Byla 2-5663-883/2011
Dėl galimybės nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą išaiškinimo; suinteresuoti asmenys byloje R. P., M. M., UAB „Ūkio banko lizingas“, L. M., J. M

1

2Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui L. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės V. Š. pareiškimą dėl galimybės nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą išaiškinimo; suinteresuoti asmenys byloje R. P., M. M., UAB „Ūkio banko lizingas“, L. M., J. M., ir

Nustatė

3Antstolė V.Š. Šiaulių miesto apylinkės teismui pateikė pareiškimą ir, vadovaudamasi 589, 593 straipsniais, prašo teismo išaiškinti galimybę nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių L. M. ir J. M. turtą (LR CK 3.88 str., 3.109 str.). Pareiškime nurodoma, kad antstolės V. Š. kontoroje vykdomas išieškojimas iš skolininko L. M. vykdomojoje byloje Nr. 0071/11/01034 pagal Klaipėdos miesto 9-ojo notaro biuro 2011-03-30 vykdomąjį įrašą Nr. VM9-1174 išieškotojo R. P. naudai; vykdomojoje byloje Nr. 0071/09/03748 pagal Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010-01-22 vykdomąjį raštą Nr. 2-1334-291/2009 išieškotojo M. M. naudai; vykdomojoje byloje Nr. 0071/10/02729 pagal Kauno 6-ojo notaro biuro 2010-07-30 vykdomąjį dokumentą Nr. 9170 išieškotojo UAB „Ūkio banko lizingas“ naudai; vykdomojoje byloje Nr. 0071/10/02732 pagal Kauno 6-ojo notaro biuro 2010-07-30 vykdomąjį dokumentą Nr. 9171 išieškotojo UAB „Ūkio banko lizingas“ naudai. Antstolė nurodė, kad prievolės vykdymas iš bendro sutuoktinių turto yra prievolės asmeniui nustatymas, todėl tokios prievolės pobūdį ir galimybę išieškoti iš bendro sutuoktinių turto nustato teismas, nagrinėdamas antstolio pareiškimą dėl galimybės nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą išaiškinimo. Antstolė remiasi Lietuvos A. T. civilinėse bylose Nr. 3K-3-607/2007, 3K-7-149/2008, 3K-3-110/2009 priimtomis nutartimis.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Ūkio banko lizingas“ atsiliepime nurodė, kad vykdomieji įrašai Nr. 9171, 9170 buvo išduoti vekselių pagrindu, kurie kilo iš neįvykdytų vartojimo kredito sutarčių, pagal kurias L. M. buvo paskolintos piniginės lėšos, ir išperkamosios nuomos sutarties, pagal kurią jis įsigijo magnetolą bei garso aparatūrą. Minėtas turtas įsigytas bei lėšos paskolintos santuokos metu, todėl šios prievolės laikytinos solidariomis sutuoktinių prievolėmis ir jos turėtų būti vykdomos iš bendro sutuoktinių turto, neatsižvelgiant į tai, jog vykdomuosiuose dokumentuose nurodytas tik vienas iš sutuoktinių.

5Skolininkas L. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad, jo nuomone, išieškojimo negalima nukreipti į bendrą sutuoktinių turtą. Paaiškino, kad vartojimo sutartys su išieškotoju UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarytos jo asmeniniams poreikiams, sutuoktinei nežinant. Paaiškino, kad užsiėmė individualia statybų veikla, kuriai reikėjo pinigų, todėl be sutuoktinės sutikimo skolinosi pinigus ir už skolas turi atsakyti jis, o ne sutuoktinė. Pažymėjo, kad Šiaulių rajono apylinkės teismas 2009-09-29 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1334-291/2009 nurodė, kad statybos rangos sutartis buvo sudaryta tik su atsakovu L. M., todėl teismas ieškinį atsakovės J. M. atžvilgiu atmetė.

6Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0071/09/03748 matyti, kad antstolė vykdo išieškojimą iš skolininko L. M. pagal Šiaulių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1334-291/2009 išduotą vykdomąjį raštą dėl 9270 Lt skolos išieškojimo M. M. naudai.

7Lietuvos Respublikos CPK 589 str. 1 d. numatyta, kad jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka yra neaiški, antstolis kreipiasi į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką. Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1334-291/2009 priėmė Šiaulių rajono apylinkės teismas, pareiškimas dalyje dėl galimybės nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą išaiškinimo, vykdant Šiaulių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1334-291/2009 išduotą vykdomąjį raštą dėl 9270 Lt skolos išieškojimo M. M. naudai, Šiaulių miesto apylinkės teismui neteismingas, todėl byla šioje dalyje perduotina Šiaulių rajono apylinkės teismui ( CPK 34 str. 2 d. 4 p.).

8Antstolė teismui pateikė taip pat vykdomąsias bylas, kuriose vykdomas išieškojimas iš skolininko L. M. pagal vykdomąjį įrašą Nr. VM9-1174, kurį 3011-03-30 išdavė Klaipėdos miesto 9-ojo notaro biuras dėl 14082 Lt skolos išieškojimo R. P. naudai (vykdomoji byla Nr. 0071/11/01034), pagal vykdomąjį įrašą Nr. 9170, kurį 2010-07-30 išdavė Kauno 6-ojo notaro biuras dėl 715 Lt skolos išieškojimo UAB „Ūkio banko lizingas” naudai (vykdomoji byla Nr. 0071/10/02729), pagal vykdomąjį įrašą Nr. 9171, kurį išdavė Kauno 6-ojo notaro biuras dėl 1621,72 Lt skolos išieškojimo UAB „Ūkio banko lizingas” naudai (vykdomoji byla Nr. 0071/10/02732).

9Iš antstolės pareiškimo galima spręsti, kad jai neaiškus skolininko L. M. prievolių išieškotojams R. P. ir UAB „Ūkio banko lizingas” pobūdis. Antstolė, kreipdamasi į teismą su pareiškimu, iš esmės prašo teismo nustatyti kreditorinės prievolės pobūdį ir jos atsiradimo pagrindą, kad galėtų tęsti vykdymo veiksmus išvardintose vykdomosiose bylose. Antstolė savo pareiškime remiasi Lietuvos A. T. priimtomis nutartimis, todėl nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad esant teismų sukurtų precedentų konkurencijai (t.y. kai yra keli skirtingi analogiškose ar panašiose bylose priimti teismų sprendimai) turi būti atsižvelgta į precedento sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės veiksnius, t.y., į tai, ar atitinkamas precedentas atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į sprendimo argumentacijos įtikinamumą; į sprendimą priėmusio teismo sudėtį (į tai, ar atitinkamą sprendimą priėmė vienas teisėjas, ar teisėjų kolegija, ar išplėstinė teisėjų kolegija, ar visa teismo (jo skyriaus) sudėtis); į tai, ar dėl ankstesnio teismo sprendimo buvo pareikšta teisėjų atskirųjų nuomonių; į galimus reikšmingus pokyčius (socialinius, ekonominius ir kt.), įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą, ir kt.

10Pažymėtina, jog suvienodindama kasacinio teismo praktiką civilinėse bylose dėl išieškojimo pagal sutuoktinių prievoles Lietuvos A. T. plenarinė sesija 2010-05-20 nutartyje Nr.3K-P-186/2010 išaiškino, kad prievolės vykdymui iš bendro sutuoktinių turto būtina nustatyti prievolės pobūdį, t.y. ji yra asmeninė ar bendra (dalinė ar solidarioji), todėl tokios prievolės pobūdį ir galimybę išieškoti iš bendrosios jungtinės nuosavybės gali nustatyti tik teismas. Plenarinė sesija taip pat pažymėjo, kad išieškojimas iš kito sutuoktinio turto negali būti pasiektas ir išieškotojui skundžiant antstolio veiksmus, kuriais atsisakyta tai padaryti. Kasacinis teismas taip pat nurodė, jog į kreditoriaus reikalavimą vykdyti prievolę iš bendro sutuoktinių turto prievolės asmeniškai neprisiėmęs sutuoktinis turi teisę pareikšti visus atsikirtimus bei naudotis visomis procesinėmis teisėmis įrodinėdamas, kad reikalavimui tenkinti iš bendro sutuoktinių turto nėra CK 3.109 straipsnyje nustatytų pagrindų. Šiomis teisėmis asmuo visa apimtimi galės pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu byla nagrinėjama ginčo teisenos tvarka kreditoriui pateikus ieškinį abiem sutuoktiniams kaip atsakovams bei įrodinėjant CK 3.109 straipsnio taikymo sąlygas.

11Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo vadovautis vykdymo procesą reglamentuojančiomis procesinės teisės normomis ir tik Civilinio proceso kodekso numatytais kreiptis į teismą su pareiškimu (Civilinio proceso kodekso 593 str.).

12Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad antstolis negali kreiptis į teismą su pareiškimu dėl prievolės pobūdžio ir jos atsiradimo pagrindo nustatymo, nes šie klausimai, kaip pasisakė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, turi būti nagrinėjami ginčo teisenos tvarka kreditoriui pateikus ieškinį abiem sutuoktiniams kaip atsakovams bei įrodinėjant CK 3.109 straipsnio taikymo sąlygas, todėl išaiškinti galimybę nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą, vykdant išieškojimą pagal nurodytus vykdomuosius įrašus, atsisakytina.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso34 str. 2 d. 4 p., 589 str., 593 str., 290-292 str. teismas

Nutarė

14Pareiškimo dalį, kurioje prašoma išaiškinti galimybę nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą, vykdant Šiaulių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1334-291/2009 išduotą vykdomąjį raštą, perduoti nagrinėti pagal teismingumą Šiaulių rajono apylinkės teismui.

15Atsisakyti išaiškinti galimybę nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą vykdomosiose bylose Nr. 0071/11/01034, Nr. 0071/10/02729, Nr. 0071/10/02732.

16Nutarties nuorašus išsiųsti pareiškėjai, suinteresuotiems asmenims.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai