Byla A8.-927-834/2020

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Vaida Sinkevičienė, sekretoriaujant Martynai Tumėnei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamo I. S. ir suinteresuoto asmens OOO ,,( - )“ atstovui advokatui J. S.,

2nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam I. S.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi I. S., indentifikacinis nr. ( - ), paso nr. ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), administracine tvarka bausto, administracinio nusižengimo bylą,

Nustatė

4I. S. 2020 m. balandžio 20 d., 13.00 val. iš Baltarusijos Respublikos į Medininkų kelio postą atvyko vairuodamas krovininį automobilį ,,Renault“, valstybinis numeris ( - ). Vairuotojas pateikė gabenamo krovinio dokumentus, kurio bruto svoris 12988 kg. Gabenamo krovinio prekės (Profiliai – 2122 kg, arbata – 1356 kg, kakava gėrimai – 494 kg, kakavos milteliai – 540 kg, kavos gėrimai – 1080 kg, konservuotos daržovės – 3373 kg, konservuoti agurkai – 1920 kg, konservuoti kukurūzai – 2103 kg.) Atlikus detalų krovinio tikrinimą rastos nedeklaruotos prekės – 126 kg elektroninio metalo laužo, kurioje sudėtyje yra tauriojo metalo. Vairuotojas neturėjo nedeklaruoto krovinio gabenimą patvirtinančių dokumentų, tuo pažeidė 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 patvirtintas Sąjungos muitų kodekso 139 straipsnio 1 dalies a punktą,

5t. y. padarė administracinį nusižengimą numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 3 dalyje.

6I. S. į bylos nagrinėjimą neatvyko apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą informuotas tinkamai. Administracinėn atsakomybėn traukiamas I. S. pateikė rašytinį paaiškinimą, kuriame nurodė, jog negali atvykti į teismo posėdį, nes susisiekus su kompetentingomis institucijomis sienos kirtimo klausimu, jam buvo paaiškinta, kad, dėl korona viruso epidemijos negalės vykti, jo neišleis iš Baltarusijos Respublikos ir neįleis į Lietuvos Respubliką su asmenine transporto priemone, todėl prašo teismo nagrinėti administracinę bylą jam nedalyvaujant. Nurodė, jog jo interesus teisme atstovaus jo advokatas J. S. iš Vilniaus miesto 3-iosios advokatų kontoros. Pareiškime nurodė, kad sulaikymo metu, būdamas stresinės būklės, jis davė ne visai tikslius paaiškinimus. Rašytiniame paaiškinime teismui nurodė, kad jis ( I. S.) pilnai pripažįsta savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi. Patikslina, kad pakrovimo metu Maskvoje, jam buvo pakrautas surenkamas krovinys, po to priėjo sandėlio vadovas vardu S., pavardės jis nežino, ir paprašė pristatyti gavėjui naudotas elektros dalis. Pasakė, kad nieko draudžiamo nėra, šio krovinio dokumentų taip pat nėra, nes dalys jau buvo naudojamos. Už tai gavėjas Kaliningrade papildomai jam (I. S.) sumokės 50 Eur. Taip pat nurodė, jog jis labai gailisi dėl to, kad pavedė RAB „( - )“ direktorių Š. D. A., kuris apie tai nieko nežinojo. Už šį nusižengimą darbovietėje jam buvo pareikštas griežtas papeikimas su paskutiniu įspėjimu. ,,Renault Magnum“, valstybinis numeris ( - ) ir puspriekabė, valstybinis numeris ( - ), priklausantys RAB „( - )“, šiuo metu sulaikyta Lietuvos Respublikos muitinėje. Dėl prastovos įmonė patiria finansinius nuostolius. RAB „( - )“ vadovybė nežinojo ir įmonė neturi nieko bendro su jo padarytu nusižengimu. Prašo teismo atsižvelgti i tai, kad dėžės su nedeklaruotomis prekėmis specialiai niekur nebuvo paslėptos kokiose nors slėptuvėse, o tiesiog puspriekabėje kartu su kitu surenkamuoju kroviniu. Prašo teismo jo griežtai nebausti, turi du nepilnamečius vaikus. Žmona nedirba. Padeda mamai. Atsižvelgiant į jo sunkią finansinę padėtį, prašo baudos mokėjimą išdėstyti dvejiems metams ( b.l.44).

7Nusižengimas įrodytas: I. S. paaiškinimu; administracinio nusižengimo protokolu; daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu; asmens paso kopija; transporto priemonės registracijų liudijimų kopijomis; CMR; sakaitaitomis-faktūromis; 20LTVK20001726FDC4 muitinės deklaracija; Premi duomenų bazės išrašu; 2020 m. balandžio 20 d. Vilniaus teritorinės muitinės vyresniųjų inspektorių tarnybiniais pranešimais; foto nuotraukomis; transporto priemonės techninės būklės ir perdavimo ir priėmimo aktu; išrašu apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus. Aptartų duomenų visuma patvirtina, kad I. S. 2020 m. balandžio 20 d., 13.00 val. iš Baltarusijos Respublikos į Medininkų kelio postą vairuodamas krovininį automobilį ,,Renault“, valstybinis numeris ( - ), gabeno nedeklaruotas prekės – 126 kg elektroninio metalo laužo, kurio sudėtyje yra tauriojo metalo. Šie I. S. veiksmai atitinka požymius nusižengimo, numatyto ANK 208 straipsnio 3 dalyje.

8Administracinėn atsakomybėn traukiamo I. S. ir suinteresuoto asmens OOO ,,( - )“ atstovas advokatas J. S. teismo posėdžio metu paaiškino, jog jo atstovaujamasis administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo savo kaltę pripažįsta ir nuoširdžiai gailisi. Surašant protokolą buvo pasimetę. Gabeno dėl papildomų pajamų. Įmonė prašo grąžinti automobilį, vairuotojas veikė savavališkai, įmonė nežinojo. Įmonėje daromi susirinkimai. Vairuotojai raštu pasirašo įspėjimą, kad negabens kontrabandos.

9Iš I. S. rašytinių paaiškinimų teismui matyti, jog jis savo kaltę pripažįsta ir gailisi, todėl tai pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių, nenustatyta.

10Skiriant nuobaudą atsižvelgta į administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes, pobūdį, pavojingumą visuomenei ir valstybės ekonomikai, kontrabanda gabentų prekių kiekį bei administracinėn atsakomybėn traukiamo I. S. asmenybę, kai yra nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir nėra nustatytos atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Administracinėn atsakomybėn traukiamas I. S. anksčiau yra baustas už administracinį nusižengimą, pagal ANK 454 str. 4 d., paskirtą baudą yra sumokėjęs, galiojančių nuobaudų neturi, tačiau pažymėtina ir tai, jog nėra baustas už analogišką nusižengimą, todėl jam skirtina sankcijos minimume numatyta piniginė nuobauda su kontrabanda gabentų prekių (126 kg elektroninio metalo laužo, kurioje sudėtyje yra tauriojo metalo) konfiskavimu.

11Pagal ANK 675 straipsnio 3 dalį, teismas atsižvelgdamas į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens prašymu, kai jis pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), priimdamas nutarimą administracinio nusižengimo byloje, gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdami į paskirtos baudos dydį. I. S. prašė išdėstyti paskirtą baudą dvejiems metams, nurodė, kad jo finansinė padėtis sunki, kadangi vienas išlaiko keturių asmenų šeimą, padeda mamai, tėvas yra miręs. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog I. S. žmona nedirba, šeima gyvena iš I. S. gaunamų pajamų. Byloje esančiame OOO ,,( - )“ prašyme nurodoma, kad I. S. yra jų įmonės darbuotojas. I. S. už aplaidų darbo funkcijų atlikimą yra nubaustas griežtu papeikimu. Atsižvelgus į minėtas aplinkybes, paskirtos baudos mokėjimas išdėstytinas.

12ANK 208 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už ANK 208 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą gali būti skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas. Nuo 2020 m. sausio 1 d., priėmus ANK 12, 29, 40, 72, 226, 417, 431, 573, 575, 589, 592, 603, 608, 613, 620, 621, 629, 640, 642, 644, 651 ir 653 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2665, buvo ištaisyta teisės spraga, dėl kurios ANK iki tol nebuvo numatyta galimybės išieškoti konfiskuotino turto vertę pinigais. Vis dėlto, ir įsigaliojus naujam reguliavimui, konfiskuotino turto vertės išieškojimas yra galimas ne visais atvejais, tam yra numatytos atitinkamos sąlygos. ANK 29 straipsnio 5 dalyje yra numatyta, kad, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) nutarimu iš pažeidėjo ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieškoma konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma. Taigi, jog būtų galima išieškoti konfiskuotino turto vertę, turi būti nustatyta viena iš sąlygų: 1) konfiskuotinas turtas turi būti paslėptas arba; 2) konfiskuotinas turtas turi būti suvartotas, arba; 3) konfiskuotinas turtas turi priklausyti tretiesiems asmenims, arba; 4) konfiskuotino turto turi būti negalima paimti dėl kitų priežasčių, arba; 5) konfiskuoti turtą turi būti netikslinga (Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 27 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-99-795/2020). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad transporto priemonės ,,Renault“, valstybinis numeris ( - ), savininkas, pagal transporto priemonės registracijos liudijimą, yra ne administracinėn atsakomybėn traukiamas I. S., o RAB ,,A. R.“. Teismas pripažįsta, kad transporto priemonė ,,Renault“, valstybinis numeris ( - ), buvo panaudota nusižengimui padaryti – nes 126 kg elektroninio metalo laužo, kurioje sudėtyje yra tauriojo metalo, administracinėn atsakomybėn traukiamas I. S., be transporto priemonės, nebūtų pergabenęs per sieną. Todėl vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, tokiais atvejais transporto priemonės konfiskavimas yra pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartis administracinių teisės pažeidimų byloje Nr. 2AT-58-489/2015). Tačiau, kaip jau minėta, savininkas transporto priemonės, ,,Renault“, valstybinis numeris ( - ), yra ne administracinėn atsakomybėn traukiamas I. S., o įmonė kurioje jis – administracinėn atsakomybėn traukiamas I. S., dirba. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė RAB ,,A. R.“ apie I. S. ketinimą daryti ar daromą administracinį nusižengimą nežinojo. Įmonės direktorius nurodė, kad įmonėje dirbantys darbuotojai nuolat yra instruktuojami pasirašytinai, todėl žino, kokios atsakomybės yra numatytos už vežimą prekių, kurios neturi dokumentų ar nedeklaruotos (b. l. 52).

13Teismas pažymi kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus ANK 29 straipsnio 5 daliai, teismų praktikoje yra nurodoma, jog asmenys gabenantys kontrabanda dažnai naudojasi kitiems asmenims priklausančiomis transporto priemonėmis, tokiu būdu bandant nesėkmės atveju, išaiškėjus daromam nusižengimui, sumažinti kylančias pasekmes, todėl tokiais atvejais, išieškant automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą yra įgyvendinamos prevencinės priemonės, tai yra ši priemonė turėtų atgrasytų asmenis nuo tokio pobūdžio nusižengimų darymo, bei šią veiką darytų nepelningą (Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-178-497/2020). Kita vertus, pažymėtina, jog ši administracinio poveikio priemonė kartu su administracine nuobauda gali būti skiriama teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno), tik įvertinus visas administracinio nusižengimo bylos aplinkybes (Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 8 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-192-211/2020). Europos Žmogaus Teisių Teismas pabrėžia, jog tam, kad nuosavybės teisių apribojimas (šiuo atveju transporto priemonės vertės konfiskavimas) būtų proporcingas, jis turi atitikti padaryto pažeidimo sunkumą; sankcija turi atitikti veikos, už kurią ji yra nustatyta ir skiriama, sunkumą <...> (2009 m. vasario 5 d. sprendimas byloje Gabric prieš Kroatiją, peticijos Nr. 9702/04). Nagrinėjamu atveju teismas atsižvelgia į tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas I. S. savo kaltę pripažino pilnai ir dėl padaryto administracinio nusižengimo nuoširdžiai gailisi; jokios specialiai įrengtos slėptuvės transporto priemonėje nebuvo; paskirtina bauda, teismo vertinimu, yra pakankama, kad būtų pasiekti administracinės nuobaudos tikslai, todėl administracinio poveikio priemonės skyrimas I. S. – transporto priemonės, ,,Renault“, valstybinis numeris ( - ), piniginės vertės konfiskavimas – akivaizdžiai prieštarautų proporcingumo principo reikalavimams, nes paskirtos nuobaudos tikslai, kaip jau minėta, gali būti pasiekti, pažeidėjui neskiriant šios administracinio poveikio priemonės. Taigi, atsižvelgiant į tai kas išdėstyta bei į teisingumo, proporcingumo principus, administracinio poveikio priemonė- transporto priemonės ar jos vertės konfiskavimas, netaikytinas.

14Sulaikyta transporto priemonė ,,Renault“, valstybinis numeris ( - ) grąžintina savininkui RAB ,,A. R.“.

15Vadovaudamasis ANK 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 ir 637 straipsniais,

Nutarė

16I. S. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 208 straipsnio 3 dalyje ir skirti 3500 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus eurų) baudą su kontrabanda gabentų prekių (126 kg elektroninio metalo laužo, kurioje sudėtyje yra tauriojo metalo) konfiskavimu.

17Pritaikius ANK 675 straipsnio 3 dalį, I. S. baudos mokėjimą išdėstyti 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams.

18Išaiškinti I. S., kad pirma baudos įmoka turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos, kitos įmokos turi būti mokamos kiekvieną mėnesį, į AB banką „Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, kodas 73000, įmokos kodas 1001. Pildant įmokos kvitą, jame būtina nurodyti nutarimo, kuriuo paskirta bauda, datą bei pažeidimą identifikuojantį numerį ROIK ( - ).

19Transporto priemonę ,,Renault“, valstybinis numeris ( - ), grąžinti savininkui RAB ,,A. R.“.

20Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Vaida... 2. nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam I. S.,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi I. S., indentifikacinis nr. ( - ),... 4. I. S. 2020 m. balandžio 20 d., 13.00 val. iš Baltarusijos Respublikos į... 5. t. y. padarė administracinį nusižengimą numatytą Lietuvos Respublikos... 6. I. S. į bylos nagrinėjimą neatvyko apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą... 7. Nusižengimas įrodytas: I. S. paaiškinimu; administracinio nusižengimo... 8. Administracinėn atsakomybėn traukiamo I. S. ir suinteresuoto asmens OOO ,,( -... 9. Iš I. S. rašytinių paaiškinimų teismui matyti, jog jis savo kaltę... 10. Skiriant nuobaudą atsižvelgta į administracinio nusižengimo padarymo... 11. Pagal ANK 675 straipsnio 3 dalį, teismas atsižvelgdamas į administracinėn... 12. ANK 208 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už ANK 208 straipsnio 3 dalyje... 13. Teismas pažymi kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus ANK 29 straipsnio 5... 14. Sulaikyta transporto priemonė ,,Renault“, valstybinis numeris ( - )... 15. Vadovaudamasis ANK 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 ir 637 straipsniais,... 16. I. S. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK... 17. Pritaikius ANK 675 straipsnio 3 dalį, I. S. baudos mokėjimą išdėstyti 24... 18. Išaiškinti I. S., kad pirma baudos įmoka turi būti sumokėta ne vėliau... 19. Transporto priemonę ,,Renault“, valstybinis numeris ( - ), grąžinti... 20. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo nuorašo išsiuntimo ar...