Byla 2-1615/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo AB „SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutarties, kuria netenkintas kreditoriaus prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir skundas dėl administratoriaus neveikimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, be to atidėtas prašymo įtraukti trečiuoju asmeniu nagrinėjimas, bankroto byloje Nr. B2-816-264/2010 (iškeltoje atsakovui BUAB „Alramsta“), bei

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi iškėlė UAB „Alramsta“ bankroto bylą ir paskyrė administratoriumi UAB „Forum regis“. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi paliko nepakeistą apygardos teismo nutartį.

3Pareiškėjas AB „SEB lizingas“ pateikė teismui 2010-04-06 prašymą (kurį 2010-04-29 patikslino) dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu ir skundą dėl administratoriaus neveikimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (b. l. 3-4, 27-29, taip pat 2010-06-02 prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 31-34). AB „SEB lizingas“ prašė įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, nes bankroto bylos nagrinėjimas gali turėti įtakos jo teisėms ir pareigoms, bei pripažinti neteisėtu BUAB „Alramsta“ administratoriaus „Forum regis“ neveikimą, atsisakant grąžinti kilnojamąjį turtą AB „SEB lizingas“, ir įpareigoti administratorių nedelsiant grąžinti AB „SEB lizingas“ priklausantį turtą: ratinį ekskavatorių - krautuvą TEREX 820 (2007 m.) ir automobilį Renault Kangoo Oasis (2007 m.); be to, prašo būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki nebus išspręstas patikslintas jo prašymas uždrausti BUAB „Alramsta“ naudotis AB „SEB lizingas“ priklausančiu nurodytu kilnojamuoju turtu bei įpareigoti įmonės administratorių perduoti šį turtą saugoti iki teismo sprendimo priėmimo šio turto savininkui AB „SEB lizingas“.

4Pareiškėjas nurodė, kad 2009-12-17 kreipėsi į BUAB „Alramsta“ bankroto administratorių, prašydamas grąžinti kreditoriui priklausantį aukščiau nurodytą turtą, perduotą UAB „Alramsta“ pagal finansinio lizingo sutartis Nr. 2007-010217-01 ir Nr. 2007-030012, kurios buvo nutrauktos iki bankroto bylos iškėlimo (2009-09-08). BUAB „Alramsta“ administratorius (2010-02-10 prašymu ir pakartotiniu prašymu) prašė atstatyti šių finansinio lizingo sutarčių Nr. 2007-030012 ir Nr. 2007-010217 galiojimą (b. l. 10-11), tačiau kreditorius atsisakė atnaujinti lizingo sutartis ir pareikalavo iki 2010-03-22 grąžinti turtą (b. l. 22-23), bet šis reikalavimas taip ir nebuvo įvykdytas.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir skundo dėl administratoriaus neveikimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus. Be to, teismas atidėjo prašymo įtraukti pareiškėją trečiuoju asmeniu nagrinėjimą iki bus išspręstas kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas. Teismas nurodė, kad, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas gali pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnis numato, jog administratorius įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, taigi už ratinio ekskavatoriaus - krautuvo TEREX 820 ir automobilio Renault Kangoo Oasis išsaugojimą yra atsakingas BUAB „Alramsta“ administratorius. Todėl nėra CPK 144 str. numatyto pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones minėtam kilnojamajam turtui (CPK 148 str., 178 str.).

6Teismas nurodė, kad bankroto bylose nagrinėjami tik kreditorių turtinių (piniginių) reikalavimų tvirtinimo klausimai. AB „SEB lizingas“ reikalavimas įpareigoti administratorių nedelsiant grąžinti AB „SEB lizingas“ priklausantį nurodytą turtą yra ne turtinio (piniginio) pobūdžio, todėl turėtų būti reiškiamas atskiroje byloje. Tarp šalių kilęs ginčas dėl nuosavybės teisių į šį turtą nagrinėjamas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1977-413/2010, iškeltoje pagal BUAB „Alramsta“ ieškinį atsakovui AB „SEB Lizingas“ dėl lizingo sutarčių galiojimo atstatymo ir išmokėto turto perdavimo lizingo gavėjo nuosavybėn. Skundas dėl administratoriaus neveikimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus netenkintinas ir dėl to, kad bankroto administratoriaus veiklą kontroliuoja Vyriausybės įgaliota institucija, be to, administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė yra draudžiama privalomuoju draudimu.

7Teismo teigimu, 2010-04-12 nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Alramsta“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas bendros 4 826 358, 61 Lt sumos, o AB „SEB lizingas“ pareikšto kreditorinio reikalavimo, atsiradusio iš finansinio lizingo sutarčių Nr. 2007-010217 ir Nr. 2007-030012, klausimas paskirtas nagrinėti 2010-07-09 teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, kai AB „SEB lizingas“ pateiks teismui rašytinius įrodymus, dėl ko atidedamas prašymo įtraukti pareiškėją į bylą trečiuoju asmeniu nagrinėjimas iki bus išspręstas AB „SEB lizingas“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas (CPK 47 str., 245 str.).

8Atskiruoju skundu pareiškėjas AB „SEB lizingas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismas 2010-06-14 nutartį ir patenkinti prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, skundą dėl administratoriaus neveikimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundui pagrįsti apeliantas nurodo šiuos argumentus:

91. Teismas nepagrįstai atidėjo prašymo įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, nagrinėjimą, nes jo finansinio reikalavimo tvirtinimo bankroto byloje išsprendimas neturi įtakos kitam pareikštam prašymui dėl AB „SEB lizingas“ priklausančio turto grąžinimo. Šio klausimo išsprendimas bankroto byloje turi įtakos jo, kaip turto savininko, teisėms ir pareigoms, todėl jis byloje turėjo būti įtrauktas trečiuoju asmeniu.

102. Dėl reikalavimo pripažinti administratoriaus neveikimą neteisėtu ir įpareigojimo grąžinti AB „SEB lizingas“ priklausantį turtą teismas padarė neteisingas išvadas. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 3 punktą bankrutuojančios įmonės administratorius turi teisę valdyti, naudoti ir disponuoti tik bankrutuojančiai įmonei priklausančiu turtu. AB „SEB lizingas“ dar iki bankroto bylos iškėlimo (2009-09-08) nutraukė su BUAB „Alramsta“ sudarytas finansinio lizingo sutartis Nr. 2007-010217 ir 2007-030012, kurių pagrindu įmonei buvo perduotas reikalaujamas grąžinti turtas. Remiantis CK 6.574 str. ir lizingo sutarčių 18.5.4 punktais, BUAB „Alramsta“ privalo grąžinti perduotą turtą. Šis aiškinimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-03-03 nutartyje Nr. 3K-3-91/2009 įtvirtintą bankroto įstatymo aiškinimą dėl kreditorių ir trečiųjų asmenų teisės iš bankrutuojančios įmonės susigrąžinti jiems nuosavybės teise priklausantį turtą. Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1977-413/2010 BUAB „Alramsta“ prašo atstatyti nutrauktų lizingo sutarčių Nr. 2007-010217 ir Nr. 2007-030012 galiojimą, tačiau pranešimo apie nutraukimą neginčija, be to, šioje byloje nepritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios draustų atsiimti AB „SEB lizingas“ priklausantį turtą. Todėl BUAB „Alramsta“ privalo grąžinti AB „SEB lizingas“ priklausantį turtą. Atmestini teismo argumentai, jog bankroto bylose nagrinėjami tik turtinių reikalavimų tvirtinimo klausimai. Atsižvelgiant į ĮBĮ 2 straipsnio 3 dalį ir 11 straipsnio 1 ir 8 dalis, darytina išvada, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas turėtų spręsti bankroto administratoriaus įpareigojimo grąžinti turtą klausimą. Būtent apygardos teismams yra teismingos bylos, kuriose kyla ginčai iš bankroto teisinių santykių, o ne administratoriaus veiklą kontroliuojančiam Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

113. Atmestini pirmosios instancijos teismo argumentai, susiję su prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones sprendimu, be to, kad bankroto administratorius yra atsakingas už šio turto apsaugą. Pagal ĮBĮ 11 straipsnį administratorius valdo ir naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir rūpinasi jo apsauga, o byloje kilęs ginčas ne dėl bankrutuojančiai įmonei, o dėl AB „SEB lizingas“ priklausančio turto. Teismas turėjo įvertinti tai, kad šiuo atveju kyla grėsmė dėl teismo sprendimo įvykdymo, kuris gali būti palankus AB „SEB lizingas“, tačiau šių aplinkybių nevertino. Be to, BUAB „Alramsta“ nevykdo lizingo sutartyse nustatyto įpareigojimo ir neapdraudžia perduoto turto.

12Atsakovas BUAB „Alramsta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo netenkinti kreditoriaus atskirojo skundo ir palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2010-06-14 nutartį. Atsakovas nurodo, kad AB „SEB lizingas“ buvo pareiškęs kreditorinį reikalavimą, kuris ginčytas ĮBĮ tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atidėjo klausimo dėl AB „SEB lizingas“ įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu iki nurodytos nutarties priėmimo. Tačiau šis klausimas bankroto byloje jau išspręstas ir jo reikalavimas patvirtintas Kauno apygardos teismo 2010-07-09 nutartimi. Neturi pagrindo kreditoriaus argumentai dėl ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 3 punkto taikymo, nes administratorius turi teisę valdyti ir naudoti turtą, kuris įmonei priklauso ne tik nuosavybės teise, bet ir kitais pagrindais. Reikalavimas dėl turto grąžinimo turėtų būti reiškiamas atskiroje civilinėje byloje, o ne bankroto byloje, kurioje nagrinėjami tik kreditorių turtinių reikalavimų tvirtinimo klausimai. Teismas pagrįstai nevertino su ieškovo prašymo įvykdymu susijusios grėsmės, nes nurodė, kad prašymas dėl turto grąžinimo nenagrinėtinas bankroto byloje. Be to, administratorius yra nurodęs kreditoriui, kad reikalaujamas grąžinti turtas yra neeksploatuojamas ir saugomas saugomoje aikštelėje. Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1977-413/2010, iškeltoje pagal BUAB „Alramsta“ ieškinį atsakovui AB „SEB Lizingas“ dėl lizingo sutarčių galiojimo atstatymo, kreditorius reiškė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydamas uždrausti atsakovui naudotis kilnojamuoju turtu - ratiniu ekskavatoriumi- krautuvu TEREX 820 ir automobiliu Renault Kangoo Oasis, tačiau Kauno apygardos teismas 2010-05-17 nutartimi prašymo netenkino.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 329 str., 338 str.).

15Nagrinėjamoje byloje atskirasis skundas pateiktas dėl Kauno apygardos teismo 2010-06-14 nutarties, tačiau atskirojo skundo dalis dėl šios nutarties dalies, kuria atidėtas nagrinėjimas klausimo dėl AB „SEB lizingas“ įtraukimo trečiuoju asmeniu, negali būti nagrinėjama apeliacine tvarka, kadangi tai nėra apeliacijos objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p.).

16CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paduoti atskiruosius skundus ir apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartis galima CPK numatytais atvejais ir kai tokia pirmosios instancijos teismo nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai. Pažymėtina, kad CPK 150 straipsnyje nėra numatyta galimybė apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartis, kuriomis atidedamas bylos nagrinėjimas, o klausimo dėl AB „SEB lizingas“ įtraukimo trečiuoju asmeniu byloje nagrinėjimo atidėjimas neužkirto kelio tolesnei bylos eigai. Todėl paminėta teismo nutarties dalis negali būti apeliacijos objektu. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Kauno apygardos teismas 2010-07-09 nutartimi įtraukė kreditorių AB „SEB lizingas“ į bankrutuojančios UAB „Alramsta“ kreditorių sąrašą ir patvirtino jo 34 057,19 Lt finansinį reikalavimą. Pagal suformuluotą teismų praktiką pripažįstama, kad po bankroto bylos iškėlimo į bylą įstoję kreditoriai, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, pripažįstami trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1305/2009). Taigi šiuo atveju, apygardos teismui 2010-07-09 nutartimi patvirtinus AB „SEB lizingas“ pareikštą kreditorinį reikalavimą, buvo išspręstas klausimas dėl apelianto dalyvavimo byloje trečiuoju asmeniu, ir tai patvirtina, kad skundžiama teismo nutarties dalis neužkirto kelio bylos dėl pareiškėjo prašymo eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.).

17CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, nutrauktina apeliacinio proceso dalis pagal skundo dalį, kurioje apeliantas skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl jo prašymo įtraukti jį trečiuoju asmeniu nagrinėjimo atidėjimo.

18Byla nagrinėjama pagal kitą atskirojo skundo dalį dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones skundo užtikrinimui bei jo skundo dėl bankroto administratoriaus neveikimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

19Dėl pareiškėjo skundo pripažinti bankroto administratoriaus neveikimą neteisėtu ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei prašymo užtikrinti šį skundą

20Iš bankroto teisinių santykių kylančios bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso kodekso nustatytas ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, numatytas Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ; CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 10 str. 1 d. 1 p.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2009).

21Byloje nustatyta, kad apelianto reikalavimų pripažinti bankroto administratoriaus neveikimą neteisėtu ir įpareigoti grąžinti pareiškėjui priklausantį ratinį ekskavatorių - krautuvą TEREX 820 ir automobilį Renault Kangoo Oasis pagrindą sudaro šios faktinės aplinkybės: tarp AB „SEB lizingas“ ir BUAB „Alramsta“ buvo sudarytos finansinio lizingo sutartys Nr. 2007-010217 ir 2007-030012 (b. l. 15-21), kurias AB „SEB lizingas“ nutraukė vienašališkai nuo 2009-09-08 (b. l. 25-26). Pažymėtina, kad Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama kita civilinė byla Nr. 2-1977-413/2010, kurioje BUAB „Alramsta“ yra pareiškusi AB „SEB lizingas“ ieškininį reikalavimą dėl nurodytų finansinio lizingo sutarčių Nr. 2007-010217 ir 2007-030012 „galiojimo atstatymo“.

22Teisėjų kolegijos nuomone, skundo dėl bankroto administratoriaus neveikimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo atlikti veiksmus nagrinėjimas yra susijęs su ginčo dėl finansinio lizingo sutarčių Nr. 2007-010217 ir 2007-030012 galiojimo nagrinėjimu ir reikalaujamo grąžinti turto savininko teisių gynimu, ir toks ginčas nagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 1 str.). Taigi paminėtas pareiškėjo reikalavimas galėtų būti reiškiamas kitoje Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-1977-413/2010 (CPK 143 str. 2 d. 3 p.) arba pareiškiant ieškinį atskiroje civilinėje byloje. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad AB „SEB lizingas“ reikalavimas įpareigoti administratorių grąžinti AB „SEB lizingas“ priklausantį nurodytą turtą turėtų būti reiškiamas atskiroje byloje. Tačiau dėl nurodytų motyvų neturi pagrindo pirmosios instancijos teismo argumentas, kad skundą dėl administratoriaus veiksmų/neveikimo turėtų nagrinėti ne teismas, o bankroto administratorių veiklą kontroliuojanti Vyriausybės įgaliota institucija.

23Nustačius, kad pareiškėjo reikalavimas dėl administratoriaus veiksmų/neveikimo ir įpareigojimo perduoti turtą turėtų būti reiškiamas atskiroje civilinėje byloje, teismas neturėjo pagrindo spręsti ir klausimo, susijusio su šio reikalavimo užtikrinimu, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymu (CPK 144 str.). Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Kauno apygardos teismo 2010-05-17 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1977-413/2010, buvo išnagrinėtas pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (uždrausti BUAB „Alramsta“ naudotis ratiniu ekskavatoriumi - krautuvu TEREX 820 ir automobiliu Renault Kangoo Oasis bei perduoti šį turtą saugoti AB „SEB lizingas“), tačiau atsisakyta jį patenkinti, teismui nurodžius, kad AB „SEB lizingas“, nesutikdamas su ieškiniu, nėra išreiškęs realaus ketinimo susigrąžinti turtą ir nesinaudojo priešieškinio institutu. Nors apeliantas teigia, kad nėra pritaikyta laikinosios apsaugos priemonės, kuri draustų atsiimti AB „SEB lizingas“ priklausantį turtą, tačiau, bylos duomenimis, nėra tinkamai pareikšto apelianto priešpriešinio reikalavimo dėl jam priklausančio turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, susijusio su jo realiu ketinimu susigrąžinti jam priklausantį turtą, nei paminėtoje byloje, nei atskiroje byloje (CK 4.95 str.; CPK 2 str., 143 str., 135 str.)

24Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutarties dalį (CPK 329 str., 338 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo AB „SEB lizingas“ atskirojo skundo dalį dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutarties dalies, kuria atidėtas nagrinėjimas pareiškėjo AB „SEB lizingas“ prašymo įtraukti jį į procesą trečiuoju asmeniu.

27Palikti nepakeistą kitą Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutarties dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi iškėlė UAB... 3. Pareiškėjas AB „SEB lizingas“ pateikė teismui 2010-04-06 prašymą... 4. Pareiškėjas nurodė, kad 2009-12-17 kreipėsi į BUAB „Alramsta“ bankroto... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi netenkino... 6. Teismas nurodė, kad bankroto bylose nagrinėjami tik kreditorių turtinių... 7. Teismo teigimu, 2010-04-12 nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Alramsta“... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas AB „SEB lizingas“ prašo panaikinti Kauno... 9. 1. Teismas nepagrįstai atidėjo prašymo įtraukti jį į bylą trečiuoju... 10. 2. Dėl reikalavimo pripažinti administratoriaus neveikimą neteisėtu ir... 11. 3. Atmestini pirmosios instancijos teismo argumentai, susiję su prašymo... 12. Atsakovas BUAB „Alramsta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 15. Nagrinėjamoje byloje atskirasis skundas pateiktas dėl Kauno apygardos teismo... 16. CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paduoti atskiruosius skundus ir... 17. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 18. Byla nagrinėjama pagal kitą atskirojo skundo dalį dėl pirmosios instancijos... 19. Dėl pareiškėjo skundo pripažinti bankroto administratoriaus neveikimą... 20. Iš bankroto teisinių santykių kylančios bylos nagrinėjamos pagal civilinio... 21. Byloje nustatyta, kad apelianto reikalavimų pripažinti bankroto... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, skundo dėl bankroto administratoriaus neveikimo... 23. Nustačius, kad pareiškėjo reikalavimas dėl administratoriaus... 24. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, nėra pagrindo atskirojo skundo... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo AB „SEB... 27. Palikti nepakeistą kitą Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d....