Byla 2A-794/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Tadui Kelpšui, atsakovui A. P. ir jo atstovui advokatui Drąsučiui Narmontui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Artemsta“ ir atsakovo A. P. apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-443-154/2011 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Artemsta“ ieškinį atsakovams A. P. ir A. Š. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Artemsta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų A. P. ir A. Š. 372 175,61 Lt žalos atlyginimo ir 5 proc. metinių procesinių palūkanų. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 23 d. nutartimi iškėlė UAB „Artemsta“ bankroto bylą. Šia nutartimi teismas įpareigojo UAB „Artemsta“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus. Atsakovas A. P. įmonės dokumentus bankroto administratoriui perdavė 2010 m. sausio 15 d. dokumentų perėmimo aktu Nr. 1 ir 2010 m. sausio 21 d. įmonės dokumentų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 2010/01/21. Atsakovas A. P. įmonės turtą bankroto administratoriui perdavė 2010 m. vasario 5 d. ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo aktu Nr. 1. Šiuo aktu buvo perduotas vilkikas Scania, valst. Nr. ( - ), kurio likutinė vertė 27 533,43 Lt (71 656,95 Lt (įsigijimo vertė) – 44 123,52 Lt (nusidėvėjimas)). Bankroto administratorius kitą įmonės turto dalį – puspriekabę GRP, kurios likutinė vertė 4 169,97 Lt (4 500 Lt (įsigijimo vertė) – 330,03 Lt (nusidėvėjimas)) rado pas trečiuosius asmenis. Joks kitas turtas bankroto administratoriui nebuvo perduotas, nors UAB „Artemsta“ 2009 m. spalio 31 d. balanse buvo nurodyta, kad įmonė turi nelizinginių transporto priemonių už 105 511,01 Lt, atsargų už 297 004 Lt, žaliavų ir komplektavimo gaminių už 1 364 Lt. Remiantis ieškovui perduotais dokumentais, atsakovas A. P. tinkamai neįvykdė savo pareigos perduoti turtą, t. y. neperdavė įmonės turto už 372 175,61 Lt (297 004 Lt (atsargos) + 1 364 Lt (žaliavos ir komplektavimo gaminiai) + 105 511,01 Lt (transporto priemonės) – 27 533,43 Lt – 4 169,97 Lt (perimtos transporto priemonės)). Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo naujos aplinkybės, t. y. buvo pateikti įrodymai, kad visas įmonės turtas priklausė vieninteliam UAB „Artemsta“ akcininkui A. Š., kuris, padedamas savo tėvo A. Š., faktiškai valdė įmonę. Todėl, ieškovo nuomone, pareigą perduoti pagal 2009 m. spalio 31 d. balansą įmonės turtą bankroto administratoriui turėjo ne tik A. P., bet ir A. Š.. Ieškovas žalą dėl neperduoto turto prašo priteisti solidariai iš abiejų atsakovų, t. y. A. P. ir A. Š..

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2011 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį atsakovui A. Š. atmetė, o atsakovui A. P. – patenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo A. P. 186 087,80 Lt nuostolių atlyginimo ir 5 proc. metinių procesinių palūkanų. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje yra kilęs įmonės vadovo ir įmonės dalyvio atsakomybės prieš kreditorius už įmonės turto neužsaugojimą ir jo neperdavimą bankroto administratoriui, įmonei iškėlus bankroto bylą, klausimas.

7Pasisakydamas dėl atsakovo A. P. atsakomybės, teismas nurodė, kad pagal 2006 m. rugsėjo 29 d. darbo sutartį A. P. UAB „Artemsta“ direktoriumi buvo nuo 2006 m. rugsėjo 29 d. iki 2010 m. sausio 12 d., t. y. iki buvo atleistas bankroto administratoriaus. UAB „Artemsta“ valdymo organai buvo visuotinis akcininkų susirinkimas ir direktorius (įstatų 6.1 punktas). Įstatuose buvo nustatyta, kad įmonės vadovas (direktorius) atsako už: bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; metinės finansinės atskaitomybės sudarymą; įmonės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui; kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymą (įstatų 8.16.1, 8.16.2, 8.16.4, 8.16.7 punktai). Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas. Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnį už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas. Iš atsakovo A. P. pasirašyto UAB „Artemsta“ 2009 m. spalio 31 d. balanso matyti, kad įmonė turėjo turto už 1 318 852 Lt. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartimi, kuria įmonei buvo iškelta bankroto byla, atsakovas A. P. buvo įpareigotas bankroto administratoriui perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, tačiau šios pareigos neįvykdė, todėl Šiaulių apygardos teismas bankroto administratoriaus prašymu išdavę vykdomąjį raštą, kas rodo, kad A. P. vengė vykdyti teismo nutartį, kuria pagal ĮBĮ ir savo užimamas pareigas turėjo vykdyti. Nors A. P. teigė, kad turtas, kurį bankroto administratorius reikalavo perduoti, nėra aiškiai įvardytas, tačiau tiek šio turto paskirtį, tiek jo vertę nurodė pats A. P. UAB „Artemsta“ 2009 m. spalio 31 d. balanse, todėl, teismo nuomone, jis ir turi įrodyti, koks konkrečiai tai buvo turtas ir kur jis dingo. Iš baudžiamojoje byloje, prijungtos prie šios bylos, esančios specialisto išvados matyti, kad buhalterinė apskaita UAB „Artemsta“ buvo vedama pažeidžiant Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas. Kai kurių finansinių dokumentų A. P. nepateikė ne tik bankroto administratoriui, bet ir ikiteisminiam tyrimui. A. P. teisme negalėjo pasakyti, kur galėtų būti bankroto administratoriaus reikalaujamas turtas, tačiau patvirtino, kad nebuvo atliekamos turto inventorizacijos, neapskaitytas turtas buvo laikomas pas skirtingus asmenis, tarp jų ir nedirbančius įmonėje. Tai, teismo nuomone, patvirtina, kad A. P. visiškai neatsakingai vykdė savo tiesiogines pareigas saugoti ir tinkamai apskaityti įmonės turtą. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, privalo juridiniam asmeniui atlyginti žalą, todėl atsakovas A. P. privalo atsakyti už turto praradimą. Teismas kelis kartus buvo atidėjęs bylos nagrinėjimą, siūlydamas atsakovui A. P. pateikti įrodymus, paneigiančius ieškovo reikalaujamos sumos pagrįstumą, tačiau atsakovas to nepadarė. Teismas, vadovaudamasis CK 6.251 straipsnio 2 dalimi, suteikiančia teisę teismui sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, atsižvelgdamas į galimus UAB „Artemsta“ turto sudėties ir vertės pasikeitimus nuo 2009 m. spalio 31 d. iki 2010 m. sausio 3 d., į tai, kad atsakovui A. P. nebuvo suteikta pakankama parama iš įmonės dalyvio atsakovo A. Š., į tai, kad įmonės buhalterė dėl lėšų trūkumo nuo 2009 m. liepos 24 d. buvo atleista iš darbo, kas akivaizdžiai apsunkino materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą, į tai, kad atsakovas A. P. nuo 2010 m. vasario 12 d. nedirba, o jo vienintelis butas yra 40 100 Lt vertės butas, sumažino priteistinų nuostolių dydį per pusę.

8Pasisakydamas dėl atsakovo A. Š. atsakomybės, teismas nurodė, kad šis atsakovas buvo vienintelis UAB „Artemsta“ akcininkas. Teismo teigimu, juridinio asmens dalyviui atsakomybė pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį atsiranda dėl nesąžiningų jo veiksmų. Teismas sprendė, kad byloje nenustatyta, jog atsakovas A. Š., būdamas įmonės akcininku, atliko kokius nors konkrečius nesąžiningus veiksmus, kurie lėmė tai, kad įmonės vadovas atsakovas A. P. neperdavė bankroto administratoriui turto. Aplinkybė, kad A. P. atitinkamus nurodymus ar patarimus duodavo A. Š. tėvas A. Š., teismo nuomone, negali būti laikoma A. Š. nesąžiningumo įrodymu, nes A. Š. įmonėje dirbo vadybininku, nebuvo paskirtas į įmonės valdymo organus, todėl A. P., būdamas pakankamai apdairus ir protingas, pagal savo pareigas, brandų amžių, gyvenimo patirtį, tokių nurodymų galėjo neklausyti ir jų nevykdyti. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad A. Š. yra jauno amžiaus, iki 2009 m. birželio mėnesio studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto dieniniame skyriuje, todėl teigti, kad būtent jis vadovavo įmonei ir bendrais veiksmais padarė ieškovo reikalaujamą atlyginti žalą, nėra pagrindo.

9III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Artemsta“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys atsakovui A. Š., ir dalį, kuria iš atsakovo A. P. priteistinų nuostolių dydis sumažintas iki 186 087,80 Lt, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti solidariai iš atsakovų 372 175,61 Lt. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Dėl CK 6.251 straipsnio 2 dalies taikymo. Kadangi ši teisės norma nustato visiško nuostolių atlyginimo principo išimtį, tai ji turi būti taikoma labai atsargiai ir tik išimtiniais atvejais. Teismo teiginiai, kad motyvu dėl nuostolių atlyginimo mažinimo yra tai, jog įmonės buhalterė buvo atleista iš darbo ir dėl to pasunkėjo materialinių vertybių apskaita ir apsauga, yra nepagrįsti ir atmestini. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 ir 27 straipsnius, įmonės įstatus būtent įmonės vadovas atsako už apskaitos organizavimą, ataskaitų teikimą ir pan. Tai pat negalima laikyti pagrįsto teismo motyvo, kad atsakovui A. P., kaip įmonės vadovui, nebuvo suteikta pakankama parama iš įmonės dalyvio A. Š.. Įmonės akcininko paramos suteikimas ar nesuteikimas negali būti pagrindu įmonės vadovui nevykdyti savo tiesioginių pareigų. Teismo išvada apie galimus įmonės turto sudėties ir vertės pasikeitimus nuo 2009 m. spalio 31 d. iki 2010 m. sausio 3 d. nepagrįsta jokiais bylos duomenimis. Apelianto nuomone, atsakovo A. P. turtinė padėtis negali būti lemiamas kriterijus žalos dydžiui mažinti. CK 6.251 straipsnio 2 dalyje nustatyta teisės norma negali būti taikoma tada, kai atsakingas už padarytą žalą asmuo neįrodo, kad objektyviai jam nėra galimybių atlyginti padarytą žalą. Taip pat minėta teisės norma netaikytina ir tais atvejais, kai asmuo, nors ir neturi turto bei savarankiškų pajamų, tačiau yra pilnametis, darbingas, neturi sveikatos problemų. Pažymėtina, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, o teismo skundžiamu sprendimu priteistos žalos dydis iš esmės reiškia atsakovo A. P. atleidimą nuo civilinės atsakomybės ir jo nepagrįstą praturtėjimą, dėl ko nebus padengti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai, kas prieštarauja bankroto instituto tikslams ir viešajam interesui.

122. Dėl A. Š. atsakomybės. Atsakovas A. P. apygardos teismo posėdžiuose pabrėžė, kad visas įmonės turtas priklausė pagrindiniam įmonės akcininkui A. Š., kuris įmonę valdė padedamas savo tėvo A. Š., pats A. Š. priiminėdavo kai kuriuos sprendimus. Aplinkybę, kad įmonę faktiškai valdė ne A. P., o A. Š., padedamas tėvo, patvirtina ir prie bylos prijungta ikiteisminio tyrimo medžiaga, konkrečiai buvusios įmonės buhalterės apklausos protokolas. Buvusi buhalterė parodė, kad iš pažiūros nesijautė, esą A. P. buvo įmonės direktorius, visus atsiskaitymus liudytoja darydavo nurodant A. Š., o A. P. tokių nurodymų jai nebuvo davęs. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas A. Š., nors ir būdamas tik akcininku, atliko ir valdymo organo funkcijas, o atsakovas A. P. atsakovo A. Š. buvo paskirtas įmonės vadovu siekiant išvengti atsakomybės dėl turto ir dokumentų neperdavimo, klaidingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir siekiant pasisavinti įmonės turtą už 372 175,61 Lt. Atsižvelgiant į tai, atsakovui A. Š. taikytina civilinė atsakomybė tiek kaip įmonės akcininkui, tiek kaip įmonės vadovui (CK 2.87 straipsnio 4 ir 7 dalys). Atsakovui A. Š., kaip faktiniam įmonės vadovui, teismui priėmus nutartį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, kilo pareiga perduoti visą įmonės turtą ir dokumentus bankroto administratoriui, tačiau jis to nepadarė ir neužtikrinto, kad tai padarytų formalus įmonės vadovas A. P.. Tokiais savo veiksmais atsakovas A. Š. padarė įmonei 372 175,61 Lt dydžio žalą. Kadangi egzistuoja visos atsakovo A. Š., kaip faktinio įmonės vadovo, civilinės atsakomybės sąlygos, jam taikytina civilinė atsakomybė ir solidariai su atsakovu A. P. priteisinta įmonės patirta žala. Pažymėtina, kad teismas skundžiamame sprendime visiškai nepasisakė dėl solidarios atsakovo A. Š., kaip faktinio įmonės vadovo, atsakomybės. Be to, atsakovui A. Š. kyla atsakomybė ir kaip įmonės akcininkui, nes jis turėjo visas visuotinio akcininkų susirinkimo teises ir pareigas, tarp jų ir rinkti, ir atšaukti įmonės vadovą, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį (CK 2.50 straipsnio 3 dalis). Remiantis atsakovo A. P. paaiškinimais, teigtina, kad atsakovas A. Š., būdamas juridinio asmens dalyviu, piktnaudžiavo galimybe išvengti turtinės atsakomybės, prisidengdamas ribota turtine atsakomybe, t. y. jis faktiškai valdė įmonės turtą, kai dokumentus pasirašinėjo A. P.. Atsakovas A. Š. turėjo svarų vaidmenį valdant įmonę ir darė realią įtaką įmonės veiklai. Jis turėjo veikti įmonės interesais ir žinojo (galėjo ir turėjo žinoti) apie teismo įpareigojimą atlikti tam tikrus veiksmus, tačiau to nedarė. Atmestini teismo motyvai, kad A. P. galėjo neklausyti ir nevykdyti jam duodamų nurodymų. Teismo paminėtas faktas, kad A. Š. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto dieniniame skyriuje, negali būti panaudotas kaip motyvas, nes didelė dauguma aukštosiose mokyklose studijuojančių asmenų yra priversti dirbti ir studijavimas universitete nesuteikia jiems teisės netinkamai vykdyti savo darbinių įsipareigojimų ir nesukelia pagrindo juos atleisti nuo kylančios atsakomybės. Todėl skundžiamo sprendimo dalis, kuria buvo atmestas ieškinys atsakovui A. Š., yra nepagrįsta, nes esant atitinkamų sąlygų visetui atsiranda ir subsidiari atsakovo A. Š. atsakomybė pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį.

13Apeliaciniu skundu atsakovas A. P. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimo dalį, kuria iš jo priteista 186 087,80 Lt nuostolių atlyginimo ir 5 proc. metinių procesinių palūkanų, ir atmesti ieškinį atsakovui A. P.. Nurodo, kad civilinei atsakomybei kilti reikalingos visos įstatymo numatytos sąlygos, tačiau nagrinėjamoje byloje šių sąlygų visumos nėra, todėl teismas nepagrįstai ir neteisėtai priteisė iš buvusio įmonės direktoriaus žalos atlyginimą. Be to, teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, teismo nustatytos aplinkybės yra nepagrįstos byloje esančiais įrodymais. Teismas pažeidė ir įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles. Ieškovui teigiant apie neva patirtą turtinę žalą dėl jam neperduoto įmonės turto, tačiau tokį reikalavimą pagrindžiant tik sumine jam neperduoto turto verte, nepateikus jokių įrodymų apie konkretaus turto neperdavimo ir taip neįrodžius reiškiamo reikalavimo pagrįstumo, teismas sprendė, kad buvęs direktorius turi įrodyti, jog ieškovo nurodomos suminės vertės turto įmonėje bankroto bylos iškėlimo dieną nebuvo, nors ieškovas nenurodė nė vienos konkrečios transporto priemonės, nė vienos konkrečios atsargos, kuri turėjo būti įmonės bankroto bylos iškėlimo dieną. Ieškovas, teigdamas, kad buvęs įmonės direktorius neperdavė įmonės turto už 372 175,61 Lt, rėmėsi tik paties buvusio direktoriaus pasirašytu 2009 m. gruodžio 8 d. kreipimusi į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ir balansu, sudarytu 2009 m. spalio 31 d. Tačiau ieškovas neįvardijo, koks konkretus turtas įmonėje turėjo būti, kada konkretūs turto vienetai buvo įsigyti, už kokią kainą, kokia rinkos kaina (įvertinus nusidėvėjimą) buvo bankroto bylos iškėlimo dieną. Visa tai turėjo būti pagrįsta įrodymais. Būtina nustatyti tikslų padarytos žalos dydį, nes civilinėje teisėje yra įtvirtintas draudimas praturtėti kieno nors sąskaita. Teismas nesiėmė priemonių tikrajam žalos dydžiui nustatyti, o tik formaliai vertino 2009 m. spalio 31 d. balanse nurodytus duomenis ir sprendė, kad būtent šie duomenys patvirtina įmonei padarytos žalos tikslų dydį. Nebuvo atkreiptas dėmesys, kad įmonėje buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma nuo 2009 m. sausio mėnesio, todėl sudaryti teisingą balansą 2009 m. spalio 31 d. objektyviai buvo neįmanoma. Šiame balanse neatsispindi ūkinės operacijos, vykusios 2009 m., todėl jame nurodyti skaičiai nėra teisingi. Ieškinys pagrįstas spėlionėmis, prielaidomis ir pats ieškovas tai pripažįsta. Pažymėtina, kad ieškinį pareiškė bankroto administratorius, kuris galėjo ir turėjo peržiūrėti įmonės dokumentus, sudarytus sandorius, tarp jų ir dėl transporto priemonių įsigijimo, jų perleidimo, atsargų sunaudojimo. Teismas nevertino tos aplinkybės, kad buvęs įmonės direktorius turi aukštesnįjį išsilavinimą ir automobilio remontininko specialybę, todėl suklydo pasirašydamas 2009 m. spalio 31 d. balansą, kuriame nurodyti duomenys nėra teisingi. Teismų praktikoje pripažįstama, kad vertinant faktinę, realiai egzistuojančią įmonės finansinę ir turtinę padėtį pateikiami balansai nelaikytini patikimais įrodymais kaip neatspindinčiais įmonės tikrosios būklės (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1213/2011). Teismas nepagrįstai nepakvietė liudyti buvusios įmonės buhalterės ir neįvertino to fakto, kad bankroto administratorius neskundė prokuratūros nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą pagal BK 245 straipsnį buvusio įmonės direktoriaus atžvilgiu.

14Atsiliepimu į atsakovo A. P. apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Artemsta“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Byloje egzistavo visos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos, todėl teismas teisingai nustatė, kad A. P. taikytina civilinė atsakomybė ir priteistina patirta žala. Atmestini apelianto argumentai, kad nėra aiškiai įvardytas ir nėra įrodymų, koks turtas realiai įmonėje bankroto bylos iškėlimo dieną turėjo būti. Tiek turto paskirtį, tiek jo vertę 2009 m. spalio 31 d. balanse ir ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė ir patvirtino parašu pats apeliantas, todėl jis ir turi įrodyti, konkrečiai koks tai buvo turtas ir kur jis dingo. Įmonėje buhalterinė apskaita buvo vedama pažeidžiant įstatymus, be to, tiek bankroto administratoriui, tiek ikiteisminiam tyrimui apeliantas nepateikė reikalautų finansinių dokumentų. Teismas neturėjo vadovautis apelianto nurodyta teismų praktika, nes iš esmės skiriasi šių bylų faktinės aplinkybės. Negalima sutikti su apelianto argumentu, kad teismas turėjo atsižvelgti į tai, jog dėl buhalterės nebuvimo įmonės 2009 m. spalio 31 d. balanse nurodyti skaičiai nėra teisingi. Pažymėtina, kad už įmonės apskaitos organizavimą ir kitus su tuo susijusius veiksmus atsako įmonės direktorius. Nesuprantamas apelianto teiginys, kad teismas nepagrįstai nepakvietė liudyti buvusios įmonės buhalterės, nes pats apeliantas nesugebėjo nurodyti buhalterės adreso ir buvo patvirtina, kad jis išvykusi į užsienį, todėl tenkinti tokio atsakovo prašymo faktiškai nebuvo įmanoma. Apeliantas sąmoningai nutyli prokuroro nutarimo likusią dalį ir taip klaidina teismą, nes prokuratūra nutraukė tik dalį ikiteisminio tyrimo, t. y. atsakovų A. P. ir A. Š. atžvilgiu pagal BK 245 straipsnį, o ikiteisminį tyrimą A. P. atžvilgiu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį buvo nutarta tęsti. Šiame straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Šiaulių apylinkės teismas 2011 m. vasario 24 d. nuosprendžiu pripažino apeliantą kaltu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį. Pažymėtina ir tai, kad pagal šį straipsnį apeliantas buvo nuteistas dar ir 2008 m. Apelianto argumentas, kad bankroto administratorius galėjo ir turėjo peržiūrėti įmonės dokumentus, jos sudarytus sandorius, vertintini kritiškai, nes pats apeliantas nepateikė bankroto administratoriui įmonės finansinių dokumentų.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Dėl transporto priemonių neperdavimo administratoriui

17Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartimi UAB ,,Artemsta“ iškelta bankroto byla. Įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės valdymo organai administratoriui privalo perduoti visus dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, per teismo nustatytą terminą (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas).

18BUAB ,,Artemsta“ administratorius ieškinį atsakovams dėl žalos atlyginimo grindžia tuo, kad atsakovas A. P. (bendrovės vadovas) neperdavė turto, kuris pagal balanso duomenis bendrovėje buvo: 1) transporto priemonių: ekskavatoriaus ATLAS, buldozerio T-130, traktoriaus DT-75 ir lengvojo automobilio AUDI; 2) žaliavų ir atsargų 298 368 Lt sumai.

19Atsakovas A. P. atsiliepimą į pareikštą ieškinį, apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad teismas, nustatydamas žalos padarymo faktą, neįvardijo konkretaus turto, kuris turėjo būti bendrovėje ir kuris nebuvo administratoriui perduotas, kad teismas nepatikrino balanso duomenų teisingumo, teigia, kad balansas, pateiktas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, yra neteisingas, nes atsargų ir žaliavų bendrovė balanso sudarymo dienai neturėjo, jos buvo sunaudotos ūkinėje-komercinėje veikloje, o transporto priemonės dar iki bankroto bylos buvo parduotos.

20Apeliacinės instancijos teismui ieškovas pateikė įrodymus, kad buldozeris T-130 2006 m. lapkričio 2 d. bei lengvasis automobilis AUDI 2007 m. sausio 23 d. buvo parduoti (t. 2, b. l. 43-46, 57-59), kad ekskavatorius ATLAS-14-04 2008 m. gruodžio 28 d. už suteiktą bendrovei 70 000 Lt paskolą buvo paduotas paskolos davėjui ir tokiu būdu grąžinta paskola.

21Byloje nustatyta, kad 70 000 Lt paskolą 2008 m. kovo 28 d. mokėjimo pavedimu paskolos davėjas bendrovė AQUA Regija Ltd pervedė į UAB ,,Artemsta“ banko sąskaitą (t. 2, b. l. 99-100). Atsakovas taip pat pateikė įrodymus, kad traktorius DT-75 2009 m. liepos 14 d., kaip juodo metalo laužas, buvo parduotas UAB ,,Kuusakoski“ už 7 010,29 Lt (t. 2, b. l. 97). Pirkėjas UAB ,,Kuusakoski“ pagal kasos pajamų orderį 2009 m. liepos 14 d. sumokėjo 5 891 Lt. Kasos pajamų orderį pasirašė A. Š. – vyr. buhalteris, atsakovas A. P. – kasininkas (t. 2, b. l. 98).

22Ieškovo atstovas apeliacinės instancijos teisme pripažino įrodymus, patvirtinančias trijų transporto priemonių iki bankroto bylos iškėlimo perleidimo faktą kitiems asmenims, tačiau teigia, kad 5 891 Lt, gauti pardavus traktorių, į bendrovės kasą nepateko ir prašo už šią transporto priemonę priteisti 9 499,34 Lt. Teisėjų kolegijos vertinimu, rašytiniai įrodymai (2009 m. liepos 14 d. kasos pajamų orderis) patvirtina, kad traktorius buvo parduotas UAB ,,Kuusakoski“ už 7 010,29 Lt. Pirkėjas sumokėjo UAB ,,Artemsta“ – 5 891 Lt, tačiau šie pinigai nebuvo užpajamuoti (įnešti) į kasą. Šiuos pinigus pagal kasos pajamų orderį Nr. 373 atsakovas, priėmęs kaip kasininkas, turėjo užpajamuoti (įnešti į kasą), tačiau kasos knygoje tokio įrašo apie pinigų įnešimą į bendrovės kasą nėra, todėl ši suma priteistina iš atsakovo A. P..

23Dėl atsargų ir žaliavų neperdavimo administratoriui

24Pagal UAB ,,Artemsta“ balanso duomenis, pagal kuriuos bendrovei buvo iškelta bankroto byla, trumpalaikio turto (atsargų ir žaliavų) bendrovė turėjo už 298 368 Lt. Pažymėtina, kad bendrovės vadovas A. P. pats prašė iškelti bankroto bylą pagal pateiktą balansą, kuriame buvo fiksuota, kad bendrovės turimo turto dalį sudaro atsargos ir žaliavos 298 368 Lt sumai. Atsakovas A. P. administratoriui jokių žaliavų ir atsargų neperdavė. Atsakovas A. P. teigia, kad į balansą įrašyti duomenys apie turimą žaliavų ir atsargų vertę yra neteisingi, nes nepagrįstai įrašyta 148 155 Lt vertė medžiagų, kurios buvo sunaudotos A. S. namo statyboje.

25Byloje nustatyta, kad UAB ,,Artemsta“ 2007 m. rugsėjo 10 d. su A. S. sudarė statybos generalinę rangos sutartį, pagal kurią įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo ( - ), statybos darbus ir santechninės įrangos montavimo darbus, sukomplektuoti pagal poreikį statybines ir santechnines medžiagas. Statybos objekto kaina 124 500 Lt (be PVM). Atsakovas A. P. nurodė, kad nors tokia statybos rangos sutartis ir buvo sudaryta, tačiau pati bendrovė statybos darbų nevykdė, o tik pateikė statybines medžiagas ir įrengimus, kurių vertė 148 155 Lt, ir ši suma, kaip bendrovės turtas, neturėjo būti įrašyta į balansą. Aplinkybę, kad UAB ,,Artemsta“ nevykdė statybos darbų, be atsakovo A. P. paaiškinimų, patvirtina ir Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje pagal BUAB ,,Artemsta“ ieškinį atsakovei A. S. dėl 148 155 Lt skolos už statybines medžiagas, įsigytas pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 000118, priteisimo ir A. S. priešieškinį dėl statybos rangos sutarties pripažinimo negaliojančia nustatytos aplinkybės. Ši Šiaulių apygardos teismo civilinė byla prijungta prie šios bylos (Bylos Nr. 2-249-154/2011). Šiaulių apygardos teismas ieškovo ieškinį dėl skolos priteisimo atmetė, priešieškinį patenkino. Teismas nustatė, kad statybos rangos sutarties UAB ,,Artemsta“ nevykdė, kad ji buvo sudaryta tik dėl akių (tariamai), kad A. S. namo statybai medžiagų iš UAB ,,Artemsta“ nepirko.

26Aplinkybės, nustatytos Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-249-154/2011, šioje byloje yra reikšmingos nustatant atsakovo A. P. argumento pagrįstumą, kad į balansą įrašyti duomenys apie turimą žaliavų ir atsargų vertę yra neteisingi, nes buvo sunaudotos statant namus, tačiau nebuvo nurašytos į sąnaudas.

27Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimu nustatyta, kad UAB ,,Artemsta“ A. S. namo nestatė, o A. S. pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 000118 medžiagų namo statybai iš UAB ,,Artemsta“ nepirko, kad statybos rangos sutartis A. S. sudaryta su UAB ,,Artemsta“ yra tik dėl akių (fiktyvi), nes A. S. dėl namo statybos susitarė ne su UAB ,,Artemsta“, o su A. L. ir A. Š., kad namą statė A. L., su kuriuo buvo sutarta, kad jis savo lėšomis pastatys namą jai priklausančiame žemės sklype ir šį namą ir žemės sklypą pardavus šalys tarpusavyje atsiskaitys, kas ir buvo padaryta. Nagrinėjamoje byloje dėl žalos atlyginimo iš atsakovo A. Š. yra svarbios Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje nustatytos aplinkybės, kad A. S. jokių įsipareigojimų sumokėti UAB ,,Artemsta“ už statybines medžiagas neturi. A. S. už namo statybą yra visiškai atsiskaičiusi, tame tarpe ir už namo statybai panaudotas medžiagas, su namo statybą vykdžiusiu A. L.. Iš Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-249-154/2011 esančios medžiagos (trečiųjų asmenų A. L., A. Š. paaiškinimų, liudytojo parodymų) matyti, kad medžiagos, reikalingos A. S. namo statybai, buvo paimtos iš UAB ,,Artemsta“, tačiau įrodymų, patvirtinančių, kad A. L. ar A. Š. būtų su UAB ,,Artemsta“ atsiskaitęs, byloje nėra.

28Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo A. P. nurodyta aplinkybė, jog į balansą įrašyti duomenys dėl 148 155 Lt vertės turimų žaliavų yra neteisingi, yra nepagrįsti.

29Įstatymų nuostatuose įtvirtinta bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (ABĮ 19 straipsnio 8 dalis), užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žala, o padarytą žalą turi pareigą visiškai atlyginti (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). jeigu bendrovės vadovas padaro bendrovei žalą, tai jam taikytina civilinė atsakomybė. Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įmonės vadovų ar jos dalyvių neteisėtais veiksmais (neveikimu) padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja ir vien neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

30Minėta, bendrovės vadovas turi veikti taip, kad bendrovei nebūtų padaryta žala. Pagal bankroto įstatymo reikalavimus bendrovei iškėlus bankroto bylą bendrovės vadovas privalo administratoriui perduoti visą turtą. Pagal 2009 m. spalio 31 d. balansą, kurio pagrindu UAB ,,Artemsta“ buvo nustatytas nemokumas ir iškelta bankroto byla, bendrovė turėjo trumpalaikio turto: atsargų už 297 004 Lt, žaliavų už 1 364 Lt. Šio turto administratoriui atsakovas A. P. neperdavė. Kokius konkrečius turto vienetus sudaro balanse įvardintas turtas, kaip atsargos ir žaliavos, administratorius (ieškovas) neįvardina, motyvuojant tuo, kad iš perduotų dokumentų to negalima nustatyti. Atsakovas A. P. apeliacinį skundą grindžia tuo, kad atsargų ir žaliavų bendrovė bankroto bylos iškėlimo dienai nebeturėjo, nes jos buvo sunaudotos ūkinėje-komercinėje veikloje. Byloje nustatyta, kad pati UAB ,,Artemsta“ namų statybos darbų nestatė, tačiau pirkdavo statybines medžiagas, kurios buvo tiekiamos namus statantiems asmenims. Prijungtoje Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje tretieji asmenys A. Š. ir A. L. nurodė, kad A. S. namo statybai buvo naudojamos UAB ,,Artemsta“ statybinės medžiagos. Atsakovas A. P. taip pat teigia, kad medžiagų, panaudotų A. S. namo statybai vertė, nepagrįstai balanse apskaityta kaip turimas bendrovės turtas. Tačiau Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimu nustatyta, kad A. S. už medžiagas, panaudotas jos namo statybai, UAB ,,Artemsta“ neprivalėjo sumokėti. Tai reiškia, kad medžiagų, panaudotų minėto namo statybai, į sąnaudas negalima buvo nurašyti. Atsakovo A. P. neteisėti veiksmai šioje situacijoje pasireiškė tuo, kad jis be jokio pagrindo statomame objekte, kurio pati bendrovė nestatė, A. L. ir A. Š. leido naudoti bendrovei priklausančias statybines medžiagas. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai yra nepateisinamas aplaidumas vykdant savo pareigas. Atsakovo A. P. nurodytos aplinkybės, kad faktinis UAB ,,Artemsta“ vadovas buvo A. Š., o jo sūnus A. Š. vienintelis akcininkas, nepaneigia jo kaltės. Dėl A. P. netinkamo pareigų atlikimo bendrovė prarado turtą – statybines medžiagas, panaudotas A. S. namo statybai. Sudarydamas su A. S. fiktyvią statybos rangos sutartį, leido A. Š. ir A. L. neatlygintinai, be jokios apskaitos disponuoti UAB ,,Artemsta“ turtu – statybinėmis medžiagomis. Padarytos žalos dydį sudaro A. S. namo statybai pateiktos statybinės medžiagos. Kaip nurodė pats atsakovas A. P. statybinių medžiagų buvo pateikta 148 155 Lt sumai. Tą sumą nurodė A. Š. ir A. L., kaip tretieji asmenys, dalyvavę Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-249-154/2011. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad dėl neteisėtų atsakovo A. P. veiksmų bendrovei buvo padaryta 372 175,61 Lt žala, t. y. balanse įrašyta atsargų ir žaliavų vertė, tačiau vadovaudamasis CK 6.251 straipsnio 2 dalimi sumažino priteistinos žalos dydį iki 186 081,80 Lt.

31Dėl UAB ,,Artemsta“ akcininko atsakomybės

32CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsakovas pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Taigi, CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta papildoma atsakomybė juridinio asmens dalyviams, tais atvejais, kad jie negalėtų piktnaudžiauti galimybe išvengti turtinės atsakomybės, prisidengiant ribota civiline atsakomybe, tais atvejais, kai jų nesąžiningi veiksmai lemia juridinio asmens negalėjimą įvykdyti prievolės kreditoriams. Tokiu atveju pakanka nesąžiningų veiksmų nustatymo ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti dalyviui subsidiariąją atsakomybę. Juridinio asmens dalyvis laikytinas sąžiningu, jeigu jis nežinojo ar neturėjo žinoti, kad jo elgesys neigiamai veikia juridinio asmens gebėjimą vykdyti savo prievolę. Atsakovas A. Š. yra vienintelis UAB ,,Artemsta“ akcininkas, jis taip pat buvo ir UAB ,,Artemsta“ darbuotojas ir kaip nurodė, rūpinosi transporto ir krovinių pervežimu. Atsakovas A. Š. nurodė, kad jis bendrovės finansine padėtimi nesirūpino ir nežinojo, koks yra bendrovės įsiskolinimas kreditoriams, į balansą net nežiūrėdavo ir akcininkų pareigų nevykdė (t. 1, b. l. 192). Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo A. Š., kaip akcininkas, visiškai nesurūpindamas bendrovės finansine padėtimi, bendrovės gebėjimu vykdyti prievoles, elgėsi nesąžiningai. Jis buvo UAB ,,Artemsta“ vienintelis akcininkas ir turėjo galimybę daryti įtaką bendrovės veiklai. Atsakovui A. Š. buvo žinoma, kad UAB ,,Artemsta“ aprūpina statybinėmis medžiagomis vykdomas statybas ( - ), kad statybos veikloje aktyviai dalyvauja jo tėvas A. Š., nors pati bendrovė nevykdo statybos darbų, ir jo pusbrolis A. L., nedirbantis bendrovėje, tačiau gaunantis iš bendrovės statybines medžiagas, šia bendrovės sritimi visiškai nesidomėjo.

33Aplinkybė, kad UAB ,,Artemsta“ negali įvykdyti įsipareigojimų, yra konstatuota įsiteisėjusia teismo nutartimi iškelti bankroto bylą . Statybos rangos sutartis dėl A. S. namo statybos teismo pripažinta negaliojančia, kaip sudaryta tik dėl akių, už UAB ,,Artemsta“ statybines medžiagas, panaudotas A. S. namo statybai, asmenys, gavę šias medžiagas iš bendrovės ir nukreipę į minėto namo statybą, su bendrove nėra atsiskaitę, dėl ko bendrovė neteko 148 155 Lt.

34Dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo įvertinimu, kad atsakovas A. Š., nebūdamas bendrovės valdymo organu, būdamas jauno amžiaus ir nepakankamos patirties, negalėjo įtakoti bendrovės veiklos. Pažymėtina, kaip nurodė A. Š., jis pats įkūrė UAB ,,Artemsta“, todėl jo jaunas amžius ir gyvenimo patirtis, teisėjų kolegijos įvertinimu, negalėjo trukdyti atlikti akcininko pareigas. Remiantis išdėstytais argumentais, yra pagrindas atsakovui A. Š. taikyti subsidiarinę civilinę atsakomybę dėl 148 155 Lt žalos bendrovei atlyginimo (CK 2.50 straipsnio 3 dalis).

35Dėl likusios 150 193 Lt turto vertės, neperduotos administratoriui

36Minėta, ieškovas žalą įvardija bendrovės balanse įrašyta žaliavų ir atsargų verte, konkrečių neperduoto turto vienetų nenurodo. Tai, kad į balansą įrašyti duomenys yra neteisingi, teisėjų kolegija įsitikino nustačiusi, jog transporto priemonių, kurių vertė buvo įrašyta į balansą, bankroto bylos iškėlimo metu UAB ,,Artemsta“ jau nebeturėjo. Padarytos žalos faktas ir dydis yra viena iš civilinės atsakomybės sąlygų. Žalos faktą ir dydį turi įrodyti ieškovas. Žala dėl neteisėtų veiksmų (neveikimo) atlyginama tik tuo atveju, jeigu ji yra tų veiksmų (neveikimo) pasekmė. Pats faktas, kad atsakovas A. P. netinkami tvarkė buhalterinę apskaitą ir už tai yra baustas baudžiamąja tvarka, savaime nesuponuoja turtinės žalos bendrovei padarymo. Ieškovas turi tiksliai įrodyti padarytos žalos dydį. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aplinkybes, kad ieškovas negali įvardyti, kokie konkretūs turto vienetai nebuvo perduoti administratoriui, ir į aplinkybę, kad ieškovas reikalavimą atlyginti žalą už neperduotas transporto priemones grindė į balansą įrašytais neteisingais duomenimis, sprendžia, kad likusios 150 193 Lt prašomos priteisti žalos dydis tiksliai nenustatytas.

37Byloje nustatyta, kad pagal PVM sąskaitą-faktūrą A. L. pagal statybos-rangos sutartį už statybos darbus ( - ), UAB ,,Artemsta“ apmokėjo 150 000 Lt (t. 1, b. l. 101). Prie šios bylos prijungtoje baudžiamojoje byloje yra nustatyta, kad 2007 m. ši suma buvo įnešta į UAB ,,Artemsta“ kasą (Šiaulių rajono apylinkės prokuratūros baudžiamosios bylos Nr. 96-1-000649-09-1, t. 1, b. l. 95-96). Taip pat atsakovas pateikė kasos pajamų kopiją, kad 150 000 Lt 2007 m. gruodžio 29 d. buvo įnešti į bendrovės kasą. Pagal reikalaujamą buhalterinės apskaitos vedimo tvarką apmokėta 2007 metais 150 000 Lt suma sudarant 2009 metų balansą neturėtų būti įrašyta, kaip bendrovėje turimų atsargų ar žaliavų vertė. Tačiau šioje byloje nagrinėjant ieškovo reikalavimą priteisti žalą, kurią sudaro transporto priemonių vertė, įrašyta į 2009 metų balansą, buvo nustatyta, kad transporto priemonių, kurių vertė buvo įrašyta į 2009 m. balansą, UAB ,,Artemsta“ jau nebeturėjo, jos buvo parduotos. Tai patvirtina aplinkybę, kad balanso duomenys gali būti neteisingi, todėl būtina sutikrinti balanso duomenis su pirminiais dokumentais, kurių pagrindu buvo sudarytas 2009 m. spalio mėnesio balansas.

38Iš baudžiamojoje byloje esančios medžiagos matyti, kad atlikus UAB ,,Artemsta“ ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, buvo nustatyta, kad pirkėjai į bendrovės kasą 2007-2009 metų laikotarpyje įnešė atitinkamas pinigų sumas, pvz. 2008 m. – 193 836 Lt. Taigi reikėtų manyti, kad yra išlikę dokumentai, kurių pagrindu galima būtų nustatyti 2009 m. spalio mėnesio balanso duomenų teisingumą ir dėl likusios 150 193 Lt sumos. Atsakovas A. Š. nurodo, kad į balansą įrašytos atsargos gali būti sunaudotas kuras, kuris nebuvo nurašytas į sąnaudas. Šią aplinkybę taip pa reikia patikrinti.

39Teisėjų kolegija, remdamasis išdėstytais argumentais, bylą dalyje dėl 150 193 Lt žalos priteisimo grąžina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes dėl šios reikalaujamos priteisti sumos neatskleista bylos esmė (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41Atsižvelgiant į tai, kad dalis teismo sprendimo yra naikinama ir byla toje dalyje perduodama nagrinėti iš naujo, teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo naikintina. Pirmosios instancijos teismui iš naujo išnagrinėjus bylą, atitinkamai nuo bylos baigties turės būti paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, patirtos tiek pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

43Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį iš dalies patenkinti.

44Priteisti ieškovui BUAB ,,Artemsta“ (juridinio asmens kodas 300603186) iš atsakovo A. P. (asmens kodas 3608120510) 5 891 Lt (penkis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt vieną litą) žalai atlyginti.

45Priteisti ieškovui BUAB ,,Artemsta“ iš atsakovo A. P. ir subsidiariai iš atsakovo A. Š. (asmens kodas ( - )) 148 155 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt penkis litus) žalai atlyginti.

46Bylos dalį dėl 150 193 Lt žalos atlyginimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Artemsta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį... 7. Pasisakydamas dėl atsakovo A. P. atsakomybės, teismas nurodė, kad pagal 2006... 8. Pasisakydamas dėl atsakovo A. Š. atsakomybės, teismas nurodė, kad šis... 9. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Artemsta“ prašo panaikinti Šiaulių... 11. 1. Dėl CK 6.251 straipsnio 2 dalies taikymo. Kadangi ši teisės norma nustato... 12. 2. Dėl A. Š. atsakomybės. Atsakovas A. P. apygardos teismo posėdžiuose... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas A. P. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo... 14. Atsiliepimu į atsakovo A. P. apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Artemsta“... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Dėl transporto priemonių neperdavimo administratoriui... 17. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartimi UAB ,,Artemsta“... 18. BUAB ,,Artemsta“ administratorius ieškinį atsakovams dėl žalos atlyginimo... 19. Atsakovas A. P. atsiliepimą į pareikštą ieškinį, apeliacinį skundą... 20. Apeliacinės instancijos teismui ieškovas pateikė įrodymus, kad buldozeris... 21. Byloje nustatyta, kad 70 000 Lt paskolą 2008 m. kovo 28 d. mokėjimo pavedimu... 22. Ieškovo atstovas apeliacinės instancijos teisme pripažino įrodymus,... 23. Dėl atsargų ir žaliavų neperdavimo administratoriui... 24. Pagal UAB ,,Artemsta“ balanso duomenis, pagal kuriuos bendrovei buvo iškelta... 25. Byloje nustatyta, kad UAB ,,Artemsta“ 2007 m. rugsėjo 10 d. su A. S. sudarė... 26. Aplinkybės, nustatytos Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr.... 27. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimu nustatyta, kad UAB... 28. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 29. Įstatymų nuostatuose įtvirtinta bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės... 30. Minėta, bendrovės vadovas turi veikti taip, kad bendrovei nebūtų padaryta... 31. Dėl UAB ,,Artemsta“ akcininko atsakomybės ... 32. CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad, kai juridinis asmuo negali įvykdyti... 33. Aplinkybė, kad UAB ,,Artemsta“ negali įvykdyti įsipareigojimų, yra... 34. Dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios... 35. Dėl likusios 150 193 Lt turto vertės, neperduotos administratoriui ... 36. Minėta, ieškovas žalą įvardija bendrovės balanse įrašyta žaliavų ir... 37. Byloje nustatyta, kad pagal PVM sąskaitą-faktūrą A. L. pagal... 38. Iš baudžiamojoje byloje esančios medžiagos matyti, kad atlikus UAB... 39. Teisėjų kolegija, remdamasis išdėstytais argumentais, bylą dalyje dėl 150... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. Atsižvelgiant į tai, kad dalis teismo sprendimo yra naikinama ir byla toje... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą panaikinti ir... 44. Priteisti ieškovui BUAB ,,Artemsta“ (juridinio asmens kodas 300603186) iš... 45. Priteisti ieškovui BUAB ,,Artemsta“ iš atsakovo A. P. ir subsidiariai iš... 46. Bylos dalį dėl 150 193 Lt žalos atlyginimo perduoti pirmosios instancijos...