Byla B2-1918-221/2017

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant kreditorės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei J. B., restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Lodeksa“ restruktūrizavimo administratoriaus įgaliotam asmeniui L. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi kreditorės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Lodeksa“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartimi UAB „Lodeksa“ iškelta restruktūrizavimo byla. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. gruodžio 15 d. nutartimi Kauno apygardos teismo nutartį paliko galioti.

3Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau NŽT) restruktūrizuojamos UAB „Lodeksa“ restruktūrizavimo administratoriui pateikė prašymą patvirtinti 108 786,12 Eur finansinį reikalavimą.

4Pasibaigus teismo nustatytam terminui, RUAB „Lodeksa“ restruktūrizavimo administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, sutikrintus su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, sudarė ir pateikė teismui tvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Restruktūrizavimo administratorius, be kita ko, nurodė, kad tvirtintinas 89 049,33 Eur NŽT finansinis reikalavimas, nesutiko su prašymu patvirtinti NŽT finansinio reikalavimo dalies 19 736,79 Eur sumai. Pažymėjo, kad kreditorės skaičiuojami delspinigiai 0,05 proc. yra per dideli, prašo juos mažinti iki 0,02 proc. ir sutinka su 3 094,38 Eur delspinigių suma, paskaičiuota iki 2016 m. gruodžio 15 d. (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas), kuri įtraukiama į 89 049,33 Eur sumą.

5Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 8 d. nutartimi patvirtino RUAB „Lodeksa“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, tarp jų ir restruktūrizavimo administratoriaus neginčijamą NŽT 89 049,33 Eur finansinį reikalavimą. Ginčijamo 19 736,79 Eur finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas išskirtas į atskirą bylą.

6NŽT pateikė atsiliepimą į restruktūrizavimo administratoriaus prieštaravimą dėl 19 736,79 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo. Atsiliepime nurodo, kad mažinti delspinigių dydį nėra pagrindo, kadangi tokį delspinigių dydį nustato įstatymų leidėjas. Delspinigiai skaičiuojami remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 26.4 punktu. Nurodo, kad 2011 m. lapkričio 29 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-58-230/2016 buvo patvirtintas NŽT 350 915,88 Lt finansinis reikalavimas, tame tarpe 53 968,77 Lt (15 630,43 Eur) delspinigių. Minėta restruktūrizavimo byla 2016 m. birželio 29 d. nutartimi buvo nutraukta, nauja restruktūrizavimo byla iškelta 2016 m. gruodžio 14 d., todėl už šį laikotarpį (169 dienas) priskaičiuota 7 200,74 Eur delspinigių, iš viso 22 831,17 Eur delspinigių.

7Teismo posėdžio metu kreditorės atstovė palaikė prašyme ir atsiliepime išdėstytus argumentus, nesutiko, kad 0,05 proc. dydžio delspinigiai yra per dideli, nurodė, kad jie nustatyti Vyriausybės nutarimu patvirtintomis taisyklėmis. Prašo patvirtinti restruktūrizavimo administratoriaus ginčijamą 19 736,79 Eur sumą, iš viso 22 831,17 Eur delspinigių, t. y. tuos, kurie buvo įtraukti į finansinį reikalavimą restruktūrizavimo byloje Nr. B2-58-230/2011 ir priskaičiuotus nuo minėtos bylos nutraukimo iki nujos restruktūrizavimo bylos iškėlimo už 169 dienas 7 200,74 Eur.

8UAB „Lodeksa“ restruktūrizavimo administratoriaus įgaliotas asmuo teismo posėdyje nesutiko su kreditorės reikalavimu, laikėsi išsakytos nuomonės, prašė delspinigius mažinti iki 0,02 proc. ir tokiu būdu reikalavimą atmesti, kadangi 0,02 proc. dydžio delspinigiai jau patvirtinti. Nurodo, kad delspinigiai skaičiuojami daugiau nei už 180 dienų. Be to, atstovės nuomone, delspinigius būtina mažinti įvertinant ir tai, kad įmonė siekia išsaugoti savo veiklą, darbo vietas, sumokėti skolas, atkurti įmonės mokumą ir išvengti bankroto.

9Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymas dėl 19 736,79 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas iš dalies.

10Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 23 straipsnio 1 dalį, kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą, o pagal nurodyto straipsnio 5 dalį, restruktūrizavimo administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs restruktūrizavimo administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami.

11NŽT kreditorinis reikalavimas grindžiamas 2007 m. kovo 29 d. Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Marijampolės žemėtvarkos skyriaus vyresniojo specialisto (pardavėjo) ir UAB „Lodeksa“ (pirkėjo). Byloje nėra ginčo, kad pagal minėtą sutartį UAB „Lodeksa“ neatsiskaitė ir yra skolinga 80 038,23 Eur sumą kaip įmokas už žemę ir 5 916,72 Eur palūkanas, apskaičiuotas pagal sutarties 6 punktą. Delspinigių sumą ginčija RUAB „Lodeksa“ administratorius, teigdamas, kad 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną dydis yra neprotingai didelis, prašo sumažinti iki 0,02 proc., be to, delspinigių skaičiavimui turėtų būti taikomas CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Todėl administratorius sutinka su 3 094,38 Eur suma, kuri jau įtraukta į patvirtintą NŽT finansinį reikalavimą.

12Šalių pasirašytos Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarties 7 punkte numatyta, kad jei pirkėjas laiku nesumoka pardavėjui metinės įsiskolinimo sumos ir palūkanų, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspinigiai – 0,05 proc. privalomos mokėti įsiskolinimo sumos. Tokia delspinigių norma numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ patvirtintų Mokėjimo už perkamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus taisyklių 26.4 punkte. Tai reiškia, kad netesybų dydis šiuo atveju yra nustatytas įstatymų leidėjo (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), todėl tokių netesybų dydžio mažinti nėra pagrindo.

13Tačiau, teismo vertinimu, RUAB „Lodeksa“ administratorius pagrįstai prašo taikyti ieškinio senatį. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikytinas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo.

14Be to, pagal teismų praktiką, reikalavimams priteisti delspinigius nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvieną praleistą dieną (arba už kitą sutartyje numatytą laikotarpį) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2013).

15Restruktūrizavimo bylos yra susijusios su viešuoju interesu. Todėl teismui sprendžiant kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą, teismas privalo būti aktyvus ir ex officio įvertinti jų pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2006) bei tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jie pagrįsti įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Pagal teismų praktiką tinkamas kreditorių finansinių reikalavimų dydžio nustatymas yra svarbus restruktūrizavimo proceso vykdymui bei kreditorių tarpusavio santykiams; nepagrįstai patvirtinus kreditoriaus finansinį reikalavimą, ne tik mažėja kitų kreditorių galimybės patenkinti savo reikalavimus, tačiau toks kreditorius įgyja nepagrįstą pranašumą prieš kitus kreditorius, priimant sprendimus įmonės restruktūrizavimo procese (ĮRĮ 25-26 straipsniai), be to, nesėkmingos restruktūrizavimo bylos baigties atveju jis įgyja teisę į patvirtinto dydžio reikalavimo patenkinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-632/2012; 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1137/2014; 2016 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-500-381/2016).

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad reikalavimams dėl delspinigių pareikšti yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 125 straipsnio 5 dalies 1 punktas), į tai, kad 2011 m. lapkričio 29 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-58-230/2016 (buvęs Nr. B2-2827/2011) buvo patvirtintas NŽT 350 915,88 Lt finansinis reikalavimas, tame tarpe 53 968,77 Lt (15 630,43 Eur) delspinigių (nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-519/2012 palikta nepakeista), darytina išvada, kad NŽT įgijo teisę į patvirtinto dydžio delspinigių reikalavimą (15 630,43 Eur). Kadangi RUAB „Lodeksa“ administratorius sutiko su 3 094,38 Eur delspinigių suma ir ji jau įtraukta į patvirtintą NŽT finansinio reikalavimo sumą, kreditorės reikalavimas didintinas 12 536,05 Eur suma ir bendras reikalavimas didintinas iki 101 585,38 Eur (89 049,33+12 536,05).

17Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsniu,

Nutarė

18Patvirtinti patikslintą kreditorės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 101 585,38 Eur finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Lodeksa“ restruktūrizavimo byloje.

19Dėl nutarties per septynias dienas nuo priėmimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Editai... 2. Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartimi UAB „Lodeksa“... 3. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau NŽT)... 4. Pasibaigus teismo nustatytam terminui, RUAB „Lodeksa“ restruktūrizavimo... 5. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 8 d. nutartimi patvirtino RUAB... 6. NŽT pateikė atsiliepimą į restruktūrizavimo administratoriaus... 7. Teismo posėdžio metu kreditorės atstovė palaikė prašyme ir atsiliepime... 8. UAB „Lodeksa“ restruktūrizavimo administratoriaus įgaliotas asmuo teismo... 9. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymas dėl... 10. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 23 straipsnio 1... 11. NŽT kreditorinis reikalavimas grindžiamas 2007 m. kovo 29 d. Valstybinės... 12. Šalių pasirašytos Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo... 13. Tačiau, teismo vertinimu, RUAB „Lodeksa“ administratorius pagrįstai... 14. Be to, pagal teismų praktiką, reikalavimams priteisti delspinigius nustatytas... 15. Restruktūrizavimo bylos yra susijusios su viešuoju interesu. Todėl teismui... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad reikalavimams dėl... 17. Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsniu,... 18. Patvirtinti patikslintą kreditorės Nacionalinės žemės tarnybos prie... 19. Dėl nutarties per septynias dienas nuo priėmimo gali būti paduotas...