Byla II-5-627/2014
Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 88N-5063647-13

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Evaldas Pašilis, sekretoriaujant Violetai Kavaliauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui G. L., jos atstovei advokatei Gretai Paskačimienei,

2išnagrinėjo G. L.,a.k( - ) gyv. ( - ) skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 88N-5063647-13,

Nustatė

3Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu , administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 88N-5063647-13, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1331 str. 1 d. G. L. paskirta 600 Lt bauda, už tai, kad jis nepateikė duomenų apie asmenį, kas 2013-06-26, apie 22.10 val., kelyje A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis, 9,80km., naudojosi jam pačiam pagal pirkimo-pardavimo sutartį priklausančiu automobiliu „V. J.“, valst. Nr.( - ) ir važiuodamas viršijo leistiną greitį, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20str. Tuo pačiu 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu, administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 88N-5063647-13, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1331 str. 1 d. G. L. paskirta 600 Lt bauda, už tai, kad jis nepateikė duomenų apie asmenį, kas 2013-07-08, apie 16.04 val., kelyje Nr.145, Kėdainiai-Šėta-Ukmergė, 18,46km., naudojosi jam pačiam pagal pirkimo-pardavimo sutartį priklausančiu automobiliu „( - ) valst. Nr.( - ) ir važiuodamas viršijo leistiną greitį, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20str. Galutinė 2013-12-18 nutarimu G. L. paskirta administracinė nuobauda – 600Lt. G. L. nurodė, kad jam pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20str. atsakomybė negali kilti, kadangi jis 2013-06-26 bei 2013-07-07 pirkimo-pardavimo sutartimis minėtus automobilius buvo pardavęs Kazachstano piliečiui K. A. ir Rusijos piliečiui D. M..

4Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato atstovas prašė skundo netenkinti, kadangi priimtas 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas yra teisėtas, nes pagal Regitros duomenis paskutinis mašinų savininkas buvo G. L., todėl jis turėjo pareigą pateikti duomenis apie asmenis, kurie vairavo jam priklausiusius automobilius ir viršijo greitį.

5Skundas tenkintinas.

6Teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina organo(pareigūno) priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą(LR ( - ).).

7G. L. administracinėn atsakomybėn patrauktas už pažeidimo, numatyto LR ATPK 1331 str. 1 d. padarymą, tai yra už transporto priemonės savininkui(valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymą. Inkriminuota, kad jis pažeidė Kelių eismo taisyklių 32 punktų reikalavimus(administracinės bylos 11,18,4p.).

8Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnyje įtvirtintina nuostata, kad įrodymų vertinimas turi būti pagrįstas visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Tai reiškia, jog konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma.

9G. L. surašyti du 2013-12-17 protokolai Nr.88P-5004737-13 ir 88P-5005679 bei 2013-12-18 nutarimas administracinio teisės pažeidimų bylose už tai, kad jis nepateikė duomenų apie asmenį, kas 2013-06-26, apie 22.10 val., kelyje A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis, 9,80km., naudojosi jam pačiam pagal pirkimo-pardavimo sutartį priklausančiu automobiliu „V. J.“, valst. Nr.( - ) ir važiuodamas viršijo leistiną greitį, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20str., pagal LR ATPK 1331 str. 1 d. paskirta 600Lt bauda. Tuo pačiu 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu, administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 88N-5063647-13, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1331 str. 1 d. G. L. paskirta 600 Lt bauda, už tai, kad jis nepateikė duomenų apie asmenį, kas 2013-07-08, apie 16.04 val., kelyje Nr.145, Kėdainiai-Šėta-Ukmergė, 18,46km., naudojosi jam pačiam pagal pirkimo-pardavimo sutartį priklausančiu automobiliu „( - ) valst. Nr.( - ) ir važiuodamas viršijo leistiną greitį, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20str. Galutinė 2013-12-18 nutarimu G. L. paskirta administracinė nuobauda – 600Lt.

10LR ATPK 1331 str. 1 d. yra blanketinė, t.y. nukreipianti į Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą. Minėto įstatymo 20str.2 dalis nurodo, kad policijos pareigūnui, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui, savivaldybės vykdomajai institucijai arba jos įgaliotam pareigūnui pareikalavus teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi nurodyti šiam pareigūnui duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą), kuris tam tikru metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone. Tokį pat įpareigojimą numato ir Kelių eismo taisyklių 32 punktas. Taigi, jau minėto įstatymo pareiga nurodyta transporto priemonės savininkui(valdytojui).

11VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo 2014-03-29 rašte nurodoma, kad transporto priemonės „V. J.“, valst. Nr.( - ), buvęs savininkas 2013-06-19 pranešė, kad transporto priemonė ir nuosavybės teisė į ją perduota G. L. bei transporto priemonės „( - ) valst. Nr.( - ), buvęs savininkas 2013-05-24 pranešė, kad transporto priemonė ir nuosavybės teisė į ją perduota G. L.(b.l.14). R. M. transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 72.3.1 p., naujasis savininkas – G. L., turėjo minėtas transporto priemones perregistruoti savo vardu per 15 dienų po to, kai pardavėjas(valdytojas), pranešė Vį „Regitra“ apie transporto priemonės perleidimą. To neatlikus per nustatytą terminą, transporto priemonės: „( - ) valst. Nr.( - ), 2013-06-08, o „V. J.“, valst. Nr.( - ), 2013-07-05 buvo automatiškai išregistruotos, taip apribojant teisę dalyvauti viešajame eisme(b.l.14). G. L. 2013-06-26 ir 2013-07-07 sutarčių VĮ „Regitrai“ nepateikė, nes tai nėra privaloma(b.l.14). Iš minėto rašto matyti, kad G. L. nebuvo nurodytų transporto priemonių registravęs savo vardu, kadangi nurodė, jog verčiasi transporto priemonių perpardavimu. Iš prijungtos administracinė bylos matyti, kad G. L. pateikė byloje 2013-06-26 bei 2013-07-07 pirkimo-pardavimo sutartis apie tai, kad minėtus automobilius buvo pardavęs Kazachstano piliečiui N. A. ir Rusijos piliečiui D. M.. Administracinėje byloje pateikti duomenys apie asmenis, kirtusius Lietuvos Respublikos sieną, iš kurių matyti, kad N. A., kurio asmens kodas sutampa su nurodytu pirkimo-pardavimo sutartyje, iš tikro egzistuoja kaip tikras asmuo, o jo atvykimas ir išvykimas sutampa su Lietuvoje padarytu teisės pažeidimu 2013-06-26(b.l.16-17). Administracinio teisės pažeidimo byloje nėra duomenų, kad būtų tikrintas antro asmens D. M. tikrumas.

12Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas nenumato imperatyvo privalomai įregistruoti transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį keičiantis jos savininkams. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2010-11-09 nutartyje nurodė, kad automobilio pirkimo–pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.305 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Dėl to netaikytina CK 1.75 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis, remdamosi kitais įrodymais.Vertinant transporto priemonių registro duomenų reikšmę ir santykį su trečiaisiais asmenimis, konstatuotina, kad vieši registro duomenys atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją(3K-3-448/2010). Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2010-11-11 nutartyje nurodė, kad pagal formuojamą teismų praktiką tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre(3K-7-309/2010).

13Taigi, jei ir vertinti, kad G. L. buvo automobilių „( - ) valst. Nr.( - ) ir „V. J.“, valst. Nr.( - ) savininkas 2013-06-26 ir 2013-07-08 pažeidimų padarymo metu( nors tokių duomenų nepakanka vertinant vien tik registro duomenis), G. L. pateikė transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartis(kurios galėjo būti tikrinamos, aiškinantis byloje pirkimo-pardavimo aplinkybes) bei tuo pačiu duomenis apie asmenis, taip įvykdydamas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20str.2d. reikalavimą. Nežiūrint į tai, kad minėtos sutartys surašytos netaisyklinga kalba, jose nurodyti asmenų kodai, gyvenamosios vietos, o patikrinus N. A., kurio asmens kodas sutampa su nurodytu pirkimo-pardavimo sutartyje, pasirodė, kad jis iš tikro egzistuoja kaip tikras asmuo, jo atvykimas ir išvykimas sutampa su Lietuvoje padarytu teisės pažeidimu 2013-06-26(b.l.16-17).

14Esant tokioms aplinkybėms ir nustačius, kad G. L. veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties, skundas tenkintinas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas naikintinas ir administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina (LR ( - ) str. 1 d. 1 p., 302 str. 1 d. 2 p.).

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 300 str., 301 str., 302 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

16G. L. skundą tenkinti.

17Panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 88N-5063647-13 ir administracinio teisės pažeidimo bylą G. L. atžvilgiu nutraukti.

18Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai