Byla e2-2952-845/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „( - )“ Lietuvos filialo ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas „( - )“ Lietuvos filialas kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ 2 550,85 EUR žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir CPK 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2013 m. lapkričio 18 d. atsakovui priklausančiame bute, esančiame ( - ), Vilniuje (e. b. l. 6-7), įvyko vandentiekio avarija, dėl kurios buvo aplietas butas, esantis adresu ( - ), Vilniuje, kuris buvo apdraustas ieškovo. Vandens išsiliejimo bei žemiau esančio buvo apliejimo faktas buvo užfiksuotas už statinio techninę priežiūrą atsakingo asmens UAB „Corpus A“ aktu (e. b. l. 10). 2013 m. gruodžio 20 d. ieškovo atstovas apžiūrėjo aplietą butą ir surašė Sunaikinto, sugadinto turto apžiūrėjimo aktą (e. b. l. 8). Aplieto buto savininkė 2014 m. sausio 8 d. sudarė rangos sutartį su UAB „ARTstatyba“ dėl aplieto buto apgadinimų pašalinimo (e. b. l. 15-17). Iš UAB „ARTstatyba“ pateiktos lokalinės sąmatos matyti, kad apliejimo padarinių pašalinimas sudaro 2 550,85 EUR (e. b. l. 9). UAB „ARTstatyba“ pašalinusi aplieto buto sugadinimus, 2014 m. sausio 22 d. atliktų darbų aktu darbų rezultatą perdavė aplieto buto savininkei (e. b. l. 12). 2014 m. sausio 8 d. aplieto buto savininkė pateikė ieškovui prašymą dėl išmokos už aplieto buvo padarinių šalinimą pervedimo tiesiogiai UAB „ARTstatyba“ (e. b. l. 13). Ieškovas 2014 m. vasario 6 d. mokėjimo nurodymu pervedė UAB „ARTstatyba“ 2 550,85 EUR (e. b. l. 18). Sumokėjęs draudimo išmoką ieškovas 2016 m. rugsėjo 6 d. prašymu kreipėsi į atsakovą dėl žalos atlyginimo (e. b. l. 21), tačiau atsakovas į raginimą padengti išmokėtą draudimo išmoką nereagavo.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas analogiškus atvejus nagrinėjam deliktui, formuoja praktiką, jog turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Jeigu įvyko buto lubų užpylimas, tai tikėtina, kad tai įvyko iš viršuje esančių patalpų. Ši išvada gali būti padaryta, jeigu ištirta, kad vanduo negalėjo patekti dėl kitų priežasčių – patekti dėl lietaus pro sienų plyšius, iš bendros nuotekų sistemos ar kitur, o ne tik iš viršuje esančių patalpų. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas atitinkamas daiktas atsakovo bute, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014).

10Vadovaujantis CK 6.263 straipsnio nuostatomis, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą privalo atlyginti kaltas asmuo. Asmuo laikomas kaltu, jeigu, atsižvelgiant į aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis). Bylose dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės aplinkybės: žala (nuostoliai), neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų bei kaltė, jeigu žala atlyginama kaltės pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2009). Kadangi minėtu atveju asmuo už padarytą žalą atsako net ir nesant jo kaltės, reiškiantis reikalavimą dėl žalos atlyginimo asmuo privalo įrodyti likusias deliktinės atsakomybės taikymo sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (CK 6.246 straipsnis, 6.247 straipsnis, 6.249 straipsnis).

11Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovui priklausantis butas, esantis ( - ), Vilniuje, yra virš ieškovo apdrausto buto, esančio ( - ), Vilniuje. Tokiu būdu, vadovaujantis minėta teisės taikymo ir aiškinimo taisykle, teismas daro išvadą, jog ieškovo apdrausto buto užpylimas įvyko iš viršuje esančių atsakovo patalpų. Vadovaudamasis generalinio delikto taisykle (žalos padarymas preziumuoja neteisėtus veiksmus – CK 6.263 straipsnio 1 dalis), teismas sprendžia, kad byloje įrodyti neteisėti atsakovo veiksmai, t. y. netinkamas jam priklausančio turto valdymas ir naudojimas, sukėlęs žalą kitiems asmenims (CK 6.246, 6.263 straipsniai). Kitų galimų užpylimo šaltinių, dėl kurių buvo užlietos ieškovo apdraustos patalpos, byloje nenustatyta (CPK 178 straipsnis). Atsakovas neįrodė, kad nėra kaltas dėl žalos, ar žala atsirado dėl trečiųjų asmenų veiksmų (CK 6.248 straipsnis, 6.253 straipsnio 4 dalis).

12Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atlygino buto, esančio ( - ), Vilniuje, remonto išlaidas, ieškovui subrogacijos pagrindu perėjo teisė reikalauti iš atsakovo atlyginti patirtus nuostolius. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose yra nustatyta, jog be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, skirtos žalos prevencijai ar jai sumažinti bei protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu. Kadangi ieškovas apmokėjo UAB „ARTstatyba“ už atliktus darbus 2 550,85 EUR, ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo šių išlaidų atlyginimo. Tokiu būdu, remiantis CK 6.245 straipsnio 4 dalimi, 6.246 straipsnio 1 dalimi, CK 6.263 straipsnio 1 dalimi, 6.263 straipsnio 2 dalimi, CK 6.1015 straipsnio 1 dalimi bei CK 6.249 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktais, ieškovo naudai iš atsakovo priteisti 2 550,85 EUR suma.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (2 550,85 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

14Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Remiantis CPK 79 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 57 EUR dydžio žyminio mokesčio.

15Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 279 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į. k.: ( - ), ieškovo „( - )“ Lietuvos filialo, į. k.: ( - ), naudai 2 550,85 EUR (dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimties eurų 85 euro centų) žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 550,85 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 57 EUR (penkiasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

19Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas „( - )“ Lietuvos filialas kreipėsi į teismą ieškiniu,... 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2013 m. lapkričio 18 d.... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas analogiškus atvejus nagrinėjam... 10. Vadovaujantis CK 6.263 straipsnio nuostatomis, kiekvienas asmuo turi pareigą... 11. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovui priklausantis butas, esantis ( - ),... 12. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atlygino buto, esančio ( - ), Vilniuje,... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi... 14. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 15. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262... 17. ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į. k.: ( - ), ieškovo „( - )“... 19. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai specialiame interneto... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...