Byla 2-466-186/2015
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla, priimtos restruktūrizavimo byloje Nr. 2-334-278/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. M. individualios įmonės ir J. D. atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla, priimtos restruktūrizavimo byloje Nr. 2-334-278/2014.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Kašgarija“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, nutartis įsiteisėjo 2014 m. sausio 16 d.

5Restruktūrizuojamos UAB (toliau – ir RUAB) „Kašgarija“ restruktūrizavimo administratorius kreipėsi į teismą su prašymu nutraukti RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo bylą, kuriame nurodė, kad šiuo metu terminas pateikti restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui restruktūrizavimo planą yra suėjęs, kreditorių susirinkime patvirtintas restruktūrizavimo planas administratoriui nėra pateiktas, todėl egzistuoja pagrindas restruktūrizavimo bylai nutraukti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 1 d. nutartimi nutraukė RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo bylą, patvirtino UAB „Luodė“ atsakovo RUAB „Kašgarija“ kreditoriumi su 45 768,58 Lt (13 255,50 Eur) finansiniu reikalavimu, kreditoriaus UAB „Livena“ patvirtintą 26 524,17 Lt finansinį reikalavimą sumažino 23 388,72 Lt suma, patvirtinant RUAB „Kašgarija“ 3 135,45 Lt (908,09 Eur) skolą kreditoriui UAB „Livena“, UAB „Frostnetas“ išbraukė iš RUAB „Kašgarija“ kreditorių sąrašo.

8Teismas nustatė, kad Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartimi RUAB „Kašgarija“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi paskirtas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, kuris šia nutartimi buvo įpareigotas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) nustatyta tvarka pateikti teismui įmonės restruktūrizavimo planą. 2014 m. birželio 17 d. nutartimi terminas pateikti teismui restruktūrizuojamos įmonės planą buvo pratęstas iki 2014 m. rugpjūčio 8 d., o 2014 m. liepos 30 d. nutartimi – iki 2014 m. rugsėjo 8 d. 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi buvo atsisakyta pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti, o restruktūrizuojamos įmonės kreditorių 2014 m. lapkričio 12 d. susirinkimas restruktūrizavimo plano nepatvirtino. Kadangi restruktūrizavimo planas teismui nepateiktas, teismas konstatavo, jog RUAB „Kašgarija“ neįvykdė įstatymo reikalavimų ir nutraukė restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis, 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Apeliantas (kreditorius) A. M. individuali įmonė (toliau – ir IĮ) atskirajame skunde prašo Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Visi kreditoriai-darbuotojai, kurie dalyvavo susirinkime, balsavo už restruktūrizavimo plano patvirtinimą. Darbuotojų balsai sudarė 4,86 procentus, darbuotojai tiki restruktūrizavimo planu ir tuo, kad įmonė su jais atsiskaitys.
 2. Teismas, pažeisdamas viešąjį interesą, nutraukė restruktūrizavimo bylą vien formaliu pagrindu. Akcinės bendrovės (toliau – ir AB) Šiaulių banko reikalavimai yra apsaugoti hipoteka, todėl bankas, nepritardamas planui, pasielgė nesąžiningai prieš kitus kreditorius. Restruktūrizavimo planas buvo ilgai derinamas ir koreguojamas.
 3. Teismas neatsižvelgė, kad restruktūrizavimo planas nebuvo patvirtintas tik dėl kreditorių AB Šiaulių banko, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Visagino skyriaus (45,53 procentus teismo patvirtintų reikalavimų turintys kreditoriai), o už plano patvirtinimą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 38,74 procentus visų teismo patvirtintų reikalavimų. Teismas privalėjo skirti posėdį žodinio proceso tvarka ir išsiaiškinti, ar šie kreditoriai turi objektyvių priežasčių nesutikti su pateiktu restruktūrizavimo planu. Nutarimas nepritarti restruktūrizavimo planui gali būti priimtas tik konstatavus jo neįgyvendinamumą ir nepagrįstumą. Šiuo atveju planas yra ekonomiškai pagrįstas, realus ir įgyvendinamas.
 4. Didžiausių kreditorių statusas negali reikšti, kad jie turi absoliučią diskrecijos teisę priimti nepagrįstus sprendimus ir tokiu būdu pažeisti restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių teises bei teisėtus interesus.
 5. RUAB „Kašgarija“ vykdo ūkinę–komercinę veiklą, įmonė yra suinteresuota atsiskaityti su kreditoriais bei toliau sėkmingai vykdyti veiklą.
 6. Šiuo metu Visagino regiono nedarbo lygis yra aukštas, RUAB „Kašgarija“ suteikia darbo vietas bei stengiasi jas išlaikyti. Nutraukus restruktūrizavimo bylą visų pirma nukentės darbuotojai ir kreditoriai (išskyrus kreditorius AB Šiaulių banką, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Visagino skyrių ir Valstybinę mokesčių inspekciją).

12Apeliantas (RUAB „Kašgarija“ generalinis direktorius) J. D. atskirajame skunde prašo Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. RUAB „Kašgarija“ prašė pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti, nes teismas patvirtino tik dalį kreditoriaus Švenčionių rajono savivaldybės administracijos reikalavimo, o dėl kitos kreditorinio reikalavimo dalies vyko ginčas. Patvirtinus šio kreditoriaus reikalavimą, jis sudarys 40 procentus visų UAB „Kašgarija“ kreditorinių reikalavimų. Dėl šios priežasties tol, kol nebuvo patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas, UAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo planas negalėjo būti patvirtintas, nes balsuojant dėl restruktūrizavimo plano turi būti užtikrinta visų bendrovės kreditorių interesų pusiausvyra.
 2. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos kreditorinis reikalavimas sudaro apie 40 procentų visų RUAB „Kašgarija“ kreditorių reikalavimų, todėl jei šis kreditorius būtų balsavęs 2014 m. lapkričio 12 d. susirinkime, restruktūrizavimo planas galėjo būti patvirtintas.

14Kreditorius AB Šiaulių bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti.

15Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Nutarimas dėl RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo plano projekto nepatvirtinimo priimtas teisėtai, laikantis įstatyme nustatytos tvarkos, už nutarimą balsavo reikalaujama kreditorių dauguma. 2014 m. rugsėjo 3 d. (2014 m. lapkričio 12 d.) kreditorių susirinkime balsuojant dėl nutarimo nebuvo padaryti jokie procedūriniai pažeidimai, o kreditorinių reikalavimų patikslinimas nutarimui priimti jokios įtakos neturėtų, t. y. priešingai nei nurodo apeliantas J. D..

16Atsakovas RUAB „Kašgarija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tuo, kad visi RUAB „Kašgarija“ kreditoriai, kurie dalyvavo kreditorių susirinkime, balsavo už RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo plano patvirtinimą, todėl teismas, priimdamas sprendimą nutraukti RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo bylą, turėjo paskirti žodinį bylos nagrinėjimą. Įmonė atsiliepime pažymėjo, kad palaiko A. M. IĮ ir J. D. atskiruosiuose skunduose išdėstytus argumentus.

17Kreditorius UAB „Luodė“ atsiliepime į apeliantų atskiruosius skundus prašo apeliantų skundus atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą, apeliantui atsakovo generaliniam direktoriui J. D. už piktnaudžiavimą procesine teise nesąžiningai pateiktus nepagrįstą atskirąjį skundą skirti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 95 straipsnyje nustatytą baudą, iki 50 procentų iš šios baudos skiriant UAB „Luodė“.

18Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Apeliantų atskiruosiuose skunduose išdėstyti motyvai prieštarauja ĮRĮ nuostatoms bei įsigaliojusiems RUAB „Kašgarija“ kreditorių susirinkimo priimtiems sprendimams nepatvirtinti restruktūrizavimo plano, be to, yra grįsti tik apeliantų nuomone.
 2. Apeliantas J. D. yra RUAB „Kašgarija“ generalinis direktorius bei akcininkas, turintis 59,68 procentus įmonės akcijų. Pagal ĮRĮ nuostatas apeliantas yra asmeniškai atsakingas už savalaikį restruktūrizavimo plano parengimą ir pateikimą kreditoriams bei teismui tvirtinti, tačiau savo pareigų neįvykdė. Kadangi pats vadovas šių pareigų neįvykdė, todėl paduotas atskirasis skundas vertintinas kaip nesąžiningas elgesys, piktnaudžiams procesine teise. Atsakovas yra faktiškai nemoki įmonė, todėl restruktūrizavimo bylų iškėlimu bei jų vilkinimu, teikiant nepagrįstus skundus, atsakovo generalinis direktorius tik siekia išvengti bankroto bylos iškėlimo arba bankroto bylos iškėlimą nukelti vėlesniam laikui.

19IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

21Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nutraukė RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo bylą.

22Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi RUAB „Kašgarija“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, nutartis įsiteisėjo 2014 m. sausio 16 d. Šioje nutartyje teismas restruktūrizavimo administratoriui nustatė terminą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos ĮRĮ 14 straipsnyje nustatyta tvarka pateikti teismui restruktūrizavimo planą (I t., b. l. 193-196). Šis terminas Panevėžio apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutartimi buvo pratęstas iki 2014 m. rugpjūčio 8 d. (II t., b. l. 178), vėliau – 2014 m. liepos 30 d. nutartimi buvo pratęstas dar kartą, iki 2014 m. rugsėjo 8 d. (II t., b. l. 184). RUAB „Kašgarija“ bankroto administratorius pateikė teismui dar vieną prašymą pratęsti terminą RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo planui pateikti iki 2014 m. spalio 8 d. (II t., b. l. 186-187), tačiau Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi prašymą pratęsti terminą pateikti teismui RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo planą atmetė (II t., b. l. 191-192). Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartį, įskaitant nutarties dalį dėl termino pateikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo planą pratęsimo, paliko nepakeistą (III t., b. l. 95-100). Iš RUAB „Kašgarija“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2014 m. rugsėjo 3 d., po pertraukos vykusio 2014 m. lapkričio 12 d., protokolo Nr. 1 matyti, kad antruoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas klausimas dėl RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo ir įpareigojimo įmonės restruktūrizavimo administratorių pateikti jį Panevėžio apygardos teismui tvirtinti. RUAB „Kašgarija“ kreditoriams buvo pateiktas siūlymas patvirtinti RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo plano projektą ir įpareigoti RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo administratorių pateikti jį teismui tvirtinti, už balsavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma yra 1 923 752,41 Lt, o tai sudaro 38,38 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų, prieš – 2 300 413,09, o tai sudaro 45,89 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų, susilaikė – atitinkamai 21 587,91 Lt, 0,43 procentai. Susirinkime RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo plano projektas buvo nepatvirtintas (III t., b. l. 103-108). ĮBĮ 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą. Jeigu nustatytais terminais restruktūrizavimo planas nepateikiamas, inter alia dėl to, kad nepasiektas įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimas, teismas restruktūrizavimo bylą turi nutraukti (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-820/2011; 2012 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-459/2012). Taigi, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes. Nutraukus bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu įmonei atsiranda tokių teisinių padarinių, kad netenka galios visi įmonės ir kreditorių susitarimai dėl įmonei taikomų nuolaidų, atnaujinamas palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus. Kita vertus, ĮRĮ 4 straipsnio nuostatos nedraudžia, esant atitinkamam poreikiui bei sąlygoms, vėl pradėti įmonės restruktūrizavimo procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-790/2013).

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad parengtas restruktūrizavimo plano projektas netenkina balsų daugumą turinčių kreditorių interesų. Kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui yra kreditorių prerogatyva. Priešingai nei atskirajame skunde nurodo apeliantas A. M. IĮ, priežastys, dėl kurių kreditoriai nepritarė pateiktam restruktūrizavimo planui, nėra svarbios, todėl skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo skirti teismo posėdį žodinio proceso tvarka ir išsiaiškinti, ar kreditoriai turėjo objektyvių priežasčių nesutikti su pateiktu restruktūrizavimo planu, yra nepagrįsti. Šiuo atveju nepaisant to, kad teismas restruktūrizavimo planui rengti suteikė terminą, gerokai viršijantį nustatytą įstatyme, RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo plano projektas nebuvo ir iki šiol nėra patvirtintas kreditorių susirinkime ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai bylą nutraukė.

24Apeliantas J. D. atskirajame skunde teigia, kad tol, kol nebuvo patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos kreditorinis reikalavimas, RUAB „Kašgarija“ negalėjo būti patvirtintas ir restruktūrizavimo planas. Iš bylos duomenų matyti, kad Panevėžio apygardos teismas 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus Švenčionių rajono savivaldybės administracijos finansinio reikalavimo dalį, t. y. 559 156,78 Lt (II t., b. l. 145-149). Kita šio kreditoriaus finansinio reikalavimo dalis buvo ginčijama. Tai reiškia, kad Švenčionių rajono savivaldybės administracija galėjo balsuoti kreditorių susirinkime, tačiau iš pirmiau minėto kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad šia teise nepasinaudojo. Dėl šios priežasties teigti, kad patvirtinus ir ginčijamą šio kreditoriaus finansinio reikalavimo dalį kreditoriai būtų priėmę kitokį sprendimą dėl restruktūrizavimo plano, nėra pagrindo. Be to, kasacinis teismas yra nurodęs, kad ribojimai tvirtinti restruktūrizavimo planą, kol nebus išspręsti lemiamą balsų skaičių turinčių kreditorių reikalavimai, nepagrįstai traktuojami kaip pateisiantys restruktūrizavimo plano rengimą ne įstatyme nustatytais terminais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2013). ĮRĮ nuostatose nėra įtvirtinta draudimo spręsti restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą, kol neišspręstas visų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimas, juo labiau, kad kai kurių kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimas dėl įvairių aplinkybių (dažniausiai dėl to, kad kiti restruktūrizavimo proceso dalyviai ginčija kreditoriaus reikalavimo pagrįstumą) gali užtrukti.

25Apelianto A. M. IĮ argumentai, kad RUAB „Kašgarija“ vykdo ūkinę-komercinę veiklą, taip pat apie nedarbo lygį Visagino mieste, nėra susiję su ĮBĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintu restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindu, todėl plačiau jų apeliacinės instancijos teismas neaptaria.

26Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino materialiosios ir proceso teisės normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo bylos nutraukimą, pagrįstai nutraukė atsakovo RUAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo bylą. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo, todėl nutartis paliekama nepakeista.

27Apeliacinės instancijos teismas netenkina kreditoriaus UAB „Luodė“ prašymo apeliantui atsakovo generaliniam direktoriui už piktnaudžiavimą procesine teise nesąžiningai pateikus nepagrįstą atskirąjį skundą skirti CPK 95 straipsnyje nustatytą baudą. Nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Aplinkybė, kad apeliantas, naudodamasis CPK nustatytomis procesinėmis teisėmis, padavė atskirąjį skundą dėl teismo nutarties nutraukti restruktūrizavimo bylą atsakovui RUAB „Kašgarija“, negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis. Apeliantas pateikė teismui atskirąjį skundą naudodamasis CPK 334, 335 straipsniuose nustatyta subjektine teise, savo atskirąjį skundą atitinkamai motyvavo, taigi, nors atskirojo skundo argumentai ir pripažinti nepagrįstais, negalima teigti, kad apeliantas savo procesinėmis teisėmis naudojosi akivaizdžiai nepagrįstai.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi uždarajai akcinei... 5. Restruktūrizuojamos UAB (toliau – ir RUAB) „Kašgarija“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 1 d. nutartimi nutraukė RUAB... 8. Teismas nustatė, kad Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d.... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Apeliantas (kreditorius) A. M. individuali įmonė (toliau – ir IĮ)... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Visi... 12. Apeliantas (RUAB „Kašgarija“ generalinis direktorius) J. D. atskirajame... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. RUAB... 14. Kreditorius AB Šiaulių bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 15. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
    16. Atsakovas RUAB „Kašgarija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 17. Kreditorius UAB „Luodė“ atsiliepime į apeliantų atskiruosius skundus... 18. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
     19. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir... 22. Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2014 m. sausio 8 d.... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad parengtas restruktūrizavimo plano projektas... 24. Apeliantas J. D. atskirajame skunde teigia, kad tol, kol nebuvo patvirtintas... 25. Apelianto A. M. IĮ argumentai, kad RUAB „Kašgarija“ vykdo... 26. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro... 27. Apeliacinės instancijos teismas netenkina kreditoriaus UAB „Luodė“... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 29. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti...