27), kuriuos, prieš atlikdama darbus, ieškovė privalėjo ištaisyti. Šalys pripažino, kad aikštelės asfaltas buvo ką tik išlietas, todėl 2 savaites darbų ieškovė vykdyti negalėjo, kadangi dėl išsiskiriančių riebalų nebūtų tinkamo medžiagų sukibimo. Šalys taip pat nurodė, kad perduoti pagrindai buvo šlifuojami, plaunami abiejų šalių jėgomis bei lyginami, kad būtų tinkami aikštelės dangos liejimui. Atsakovės liudytojas A. V., teismo apklausiamas patvirtino, kad ieškovės direktorius vis paragindavo perduoti pagrindus, kad galėtų pradėti darbus (,,sakydavo, jog būtų jau gerai darbus pradėti“), tačiau daugiau nieko nedarė, todėl viskas pokalbiais ir baigdavosi. Teismo nuomone, aukščiau nustatytos aplinkybės rodo, kad atsakovė veikė aplaidžiai, neskyrė pakankamai dėmesio turimiems tame objekte atlikti darbams planuoti, kad visi objekte numatyti atlikti darbai būtų savalaikiai baigti, nedėjo jokių pastangų ir nesudarė savalaikiai sutarties dėl asfalto dangos išliejimo, kuri buvo būtina, kad ieškovė galėtų laiku pradėti sutartyje numatytus darbus, todėl pagrindai ieškovei buvo perduoti pavėlavus, o šios per vėlai pradėti darbai sąlygojo tai, jog dėl pasikeitusio sezono ypatumų, darbai negalėjo būti užbaigti iki atsakovei reikalingo visų darbų atlikimo termino.

11Šalių pasirašyta sutartimi ieškovės darbų atlikimo terminas – 1 mėnuo, kuris, esant sutartyje numatytoms sąlygoms (netinkamai paruošti pagrindai, lietus, šaltis ar sniegas), gali būti pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuris būtinas darbams atlikti. Atsakovės atstovas nurodo, kad pagal darbų atlikimo eigą jiems kilo įtarimų, kad ieškovė darbų laiku baigti nespės, kadangi, jų nuomone, darbus ji atliko ne itin kvalifikuotai. Teismas sprendžia, kad atsakovė šios aplinkybės neįrodė. Vien tai, kad išlietas pirmas gumos sluoksnis nedžiuvo tokiais terminais, kokais turėjo išdžiūti, dar nerodo, kad ieškovė neturi kvalifikacijos tokiems darbams atlikti, juolab kad pastarąją patvirtina į bylą pateiktas pažymėjimas (T.2,b.l.5-6). Teismas taip pat nustatė, kad galutinio darbų atlikimo termino nesureikšmino nei viena iš bylos šalių ir atsakomybė už tai turi tekti atsakovei. Toks terminas nebuvo įtrauktas į šalių sutarties sąlygas, ieškovė apie ji sužinojo vėliau, tik iš bendro pobūdžio kalbų ir niekada nerbuvo akcentuojamas. Be to šalys numatė darbų atlikimo terminų pratęsimą neribotam laikui, atsakovė visiškai nesiskubino perduoti ieškovei pagrindus sutartyje iš anksto (prieš 4 mėnesius) šalių numatytu terminu ir vėlavo juos perduoti daugiau kaip 2 mėnesius, dėl to ieškovė galėjo pagrįstai tikėtis, kad sant nepalankioms oro sąlygoms ir dėl to negalint baigti darbus rudenį, pastarieji gali būti atidėti pavasariui (T.3,b.l.35-52), nesant jokių aplinkybių dėl kurių ji galėtų tikėtis, kad atsakovė vienašališkai atsisakys vykdyti sutartį, savo sąskaita užsakė darbams atlikti reikalingas medžiagas ir pradėjo darbus. Akivaizdu, jog iki to laiko, kol atsakovė be ieškovės žinios nesiėmė jokių veiksmų ieškovės jau atliktam darbo rezultatui pašalinti, ieškovė sutartį vykdė ir apie tai, kad gali nespėti darbų atlikti per mėnesį atsakovę informavo bei pareikalavo apmokėti už atliktus darbus tik po to, kai jų iš esmės nebeteko galimybės tęsti darbus dėl atsakovės veikų (nes objekte jau dirbo kitas atsakovės nusamdytas subrangovas, kuris pašaino ieškovės atliktą darbų rezultatą). Šitai leidžia spręsti, jog ieškovė galėjo tikėtis esant palankioms oro sąlygoms darbus tęsti, o to negalint padaryti, galėjo ieškoti būdų kaip juos baigti nenukeliant termino. Teismas sprendžia, jog vienašališkas sutarties nutraukimas pažeidžiant įstatymo nustatytą tvarką, nepranešimas ieškovei apie 2011-10-09 rengiamą pasitarimą, ieškovės atlikto darbo rezultato pašalinimas, nefiksuojant atliktų darbų kokybės, nesuteikiant ieškovei teisės atlikti ekspertizės įvykdytų darbų kokybei nustatyti (Sutarties 3.5. punktas, T.1, b.l.14), rodo kad atsakovė nesilaikė rangos šalims privalomos bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigos, nesirūpino kokius nuostolius dėl to patirs ieškovė. Pati būdama kalta dėl termino pradžios esminio praleidimo laikė, kad bet kokiomis priemonėmis įvykdyti sutartį, nenukeliant įvykdymo termino, yra vienos ieškovės reikalas, o šiai žaibiškai negalint rasti sprendimo, vienašališkai (nepasiūliusi ieškovei vietoj nebetinkamos liejimui dangos tipo dėl pasikeitusio sezono, lieti kitokio tipo dangą, kurią ieškovė nurodė taip pat turinti kvalifikaciją išlieti) priėmė sprendimą atliktą darbą panaikinti bei pasirinko kitą subrangovą gen. rangos sutarčiai įvykdyti. Atsakovei neįrodžius, kad ieškovė padarė esminį sutarties pažeidimą, laikytina kad ji sutartį vienašališkai nutraukė nepagrįstai. Teismas nesutinka su atsakovės atstovo argumentu, jog sutarties įvykdymas atsakovei nurodytu terminu bet kokiomis sąlygomis ar priemonėmis buvo vienos ieškovės reikalas, o atsakovė siūlydama dengti aikštelę dalimis tik iš geros valios stengėsi padėti. LR CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareiga, t. y. jei kyla kliūčių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis - užsakovas, rangovas ar subrangovas privalo imtis visų nuo jų priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Tinkamas šios pareigos įgyvendinimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 17 d. nutartis A. G. v. A. S. byloje Nr. 3K-3-396/2008; taip pat nutartis byloje 3K-3-496/2010). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė šios imperatyviosios įstatymo normos nesilaikė. Visus su šalių pasirašyta sutartimi susijusius klausimus ji sprendė savo nuožiūra, bemaž visiškai jų nederindama su ieškove. Nutraukus statybos rangos sutartį pasibaigė šalių prievolės, atsirado kitų teisės aktų ir sutarties nustatytų teisių ir pareigų bei teisinių padarinių (CK 6.221 straipsnis). Ir nors sutarties nutraukimo kaltės klausimas yra neaktualus nebelikus reikalo spręsti civilinės atsakomybės taikymo klausimo (LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-370/2010), jis vertintinas byloje kartu su kitais įrodymais, sprendžiant ieškinio tenkinimo visa apimtimi klausimą.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija savo nutartyse ne kartą yra konstatavusi, kad darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek specialiosiose (CK 6.694 straipsnis). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Tokią pareigą užsakovas turi ir tada, kai jis vienašališkai nutraukia statybos rangos sutartį ir rangovas negali toliau vykdyti sutartyje numatytų darbų (LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-138/2010), o taip ir tais atvejais, kai vienašališkai nutraukta statybos rangos sutartis, remiantis atliktų darbų nekokybiškumu. Pagal CK 6.671 straipsnį tais atvejais, kai nutraukiama rangos sutartis dėl to, kad rangovas darbą vykdo ne laiku, užsakovas turi teisę likusiems darbams atlikti sudaryti kitą rangos sutartį, prieš tai priėmęs jau atliktus darbus, o rangovas tokiu atveju turi teisę reikalauti sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. balandžio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje BUAB „Atnaša“ v. Vilnius savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-235/2005; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007, be kita ko, konstatavo ir tai, kad, net nutraukus rangos sutartį dėl rangovo kaltės, užsakovas turi pareigą sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Minėta, jog ieškovei faktiškai negalint toliau tęsti aikštelės įrengimo darbų, jis išrašė, pasirašė ir pateikė atsakovei darbų priėmimo – perdavimo aktą bei su tuo susijusią už atliktus darbus paskaičiuotą PVM sąskaitą faktūrą. Atsakovei pateiktas, ieškovės išrašytas darbų perdavimo aktas atitinka sutarties ir įstatymo nustatytas sąlygas, nėra atsakovės nuginčytas ir turi juridinę galią. LAT savo priimtose nutartyse ne kartą yra pabrėžęs, kad įstatymo norma, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra specialioji, taikoma išskirtinai esant statybos rangos santykiams kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutarties pareigas. Rangovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą. Užsakovas turi įrodyti, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Ieškovei vienašališku aktu perdavus atsakovei darbų rezultatą, o šiai nepasinaudojus teise tokį aktą ginčyti, tenka pareiga apmokėti ieškovei už šios iki sutarties nutraukimo faktiškai atliktus darbus (LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-496/2010).

13Teismo nustatyta faktiškai atliktų darbų apimtis ir pagal sutartį mokėtinų už atliktus darus sumų dydis

14Ieškovės direktorius nurodė, kad dideliu spaudimu nuplovus pagrindus ir juos išlyginus objekte buvo išlieti du sistemos sluoksniai. Kadangi pagrindai buvo nelygus ir dėl to ieškovė jų išlyginimui turėjo sunaudoti daug medžiagų išlyginimui bei įdėti tam daug darbo, už šį darbą prašo apmokėti kaip už atskirą sluoksnį. Atsakovė nurodo, kad iš viso buvo išlieti tik du sluoksniai, kartu liudytoju apklaustas jos direktorius V.Botyrius patvirtino, kad jie nėra kvalifikuoti šioje srityje, patys tokių darbų neatlieka. Atsakovės darbuotojas patvirtino, kad tokios kvalifikacijos neturėjo ir Jurbarko savivaldybės atstovas, kuris atlikio darbų prižiūrėtojo šiame objekte fukcijas. Teismas sprendžia, jog ieškovės direktoriaus nurodytos aplinkybės yra patvirtintos kitais byloje esančiais įrodymais, iš kurių seka, jog atsakovas yra pripažinęs, kad 2011-10-09 pasitarimo protokolo surašymo metu buvo neišdžiuvęs ieškovės užlietas gumos sluoksnis (protokolo 2.2 punktas, T.2,b.l.51), kuris, pagal ieškovės atliktą technologiją, yra antras sistemos sluoksnis, neskaitant lyginamojo Rezibeis BP sluoksnio, maišomo su kvarciniu smėliu ar cementu (ieškovės direktoriaus paaiškinimas T.2,b.l.55, 2 pusė, daiktinis įrodymas, T.1,b.l.90). Todėl ieškovės nurodomos aplinkybės dėl atliktų darbų apimties yra visiškai įrodytos. Pagal į bylą pateiktą PVM sąskaitą faktūrą už šiuos darbus ieškovė yra paskaičiavusi 25155,90 Lt atlygį, iš kurio, prašydama priteisti, minusuoja 5000 Lt atsakovės jai sumokėtą avansą. Teikdama paaiškinimus ieškovė nurodė, kad pažeisto Cushion base S1 sluoksnio nuolaida turėtų sudaryti apie 5 procentus, nes būtent tiek jo buvo pažeista dėl vietomis išplauto rišiklio (T.3,b.l.11, T.1,b.l.20). Atsakovė aplinkybių, kiek procentaliai užlietas gumos sluoksnis galėjo būti pažeistas, nenurodo, ieškovės nurodytų aplinkybių taip pat neginčija. Teismo posėdyje ieškovės atstovė paaiškino, kad nors ieškovė apskaičiuodama išlaidas įvertino 5 procentų nuolaidą, visgi priteisti prašo visą sumą šių 5 procentų neminusuodama, kadangi ji jau yra sumokėjusi valstybei už šią išrašytą sąskaitą pridėtinės vertės mokestį, todėl nesutinka prašomą priteisti sumą sumažinti. Teismas sprendžia, kad ieškovei pripažinus jog paskutinis jos atlikto gumos granulių užliejimo sluoksnis turėjo trūkumų ir ieškovė būtų turėjusi pareigą šį sluoksnį pataisyti, ieškovei iš atsakovės priteistina suma turi būti sumažinta netinkamai išlieto sluoksnio procentine verte, t.y. 435,59 Lt (7061,82 Lt + 1650Lt x 5 proc.). Dėl atsakovės argumentų, kad ieškovė nepagrįstai paskaičiavo atlygį už visą aikštelės lyginimą, kai tuo tarpu nelygumai, pasak atsakovės atstovo, sudarė tik 3 procentus visos aikštelės, teismas sprendžia, kad šie nepagrįsti. Į bylą pateikti pagrindų priėmimo perdavimo aktas bei balų telkšojimo schema rodo, kad perduodant pagrindus aikštelėje buvo užfiksuota 11 vandens telkšojimo vietų, kurių diametras didesnis nei 1 metras (T.1,b.l.19,27) ir kurios privalomai turėjo būti išlygintos iki ieškovei pradedant aikštelės įrengimo darbus. Todėl atsakovės atstovo argumentai, kad duobės sudarė tik apie 3 procentus aikštelės ploto yra akivaizdžiai nepagrįsti. Kita vertus pagrindo lyginimas reiškia jo lyginimą viso ploto atžvilgiu. Duobių išsidėstymas per visą aikštelės plotą, o ne vienoje vietoje, tik patvirtina, jog pagrindai buvo lyginami visos aikštelės ploto kontekste. Teismas atmeta ir atsakovės atstovo argumentus, jog kitos ieškovės pateiktos išlaidos yra ,,pritemptos“ prie reikalaujamos sumos, atstovo nuomone, galimai surašytos dabar, siekiant pagrįsti išlaidas. Teismas sprendžia, kad ieškovė pateikė tinkamus visas jos turėtas išlaidas vykdant Rangos sutartį tvirtinančius įrodymus, šie yra nuoseklūs, atitinka atliktus darbus bei darbų vykdymo eigoje panaudotas medžiagas (T.3,b.l.11-30). Teismas pritaria ieškovės atstovei, kad ieškovė pati planuoja kokias priemones ir kiek kartų ji naudos vykdydama tam tikrus darbus, net jei jos pagal savo prigimtį ir nėra vienkartinio naudojimo (atsakovės atstovo nurodyta liniuotė ar statinė) ir jas įtraukia į savo išlaidas. LR CK 6.645 str. 3 d. reglamentuoja, jog nesant kitokio šalių susitarimo rangovas savarankiškai nustato užsakovo užduoties įvykdymo būdus. Tai reiškia, jog tam jis savo nuožiūra, renkasi ir reikalingas darbams atlikti priemones bei jų panaudojimo būdus. Esant nustatytoms aplinkybėms likusioje dalyje ieškinys tenkintinas visa apimtimi ir iš atsakovės ieškovei priteistina 19720,31 Lt už iki sutarties nutraukimo ieškovės atliktus darbus.

15Skatinant greitesnį prievolės įvykdymą tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovės 6 procentų metines palūkanas už ieškovei priteistą sumą, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 2 d. ir 6.37 str. 2 d.).

16Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

17Ieškovė pateikė įrodymus, kad byloje turėjo 8179,42 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš kurių 2242Lt žyminis mokestis (T.1, b.l.13), 800 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos ir ieškinio parengimas (T.1,b.l.b.l.65,46,37,38,39), 4390,20 Lt už atstovavimą ir su tuo susijusias kitas išlaidas (T.1,b.l.78-79,80,81-82, T.2,b.l.46,47,48,49,79,80,81,82; T.3,b.l.63,64), 290,40 Lt už procesinių dokumentų vertimą (T.1,b.l.87-88, T.2,b.l.42), 456,82 Lt už Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM duomenų pateikimą (T.2,b.l.4) ir prašo jas priteisti iš atsakovės (T.3,b.l.61-62).

18Atsakovė pateikė įrodymus, kad byloje turėjo 8426,24 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 212,48 Lt už Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM duomenų pateikimą (T.2,b.l.112) bei 8213,76 Lt išlaidos, atsakovės sumokėtos byloje jai atstovavusiam advokatui (T.1, b.l.89, T.3, b.l.68-74) ir prašo jas priteisti iš ieškovės (T.3,b.l.66-67).

19Ieškinį tenkinus iš dalies bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos proporcingai tenkintų reikalavimų daliai (pirmas, neturtinis reikalavimas 100 proc., antras, turtinis reikalavimas 97,8/2,2; bendrai tenkinta 99 procentai reikalavimų). Sprendžiant iš šalių priteistinų išlaidų dydžio klausimą, vadovaujantis 2004m. balandžio 2 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, 1., 2., 2.1., 2.2., 2.5., 2.8., 3., 5., 7., 8.1., 8.2., 8.16., 8.17., 8.18., 9., 10. ir 11. punktais, įvertinus bylos pobūdį, advokato realiai posėdžiuose sugaištą laiką (11,5 val.), atsakovės negeranoriškumą spręsti ginčą taikiu, tarpusavio nuolaidų būdu, iš atsakovės ieškovei priteistina 5508,24 Lt bylinėjimosi išlaidų: 731 Lt žyminis mokestis (19720,31 Lt x 3 proc.+ 139 Lt už pirmąjį reikalavimą), 3245,24Lt išlaidos advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti (apskaičiuotos ir sumažintos, įvertinus aukščiau nurodytus kriterijus), 792 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo ir ieškinio parengimo išlaidos (800 Lt 0,99), ir 740 Lt kitos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos (747,22 Lt x 0,99). Proporcingai atimant iš šios sumos atsakovei iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos dydžiu (2551,26 Lt x 0,022), ieškovei iš atsakovės viso priteistina 5452 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 93 str. 1 ir 2 d.).

20Ieškovei sudarius naują rangos sutartį ir dėl to pašalinus dėl šalių sutarties neįvykdymo atsiradusius nuostolius bei sumažinus ieškinio reikalavimus, t.y. nebepalaikant reikalavimo priteisti iš atsakovės dėl sutarties neteisėto nutraukimo ieškovei padarytus nuostolius, permokėta žyminio mokesčio dalis – 1498 Lt, ieškovės prašymu (T.2,b.l.50,T.3,b.l.2) jai grąžintina. Permokėtą žyminio mokesčio dalį grąžinti pavestina LR VMI (LR CPK 87 str. 1 d. 1 p., 3 d.).

21Kadangi iš esmės patikslintas reikalavimas tenkintas visiškai, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ekonomiškumo principu, bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijęs su procesinių dokumentų įteikimu 35,40 Lt priteistinos iš atsakovės (LR CPK 93 str. 2 d., 96 str. 1 d., 2 d., 5 d., pažyma apie išlaidas, T.1, b.l.1).

22Vadovaudamasi virš išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 265 str. 1 d., 270str., 275 str. 1 d., 284 str. 1 d.,

Nutarė

23Ieškinį (kartu su patikslintu reikalavimu) tenkinti iš dalies.

24Pripažinti, kad 2011-03-28 tarp šalių sudaryta Rangos sutartis Nr. 2011-002, nutraukta dėl atsakovės UAB ,,Žemkasta“ kaltės.

25Priteisti iš atsakovės UAB ,,Žemkasta“ (į.k.151153718, gyv. Marijampolės m. Kauno g. 146, a/s Nr.LT62 7300 0100 0233 7707, Swedbank,AB) 19720,31 Lt (devyniolika tūkstančių septynis šimtus dvidešimt litų, 31 ct) už iki sutarties nutraukimo ieškovės atliktus darbus, 6 (šešių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą - 19720,31 Lt (devyniolika tūkstančių septynis šimtus dvidešimt litų, 31 ct), nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-11-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5452Lt (penkis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB ,,Kelminta“ (į.k.134030713, buveinės adresas Kaunas Taikos pr. 34-42, a.s. Nr. LT13 7300 0100 0227 0107, Swedbank, AB).

26Priteisti iš atsakovės UAB ,,Žemkasta“ (į.k.151153718, gyv. Marijampolės m. Kauno g. 146, a/s Nr.LT62 7300 0100 0233 7707, Swedbank,AB) 35,40 Lt (trisdešimt penkis litus, 40 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

27Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, grąžinti ieškovei UAB ,,Kelminta“ (į.k.134030713, buveinės adresas Kaunas Taikos pr. 34-42, a.s. Nr. LT13 7300 0100 0227 0107, Swedbank, AB) 2011-11-14 mokėjimo nurodymu Nr.2 sumokėto žyminio mokesčio dalį – 1498 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus).

28Sprendimo nuorašą per 5 dienas išsiųsti neatvykusiems jo išklausyti asmenims.

29Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė,... 2. Ieškovė, patikslinusi priteistinas sumas, prašo priteisti jai iš atsakovės... 3. Ieškovo direktorius reikalavimus teisme palaikė, prašė ieškinį tenkinti... 4. Ieškovo atstovė reikalavimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Teismui... 5. Atsakovės atstovas prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi... 6. Ieškinys (kartu su patikslintu reikalavimu) tenkintinas iš dalies. ... 7. Byloje teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 8. Nustatyta, kad šalys 2011-03-28 pasirašė Rangos sutartį Nr.2011-002 (toliau... 9. Teismo nustatytų faktinių aplinkybių teisinis vertinimas... 10. Teismo nustatytos, faktinės aplinkybės, į bylą pateikti rašytiniai... 11. Šalių pasirašyta sutartimi ieškovės darbų atlikimo terminas – 1 mėnuo,... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 13. Teismo nustatyta faktiškai atliktų darbų apimtis ir pagal sutartį... 14. Ieškovės direktorius nurodė, kad dideliu spaudimu nuplovus pagrindus ir juos... 15. Skatinant greitesnį prievolės įvykdymą tenkintinas ieškovės reikalavimas... 16. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 17. Ieškovė pateikė įrodymus, kad byloje turėjo 8179,42 Lt bylinėjimosi... 18. Atsakovė pateikė įrodymus, kad byloje turėjo 8426,24 Lt bylinėjimosi... 19. Ieškinį tenkinus iš dalies bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos... 20. Ieškovei sudarius naują rangos sutartį ir dėl to pašalinus dėl šalių... 21. Kadangi iš esmės patikslintas reikalavimas tenkintas visiškai, vadovaujantis... 22. Vadovaudamasi virš išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 265 str. 1 d.,... 23. Ieškinį (kartu su patikslintu reikalavimu) tenkinti iš dalies.... 24. Pripažinti, kad 2011-03-28 tarp šalių sudaryta Rangos sutartis Nr. 2011-002,... 25. Priteisti iš atsakovės UAB ,,Žemkasta“ (į.k.151153718, gyv. Marijampolės... 26. Priteisti iš atsakovės UAB ,,Žemkasta“ (į.k.151153718, gyv. Marijampolės... 27. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos,... 28. Sprendimo nuorašą per 5 dienas išsiųsti neatvykusiems jo išklausyti... 29. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...