Byla 2A-25-372/2014
Dėl nuostolių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, M. K. ir N. S

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. B. apeliacinį skundą dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-5-875/2013 pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Timberhouse Baltic“ ieškinį atsakovui V. B. dėl nuostolių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, M. K. ir N. S..

3Teisėjų kolegija, nagrinėdama civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas bankrutavusi UAB „Timberhouse Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 12 082,49 Lt nuostolių atlyginimą, 5% dydžio metines procesines palūkanas ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovui nuo 2009-04-27 iki 2011-07-21 einant UAB „Timberhouse Baltic“ direktoriaus pareigas, t.y., atsakovui esant šio juridinio asmens vienasmeniu valdymo organu, laikotarpyje nuo 2009-05-15 iki 2009-07-13 UAB „Timberhouse Baltic“ iš savo sąskaitos per devynis kartus pervedė UAB „Element houses“ kreditoriams iš viso 12.082,49 Lt, nors šiems mokėjimams nebuvo jokio faktinio ir teisinio pagrindo: UAB „Timberhouse Baltic“ nebuvo skolinga UAB „Element houses“, o UAB „Timberhouse Baltic“ kreditoriai nebuvo davę sutikimo skolos perkėlimui iš UAB „Element houses“ į UAB „Timberhouse Baltic“. Ieškovas teigia, kad atsakovas, kuris nurodytu laikotarpiu buvo ne tik UAB „Timberhouse Baltic“ vadovas, bet nuo 2006-05-12 iki 2011-01-27 taip pat ėjo ir UAB „Element houses“ direktoriaus pareigas, sumokėdamas šio juridinio asmens skolas, faktiškai veikė ne UAB „Timberhouse Baltic“, o UAB „Element houses“ naudai. Tokiu būdu atsakovas supainiojo UAB „Timberhouse Baltic“ ir UAB „Element houses“ interesus. UAB „Timberhouse Baltic“, neatlygintinai sumokėjusi UAB „Element houses“ skolas, sumažino savo turtą ir taip patyrė žalą dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

6Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Atsakovo nuomone, ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie atsakovo padarytą žalą UAB „Timberhouse Baltic“. Ieškovo pateikti banko sąskaitos išrašai nėra žalos įrodymas, nes įstatymai nedraudžia atlikti mokėjimus už trečiuosius asmenis. Ieškovas tendencingai pateikė tik kelias bankines operacijas, o duomenų apie mokėjimus iš UAB „Element houses“ sąskaitos ir apie turto įsigijimą iš šios bendrovės nepateikė. Įsiskolinimą patvirtina ne bankinės operacijos, o sintetinė ir analitinė buhalterinė apskaita (buhalteriniuose registruose užfiksuoti likučiai), kurios išrašų ieškovas nepateikė. Atsakovo teigimu, ūkinės operacijos ir atsiskaitymai tarp ieškovo ir UAB „Element houses“ vyko pastoviai, kol įsiskolinimo neliko, todėl UAB „Element houses“ yra pilnai atsiskaitęs su ieškovu bankrutavusia UAB „Timberhouse Baltic“. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad UAB „Timberhouse Baltic“ neįtrauktas į Šiaulių apygardos teismo 2010-12-03 sprendimu patvirtintą bankrutavusios UAB „Element houses“ kreditorių likusių nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sąrašą. Atsakovas pažymi, kad ieškovas neteisingai traktuoja mokėjimus už trečiąjį asmenį kaip skolos perkėlimą, nes tokio pobūdžio mokėjimai atliekami ne pagal Lietuvos Respublikos CK 6.116 straipsnį, kaip nurodė ieškovas, o pagal CK 6.50 straipsnio 1 dalį. Ieškovas nepateikė duomenų apie tai, kad atsakovas dirbo tuo metu, kai buvo daromi mokėjimai už UAB „Element houses“, o ne buvo laikinai nedarbingas. Byloje nėra duomenų, kad mokėjimai buvo atlikti atsakovo rašytiniu nurodymu ar rezoliucija, nes mokėjimus vykdė buhalterė. Todėl, jei mokėjimai buvo atlikti atsakovui nedirbant ar buhalterės iniciatyva, atsakove į bylą įtrauktina buhalterė. Kartu su atsiliepimu į ieškinį atsakovas pateikė Šiaulių apygardos teismo 2010-12-03 sprendimą, iš kurio matyti, kad UAB „Timberhouse Baltic“ tikrai nėra įtrauktas į UAB „Element houses“ kreditorių sąrašą.

7II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

8Akmenės rajono apylinkės teismas 2013 m. birželio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovo V. B. 082,49 Lt žalos atlyginimą, 5% metines palūkanas už priteistą 12 082,49 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 700,00 Lt išlaidas už advokato teisinę pagalbą ieškovui bankrutavusiai UAB „Timberhouse Baltic“. Priteisė iš atsakovo V. B. 362,00 Lt žyminį mokestį ir 111,33 Lt pašto išlaidas valstybei.

9Teismas nustatė, kad atsakovas, būdamas ieškovo UAB „Timberhouse Baltic“ vienasmeniu valdymo organu – vadovu (direktoriumi) nuo 2009-04-27 iki 2011-03-28, UAB „Element Houses“ vienasmeniu valdymo organu – vadovu (direktoriumi) nuo 2009-01-14 iki 2009-07-14 ir UAB „Faberlink Baltic“ vienasmeniu valdymo organu – vadovu (direktoriumi) nuo 2009-01-14 iki 2011-04-27, nuo 2009-04-27 iki 2009-07-14 vadovavo ir ieškovui UAB „Timberhouse Baltic“ ir UAB „Element Houses“, kaip dukterinėms bendrovėms, ir UAB „Faberlink Baltic“, kaip patronuojančiai bendrovei. Visas tris bendroves siejo ne tik skirtingais laikotarpiais visoms joms vadovavę tie patys asmenys (J. L., M. K., V. B.), tas pats steigėjas ir vienintelis akcininkas (M. K.), ta pati buveinė, gamybinės patalpos ir įranga ( - ), tie patys kontrahentai (pvz., UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Omnitel“, VĮ prie Marijampolės pataisos namų), bet ir iš esmės vienodos komercinės veiklos rūšys: miškininkystė, medienos gaminių bei dirbinių, įskaitant baldus, gamyba, statyba, didmeninė, komisinė ir mažmeninė prekyba, sausumos transportas, finansinis tarpininkavimas.

10Nors atsakovas V. B. teismo posėdyje teigė, kad nurodytus mokėjimus padarė ne jis arba ne visus nurodytus mokėjimus padarė jis, tačiau tokią atsakovo prielaidą paneigia paties atsakovo reikalavimu iš „Swedbank“, AB, gauti duomenys apie ieškovo sąskaitos Nr. LT22 7300 0100 9498 2157 valdytojus ir asmenis, inicijavusius aptariamas mokėjimo operacijas.

11Taip pat teismas iš „Swedbank“, AB, pateikto kito 2012-09-03 rašto Nr. SR/12-2514 ir jo priedo nustatė, kad trečiasis asmuo M. K. (banko suteiktas ID 448938) nepadarė nė vieno iš devynių mokėjimo pavedimų, dėl kurių atsakovui pareikštas reikalavimas atlyginti žalą. Be to, „Swedbank“, AB pateiktoje 2013-01-07 pažymoje Nr. VL-SR/13-50 konkrečiai nurodyta, kad nuo 2009-05-15 iki 2009-06-19 atsakovas V. B., kuriam banko suteiktas ID 322654, pats padarė pirmus septynis pavedimus 10.928,37 Lt sumai, o paskutinius du pavedimus 1.154,12 Lt sumai 2009-07-02 ir 2009-07-03 padarė tretysis asmuo – UAB „Timberhouse Baltic“ buhaltere dirbusi N. S., kuriai banko suteiktas ( - ).

12Teismas sprendė, kad nėra pagrindo netikėti N. S. teisme duotu paaiškinimu, kad kelis mokėjimo pavedimus ji padarė įmonės direktoriaus (atsakovo) nurodymu, o ne savo iniciatyva. Atsakovo teiginį, kad mokėjimo pavedimai buvo padaryti jam esant nedarbingam, paneigia VSDFV elektroninių duomenų bazėje suformuota pažyma, iš kurios matyti, kad nuo 2009-05-01 iki 2009-08-08 V. B. buvo darbingas, o ligos pašalpa jam skirta nuo 2009-08-08, t.y. jau po to, kai buvo padaryti visi mokėjimo pavedimai.

13Įmonės vadovų neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, o vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei. Teismo vertinimu, atsakovas ieškovo UAB „Timberhouse Baltic“ lėšomis atlygindamas UAB „Element Houses“ skolas išleido ieškovo grynuosius pinigus, tačiau ieškovas dėl to neįgijo jokio ekvivalentiško turto, todėl ieškovo vadovui (atsakovui) taikytina civilinė atsakomybė už labai neapdairiais, rizikingais ir net aplaidžiais veiksmais, kurie vertintini kaip labai didelis atsakovo neatsargumas, ieškovui padarytą žalą. Žala pasireiškė ieškovo piniginių lėšų sumažėjimu 12.082,49 Lt suma.

14Be to, atsakovui, kaip UAB „Element houses“ vadovui, ne tik turėjo būti, bet ir buvo žinoma, kad UAB „TimberhouseBaltic“ lėšomis jis padengia įmonės, kuri iš esmės yra nebemoki, skolas, nes Valstybinio socialiniodraudimo fondo valdybos Akmenės skyrius 2009-04-07 pranešimu Nr. S-1264 įspėjo UAB „Element houses“, kad šiai per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos nesumokėjus į VSDFV Akmenės skyriaus sąskaitą 46.840,91 Lt skolos kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Iš paminėtų aplinkybių teismas sprendė, kad 2009-05-15, kai pradėjo UAB „Timberhouse Baltic“ lėšomis apmokėti UAB „Element houses“ skolas, atsakovas žinojo, kad UAB „Element houses“ nėra įvykdžiusi VSDFV Akmenės skyriaus reikalavimo, kas iš esmės rodė UAB „Element houses“ nemokumą.

15Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad UAB „Element houses“ skolų padengimas UAB „Timberhouse Baltic“ lėšomis buvo būtinas, siekiant užtikrinti pastarosios bendrovės veiklą, nes mokėjimai nebuvo avansiniai, o buvo atliekami už jau gautas prekes ir suteiktas paslaugas, kas reiškia, jog prekių ir paslaugų būsimas tiekimas UAB „Timberhouse Baltic“ tiesiogiai nepriklausė nuo UAB „Element houses“ pradelstų piniginių prievolių įvykdymo.

16Teismas sprendė, kad UAB „Timberhouse Baltic“ lėšomis padengdamas dalį UAB „Element houses“ skolų, atsakovas pažeidė CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą savo, kaip UAB „Timberhouse Baltic“ vadovo, pareigą šio juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, be to, pažeisdamas CK 2.87 straipsnio 2 dalį, nebuvo lojalus UAB „Timberhouse Baltic“, kuriai vadovavo, nes naudojo UAB „Timberhouse Baltic“ turtą UAB „Element houses“ naudai, neturėdamas tam UAB „Timberhouse Baltic“ dalyvių sutikimo, kaip to reikalaujama CK 2.87 straipsnio 4 dalyje.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

18Apeliaciniu skundu atsakovas V. B. prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-06-17 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

19Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

  1. Teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, nes priimdamas sprendimą iš esmės rėmėsi tik atitinkamu UAB „Timberhouse Baltic“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT22 7300 0100 9498 2157, esančios banke „Swedbank“, AB išrašu. Pagal įstatymą nėra preziumuojamas nei bendrovės vadovo veiksmų neteisėtumas, nei padaryta žala, nei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, šias atsakomybės sąlygas yra privaloma įrodyti. Byloje nėra įrodytas atsakovo, kaip buvusio ieškovo bendrovės vadovo, veiksmų neteisėtumas atliekant ginčo mokėjimo pavedimus (atvirkščiai – yra įrodyta priešingai), kas yra viena iš būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei pagal CK 2.87 str. 7 d. kilti. Taip pat, atsakovo nuomone, nebuvo įrodyta ir pati atsiradusi žala bei priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir esą atsiradusios žalos. Teismas visiškai nekreipė jokio dėmesio ir nevertino trečiojo asmens M. K. tuo pačiu būtent 2009-05-15 – 2009-07-13 laikotarpiu iš tos pačios ieškovo bendrovės banko sąskaitos atliktų mokėjimo pavedimų už UAB „Faberlink Baltic“. Teismas, byloje nustatydamas faktines aplinkybes pritaikant atitinkamas materialinės teisės normas grubiai pažeidė CK 2.87 ir CK 6.263 str. nuostatos.
  2. Teismas pažeidė procesinės teisės normas, nes bylos aplinkybes bei įrodymus tyrė pakankamai paviršutiniškai. Dėl to ir teismo atliktas įrodymų vertinimas negali būti laikytinas teisingu ir pagrįstu. Bylą nagrinėjęs teismas nesilaikė įrodinėjimo taisyklių ir nenustatė esminių šios bylos aplinkybių. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovo argumentus dėl skolų padengimo ieškovo bendrovės lėšomis būtinumo, kadangi esą buvo neįrodyta, jog nepadengus šių skolų nukentėtų ieškovo bendrovės veikla. Teismo motyvai dėl byloje esančių įrodymų, pagrindžiančių atsakovo atliktų ginčo mokėjimo pavedimų būtinumą ir teisėtumą, vertinimo yra aiškiai nepagrįsti. Faktinių aplinkybių, darančių pagrindą vadovo civilinei atsakomybei atsirasti, teismas šioje byloje nenustatė.
  3. Teismas nagrinėdamas bylą pažeidė rungimosi ir dispozityvumo principus. Atsakovo nuomone, iki tol, kol į bylą įstojo atsakovo atstovas, teismas net buvo perkėlęs atsakovui įrodymų rinkimo prieš patį save naštą (t. 1, b. l. 55, 56, 62–65 ir kt.).

20Trečiasis asmuo N. S. į apeliacinį skundą prašo Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-06-17 sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad mokėjimo pavedimus trečiasis asmuo atlikdavo pagal direktoriaus atsakovo nurodymus. Tuo metu, kai buvo padaryti mokėjimo pavedimai UAB „Element houses“ jau buvo įsiskolinusi UAB „Timberhouse Baltic“ 207 565,67 Lt, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Akmenės skyrius jau buvo įspėjęs bendrovę apie bankroto bylos iškėlimą, jei ši nesumokės turimo įsiskolinimo. Atsakovas žinojo apie šią situaciją, nes buvo UAB „Element houses“ direktorius, tačiau tiek pats pervedė, tiek davė nurodymus įmonės buhalterei pervesti lėšų UAB „Element houses“ kreditoriams. Teismas pagrįstai tokius atsakovo veiksmus pripažino neteisėtais. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad nepadengus UAB „Element houses“ skolų UAB „Timberhouse Baltic“ lėšomis su pastarąja bendrove sudarytos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutartys būtų suspenduotos ar nutrauktos. Teismas tinkamai taikė materialines teisės normas ir remdamasis byloje pateiktais įrodymais nustatė visas civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. įrodė, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus bei šiais neteisėtais veiksmais padarė UAB „Timberhouse Baltic“ 12 082,49 Lt žalą.

21Ieškovas BUAB „Timberhouse Baltic“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-06-17 sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas tyrė tiek ieškovo, tiek atsakovo pateiktus, prašomus išreikalauti įrodymus, vertino šalių paaiškinimus ir priėmė pagrįstą sprendimą, kad visi mokėjimo pavedimai, dėl kurių pareikštas ieškinys, buvo atlikti atsakovo arba jo nurodymu be teisinio ir faktinio pagrindo. Teismas nustatė visas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas. Teismas ištyręs ir pagal savo vidinį įsitikinimą įvertinęs byloje surinktus įrodymus konstatavo, kad atsakovas (apeliantas) atliko neteisėtus veiksmus, t.y. veikė labai neapdairiai, rizikingai ir net aplaidžiai, be jokio teisinio ir faktinio pagrindo sumažino ieškovo pinigines lėšas ir tokiu būdu pažeidė savo, kaip įmonės vadovo, pareigas bei padarė įmonei žalos.Atsakovas, žinodamas apie UAB „Element houses“ nemokumą, be jokio teisinio ir faktinio pagrindo sumokėjo ir nurodė sumokėti iš UAB „Timberhouse Baltic“ sąskaitos šios įmonės kreditoriams 12 082,49 Lt. Atsakovas tokiais savo veiksmais padarė UAB „Timberhouse Baltic“ žalą. Atsakovas nepateikė objektyvių įrodymų, kad šiuos mokėjimus jis atliko pagrįstai ir UAB „Timberhouse Baltic“ interesais. Mokėjimai buvo atliekami už jau gautas prekes ir suteiktas paslaugas, todėl akivaizdu, kad prekių ir paslaugų būsimas tiekimas UAB „Timberhouse Baltic” nepriklausė nuo UAB „Element houses“ pradelstų piniginių prievolių įvykdymo. Teismas priėmė bei tyrė atsakovo (apelianto) pateiktus ir prašomus išreikalauti įrodymus (AB „Swedbank“ duomenys apie sąskaitos valdytojus), taip pat atsižvelgė į paaiškinimus. Atsakovas neprašė skirti byloje ekspertizės. Atsakovas nenurodė dėl ko konkrečiai teismas nepasisakė. Nei ieškovas, nei atsakovas nepateikė teismui reikalavimų dėl M. K. veiksmų, todėl teismas pagrįstai neperžengė bylos nagrinėjimo ribų ir nevertino su konkrečia byla nesusijusių aplinkybių.

22Trečiasis asmuo M. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 17 d. sprendimą. Iš esmės jis pakartoja ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytus argumentus.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

24ir teisiniai argumentai

25Apeliacinis skundas tenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

26Dėl bendrovės vadovo atsakomybės

27Byloje yra surinkti įrodymai, kad tiek UAB “Timberhouse Baltic”, tiek UAB “Element houses” buvo BUAB “Faberlink Baltic” dukterinės įmonės. Atsakovas skirtingu laiku buvo visų trijų įmonių vadovų. Iš esmės koncernui vadovavo akcininkas M. K.. Tai yra konstatuota ir Šiaulių apygardos teismo primtame teismo sprendime (civilinė byla Nr.2-815-267-2012, b.l.53-57, 2 t.). Šioje byloje atsakovė BUAB “Timberhous Baltic” dalyvavo kaip trečiasis asmuo, todėl jai buvo žinoma, kokia tvarka buvo atliekami apmokėjimai kreditoriams už vienos įmonės skolas kitai. Kad tokią praktiką buvo suformavęs pats akcininkas M. K., matyti iš pateiktų įrodymų (b.l.114-115, 1 t.). Pateikta banko išklotinė įrodo, kad iš ieškovės sąskaitų buvo mokama ir už UAB “Faberlink Baltic” skolas. Šiuos mokėjimus atliko būtent M. K.. Ieškovės bankroto administratorius nėra pateikęs jokių reikalavimų dėl žalos atlyginimo šiam asmeniui subsidiariai nagrinėjamu atveju, nors jo atlikti mokėjimai taip pat buvo nevienkartiniai. Pirmosios instancijos teismas detaliai išaiškino visų trijų įmonių sąsajas, jų vadovavimo ypatumus. Liudytoja E. Z. patvirtino, kad M. K. buvo pagal rangą vyresnis, visos dukterinės įmonės buvo jo ( taip suformuluota teismo posėdžio protokolo tekste). Liudytoja patvirtino, kad visų trijų minėtų bendrovių buhalterinę apskaitą tvarkė vienas ir tas pats finansininkas (b.l.91-92, b.l.2).Pats faktas, kad ginčijamus finansinius mokėjimus pasirašė būtent atsakovas, savaime nereiškia, kad ieškovės lėšos buvo panaudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį, pažeidžiant akcininkų teises. Nėra nuneigti apelianto teiginiai, kad atlikti mokėjimai buvo būtini, siekiant toliau vykdyti UAB “Element Houses” veiklą.Net pripažinus, kad apeliantas pažeidė ieškovės kreditorių interesus, žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui nepakanka įrodyti padarytos žalos faktą, tačiau būtina įrodyti ir įmonės valdymo organų nario fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo it kt.) pažeidimą, akivaizdžiai protingos ūkinės-komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis Nr.3K-3-124/2014). Kolegija nenustatė, kad apeliantas pasielgė itin neprotingai, nesąžiningai, aplaidžiai. Pats faktas, kad pinigai buvo pervedami didelių skolų savo kreditoriams turinčiai UAB “Element houses”, savaime nerodo, kad apeliantas padarė žymią žalą ieškovei, įvertinant išdėstytus motyvus dėl akcininko M. K. padėties ir visų trijų įmonių glaudžias tarpusavio sąsajas, tame tarpe ir finansinės atskaitomybės tvarkymą. Ieškovei bankroto byla buvo iškelta tik 2011-07-19 (b.l.6, 1 t.), todėl 2009 m. gegužės 15 d. – 2009 m. liepos 13 d. atlikti mokėjimai už BUAB “Element houses” skolas negalėjo pažeisti ieškovės kreditorių teisių. Byloje ieškovė nepateikė jokių duomenų apie ieškovės kreditorius iki 2011-06-10 (b.l.50, 1 t.).

28Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, vien aplinkybė, kad įmonės vadovo sudarytas sandoris pasirodė nenaudingas ir padarė žalą įmonei ar kreditoriams, dar savaime neteikia pagrindo įmonės vadovo veiksmus vertinti kaip neteisėtus. Vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas, todėl paprastas atsakovo neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės - komercinės veiklos rizika, neturėtų būti pagrindas įmonės vadovo civilinei atsakomybei CK 6.263 straipsnio pagrindu atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).Ši nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-01-09 nutartyje Nr.3K-7-124/2014. Nenustačius, kad apeliantas tyčia ar dėl nepateisinamo aplaidumo pervedė lėšas vienai dukterinei įmonei iš kitos analogiškos įmonės, nėra pagrindo tenkinti ieškinį (CK 6.248 straipsnis). Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti laikomas teisingu, protingu ir sąžiningu (CK 1.5 straipsnio 4 dalis), todėl turi būti panaikinamas. Nenustačius bent vienos iš civilinės atsakomybės sąlygos, ieškinys šioje byloje negali būti tenkinamas.

29Padariusi išvadą, kad sprendimas turi būti panaikinamas, kolegija nebeanalizuoja apelianto motyvų, susijusių su įrodymų vertinimo klaidomis. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovės atstovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės spręsti klausimą dėl akcininko atsakomybės. Kolegija nesutinka su šiuo argumentu, kadangi iš bankroto proceso kilę ginčai yra viešojo intereso gynimas. Tokio pobūdžio bylose teismas gali peržengti reikalavimų ribas ( Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2A-794/2012). Jei būtų patenkinamas ieškinys, kolegija tuo pačiu turėtų galimybę spręsti ir dėl akcininko padarytos žalos priteisimo.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Patenkinus apeliacinį skundą ir priėmus naują sprendimą, iš ieškovės apeliantui priteisiamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju tai už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis, sudarantis362,85 Lt ( b.l.162, 2 t.).Atsakovas taip pat naudojosi advokato pagalba, ką patvirtinas pateikti įrodymai (b.l.77-79, 2 t.). Koleghija daro išvadą, kad 3000 Lt suma yra aiškiai per didelė, įvertinus reikalavimo sumą. Kolegija nurodo, kad bylinėjimosi išlaidos negali būti tokios didelės, kad bylą laimėjusi šalis turėtų galimybę pasipelnyti iš bylą pralaimėjusios šalies. Šiuo atveju atstovavimo išlaidos negali sudaryti daugiau nei 1500 Lt. Ieškovei nepagrįstai pateikus ieškinį, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos turėtų būti išmokamos iš administravimo išlaidų sąmatoje esančių sumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis Nr.3K-3-381/2013)

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 metų birželio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Ieškovės bankrutavusios UAB “Timberhouse Baltic” (įmonės kodas 300567943) ieškinį atsakovui V. B. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) dėl nuostolių atlyginimo atmesti. Priteisti iš atsakovės bankrutavusios UAB “Timberhouse Baltic”(įmonės kodas 300567943) atsakovui V. B. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ))1862,85 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus šešiasdešimt du litus 85 centus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, nagrinėdama civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas bankrutavusi UAB „Timberhouse Baltic“ kreipėsi į teismą su... 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė... 7. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Akmenės rajono apylinkės teismas 2013 m. birželio 17 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad atsakovas, būdamas ieškovo UAB „Timberhouse Baltic“... 10. Nors atsakovas V. B. teismo posėdyje teigė, kad nurodytus mokėjimus padarė... 11. Taip pat teismas iš „Swedbank“, AB, pateikto kito 2012-09-03 rašto Nr.... 12. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo netikėti N. S. teisme duotu paaiškinimu,... 13. Įmonės vadovų neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai... 14. Be to, atsakovui, kaip UAB „Element houses“ vadovui, ne tik turėjo būti,... 15. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad UAB „Element houses“ skolų... 16. Teismas sprendė, kad UAB „Timberhouse Baltic“ lėšomis padengdamas dalį... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 18. Apeliaciniu skundu atsakovas V. B. prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės... 19. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:
  1. Teismas... 20. Trečiasis asmuo N. S. į apeliacinį skundą prašo Akmenės rajono apylinkės... 21. Ieškovas BUAB „Timberhouse Baltic“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 22. Trečiasis asmuo M. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 24. ir teisiniai argumentai... 25. Apeliacinis skundas tenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 26. Dėl bendrovės vadovo atsakomybės... 27. Byloje yra surinkti įrodymai, kad tiek UAB “Timberhouse Baltic”, tiek UAB... 28. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, vien aplinkybė, kad įmonės vadovo... 29. Padariusi išvadą, kad sprendimas turi būti panaikinamas, kolegija... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Patenkinus apeliacinį skundą ir priėmus naują sprendimą, iš ieškovės... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 33. Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 metų birželio 17 d. sprendimą...