Byla 2-994/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Gerilita“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1170-459/2014 pagal ieškovės V. R. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gerilita“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė V. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 2-3), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Gerilita“ 278 021 Lt skolą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nepakankant, areštuoti atsakovo turtines teises bei kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 278 021 Lt sumai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2014-03-27 nutartimi (b. l. 12-13) ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino. Ieškovės turtinių interesų naudai visų pirma areštavo atsakovui UAB „Gerilita“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, neviršijant 278 021 Lt sumos. Šio turto esant nepakankamai, leido areštuoti pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, paliekant teisę pinigines lėšas naudoti atsiskaitymui su ieškove. Tenkindamas ieškovės prašymą, teismas atsižvelgė į reikalavimo sumą, į tai, kad akivaizdžių aplinkybių, kliudančių priimti palankų sprendimą ieškovės naudai, nesama, bei sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas UAB „Gerilita“ atskirajame skunde (b. l. 20-21) prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-27 nutartį panaikinti ir ieškovės prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė formaliai, neįvertindamas ieškinio tikėtino pagrįstumo bei grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, dėl ko buvo pažeisti atsakovo interesai ir suvaržyta veikla. Ieškovės pateikta PVM sąskaita-faktūra, išrašyta UAB „EuroForest 3“, nepatvirtina pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, be to, ieškovė nepateikė duomenų, kad pirkėją surado ji, o ne pats atsakovas.

102. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino, ar arešto taikymas yra būtinas, nes ieškovė nepateikė jokių blogą atsakovo finansinę padėtį patvirtinančių įrodymų. Iš 2013-12-31 balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera. Įmonė turi turto už 3 501 222 Lt, o pelnas siekia 2 088 588 Lt. Pritaikius turto areštą, įmonės veikla bus sutrikdyta, pablogės reputacija.

11Ieškovė V. R. atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 27-30) prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-31 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

121. Ieškovė pateikė teismui visus turimus įrodymus, kuriuos galėjo pati surinkti bei pateikė teismui prašymą išreikalauti dokumentus iš atsakovo. Atsakovas neneigia paslaugų suteikimo jam fakto.

132. Atsakovo turto perleidimo faktą patvirtina VĮ Registrų centras duomenys (iki paslaugų suteikimo atsakovas turėjo 86 nekilnojamojo turto objektus, o po sutarties įvykdymo – 21 objektą). Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įrodymai vertinami preliminariai.

142. Atsakovas piktybiškai neatsiskaito ne tik su ieškove, bet ir su kitais kreditoriais (Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-13 nutartis c.b. Nr. 2S-595-125/2014; Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-10-23 nutartis c.b. Nr. 2-13768-792/2013). Neareštavus turto, atsakovas turtą gali realizuoti ir atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai įvertino galimas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu apeliantui sukeliamas pasekmes, neatsižvelgė į bylos šalių interesų pusiausvyros principą, todėl skundžiama nutartis iš dalies pakeistina (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

18Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones

19Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti visiškai negalimas. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

20Apelianto teigimu, ginčo atveju nėra vienos laikinųjų apsaugos priemonių institutui taikymui būtinos sąlygos, t. y. ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas - ieškovė nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių paslaugos apeliantui suteikimą. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto skundo argumentu nesutinka. Preliminarus ieškovės pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės ar joje pateiktų įrodymų įvertinimo ieškinio reikalavimų pagrįstumo kontekste. Toks preliminarus vertinimas taip pat neturi ir prejudicinės galios, nes ieškinio pagrįstumas bus įvertintas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant galutinį procesinį sprendimą dėl ginčo esmės. Nagrinėjamu atveju ieškinio bei tarp šalių sudarytos 2014-03-07 paslaugų sutarties Nr. 03/14 turinys patvirtina, kad ieškovę ir apeliantą siejo paslaugų sutartiniai teisiniai santykiai. Ieškovė įsipareigojo teikti paslaugas, susijusias su atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto pirkėjo paieškomis, derybų dėl sutarties sąlygų vedimu, konsultavimu ir pan. Vadinasi, toks ieškovės reikalavimas, koks yra pareikštas šioje byloje, materialiniu teisiniu aspektu yra galimas, todėl apelianto argumentai, kad ieškovės ieškinys yra tikėtinai nepagrįstas, atmestini. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teismui pakanka įsitikinti tuo, jog ieškovė pateikė pakankamai ieškinio faktinį pagrindą patvirtinančių duomenų, kuriems pasitvirtinus, ieškinys galėtų būti patenkintas; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių tuo pagrindu, kad ieškinys preliminariai nepagrįstas tik tuomet, jei yra reiškiamas akivaizdžiai nepagristas materialinis teisinis reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-31 nutartis c. b.Nr. 2-487/2012; 2013-04-11 nutartis c.b. Nr. 2-1186/2013).

21Sutiktina ir su ieškovės atsiliepimo argumentais, kad apeliantas neneigia įvykusio nekilnojamojo turto perleidimo, kad ieškovė, teikdama ieškinį, pateikė visus turimus įrodymus, dėl kitų įrodymų išreikalavimo pateikdama atitinkamą prašymą teismui. Iš apelianto skundo turinio matyti, kad jis ginčija pridėtų rašytinių įrodymų (juose esančių parašų) autentiškumą, tačiau sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tokie atsikirtimo argumentai nėra teisiškai aktualūs.

22Dėl apelianto turtinės padėties

23Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė didele ieškinio suma (278 021 Lt). Pažymėtina, kad paprastai pagal teismų praktiką ši aplinkybė preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kita vertus, tai yra nuginčijama prezumpcija, kurią atsakovas gali motyvuotai paneigti, pateikęs teismui duomenis apie savo turtinę padėtį. Be to, kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines tos bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t.y. ar būtent jam ieškinio suma yra didelė.

24Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė įmonės finansinius duomenis, kurie tikėtinai leidžia vertinti, kad jo turinė padėtis yra stabili. Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovas turi nekilnojamojo turto – 21 žemės sklypą (b.l. 31), vėliausi finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti už 2013 metus (b. l. 23-24), iš kurių taip pat galima spręsti apie apelianto mokumą. Iš apelianto pateikto balanso už 2013 metus matyti, kad įmonės turtas sudarė 3 501 222 Lt (ilgalaikis turtas 3 199 594 Lt, trumpalaikis turtas 301 628 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 856 536 Lt (b. l. 23). 2013-12-31 Pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad UAB „Gerilita“ 2013 m. dirbo pelningai – grynasis pelnas sudarė 212 200 Lt (b. l. 24). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, viena vertus, šie atsakovo finansiniai rodikliai patvirtina nemažos vertės turto valdymo aplinkybę bei 2013 metais vykdytą pelningą ūkinę – komercinę veiklą, antra vertus, šių finansinių rodiklių, neatskleidus jų realaus turinio, nepakanka, norint visiškai objektyviai nustatyti tikrąjį atsakovo ekonominį pajėgumą ar spręsti dėl jo pakankamumo įvykdyti galimai palankų apeliantui teismo sprendimą. Nėra aišku, kas sudaro ilgalaikį materialų turtą (3 197 470 Lt), priimant domėn 2014 metais parduotus 64 nekilnojamojo turto objektus, kurie galimai taip pat buvo įtraukti į įmonės balansą kaip materialusis turtas. Trumpalaikis turtas yra kintamas – atsargos, nebaigtos vykdyti sutartys, gautinos sumos, ir šio turto ilgesnė išliekamoji vertė priklauso nuo ūkinės bei komercinės apelianto, kaip ūkio subjekto, veiklos sėkmės. Todėl aukščiau įvardintas apelianto turimo turto bei esamų įsipareigojimų (per vienerius metus mokėtinų sumų) santykis neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados apie neabejotiną įmonės finansinės padėties stabilumą (patikimumą) laiko perspektyvoje bei tikimybės, jog visiškai panaikinus jam taikytus apribojimus (turto areštą nekilnojamam turtui) apeliantas jo neperleis tretiesiems asmenims. Todėl atskirojo skundo reikalavimas panaikinti taikytą viso turto (tiek piniginių lėšų, tiek kilnojamojo/nekilnojamojo turto) areštą negali būti tenkinamas.

25Dėl taikytų apribojimų proporcingumo

26Proporcingumo, ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą. Laikinosios apsaugos priemonės taip pat turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Nors pirmosios instancijos teismas visų pirma areštavo apelianto nekilnojamąjį/kilnojamąjį turtą ir turtines teises, ir tik jo nesant ar nepakankant taikė piniginių lėšų areštą, palikęs apeliantui teisę areštuotą turtą valdyti, naudotis juo, teisę iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove, tačiau teismų formuojamojoje nuoseklioje praktikoje pasisakoma, kad minėti ginčo šalių interesų ekonomiškumo, pusiausvyros, lygiateisiškumo principai sąlygoja, jog teisminio proceso pradžioje taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti tokios, kad iš esmės nestabdytų ir netrikdytų įmonių komercinės-ūkinės veiklos, t.y. įmonės komercinė-ūkinė veikla negali nukentėti dėl pradėtų teisminių procesų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-31 nutartis c.b. Nr. 2-949/2008; 2009-02-05 nutartis c.b. Nr. 2-84/2009). Stabilus įmonės veikimas, netrukdomas pajamų gavimas ir atsiskaitymas su trečiaisiais asmenimis sudaro geresnes galimybes įvykdyti teismo sprendimą dėl piniginių reikalavimų priteisimo. Apeliantui negalint atsiskaityti su kitais kreditoriais, jo kreditorinis įsiskolinimas gali didėti, blogėti reputacija tarp verslo subjektų ar net lemti nemokumą, kartu gali mažėti galimybė įvykdyti teismo sprendimą pilna apimtimi ir pačiam ieškovui. Vadinasi, tokiu atveju pasiekiamas priešingas rezultatas, nei buvo siektas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Atsižvelgiant į išdėstytą, skundo argumentai dėl piniginių lėšų panaudojimo suvaržymo iš esmės yra pagrįsti. Areštavus pinigines lėšas apelianto, kaip juridinio asmens, veikla ribojama, kas neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (CPK 3 str. 1 d.). Esant byloje pateiktiems duomenims apie tai, kad apeliantas turi pakankamai jam nuosavybes teise priklausančio nekilnojamojo turto (21 žemės sklypas), kurio arešto tikėtinai pakaktų ieškinio reikalavimams užtikrinti, skundas iš dalies tenkintinas, panaikinant įmonės piniginių lėšų areštą, kaip varžantį ūkio subjekto kasdienę veiklą.

27Susiklosčius tokia situacijai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų, tinkamai parinko ir jų mastą, tačiau viena iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių, esančių CPK 145 straipsnio 1 dalies 3 punkte, pernelyg apsunkina apelianto galimybes vykdyti ūkinę-komercinę veiklą. Todėl apeliantui taikyti apribojimai disponuoti piniginėmis lėšomis panaikintini.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

29Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartį iš dalies pakeisti.

30Panaikinti nutarties dalį, kuria pritaikytas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Gerilita“, įmonės kodas 302473955, piniginių lėšų areštas.

31Kitoje dalyje Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutarties nuorašus išsiųsti bylos šalims ir Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė V. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 2-3), kuriuo prašė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2014-03-27 nutartimi (b. l. 12-13) ieškovės... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovas UAB „Gerilita“ atskirajame skunde (b. l. 20-21) prašo Klaipėdos... 9. 1. Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė formaliai, neįvertindamas... 10. 2. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino, ar arešto taikymas... 11. Ieškovė V. R. atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 27-30) prašo... 12. 1. Ieškovė pateikė teismui visus turimus įrodymus, kuriuos galėjo pati... 13. 2. Atsakovo turto perleidimo faktą patvirtina VĮ Registrų centras duomenys... 14. 2. Atsakovas piktybiškai neatsiskaito ne tik su ieškove, bet ir su kitais... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo... 18. Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones ... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto... 20. Apelianto teigimu, ginčo atveju nėra vienos laikinųjų apsaugos priemonių... 21. Sutiktina ir su ieškovės atsiliepimo argumentais, kad apeliantas neneigia... 22. Dėl apelianto turtinės padėties... 23. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti... 24. Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė įmonės finansinius duomenis, kurie... 25. Dėl taikytų apribojimų proporcingumo ... 26. Proporcingumo, ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso... 27. Susiklosčius tokia situacijai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartį iš dalies pakeisti.... 30. Panaikinti nutarties dalį, kuria pritaikytas atsakovo uždarosios akcinės... 31. Kitoje dalyje Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartį palikti... 32. Nutarties nuorašus išsiųsti bylos šalims ir Turto arešto aktų registro...