Byla 2S-595-125/2014
Dėl skolos iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Gerilita“ išieškojimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių būstas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių būstas“ pareiškimą dėl skolos iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Gerilita“ išieškojimo,

Nustatė

2kreditorė CPK XXIII skyriaus nustatyta tvarka pateikė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriame prašė išieškoti iš skolininkės 468,77 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 11,00 Lt žyminio mokesčio, 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir 72,60 Lt už UAB „Skolos Lt“ suteiktas teisines paslaugas, rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-01-06 įsakymu nutarė kreditorei išieškoti iš skolininkės 468,77 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 11,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

42014-01-06 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas netenkino kreditorės prašymo dėl 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir 72,60 Lt už UAB „Skolos Lt“ suteiktas teisines paslaugas, rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, išieškojimo. Teismas nurodė, jog kreditorė nepateikė teismui jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad ji šioje byloje yra sumokėjusi 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane. Teismas taip pat netenkino kreditorės prašymo priteisti 72,60 Lt už UAB „Skolos Lt“ suteiktas teisines paslaugas, motyvuodamas tuo, jog prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų parengimą priskirtinos prie atstovavimo išlaidų. Vilniaus apygardos teismas 2013-02-28 nutartyje byloje Nr. 2A-658-567/2013 yra pažymėjęs, jog juridinį asmenį byloje gali atstovauti CPK 55 str. bei 56 str. nurodyti asmenys, tarp kurių nėra kito juridinio asmens, todėl išlaidos dėl paslaugų teikimo nepriskirtinos prie būtinųjų bylos vedimo išlaidų (CPK 88 str.). Kreditorė prašo priteisti bendrovei 72,60 Lt už suteiktas teisines paslaugas, rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, tačiau teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo pateikė kreditorės darbuotoja A. D., turinti aukštąjį teisinį išsilavinimą ir gaunanti atlygį už savo darbo funkcijų atlikimą. Duomenų apie tai, kad kreditorę byloje atstovauja ir UAB „Skolos LT“, nėra.

5Atskiruoju skundu kreditorė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-06 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog Nekilnojamojo turto registro duomenys teikiami pagal įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose nustatytą tvarką bei su paslaugų gavėjais sudarytas sutartis. Duomenų gavėjui nesilaikant jam nustatytų įsipareigojimų, duomenų teikimas nedelsiant sustabdomas arba nutraukiamas, todėl neapmokėjus sąskaitų pagal sutartyje numatytą tvarką naudojimasis duomenimis tampa nebeįmanomas. Vien faktas, kad Nekilnojamojo turto registro išrašas buvo pateiktas kartu su procesiniais dokumentais, patvirtina, kad už minėtų duomenų gavimą atsiskaitoma pagal sutartis. Išlaidas už UAB „Skolos Lt“ suteiktas paslaugas rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo patvirtina 2010-11-02 teisinių paslaugų teikimo sutartis Nr. 2010-S-8A, teisinių paslaugų priėmimo-pardavimo aktas, PVM sąskaita-faktūra ir mokėjimo nurodymas, patvirtinantis mokėjimą už suteiktas paslaugas.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

8Atkreiptinas dėmesys, jog nors apeliantė rezoliucinėje atskirojo skundo dalyje prašo panaikinti 2014-01-06 teismo įsakymo dalį, tačiau iš atskirojo skundo preambulės bei aprašomosios dalies argumentų ir motyvų matyti, jog apeliantė ginčija 2014-01-06 nutartį, kuria atsisakyta priteisti bylinėjimosi išlaidas, todėl atskirojo skundo rezoliucinėje dalyje netiksliai suformuluotas reikalavimas laikytinas formalia skundo klaida, kuri netrukdo peržiūrėti pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais.

9Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su apeliantės atskirojo skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino kreditorės prašymo priteisti kaip bylinėjimosi išlaidas 72,60 Lt, sumokėtų UAB „Skolos Lt“.

10Iš dokumentų, pridėtų prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo, matyti, kad kreditorė teismui pateikė UAB „Skolos Lt“ sąskaitą-faktūrą, išrašytą kreditorei už teisines paslaugas rengiant pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, jog PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta suma sumokėta, paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, iš kurio matyti, jog UAB „Skolos Lt“ rengė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo išieškant skolą iš UAB „Gerilita“, 2010-11-02 Teisinių paslaugų sutartį Nr. 2010-S-8A, kurioje nurodytos teisinių paslaugų kainos. Šie įrodymai pakankami daryti išvadą, kad kreditorė, rengdama pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, pasinaudojo UAB „Skolos Lt“, kaip juridinio asmens, vykdančio tam tikrą ūkinę komercinę veiklą, teikiamomis teisinėmis paslaugomis.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005-05-02 konsultacijoje Nr. A3-127 yra nurodęs, jog kai procesinius dokumentus teismui rengia asmuo, vykdantis teisėtą veiklą (individualią veiklą pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 10 straipsnį; juridinis asmuo, vykdantis įstatuose ar kituose dokumentuose numatytą veiklą (CK 2.47 straipsnis)), šalies turėtos išlaidos dėl procesinių dokumentų rengimo gali būti priskiriamos prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, numatytų CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Teismas, spręsdamas dėl šių išlaidų priteisimo, turi įvertinti, ar šios išlaidos yra būtinos ir racionalios, ar jos pagrįstos byloje esančiais rašytiniais įrodymais, t. y. mokėjimo dokumentais (PVM sąskaitomis faktūromis, kvitais ir kt.).

12Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso nustatytus reikalavimus, jam parengti yra reikalingos teisinės žinios. Kreditorė turi teisę rinktis, koks asmuo teiks nurodyto pobūdžio teisines paslaugas. Teisinių paslaugų sutartimi Nr. 2010-S-8A kreditorė įgalinimus rengti pareiškimus dėl teismo įsakymų išdavimo suteikė UAB „Skolos Lt“. Nors pirmosios instancijos teismas nurodo, jog pareiškimas pasirašytas kreditorės atstovės A. D., t.y. asmens, turinčio aukštąjį teisinį išsilavinimą ir gaunančio atlygį už savo darbo funkcijų atlikimą, tačiau vien tas faktas, jog, kaip juridinio asmens atstovas pasirašo asmuo, turintis teisinių žinių, neatima iš kreditorės teisės rinktis, kuris asmuo teiks jam procesinių dokumentų rengimo paslaugas. Šios aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad kreditorės prašomos priteisti išlaidos buvo būtinos.

13Išlaidų racionalumas yra vertinamojo pobūdžio aplinkybė. Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.6. punkte nustatytas maksimalus atlyginimo dydis už pareiškimo išduoti teismo įsakymą parengimą – 0,5 minimalios mėnesinės algos, kuri pareiškimo parengimo dieną buvo 1000 Lt, todėl maksimalus dydis sudarytų 500 Lt. Kreditorės prašoma priteisti 72,60 Lt suma neviršija nustatyto maksimalaus dydžio, nėra neprotingai didelė, todėl tokios išlaidos laikytinos racionaliomis CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto prasme.

14Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog kreditorės prašomos priteisti 72,60 Lt išlaidos už teisines paslaugas buvo būtinos, racionalios, yra pagrįstos byloje esančiais įrodymais, todėl yra pagrindas šias išlaidas priskirti prie būtinų ir pagrįstų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 79 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

15Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria atsisakyta priteisti 3 Lt už paiešką Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, nes kreditorė nepateikė teismui jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad ji šioje byloje yra sumokėjusi 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, taip pat byloje nėra ir atskirajame skunde nurodyto Nekilnojamojo turto registro išrašo.

16Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis byloje priimtas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-06 teismo įsakymas jau yra įsiteisėjęs, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis naikintina ir 72,60 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas išspręstinas iš esmės, jas priteisiant apeliacinėje instancijoje (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 339 straipsnis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

18panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-01-06 nutarties dalį, kuria atsisakyta priteisti 72,60 Lt bylinėjimosi išlaidų, ir išspręsti klausimą iš esmės: priteisti kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių būstas“ iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Gerilita“ 72,60 Lt (septyniasdešimt du litus Lt 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai