Byla 2-1428-370/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria nutraukta atsakovo akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ generalinės direktorės L. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria nutraukta atsakovo akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo byla.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi AB „Dvarčionių keramika“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Šia nutartimi nustatytas šešių mėnesių terminas parengti bei pateikti teismui Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą. Vilniaus apygardos teismo teisėjos

52014 m. gegužės 26 d. rezoliucija terminas restruktūrizavimo plano projektui pateikti pratęstas iki 2014-07-25, o 2014 m. birželio 26 d. rezoliucija – iki bus patvirtinti AB „Swedbank“ kreditoriniai reikalavimai ir po to praėjus 2 mėnesiams. 2015-05-11 Vilniaus apygardos teisme gautas AB „Swedbank“ prašymas nutraukti AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylą, remiantis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nurodant, jog terminas pateikti teismui Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą suėjo 2014-11-03, o Bendrovė nepateikė ir nepateiks teismui plano projekto, nes kreditoriai 2014-10-20 vykusiame kreditorių susirinkime jo nepatvirtino.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi nutraukė RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylą Nr. B2-2539-275/2015.

8Pagal ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktą teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Teismas nurodė, kad restruktūrizavimo plano projektas, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas turi teisę pratęsti šį terminą, tačiau ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Nagrinėjamoje byloje 2014 m. birželio 26 d. teisėjos rezoliucija buvo pratęstas terminas restruktūrizavimo plano projektui pateikti iki bus patvirtinti AB „Swedbank“ kreditoriniai reikalavimai ir po to praėjus 2 mėnesiams. Nutartis, kuria patvirtinti AB „Swedbank“ kreditoriniai reikalavimai, įsiteisėjo 2014-09-02, todėl terminas pateikti bendrovės restruktūrizavimo plano projektą suėjo 2014-11-03, tačiau iki paskutinės termino dienos įmonės restruktūrizavimo plano projektas teismui pateiktas nebuvo. Kadangi 2014-10-20 įvykusio RAB „Dvarčionių keramika“ kreditorių susirinkimo metu nebuvo pritarta RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano projektui, todėl restruktūrizavimo plano projekto negalėjo teismui pateikti ir bankroto administratorius. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, kad RAB „Dvarčionių keramika“ nustatytu laiku nepateikus restruktūrizavimo plano, trečiojo asmens AB „Swedbank“ bei restruktūrizavimo administratoriaus prašymai tenkintini ir ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo byla nutraukta.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskirajame skunde ieškovė AB „Dvarčionių keramika“ generalinė direktorė L. S. prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį; 2) įpareigoti Vilniaus apygardos teismą kreiptis į Lietuvos Respublikos įmonių valdymo departamentą dėl išvados pateikimo dėl AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano pagrįstumo; 3) gavus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto valdymo departamento išvadą, patvirtinti AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo planą; 4) nusprendus nesukreipti į Lietuvos Respublikos įmonių bankroto valdymo departamentą dėl išvados pateikimo, įpareigoti Bendrovę pakoreguoti restruktūrizavimo planą ir jį pateikti tvirtinti pakartotinai Bendrovės kreditorių susirinkimui. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismui priėmus nutartį nutraukti Bendrovės restruktūrizavimo bylą, buvo patenkintas ne viešasis interesas, o vienintelio AB „Swedbank“ interesas, nes 2014-10-20 kreditorių susirinkimo metu vien AB „Swedbank“ balsais buvo nuspręsta nepritarti Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui, kai kiti didieji bendrovės kreditoriai (UAB „Dujotekana“, UAB „Ekskomisarų biuras“, UAB „Alnitransa“, UAB „Misota“) jam pritarė. Nors toks 2014-10-20 priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas yra formaliai galiojantis, tačiau tai neatėmė iš teismo teisės būti aktyviam ir ginti viešąjį interesą, t. y. pateikti užklausimą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto valdymo departamentui, kuris galėtų pateikti objektyvią nuomonę dėl Bendrovės restruktūrizavimo plano pagrįstumo, taip pat įpareigoti Bendrovę padaryti tam tikrus restruktūrizavimo plano projekto pakeitimus ir jį iš naujo pateikti Bendrovės kreditorių susirinkimui, tačiau šių priemonių, užtikrinančių viešąjį interesą Bendrovės restruktūrizavimo byloje, nebuvo imtasi.

11Atsiliepimuose į atskirąjį skundą kreditoriai UAB „Ekskomisarų biuras“, UAB „Alnitransa“ ir UAB „Misota“ prašo tenkinti ieškovės atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo

122015 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti. Nurodoma, kad AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano projektui nebuvo pritarta tik dėl AB „Swedbank“, turinčio didžiausią kreditorinį reikalavimą, kaltės, kuriam restruktūrizavimo plano patvirtinimas nėra palankus, nes tokiu atveju AB „Swedbank“ neturėtų galimybės inicijuoti išieškojimo iš įkeisto turto pirmumo tvarka, o visų kreditorių, tarp jų ir AB „Swedbank“, kreditoriniai reikalavimai būtų tenkinami restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka. Pažymima, kad didžioji dalis AB „Dvarčionių keramika“ turto yra įkeista AB „Swedbank“ naudai, o kito turto, iš kurio galėtų kiti AB „Dvarčionių keramika“ kreditoriai patenkinti savo reikalavimus, yra labai nedaug. Dėl to AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylos nutraukimas iš esmės naudingas tik AB „Swedbank“, o likę AB „Dvarčionių keramika“ kreditoriai, teismui nutraukus restruktūrizavimo bylą, iš esmės praranda bet kokią galimybę patenkinti bent dalį savo kreditorinių reikalavimų. Tik AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo proceso metu patvirtinus restruktūrizavimo planą ir kiti kreditoriai galėtų atgauti jiems priklausančias lėšas. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos teismas galėjo įpareigoti AB „Dvarčionių keramika“ pakoreguoti restruktūrizavimo plano projektą ir pateikti naują, taip paliekant galimybę atsiskaityti su visais kreditoriais, taip pat išsaugoti darbuotojų darbo vietas.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą AB „Swedbank“ prašo atskirojo skundo netenkinti ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamais tokiais argumentais:

  1. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė Bendrovės restruktūrizavimo bylą. RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano projektas nebuvo pateiktas teismui tvirtinti iki nustatyto termino – 2014-11-03, nes 2014-10-20 įvykusiame kreditorių susirinkime restruktūrizavimo plano projektui nepritarta. Restruktūrizavimo plano projekto nepateikimas nustatytais terminais yra įstatymo numatytas pagrindas nutraukti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
  2. Galimybių plano patvirtinimui nebuvo ir nėra – Bendrovės vadovybė nebendradarbiauja su kreditoriais, Bendrovė nevykdo gamybos, didžioji dalis darbuotojų yra atleisti, turėtos prekių atsargos beveik išparduotos, nevyksta jokios derybos ir nėra jokių kontaktų su pagrindiniu kreditoriumi, restruktūrizavimo procesu piktnaudžiaujama siekiant užvilkinti skolų grąžinimą, restruktūrizavimo plane iš viso nėra nurodyta kaip Bendrovė atgaus mokumą. Tai suponuoja, jog Bendrovės finansinės problemos negali būti išspręstos restruktūrizavimo procese.
  3. Nesutinktina su apelianto teiginiu, jog pirmosios instancijos teismas gindamas viešąjį interesą privalėjo Įmonių bankroto valdymo departamento prašyti išvados apie tai, ar pagrįstas restruktūrizavimo plano projektas. Pareiga parengti rašytinę išvadą dėl restruktūrizavimo plano projekto įgyvendinimo galimybių ĮRĮ 14 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta tik restruktūrizavimo administratoriui. Joks teisės aktas nenumato, kad dar papildomai ir kitos institucijos turėtų teikti savo išvadas dėl įmonių restruktūrizavimo plano projekto. Pažymima, kad apeliantas, esant reikalui, savarankiškai galėjo kreiptis į Įmonių bankroto valdymo departamentą, tačiau ne vėliau kaip iki kreditorių susirinkimo, kuriame buvo balsuojama dėl pateikto plano, dienos. Tokio prašymo pateikimas teismui priėmus nutartį nutraukti restruktūrizavimo bylą laikytinas tik siekiu užvilkinti Bendrovės restruktūrizavimo proceso pabaigą.

14Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. liepos 22 d. gautas ieškovės prašymas atidėti

152015 m. liepos 23 d. paskirtą teismo posėdį, iki 2015 m. rugpjūčio 8 d., t. y. iki pasibaigs įstatymo nustatytas terminas inicijuoti kasacinį procesą byloje, kurioje sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties pagrindą sudarančio 2014-10-20 kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumas. Ieškovė nurodė, kad bendrovė 2015-07-20 Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-934-464/2015, kuria de facto buvo paliktas galioti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. pagrindą sudarantis 2014-10-20 kreditorių susirinkimo nutarimas, ir šiuo metu kasacinio skundo priėmimo klausimas dar nėra išspręstas. Priklausomai nuo to, ar Bendrovės pateiktas kasacinis skundas bus priimtas, ir jeigu kasacinis skundas bus priimtas – ar bus patenkintas, iš esmės priklausys ir nagrinėjamos bylos, kurioje yra sprendžiamas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties teisėtumas, baigtis. Jeigu bendrovės kasacinis procesas bus sėkmingas, tai Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties pagrindą sudarantis 2014-10-20 kreditorių susirinkimo nutarimas būtų panaikintas ir nebegaliotų, o restruktūrizavimo planas būtų patvirtintas.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi AB „Dvarčionių keramika“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla (nutartis įsiteisėjo 2013 m. gruodžio 23 d.). Šia nutartimi nustatytas šešių mėnesių terminas parengti bei pateikti teismui Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą. Vilniaus apygardos teismo teisėjos

182014 m. gegužės 26 d. rezoliucija terminas restruktūrizavimo plano projektui pateikti pratęstas iki 2014-07-25, o 2014 m. birželio 26 d. rezoliucija – iki bus patvirtinti AB „Swedbank“ kreditoriniai reikalavimai ir po to praėjus 2 mėnesiams. Terminas pateikti teismui Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą suėjo 2014-11-03. 2014-10-20 vykusiame kreditorių susirinkime, nepritarta bendrovės pateiktam restruktūrizavimo plano projektui. Kreditorių UAB „Alnitransa“, UAB „Misota“, UAB „Dujotekana“ ir UAB „Ekskomisarų biuras“ skundai dėl 2014-10-20 kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atsakovo RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo byloje, atmesti Vilniaus apygardos teismo 2015-03-02 nutartimi, kuri palikta nepakeista įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-934-464/2015. 2014-10-20 vykusiame kreditorių susirinkime nepritarus restruktūrizavimo plano projektui, RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizatorius UAB „Bankroto centras“ 2014-10-20 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas nutraukti AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylą. Vilniaus apygardos teismui per ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalyje nustatytą 15 kalendorinių dienų terminą nepriėmus nutarties dėl restruktūrizavimo plano, kreditorius AB „Swedbank“ 2015-05-11 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu nutraukti RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi nutraukė RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylą Nr. B2-2539-275/2015. Atskiruoju skundu AB „Dvarčionių keramika“ generalinė direktorė L. S. Lietuvos apeliacinio teismo prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį; 2) įpareigoti Vilniaus apygardos teismą kreiptis į Lietuvos Respublikos įmonių valdymo departamentą dėl išvados pateikimo dėl AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano pagrįstumo; 3) gavus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto valdymo departamento išvadą, patvirtinti AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo planą; 4) nusprendus nesukreipti į Lietuvos Respublikos įmonių bankroto valdymo departamentą dėl išvados pateikimo, įpareigoti Bendrovę pakoreguoti restruktūrizavimo planą ir jį pateikti tvirtinti pakartotinai Bendrovės kreditorių susirinkimui. Taigi, nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo byla nutraukta dėl to, kad nustatytais terminais nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas), teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

19ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-02-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-820/2011; 2012-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459/2012). Taigi, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1332/2014).

20Apeliantės teigimu, restruktūrizavimo plano projektas per nustatytą terminą, t. y. iki 2014-11-03 teismui nebuvo pateiktas tvirtinti tik dėl vienintelio AB „Swedbank“, turinčio didžiausią finansinį reikalavimą, kaltės, 2014-10-20 kreditorių susirinkimo metu nepritarusio restruktūrizavimo plano projektui. Dėl to, kad teismas nebuvo aktyvus, t. y. nesikreipė į Lietuvos Respublikos įmonių bankroto valdymo departamentą, kuris galėtų pateikti objektyvią nuomonę dėl Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto pagrįstumo, taip pat neįpareigojo Bendrovės padaryti tam tikrus restruktūrizavimo plano projekto pakeitimus bei pateikti jį iš naujo Bendrovės kreditorių susirinkimui, skundžiama nutartimi patenkintas tik AB „Swedbank“ interesas, bet ne viešasis interesas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su šiais apeliantės atskirojo skundo argumentais.

21Vadovaujantis ĮRĮ nuostatomis, įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą ir siekiant toliau tęsti restruktūrizavimo procesą, restruktūrizavimo plano projektui, visų pirma, turi pritarti įmonės kreditoriai, t. y. kreditorių pritarimas restruktūrizavimo plano projektui yra būtina restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme sąlyga. ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. RAB „Dvarčionių keramika“ 2014-10-20 vykusiame bendrovės kreditorių susirinkime dalyvavo įmonės kreditoriai, kurių patvirtinti finansiniai reikalavimai sudarė 26159732,24 Lt, t. y. 95,32% visų teismo patvirtintų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sumos, tarp jų – kreditorius „Swedbank“, turintis 73,57% visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų. Kaip matyti iš byloje esančio 2014-10-20 RAB „Dvarčionių keramika“ kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenio, AB „Swedbank“ nepritarė restruktūrizavimo planui. Nurodė, kad pateiktas restruktūrizavimo planas yra nerealus, nepagrįstas ir neįgyvendinamas, restruktūrizuojama bendrovė faktiškai yra nemoki, numatytos priemonės negarantuoja bendrovės mokumo atkūrimo, jos finansinė padėtis ir toliau blogėja. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal ĮRĮ nustatytą teisinį reglamentavimą, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, yra kreditorių prerogatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-21 nutartis c. b. Nr. 3K-3-503/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-12 nutartis c. b. Nr. 2-2154/2013).

22ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalyje pritarimas restruktūrizavimo plano projektui yra vertinamas kvalifikuotos balsų daugumos išraiškos forma, t. y. tik pagal teismo patvirtintų reikalavimų sumos vertinę išraišką, kuri turi sudaryti 2/3 patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, tačiau ne pagal kreditorių skaičių, kurie pritarė ar nepritarė restruktūrizavimo plano projektui, t. y. aplinkybė, jog užteko vien AB „Swedbank“, turinčio didžiausią finansinį reikalavimą, nepritarimo, kad būtų nepritarta restruktūrizavimo plano projektui, nėra teisiškai reikšminga ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalies prasme, sprendžiant dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui teisėtumo ir pagrįstumo. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje, nurodant, kad nesant kreditorių susitarimo ir reikiamos kreditorių valios daugumos dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui, pirmenybė tokiu atveju turi būti teikiama restruktūrizavimo plano projektui nepritarusių kreditorių valios daugumai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-12 nutartis c. b. Nr. 2-2154/2013). Atsižvelgiant į tai, kad 1) RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui terminai yra maksimaliai pratęsti pagal ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalį ir jau suėję 2014-11-03, 2) iki nustatyto termino (2014-11-03) Vilniaus apygardos teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo plano projektas,

233) kreditoriaus AB „Swedbank“ pozicija dėl nepritarimo restruktūrizavimo plano projektui yra nuosekli ir dėl to nėra tikimybės, jog teismui bus pateiktas tvirtinti restruktūrizavimo plano projektas, 4) restruktūrizavimo planas teismui iki nustatyto termino pateiktas nebuvo ne dėl to, kad nespėta jo parengti, o dėl to, kad didžiausią finansinį reikalavimą turintis kreditorius nepritarė restruktūrizavimo plano projektui ir šios pozicijos atsiliepime į atskirąjį skundą nekeičia, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai restruktūrizavimo bylą nutraukė ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Nesant patvirtintam bendrovės restruktūrizavimo planui, negali vykti tolimesnės restruktūrizavimo procedūros, todėl atsiranda teisinis pagrindas nutraukti restruktūrizavimo bylą.

24Nors apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad Vilniaus apygardos teismas

252015 m. gegužės 20 d. nutartimi pagrįstai nutraukė RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylą, kiti atskirojo skundo argumentai ir jų pagrindu reiškiami reikalavimai tampa nereikšmingi nagrinėjamoje byloje, teismas pažymi, kad dėl 2014-10-20 vykusio kreditorių susirinkimo metu priimto sprendimo nepritarti RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano projektui kreditorių UAB „Alnitransa“, UAB „Misota“, UAB „Dujotekana“ ir UAB „Ekskomisarų biuras“ skundai dėl 2014-10-20 kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atsakovo RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo byloje, atmesti Vilniaus apygardos teismo 2015-03-02 nutartimi, kuri palikta nepakeista įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-934-464/2015. Taigi, šiuo metu jau yra įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas, kuriuo RAB „Dvarčionių keramika“ kreditorių susirinkimo 2014-10-20 nutarimas nepritarti bendrovės restruktūrizavimui planui buvo pripažintas teisėtu ir pagrįstu, todėl yra galiojantis ir sukelia atitinkamas teisines pasekmes. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi atsisakė priimti kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės mėn. 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-934-464/2015. Įsiteisėjusioje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pasisakyta dėl pirmosios instancijos teismo pareigos kreiptis į Lietuvos Respublikos įmonių bankroto valdymo departamentą dėl išvados pateikimo dėl RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo plano projekto ir savo pozicijos šiuo klausimu apeliacinės instancijos teismas nekeičia. Minėtoje nutartyje teismas nurodė, kad pagal ĮRĮ 14 straipsnio 1-6 dalis, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išvados teikimo privalomumas, vertinant restruktūrizavimo plano projekto tarpinio tvirtinimo (pritarimas / nepritarimas kreditorių susirinkime) pagrįstumą, nenumatytas. Dar daugiau, apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog pirmosios instancijos teismo pozicija, kad tik esant šios institucijos išvadai dėl pateikto restruktūrizavimo plano ekonominio pagrįstumo būtų pagrindas vertinti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą ne tik dėl procedūros atitikties norminių aktų reikalavimams, bet ir vertinant restruktūrizavimo plano esmę, prieštarauja tiek aktualiai formuojamai teismų praktikai, kad iki plano tvirtinimo nagrinėjimo teisme kreditoriai negali teismine tvarka ginčyti tarpinių restruktūrizavimo svarstymo ir tvirtinimo veiksmų, dėl reikalavimų susijusių su restruktūrizavimo plano tinkamumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-14 nutartis c. b. Nr. 3K-3-429/2011), restruktūrizavimo plano projekto ekonominio pagrįstumo įvertinimas nėra proceso, pradėto apskundus kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nepritarimo restruktūrizavimo plano projektui, dalykas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-12 nutartis c. b. Nr. 2-2154/2013), tiek ir ĮRĮ aktualiam restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo reglamentavimui (ĮRĮ 14 str.). Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantės atskirajame skunde nurodyti argumentai, kuriais remiantis prašoma įpareigoti pirmosios instancijos teismą kreiptis į Įmonių bankroto valdymo departamentą dėl išvados pateikimo, yra nepagrįsti.

26Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis tuo, kad restruktūrizavimo planas teismui gali būti pateiktas tvirtinti tik tada, kai jo projektui pritaria kreditoriai kvalifikuota balsų dauguma, o AB „Swedbank“, turintis 73,57% visų teismo patvirtintų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sumos 2014-10-20 kreditorių susirinkime išreiškė valią nepritarti restruktūrizavimo plano projektui ir šios pozicijos nuosekliai ir kategoriškai laikosi toliau, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi pagrįstai ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu nutraukė RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylą, bendrovei neįvykdžius

27ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje numatyto reikalavimo, t. y. nustatytu laiku (iki 2014-11-03) nepateikus teismui restruktūrizavimo plano.

28Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

29Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nutraukus restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, ĮRĮ 4 straipsnio nuostatos nedraudžia, esant atitinkamam poreikiui bei sąlygoms, vėl pradėti įmonės restruktūrizavimo procesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012). Atsižvelgiant į tai bei į aplinkybę, kad nėra duomenų, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutarties pagrindu įsiteisėjusios Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. nutarties vykdymas būtų sustabdytas (šio klausimo ieškovė nekėlė net kasaciniuose skunduose), taip pat į tai, kad duomenų apie galbūt naujo restruktūrizavimo plano projekto rengimą taip pat nėra, ieškovės 2015-07-22 prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo netenkintinas.

30Išdėstyti argumentai sudaro pagrindą konstatuoti, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas nutraukė RAB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylą, yra teisėta ir pagrįsta, todėl ją naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra

31(CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 339 straipsniais,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi AB „Dvarčionių... 5. 2014 m. gegužės 26 d. rezoliucija terminas restruktūrizavimo plano projektui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi nutraukė RAB... 8. Pagal ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktą teismas įmonės... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskirajame skunde ieškovė AB „Dvarčionių keramika“ generalinė... 11. Atsiliepimuose į atskirąjį skundą kreditoriai UAB „Ekskomisarų... 12. 2015 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti. Nurodoma, kad AB „Dvarčionių... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą AB „Swedbank“ prašo atskirojo skundo... 14. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. liepos 22 d. gautas ieškovės prašymas... 15. 2015 m. liepos 23 d. paskirtą teismo posėdį, iki 2015 m. rugpjūčio 8 d.,... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 18. 2014 m. gegužės 26 d. rezoliucija terminas restruktūrizavimo plano projektui... 19. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad teismas įmonės... 20. Apeliantės teigimu, restruktūrizavimo plano projektas per nustatytą... 21. Vadovaujantis ĮRĮ nuostatomis, įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą ir... 22. ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalyje pritarimas restruktūrizavimo plano projektui yra... 23. 3) kreditoriaus AB „Swedbank“ pozicija dėl nepritarimo restruktūrizavimo... 24. Nors apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad Vilniaus apygardos... 25. 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi pagrįstai nutraukė RAB „Dvarčionių... 26. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis tuo, kad restruktūrizavimo planas... 27. ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje numatyto reikalavimo, t. y. nustatytu laiku (iki... 28. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos... 29. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nutraukus restruktūrizavimo... 30. Išdėstyti argumentai sudaro pagrindą konstatuoti, kad skundžiama pirmosios... 31. (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 -... 33. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą....