Byla e2-129-514/2016
Dėl žalos (nuostolių) atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų, procesinių palūkanų priteisimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo BUAB „BTLS Transport“ bankroto administratoriaus UAB „Gribžiniai“ ieškinį atsakovams V. D. ir UAB „Klaipėdos transporto centras“ dėl žalos (nuostolių) atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų, procesinių palūkanų priteisimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 6540 Eur žalos (nuostolių) atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovams nepateikus atsiliepimų į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2015-07-09 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1204-123/2015 pagal VMI prie LR FM ir VSDFV Mažeikių skyriaus pareiškimus UAB „BTLS Transport“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2015-07-21. UAB „BTLS Transport“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Gribžiniai“, įgaliotas asmuo I. L. (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo eil. Nr. B-FA505). Pagal šią nutartį UAB „BTLS Transport“ vadovas V. D. ir akcininkas UAB „Klaipėdos transporto centras“ (toliau – atsakovai) įpareigoti ne vėliau kaip per 15 dienų, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, perduoti administratoriui bendrovės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Minėtų teismo įpareigojimų atsakovai iki šiol nėra įvykdę ir bankrutuojančios įmonės turto bei dokumentų nėra perdavę. Bankrutuojanti įmonė jokio turto neturi, šias aplinkybes patvirtina bankroto administratoriaus 2015-08-26 dienai sudarytas bankrutuojančios įmonės balansas. Bankroto administratorius, atlikdamas viešai skelbiamų dokumentų analizę, nustatė, kad paskutiniai UAB „BTLS Transport“ finansinės atskaitomybės dokumentai VĮ „Registrų centras“ buvo pateikti 2008-05-29 už 2007 ataskaitinius metus. Ši aplinkybė patvirtina atsakovų nerūpestingumą ir aplaidų UAB „BTLS Transport“ valdymą. Atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojanti įmonė neturi jokio turto teismo ir administravimo lėšoms padengti, Klaipėdos apygardos teismas 2015-09-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1204-123/2015 nutarė taikyti bankrutuojančiai UAB „BTLS Transport“ supaprastintą bankroto procedūrą. Klaipėdos apygardos teismo 2015-08-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1204-123/2015 nutarta patvirtinti bankrutuojančios UAB „BTLS Transport“ administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pirmo kreditorių susirinkimo dienos 1700 Eur su mokesčiais. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 131 str. supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susirinkimai nešaukiami, administravimo išlaidų sąmatą ir administravimo išlaidoms skirtų lėšų naudojimo tvarką tvirtina ir keičia teismas. Klaipėdos apygardos teismas 2015-09-30 nutartimi nutarė patvirtinti dar 4000 Eur + PVM dydžio administravimo išlaidų sąmatą iki bendrovės pabaigos. Taigi bendra BUAB „BTLS Transport“ bankroto byloje patvirtinta administravimo išlaidų sąmata sudaro 6540 Eur sumą. Minėta administravimo išlaidų suma laikytina bankrutuojančios įmonės žala, kurią įmonė patyrė dėl to, kad jos valdymo organai neiškreipė į teismą ir neinicijavo bankroto bylos iškėlimo.

3Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, 2016-01-22 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus pranešimą (CPK 130 str.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuoti atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 str. 2 d.). Ieškovas nurodo, kad atsakovai pažeidė LR įmonių bankroto įstatymą, laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei, tuo atsakovai padarė žalą ieškovo kreditoriams. Ieškovas prašo teismo priteisti solidariai iš atsakovų 6540 Eur žalos atlyginimo, kuris yra lygus bankroto byloje patvirtintai administravimo išlaidų sąmatai. Grįsdamas žalos dydį, bankroto administratorius nurodo 2015-08-14 ir 2015-09-30 Klaipėdos apygardos teismo nutartis, kuriomis patvirtinta UAB „BTLS Transport“ administravimo išlaidų sąmata.

6Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2015-07-09 nutartimi VMI prie LR FM ir VSDFV Mažeikių skyriaus iniciatyva UAB „BTLS Transport“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Gribžiniai“.

7Klaipėdos apygardos teismo 2015-09-14 nutartimi bankrutuojančiai UAB „BTLS Transport“ taikyta supaprastinta bankroto procedūra ir patvirtinti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai.

8Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad atsakovas V. D. nuo 2009-05-12 iki 2015-07-21 buvo bendrovės vadovas, o UAB „Klaipėdos transporto centras“ nuo 2009-06-16 buvo vienintelis ieškovo akcininkas, atstovaujamas direktoriaus ir savininko V. D. (nuo 2009-05-06).

9Uždarosios akcinės bendrovės administracijos vadovas (direktorius) atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Atitinkamai šių teisinių pareigų nevykdymas, padaręs žalos, sukelia bendrovės vadovo, kaip darbuotojo, materialinę atsakomybę. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad bendrovės akcininkai (t. y., juridinio asmens dalyviai), priimdami sprendimus, privalo atsižvelgti į įstatymuose įtvirtintą viešąjį interesą, veikti bendrovės naudai, užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų protingi. Nurodytos nuostatos lemia taip pat ir bendrovės akcininkų pareigą elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims. Ši pareiga atitinka CK 6.263 str. 1 d. įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žala atlyginama visiškai tiek kilusi dėl asmenų sąmoningų veiksmų, tiek ir atsiradusi dėl jų neveikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-650/2003, 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2011).

11ĮBĮ 8 str. numato ir tai, kad įmonės vadovas, savininkai privalo kreiptis į teismą, jeigu paaiškėja aplinkybė, jog įmonė negalės atsiskaityti su kreditoriais. ĮBĮ 2 str. 9 d. nustato, kad įmonės savininku yra pripažįstami įmonės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, taigi bankroto įstatymas numato tikslias akcininkų atsakomybės ribas – daugiau nei 1/10 dalį balsų turinčių akcininkų pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto iškėlimo įmonei esant nemokiai.

12Byloje pateikti UAB „BTLS Transport“ 2015 metų balanso duomenys patvirtina, jog bendrovė turto iš esmės neturėjo, paskutinis finansinės ataskaitos rinkinys VĮ „Registrų centras“ buvo pateiktas 2008-05-29 už 2007 metus, byloje nustatyti bendrai 46470,28 Eur susidarę ieškovo kreditorių finansiniai reikalavimai (VSDFV Mažeikių sk. – 8178,60 Eur, VMI prie FM – 38166,56 Eur, UAB „Creditreform Lietuva“ – 125,12 Eur), neperduotas jokie bendrovės dokumentai ir joks turtas patvirtina, kad atsakovai turėjo inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimo procedūras.

13Atsakovas V. D., būdamas įmonės vadovu, negalėdamas įvykdyti kreditorinių įsipareigojimų, pats neinicijavo bankroto bylos iškėlimo – dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei kreipėsi ne juridinio asmens dalyviai, bet bendrovės kreditoriai – VMI ir VSDFV. Pažymėtina, jog pareiga inicijuoti bankroto bylą, esant įstatyme įtvirtintiems pagrindams, visų pirma tenka administracijos vadovui, o ĮBĮ apibrėžiama šios pareigos įgyvendinimo tvarka, o teisės aktuose nereglamentuoti įmonės administracijos vadovo veiksmai neeliminuoja nei jo pareigos inicijuoti bankroto bylą, nei civilinės atsakomybės už šios pareigos nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

14Atsakovas UAB „Klaipėdos transporto centras“ (akcininkas) taip pat nesidomėjo ieškovo veikla, turėdamas visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatyvos teisę, eilinių visuotinių akcininkų susirinkimų neiniciavo, taigi atsakovui UAB „Klaipėdos transporto centras“ taip pat buvo žinomos aplinkybės apie ieškovo nemokumą. Akcininko, galinčio daryti įtaką įmonės veiklai, visiškas nesirūpinimas bendrovės finansine padėtimi, gebėjimu vykdyti prievoles, yra pagrindu pripažinti juridinio asmens dalyvį buvus nesąžiningą (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-794/2012). Įmonės akcininkai turi pareigą elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-329/2009).

15Teismas konstatuoja, kad pagal bylos medžiagą abu atsakovai privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui ir šios pareigos tinkamai neįvykdė. Taigi atsakovų neteisėti veiksmai (neveikimas) nulėmė žalos padarymą ieškovui bei atsakovų pareigą ją atlyginti (LR bankroto įstatymo 8 str. 4 d.). Byloje duomenų, kad atsakovai būtų atlyginę padarytą žalą ieškovui, nėra. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovų priteistina 6540 Eur žalos atlyginimo (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 1 d., 6.248 str. 1 d., 6.249 str. 1 d., 2.87 str. 1 d., 4 d. ir 7 d., Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d.,10 str. 11 d., 11 str. 5 d. 14 p.).

16CK 6.6 straipsnio 3 dalis numato, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Abu atsakovai – tiek bendrovės vadovas V. D., tiek ir akcininkas UAB „Klaipėdos transporto centras“, bendrovei padarytą 6540 Eur žalą privalo atlyginti solidariai, nes nė vienas iš jų nesirūpino ieškovo finansine padėtimi, gebėjimu vykdyti įsipareigojimus, o, ieškovui esant nemokiam, laiku nesikreipė į teismą ir neinicijavo bankroto bylos iškėlimo ieškovui, kas įrodo solidarią atsakovų atsakomybę dėl žalos padarymo ieškovės kreditoriams.

17Kadangi atsakovas V. D. yra fizinis asmuo, iš jo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o iš UAB „Klaipėdos transporto centras“ – 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., CK 6. 210 str. 1, 2 d.).

18Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio atleistas, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 147 Eur žyminio mokesčio valstybei, tai yra po 73,50 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 83 str. 1 d. 8 p., 96 str. 1 d.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos RespublikosCPK 259 str., 262 str. 2 d., 285 – 286str.,

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti solidariai iš V. D. ir UAB „Klaipėdos transporto centras“ 6540 Eur (šešis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt eurų) prievolei įvykdyti BUAB „BTLS Transport“.

22Priteisti iš V. D. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo BUAB „BTLS Transport“.

23Priteisti iš UAB „Klaipėdos transporto centras“ 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo BUAB „BTLS Transport“.

24Priteisti iš atsakovų V. D. ir UAB „Klaipėdos transporto centras“ po 73,50 Eur žyminio mokesčio valstybei.

25Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

26pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso... 2. ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 6540 Eur žalos... 3. Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, 2016-01-22... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2015-09-14 nutartimi bankrutuojančiai UAB „BTLS... 8. Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad... 9. Uždarosios akcinės bendrovės administracijos vadovas (direktorius) atsako... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 11. ĮBĮ 8 str. numato ir tai, kad įmonės vadovas, savininkai privalo kreiptis... 12. Byloje pateikti UAB „BTLS Transport“ 2015 metų balanso duomenys... 13. Atsakovas V. D., būdamas įmonės vadovu, negalėdamas įvykdyti kreditorinių... 14. Atsakovas UAB „Klaipėdos transporto centras“ (akcininkas) taip pat... 15. Teismas konstatuoja, kad pagal bylos medžiagą abu atsakovai privalėjo... 16. CK 6.6 straipsnio 3 dalis numato, kad solidarioji skolininkų pareiga... 17. Kadangi atsakovas V. D. yra fizinis asmuo, iš jo priteisiamos 5 procentų... 18. Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio atleistas, iš atsakovų lygiomis... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos RespublikosCPK 259 str., 262 str. 2 d., 285... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti solidariai iš V. D. ir UAB „Klaipėdos transporto centras“ 6540... 22. Priteisti iš V. D. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo... 23. Priteisti iš UAB „Klaipėdos transporto centras“ 6 procentų dydžio... 24. Priteisti iš atsakovų V. D. ir UAB „Klaipėdos transporto centras“ po... 25. Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau... 26. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.... 27. Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...