Byla e2-20686-800/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Veritas Invest Goup“ atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bedrovės „Gribžiniai“ ir bankroto administratorės uždarosios akcinės bedrovės „Gribžiniai“ ieškinį atsakovui R. L. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai ieškiniu prašė: 1) priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – BUAB) „Veritas Invest Goup“ iš atsakovo R. L. 9948,84 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Gribžiniai“ 7000,00 Eur administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Ieškinyje nurodė, kad 2016-10-17 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2483-260/2016 pagal VMI pareiškimą UAB „Veritas Invest Group“ iškėlė bankroto bylą. Minėta nutartimi bankrutavusios įmonės administratoriumi paskirtas V. T., įmonės valdymo organai buvo įpareigoti per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 2016-11-08 Kauno apygardos teismo nutartimi bankroto administratorius V. T. buvo atstatydintas iš bankroto administratoriaus pareigų ir BUAB „Veritas Invest Group“ bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Gribžiniai“, įgaliotas asmuo I. L. (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo eil. Nr. B-FA505). Bankroto administratorius buvo susisiekęs su pirmuoju BUAB „Veritas Invest Group“ bankroto administratoriumi, kuris nurodė, jog įmonės valdymo organai jam neperdavė jokio įmonės turto ir dokumentų. Aukščiau minėtų teismo įpareigojimų atsakovas iki šiol nėra įvykdęs ir bankrutavusios įmonės turto bei dokumentų nėra perdavęs administratoriui. Nuo 2010-11-17 vieninteliu likviduojamos BUAB „Veritas Invest Group“ vadovu iki bankroto administratoriaus paskyrimo buvo R. L.. JAR duomenimis atsakovas nuo 2010-11-17 iki dabar yra vienintelis bankrutavusios ir likviduojamos įmonės akcininkas. Bankroto administratorius, atlikdamas viešai skelbiamų dokumentų analizę, nustatė, jog UAB „Veritas Invest Group“ savo veiklos laikotarpiu Juridinių asmenų registrui pateikė metinę finansinę atskaitomybę tik vieną kartą: 2012-02-24 už 2011 metus. Iš įmonės balanso matyti, kad 2010 metais UAB „Veritas Invest Group“ turėjo turto už 9808,00 Lt, o įsipareigojimų 262,00 Lt sumai. 2011 metais bendrovės finansinė padėtis pagerėjo ir buvusio turto vertė siekė 75570,00 Lt, o įsipareigojimų 3342,00 Lt sumai. Taigi 2011 metais įmonė buvo moki. Nuo 2012 metų iki bankroto bylos iškėlimo teisme Juridinių asmenų registrui UAB „Veritas Invest Group“ finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo teikiami. Kadangi atsakovas nevykdė pareigos kasmet teikti Juridinių asmenų registrui metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2012 metų, nebuvo išviešinta bankrutavusios įmonės finansinė padėtis bei šiuo metu yra sunkiau nustatyti laikotarpį nuo kurio įmonė tapo nemokia. Apie prastą įmonės finansinę padėtį turėjo būti ir buvo žinoma jos valdymo organui ir akcininkui R. L., kuris nesiėmė jokių priemonių tam, kad įmonės mokumas būtų atkurtas bei nevykdė įstatyme nustatytos pareigos inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. Kadangi bankroto administratoriui neperduoti jokie bankrutavusios įmonės dokumentai ir turtas, jis neturi galimybės patikrinti, ar bankrutavusios įmonės turtas nebuvo perkeltas į kitas įmones, ar nebuvo kitaip išvaistytas. Kauno apygardos teismas 2016-11-30 nutartimi c. b. Nr. eB2-2483-260/2016 patvirtino 900,00 Eur sumą administravimo išlaidoms iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 7000,00 Eur administravimo išlaidų suma. 2017-03-17 Kauno apygardos teismas nutartimi BUAB „Veritas Invest Group“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama. Taip pat teismas patvirtino bankrutavusios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 9948,84 Eur sumai. Bankrutavusios įmonės žala, kurią įmonė patyrė dėl to, kad jos vadovas (valdymo organas) ir akcininkas laiku nesikreipė į teismą ir neinicijavo bankroto bylos iškėlimo bei pažeidė kitus teisės aktų reikalavimus, laikytina bankroto byloje patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma - 9948,84 Eur. Kadangi bankrutavusi įmonė neturi jokio turto teismo ir administravimo išlaidų padengimui, už šių išlaidų apmokėjimą yra atsakingas buvęs įmonės vadovas ir savininkas. Bankroto administratoriui priteistina 7000,00 Eur dydžio patvirtinta administravimo išlaidų suma. Atsakovo, kaip įmonės vadovo ir akcininko neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad: 1) per 15 dienų terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos jis neperdavė administratoriui visų įmonės dokumentų ir turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis; 2) VĮ „Registrų centras“ nebuvo tinkamai kasmet teikiami finansinės atskaitomybės dokumentai; 3) neįvykdė įstatymo numatytos pareigos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d. pagrindu. Atsakovo, kaip įmonės vadovo ir akcininko padaryta žala pasireiškė tuo, kad atsakovui nevykdant įstatymų numatytų pareigų: nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, Juridinių asmenų registrui neteikiant finansinės atskaitomybės dokumentų, nevykdant teismo nutarties bei nerūpestingai ir aplaidžiai valdant įmonę, ja nesirūpinant bankrutavusi įmonė ir jos kreditoriai patyrė žalos. Neperduoti jokie įmonės dokumentai bei turtas, dėl ko įmonė neturi galimybės padengti net bankroto administravimo išlaidų. Priežastinis ryšys - šiuo atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovo neveikimo ir atsiradusios žalos. Atsakovui netinkamai vykdant anksčiau nurodytas pareigas, neinicijavus bankroto bylos iškėlimo įmonei ir neužtikrinus dokumentų bei turto perdavimo bankroto administratoriui - įmonei buvo padaryta žala. Atsakovui rūpestingai ir apdairiai stebėjus įmonės finansinius rodiklius ir laiku inicijavus bankroto bylą būtų užkirstas kelias administravimo išlaidų bei įmonės įsiskolinimų susidarymui, kurių padengimui įmonė šiuo metu neturi turto. Atsakovo kaltė šiuo atveju yra preziumuojama. Teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas ir savininkas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, galima pagrįstai teigti, jog egzistuoja visos būtinos civilinės atsakomybės kilimo sąlygos, todėl atsakovui taikytina civilinė atsakomybė ir iš atsakovo priteistina įmonės patirta žala. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 11 d. nustatyta, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis i teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininku) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) administratoriui atsako solidariai. Įmonės vadovas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo - nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis į teismą, finansiniams rodikliams rodant įmonės faktinį nemokumą, tačiau nelaukiant, kol įmonėje faktiškai neliks turto, administravimo išlaidos būtų apmokėtos iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, jis būtų įpareigotas įmokėti į depozitą pinigų sumą, reikalingą administravimo išlaidoms padengti, tad šiuo atveju taip pat administravimo išlaidos būtų apmokėtos.

6Ieškovų atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

7Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką atsakovas buvo informuotas procesinius dokumentus įteikiant viešo paskelbimo būdu, paskelbus pranešimą interneto tinklalapyje www.teismai.lt

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš byloje elektronine forma pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-10-17 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2483-260/2016 pagal VMI pareiškimą UAB „Veritas Invest Group“ iškėlė bankroto bylą (e. b. l. 26-27). 2016-11-08 Kauno apygardos teismo nutartimi BUAB „Veritas Invest Group“ bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Gribžiniai“ (e. b. l. 28-29). Kauno apygardos teismas 2016-11-30 nutartimi bankroto byloje patvirtino 900,00 Eur sumą administravimo išlaidoms iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą (e. b. l. 10-12). 2017-02-06 Pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 7000,00 Eur administravimo išlaidų suma (e. b. l. 14-17). 2017-03-17 Kauno apygardos teismas nutartimi BUAB „Veritas Invest Group“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama, patvirtino patikslintą bankrutavusios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 9948,84 Eur sumai (e. b. l. 18-19). Iš valstybės įmonės „Registrų centras“ juridinių asmenų registro 2016-11-10 išplėstinio išrašo (e. b. l. 23-25) nustatyta, kad atsakovas R. L. nuo 2010-11-22 buvo paskirtas UAB „Veritas Invest Group“ vadovu, nuo 2010-11-24 tapo UAB „Veritas Invest Group“ vieninteliu akcininku. Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Veritas Invest Group“ paskutinė finansinė atskaitomybė už 2011 metus buvo pateikta 2012-02-24, daugiau duomenų apie finansinių dokumentų pateikimą nėra.

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, dalyvio pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme (redakcija galiojusi nuo 2012-03-01 iki 2012-06-30). ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui ar dalyviui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas, dalyvis prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Įmonės tapimo nemokia laikotarpiu ĮBĮ nebuvo tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas <...> privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.). Todėl šios bylos aplinkybių kontekste aiškinant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, konstatuotina, kad įmonės vadovas ar dalyvis, esant įmonės nemokumo faktui, privalėjo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

11Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokiai pareigai atsirasti, šios bylos atveju – įmonės nemokumo fakto atsiradimą.

12Iš 2016-10-17 Kauno apygardos teismas nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2483-260/2016 matyti, jog įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia nuo 2011 m. pabaigos, įmonėje apdraustų asmenų nėra, įmonė nemoka valstybei privalomų mokesčių. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Veritas Invest Group“ jau nuo 2011 m. turėjo įsiskolinimų, įmonės finansinė padėtis pagerėjusi nebuvo, tikėtina, kad UAB „Veritas Invest Group“ buvo nemoki nuo 2012 m.

13Teismo vertinimu atsakovas R. L., būdamas atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, galėjo ir turėjo žinoti, kokia yra įmonės finansinė padėtis, nes jis buvo susipažinęs su įmonės finansiniais dokumentais, o būdamas rūpestingas ir veikdamas atidžiai, nustatęs sunkią įmonės turtinę padėtį ir jos nemokumą, galėjo ir turėjo kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė. Atsakovas R. L. neginčijo įmonės nemokumo teismo nutartyje iškelti bankroto bylą nurodytu laikotarpiu. Šios faktinės aplinkybės leidžia konstatuoti, kad UAB „Veritas Invest Group“ vadovas R. L. laiku nesikreipė su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, t. y., atliko neteisėtus veiksmus (neveikimą).

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.).

15Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas R. L. buvo įmonės vadovas ir akcininkas, teismas daro išvadą, jog jam neginčijamai teko pareiga tiek pateikti įmonės finansines ataskaitas juridinių asmenų registrui, tiek ir vykdyti Kauno apygardos teismo 2016-10-17 nutartyje nurodytas pareigas - per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių teismas daro išvadą, jog atsakovas minėtos pareigos taip pat neįvykdė – įmonės turtas ir finansinė atskaitomybė bankroto administratoriui nebuvo perduoti, įmonės finansinės ataskaitos nebuvo teikiamos juridinių asmenų registrui nuo 2012 metų. Teismas vertina, kad atsakomybė dėl to, jog įmonė neviešino savo finansinės padėties juridinių asmenų registre, bankroto administratoriui nebuvo perduoti įmonės dokumentai tenka atsakovui R. L., ir minėtos pareigos nebuvo atliktos tik dėl šio asmens (atsakovo) neteisėtų veiksmų.

16Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuotolių atlyginimo principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė yra ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2012).

17Teismas daro išvadą, kad atsakovui nevykdant įstatymų numatytų pareigų: nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, Juridinių asmenų registrui neteikiant finansinės atskaitomybės dokumentų, nevykdant teismo nutarties bei nerūpestingai ir aplaidžiai valdant įmonę, ja nesirūpinant bankrutavusi įmonė ir jos kreditoriai patyrė žalos. Neperduoti jokie įmonės dokumentai bei turtas, dėl ko įmonė neturi galimybės padengti net bankroto administravimo išlaidų.

18Įmonės vadovo (atsakovo) neatsakingumas, aplaidumas ar įmonės dokumentų praradimas dėl ko laiku nepastebimas įmonės nemokumas laikytinas pakankamu pagrindu įmonės vadovo ar/ir dalyvio civilinės atsakomybės taikymui.

19Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovo neveikimo ir atsiradusios žalos. Atsakovui netinkamai vykdant anksčiau nurodytas pareigas, neinicijavus bankroto bylos iškėlimo įmonei ir neužtikrinus dokumentų bei turto perdavimo bankroto administratoriui - įmonei buvo padaryta žala. Atsakovui rūpestingai ir apdairiai stebėjus įmonės finansinius rodiklius ir laiku inicijavus bankroto bylą būtų užkirstas kelias administravimo išlaidų bei įmonės įsiskolinimų susidarymui, kurių padengimui įmonė šiuo metu neturi turto.

20Teismui nustačius, kad atsakovas R. L. atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir šios prezumpcijos atsakovas byloje nepaneigė.

21Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidu sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013).

22ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis i teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininku) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) administratoriui atsako solidariai.

23Byloje yra nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2016-11-30 nutartimi patvirtino 900,00 Eur sumą administravimo išlaidoms padengti (e. b. l. 10-12), o pakartotinis kreditorių susirinkimas 2017-02-06 patvirtino 7000,00 Eur sumą UAB „Veritas Invest Group“ bankroto administravimo išlaidoms (e. b. l. 14-17). Duomenų, jog būtų buvę asmenų, prieštaraujančių dėl bankroto administravimo išlaidų, nėra. Bylos nagrinėjimo metu šių išlaidų dydžio taip pat niekas neginčijo.

24Įmonės vadovas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo - nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, todėl iš atsakovo yra priteistinos administravimo išlaidos bankroto administratoriui.

25Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla piniginės prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovams įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis nurodytais motyvais, ieškovams iš atsakovo priteistina 5 proc. metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

26Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovės UAB „Gribžiniai“ patirtos bylinėjimosi išlaidos – 50,00 Eur advokato pagalbos išlaidų (e. b. l. 8, 9) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

27Valstybei iš atsakovo priteistina 381,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

29Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

30Priteisti iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) 9948,84 Eur (devynis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 84 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017-07-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės likviduojamos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Veritas Invest Goup“, juridinio asmens kodas 302564650, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bedrovės „Gribžiniai“, juridinio asmens kodas 304059458, naudai.

31Priteisti iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) 7000,00 Eur (septynis tūkstančius eurų 00 ct) administravimo išlaidų, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017-07-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų 00 ct) advokato pagalbos išlaidų, ieškovės uždarosios akcinės bedrovės „Gribžiniai“, juridinio asmens kodas 304059458, naudai.

32Priteisti iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) 381,00 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 00 ct) žyminio mokesčio valstybei. Bylinėjimosi išlaidas valstybei sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

33Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovai ieškiniu prašė: 1) priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2016-10-17 Kauno apygardos teismas nutartimi... 6. Ieškovų atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti... 7. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 9. Iš byloje elektronine forma pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 10. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8... 11. Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą... 12. Iš 2016-10-17 Kauno apygardos teismas nutarties civilinėje byloje Nr.... 13. Teismo vertinimu atsakovas R. L., būdamas atsakingas už įmonės apskaitos... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 15. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas R. L. buvo įmonės vadovas ir akcininkas,... 16. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1... 17. Teismas daro išvadą, kad atsakovui nevykdant įstatymų numatytų pareigų:... 18. Įmonės vadovo (atsakovo) neatsakingumas, aplaidumas ar įmonės dokumentų... 19. Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp... 20. Teismui nustačius, kad atsakovas R. L. atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius... 21. Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti... 22. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad prisiėmęs riziką... 23. Byloje yra nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2016-11-30 nutartimi... 24. Įmonės vadovas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo -... 25. Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 26. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovės UAB... 27. Valstybei iš atsakovo priteistina 381,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 29. Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 30. Priteisti iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) 9948,84 Eur (devynis... 31. Priteisti iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) 7000,00 Eur (septynis... 32. Priteisti iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) 381,00 Eur (tris šimtus... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...