Byla 2-86-213/2017
Dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo UAB „Elfanta“ priešieškinį ieškovui UAB „Krilita“ dėl nuostolių priteisimo

1Trakų rajono rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,

2sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB ,,Krilita“ direktoriui K. J.,

4atsakovo UAB „Elfanta“ atstovui advokatui M. R.

5viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Krilita“ ieškinį atsakovui UAB „Elfanta“ dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo UAB „Elfanta“ priešieškinį ieškovui UAB „Krilita“ dėl nuostolių priteisimo,

Nustatė

6Ieškovas UAB ,,Krilita“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Elfanta“ 883,56 Eurų skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinyje nurodė, kad atsakovas UAB „Elfanta" ieškovui UAB „Krilita" teikė sandėliavimo paslaugas Vilniaus mieste nuo 2007m. birželio 8d. pagal tarp šalių sudarytą sutartį. 2016 metais UAB „Elfanta" vienašališkai, tik informavus ieškovą, pakėlė sandėliavimo įkainius, tačiau jie buvo apmokėti. Dėl dažnos UAB „Elfanta" darbuotojų kaitos kontaktiniai asmenys daug kartų keitėsi ir darėsi vis sunkiau gauti informaciją iš UAB „Elfanta" darbuotojų apie sandėliuojamų prekių likučius. Po eilinio raginimo pateikti informaciją, UAB „Elfanta" direktoriaus elektroniniu paštu buvo išsiųsta informacija, kad UAB „Elfanta" nutraukia sutartį, tačiau jokių inicialų, kas siuntė tą laišką nematyti, be to terminas duotas išsivežti prekes buvo trumpesnis, negu tai numato sutartis (mažiau negu 30d). Nurodė, kad UAB ‚‚Krilita‘ sutiko persivežti savo prekes į kitus sandėlius ir tai padarė geranoriškai, nors tai ieškovui finansiškai kainavo nemažai. Nurodė, kad paskutinį kartą UAB „Elfanta" ir UAB „Krilita" sandėlio likučius buvo suderinusios 2016-06-30 dienai. Daugiau UAB „Elfanta" asmenys, atsakingi už apskaitą, neteikė informacijos, o 2016-08-04 UAB „Elfanta" sandėlininkas informavo ieškovą UAB ‚‚Krilita‘, kad rasti neatitikimai ir sandėliuose realiai tiek prekių nėra, bei dalis jų yra sugadinta (trūksta 5 maišų Titano dioksido RGU 5, 11 maišų pažeista , 3 maišai Raudono pigmento TP-303pažeisti). Sandėlininkas užsiminė, kad šie nuostoliai atsirado galbūt nuo praeito sandėlininko sandėliavimo laikotarpio, kas nurodo, kad reali apskaita sandėlyje buvo vykdoma atmestinai. Nurodė, kad jokių dokumentų, jog šios prekės atvažiavo pažeistos, nėra, jokių įrašų apie tai CMR dokumentuose taip pat nėra, apie pažeistas pakuotes ieškovo niekas oficialiai neinformavo ir ieškovas nebuvo kviestas tai fiksuoti. Nurodė, kad paskutines prekes UAB „Krilita“ išsivežė pagal važtaraštį KRI Nr.2016/54, o pakrovimo metu buvo rastas papildomai suplėšytas 25kg Raudonos spalvos pigmento TP-200 maišas. Nei sandėlininkas , nei jo pavaduotoja su UAB „Krilita“ nebendravo, krovikas numetė tą maišą ant rampos ir pasakė, kad jam tas pats, kas bus. Nurodė, kad išsivežus prekes, liko trūkumas prekių, kurių UAB „Elfanta" ieškovui atiduoti negalėjo -3 maišus, 75 kg Raudono pigmento TP-303, 16 maišų, 400 kg Titano dioksido RGU ir 1 maišą, 25 kg Raudono pigmento TP-200. Todėl šių prekių kiekiui UAB „Krilita“ 2016-08-31 išrašė PVM sąskaitą - faktūrą KRI Nr. 2372. Atsakovas UAB „Elfanta" neapmokėjo šios sąskaitos duotu terminu, t.y. iki 2016-09-10, todėl jai buvo išsiųstas oficialus raginimas dėl skolos padengimo. Nurodė, kad UAB „Elfanta" grąžino ieškovui išrašytą sąskaitą – faktūrą bei raginimą, šių dokumentų nepriėmė ir ieškovo patirtų nuostolių neatlygino. Laiko, kad dėl tokių UAB „Elfanta“ veiksmų ieškovas patyrė nuostolius 883,56 EUR. Nurodė, kad UAB „Krilita" sąskaitas už sandėliavimą visada mokėjo laiku, jokių skolų neturėjo atsakovui UAB „Elfantai", bei tikėjosi gauti kokybiškas sandėliavimo paslaugas, ko deja paskutiniu metu nebuvo. Todėl ir prašė priteisti šią skolą.

8Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Krilita“ atstovas direktorius K. J. pilnai palaikė pareikštus ieškininius reikalavimus ir prašė juos tenkinti, o priešieškinį atmesti. Papildomai nurodė, kad sudarytos sutarties pagrindu atsakovo sandėliuose sandėliavo chemines medžiagas nuo 2007 metų iki 2016 metų rugpjūčio mėnesio. Kiekvieną mėnesį ieškovas su atsakovu derindavo prekių likučius. Nurodė, kad tuomet, kai atsakovas liepė ieškovui išsikraustyti, nes buvo nutraukta tarp šalių sudaryta sutartis, 2016-08-04 atsiimant likusias prekes, kurios buvo laikomos UAB „Elfanta“ sandėliuose, buvo nustatyta, jog trūksta prekių, o daliai prekių buvo sugadintos pakuotės. Dėl to UAB „Krilita“ ir išrašė PVM sąskaitą faktūrą už prarastas ir sugadintas prekes. Nurodė, kad UAB „Elfanta“ sandėliuose buvo 20 maišų su cheminėmis medžiagomis, kurie priklausė ieškovui, tačiau šios prekės buvo sugadintos ir todėl ieškovas jų iš sandėlio nepaėmė, o likusios prekės, kurias nurodo UAB „Elfanta“ nepriklauso ieškovui, nes buhalterijos duomenimis šios prekės yra parduotos. Nurodė, kad prašomą priteisti sumą už sugadintas ir prarastas prekes paskaičiavo pagal jų pardavimo kainą (t.y. pagal tą kainą, kuri būtų gauta šias prekes pardavus). Be to, ieškovas neginčijo tos aplinkybės, jog yra dar skolingas UAB „Elfanta“ už prekių sandėliavimą, tačiau šią sumą neturi mokėti, nes šia suma yra sumažinęs savo ieškininius reikalavimus.

9Atsakovas UAB „Elfanta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad pagal ieškinio turinį ir ieškovo 2016-09-13 surašytą raginimą matyti, kad ieškovas nurodo, esą atsakovas prarado ar sugadino prekes, todėl atsakovas yra už jas skolingas. Taip manydamas, ieškovas nusprendė skolą atgauti „parduodamas" ieškovui trūkstamas prekes ir pareikalaudamas už jas sumokėti. Atsakovas paaiškina, kad niekada neketino nupirkti iš ieškovo cheminių medžiagų, jokio sandorio dėl medžiagų pirkimo - pardavimo nebuvo sudaręs, todėl ieškovas be jokio sutartinio pagrindo išrašė PVM sąskaitą - faktūrą KRI Nr.2372. Įstatymas nustato, kad PVM sąskaita- faktūra yra LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 30 punktas). Sutinkamai su tuo, ieškovas neturi pagrindo reikalauti atsakovo sumokėti prekių kainą, nurodytą PVM sąskaitoje - faktūroje KRI Nr.2372. Taip pat nurodė atsiliepime, jog iš ieškinio matyti, kad šalis siejo sutartiniai santykiai pagal 2007-06-08 sudarytą Prekių pasaugos sutartį Nr.PS07/0608-l,, pagal kurią atsakovas už atlyginimą saugojo ieškovo jam perduotas prekes, atlikdavo pakrovimo-iškrovimo ir kitas sutartas paslaugas. Vykdant Sutartį ieškovas buvo daug kartų įspėtas, kad į sandėlį gabenamos prekės yra įpakuotos netinkamoje taroje, tvarkant prekes sandėlyje pakėlus maišą, jie plyšta, dėl to sandėlis teršiamas cheminėmis medžiagomis. Ieškovui nereagavus į įspėjimus dėl netinkamos prekių pakuotės, 2016 metų rugsėjo 01 d. atsakovas Sutartį nutraukė. Nors sutarties nutraukimas atleidžia šalis nuo sutarties vykdymo (CK 6.221 str. 1 d), tačiau iki šiol atsakovas yra priverstas saugoti ieškovo prekes, kadangi ieškovas vengia jas išsivežti iš sandėlio. Ieškovas PVM sąskaitoje - faktūroje KRI Nr.2372 nurodo trūkstamą prekių kiekį, iš viso 500 kg., tačiau faktiškai šiuo metu atsakovo sandėlyje yra 775 kg. ieškovo prekių, tai yra 275 kg daugiau, nei nurodo ieškovas. Sandėlyje yra saugomos šios ieškovo prekės - Iron Okside TP200 - 2 maišai x 25 =50 kg. (maišai visiškai sveiki); Calcium Carbonate Iokalit 15C 3 maišai x 25 = 75 kg (maišai visiškai sveiki); Calcium Carbonate Iokalit 10c 6 maišai x 25 = 150 kg. (maišai visiškai sveiki); Calcium Carbonate Iokalit 5C 3 maišai x 25 kg = 75 kg (maišai pažeisti); TP-303 3 x 25 kg = 75 kg. (maišai pažeisti); RGU 11 x 25 kg = 275 kg. (maišai pažeisti); AV01FG 2 x 25 kg = 50 kg. (maišai pažeisti); Iron okside 1 x 25 = 25 kg. (maišas pažeistas); Iš viso 31 maišas x 25 kg = 775 kg., pažeisti maišai yra suvynioti į pievelę. Nurodytos aplinkybės ir duomenys apie Sutartį nutraukus atsakovo saugomas ieškovo prekes, leidžia spręsti apie betvarkę ieškovo apskaitoje, vengimą bendradarbiauti su atsakovu nustatant prekių likučius ir juos išvežant iš sandėlio ir piktnaudžiavimą teise. Ieškinyje yra akcentuojama, kad atsakovas neteikė ieškovui informacijos apie prekių likučius sandėlyje. Atsakovas apskritai nebuvo įsipareigojęs ieškovui teikti ataskaitų apie ieškovo prekių likučius. Sutartyje yra nuostata, kad informacija apie prekių likučius ir prekių judėjimą gali būti teikiama papildomai sutartais terminais ir už papildomą mokestį {Sutarties 2.1.4 p.). Jokio Sutarties šalių susitarimo dėl duomenų apie prekių judėjimą ir likučius teikimo už mokestį šalys nebuvo sudariusios, todėl ieškovas neturi pagrindo grįsti ieškinį argumentu, kad atsakovas neteikė ieškovui informacijos apie ieškovo prekių likučius. Pažymėjo, kad ne atsakovas, o ieškovas būdamas sandėliuojamų prekių savininku, privalo tinkamai vesti prekių apskaitą ir atvykęs į atsakovo sandėlį atlikti prekių inventorizaciją taip, kaip nurodoma Inventorizacijos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719. Tuo remiantis, spręstina, kad ieškovas aplaidžiai veda prekių apskaitą, nors privalo, prekių neinventorizuoja, todėl nežino nei prekių kiekio, nei būklės, nei vertės.

10Ieškovas, gavęs atsakovo atsiliepimą į ieškinį, pateikė teismui ieškinio papildymą, kuriame nurodė, kad UAB „Krilita“ nėra gavusi jokio raštiško atsakovo įspėjimo, kad ieškovo prekės yra netinkamai supakuotos, niekada nebuvo kviečiami atvykti spręsti šią problemą, nėra nei karto kartu su atsakovu konstatavę, jog toks faktas buvo. Be to, nėra jokių raštiškų atžymų vežimo dokumentuose, kad prekės , dėl kurių yra pareikštos pretenzijos, yra pažeistos. Nurodė, kad sutartis buvo nutraukta, kai UAB „Krilita“ primygtinai paprašė suderinti likučius su atsakovo vedama apskaita (nes tai atsakovas darė kas mėnesį), bet pasikeitus darbuotojams pas atsakovą, dėl to kilo problema. Nurodė, kad atsakovo sandėlininkas konstatavo , kad yra trūkumas (lyginant su paskutinio abiejų įmonių suderintu likučiu) ir pažeisti maišai (nors nėra jokiuose dokumentuose atžymos, kad jie tokie atvyko į sandėlius). Todėl ieškovas pareiškė pretenziją tam kiekiui prekių, bet į klausimą, kaip spręsti šią problemą - sandėlio darbuotojai numojo ranka ir pasakė, kad ne jų reikalas, o UAB „Elfanta" administracija pasirinko ignoravimo taktiką. Kiek vėliau UAB „Elfanta" vadovas parašė, kad prekių kaina jiems nepriimtina ir UAB „Krilita“ turi atlikti rinkos analizę ir pateikti duomenis, nors ieškovas prekių kainas pateikė tokias, kurios yra rinkoje, nes UAB „Krilita, kaip komercinė įmonė turi reaguoti į finansinius praradimus. Nurodė ieškinio patikslinime, kad atsakovas į paskutinę PVM sąskaitą – faktūrą įtraukė darbus, kurių realiai nepadarė, t.y. atkrovė prekes, kurios prarastos ir sugadintos ir už nesamus darbus atsakovas paskaičiavo sandėliavimo kainą ir pridėjo prie padarytų darbų. Nurodė, kad ieškovas UAB „Krilita“ vežė prekes į UAB „Elfanta" sandėlius. Sandėliuose UAB „Elfanta" priiminėjo prekes (vežimo dokumentus pasirašinėjo, todėl jie turėjo garantuoti, kad prekės atvyko nesuplėšytoje ir nepažeistoje pakuotėje), bei išdavinėjo prekes pagal UAB „Krilita" siunčiamus važtaraščius ar PVM Sąskaitas faktūras klientams. Todėl UAB „Krilita" negalėjo kontroliuoti ne savo sandėlių, o UAB „Elfanta" turėjo atsakyti, kiek krovinių priėmė, kiek išdavė, nes už tai ir buvo mokama, t.y. už sandėliavimo paslaugas. Nurodė, kad atsakovo įmonės darbuotojų kaita ir atsakomybės stoka privedė prie tokios situacijos. Nurodė, kad neteisingai yra akcentuojama, jog ieškovas nebandė kontaktuoti su atsakovu dėl prekių sandėliavimo, priešingai atsakovas ignoravo visus veiksmus ir grąžindavo siunčiamus dokumentus ieškovui be jokių komentarų. Nurodė, kad ieškovo prekių inventorizaciją darė atsakovas UAB „Elefanta“, o kadangi dėl atsakovo darbuotojų kaitos buvo sunku susiorientuoti, kas yra praleista ar neužrašyta, todėl ieškovo prašymu, kiekvieną mėnesį buvo derinami prekių likučiai ir tai buvo daroma paskutinius dvejus metus ir jeigu atsakovo vadovas nežino apie tai, laiko, kad kontrolė įmonėje nėra gera. Atsakovas prarado dalį prekių, kurios buvo saugomos, o dalis prekių sandėliuojant buvo pažeistos, atsakovo darbuotojai konstatavo patys, kad toks faktas yra. Laiko, kad ieškovo pretenzijos atsakovui yra teisingos ir nori, kad atsakovas kompensuotų praradimus.

11UAB „Elfanta“ atstovai, t.y. direktorius G. J. ir advokatas M. R. palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, nurodydami, jog pateiktas ieškinys yra nepagrįstas, nes ir dabar sandėlyje yra ieškovo UAB „Krilita“ prekių, o dėl sugadintų pakuočių atsakovas nėra atsakingas, nes cheminės medžiagos buvo tiekiamos jau tokiose pakuotėse, o kuomet buvo iškraunamos paletėmis, tai ir nesimatė, ar pakuotė yra sugadinta ar net, todėl laiko, kad tai gamyklinis pažeidimas ir jie dėl to neatsako. Nurodė, kad tokia situacija susidarė tik po to, kai atsakovas ieškovui pareiškė, jog nutraukia sandėliavimo sutartį.

12Atsakovas UAB „Elfanta“ pareiškė byloje priešieškinį ir prašo priteisti iš ieškovo UAB „Krilita“ 223,59 Eur nuostolius ir bylinėjimosi išlaidas atsakovo UAB „Elfanta“ naudai. Nurodo, kad Atsakovas patyrė 223,59 Eur nuostolius negautos naudos forma. Pagal Sutartį atsakovas suteikė ieškovui paslaugas ir 223,59 Eur apmokėjimui 2016 m. rugpjūčio 31 d. išrašė PVM sąskaitą — faktūrą Nr. ELF1608637. Praėjus dienai po Sąskaitos ieškovui išrašymo 2016 metų rugsėjo 1 d. Sutartis buvo nutraukta. Byloje nėra ginčo dėl Sutarties nutraukimo. Pagal Sutartį ieškovas privalėjo sumokėti už paslaugas per 10 dienų nuo Sąskaitos išrašymo dienos (Sutarties 4.2 punktas), tai yra iki 2016 m. rugsėjo 10 dienos imtinai, tačiau nei iki 2016-09-10, nei vėliau, ieškovas už paslaugas nesumokėjo. Įstatymas nustato, kad Sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas (CK 6.221 str. 1 ir 2 dalys). Ieškinyje ieškovas nurodo, kad pagal Sąskaitą mokėtina atsakovui suma padengė savo nuostolius, nors jokio šalių susitarimo dėl dvišalio ar vienašalio įskaitymo nebuvo. Todėl spręstina, kad ieškovas suvokia turintis atsakovui 223,59 Eur skolą, tačiau vienašališkai atsisakė šią skolą sumokėti. Sutarčiai pasibaigus, atsakovas laiko, kad jis patyrė 223,59 Eur nuostolių negautos naudos forma (CK 6.221 str. 1 ir 2 d.), kuriuos ir prašo priteisti iš ieškovo. Nuostolius sudaro negautos pajamos, kurias atsakovas būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę ieškovo neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.). Neteisėtais ieškovo veiksmais laikytinas apie keturis mėnesius trukęs vengimas sumokėti už atsakovo suteiktas paslaugas. Ieškovo pareiškimas, kad mokėtina suma „padengė“ savo nuostolius, leidžia suprasti, kad 223,59 Eur ieškovas apskritai atsakovui nesirengia sumokėti. Ieškovo veiksmai (neveikimas) priežastiniu ryšiu yra susiję su atsakovo patirtais nuostoliais, todėl ieškovui taikytina civilinė atsakomybė. Atsakovas pažymi, kad Sąskaitoje nurodytą 223,59 Eur atlyginimą už 2016 m. rugpjūčio mėn. suteiktas paslaugas atsakovas pagal Sutartį planavo gauti iš anksto. Nėra jokių pagrįstų priežasčių, dėl kurių ieškovas turėtų pagrindą atsisakyti sumokėti 223,59 Eur atlygį už suteiktas paslaugas.

13Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas UAB „Krilita“ nurodo, kad su atsakovo pareikštu priešieškiniu nesutinka. Ieškovas niekada nevėluodavo atsiskaityti su atsakovu. Atsakovo paskutinė PVM sąskaita faktūra Nr. ELF1608637 buvo išrašyta neteisingai. Atsakovas neteisingai nurodo, kad 2016-08-31 buvo pakrauti visi kroviniai ir likutis yra 0 kg. Ieškovas nepasikrovė 20 maišų, nes dalį jų atsakovas prarado, dalį sugadino, todėl atsakovas reikalauja priteisti atlygį už nepadarytus darbus. PVM sąskaita faktūra yra išrašyta neteisingai, ji turi būti perskaičiuota, atsižvelgiant į realiai tą mėnesį buvusius kiekius, į realiai pakrautus tą mėnesį kiekius.

14Atsakovo UAB „Elfanta“ atstovas advokatas M. R. prašo tenkinti atsakovo pareikštą priešieškinį, ieškovo ieškinį atmesti. Teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB „Krilita“ skolą kildina iš PVM sąskaitos - faktūros. Atsakovas iš ieškovo nepirko jokių prekių, todėl pagal pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti piniginių lėšų. Ieškovo prekės yra atsakovo sandėlyje, tačiau ieškovas vengia jas pasiimti. Nurodė, kad ieškovas turėjo atlikti inventorizaciją, tačiau to nepadarė. Pasibaigus tarp šalių pasirašytai sutarčiai, atsakovas nebeturi pareigos saugoti ieškovo prekių, tai yra baigėsi jos atsakomybė dėl ieškovo prekių. Nurodė, kad ieškovas pripažįsta atsakovo patirtus nuostolius – 223,59 Eur.

15Liudytojas A. K. 2017-05-04 teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba UAB „Elfanta“ sandėlininku, nuo 2012 metų ir yra atsakingas už prekių judėjimą, t.y. už prekių iškrovimą, pakrovimą. Paaiškino, kad jeigu į sandėlį atkeliaudavo sugadintos prekės, surašydavo aktą, kurį laikydavo pas save, o apie sugadintas prekes telefonu informuodavo UAB „Krilita“. Kai atvykdavo konteineris, tai kraudavo paletes į sandėlį, kuriose galėdavo būti apie 40 maišų ir kas ten viduje būdavo, nematydavo. Nurodė, kad jeigu pakuotė būdavo pažeista, tai pamatydavo tuomet, kai atkraudavo paletę, tada tą sugadintą maišą įdėdavo į kitą maišą. Prekių inventorizacijos neatlikinėdavo, nes to nereikėjo daryti, tačiau buhalterijai teikdavo duomenis apie prekių judėjimą, tačiau kliūčių atlikti inventorizaciją UAB „Krilita“ neturėjo. Nurodė, kad 2016-08-31 į sandėlį atvažiavo UAB „Krilita“ atstovai atsiimti prekių, tačiau pažeistų prekių nepasiėmė.

16Liudytoja I. I. 2017-05-04 teismo posėdžio metu paaiškino, kad nuo 2016 metų sausio mėnesio dirba UAB „Elfanta“ sandelio vadove. Paaiškino, kad UAB „Krilita“ gaunamos prekės buvo paletėmis, buvo tikrinamas tik palečių skaičius ir prekių svoris. Saugomų prekių inventorizacija nebuvo atlikinėjama, nes UAB „Krilita“ atstovai to neprašė. Nurodė, kad buvo pildomi prekių apskaitos lapai, kurie buvo perduodami į buhalteriją. Nurodė, kad UAB „Krilita“ direktorius neturėjo jokių kliūčių patekti į sandėlį, kur buvo sandėliuojamos prekės, tik kartu su juo turėdavo eiti kažkas iš sandėlio darbuotojų.

17Liudytoja G. L. teismo posėdžio metu paaiškino, kad UAB „Elfanta“ dirbo administratore – apskaitininke laikotarpyje nuo 2011 m. iki 2013 m. Paaiškino, kad ji nebendravo su UAB „Krilita“ atstovais, saugomų prekių sandėlyje nematė. Kai dirbo UAB „Elfanta“, ji vykdydavo tai direktoriaus tai buhalterės pavedimus. Nurodyti, kieno prašymu siųsdavo UAB „Krilita“ prekių likučius, pasakyti negali. Nurodė, kad jai teko išrašinėti PVM sąskaitas – faktūras už sandėliavimą.

18Liudytoja D. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB „Elfanta“ dirbo laikotarpyje nuo 2016 m. balandžio mėnesio iki 2017 metų sausio mėnesio apskaitininke. Paaiškino, kad dirbant tekdavo išrašyti PVM sąskaitas – faktūras už sandėliavimo paslaugas, krovinio lapus. Negalėjo paaiškinti ar išrašydavo PVM sąskaitas – faktūras UAB „Krilita“ už suteiktas paslaugas.

19Liudytoja O. K. teismo posėdžio metu parodė, kad dirba UAB „Audilona“ vadove ir apie 10 metų jos vadovaujama įmonė veda UAB „Krilita“ buhalterinę apskaitą. Paaiškino, kad UAB „Elfanta“ siųsdavo buhalterei, atsakingai už UAB „Krilita“ buhalterinę veiklą, duomenis, apie jų sandėlyje saugomus UAB „Krilita“ prekių likučius. Nurodė, kad 2016 m. liepos mėnesį siųstame laiške buvo prekių sandėliavimo neatitikimai, nes UAB „Elfanta“ apskaitininkė atsiuntė ataskaitą, kurioje matyti, kad buvo saugomi 20 maišų po 20 kg, tačiau faktiškai buvo saugoma 16 maišų po 20 kg. Teigia, kad UAB „Elfanta“ yra materialiai atsakinga už kilusius nuostolius UAB „Krilita“ pagal buhalterinės apskaitos įstatymą. Paaiškino, kad verslo apskaitos standartais inventorizaciją atlieka ne ta įmonė, kurios turtas yra saugomas, o įmonė kuri saugo tą turtą, nes tai numato įstatymai. Paaiškino, kad UAB „Krilita“ 2016-08-31 išrašė UAB „Elfanta“ PVM sąskaitą – faktūrą, nes sandėliavimo metu buvo pažeistos UAB „Krilita“ priklausančių prekių pakuotės, todėl UAB „Elfanta“ turi pareigą sumokėti už prekes, kurių negali grąžinti.

20Ieškinys atmestinas. Priešieškinys tenkintinas.

21Byloje nustatyta, kad UAB „Krilita“ (toliau tekste – ieškovas) ir UAB „Elfanta“ (toliau tekste – atsakovas) 2007-06-08 sudarė prekių pasaugos sutartį Nr. PS07/0608-1 (toliau tekste – Sutartis). Sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas priima ir saugo ieškovo prekes savo sandėlyje, iškrauna ieškovo prekes iš transporto priemonių ir pakrauna į transporto priemones, transportavimui prekes pagal Kliento pateiktą dokumentą. Ieškovas įsipareigojo pateikti atsakovui dokumentus, reikalingus prekių priėmimui ir išdavimui, prekes pasaugai perduoti tvarkingai įpakuotas. Prekių įpakavimas turi atitikti toms prekėms taikomus įpakavimo reikalavimus ir turi apsaugoti prekes nuo pažeidimo ir sugadinimo transportuojant, kraunant ir sandėliuojant.

22Šalys tarpusavio pasirašytą sutartį nutraukė 2016-09-01.

23Byloje tarp šalių kyla ginčas dėl ieškovo ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovo 883,56 Eur nuostoliams atlyginti už sugadintas prekes pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. KRI2372 ir atsakovo priešieškinio reikalavimo priteisti iš ieškovo atsakovui nuostolius 223,59 Eur (negautas pajamas), patirtus dėl krovinio saugojimo ir už kitas suteiktas paslaugas pagal prekių pasaugos sutartį Nr. PS07/0608-1.

24Nagrinėjamos bylos duomenimis buvo nustatyta, kad ieškovas 2016-08-31 išrašė PVM sąskaitą faktūrą atsakovui UAB „Elfanta“ 1107,15 Eur sumai už prarastas ir sugadintas prekes. Pareikštu ieškiniu ieškovas sumažino savo reikalavimą iki 883,56 Eur, nes iš aukščiau minimos sumos išskaitė 223,59 Eur pagal atsakovo UAB „Elfanta“ išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. ELF1608637 už suteiktas paslaugas ieškovui. Ieškinys grindžiamas tuo, kad prekės buvo sugadintos dėl atsakovo nerūpestingo ir neapdairaus elgesio ieškovui perdavus prekes atsakovo dispozicijon.

25Nagrinėjamu atveju šalis siejo paslaugų teisiniai santykiai (CK 6.716 str.). Todėl, vertinant atsakovo atsakomybės klausimą, būtina vertinti, ar jis tinkamai vykdė šią sutartį. CK 6.718 str. įtvirtinta nuostata, kad teikdamas paslaugas, paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus.

26Sutartinę atsakomybę reglamentuojančios normos nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.), o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 str. 2 d.). Taigi, netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti, kurios taikymui būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 str.). Įrodžius šalies neteisėtus veiksmus, jos kaltė, kaip dar viena būtinoji civilinės atsakomybės nustatymo sąlyga, yra preziumuojama (CK 6.248 str.).

27Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kyla ginčas dėl krovinių sandėliavimo. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo prašomus nuostolius yra teisiškai nepagrįstas. Iš 2007-06-08 šalių sudarytos Sutarties (b. l. 5-7) matyti, kad ieškovas pavedė, o atsakovas įsipareigojo už atlyginimą organizuoti ieškovo krovinių sandėliavimo paslaugas. Šalys sutarties 4.2. punktu numatė, kad Klientas (UAB „Krilita“) sumoka sutarties priede Nr. 1 nurodytą užmokestį per 10 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Sutarties 2.1. dalyje nurodyta, kad UAB „Elfanta“ priima ir saugo UAB „Krilita“ prekes savo sandėlyje. 2016-08-04 atsakovas informavo ieškovą apie prekių pasaugos sutarties nutraukimą ir nurodė, iki 2016-09-01 UAB „Krilita“ turi išsigabenti sandėlyje likusias prekes. Ieškovas, reikšdamas ieškinį teismui, nurodė, kad dalis prekių yra sugadintos, todėl pateikė atsakovui apmokėti PVM sąskaitą - faktūrą dėl nuostolių atlyginimo.

28PVM sąskaita – faktūra yra specialios formos buhalterinės apskaitos dokumentas, kuriuo turi būti įforminamos ūkinės operacijos PVM apskaitos tikslais. Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 30 d. PVM sąskaita – faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus įstatyme tokiam dokumentui nustatytus reikalavimus. Sistemiškai nagrinėjant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. 1 ir 2 d., darytina išvada, kad asmens prievolė įforminti prekių tiekimą PVM sąskaita – faktūra paprastai atsiranda jau patiekus prekes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2009 ir kt.). Taigi, pagal bendrąją taisyklę PVM sąskaitos – faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių pateikimą. Prekių tiekimu yra laikoma prekių perdavimas kitam asmeniui, kai pagal sandorio sąlygas šis asmuo arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti tomis prekėmis kaip jų savininkas. Taigi, PVM sąskaita – faktūra turi būti įformintas prekių perdavimas kitam asmeniui, tačiau PVM sąskaita – faktūra pati savaime negali patvirtinti prekių perdavimo fakto. Analizuojant PVM sąskaitos – faktūros reikšmę reikia turėti omenyje, kad šis dokumentas visų pirma yra priemonė tinkamai mokėti mokesčius valstybei. Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 str. 1 d. prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita – faktūra. Sutartiniuose prievoliniuose santykiuose, kylančiuose įvairių sutarčių pagrindu, PVM sąskaitos – faktūros vertintinos kaip dokumentai, kuriais kreditorius įformina mokėjimo pagal sutartines prievoles reikalavimus. Bet kokiu atveju vien išrašytos PVM sąskaitos – faktūros nepakanka, kad kreditorius turėtų galutinę ir neginčijamą teisę reikalauti tam tikrų pinigų sumų iš skolininko, nes PVM sąskaitos – faktūros išrašymas patvirtina, kad tarp šalių yra susiklostę tam tikri sutartiniai santykiai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2008 ir kt.).

29Iš to seka, kad ieškovo pateikta PVM sąskaita faktūra atsakovui negali būti laikoma įrodymu dėl kilusios žalos. Teismo vertinimu, ieškovas manydamas, kad atsakovas netinkamai vykdo šalių pasirašytą sutartį, turėjo pats būti rūpestingas ir atlikti savo prekių inventorizaciją atsakovo sandėlyje, ir nustačius, kad dėl atsakovo kaltės patyrė realius nuostolius, pareikšti pretenziją dėl žalos atlyginimo. Be to, kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, bei iš teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų parodymų, ieškovas UAB „Krilita“ nesiėmė jokių veiksmų įrodyti tos aplinkybės, jog yra atsakovo kaltė dėl prekių sugadintos pakuotės, tik atsiimdamas sandėlyje buvusias prekes tuomet, kai buvo nutraukta šalių sudaryta sutartis, dalį prekių pasiėmė, dalį prekių paliko sandėlyje net nesiaiškindami jokių aplinkybių. Apklausti liudytojai, be to, patvirtino, kad UAB „Krilita“ atstovai niekada neturėjo jokių kliūčių patikrinti prekių likučius sandėlyje ir tuo pačių įsitikinti, kad prekės saugomos tinkamai ir kad jos yra tinkamos prekinės išvaizdos. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu įrodinėjo, kad prekių apskaitą privalomai turėjo atlikti atsakovo įmonės darbuotojai, atsakovo atstovas su tokia ieškovo pozicija nesutiko, nurodė, kad prekių pasaugos sutartyje Nr. PS07/0608-1 nebuvo sutarta, jog atsakovas atlikinės ieškovo saugojamų prekių inventorizaciją. Todėl teismas, įvertinęs šias aplinkybes, daro išvadą, kad ieškovas neįrodė atsakovo kaltės dėl sugadintų prekių, o pats visą laiką buvo nerūpestingas ir nerodė jokių pastangų išsiaiškinti iki galo, kas gi yra atsakingas už sugadintas prekes.

30Sutartinė civilinė atsakomybė taikoma tada, kai viena sutarties šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartį, dėl to kita šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ir netesybų (CK 6. 245 straipsnio 3 dalis). Nuostoliai gali būti atlyginami tik tie, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų ( veikimo, neveikimo) rezultatu. Žala nėra preziumuojama, todėl asmuo prašantis priteisti ją privalo įrodyti jos dydį (CK 6. 249 straipsnis).

31Tarp šalių pasirašytos prekių pasaugos sutarties Nr. PS07/0608-1 3.1. punkte šalys susitarė, kad prekės į sandėlį priimamos pagal asortimentą, vietų ir vienetų skaičių ar kitus požymius, nurodytus Kliento pateiktame prekių dokumente. 3.2. punkte nurodyta, kad krovinio vietų skaičiui arba prekių skaičiui neatitinkant pateiktam prekių dokumentui, esant prekių įpakavimo pažeidimams, matomam brokui, dūžiui ar kitokiam prekių sugadinimui, UAB „Elfanta“ tai užfiksuoja visuose pateiktuose prekių dokumentų egzemplioriuose arba akte, pasirašant Kliento arba vežėjo atstovui.

32Nagrinėjamoje byloje ieškovas neįrodė, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovui atsirado nuostoliai. Byloje apklausti liudytojai (esami ir buvę atsakovo darbuotojai) nepatvirtino tos aplinkybės, kad atsakovas aplaidžiai saugojo ieškovės prekes, jų neprižiūrėjo, laikė netinkamose sąlygose, dėl ko galėjo atsirasti nuostoliai, o ieškovas savo ruožtu tinkamai neužfiksavo galimai patirtų nuostolių, todėl tenkinti ieškovo reikalavimo dėl nuostolių priteisimo nėra pagrindo. Esant nurodytoms aplinkybėms , ieškovo ieškinio reikalavimas dėl prašomų priteisti 883,56 Eur nuostolių atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas aukščiau išdėstytais motyvais..

33Jeigu sutarties šalys nevienodai aiškina sutarties sąlygų turinį, jos aiškinamos pagal sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193–6.195 straipsniuose. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu.

34Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Teismas, remdamasis byloje esančiais faktiniais duomenimis, gali konstatuoti, kad atitinkama aplinkybė yra įrodyta, jeigu šalies pateikti įrodymai leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą atitinkamą aplinkybę esant nei jos nesant.

35Atsakovas UAB „Elfanta“ pareikštu reikalavimu ieškovui UAB „Krilita“ prašo priteisti iš ieškovo netiesioginius nuostolius (negautas pajamas). Teigia, kad ieškovas neatsiskaitė už suteiktas paslaugas ieškovui pagal 2016-08-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ELF1608637.

36Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas 2016-08-31ieškovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ELF1608637 už pagal sutartį suteiktas paslaugas, t.y. už krovinio pakrovimą, palečių sandėliavimą bei prekių atrinkimą (b.l. 24). Pateiktas Paslaugų apskaitos lapas (b.l. 54) patvirtina šios PVM sąskaitos faktūros išrašymo pagrįstumą, t.y. buvo kraunamas krovinys, buvo atrenkamos prekės, bei nurodytas kiekis prekių, kurios buvo sandėliuojamos. Be to, kaip matyti iš ieškovo atstovo paaiškinimų, bei pateikto atsiliepimo, ieškinio patikslinimų, ieškovas neginčija tos aplinkybės, jog turi sumokėti atsakovui už prekių sandėliavimą, tačiau ne tokią sumą, kaip prašo, o o ši suma turi būti perskaičiuota, tačiau ieškovas nepateikė teismui jokių leistinų įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, be to, ieškovas neįrodė, kad ginčijama sąskaita yra išrašyta nepagrįstai didelė, ir kad atsakovas neatliko PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytų darbų.

37Netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) atlyginami tik atsižvelgiant į jų buvimo realumą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime V.Š. v.A.N. byloje 3K-P-382/2006 išaiškino, kad turto sumažėjimas ar negautos pajamos yra kreditoriaus numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurių jis negavo dėl neteisėtų skolininko veiksmų, arba dėl tokių veiksmų prarasta nauda. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje yra nurodoma, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų.

38Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d. 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

39Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus bei šalių atstovų paaiškinimus, teismas daro išvadą, jog atsakovo priešieškinys yra tenkintinas pilnai, nes jis yra įrodytas ir pagrįstas. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos ir šalių paaiškinimų posėdžių metu, šiuo atveju tarp šalių ginčo dėl prievolinių santykių buvimo (t. y. egzistavimo) nėra. Ieškovas nurodė, kad nesutiko apmokėti atsakovui už suteiktas paslaugas, nes atsakovas išrašytoje PVM sąskaitoje - faktūroje nepagrįstai nurodė didesnę sumą už suteiktas paslaugas. Iš byloje esančio šalių susirašinėjimo, UAB „Elfanta“ 2016 m. rugpjūčio mėnesio paslaugų apskaitos lapo matyti, kad buvo pakrauti visi ieškovei priklausantys kroviniai (prekės) ir likutis mėnesio pradžioje yra 0 kg.

40Pažymėtina tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje teismų praktikoje ne kartą yra konstatavęs, jog LR CK 6.156 str. nuostatose įtvirtintas sutarties laisvės principas suteikia asmenims galimybę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, be to, laisvai susitarti dėl sutarties sąlygų, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos, be to, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi šalims įstatymo galią ir turi būti sąžiningai bei tinkamai vykdoma, laikantis įstatyme nustatytos pareigos bendradarbiauti bei kooperuotis (LR CK 6.189 str.1 d., 6.200 str. 1 d., 2 d.). Be to, sutinkamai su LR CK 6.154 str. 1 d. nuostatomis, sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę, be to, sutarties laisvės principas reiškia ir tai, jog šalys gali laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (LR CK 6.156 str.1 d.).

41Teismas daro išvadą, kad šiuo atveju tarp šalių pasirašytos sutarties ir jos priedų sąlygos yra nenuginčytos, nepanaikintos ir nepakeistos, todėl jos yra galiojančios ir abiejų šalių turi būti vykdytinos, be to, tiek ieškovė, tiek atsakovė neneigė tarpusavyje egzistuojančių prievolinių sutartinių santykių, tačiau šalys nesutarė ir tarp šalių kilo esminis ginčas dėl prievolės atsiskaityti už ieškovei suteiktas paslaugas dydžių bei jų paskaičiavimų, nes abi šalys tai interpretuoja skirtingai.

42Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynimo būdų. Jos veiksmingumui užtikrinti skirta CK 6.249 straipsnio 1 dalies norma, pagal kurią teismas privalo nustatyti žalos dydį, jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti. Tokią teisminę praktiką formuoja ir kasacinės instancijos teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2004m. balandžio 5d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2004).

43Taigi, teismas įvertinęs atsakovo pateiktus įrodymus bei ieškovo atsikirtimus, o taip pat visą bylos medžiagą, laiko, kad atsakovo realiai negautų pajamų dydis yra 223,59 Eur, todėl ir priteisia šią sumą iš ieškovo.

44Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, daro išvadą, kad šiuo atveju, atsižvelgiant tiek į ieškovo pateiktus argumentus bei paskaičiavimus, tiek į atsakovo pateiktus argumentus bei paskaičiavimus, į tai, jog abi šalys savo procesiniuose dokumentuose analizavo kai kurias pinigines sumas, kurios šiuo atveju nesudarė ieškinio dalyko bei pagrindo, neišeidamas už ieškininių reikalavimų ribų, konstatuoja, kad ieškovas pagal atsakovo ginčijamą PVM sąskaitą - faktūrą nepagrįstai reikalauja 883,56 Eur ir todėl atmeta ieškinį kaip nepagrįsta bei neįrodyta, o atsakovo priešieškinį, dėl 223,56 Eur nuostolių priteisimo, tenkina pilnai.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų.

46Ieškinį atmetus, ieškovo turėtos išlaidos nepriteistinos, o priešieškinį patenkinus, iš ieškovo atsakovo naudai yra priteistinos UAB „Elfanta turėtos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur sumokėto žyminio mokesčio bei 810 Eur turėtų advokato išlaidų.

47Nagrinėjant šią bylą, buvo patirtos 21,41 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra priteistino iš ieškovo valstybės naudai.

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 176, 178, 185, 259, 263-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

49Ieškovo UAB „Krilita“ ieškinį atmesti.

50Atsakovo UAB Elfanta, į.k. 123933198, priešieškinį tenkinti ir priteisti iš ieškovo UAB „Krilita“, į.k. 300572812, 223,59 Eur nuostolių atsakovo naudai.

51Atsakovo UAB „Elfanta“, į.k. 123933198, naudai priteisti iš ieškovo UAB „Krilita“, į.k. 300572812, 825 Eur bylinėjimosi išlaidų.

52Priteisti iš ieškovo UAB „Krilita“, į.k. 300572812, 21,41 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai. Nurodytą sumą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. ( - ), banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Trakų rajono apylinkės teismui.

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB ,,Krilita“ direktoriui K. J.,... 4. atsakovo UAB „Elfanta“ atstovui advokatui M. R.... 5. viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. Ieškovas UAB ,,Krilita“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Elfanta“... 7. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas UAB „Elfanta" ieškovui UAB „Krilita"... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Krilita“ atstovas direktorius K. J.... 9. Atsakovas UAB „Elfanta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 10. Ieškovas, gavęs atsakovo atsiliepimą į ieškinį, pateikė teismui... 11. UAB „Elfanta“ atstovai, t.y. direktorius G. J. ir advokatas M. R. palaikė... 12. Atsakovas UAB „Elfanta“ pareiškė byloje priešieškinį ir prašo... 13. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas UAB „Krilita“ nurodo, kad su... 14. Atsakovo UAB „Elfanta“ atstovas advokatas M. R. prašo tenkinti atsakovo... 15. Liudytojas A. K. 2017-05-04 teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba UAB... 16. Liudytoja I. I. 2017-05-04 teismo posėdžio metu paaiškino, kad nuo 2016... 17. Liudytoja G. L. teismo posėdžio metu paaiškino, kad UAB „Elfanta“ dirbo... 18. Liudytoja D. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB „Elfanta“ dirbo... 19. Liudytoja O. K. teismo posėdžio metu parodė, kad dirba UAB „Audilona“... 20. Ieškinys atmestinas. Priešieškinys tenkintinas.... 21. Byloje nustatyta, kad UAB „Krilita“ (toliau tekste – ieškovas) ir UAB... 22. Šalys tarpusavio pasirašytą sutartį nutraukė 2016-09-01.... 23. Byloje tarp šalių kyla ginčas dėl ieškovo ieškinio reikalavimo priteisti... 24. Nagrinėjamos bylos duomenimis buvo nustatyta, kad ieškovas 2016-08-31... 25. Nagrinėjamu atveju šalis siejo paslaugų teisiniai santykiai (CK 6.716 str.).... 26. Sutartinę atsakomybę reglamentuojančios normos nustato, kad kiekvienas asmuo... 27. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kyla ginčas dėl krovinių sandėliavimo.... 28. PVM sąskaita – faktūra yra specialios formos buhalterinės apskaitos... 29. Iš to seka, kad ieškovo pateikta PVM sąskaita faktūra atsakovui negali... 30. Sutartinė civilinė atsakomybė taikoma tada, kai viena sutarties šalis... 31. Tarp šalių pasirašytos prekių pasaugos sutarties Nr. PS07/0608-1 3.1.... 32. Nagrinėjamoje byloje ieškovas neįrodė, kad dėl atsakovo neteisėtų... 33. Jeigu sutarties šalys nevienodai aiškina sutarties sąlygų turinį, jos... 34. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 35. Atsakovas UAB „Elfanta“ pareikštu reikalavimu ieškovui UAB „Krilita“... 36. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas 2016-08-31ieškovui... 37. Netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) atlyginami tik atsižvelgiant į... 38. Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d. 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti... 39. Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus bei šalių... 40. Pažymėtina tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje teismų... 41. Teismas daro išvadą, kad šiuo atveju tarp šalių pasirašytos sutarties ir... 42. Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynimo būdų. Jos... 43. Taigi, teismas įvertinęs atsakovo pateiktus įrodymus bei ieškovo... 44. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, daro išvadą, kad šiuo... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 46. Ieškinį atmetus, ieškovo turėtos išlaidos nepriteistinos, o... 47. Nagrinėjant šią bylą, buvo patirtos 21,41 Eur bylinėjimosi išlaidos,... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 176, 178, 185, 259, 263-270... 49. Ieškovo UAB „Krilita“ ieškinį atmesti.... 50. Atsakovo UAB Elfanta, į.k. 123933198, priešieškinį tenkinti ir priteisti... 51. Atsakovo UAB „Elfanta“, į.k. 123933198, naudai priteisti iš ieškovo UAB... 52. Priteisti iš ieškovo UAB „Krilita“, į.k. 300572812, 21,41 Eur išlaidų,... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...