Byla 2A-739-516/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant I.Juchnevičiūtei dalyvaujant ieškovo atstovui G.G. atsakovams V.B., J.K. atsakovės D.L. atstovui advokatui A.Goštautui tretiesiems asmenims B.R., S.K.

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų J.K., G.K. bei D.L. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams D.L., J.K., G.K., D.B., V.B. dėl skolos priteisimo. Tretieji asmenys – A.S., B.R., S.K., J.K., R.K., G.A., V.A., M.M., T.M., R.B., V.V., S.V., Y.O., A.M., J.M..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniais, prašydamas:

 1. priteisti solidariai iš atsakovų V. B. ir D. B. 1207,83 Lt skolą už namui atliktus remonto darbus, 84,71 Lt delspinigius bei 66 Lt bylinėjimosi išlaidas;
 2. priteisti solidariai iš atsakovų J. K. ir G. K. 5255,75 Lt skolą už namo remonto darbus, 384,94 Lt delspinigius bei 169,21 Lt bylinėjimosi išlaidas, iš atsakovės D L. priteisti 3853,17 Lt skolos už namo remonto darbus, 277,20 Lt delspinigius, 124 Lt bylinėjimosi išlaidas, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Nurodo, kad ieškovas vykdė daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrosios nuosavybės administravimą ir šio namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, o atsakovai V. B. ir D. B., nuosavybės teise valdantys butą, esantį ( - ), atsakovai J. K. ir G. K., nuosavybės teise valdantys butą, esantį ( - ), ir atsakovė D. L., nuosavybės teise valdanti butą, esantį ( - ), nesumokėjo ieškovui už namui atliktus remonto darbus.

7II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. birželio 23 d. sprendimu ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinius atsakovams D. L., D. B., V. B. patenkino visiškai, o ieškinį atsakovams J.K., G.K. tenkino iš dalies.

9Priteisė solidariai iš atsakovų V. B. ir D. B. ieškovui 1207,83 Lt skolą, 84,71 Lt delspinigius bei 328 Lt bylinėjimosi išlaidas, iš atsakovės D. L. ieškovui 3853,17 Lt skolą, 277,20 Lt delspinigius, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (4130, 37 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-10-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 255 Lt bylinėjimosi išlaidas.

10Taip pat priteisė lygiomis dalimis iš atsakovų J. K. ir G.K. ieškovui 5255,75 Lt skolą, 384,94 Lt delspinigius bei 431 Lt bylinėjimosi išlaidas.

11Teismas nustatė, jog statybos rangos sutartis, atliktų darbų aktai bei sąskaitos, Kultūros paveldo departamento raštas patvirtina, kad 2008-04-02 sudarytos tarp UAB „Senamiesčio ūkis“ ir UAB „Elvora“ rangos sutarties pagrindu buvo atlikti daugiabučio namo statybos darbai - balkonų remonto darbai, laikino stogelio įrengimas virš įėjimo durų, fasado ir mūro remonto darbai – sąramų restauravimas, mūrinių karnizų permūrijimas, plyšių injektavimas ir susiuvimas, mūrinių sienų paviršiaus restauravimas ir t.t. Teismas taip pat nustatė, kad į atsakovams tenkančią mokėti remonto darbų dalį nėra įskaičiuota balkonų remonto darbų kaina pagal atliktų darbų aktą už 2008 m. balandžio mėn. Pagal kitus priėmimo- perdavimo aktus darbų kaina sudaro 43 307 Lt. Tarp šalių kilo ginčas ar šiems darbams atlikti buvo būtinas išankstinis gyventojų sutikimas.

12Teismas pažymėjo, jog tai, kad statinys turi esminių defektų, susijusių su statinio atsparumu ir pastovumu, iš esmės neginčijo atsakovai ir apie tai žinojo, nes namo gyventojai kreipėsi į ieškovą dėl namo sienų įtrūkimų, skilimų pašalinimo. 2007-05-29 gyventojų susirinkime taip pat buvo pripažintas namo bendrųjų konstrukcijų remonto būtinumas. Pagal 2005-12-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 8.8 p., 12 p. gyventojų kaupiamojo fondo lėšų paskirtis – apmokėjimas už bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, o ne už darbus, susijusius su statinio atitikimu privalomiesiems reikalavimams. Atsakovai nedavė sutikimo ieškovui šias lėšas panaudoti kitai paskirčiai, nurodė, kad nesutinka apmokėti už atliktus remonto darbus, todėl ieškovas neturėjo pagrindo vienašališkai panaudoti sukauptas lėšas apmokėjimui už ginčo remonto darbus. Senamiesčio seniūnijos avarinių gyvenamųjų namų 1991 m. sąrašas patvirtina, kad gyvenamasis namas ( - ) nuo 1991 m. buvo pripažintas avarinės būklės, duomenų apie tai, kad nuo to laiko buvo vykdomi avarinės būklės šalinimo darbai byloje nėra, o atsakovų pateiktas UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakymas taip pat įrodo, kad plyšiai sienoje nebuvo šalinami.

13Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas konstatavo, kad nustatytų gyvenamojo namo defektų pašalinimas yra susijęs su pastato atitikimu privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, pastato avarinės būklės šalinimu, todėl ieškovas pagal STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ bei minėtų Administravimo nuostatų 7.3 p. privalėjo nedelsiant imtis priemonių apsaugančių žmones, aplinką ir pastatą nuo galimų pasekmių, o gyventojų sutikimas dėl šių darbų atlikimo nebuvo būtinas. Teismas papildomai pažymėjo, kad 2007-05-29 susirinkimo protokolas, liudytojo A. J. parodymai, bei gyventojų įgaliotinių prašymas suremontuoti visus sienų įtrūkimus, skilimus, sustiprinti namą, kad jis toliau neskiltų patvirtina, kad gyventojai žinojo apie esminius pastato trūkumams ir pritarė darbams, susijusiems su jų pašalinimu, nors tikslios darbų atlikimo kainos nežinojo. Aplinkybė, jog minėti darbai nebuvo atlikti laiku nepaneigia būtinybės atlikti privalomuosius darbus bei pašalinti avarinės būklės požymius. Teismas taip pat pažymėjo, jog teismo posėdyje atsakovai paminėjo, kad atlikti darbai buvo tik kosmetiniai ir nepašalino namo avaringumo būklės, tačiau įrodymų, paneigiančių atliktų darbų reikalingumą, darbų atlikimo tinkamumą, įrodymų paneigiančių ieškovo pateiktuose rašytiniuose įrodymuose nurodytas aplinkybes, atsakovai nepateikė.

14Teismas konstatavo, jog sandoriai, sudaryti pažeidus viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą tiekėjo parinkimo tvarką, nėra niekiniai, bet gali būti nuginčijami. Šioje byloje atsakovai priešieškinio dėl sandorio nuginčijimo, dėl žalos atlyginimo nereiškė. Be to, atsakovai nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovo prašoma priteisti darbų kaina yra per didelė, atsakovai nenuginčijo darbų priėmimo aktuose nurodytų darbų apimčių ir kainų bendra sandorių nuginčijimo tvarka. Tuo tarpu ieškovas pateikė įrodymus, kad darbai buvo atlikti, darbus atliko atestuota įmonė, besispecializuojanti projektavimo, statybos, kultūros paveldo objektų tvarkybos srityse, įmonėje dirba atestuoti specialistai, ieškovas paaiškino, kad sąmatos buvo sudarytos pagal tuo metu galiojančių statybos darbų įkainius. Esant tokioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad šiuo atveju atsakovų atsikirtimai dėl ieškovo viešųjų pirkimų įstatyme ir steigimo dokumentuose numatytų sandorio sudarymo procedūrų pažeidimo, neturi teisinės reikšmės, sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą. Teismas pažymėjo, kad 2001-09-06 Vilniaus miesto savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 1808V nėra imperatyvaus pobūdžio, nes jame siūlytina (3 p.) daugiabučių namų savininkų bendrijoms vadovautis remonto ir mokesčių nustatymo tvarka.

15Esant tokioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad pagal CK 4.76 str., 4.83 str. atsakovai turi pareigą sumokėti ieškovui skolą už atliktus bendrosios dalinės nuosavybės remonto darbus.

16Įvertinęs pateiktus skolos paskaičiavimus, atsakovų butų bendrąjį plotą, teismas nustatė, kad iš atsakovų V. B. ir D.B. ieškovui solidariai priteistina 1207,83 Lt skolos suma, iš atsakovų J.K. ir G. K. lygiomis dalimis priteistina 5255,75 Lt skola už remonto darbus bei iš atsakovės D. L.– 4130 Lt skola už remonto darbus. Ieškinį dalyje dėl skolos priteisimo solidariai iš J.K. ir G. K. teismas atmetė, nes nekilnojamojo turto registre yra įregistruotos jiems priklausančios buto dalys (po ½), todėl šiuo atveju atsakovų prievolė yra. Spręsdamas dėl atsakovų V. B. ir D. B. skolos dydžio, teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovo prašoma priteisti suma yra mažesnė už atsakovams tenkančią mokėti sumą (po 48,50 Lt/kv.m.) pagal buto plotą (5 butas – 64,65 kv m.), atskaičius atsakovų sumokėtą už remonto darbus 952,53 Lt sumą.

17III.Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

18Apeliaciniu skundu atsakovai J.K. ir G.K. prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-06-23 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

19Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. ieškovas, vykdydamas jam pavestas administratoriaus funkcijas, viršijo jam suteiktus įgaliojimus – jis ne tik nederino su namo gyventojais planuojamų vykdyti darbų apimties, kainos ir būtinybės, bet ir nesivadovavo jo veiklą reglamentuojančiu Viešųjų pirkimų įstatymu, įpareigojančiu ieškovą skelbti planuojamų pirkti darbų, prekių ar paslaugų konkursus. Teigia, kad šiuo metu galiojančioje ieškovo įstatų redakcijoje nustatyta, kad visi sandoriai dėl nekilnojamųjų daiktų disponavimo, jungtinės veiklos sudarymo, taip pat sandoriai, kurie gali būti sudaromi viešųjų pirkimų procedūrų pagrindu, turi būti pasirašyti bendrovės vadovo ir bendrovės veiklą kuruojančio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos departamento direktoriaus. Be to, ieškovas yra Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos ir statinių skyriui pavaldi bendrovė. Iš to išplaukia, kad ieškovas atitinka VPĮ 4 str. 2 ir 3 punktų nuostatas ir savo veikloje privalo vadovautis VPĮ. Pažymi, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 5.5 p. nuostata galutinai paneigia tiek ieškovo, tiek pirmosios instancijos teismo teiginius apie pirkimų konkurso organizavimo būtinumą;
 2. dėl 2008-04-02 Statybos rangos sutarties pripažinimo negaliojančia pažymi, kad ji buvo sudaryta ne tik nesivadovaujant VPĮ normomis, bet ir nesilaikant VPĮ 3 str. nustatytų pagrindinių pirkimų principų. Ieškovas, kaip perkančioji organizacija, ne tik kad neorganizavo viešo pirkimo, bet ir sudarė apeliantams nenaudingą rangos sutartį. Teigia, kad vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus.

20Apeliaciniu skundu atsakovė D.L. prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-06-23 sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

21Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. dėl statinio avarinės būklės nurodo, jog priešingai nei teigė ieškovas ir pirmosios instancijos teismas – tokių aplinkybių byloje nustatyta nebuvo. Jokių ekspertizių ieškovas, kaip namo administratorius, neužsakė. Be to, jis nesiėmė jokių priemonių, kad būtų išvengta galimų neigiamų pasekmių tretiesiems asmenims dėl avarinės būklės. Visa tai rodo, kad aktu nustatyti reikalingi statinio remonto darbai yra profilaktinio ir einamojo remonto pobūdžio, o ne avarinės būklės šalinimo darbai, kurie atliekami nedelsiant;
 2. dėl konkurso ir informacijos namo patalpų savininkams pažymi, kad darbams ( - ) administratoriaus nebuvo skelbtas konkursas, apie tariamai vykdomus darbus nebuvo informuoti namo gyventojai, nėra jokių patikimų duomenų apie tai, kad remonto darbai buvo iš viso atlikti. Apeliantė pabrėžia, kad sprendimas dėl esminių investicijų pastato atnaujinimui turėjo būti padarytas patalpų savininkų. Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatų 5.4 ir 5.10 p. , administratorius privalo viešai skelbti numatomus atlikti darbus, informuoti apie juos savininkus, rengti savininkų susirinkimus, kuriuose jie galėtų pareikšti nuomonę dėl planuojamų vykdyti darbų. Tačiau atsakovei nebuvo pranešta apie numatomą tokį susirinkimą, ji neturėjo galimybės dalyvauti sprendimo priėmime, nebuvo supažindinta su sprendimo turiniu, o apie tai, kad buvo atlikti darbai ji nieko nežinojo iki pat sąskaitų faktūrų gavimo. Taigi apeliantės nuomone, šiuo atveju išlaidos nebuvo susijusios su įstatymų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas, butų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų;
 3. ieškovas pagal nuostatų ir viešųjų pirkimo įstatymo normas privalėjo ginčo darbams rengti viešą konkursą. Tai, kad ieškovas paprastai tokiems darbams vykdo viešuosius pirkimus patvirtino ir ieškovo darbuotojai. Taigi ieškovas, kurio pagrindinė veikla yra butų administravimas, be konkurso sudarydamas sutartį, turėjo įvertinti savo veiklos riziką, bei numatyti dėl sutarties vykdymo atsirandančius padarinius. Sudarydamas sandorį, ieškovas nesivadovavo viešojo pirkimo įstatymo reikalavimais, todėl ieškovo sudaryto sandorio atžvilgiu turi būti taikyta CK 1.80 str. nuostata.

22Atsiliepimu į atsakovų J.K. ir G.Kuzmicko apeliacinį skundą ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-06-23 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Teigia, kad ( - ) esančio gyvenamojo namo avarinę būklę šalinti reikėjo skubiai, todėl ieškovas neprivalėjo vadovautis LR Viešųjų pirkimų įstatymu. Pažymi, kad ieškovas nėra perkančioji organizacija, o yra privatus juridinis asmuo, kuriam netaikomos LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

24Dėl Statybos rangos sutarties pripažinimo negaliojančia nurodo, statybos rangos sutarties, 2008-04-02 sudarytos dėl tarp UAB „Senamiesčio ūkis“ ir UAB „Elvora“, kurios pagrindu buvo atlikti darbai ( - ) esančiame gyvenamajame name, sudarymo ir vykdymo teisėtumo kvestionavimas yra teisiškai betikslis – UAB „Elvora“ darbus atliko tinkamai, darbai ieškovo buvo priimti be pastabų ir už šiuos darbus buvo apmokėta. Kad bus vykdomi bendrųjų konstrukcijų remonto darbai, ( - ) esančio namo gyventojai sužinojo 2007-05-29 vykusio gyventojų susirinkimo metu. Ieškovo nuomone, 2008-04-02 Statybos rangos sutarties teisėtumo kvestionavimas nesusijęs su ieškinio dalyku, todėl atmestini atsakovų argumentai dėl tariamo CK 1.80 str. 1 d. nuostatų pažeidimo.

25Atsiliepimu į atsakovės D.L. apeliacinį skundą ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-06-23 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Dėl statinio avarinės būklės pažymi, kad teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus padarė teisingą išvadą, kad ( - ) namo defektai iš esmės atitinka statinio galimos avarijos būklės požymius, nurodytus STR 1.12.01:2004 Reglamento 1 priede.

27Pažymi, kad UAB „Senamiesčio ūkis“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymu „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ buvo paskirtas Vilniaus miesto daugiabučių namų, tame tarpe ir daugiabučio namo ( - ), patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki 2008-12-31. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-31 įsakymu administravimas buvo pratęstas iki 2009-12-31. Taigi atmestinas atsakovės teiginys, jog pažeistas CK 4.237 str. 2 d.

28Atsiliepimu į atsakovų G.K. ir J.K. apeliacinį skundą atsakovė D.L. sutinka su apeliantų apeliaciniu skundu ir prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-06-23 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

29Apeliaciniai skundai netenkintini.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

31Nustatyta, kad ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymo Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrijos nuosavybės administratore“ pagrindu administruoja daugiabutį namą, esantį ( - ), kuriame atsakovui V.B. nuosavybės teise priklauso butas Nr. ( - ) (1 t., b.l. ), atsakovams J.K. ir G.K. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butas Nr. ( - ) (2 t., b.l. 6), atsakovei D.L. nuosavybės teise priklauso butas Nr. ( - ) (3 t., b.l. 10). 2007 m. kovo 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyris surašė gyvenamojo namo, esančio ( - ), Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. A32-143 (5.5-EUD-1) (1t., b.l. 41-42), kuriame konstatavo gyvenamojo namo, esančio ( - ), konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklę ir UAB „Senamiesčio ūkis“ nurodė iki 2007-09-30 remontuoti kaminus, juos apskardinti, iki 2007-06-01 remontuoti balkonus, nedelsiant remontuoti langų mūrines sąramas, tai pat nedelsiant atlikti neeilinę apžiūrą ir aprašyti statinio būklę, statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas (atkreipti dėmesį į plyšius išorinėje atitvaroje, balkonus, sąramas ir kitus akte nurodytus defektus). Ieškovas organizavo namo, esančio ( - ), savininkų susirinkimą, kuriame buvo aptarta namo bendrų konstrukcijų remonto būtinybė ir nutarta rinkti iš patalpų savininkų lėšas bei jas kaupti namo remontui (1 t., b.l. 39). Ieškovas patikrinimo akte nustatytiems namo defektams pašalinti 2008 m. balandžio 2 d. sudarė rangos sutartį su UAB „Elvora“ remontuoti pastato ( - ), fasadą ir renovuoti balkonus (2 vienetus) (1 t., b. l. 36-37). Rangovas atliko darbus, o užsakovas (UAB „Senamiesčio ūkis“) pagal atliktų darbų aktus priėmė darbus už 45 615,26 Lt ( 1 t., b.l. 44-45, 46-47, 49-51, 53-55). Ieškovas šią darbų kainą (išskyrus- pagal pirmąjį aktą- už balkonų renovaciją) paskirstė daugiabučio namo, esančio ( - ), gyventojams. Atsakovai nesutinka mokėti jiems tenkančios dalies kainos už atliktus remonto darbus. Pirmos instancijos teismui priteisus iš atsakovų ieškovo prašomas priteisti sumas, jie apeliaciniu skundu ginčija sprendimą, nurodydami, jog ieškovas sudarydamas rangos sutartį su rangovu UAB „Elvora“ veikė neteisėtai, nesilaikė įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ieškovo, kaip administratoriaus veiksmus, reikalavimų. Kolegija su tokiais atsakovų argumentais sutinka iš dalies.

32Dėl ieškovo neteisėtų veiksmų vykdant administratoriaus funkcijas ir atsakovų pareigos atsiskaityti už namo bendrojo naudojimo objektų remontą.

33Administravimas – tai asmens, kuris administruoja kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantį turtą, veikla (CK 4.236 straipsnio 1 dalis). Administravimas gali būti nustatomas administraciniu aktu (Civilinio kodekso 4.236 str. 2 d.), o turto administratoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas (CK 4.237 str. 1 d.). Turto administravimo nustatymas – vienas iš bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimo būdų. Įstatyme nustatyti atvejai, kada yra galimas butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas (toliau – administravimas): 1) butų ar kitų patalpų savininkams neįsteigus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarius jungtinės veiklos sutarties skiriamas; 2) bendriją likvidavus ar nutraukus jungtinės veiklos sutartį (CK 4.84 straipsnio 1 dalis).

34Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktą viena iš savivaldos funkcijų yra pagal įstatymų nustatytą kompetenciją savivaldybės paskirtų bendrosios nuosavybės administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė. Dėl to įstatyme nustatyta, kad administratorius skiriamas savivaldybės mero (valdybos) arba jo (jos) įgalioto atstovo (CK 4.84 str. 2 d.), o administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus nuostatus.

35Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas aukščiau nurodyta tvarka paskirto administratoriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus, nurodė, kad toks administratorius administruoja Civilinio kodekso 4.240 straipsnio pagrindu ir jo veiklai taikomos CK IV knygos XIV skyriaus nuostatos (CK 4.84 straipsnio 2, 6 dalys). Administravimo sąvoką apibrėžia Pavyzdinių nuostatų 3 punktas, pagal kurį administravimas – tai butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį išsaugoti. Tai atitinka paprastojo administravimo sąvoką, suformuluotą CK 4.240 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Civilinė byla Nr. 3K-3-132/2010).

36Įstatyme įtvirtinta, kad administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) arba jo (jos) įgalioto asmens patvirtintus nuostatus (CK 4.84 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Senamiesčio ūkis“, vykdydama savo veiklą, privalo vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais (toliau nuostatai), kurių 4 punktas numato, kad pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratorius, įgyvendindamas pagrindinį uždavinį, atlieka funkcijas, nustatytas nuostatų 5.1–5.11 punktuose. Taigi jis turi teisę priimti sprendimus dėl gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo (nuostatų 6.1 punktas), ir perkant namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ar kitas paslaugas organizuoja jų pirkimo konkursus (nuostatų 5.5 punktas).

37Nagrinėjamoje byloje 2007 m. kovo 15 d. gavęs Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. A32-143 (5.5-EUD-1), kuriame nurodyta iki 2007-09-30 remontuoti kaminus, juos apskardinti, iki 2007-06-01 remontuoti balkonus, nedelsiant remontuoti langų mūrines sąramas, tai pat nedelsiant atlikti neeilinę apžiūrą ir aprašyti statinio būklę, statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas (atkreipti dėmesį į plyšius išorinėje atitvaroje, balkonus, sąramas ir kitus akte nurodytus defektus) (b. l. 42-43), ieškovas organizavo namo, esančio ( - ), savininkų susirinkimą, kuriame savininkai aptarė namo bendrų konstrukcijų remonto būtinybę ir nutarė rinkti iš patalpų savininkų lėšas bei jas kaupti namo remontui. Iš minėto Statinio techninės priežiūros patikrinimo akto matyti, kad ieškovas negalėjo laukti, kol namo savininkai sukaups namo bendrų konstrukcijų remontui reikiamą kiekį lėšų, nes Vilniaus savivaldybės administracijos, kuri pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktą atlieka savivaldybės paskirtų bendrosios nuosavybės administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę, reikalavimu administratorius turėjo nedelsiant remontuoti langų mūrines sąramas, o kitus būtinus darbus atlikti akte nustatytu terminu. Tokiu būdu namo savininkams nepriėmus sprendimo nedelsiant atlikti tam tikrus remonto darbus ir skirti tiems darbams reikalingas lėšas, administratorius priimdamas sprendimą savo lėšomis atlikti namo bendrų konstrukcijų remonto darbus, nepažeidė nei atsakovų teisių, nei teisės aktų reikalavimų. Apeliacinių skundų argumentai, jog ieškovo pateikti įrodymai (2007 m. kovo 15 d. gavęs Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas Nr. A32-143 (5.5-EUD-1), Senamiesčio seniūnijos avarinių gyvenamųjų namų 1991 m. sąrašas) neįrodo aplinkybės, kad šie darbai turėtų būti priskiriami privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams, pastato avarinės būklės šalinimo darbams, nepripažįstamas pagrįstu. Kilus ginčui dėl atliktų darbų pobūdžio, teismas šį klausimą sprendžia vadovaudamasis įrodymų visuma, todėl ta aplinkybė, kad namo administratorius apie namo avaringumo būklę sprendė remdamasis ne ekspertizės išvadomis, nepaneigia teismo išvados, jog konkrečiu atveju atlikti darbai priskirtini pastato atitikimui privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, pastato avarinės būklės šalinimui. Tokie darbai kaip sąramų restauravimas, mūrinių karnizų permūrijimas, plyšių injektavimas ir susiuvimas, mūrinių sienų paviršiaus restauravimas negali būti vertinami kaip kosmetinio remonto darbai, nes jie užtikrina namo, jo būklės, stabilumo, išsaugojimą.

38Apeliantų argumentai, kad gyventojai 2007-05-29 susirinkime priėmė sprendimą kaupti lėšas namo remonto darbams atlikti, negali būti vertinami kaip paneigiantys ieškovo teisę atlikti būtinus namo priežiūros bei remonto darbus. Visų pirma, teismas pagrįstai pažymėjo, jog remiantis 2005-12-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 8.8 p., 12 p. gyventojų kaupiamojo fondo lėšų paskirtis – apmokėjimas už bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, o ne už darbus, susijusius su statinio atitikimu privalomiesiems reikalavimams. Antra vertus, sprendimas kaupti po 1 Lt už kvadratinį metrą kas mėnesį negalėjo užtikrinti akte nurodyto būtinųjų darbų atlikimo bei jų apmokėjimo, kadangi tokias sumas, kurios buvo sumokėtos už atliktus remonto darbus, atsakovai būtų sukaupę maždaug per keturis metus, t.y. toks kaupimas negalėjo užtikrinti būtinųjų darbų atlikimo.

39Kolegija pripažįsta pagrįstais apeliantų argumentus, kad ieškovas nesilaikė rangos darbų pirkimo reikalavimų, pažeidė Nuostatų 5.5 punkto reikalavimus, tačiau vien tik nustačius tokius administratoriaus veiklos pažeidimus, daugiabučio namo savininkai –atsakovai nagrinėjamoje byloje neturi pagrindo atsisakyti mokėti proporcingai savo turimam plotui bendrame turte už atliktus namo bendrų konstrukcijų darbus. Jau minėta, kad administratorius pirko rangos darbus, kuriuos buvo būtina atlikti nedelsiant arba jų atlikimui buvo nustatytas terminas, kuris darbų pirkimo metu buvo pasibaigęs, todėl pripažintina, kad ieškovo pirkti rangos darbai buvo būtini. Ieškovai neginčija aplinkybės, jog namo defektams pašalinti remonto darbai yra reikalingi o tai, jog jie sutiko su tuo rodo ir susirinkimo nutarimas. Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo pasirinktas rangovas UAB „Elvora“ namo remonto darbus atliko, tai rodo atliktų darbų priėmimo aktai, atsakovai nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, neginčijo, kad šiuose aktuose nurodyti darbai neatlikti ar netinkamai atlikti, ir dėl to įrodymų į bylą neteikė. Ieškovas apmokėjęs rangovui už atliktus remonto darbus vadovaudamasis Nuostatų 8 punktu, proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės daliai (patalpų naudingam plotui) apskaičiavo patalpų savininkams, tame tarpe ir atsakovams už namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbus pagal šių darbų vertę (8.4 punktas). Atsakovai nesutikdami mokėti jiems paskaičiuotų mokesčių, vadovavosi vien tik administratoriaus neteisėtais veiksmais neorganizavus konkurso remonto darbų pirkimui, tačiau kuo toks pažeidimas įtakojo jų pareigą mokėti ieškovo prašomą sumą, nenurodė. Apeliantų argumentai, jog kita įmonė galbūt darbus būtų atlikusi už mažesnę kainą, nėra įrodyti, tokios aplinkybės atsakovai neįrodinėjo, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovai sutinkamai su Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 ir 4 d. privalo apmokėti namo remonto darbus ir ieškovo ieškinį patenkino.

40Dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia

41Kolegija laiko nepagrįstu apeliantų argumentą, kad rangos sutartis turėjo būti teismo pripažinta negaliojančia, kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymų nuostatoms (Civilinio kodekso 1.80 straipsnio 1 d.). Tokį reikalavimą teismas turėtų nagrinėti tik tuo atveju, jeigu atsakovai būtų jį pareiškę. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismas gali taikyti niekinio sandorio teisines pasekmes, t.y. pripažinti iš tokio sandorio atsiradusias civilines teises ir pareigas negaliojančiomis, kai nagrinėdamas bylą nustato, jog yra pakankamas pagrindas sandorį pripažinti niekiniu. Ex officio (savo iniciatyva), nesant ginčo šalies reikalavimo, teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio ar akto teisines pasekmes tik tokiais atvejais, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį ar aktą niekiniu tampa akivaizdus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2004, 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2005 ir kt.). Kitais atvejais bylos nagrinėjimo teisme, įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo ribas lemia ieškinio pagrindas ir dalykas, o teismui draudžiama viršyti byloje pareikštus reikalavimus (Civilinio proceso kodekso 265 str. 2 d.). Dėl to tuo atveju, kai sandoris nėra akivaizdžiai niekinis, teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, lemiančių kokio nors sandorio ar akto negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį ar aktą negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1319/2001; 2002 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1107/2002 ir kt.). Apeliaciniuose skunduose nurodoma, kad ieškovas, sudarydamas rangos sutartį su UAB ,,Elvora“, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintus principus, todėl esą sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir yra niekinis Civilinio kodekso 1.80 str. pagrindu. Aplinkybė, ar ieškovas laikytinas perkančiąja organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio prasme, nėra akivaizdi, šiai aplinkybei nustatyti būtina vertinti visą eilę šioje teisės normoje nurodytų sąlygų (tiek veiklos finansavimo šaltinius, tiek pavaldumą sandorio sudarymo metu, taip pat- vertinti, ar jo veikla arba jos dalis yra skirta specialiai viešiesiems interesams, kurie yra nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio, tenkinti- Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. 2 d.), todėl atsakovams byloje nepareiškus reikalavimų dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, šie argumentai nepripažintini sudarančiais pagrindą naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kolegija sutinka su apeliantų argumentais tuo aspektu, kad ieškovas neskelbdamas rangovo konkurso, nesilaikė Nuostatų 5.5 punkto reikalavimų. Tačiau Nuostatai nėra įstatymas, todėl jų nesilaikymas nesudaro pagrindo sandorį pripažinti niekiniu Civilinio kodekso 1.80 str. pagrindu.

42Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, apeliacinių skundų motyvai nesudaro pagrindo naikinti apylinkės teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 329, 330 str.), todėl apeliaciniai skundai netenkinami, skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

43Apeliacinės instancijos teismas turėjo 47,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl atmetus apeliacinius skundus, šios išlaidos priteistinos iš apeliantų lygiomis dalimis į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92 straipsnis, 96 str. 2 d.).

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

45Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

46Priteisti iš apeliantų J.K., G.K., D.L. po 15,97 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidų. Šios išlaidos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“ AB, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniais,... 6. Nurodo, kad ieškovas vykdė daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrosios... 7. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. birželio 23 d. sprendimu ieškovo... 9. Priteisė solidariai iš atsakovų V. B. ir D. B. ieškovui 1207,83 Lt skolą,... 10. Taip pat priteisė lygiomis dalimis iš atsakovų J. K. ir G.K. ieškovui... 11. Teismas nustatė, jog statybos rangos sutartis, atliktų darbų aktai bei... 12. Teismas pažymėjo, jog tai, kad statinys turi esminių defektų, susijusių su... 13. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas konstatavo, kad nustatytų... 14. Teismas konstatavo, jog sandoriai, sudaryti pažeidus viešųjų pirkimų... 15. Esant tokioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad pagal CK 4.76 str.,... 16. Įvertinęs pateiktus skolos paskaičiavimus, atsakovų butų bendrąjį... 17. III.Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 18. Apeliaciniu skundu atsakovai J.K. ir G.K. prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės... 19. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  20. Apeliaciniu skundu atsakovė D.L. prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo... 21. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. dėl... 22. Atsiliepimu į atsakovų J.K. ir G.Kuzmicko apeliacinį skundą ieškovas UAB... 23. Teigia, kad ( - ) esančio gyvenamojo namo avarinę būklę šalinti reikėjo... 24. Dėl Statybos rangos sutarties pripažinimo negaliojančia nurodo, statybos... 25. Atsiliepimu į atsakovės D.L. apeliacinį skundą ieškovas UAB... 26. Dėl statinio avarinės būklės pažymi, kad teismas, įvertinęs byloje... 27. Pažymi, kad UAB „Senamiesčio ūkis“ Vilniaus miesto savivaldybės... 28. Atsiliepimu į atsakovų G.K. ir J.K. apeliacinį skundą atsakovė D.L.... 29. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 31. Nustatyta, kad ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ Vilniaus miesto... 32. Dėl ieškovo neteisėtų veiksmų vykdant administratoriaus funkcijas ir... 33. Administravimas – tai asmens, kuris administruoja kitam asmeniui nuosavybės... 34. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktą viena iš savivaldos... 35. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas aukščiau nurodyta tvarka... 36. Įstatyme įtvirtinta, kad administratorius veikia pagal savivaldybės mero... 37. Nagrinėjamoje byloje 2007 m. kovo 15 d. gavęs Statinio techninės... 38. Apeliantų argumentai, kad gyventojai 2007-05-29 susirinkime priėmė... 39. Kolegija pripažįsta pagrįstais apeliantų argumentus, kad ieškovas... 40. Dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia... 41. Kolegija laiko nepagrįstu apeliantų argumentą, kad rangos sutartis turėjo... 42. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 43. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 47,90 Lt išlaidų, susijusių su... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 45. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimą palikti... 46. Priteisti iš apeliantų J.K., G.K., D.L. po 15,97 Lt procesinių dokumentų...