Byla e2-45570-545/2019
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „ATN Bus Rent“, –

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Juris LT“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „ATN Bus Rent“, –

Nustatė

2ieškovas UAB „Juris LT“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „ATN Bus Rent“ 500,00 Eur skolą, 5,92 Eur palūkanas, 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei 308,00 Eur bylinėjimosi išlaidas (8,00 Eur žyminis mokestis ir 300,00 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti).

3Ieškovo reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl, atsižvelgiant į ieškovo prašymą, byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2019-12-02 naujasis kreditorius UAB „Juris LT“ ir pradinis kreditorius UAB „Autoremonto technika“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, ieškovas 2019-12-03 pranešimu informavo atsakovą apie kreditoriaus pasikeitimą po reikalavimo perleidimo.

6Taip pat nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Autoremonto technika“ pardavė atsakovui suvirinimo apratą GYPSOT 3904 ir išrašė 2019-10-25 bei pateikė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Serija AUT, Nr. 007494, 500,00 Eur sumai. Nustatytu terminu (iki 2019-10-30) atsakovas nurodytos PVM sąskaitos-faktūros pradiniam kreditoriui neapmokėjo.

7Dėl skolos priteisimo.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Byloje nėra duomenų apie tai, jog ieškovas būtų atsisakęs prievolės, arba būtų pakeistos prievolės vykdymo sąlygos. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Pirkimo – pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pardavėjas privalo pagal pirkimo – pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę. (CK 6.317 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovo reikalaujamą 500,00 Eur sumą (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovo priteistina 500,00 Eur skolos.

9Dėl kompensacinių palūkanų.

10Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.261 straipsnį, įstatyme nustatytas kompensuojamąsias palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenustatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010; 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2011; 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-379-969/2017). Ikiteisminės kompensuojamosios palūkanos pradedamos skaičiuoti už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimo laikotarpį iki ieškinio teisme priėmimo (t. y. bylos iškėlimo) dienos. Toks kompensuojamųjų palūkanų apskaičiavimo būdas pripažįstamas teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2013; 2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-687/2015; 2016 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452-415/2016, 103-105 punktai; 2017 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-405-313/2017). Ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti iš viso 56,62 Eur kompensacinių palūkanų skaičiuotinų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 str. 5 d. nustatytą pavėluoto mokėjimo palūkanų normą. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nurodyta, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į Įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas, kurių dydis apskaičiuojamas taikant pavėluoto mokėjimo palūkanų normą. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis 2014 m. spalio 7 d. redakcija, pagal kurią pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado 2019 m. antrąjį metų pusmetį, kuomet galiojo 0,00 proc. (Europos centrinio banko vieša informacija, skelbiama www.ecb.europa.eu) fiksuotoji palūkanų norma, kurią padidinus 8 procentiniais punktais gaunama 8 proc. pavėluoto mokėjimo palūkanų norma (Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą ieškovui iš atsakovo priteistinos 5,92 Eur kompensacinės palūkanos už 54 pradelstas apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą Serija AUT, Nr. 007494, dienas

11Dėl procesinių palūkanų.

12Ieškovas taip pat prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra grindžiamas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (toliau – Įstatymas). Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nurodyta, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į Įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas, kurių dydis apskaičiuojamas taikant pavėluoto mokėjimo palūkanų normą. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis 2014 m. spalio 7 d. redakcija, pagal kurią pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado 2019 m. antrąjį metų pusmetį, kuomet galioja 0,00 proc. (Europos centrinio banko vieša informacija, skelbiama www.ecb.europa.eu) fiksuotoji palūkanų norma, kurią padidinus 8 procentiniais punktais gaunama 8 proc. pavėluoto mokėjimo palūkanų norma (Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 505,92 Eur (500,00 Eur + 5,92 Eur) sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-12-30) iki teismo preliminaraus sprendimo visiško įvykdymo.

13Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

14Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. nustatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 eurų sumą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido sutartinės prievolės įvykdymo terminą ir tai, kad ieškovas įgijo teisę įstatyme nustatytas palūkanas (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.) ieškovui iš atsakovo taip pat priteistina 40,00 Eur suma.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

16Remiantis CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 8,00 Eur žyminio mokesčio ir 300,00 Eur išlaidų patirtų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina 308,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

17Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos (Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas civilinėje byloje), todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 96 str., 262 str., 424-428 str., teismas, –

Nutarė

19ieškinį patenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovo UAB „ATN Bus Rent“, į. k. 123910776, 500,00 Eur (penkis šimtus Eur) skolą, 5,92 Eur (penkis Eur 92 ct) palūkanas, 40,00 Eur (keturiasdešimt Eur) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 505,92 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-12-30) iki teismo preliminaraus sprendimo visiško įvykdymo bei 308,00 Eur (tris šimtus aštuonis Eur) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Juris LT“, į. k. 303262509, naudai.

21Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo kopijos įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

22Įvykdžius preliminarų teismo sprendimą per dvidešimt dienų nuo jo įteikimo ir raštu pateikus teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikins ir bylą nutrauks.

23Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

24Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė, rašytinio... 2. ieškovas UAB „Juris LT“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą,... 3. Ieškovo reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais,... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2019-12-02 naujasis... 6. Taip pat nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Autoremonto technika“... 7. Dėl skolos priteisimo.... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.38 straipsnio... 9. Dėl kompensacinių palūkanų.... 10. Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai... 11. Dėl procesinių palūkanų.... 12. Ieškovas taip pat prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 8 proc. dydžio... 13. Dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.... 14. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 16. Remiantis CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas,... 17. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos (Vilniaus... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 96 str.,... 19. ieškinį patenkinti visiškai.... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „ATN Bus Rent“, į. k. 123910776, 500,00 Eur... 21. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo kopijos įteikimo dienos... 22. Įvykdžius preliminarų teismo sprendimą per dvidešimt dienų nuo jo... 23. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos... 24. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....