Byla 2-519/2012
Dėl patikslintų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Lodeksa“ restruktūrizavimo byloje, civilinės bylos Nr. B2-2827-230/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutarties dėl patikslintų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Lodeksa“ restruktūrizavimo byloje, civilinės bylos Nr. B2-2827-230/2011.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 18 d. nutartimi UAB „Lodeksa“ iškelta restruktūrizavimo byla. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pareiškė 384 897,29 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Nurodė, kad UAB „Lodeksa“ įsiskolinimas atsirado, nevykdant 2007 m. kovo 29 d. Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties įsipareigojimų. Nesumokėtos įmokos už žemę už 2007-2011 m. sudaro 276 356 Lt, palūkanos – 20 591,11 Lt, delspinigiai – 87 950,18 Lt (apskaičiuoti, remiantis sutarties 7 punkte numatyta sąlyga, kad pirkėjui laiku nesumokėjus metinės įsiskolinimo sumos ir palūkanų, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami 0,05 proc. dydžio delspinigiai).

5RUAB „Lodeksa“ administratorius neginčijo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kreditorinio reikalavimo 318 534,62 Lt sumai, tačiau nesutiko su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktu reikalavimu dalyje dėl delspinigių. Nurodė, jog delspinigiai turėtų būti mažinami iki 21 587,51 Lt dydžio sumos, kuri susidarytų skaičiuojant ne sutartyje numatytus 0,05 proc. dydžio delspinigius, o protingumo kriterijus atitinkančius 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną ir ne už visą laikotarpį, o už 180 dienų, t.y.taikant ieškinio senatį.

6Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartimi patvirtino neginčijamus RUAB „Lodeksa“ kreditorių finansinius reikalavimus. Šia nutartimi patvirtintas 318 534,62 Lt dydžio Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos finansinis reikalavimas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi, spręsdamas dėl ginčijamų RUAB „Lodeksa“ kreditorių reikalavimų, patvirtino patikslintus RUAB „Lodeksa“ kreditorių reikalavimus. Kreditoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintas reikalavimas sudaro 350 915,88 Lt.

9Teismas nurodė, kad Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas 0,05 proc. delspinigių dydis atitinka LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Mokėjimo už perkamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus taisyklių 5 punktą, kuriame numatyta, kad asmenims, nustatytuoju laiku nesumokėjusiems metinės įsiskolinimo sumos ir palūkanų, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspinigiai – 0,05 procento privalomos mokėti įsiskolinimo sumos. Tai reiškia, kad netesybų dydis šiuo atveju yra nustatytas įstatymų leidėjo (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Teismas konstatavo, kad tokių netesybų dydžio, kurį yra nustatęs įstatymų leidėjas, mažinti nėra pagrindo. Dėl reikalavimo taikyti ieškinio senatį teismas nurodė, kad CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikytinas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Kadangi kreditorius reikalavimo atsakovui dėl delspinigių priteisimo iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo nebuvo pareiškęs, todėl atsakovui prašant, reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikytina ieškinio senatis (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgdamas į tai, teismas darė išvadą, kad kreditorius galėjo paskaičiuoti delspinigius po 0,05 % už 6 mėnesių laikotarpį, kas sudarytų 53 968,77 Lt delspinigių. Kadangi dalis delspinigių, o būtent 21 587,51 Lt sumoje, administratoriaus nebuvo ginčijama ir yra patvirtinta teismo nutartimi, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimas didintinas 32 381,26 Lt delspinigių suma (53 968,77 Lt - 21 587,51 Lt), ir patvirtintinas bendras 350 915,88 Lt kreditorinis reikalavimas (318 534,62 Lt + 32 381,26 Lt) .

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu kreditorius Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartį dalyje dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kreditorinių reikalavimų patvirtinimo 350 915,88 Lt sumai ir klausimą spręsti iš esmės – patvirtinti kreditoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 384 897,29 Lt dydžio reikalavimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad jos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Kai šalys sutartyje susitaria dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą, pan. Netesybų mažinimas, šiuo atveju – ieškinio senaties taikymas, iš esmės yra sutarties keitimas. Vienas iš įstatymo įtvirtintų sutarties keitimo atvejų, kuris taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir per teismą nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą, yra CK 6.228 straipsnis.

132. Sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, numatytas CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte, neturėtų būti taikomas šiuo atveju dėl ypatingo valstybinės žemės statuso. Pritaikius ieškinio senatį, būtų pažeistas viešasis interesas.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas RUAB „Lodeksa“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad atskirojo skundo argumentas, jog ieškinio senaties taikymas yra sutarties keitimas yra nepagrįstas. Sutartimi nustatytas delspinigių dydis liko nepakeistas, o senaties terminas yra ne sutartinių santykių dalykas, o bendroji imperatyvi įstatymo norma.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB „Ūkio bankas“ siūlo teismui atskirojo skundo prašymą spręsti savo nuožiūra. Nurodo, kad įstatyme numatytas ieškinio senaties terminas, taikytinas ieškiniams dėl netesybų išieškojimo, prieštarauja sutarties sąlygai, kurioje numatyta, kad netesybos skaičiuojamos už kiekvieną pradelstą dieną. Teismo sprendimu šiuo atveju iš esmės buvo pakeistos sutarties sąlygos, o keisti sutarties sąlygas teismas gali tik išimtiniais atvejais.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Byloje kilo ginčas dėl delspinigių, laiku neatsiskaičius pagal Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį, skaičiavimo, tvirtinant kreditorinį reikalavimą restruktūrizavimo byloje. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro teismo nutarties dalies, kuria patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimai RUAB „Lodeksa“ restruktūrizavimo byloje, teisėtumas bei pagrįstumas teisiniu ir faktiniu aspektais, taip pat absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320, 338 str.).

18Nagrinėjamoje byloje Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kreditorinis reikalavimas grindžiamas 2007-03-29 Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Marijampolės žemėtvarkos skyriaus vyresniojo specialisto (pardavėjo) ir UAB „Lodeksa“ (pirkėjo). Byloje nėra ginčo, kad pagal minėtą sutartį UAB „Lodeksa“ neatsiskaitė ir yra skolinga 276 356 Lt sumą kaip įmokas už žemę ir 20 591,11 Lt palūkanas, apskaičiuotas pagal sutarties 6 punktą. Delspinigių sumą ginčijo RUAB „Lodeksa“ administratorius, teigdamas, kad sutarties 7 punkte numatytas 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną dydis yra neprotingai didelis, be to, delspinigių skaičiavimui turėtų būti taikomas CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, buvo konstatuota, kad sutartyje numatytas 0,05 proc. delspinigių, skaičiuojamų už kiekvieną praleistą dieną nuo metinės įsiskolinimo sumos ir palūkanų, dydis atitinka dydį, numatytą įstatymų leidėjo, t.y. įtvirtintą LR Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ patvirtintų Mokėjimo už perkamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus taisyklių 5 punkte, nurodančiame, kad asmenims, nustatytuoju laiku nesumokėjusiems metinės įsiskolinimo sumos ir palūkanų, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspinigiai – 0,05 procento privalomos mokėti įsiskolinimo sumos. Atsižvelgiant į tai, delspinigiai skaičiuotini, vadovaujantis 0,05 proc. dydžiu.

19Atskiruoju skundu apeliantas ginčija teismo priimtos nutarties dalį, tvirtindamas, kad teismas neteisėtai ir nepagrįstai, skaičiuodamas delspinigių dydį, taikė sutrumpintą ieškinio senaties terminą ir delspinigius skaičiavo tik už 6 mėnesius. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl ieškinio senaties taikymo, skaičiuojant delspinigių dydį, kai tvirtinamas kreditorinis reikalavimas restruktūrizavimo byloje. Restruktūrizavimo bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Taigi, šioje byloje pareikštas prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą, kuris susideda iš įsiskolinimo, palūkanų ir delspinigių, laikytinas reikalavimu priteisti įsiskolinimą, palūkanas ir delspinigius. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Ieškinio senatis taikoma, tais atvejais, kai ginčo šalis to reikalauja (CK 1.126 str. 2 d.). Pagal bendrą taisyklę ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Laikytina, kad restruktūrizavimo byloje teisė į ieškinį (teisė pareikšti kreditorinį reikalavimą) atsiranda įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą. Šiuo atveju RUAB „Lodeksa“ administratoriui prašant taikyti ieškinio senatį, teismas pagrįstai sprendė, kad tenkinant reikalavimą dėl delspinigių, taikytina ieškinio senatis - CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, kuris taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo.

20Atskirojo skundo argumentas, kad ieškinio senaties taikymas delspinigių skaičiavime laikytinas sutarties keitimu, nes sutartyje numatytas delspinigių skaičiavimas už kiekvieną pradelstą dieną, nenumatant maksimalaus delspinigių skaičiavimo laikotarpio, atmestinas. Konstatuotina, kad sutarties sąlygų keitimas ir ieškinio senaties taikymas yra atskiri, savarankiški, vienas nuo kito nepriklausomi civilinės teisės institutai, taikomi esant įstatyme įtvirtintoms sąlygoms. Įstatymo normos, nustatančios ieškinio senaties terminus ir jų skaičiavimo tvarką, laikytinos imperatyviomis, nes CK 1.125 straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad šalių susitarimu pakeisti ieškinio senaties terminus ir jų skaičiavimo tvarką draudžiama.

21Dėl atskirojo skundo motyvo, kad ieškinio senaties terminas neturėtų būti taikomas šiuo atveju dėl ypatingo valstybinės žemės statuso, nes kitaip būtų pažeistas viešasis interesas, apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad CK 1.134 straipsnis, numatantis reikalavimus, kuriems ieškinio senatis netaikoma, neišskiria reikalavimų, kylančių iš santykių, susijusių su valstybine žeme, kaip specialiu teisinių santykių objektu. Jokie kiti įstatymai taip pat nenumato, kad reikalavimams, susijusiems su valstybinės žemės sklypų pardavimo sutarčių sąlygų nesilaikymu, ieškinio senatis nebūtų taikoma.

22Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikydamas sutrumpintą ieškinio senaties terminą, nepažeidė materialinės ir procesinės teisės normų. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 18 d. nutartimi UAB „Lodeksa“... 5. RUAB „Lodeksa“ administratorius neginčijo Nacionalinės žemės tarnybos... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartimi patvirtino... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi, spręsdamas dėl... 9. Teismas nurodė, kad Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartyje... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu kreditorius Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 12. 1. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik... 13. 2. Sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, numatytas CK 1.125... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas RUAB „Lodeksa“ prašo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB „Ūkio bankas“ siūlo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Byloje kilo ginčas dėl delspinigių, laiku neatsiskaičius pagal Valstybinės... 18. Nagrinėjamoje byloje Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 19. Atskiruoju skundu apeliantas ginčija teismo priimtos nutarties dalį,... 20. Atskirojo skundo argumentas, kad ieškinio senaties taikymas delspinigių... 21. Dėl atskirojo skundo motyvo, kad ieškinio senaties terminas neturėtų būti... 22. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....