Byla 2-934-464/2015
Dėl 2014 m. spalio 20 dienos kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atsakovo restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo byloje, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Swedbank“ ir žemės ūkio kooperatyvas „Ūkininkų kaimas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „Alnitransa“, uždarosios akcinės bendrovės „Misota“, uždarosios akcinės bendrovės „Dujotekana“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ekskomisarų biuras“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. nutarties, kuria atmesti kreditorių skundai dėl 2014 m. spalio 20 dienos kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atsakovo restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo byloje, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Swedbank“ ir žemės ūkio kooperatyvas „Ūkininkų kaimas“.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Nagrinėjamoje byloje keliamas restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nepritarta įmonės restruktūrizavimo plano projektui, teisėtumo klausimas.

5Vilniaus apygardos teismo 2013-10-23 nutartimi AB „Dvarčionių keramika“ iškelta restruktūrizavimo byla, įmonės restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto centras“, o teismo nutartis įsiteisėjo 2013-12-23 (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-2539-275/2015; teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys).

6Kreditorius UAB „Misota“ 2014-10-21 kreipėsi į teismą su skundu (t. 1, b. l. 1-5), prašydamas panaikinti atsakovo RAB „Dvarčionių keramika“ 2014-10-20 kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta nepritarti RAB „Dvarčionių keramika“ pateiktam restruktūrizavimo planui, ir kreditorių susirinkimui pateiktą RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo planą patvirtinti. Nurodė, kad tik didžiausias kreditorius AB „Swedbank“, kurio reikalavimai sudaro 73,57 proc. visų bendrovės kreditorių reikalavimų sumos, balsavo prieš įmonės pateikto restruktūrizavimo plano tvirtinimą, o visi kiti 17 kreditorių balsavo „už“. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino restruktūrizavimo planą. AB „Swedbank“ kreditorių susirinkimo protokole nurodė, kad bendrovės pateiktas restruktūrizavimo planas yra nerealus, nepagrįstas ir neįgyvendintinas, bendrovė faktiškai nemoki, todėl bendrovei turi būti iškelta bankroto byla. Šie teiginiai nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, o tokiais veiksmais siekiama privesti įmonę prie bankroto ir pradėti didelės vertės bendrovei priklausančio įkeisto turto išieškojimą.

7Kreditorius UAB „Dujotekana“ 2014-10-23 pateikė teismui skundą (t. 1, b. l. 12-13), prašydamas panaikinti 2014-10-20 RAB „Dvarčionių keramika“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl restruktūrizavimo plano netvirtinimo ir jį patvirtinti. Nurodė, kad UAB „Dujotekana“ yra antras pagal dydį RAB „Dvarčionių keramika“ kreditorius, kuriam priklauso kiek didesnis nei 2 mln. litų kreditorinis reikalavimas, sudarantis 7,44 proc. visų reikalavimų. AB „Swedbank“ yra nesuinteresuotas restruktūrizavimo plano patvirtinimu dėl tos priežasties, kad jo naudai yra įkeistas beveik visas AB „Dvarčionių keramika“ priklausantis turtas, iš esmės jis vienintelis ir turi realią galimybę patenkinti bent jau kuo didesnę kreditorinio reikalavimo dalį. Restruktūrizavimo procesas jam nenaudingas, nes, patvirtinus planą, AB „Swedbank“ negalėtų pradėti priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto ir turtas būtų realizuojamas restruktūrizavimo plane nurodyta tvarka.

8Kreditorius UAB „Alnitransa“ 2014-10-23 pateikė teismui skundą (t. 1, b. l. 15-16), prašydamas panaikinti 2014-10-20 RAB „Dvarčionių keramika“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl restruktūrizavimo plano netvirtinimo ir jį patvirtinti. Nurodė, kad jis nedalyvavo kreditorių susirinkime ir nebalsavo iš anksto raštu, nes jo reikalavimo dalis yra menka (0,07 proc. visų patvirtintų teismo reikalavimų) ir neturi realios įtakos procesui. Nėra jokios abejonės, kad restruktūrizavimo procesas yra bene vienintelė galimybė atgauti skolas iš RAB „Dvarčionių keramika“, nes, nutraukus restruktūrizavimo bylą, AB „Swedbank“ pradės išieškojimo procesą iš jos naudai įkeisto turto ir kiti kreditoriai jokių galimybių patenkinti savo reikalavimų neturės.

9Kreditorius UAB „Ekskomisarų biuras“ 2014-10-24 pateikė teismui skundą (t. 1, b. l. 23-24), prašydamas panaikinti 2014-10-20 RAB „Dvarčionių keramika“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl restruktūrizavimo plano netvirtinimo ir jį patvirtinti. Nurodė, kad UAB „Ekskomisarų biuras“ kreditorinis reikalavimas yra 166 493,86 Lt. Restruktūrizavimo plano patvirtinimo / nepatvirtinimo klausimas iš esmės reikš, ar bus patenkintas tik AB „Swedbank“ kreditorinis reikalavimas ar jo didžioji dalis, ar bus patenkinti visų RAB „Dvarčionių keramika“ kreditorių reikalavimai ar bent jų didžioji dalis. Būtina atsižvelgti ne tik į vieno dominuojančią padėtį turinčio kreditoriaus asmeninius interesus, bet į visų kreditorių teisėtus interesus.

10Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepime (t. 1, b. l. 32-40) nurodė, kad su kreditorių skundais nesutinka ir prašo juos atmesti bei nutraukti AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad bendrovė jau antri metai nevykdo veiklos, t. y. gamybos veikla jau daugelį metų iki jos nutraukimo buvo nuostolinga nepaisant net ir to, kad nebuvo vykdomi jokie mokėjimai kreditoriams. Plane nėra paaiškinta, kodėl ir kaip gamybos nevykdanti bei atsargas išpardavusi bendrovė pradės pelningai veikti ir atsiskaitys su kreditoriais, juolab kad ir pareiškėjai pripažįsta, kad bendrovės turto nepakaktų net ir įkaito turėtojo reikalavimams patenkinti, jau nekalbant apie kitus kreditorius. Bendrovės finansiniai sunkumai yra ne laikini, o besitęsiantys jau daug metų ir bendrovė nevykdo bei negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, jos finansinės problemos negali būti išspręstos restruktūrizavimo procese, nes restruktūrizavimo planas yra akivaizdžiai neteisingas, nepagrįstas bei nerealus, bendrovės finansinė situacija yra labai bloga. Bendrovė nebendradarbiauja su kreditoriais ir tik visomis įmanomomis priemonėmis vilkina atsiskaitymą su kreditoriais. Bendrovė nuostolingai dirbą jau nuo 2010 metų, jos apyvartinis kapitalas buvo neigiamas ir pastoviai mažėjo per visą nuo 2010 m. iki 2014 m. birželio mėn. laikotarpį, 2014-06-30 sudarė minus 18 560 000 Lt. Vien per paskutinius 5 metus bendrovė patyrė beveik 27 mln. Lt grynojo nuostolio, kuris dar labiau turėtų išaugti 2014 metais, kadangi bendrovė nebevykdo gamybos, tik išpardavinėja prekių atsargas. Restruktūrizavimo plane nėra pateikta jokios informacijos, kokiu būdu ir kur bendrovė suras lėšų, būtinų gamybos atnaujinimui bei apyvartinio kapitalo finansavimui, t. y. žaliavų įsigijimui, atsiskaitymui už einamąsias energetines sąnaudas, darbuotojų užmokesčio apmokėjimui bei šiuo metu sustabdytų gamybos įrenginių paleidimui bei priežiūrai. Bendrovė restruktūrizavimo plane nėra pateikusi prognozuojamų pelno (nuostolio) ir balanso ataskaitų visam restruktūrizavimo laikotarpiui. Abejonių kelia ir restruktūrizavimo plane įtvirtintos planuojamo parduoti bendrovės nekilnojamojo turto kainos - bendrovė planuoja turimą turtą parduoti stipriai aukštesnėmis kainomis, nei jo rinkos vertė.

11Ieškovė RAB „Dvarčionių keramika“ vadovė L. S. atsiliepime (t. 2, b. l. 2-6) prašo skundus tenkinti ir panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą nepritarti bendrovės restruktūrizavimo planui. Nurodo, kad bendrovė neketina restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu iš parduoto AB „Swedbank“ įkeisto turto tenkinti kitų kreditorių reikalavimus. Bendrovė ieško investuotojų, kurie investuotų į bendrovės veiklą ir tokiu būdu būtų pasiektas plane nurodytas pelnas, tačiau, kol planas nepatvirtintas, naujų investuotojų paieškos sudėtingos.

12Atsakovo RAB „Dvarčionių keramika“ administratorius pateikė teismui atsiliepimą į pareikštus skundus (t. 2, b. l. 25), kuriuo prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra, savo nuomonę išreiškė restruktūrizavimo plano išvadoje.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2015-03-02 nutartimi (t. 2, b. l. 72-75) kreditorių UAB „Misota“, UAB „Alnitransa“, UAB „Dujotekana“ ir UAB ”Ekskomisarų biuras“ skundus dėl kreditorių susirinkimo 2014-10-20 nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nepritarta pateiktam RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo planui, atmetė.

15Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo bylose nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teismo vaidmuo apsiriboja procedūrinio pobūdžio patikros atlikimu, t. y. teismas nagrinėja, ar susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista. Kadangi restruktūrizavimo procedūrose nemažai klausimų iš esmės yra ne teisinio, bet išimtinai ūkinio - komercinio pobūdžio, tai teisminė kreditorių susirinkimų nutarimų turinio patikra gali būti atliekama tik gana ribotai. Kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo klausimus teismai gali nagrinėti tik tada kai, pirma, tai tiesiogiai nurodyta įstatyme arba, antra, kai su nutarimų turinio teisėtumu siejami pažeidimai yra akivaizdūs. Tikrinant kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumą ir nustačius tam tikrus teisės aktų ar minėtų principų pažeidimus, nutarimai galėtų būti pripažinti neteisėtais ne dėl formalių mažareikšmių pažeidimų, o tuo atveju, jei yra pagrindas konstatuoti tokio lygmens pažeidimus, kurie turi / gali turėti pakankamai reikšmingą įtaką restruktūrizavimo procedūrų teisėtumui, skaidrumui, kreditorių interesams ir pan. Būtina restruktūrizavimo plano ar jo pakeitimų patvirtinimo sąlyga yra kreditorių pritarimas. Priežastys, dėl kurių kreditorių kvalifikuota balsų dauguma nebuvo pritarta restruktūrizavimo planui, nėra teisiškai reikšmingos. Šių išaiškinimų kontekste teismas padarė išvadą, kad pareiškėjai skunduose nenurodė procedūrinio pobūdžio pažeidimų dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų, rengiant ir pravedant kreditorių susirinkimą. Nurodyti pagrindai susirinkimo nutarimui panaikinti yra ūkinio - komercinio pobūdžio, todėl teismas negali vertinti, ar pateiktas svarstymui restruktūrizavimo planas gali būti įgyvendintas. Teismas nesutiko su pareiškėjų pozicija, kad AB „Swedbank“ tenka pareiga pagrįsti, jog bendrovės finansinės problemos negali būti išspręstos restruktūrizavimo procese. Pareiga įrodyti, jog restruktūrizuojamos įmonės pateiktas planas yra ekonomiškai pagrįstas, tenka ne kreditoriui, o planą tvirtinimui tenkančiai bendrovei. Be to, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie LR Ūkio ministerijos taip pat gali teikti išvadą dėl įmonių restruktūrizavimo planų, taigi tik esant šio departamento išvadai dėl restruktūrizavimo plano ekonominio pagrįstumo atsirastų galimybė aptarti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą ne vien procedūriniu aspektu, bet ir restruktūrizavimo plano esmės, jo nepatvirtinus vieno kreditoriaus sprendimu, aspektu. Teismas, įvertinęs pareiškėjų nurodytos teisminės praktikos išaiškinimus Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1140/2013, sprendė, kad abiejų bylų ratio decidendi nesutampa, todėl šia nutartimi nesivadovavo.

16III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

17Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Alnitransa“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015-03-02 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti 2014-10-20 RAB „Dvarčionių keramika“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl restruktūrizavimo plano nepatvirtinimo ir šį planą patvirtinti; pavesti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR Ūkio ministerijos pateikti išvadą dėl restruktūrizavimo plano pagrįstumo. Atskirąjį skundą grindžia argumentu, jog teismas pripažino susiklosčiusią situaciją netoleruotina, taip pat poreikį, nesant reikiamos dalies kreditorių pritarimo restruktūrizavimo planui, prašyti išvados iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie LR Ūkio ministerijos išvados, tačiau tokios išvados pateikti nepaprašė. Bylos esmė liko neatskleista, nepagrįstai atmetus kreditorių skundus.

18Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Misota“ atskirajame skunde (t. 2, b. l. 82-86) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-03-02 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti 2014-10-20 kreditorių susirinkimo nutarimą nepritarti restruktūrizavimo planui ir patvirtinti restruktūrizavimo planą; pavesti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR Ūkio ministerijos pateikti išvadą dėl RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano pagrįstumo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

191. Teismas, nustatęs būtinumą gauti Įmonių bankroto valdymo departamento prie LR Ūkio ministerijos išvadą dėl restruktūrizavimo plano ekonominio pagrįstumo, turėjo įtraukti šią instituciją į bylą ir pavesti jai pateikti išvadą. Kadangi ši pareiga neįvykdyta, nutartis naikintina, pavedant pirmosios instancijos teismui gauti minėtą išvadą.

202. Skundžiama nutartis priimta neatsižvelgus į visų RAB „Dvarčionių keramika“ kreditorių interesus.

213. Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1140/2013 buvo panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas netvirtinti restruktūrizavimo plano ryšium su tuo, kad didžiausio kreditoriaus apsisprendimą nulėmė ne paties restruktūrizavimo plano turinys, t. y. jo galimas neįgyvendinimas, bet asmeninio pobūdžio aplinkybės. Teismas nepagrįstai nesivadovavo suformuota praktika.

22Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Dujotekana“ atskirajame skunde (t. 2, b. l. 87-89) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-03-02 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti 2014-10-20 kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nepritarimo restruktūrizavimo planui ir patvirtinti restruktūrizavimo planą bei pavesti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR Ūkio ministerijos pateikti išvadą dėl RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano pagrįstumo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

231. Teismas neatskleidė bylos esmės, kadangi nepavedė Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR Ūkio ministerijos pateikti išvadą dėl restruktūrizavimo plano pagrįstumo.

242. Restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimas yra esminis viso restruktūrizavimo proceso, kuris iš esmės nulems tolimesnį įmonės likimą, kas neabejotinai turės tiesioginę įtaką visiems įmonės kreditoriams.

25Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirajame skunde (t. 2, b. l. 90-91) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-03-02 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti 2014-10-20 kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nepritarimo restruktūrizavimo planui ir patvirtinti restruktūrizavimo planą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

261. Skundžiama nutartimi palikus skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą nepakeistą, įmonės kreditoriai praranda bet kokią galimybę patenkinti bent dalį savo kreditorinių reikalavimų.

272. Teismas nutartyje nurodęs, kad teisingam bylos išsprendimui reikalinga gauti Įmonių bankroto valdymo departamento išvadą, nesiėmė jokių veiksmų, kad tokie duomenys būtų surinkti ir byla išspręsta teisingai.

28Trečiasis asmuo (kreditorius) AB „Swedbank“ atsiliepime (t. 2, b. l. 110-120) į apeliantų UAB „Misota“, UAB „Alnitransa“, UAB „Dujotekana“, UAB „Ekskomisarų biuras“ atskiruosius skundus prašo jų netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

291. Pagrindinis apeliantų teiginys, neigiant skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, kad AB „Swedbank“ balsavo „prieš“ restruktūrizavimo planą tik todėl, kad siekia kuo greičiau realizuoti įkeistą turtą. Tokiam teiginiui pagrįsti nepateikia jokių įrodymų bei visiškai nepasisako ir apie tai, kad planas yra realus ir įgyvendintinas. AB „Swedbank“ motyvai dėl plano nepagrįstumo ir neįgyvendinimo yra aiškūs ir susiję tik su pačios bendrovės veikla (antri metai nevykdo gamybos), jos galimybėmis vykdyti pelningą veiklą.

302. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismas neatskleidė bylos esmės, nes nepareikalavo Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos išvados apie tai, ar pagrįstas restruktūrizavimo planas. ĮBĮ 14 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad ne nurodyta institucija, o restruktūrizavimo administratorius privalo parengti rašytinę išvadą dėl restruktūrizavimo plano įgyvendinimo galimybių. Tokia išvada buvo parengta ir pateikta kreditoriams. Joks teisės aktas nenumato, kad dar papildomai ir kitos institucijos turėtų teikti savo išvadas dėl įmonių restruktūrizavimo plano. Apeliantai galėjo savo iniciatyva kreiptis dėl tokių išvadų gavimo, jei neturėjo galimybių savo jėgomis išanalizuoti plano, kaip kad tai padarė AB „Swedbank“. Tokie veiksmai galėjo ir turėjo būti atliekami iki kreditorių susirinkimo.

313. Aplinkybės, kad bendrovė visiškai nebendradarbiauja su kreditoriais, penkti metai nemoka jokių įmokų pagal kredito sutartį ir vis tiek veikla patiria milžiniškus nuostolius, išparduotos beveik visos bendrovės atsargos, leidžia daryti išvadą, kad bendrovė yra faktiškai nemoki.

324. Tiek kasacinio, tiek Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama kad vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, yra kreditorių prerogatyva. Tokiu atveju, kai parengtam restruktūrizavimo plano projektui nepritaria įstatyme nustatyta kreditorių dauguma, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas neturi teisės ex officio kištis į restruktūrizavimo plano projekto, kuris tenkintų visų kreditorių interesus, parengimo procesą ir jo pateikimą teismui tvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-21 nutartis c. b. Nr. 3K-3-503/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-02 nutartis c. b. Nr. 2-1366/2013). Priežastys, dėl kurių kreditorių kvalifikuota balsų dauguma nebuvo pritarta restruktūrizavimo planui, nėra teisiškai reikšmingos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-17 nutartis c. b. Nr. 2-1163/2012).

335. Pagal kasacinio teismo praktiką, teismai bylose, kur yra skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas nepritarti restruktūrizavimo planui, atlieka tik procedūrinio pobūdžio patikrą. Kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo klausimus teismai gali nagrinėti tik tada, kai su turinio teisėtumu siejami pažeidimai yra akivaizdūs ir jie nėra ekonominio pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-14 nutartis c. b. Nr. 3K-3-429/2011). Apeliantai skundžia nutarimą nenurodydami procedūrinių susirinkimo pažeidimų, nepateikdami kitų argumentų tiek dėl nepatvirtinto plano ekonominio naudingumo ir pagrįstumo, tiek ir dėl AB „Swedbank“ argumentų apie jo neįgyvendinamumą.

34Ieškovė RAB „Dvarčionių keramika“ direktorė L. S. atsiliepime (t. 2, b. l. 127-129) į atskiruosius skundus prašo juos patenkinti ir Vilniaus apygardos teismo 2015-03-02 nutartį panaikinti, ginčą išspręsti iš esmės ir panaikinti 2014-10-20 bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nepritarimo bendrovės restruktūrizavimo planui bei patvirtinti šį planą; pavesti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR Ūkio ministerijos pateikti išvadą dėl įmonės restruktūrizavimo plano pagrįstumo. Atsiliepimą į skundus grindžia šiais argumentais:

351. Teismas nurodydamas, kad nevertina ekonominio bendrovės restruktūrizavimo plano pagrįstumo, o tik tikrina formalius procedūrinius restruktūrizavimo plano tvirtinimo pažeidimus, iš esmės palaikė AB „Swedbank“ argumentus ir motyvus dėl plano nepagrįstumo.

362. Tam, kad būtų priimtas teisingas sprendimas dėl plano tvirtinimo, būtina detaliau išanalizuoti ne tik restruktūrizavimo planą, bet ir AB „Swedbank“ argumentus dėl restruktūrizavimo plano pagrįstumo, o ne tik formaliai pareikšti, kad bendrovės nepaneigė AB „Swedbank“ argumentų dėl neva bendrovės restruktūrizavimo plano neįgyvendinamumo.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Atskirieji skundai atmestini.

39Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2015-03-02 nutartimi atmetė apeliantų (pareiškėjų) UAB „Misota“, UAB „Alnitransa“, UAB „Dujotekana“ ir UAB „Ekskomisarų biuras“ skundus dėl 2014-10-20 kreditorių susirinkimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu nutarimo, kuriuo nepritarta restruktūrizavimo planui, panaikinimo. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantai pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą kvestionuoja iš esmės analogiškais argumentais, dėl visų keturių atskirųjų skundų argumentų pasisakoma bendrai.

40Dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo sąlygų

41Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2014-10-20 RAB „Dvarčionių keramika“ kreditorių susirinkime dalyvavo įmonės kreditoriai, kurių patvirtinti finansiniai reikalavimai sudaro 26159 732,24 Lt, t. y. 95,32 proc. visų teismo patvirtintų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sumos, tarp jų – kreditorius AB „Swedbank“, turintis 73,57 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų (t. 1, b. l. 6-10). Už skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą nepritarti RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano projektui balsavo kreditorius AB „Swedbank“.

42Iškėlus įmonės restruktūrizavimo bylą teisme, kitas įmonės restruktūrizavimo bylos nagrinėjimo etapas – įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimas. Būtina restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme sąlyga – kreditorių pritarimas restruktūrizavimo plano projektui, kurio išraiškos forma – kreditorių susirinkime jų kvalifikuota balsų dauguma (kreditorių, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos) priimtas nutarimas pritarti restruktūrizavimo plano projektui (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Šis reikalavimas keliamas dėl to, jog įmonės restruktūrizavimas yra neišvengiamai susijęs su kreditorių pagalba dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme, vykdymo (prievolių vykdymo terminų atidėjimu, reikalavimų (jų dalies) atsisakymu ar piniginės prievolės pakeitimu kita prievole (atsiskaitymu įmonės turtu ir (ar) įmonės akcijomis). Todėl tiek pagalbą teikiantys, tiek kiti kreditoriai turi teisę įsitikinti, jog, įgyvendinus į restruktūrizavimo planą įtrauktą įmonės verslo planą (ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones), restruktūrizavimo laikotarpiu bus visiškai ar iš dalies įvykdyti jų reikalavimai šiame plane nustatytais terminais. Restruktūrizavimo atveju kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą. Kadangi būtent kreditorių materialinis teisinis suinteresuotumas atgauti skolą yra didžiausias, todėl jų pritarimas restruktūrizavimo planui reiškia, jog jie įžvelgia įmonės sėkmingo restruktūrizavimo ir savo reikalavimų patenkinimo galimybę. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, tiek Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pagal ĮRĮ nustatytą teisinį reglamentavimą, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, yra kreditorių prerogatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-21 nutartis c. b. Nr. 3K-3-503/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-12 nutartis c. b. Nr. 2-2154/2013). Priežastys, dėl kurių kreditorių kvalifikuota balsų dauguma nebuvo pritarta restruktūrizavimo planui, nėra teisiškai reikšmingos (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-17 nutartis c. b. Nr. 2-319/2013, 2015-02-19 nutartis c. b. Nr. 2-466-186/2015). Todėl tuo atveju, kai parengtam restruktūrizavimo plano projektui nepritaria įstatyme nustatyta kreditorių dauguma, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas neturi teisės ex officio kištis į restruktūrizavimo plano projekto, kuris tenkintų visų kreditorių interesus, parengimo procesą ir jo pateikimą teismui tvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-21 nutartis c. b. Nr. 3K-3-503/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-02 nutartis c. b. Nr. 2-1366/2013). Toks restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugos būdas nustatytas dėl to, jog įmonės ir jos kreditorių santykiai restruktūrizavimo proceso metu, derinant jų, kaip prievolės šalių, valią, yra grindžiami dispozityviuoju reguliavimo metodu, kurio esmė yra apsaugoti abiejų prievolės šalių interesus – tiek skolininko interesą tęsti savo veiklą, tiek kreditoriaus interesą dėl skolininko prievolių jo atžvilgiu tinkamo įvykdymo. Toks šių interesų derinimas vyksta pasiekiant prievolės šalių susitarimą dėl prievolių vykdymo įmonės restruktūrizavimo laikotarpiu. Nesant tokio susitarimo ir reikiamos kreditorių valios daugumos dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui, pirmenybė tokiu atveju turi būti teikiama restruktūrizavimo plano projektui nepritarusių kreditorių valios daugumai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-12 nutartis c. b. Nr. 2-2154/2013).

43Šios aptartos teismų praktikos kontekste, teisiškai neaktualūs apeliantų skundų argumentai, kad priimant skundžiamą nutartį neatsižvelgta į mažesnių kreditorių interesus, nevertinta aplinkybė, jog restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimas yra esminis visame restruktūrizavimo procese, kad bankroto procese jie negalėtų tikėtis savo reikalavimų patenkinimo, todėl jis būtų naudingas tik įkaito turėtojui AB „Swedbank“. Kaip minėta, kreditorius turi teisę laisvai apsispręsti ir nevaržomai išreikšti savo valią dėl įmonės tolesnio teisinio likimo – pritarti restruktūrizavimo planui ar nepritarti. Be to, kreditorius AB „Swedbank“ procesiniuose dokumentuose išdėstė išsamius, motyvuotus argumentus, kurie pagrindžia, kodėl restruktūrizavimo planui nepritarta. Vien tai, kad ginčijamas nutarimas, kuriuo nepritarta restruktūrizavimo plano patvirtinimui, priimtas didžiausio kreditoriaus AB „Swedbank“ balsais, nesudaro pagrindo išvadai, jog skundžiamas nutarimas yra neteisėtas, kad šis kreditorius pažeidė kitų įmonės kreditorių, balsavusių už plano projekto patvirtinimą, teises. ĮRĮ nenumato, jog sprendimas dėl nepritarimo restruktūrizavimo planui turėtų būti priimtas vienbalsiai. Kai matyti, susitarimas tarp įmonės ir jos didžiojo kreditoriaus dėl restruktūrizavimo plano turinio nebuvo pasiektas ir to pakanka, kad ši procedūra (pritarimas planui) buvo neįgyvendinta.

44Pažymėtina, kad įmonės restruktūrizavimo institutas nėra prioritetiškai skirtas nevykdančios ūkinės veiklos įmonės atsiskaitymams su kreditoriais įgyvendinti, priešingai, tokia procedūra gali būti pradėta tik tai įmonei, kuri nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos. Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatymuose įtvirtintomis priemonėmis išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonės restruktūrizavimo procesas reiškia, kad jo metu gali būti pakeista ūkinės veiklos rūšis, modernizuojama gamyba, tobulinamas darbo organizavimas, parduodamas įmonės turtas ar jo dalis, priimamas kitų įmonių, jas jungiant ar skaidant, turtas, įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai bei vykdymo terminai. ĮRĮ išvardyti būdai, kuriais gali būti pasiektas tikslas, netaikant įmonės bankroto procedūros. Todėl tokie skundų argumentai, kad, nepatvirtinus ginčijamo plano ir inicijavus bankrotą, įmonės kreditoriai praras bet kokią galimybę patenkinti bent dalį savo kreditorinių reikalavimų, teisiškai nepagrįsti ir kitokio susidariusios situacijos vertinimo nesuponuoja.

45Apelianto UAB „Misota“ skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1140/2013 suformuota praktika, atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo procesinei pozicijai, jog nagrinėjamo ginčo ir aptariamos bylos faktinės aplinkybės yra netapačios. Nagrinėjamu atveju kreditoriaus AB „Swedbank“ nepritarimą restruktūrizavimo projektui lėmė plano neįgyvendinamumas, jo nerealumas, bet ne įmonės ir kreditoriaus nebendradarbiavimas, kas buvo konstatuota apelianto nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje.

46Dėl teismo vaidmens, nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų

47Kvestionuodami skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą esminiu argumentu apeliantai nurodo pirmosios instancijos teismo pasyvumą, neįtraukiant į bylą Įmonių bankroto valdymo departamento prie LR Ūkio ministerijos išvadai dėl RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano pagrįstumo pateikti, dėl ko, jų teigimu, buvo neatskleista bylos esmė ir priimta neteisėta nutartis. Tokiam apeliantų argumentui taip pat nepritartina.

48Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantais, kad civilinėje byloje dėl įmonės restruktūrizavimo teismui yra skirtas aktyvus vaidmuo, tačiau tai anaiptol nereiškia, jog teismas privalo kelti ir tirti klausimus, kurių dalyvaujantys byloje asmenys patys nekelia, rinkti už dalyvaujančius byloje asmenis įrodymus, kuriuos jie gali pateikti patys, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Nagrinėjamojoje byloje apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo sutikti su apeliantų nuomone, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo ar apeliacinės instancijos teismas privalo pavesti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR Ūkio ministerijos pateikti išvadą dėl RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano pagrįstumo (CPK 49 str. 3 d.). Viena vertus, teismų jurisprudencijoje ne kartą yra išaiškinta, kad restruktūrizavimo bylose, nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, teismo vaidmuo apsiriboja tik procedūrinio pobūdžio patikros atlikimu, t. y. teismas nagrinėja, ar susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista. Išimtiniais atvejais galima teisinė susirinkimo nutarimų turinio patikra, kai su nutarimų turinio teisėtumu siejami pažeidimai yra akivaizdūs (pažeidžiamos imperatyvios įstatymų nuostatos ar bendrieji teisės principai), tačiau ir tai tik jei tokių klausimų nagrinėjimas nėra išimtinai ekonominio pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-14 nutartis c. b. Nr. 3K-3-429/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-12 nutartis c. b. Nr. 2-2154/2013). Kita vertus, pagal galiojančios ĮRĮ redakcijos 14 straipsnio 1-6 dalis, nustatančias restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūrą, įmonės valdymo organas restruktūrizavimo plano projektą pateikia įmonės dalyvių susirinkimui, kuris, pritaręs plano projektui, jį per vieną darbo dieną pateikia restruktūrizavimo administratoriui. Pastarasis parengia rašytinę išvadą dėl restruktūrizavimo plano projekto įgyvendinimo galimybių ir bendradarbiaudamas su įmonės valdymo organu organizuoja kreditorių susirinkimo sušaukimą. Jei kreditorių susirinkimas pritaria 2/3 balsų dauguma, restruktūrizavimo administratorius, gavęs pritarusio susirinkimo protokolą, jį ir restruktūrizavimo plano projektą su išvada pateikia teismui, kuris užbaigia plano tvirtinimo procedūrą. Kaip matyti iš šių ĮRĮ nuostatų, Įmonių bankroto valdymo departamento prie LR Ūkio ministerijos išvados teikimo privalomumas, vertinant restruktūrizavimo plano projekto tarpinio tvirtinimo (pritarimas / nepritarimas kreditorių susirinkime) pagrįstumą, nenumatytas. Dar daugiau, nors pirmosios instancijos teismo nurodytuose Įmonių bankroto valdymo departamento prie LR Ūkio ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus veiklos nuostatose ir numatyta, kad šis skyrius teisės aktų nustatyta tvarka teikia išvadas dėl įmonių restruktūrizavimo planų, taikos sutarčių (Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2008-01-11 įsakymu Nr. V-3 patvirtintų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus nuostatų 5.2 punktas), tačiau vien šios institucijos funkcijos išskyrimas poįstatyminiame akte neleidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad tik esant šios institucijos išvadai dėl pateikto restruktūrizavimo plano ekonominio pagrįstumo būtų pagrindas vertinti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą ne tik dėl procedūrinių atitikimų norminių aktų reikalavimams, bet ir vertinant restruktūrizavimo plano esmę. Tokios pirmosios instancijos teismo išvados prieštarauja tiek aktualiai formuojamai teismų praktikai, kad iki plano tvirtinimo nagrinėjimo teisme kreditoriai negali teismine tvarka ginčyti tarpinių restruktūrizavimo svarstymo ir tvirtinimo veiksmų, dėl reikalavimų susijusių su restruktūrizavimo plano tinkamumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-14 nutartis c. b. Nr. 3K-3-429/2011), restruktūrizavimo plano projekto ekonominio pagrįstumo įvertinimas nėra proceso, pradėto apskundus kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nepritarimo restruktūrizavimo plano projektui, dalykas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-12 nutartis c. b. Nr. 2-2154/2013), tiek ir ĮRĮ aktualiam restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo reglamentavimui (ĮRĮ 14 str.). Aktualioje (naujausioje) kasacinio teismo praktikoje taip pat buvo pažymėta, kad tik restruktūrizavimo plano tvirtinimo teisme stadijoje teismas vertina kreditorių prieštaravimus restruktūrizavimo plano projektui, patikrina, ar restruktūrizavimo plane numatytos priemonės yra proporcingos restruktūrizavimo tikslui, ar nėra neproporcingai ribojami ir pažeidžiami prieštaravimus dėl plano tvirtinimo išreiškusių kreditorių interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-01-09 nutartis c. b. Nr. 3K-3-67/2015). Vadinasi, restruktūrizavimo plano ekonominio pagrįstumo vertinimas, kaip ir bet kokia specialistų išvada dėl restruktūrizavimo plano pagrįstumo, aktualūs tik restruktūrizavimo plano tvirtinimo teisme stadijoje, jeigu tokia stadija kreditorių daugumos pritarimu yra pasiekiama, tačiau toks plano pagrįstumo vertinimas negalimas tarpiniame restruktūrizavimo plano tvirtinimo etape (pritarimas / nepritarimas kreditorių susirinkime). Teismas negali pakeisti kreditorių pareikštos valios nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, apeiti šią ĮRĮ nustatytą pritarimo planui procedūrą arba ją pakeisti savo procesiniu sprendimu, tai nebūtų suderinama su teismo kompetencija (spręsti plano, kurio projektui yra pritarusi kreditorių dauguma, patvirtinimo klausimą). Todėl pripažintina, kad ir apeliantų skundų argumentai dėl bylos esmės neatskleidimo, į bylą neįtraukus Įmonių bankroto valdymo departamento išvadai duoti, yra teisiškai nepagrįsti ir atmestini.

49Šiame kontekste aktualu pažymėti taip pat ir tai, kad RAB „Dvarčionių keramika“ valdymo organas, atsakingas už restruktūrizavimo plano parengimą, turėjo visas bendradarbiavimo su kreditoriais galimybes, o taip pat galimybę teikti kreditoriams restruktūrizavimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo realumą patvirtinančius įrodymus dar iki kreditorių susirinkimo sušaukimo, kuriame buvo sprendžiamas restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimas, įvertinus jo ekonominį pagrįstumą, realumą ir pan. Kaip jau minėta, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui yra išimtinė pačių kreditorių, o ne teismo prerogatyva, todėl bet kokių kompetentingų specialistų išvadų papildomas pateikimas kreditorių susirinkime leistų jiems įsitikinti, ar restruktūrizuojamai įmonei pavyks įgyvendinti restruktūrizavimo plano projekte numatytas priemones, o jas įgyvendinus – atsiskaityti su kreditoriais. Ir taip suformuoti savo valią pritarti šiam planui ar ne.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų

51Pirmosios instancijos teismas nepriteisė iš pareiškėjų patirtų išlaidų procesiniams dokumentams įteikti, taip nukrypdamas nuo formuojamos teismų praktikos. Teismų praktikoje išaiškinta, kad jei asmuo yra atleistas nuo žyminio mokesčio, tai nesuponuoja išvados, kad yra atleistas ir nuo kitų bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo, taip pat ir išlaidų valstybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-10 nutartis c. b. Nr. 3K-3-319/2014). Todėl iš apeliantų UAB „Misota“, UAB „Alnitransa“, UAB „Dujotekana“, UAB „Ekskomisarų biuras“ lygiomis dalimis valstybei priteistina 15,94 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą.

54Priteisti iš UAB „Misota“, įm. kodas 301232691, UAB „Alnitransa“, įm. kodas 178234817, UAB „Dujotekana“, įm. kodas 125738752, UAB „Ekskomisarų biuras“, įm. kodas 122755433, po 3 (tris) eurus 98 euro centus bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Nagrinėjamoje byloje keliamas restruktūrizuojamos įmonės kreditorių... 5. Vilniaus apygardos teismo 2013-10-23 nutartimi AB „Dvarčionių keramika“... 6. Kreditorius UAB „Misota“ 2014-10-21 kreipėsi į teismą su skundu (t. 1,... 7. Kreditorius UAB „Dujotekana“ 2014-10-23 pateikė teismui skundą (t. 1, b.... 8. Kreditorius UAB „Alnitransa“ 2014-10-23 pateikė teismui skundą (t. 1, b.... 9. Kreditorius UAB „Ekskomisarų biuras“ 2014-10-24 pateikė teismui skundą... 10. Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepime (t. 1, b. l. 32-40) nurodė, kad... 11. Ieškovė RAB „Dvarčionių keramika“ vadovė L. S. atsiliepime (t. 2, b.... 12. Atsakovo RAB „Dvarčionių keramika“ administratorius pateikė teismui... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2015-03-02 nutartimi (t. 2, b. l. 72-75) kreditorių... 15. Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo bylose nagrinėjant skundus dėl... 16. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 17. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Alnitransa“ atskirajame skunde prašo... 18. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Misota“ atskirajame skunde (t. 2, b. l.... 19. 1. Teismas, nustatęs būtinumą gauti Įmonių bankroto valdymo departamento... 20. 2. Skundžiama nutartis priimta neatsižvelgus į visų RAB „Dvarčionių... 21. 3. Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1140/2013... 22. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Dujotekana“ atskirajame skunde (t. 2,... 23. 1. Teismas neatskleidė bylos esmės, kadangi nepavedė Įmonių bankroto... 24. 2. Restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimas yra esminis viso... 25. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirajame skunde... 26. 1. Skundžiama nutartimi palikus skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą... 27. 2. Teismas nutartyje nurodęs, kad teisingam bylos išsprendimui reikalinga... 28. Trečiasis asmuo (kreditorius) AB „Swedbank“ atsiliepime (t. 2, b. l.... 29. 1. Pagrindinis apeliantų teiginys, neigiant skundžiamos nutarties teisėtumą... 30. 2. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismas neatskleidė bylos esmės, nes... 31. 3. Aplinkybės, kad bendrovė visiškai nebendradarbiauja su kreditoriais,... 32. 4. Tiek kasacinio, tiek Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama... 33. 5. Pagal kasacinio teismo praktiką, teismai bylose, kur yra skundžiamas... 34. Ieškovė RAB „Dvarčionių keramika“ direktorė L. S. atsiliepime (t. 2,... 35. 1. Teismas nurodydamas, kad nevertina ekonominio bendrovės restruktūrizavimo... 36. 2. Tam, kad būtų priimtas teisingas sprendimas dėl plano tvirtinimo, būtina... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. Atskirieji skundai atmestini.... 39. Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2015-03-02 nutartimi atmetė apeliantų... 40. Dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo sąlygų ... 41. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2014-10-20 RAB „Dvarčionių keramika“... 42. Iškėlus įmonės restruktūrizavimo bylą teisme, kitas įmonės... 43. Šios aptartos teismų praktikos kontekste, teisiškai neaktualūs apeliantų... 44. Pažymėtina, kad įmonės restruktūrizavimo institutas nėra prioritetiškai... 45. Apelianto UAB „Misota“ skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas... 46. Dėl teismo vaidmens, nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo... 47. Kvestionuodami skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą... 48. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantais, kad civilinėje byloje... 49. Šiame kontekste aktualu pažymėti taip pat ir tai, kad RAB „Dvarčionių... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 51. Pirmosios instancijos teismas nepriteisė iš pareiškėjų patirtų išlaidų... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 53. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartį palikti iš esmės... 54. Priteisti iš UAB „Misota“, įm. kodas 301232691, UAB „Alnitransa“,...