Byla I-1608-764/2016
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų J. P. ir A. S. skundą atsakovėms Vilniaus teritorinei muitinei ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus teritorinės muitinės, trečiajam suinteresuotam asmeniui Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

Nustatė

2Pareiškėjai J. P. ir A. S. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–5), prašydami priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės dėl neteisėtai sumažintų pareiginės algos koeficientų neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2012-10-01, ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Pagrįsdami savo reikalavimus pareiškėjai nurodė, kad ginčui aktualiu laikotarpiu jiems mokamas darbo užmokestis buvo apskaičiuojamas vadovaujantis Konstitucijai prieštaraujančiomis Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, taip pažeidžiant Konstitucijoje įtvirtintą teisę – gauti teisingą apmokėjimą už darbą. Kreipdamasis į teismą pareiškėjas rėmėsi Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimu ir nurodė, kad pagal Konstituciją savo pažeistas teises turi teisę ginti teismine tvarka.

4Atsakovė ir Lietuvos valstybės atstovė Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 11–13) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Atsiliepime pažymėjo, kad ginčui aktualiu laikotarpiu apskaičiuodama ir mokėdama pareiškėjams sumažintą darbo užmokestį, vadovavosi galiojančiomis Valstybės tarnybos įstatymo bei jo priedėlio nuostatomis. Konstitucinio Teismo nutarimas priimtas tik 2013-07-01, o oficialiai paskelbtas 2013-10-01. Vadinasi, iki tol atsakovė neturėjo teisinio pagrindo nesivadovauti galiojančiomis teisės aktų nuostatomis. Be to, valstybė turi pareiga nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 21–23) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime pažymėjo, kad ginčui aktualiu laikotarpiu apskaičiuodama ir mokėdama pareiškėjams sumažintą darbo užmokestį, atsakovė vadovavosi galiojančiomis Valstybės tarnybos įstatymo bei jo priedėlio nuostatomis. Konstitucinio Teismo nutarimas priimtas tik 2013-07-01, o oficialiai paskelbtas 2013-10-01. Vadinasi, iki tol atsakovė neturėjo teisinio pagrindo nesivadovauti galiojančiomis teisės aktų nuostatomis. Be to, valstybė turi pareiga nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą. Pareiškėjai į teismą kreipėsi praleidę trejų metų ieškinio senaties terminą. Pareiškėjai neturi teisės reikalauti procesinių palūkanų, nes darbo teisiniuose santykiuose toks institutas netaikytinas.

8Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

9Pareiškėjai siekia apginti savo pažeistas teises ir prašo teismą jiems priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, susidariusią dėl Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimu Konstitucijai prieštaravusiomis pripažintų teisės aktų nuostatų taikymo.

10Konstitucinis Teismas 2013-07-01 nutarime, inter alia, pripažino, kad Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedas (2009-07-17 redakcija), kuriame nustatyti sumažinti 11–20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai, Valstybės tarnybos įstatymo

1125 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis (2009-07-17, 2010-06-30,

122011-11-22, 2012-12-20 redakcijos), Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio 4 dalis (2009-07-17 redakcija) tiek, kiek joje nustatyti sumažinti priedų už kvalifikacinę kategoriją dydžiai, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis

13(2009-07-17, 2010-06-30, 2011-11-22 ir 2012-12-20 redakcijos), Valstybės saugumo departamento statuto 43 straipsnio 3 dalis (2009-07-17 redakcija), tiek, kiek joje nustatyti sumažinti priedų už kvalifikacinę kategoriją dydžiai, Valstybės saugumo departamento statuto 43 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis (2009-07-17, 2010-06-30, 2011-11-22 redakcijos), Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 42 straipsnio 6 dalis

14(2009-07-17 redakcija), Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 41 straipsnio 4 dalis (2009-07-17 redakcija), Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnis (2009-07-17, 2010-06-30, 2011-11-22, 2012-12-20 redakcijos) prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui. Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad įstatymų leidėjui iš Konstitucijos 23 straipsnio kyla pareiga be nepagrįsto delsimo nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą.

15Konstitucinis Teismas 2014-04-16 priėmė sprendimą Nr. KT14-S-9/2014 dėl Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo nuostatų išaiškinimo, kuriame pažymėjo, kad: 1) įstatymų leidėjas, laikydamasis konstitucinio atsakingo valdymo principo, gali atidėti dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmo nustatymą ir (ar) jo įgyvendinimą protingam laikotarpiui, kuris nustatytinas įvertinus valstybėje susiklosčiusią ekonominę, finansinę padėtį, atsižvelgus į ypatingos situacijos padarinius ir valstybės išgales, įskaitant ir įvairius valstybės prisiimtus įsipareigojimus, inter alia, susijusius su finansine drausme, taigi ir su valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų subalansavimo imperatyvu; 2) praradimus dėl neproporcingo atlyginimų sumažinimo patyrusių asmenų teisė į tokių praradimų kompensavimą turėtų būti įgyvendinama pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį; įstatymų leidėjui nepagrįstai delsiant nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą arba jį nustačius neteisingą (kompensacijų mokėjimo terminų ir (ar) jų dydžių požiūriu), asmenys, patyrę šiuos praradimus, savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka.

16Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime pažymėjo, kad asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas pagal Konstituciją, inter alia, konstitucinį socialinės darnos imperatyvą, gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais. Praradimus dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patyrusių asmenų teisė į tokių praradimų kompensavimą turėtų būti įgyvendinama pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį; įstatymų leidėjui nepagrįstai delsiant nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą arba jį nustačius neteisingą (kompensacijų mokėjimo terminų ir (ar) jų dydžių požiūriu), asmenys, patyrę praradimus dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo, savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka.

17Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra pagrindas remtis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-02-15 sprendimuose, priimtuose administracinėse bylose

18Nr. A-668-602/2016 ir Nr. A-669-602/2016, suformuota praktika iš esmės analogiškose bylose. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo, 2014-04-16 sprendimo ir 2015-11-19 nutarimo nuostatas, padarė išvadą, kad pripažinęs, jog įstatymų nuostatos, kuriomis buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštarauja, inter alia, Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, Konstitucinis Teismas nustatė konkretų šio prieštaravimo pasekmių šalinimo būdą – įpareigojimą įstatymų leidėjui nustatyti mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį.

19Po pareiškėjų kreipimosi į teismą, Lietuvos Respublikos Seimas 2015-06-30 priėmė Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą (toliau – Grąžinimo įstatymas), įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015-09-01. Taigi teisiniai santykiai (kompensavimo dydžiai, terminai ir kt.), susiję su dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio valstybės tarnautojų patirtais praradimais, yra sureguliuoti įstatymu.

20Vadinasi, Lietuvos Respublikos Seimas yra įvykdęs Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarime ir 2014-04-16 sprendime nurodytą pareigą, – nustatyti teisinį reguliavimą, pagal kurį pašalinamos neigiamos teisinės pasekmės, kilusios taikant teisės aktą (jo dalį), kurį Konstitucinis Teismas savo sprendimu pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai. Pagal Grąžinimo įstatymą, Vilniaus teritorinei muitinei nustatyta pareiga jame įtvirtintomis sąlygomis kompensuoti valstybės tarnautojų patirtus praradimus. Esant tokioms aplinkybėms, pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimus ir priteisti dėl Konstitucijai prieštaravusių teisės aktų nuostatų taikymo susidariusią darbo užmokesčio dalį nėra, todėl šis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

21Netenkinus reikalavimų priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, kaip išvestiniai atmetami ir reikalavimai priteisti procesines palūkanas.

22Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 str., 88 str. 1 p., 132–134 str. teisėja

Nutarė

23Pareiškėjų J. P. ir A. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė,... 2. Pareiškėjai J. P. ir A. S. kreipėsi... 3. Pagrįsdami savo reikalavimus pareiškėjai nurodė, kad ginčui aktualiu... 4. Atsakovė ir Lietuvos valstybės atstovė Vilniaus teritorinė muitinė... 5. Atsiliepime pažymėjo, kad ginčui aktualiu laikotarpiu apskaičiuodama ir... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas prie Finansų... 7. Atsiliepime pažymėjo, kad ginčui aktualiu laikotarpiu apskaičiuodama ir... 8. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 9. Pareiškėjai siekia apginti savo pažeistas teises ir prašo teismą jiems... 10. Konstitucinis Teismas 2013-07-01 nutarime, inter alia, pripažino, kad... 11. 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis (2009-07-17,... 12. 2011-11-22, 2012-12-20 redakcijos), Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30... 13. (2009-07-17, 2010-06-30, 2011-11-22 ir 2012-12-20 redakcijos), Valstybės... 14. (2009-07-17 redakcija), Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos... 15. Konstitucinis Teismas 2014-04-16 priėmė sprendimą Nr. KT14-S-9/2014 dėl... 16. Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime pažymėjo, kad asmenų, kuriems už... 17. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra pagrindas remtis Lietuvos vyriausiojo... 18. Nr. A-668-602/2016 ir Nr. A-669-602/2016, suformuota praktika iš esmės... 19. Po pareiškėjų kreipimosi į teismą, Lietuvos Respublikos Seimas 2015-06-30... 20. Vadinasi, Lietuvos Respublikos Seimas yra įvykdęs Konstitucinio Teismo... 21. Netenkinus reikalavimų priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, kaip... 22. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 str., 88 str. 1 p.,... 23. Pareiškėjų J. P. ir A. S. skundą... 24. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...