Byla 2-1600-259/2009
Dėl palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Indrei Stankienei, dalyvaujant ieškovų L. B. ir J. J. K. atstovui advokatui Daniui Svirinavičiui, atsakovo Kauno rajono savivaldybės atstovui Alfredui Bulotai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų L. B. ir J. J. K. ieškinius atsakovui Kauno rajono savivaldybei dėl palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė L. B. 2009-04-08 teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo Kauno rajono savivaldybės 277 766,70 Lt palūkanų LR CK 6. 210 str. pagrindu, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas J. J. K. 2009-04-14 teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo Kauno rajono savivaldybės 277 766,70 Lt palūkanų LR CK 6. 210 str. pagrindu, bei bylinėjimosi išlaidas. Kauno apygardos teismo 2009-05-06 nutartimi civilinė byla Nr. 2-1600-259/2009 pagal ieškovės L. B. ieškinį atsakovui Kauno rajono savivaldybei dėl palūkanų priteisimo ir civilinė byla Nr. 2-1639-259/2009 pagal ieškovo J. J. K. ieškinį atsakovui Kauno rajono savivaldybei dėl palūkanų priteisimo sujungtos į vieną bylą, nustatant civilinės bylos Nr. 2-1600-259/2009 (b.l.52).

3Ieškiniuose ir teismui pateiktuose dublikuose (b.l. 5-7, 74-78, 80-84, prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1639-259/2009 b.l. 3-5) ieškovai nurodo, kad B. B. įmonė Kauno rajone nuo 1996-01-01 iki 1999-06-01 vežė keleivius artimojo priemiesčio maršrutais, vadovaudamasi 1995-09-26 Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos" (toliau - Įstatymu) ir LR Vyriausybės 1996-01-17 nutarimu Nr. 98 „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos". B. B. įmonė ir užsakovas (atsakovas) kasmet sudarydavo atskiras sutartis. Įmonė privalėjo vežti lengvatas turinčius keleivius, o užsakovas - kompensuoti vežėjui nuostolius. Tačiau atsakovas Įstatyme nustatytos pareigos kompensuoti vežėjo patirtus nuostolius už vežimą keleivių, nurodytų Įstatymo 3 str., nevykdė, o tik kiekvieną mėnesį mokėjo fiksuoto ir vienodo dydžio nedideles dotacijas už nepelningus maršrutus. Kauno apygardos teismas 2005-02-14 sprendimu (b.l.20-26) priteisė UAB „VIPS kompanija" (B. B. įmonės teisių perėmėjai) 2 387 137,70 Lt nuostolių atlyginimo, t.y. nesumokėto dotavimo už keleivių pervežimą nuostolingais maršrutais. Lietuvos apeliacinio teismo 2005-11-15 nutartimi (b.l.27-31) Kauno apygardos teismo 2005-02-14 sprendimas pakeistas, sumažinat ieškovui iš atsakovo priteistus nuostolius iki 2 222 133,70 Lt. Išnagrinėjęs atsakovo kasacinį skundą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006-05-22 nutartimi (b.l.32-36) Lietuvos apeliacinio teismo 2005-11-15 nutartį paliko nepakeistą. Po LAT 2006-05-22 nutarties priėmimo Lietuvos apeliacinio teismo 2005-11-15 nutartis buvo įvykdyta ir iš Kauno rajono savivaldybės išieškota B. B. įmonės teisių perėmėjui UAB „VIPS kompanija" 2 222 133,70 Lt.

4Ieškovų nuomone, vadovaujantis CK 6.210 str. nuostatomis, atsakovas Kauno rajono savivaldybė turėjo pareigą UAB „VIPS kompanija" sumokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti atsakovas buvo praleidęs terminą, t.y. iš viso 555 533,40 Lt palūkanų (5 procentai nuo 2 222 133,70 Lt atsakovo įsiskolinimo, kurį ieškovas atgavo teismo sprendimo priverstinio vykdymo pasėkoje, sudaro 111 106,68 Lt; palūkanos iš atsakovo priteistinos ir išieškotinos už 5 metus (CK 1.125 str. 9 d.), kas sudaro 555 533,40 Lt (111 106,68 Lt x 5). Tačiau šių palūkanų atsakovas UAB „VIPS kompanija" nėra sumokėjęs. 2008-12-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi (b.l.37-41) UAB „VIPS kompanija" (Pradinis kreditorius) perleido L. B. (Naujajam kreditoriui), ½ dalį nurodytosios Pradinio kreditoriaus teisės, t.y. teisės iš skolininko (Kauno rajono savivaldybės) reikalauti atlyginti 50 procentų (1/2 dalis) nuo 555 533,40 Lt LR CK 6.210 str. nustatytų palūkanų. Kita 2008-12-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1639-259/2009 b.l.28-32) UAB „VIPS kompanija" (Pradinis kreditorius) perleido J. J. K. (Naujajam kreditoriui) ½ dalį nurodytosios Pradinio kreditoriaus teisės, t.y. teisės iš skolininko (Kauno rajono savivaldybės) reikalauti atlyginti 50 procentų (1/2 dalis) nuo 555 533,40 Lt LR CK 6.210 str. nustatytų palūkanų. Atsakovui palūkanų iki šiol nesumokėjus, ieškovai vertina, jog jie minėtų Reikalavimo teisių perleidimo sutarčių pagrindu įgijo teisę reikalauti iš atsakovo priteisti jiems po ½ dalį nuo 555 533,40 Lt palūkanų, t.y. po 277 766,70 Lt.

5Ieškovai nurodo, kad pagal įstatymą viena palūkanų funkcijų yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261 str. nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Taigi, palūkanos yra kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai, kad palūkanos atlieka kompensavimo funkciją, ne kartą yrą konstatavęs ir LAT (LAT 2003-09-18 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-751/2003; LAT 2004-03-03 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-161/2004; LAT 2005-09-28 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-434/2005; LAT 2006-03-29 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-233/2006; LAT 2006-09-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-367/2006; LAT 2007-06-29 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-298/2007). CK 6.205 str. nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos įvykdymo termino praleidimas. Kai praleistas prievolės įvykdymo terminas, skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius (CK 6.260 str. 2 d.), ir palūkanos turi būti mokamos dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku. Skolininko pareiga mokėti palūkanas, kai praleistas terminas įvykdyti prievolę, nustatyta taip pat CK 6.210 str. Įsiteisėjusiais teismo sprendimais konstatuota, kad atsakovas praleido įsiskolinimo grąžinimo terminą ir jais priteistas negrąžintas įsiskolinimas, todėl pagal šią įstatymo nuostatą skolininkas privalo mokėti palūkanas, t. y. atlyginti minimalius išieškotojo nuostolius per ieškinio senaties terminą;

6Ieškovai teigia, jog CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios procesinės palūkanos skatina skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę dar iki kreditoriams kreipiantis į teismą ir taip išvengti prievolės mokėti šias palūkanas. Tuo atveju, jei teismo procesas jau prasidėjo, skolininkas turi būti suinteresuotas jo nevilkinti, o teismui priteisus pinigus - kuo greičiau sumokėti kreditoriui. Skolininko prievolė mokėti procesines palūkanas atsiranda iš įstatymo. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais. Šiuo atveju atsakovo įsiskolinimas ieškovui priteistas dėl to, kad atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą. Teismo sprendimu konstatuota, kad atsakovas pažeidė ieškovo teisę susigrąžinti pinigus. Įsiteisėjus teismo sprendimui, atsakovas nevykdė pareigos sumokėti priteistus pinigus. Vadinasi, atsakovas padarė tęstinį pažeidimą. Esant tęstiniam pažeidimui, t. y. kai jis vyksta kiekvieną dieną, ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl tęstinio pažeidimo teisinių padarinių, susijusių su kiekviena atskira tęstinio pažeidimo diena, prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 str. 5 d.). Teisė reikalauti palūkanų išlieka iki visiško prievoles įvykdymo. Toks sisteminis CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str., 6.210 str. 1 d. normų aiškinimas, taikant ieškinio senatį, atitinka įstatyminio reglamentavimo tikslus bei uždavinius, palūkanų instituto paskirties ir dispozityvumo, prievolės šalių bendradarbiavimo, lygybės bei draudimo piktnaudžiauti savo teisėmis, visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principus, kuriais siekiama apsaugoti prievolės šalių teises ir teisėtus interesus. Atsakovas atsiliepimuose į ieškinius pripažino, kad tik 2006 m. iš jo vykdomojoje byloje antstolis išieškojo pagrindinį įsiskolinimą. Todėl ieškovai ieškinio senaties termino nepraleido.

7Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovų atstovas ieškinį palaikė pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais, paaiškino, jog ieškovai ieškinio senaties termino nepraleido, jų poziciją pagrindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika tokio pobūdžio bylose-3K-3-342/2007, 3K-7-751/2003, 3K-3-161/2004, 3K-3-233/2006, 3K-3-298/2007, 3K-7-367/2006. Atstovas nurodė, jog tik 2006 05 22 Lietuvos Aukščiausiajam Teismui priėmus nutartį nagrinėtoje byloje dėl skolos priteisimo, per antstolį buvo išieškota pagrindinė skola iš atsakovo.

8Atsakovas Kauno rajono savivaldybė atsiliepimuose į ieškinius (b.l.57-59, 63-65) ir triplike su ieškiniais nesutiko, prašė ieškovų reikalavimams priteisti iš atsakovo po 277 766,70 Lt ir bylinėjimosi išlaidas taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.) ir ieškinius atmesti kaip nepagrįstus. Atsakovas nurodo, jog sprendžiant apie ieškinio senaties termino pradžią (CK 1.127 str. ir 1.128 str.), svarbi yra 2003-10-13 data, t. y. ta data, kuomet B. B. individuali įmonė padavė ieškinį Kauno apygardos teismui. Atsakovas nurodo, jog CK 6.210 str., 6.261 str. ir 6.37 str. 2 d. numatytos dvejopo pobūdžio palūkanos, t. y. minimalių kreditoriaus nuostolių palūkanos ir procesinės palūkanos. Pagal CK 6.37 str. 2 d. procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme. Pradėjus skaičiuoti procesines palūkanas, minimalių kreditoriaus nuostolių palūkanos neskaičiuojamos. Tiek vieno, tiek kito pobūdžio palūkanos skaičiuojamos, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Tačiau B. B. individuali įmonė, 2003-10-13 padavusi ieškinį Kauno apygardos teismui, neprašė priteisti nei minimalių kreditoriaus nuostolių palūkanų, nei procesinių palūkanų. Todėl šiuo atveju atsakovas galėjo pagrįstai tikėtis, jog pirminis kreditorius - B. B. individuali įmonė arba atsisako nuo savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista. Įvertinus šias aplinkybes, ir ieškovų, kaip cesionierių, teisė negali būti ginama, nes ieškinio senaties terminas pasibaigė 2008-10-13 (CK 1.131 str. 1 d.). Atsakovas nurodo, jog nors ieškovai užsimena apie ieškinio senaties terminą, bet neaišku, kokiu pagrindu palūkanas skaičiuoja už 5 metus, nes ieškiniuose pripažįstama, jog po LAT 2006-05-22 nutarties priteista suma buvo išieškota dar 2006 m. Atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, jog pagal antstolės G. A. patvarkymą 2006-01-20 buvo sumokėta 201 615,31 Lt (b.l.60); 2006-02-14 buvo sumokėta 28 900 Lt (b.l.60); 2006-06-15 buvo sumokėta 47 870,38 Lt (b.l.60); 2006-06-15 buvo sumokėta 47 870,38 Lt (b.l.61); 2006-06-20 buvo sumokėta 1 945 135,90 (b.l.62).

9Atsakovas nurodo, jog teismo sprendimu UAB „VIPS kompanija" priteista 2 222 133,70 Lt suma buvo išieškota dar 2006 m., B. B. individuali įmonė, 2003-10-13 padavusi ieškinį Kauno apygardos teismui, nei minimalių kreditoriaus nuostolių palūkanų, nei procesinių palūkanų priteisti neprašė, kas sudarė atsakovui pagrindą pagrįstai tikėtis, jog B. B. individuali įmonė arba atsisako nuo savo teisės, arba nemano, jog jos teisė yra pažeista. Atsakovo nuomone, ieškovų kaip cesionierių, teisės negali būti ginamos, nes ieškinio senaties terminas pabaigė 2008-10-13 (CK 1.131 str. 1 d.), be to, ieškovai nei ieškiniuose, nei dublikuose nenurodė aplinkybių, pavirtinančių, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 1.131 str. 2 d.).

10Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu atsakovo atstovas papildomai paaiškino, jog Savivaldybė pagrindinę skolą antstolio patvarkymu pervedė dar iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties priėmimo-2006 01 20, 2006 02 14, 2006 06 15 ir 2006 06 30 pavedimais. Mano, kad reikalavimas dėl palūkanų priteisimo turėjo būti pareikštas kartu su reikalavimu priteisti pagrindinę prievolę-skolą. Todėl teigia, kad ieškinio senatis pareikšti nagrinėjamą reikalavimą baigėsi 2008 metais.

11Ieškinys tenkintinas dalinai.

12Išnagrinėjus bylą teismo posėdžio metu yra nustatyta, kad B. B. įmonė Kauno rajone nuo 1996-01-01 iki 1999-06-01 vežė keleivius artimojo priemiesčio maršrutais, vadovaudamasi 1995-09-26 Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos" (toliau - Įstatymu) ir LR Vyriausybės 1996-01-17 nutarimu Nr. 98 „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos". B. B. įmonė ir užsakovas (atsakovas) kasmet sudarydavo atskiras sutartis. Įmonė privalėjo vežti lengvatas turinčius keleivius, o užsakovas - kompensuoti vežėjui nuostolius. Įstatyme nustatytos pareigos kompensuoti vežėjo patirtus nuostolius už vežimą keleivių, nurodytų Įstatymo 3 str., nevykdė, todėl minėta įmonė pareiškė ieškinį Savivaldybei įstatymo nustatyta tvarka. Kauno apygardos teismas 2005-02-14 sprendimu (b.l.20-26) priteisė UAB „VIPS kompanija" (B. B. įmonės teisių perėmėjai) 2 387 137,70 Lt nuostolių atlyginimo, t.y. nesumokėto dotavimo už keleivių pervežimą nuostolingais maršrutais. Lietuvos apeliacinio teismo 2005-11-15 nutartimi (b.l.27-31) Kauno apygardos teismo 2005-02-14 sprendimas pakeistas, sumažinat ieškovui iš atsakovo priteistus nuostolius iki 2 222 133,70 Lt. Išnagrinėjęs atsakovo kasacinį skundą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006-05-22 nutartimi (b.l.32-36) Lietuvos apeliacinio teismo 2005-11-15 nutartį paliko nepakeistą. Atsakovas ieškovui 2 222 133,70 Lt. skolą priverstinio vykdymo proceso metu yra sumokėjęs 2006 metų sausio-2006 metų birželio mėnesiais (1 t. b.l. 60-62).

13Ieškovams pareiškus ieškinį dėl įstatyminių palūkanų priteisimo iš atsakovo, tarp šalių kilo ir byloje buvo sprendžiamas ginčas iš esmės tik dėl to ar yra praleistas įstatymo nustatytas penkerių metų terminas tokiam reikalavimui pareikšti.

14Ieškinio senaties termino pasibaigimas iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas atmesti ieškinį (2000 m. LR CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Dėl to tuo atveju, kai atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį, tik teismui išsprendus šį klausimą ir nustačius, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas arba praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atnaujintinas, ieškinio reikalavimai nagrinėjami iš esmės, t. y. tikrinamas jų teisėtumas ir pagrįstumas (2000 m. LR CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Bendroji ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklė yra ta, kad šio termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; šios taisyklės išimtis nustato LR CK bei kiti įstatymai (2000 m. CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyvusis momentas), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyvusis momentas), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Kita vertus, tol, kol asmens teisė nepažeista, t. y. iki teisės pažeidimo, ieškinio senaties termino eiga apskritai negali prasidėti. Todėl siekiant tinkamai nustatyti ieškinio senaties termino pradžią nagrinėjamoje byloje, visų pirma reikalinga nustatyti teisės pažeidimo momentą, kuris yra pradinis etapas, nustatant konkrečią ieškinio senaties eigos pradžios datą pagal subjektyvųjį momentą, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos ypatumus.

15Nagrinėjamu atveju ieškovai nurodo, jog palūkanos iš atsakovo priteistinos ir išieškotinos už 5 metus LR CK 1.125 str. 9 d. pagrindu, kas sudaro 555 533,40 Lt (111 106,68 Lt x 5 metų). Gi atsakovo teigimu, kadangi pradiniam ieškovui 2003-10-13 padavus ieškinį Kauno apygardos teismui dėl skolos priteisimo, jis ieškinyje nei minimalių kreditoriaus nuostolių palūkanų, nei procesinių palūkanų priteisti neprašė, tai sudarė atsakovui pagrindą pagrįstai tikėtis, jog B. B. individuali įmonė arba atsisako nuo savo teisės, arba nemano, jog jos teisė yra pažeista. Todėl ieškinio senaties terminas pabaigė 2008-10-13 (CK 1.131 str. 1 d.). Teismas atmeta atsakovo motyvus, jog B. B. individuali įmonė, 2003-10-13 padavusi ieškinį Kauno apygardos teismui dėl skolos priteisimo, ir neprašiusi ieškinyje priteisti nei minimalių kreditoriaus nuostolių palūkanų, nei procesinių palūkanų atsisakė nuo savo teisės pareikšti vėliau ieškinį dėl įstatyminių palūkanų priteisimo. Pareiškiant reikalavimą dėl pagrindinės prievolės priteisimo, asmuo turi teisę bet ne pareigą vienu kartu pareikšti reikalavimą atsakovui dėl sutartinių ar įstatyminių palūkanų priteisimo. Reikalavimai priteisti pagrindinę prievolę (skolą) ir reikalavimai priteisti įstatymines ar procesines palūkanas yra atskiri ieškinio dalykai, nes skiriasi faktinis ieškinio pagrindas (LR CPK 135 str. 1 d. 2, 4 p.). Todėl sieti tą faktinę aplinkybę, kad ieškovas pareiškęs ieškinį dėl pagrindinės prievolės priteisimo ir per 5 metus nepareiškęs atsakovui reikalavimo dėl palūkanų priteisimo, su ieškininės senaties termino praleidimu, nėra teisinio pagrindo.

16Teismas laiko, kad ieškovai nepraleido ieškinio senaties termino reikalavimui dėl palūkanų priteisimo pareikšti (LR CK 125 str. 9 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamus byloje ieškinius atsakovui teisme ieškovai pareiškė 2009 04 08 ir 2009 04 14 (b.l. 5, prijungtos bylos l.3). Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, jog 2004 metų balandžio mėnesį atsakovas nebuvo sumokėjęs pradiniam kreditoriui skolos sumos. Teismas sprendžia, kad ieškovai, kaip pradinio kreditoriaus turtinių ir kitų subjektinių teisių pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartis (b.l.37-41, prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1639-259/2009 b.l.28-32) perėmėjai, turi įstatyminę teisę reikalauti priteisti įstatymines palūkanas iš atsakovo, nes laikotarpyje per paskutinius penkerius metus nuo ieškinių teisme pareiškimo dienos atsakovas nebuvo atsiskaitęs su pradiniu kreditoriumi, nepagrįstai ir neteisėtai naudojosi kreditoriaus lėšomis (LR CK 6.210 str.). Įsiteisėjusiais Kauno apygardos teismo 2005-02-14 sprendimu (b.l.20-26) ir Lietuvos apeliacinio teismo 2005-11-15 nutartimi (b.l.27-31) konstatuota, kad atsakovas pažeidė ieškovo teisę susigrąžinti pinigus. Teismo vertinimu, atsakovas padarė tęstinį pradinio kreditoriaus tuo ir ieškovų turtinių teisių pažeidimą, o esant tęstiniam pažeidimui, t. y. kai jis vyksta kiekvieną dieną, ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl tokio pažeidimo teisinių padarinių, susijusių su kiekviena atskira tęstinio pažeidimo diena, prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 str. 5 d.). Šių motyvų pagrindu teismas laiko, kad ieškovai nėra praleidę ieškinio senaties termino pareikšti atsakovui reikalavimą dėl palūkanų priteisimo.

17Teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti palūkanas pagrįstumo ir reikalavimų tenkinimo laipsnio pažymi, jog teisė reikalauti palūkanų išlieka iki visiško prievoles įvykdymo. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas pagrindinę prievolė pilnai įvykdė 2006 metų birželio mėnesio 30 dieną (1 t. b.l. 60-62). Teismas daro išvadą, jog šią dieną baigėsi ieškovų turtinių teisių pažeidimas palūkanų reikalavimo dalyje, kadangi atsakovas įvykdė prievolę sumokėti 2 222 133,70 Lt. skolą. Todėl ieškovų B. ir K. reikalavimai priteisti palūkanas iš atsakovo už laikotarpį nuo 2006 06 30 atitinkamai iki 2009 04 08 ir 2009 04 14 faktiškai ir teisiškai nepagrįsti (LR CPK 178 str.), todėl atmestini.

18Pagal įstatymo leidėjo įtvirtintas nuostatas viena palūkanų funkcijų yra nuostolių kompensavimas. LR CK 6.261 str. nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Palūkanos yra kaip atlyginimas už neteisėtą asmens naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai, kad palūkanos atlieka kompensavimo funkciją, tokio pobūdžio bylose yra suformavęs teisminę praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT 2003-09-18 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-751/2003; LAT 2004-03-03 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-161/2004; LAT 2005-09-28 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-434/2005; LAT 2006-03-29 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-233/2006; LAT 2006-09-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-367/2006; LAT 2007-06-29 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-298/2007). CK 6.205 str. nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos įvykdymo termino praleidimas. Skolininko pareiga mokėti įstatymines palūkanas, kai praleistas terminas įvykdyti prievolę, nustatyta LR CK 6.210 str. Įsiteisėjusiais aukščiau minėtais teismų procesiniais dokumentais konstatuota, kad atsakovas praleido įsiskolinimo grąžinimo terminą ir jais priteistas negrąžintas įsiskolinimas, todėl pagal šią įstatymo nuostatą skolininkas privalo mokėti palūkanas, t. y. atlyginti minimalius ieškovų patirtus nuostolius. Kadangi ieškovai ir atsakovas nėra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, ieškovai pagrįstai reikalauja priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo nesumokėtos laiku ½ dalies kiekvienam 2 222 133,70 Lt. sumos už laikotarpį nuo 2004 metų balandžio iki 2006 metų balandžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad ieškovei B. priteistina 111 106,68 Lt palūkanų suma, o ieškovui K. 111 106,68 Lt palūkanų suma (5 procentai 1 metų metinių palūkanų nuo 2 222 133,70 Lt atsakovo nesumokėto įsiskolinimo yra 111 106,68 Lt; x 2 metų = 222213, 36 Lt - po ½ dalį kiekvienam ieškovui = 111 106,68 Lt kiekvienam) (LR CK 6.210 str. 1 d., LR CPK 178 str.).

19Patenkinus ieškovų ieškinius iš dalies (ieškiniai patenkinti 40 % (arba 0,4 dalimi), kadangi ieškinių sumos – po 277 766,70 Lt, o patenkinta ieškinių reikalavimų dalis – po 111 106,68 Lt), vadovaujantis CPK 93 str. 2 d. ir 96 str., tarp šalių paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Valstybei priteistina iš ieškovų žyminio mokesčio dalis, proporcingai atmestų reikalavimų daliai, kurios mokėjimas jiems buvo atidėtas Kauno apygardos teismo nutartimis. Nustatyta, jog ieškovė L. B. už ieškinį sumokėjo 500 Lt žyminio mokesčio (b.l.50), likusios 6 055 Lt žyminio mokesčio už ieškinį dalies mokėjimas 2009-04-16 nutartimi jai buvo atidėtas iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo (b.l.44-45). Ieškovės ieškinį patenkinus 40 % (arba 0,4 dalimi) iš ieškovės valstybei priteistina 3 433 Lt žyminio mokesčio dalis (6 555 Lt (bendra mokėtina žyminio mokesčio už ieškinį suma) x 0,6 (atmesta ieškinio reikalavimų dalis) – 500 Lt (žyminio mokesčio dalis, kurią ieškovė už ieškinį sumokėjo) = 3 433 Lt). Nustatyta, jog ieškovas J. J. K. už ieškinį sumokėjo 500 Lt žyminio mokesčio (prijungtos civ. bylos Nr. 2-1639-259/2009 b.l.37), likusios 6 055 Lt žyminio mokesčio už ieškinį dalies mokėjimas 2009-04-17 nutartimi jam buvo atidėtas iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo (prijungtos civ. bylos Nr. 2-1639-259/2009 b.l.34-35). Ieškovo ieškinį patenkinus 40 % (arba 0,4 dalimi) iš ieškovo valstybei priteistina 3 433 Lt žyminio mokesčio dalis (6 555 Lt (bendra mokėtina žyminio mokesčio už ieškinį suma) x 0,6 (atmesta ieškinio reikalavimų dalis) – 500 Lt (žyminio mokesčio dalis, kurią ieškovas už ieškinį sumokėjo) = 3 433 Lt). Ieškinį patenkinus iš dalies, valstybei iš ieškovų taip pat priteistina byloje patirtų pašto išlaidų dalis, proporcinga atmestų ieškinių reikalavimų daliai, t.y. iš ieškovės L. B. ir ieškovo J. J. K. priteistina po 5,25 Lt (17,50 Lt (bendra byloje patirtų pašto išlaidų suma) x 0,6 (atmesta ieškinio reikalavimų dalis) / 2 (nes du ieškovai) = 5,25 Lt suma, priteisina iš kiekvieno ieškovo) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 265 str., 270 str. teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti dalinai.

22Priteisti L. B. (a.k. ( - ) iš Kauno rajono savivaldybės (kodas 188603668) 111 106,68 Lt (šimtą vienuolika tūkstančių šimtą šešis litus ir 68 centus) palūkanų.

23Priteisti J. K. (a.k. ( - ) iš Kauno rajono savivaldybės (kodas 188603668) 111 106,68 Lt (šimtą vienuolika tūkstančių šimtą šešis litus ir 68 centus) palūkanų.

24Kitoje dalyje ieškovų ieškinius atmesti.

25Priteisti valstybei iš L. B. (a.k. ( - ) 3433 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus trisdešimt tris litus) žyminio mokesčio ir 5,25 Lt (penkis litus ir 25 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

26Priteisti valstybei iš J. K. (a.k. ( - ) 3433 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus trisdešimt tris litus) žyminio mokesčio ir 5,25 Lt (penkis litus ir 25 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Indrei... 2. Ieškovė L. B. 2009-04-08 teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš... 3. Ieškiniuose ir teismui pateiktuose dublikuose (b.l. 5-7, 74-78, 80-84,... 4. Ieškovų nuomone, vadovaujantis CK 6.210 str. nuostatomis, atsakovas Kauno... 5. Ieškovai nurodo, kad pagal įstatymą viena palūkanų funkcijų yra... 6. Ieškovai teigia, jog CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas taip pat... 7. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovų atstovas ieškinį palaikė... 8. Atsakovas Kauno rajono savivaldybė atsiliepimuose į ieškinius (b.l.57-59,... 9. Atsakovas nurodo, jog teismo sprendimu UAB „VIPS kompanija" priteista 2 222... 10. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu atsakovo atstovas papildomai... 11. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 12. Išnagrinėjus bylą teismo posėdžio metu yra nustatyta, kad B. B. įmonė... 13. Ieškovams pareiškus ieškinį dėl įstatyminių palūkanų priteisimo iš... 14. Ieškinio senaties termino pasibaigimas iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovai nurodo, jog palūkanos iš atsakovo priteistinos... 16. Teismas laiko, kad ieškovai nepraleido ieškinio senaties termino reikalavimui... 17. Teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti palūkanas pagrįstumo... 18. Pagal įstatymo leidėjo įtvirtintas nuostatas viena palūkanų funkcijų yra... 19. Patenkinus ieškovų ieškinius iš dalies (ieškiniai patenkinti 40 % (arba... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 265 str., 270 str. teismas... 21. ieškinį patenkinti dalinai.... 22. Priteisti L. B. (a.k. ( - ) iš Kauno rajono savivaldybės (kodas 188603668)... 23. Priteisti J. K. (a.k. ( - ) iš Kauno rajono savivaldybės (kodas 188603668)... 24. Kitoje dalyje ieškovų ieškinius atmesti.... 25. Priteisti valstybei iš L. B. (a.k. ( - ) 3433 Lt (tris tūkstančius keturis... 26. Priteisti valstybei iš J. K. (a.k. ( - ) 3433 Lt (tris tūkstančius keturis... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...