Byla T-178-733/2019
Dėl kelių neįvykdytų nuosprendžių vykdymo tvarkos nuteistajam S. B

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant D. B.,

3dalyvaujant prokurorui E. P.,

4nuteistojo S. B. gynėjui advokatui V. Š.,

5teismo posėdyje išnagrinėjo Vilniaus pataisos namų teikimą dėl kelių neįvykdytų nuosprendžių vykdymo tvarkos nuteistajam S. B..

6Teismas

Nustatė

71.

8Vilniaus pataisos namai prašo priimti sprendimą dėl neįvykdytų Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-09 bei Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-02-26 ir 2018-06-01 nuosprendžių, kuriais nuteistas S. B., gim. ( - ), vykdymo tvarkos.

92.

10Vilniaus pataisos namų atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuotas tinkamai. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Teikimas nagrinėtinas iš esmės Vilniaus pataisos namų atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 362 straipsnio 4 dalis).

113.

12Teismo posėdyje prokuroras prašo teikimą tenkinti, taikyti dalinį bausmių subendrinimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 63 straipsnio 4 dalyje, nuteistojo gynėjas tokiam prašymui neprieštarauja ir prašo subendrinus bausmes skirti švelnesnę bausmę.

13Teismas

konstatuoja:

14Teikimas tenkintinas.

154.

16BPK 347 straipsnyje yra numatyta, kad kai nuteistajam yra kitų visiškai ar iš dalies neįvykdytų nuosprendžių, apie kuriuos nežinojo vėliausią nuosprendį priėmęs teismas, šis teismas pats ar kitas tos pačios pakopos arba aukštesnysis teismas pagal vėliausiojo nuosprendžio vykdymo vietą privalo priimti sprendimą, kokia tvarka bus vykdomos bausmės, numatytos visiškai ar iš dalies neįvykdytuose nuosprendžiuose.

175.

18Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-09 nuosprendžiu, baudžiamojoje byloje Nr. 1-34-360/2018 (teisminio proceso Nr. 1-01-1-54220-2016-5), įsiteisėjusiu 2019-04-19, S. B., gim. ( - ), nuteistas: pagal BK 151 straipsnio 2 dalį, paskiriant laisvės atėmimą ketveriems metams; pagal BK 153 straipsnio 1 dalį, paskiriant laisvės atėmimą dvejiems metams; pagal BK 233 straipsnio 1 dalį, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams; pagal BK 161 straipsnio 2 dalį, paskiriant areštą trisdešimčiai parų. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 5 dalies 1 ir 2 punktais paskirtos bausmės subendrintos apėmimo bei dalinio sudėjimo būdu ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas ketveriems metams ir aštuoniems mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, prie bausmės, paskirtos šiuo nuosprendžiu, pridėta dalis neatliktos vienerių metų penkių mėnesių ir 23 dienų bausmės pagal Tauragės rajono apylinkės teismo 2009-03-24 nutartį bei paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas penkeriems metams dviem mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaitytas sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas, t. y. nuo 2016-11-22 iki 2016-11-24 ir nuo 2016-12-29 iki 2018-02-09. Bausmės pradžia skaičiuojama nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. 2018-02-09. Iki šiol šis nuosprendis neįvykdytas.

196.

20Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-02-26 nuosprendžiu, baudžiamojoje byloje Nr. 1-31-635/2018 (teisminio proceso Nr. 1-01-1-04044-2016-4), įsiteisėjusiu 2018-06-07, S. B., gim. ( - ), nuteistas: pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už netikro dokumento - pinigų išmokėjimo kvito serija PIK Nr. 0384632 pagaminimą, už tikro dokumento - 2015-10-29 vartojimo kredito paraiškos suklastojimą, paskiriant laisvės atėmimą devyniems mėnesiams; pagal BK 207 straipsnio 1 dalį už apgaule gautą kreditą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už netikro dokumento – V. K. darbo sutarties pagaminimą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams; pagal BK 207 straipsnio 1 dalį už apgaule V. K. gautą kreditą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams trims mėnesiams; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už netikrų dokumentų - pinigų išmokėjimo kvitų: PIK Nr. 0384624, PIK Nr.0384629, PIK Nr.0384635, PIK Nr.0384639, PIK Nr.0384650 pagaminimą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams; pagal BK 207 straipsnio 1 dalį už apgaule Ž. K. gautą kreditą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams trims mėnesiams; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už netikro dokumento – V. K. darbo sutarties pagaminimą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams; pagal BK 207 straipsnio 1 dalį už apgaule V. K. gautą kreditą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams trims mėnesiams; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už netikro dokumento – R. N. darbo sutarties pagaminimą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams; pagal BK 207 straipsnio 1 dalį už apgaule R. N. gautą kreditą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams trims mėnesiams; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už netikrų dokumentų – A. Š. darbo sutarties, A. Š. vardu išduoto „Swedbank“, AB sąskaitos išrašą pagaminimą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams; pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 207 straipsnyje 1 dalį už pasikėsinimą apgaule A. Š. gauti kreditą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams dviem mėnesiams; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už netikro dokumento – 2016-07-07 pažymos apie darbo užmokesčio išmokėjimą V. L. ( - ), pagaminimą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams; pagal BK 207 straipsnio 1 dalį už apgaule V. L. gautą kreditą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams trims mėnesiams; pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už netikro dokumento – Ž. L. darbo sutarties pagaminimą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams; pagal BK 207 straipsnio 1 dalį už apgaule Ž. L. gautą kreditą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams trims mėnesiams; pagal BK 182 straipsnio 1 dalį už sukčiavimą G. D. atžvilgiu, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 4 dalimi, bausmės subendrintos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu bei paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams. Terminuota laisvės atėmimo bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Iki šiol šis nuosprendis neįvykdytas.

217.

22Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-06-01 nuosprendžiu, baudžiamojoje byloje Nr. 1-300-733/2018 (teisminio proceso Nr. 1-01-1-60413-2016-6), įsiteisėjusiu 2018-09-13, S. B., gim. ( - ), nuteistas: pagal BK 213 straipsnio 1 dalį, paskiriant laisvės atėmimą dvejiems metams. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirta laisvės atėmimo bausmė sumažinta vienu trečdaliu, nustatant laisvės atėmimą vieneriems metams keturiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, prie neatliktos laisvės atėmimo bausmės, paskirtos Tauragės rajono apylinkės teismo 2008-06-02 nuosprendžiu, pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2008-09-11 nuosprendžiu, ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-02-28 nuosprendžiu, kurie vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi subendrinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2009-03-24 nutartimi, dalies iš dalies pridėta šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalis bei galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams. Terminuota laisvės atėmimo bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžia S. B. nustatyta nuo 2018-06-01. Iki šiol šis nuosprendis neįvykdytas.

238.

24Minėti nuosprendžiai yra įsiteisėję, nukreipti vykdymui Vilniaus pataisos namams ir šiuo metu dar nėra įvykdyti. Kadangi vieno ir to paties asmens atžvilgiu yra vykdymui nukreipti trys nuosprendžiai, t. y. Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-09 bei Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-02-26 ir 2018-06-01 nuosprendžiai, todėl jais paskirtos terminuotos laisvės atėmimo bausmės bendrintinos dalinio sudėjimo būdu, o būtent: prie griežčiausios galutinės bausmės, paskirtos Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-09 nuosprendžiu, iš dalies pridėti švelnesnes galutines bausmes, t. y. po vienerius metus laisvės atėmimo, paskirtas Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-02-26 ir 2018-06-01 nuosprendžiais, galutinę terminuotą laisvės atėmimo bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose (BK 63 straipsnio 4 dalis). Bausmės pradžia nuteistajam S. B. skaičiuotina nuo 2018-02-09. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 dalimi ir 63 straipsnio 9 dalimi, S. B. į paskirtos laisvės atėmimo bausmės laiką įskaitytini laikinajame sulaikyme, kardomajame kalinime (suėmime) išbūtas laikas ir bausmės, visiškai atliktos pagal Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-09 bei Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-02-26 ir 2018-06-01 nuosprendžius.

25Teismas, vadovaudamasis BPK 347 straipsniu, 361 straipsniu, 362 straipsniu, 364 straipsniu,

Nutarė

26Vilniaus pataisos namų teikimą patenkinti.

27Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, prie griežčiausios galutinės bausmės, paskirtos Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-09 nuosprendžiu, iš dalies pridėti švelnesnes galutines bausmes, paskirtas Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-02-26 ir 2018-06-01 nuosprendžiais, bei galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą septyneriems metams dviems mėnesiams.

28Terminuotą laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

29Bausmės pradžią nuteistajam S. B. skaičiuoti nuo 2018-02-09.

30Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 dalimi ir 63 straipsnio 9 dalimi, S. B. į paskirtos terminuotos laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme ir kardomajame kalinime (suėmime) išbūtą laiką: nuo 2016-11-22 iki 2016-11-24 ir nuo 2016-12-29 iki 2018-02-09, taip pat bausmes, visiškai atliktas pagal Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-09 bei Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-02-26 ir 2018-06-01 nuosprendžius.

31Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant D. B.,... 3. dalyvaujant prokurorui E. P.,... 4. nuteistojo S. B. gynėjui advokatui V. Š.,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjo Vilniaus pataisos namų teikimą dėl kelių... 6. Teismas... 7. 1.... 8. Vilniaus pataisos namai prašo priimti sprendimą dėl neįvykdytų Klaipėdos... 9. 2.... 10. Vilniaus pataisos namų atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 11. 3.... 12. Teismo posėdyje prokuroras prašo teikimą tenkinti, taikyti dalinį bausmių... 13. Teismas... 14. Teikimas tenkintinas.... 15. 4.... 16. BPK 347 straipsnyje yra numatyta, kad kai nuteistajam yra kitų visiškai ar... 17. 5.... 18. Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-09 nuosprendžiu, baudžiamojoje byloje Nr.... 19. 6.... 20. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-02-26 nuosprendžiu,... 21. 7.... 22. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-06-01 nuosprendžiu,... 23. 8.... 24. Minėti nuosprendžiai yra įsiteisėję, nukreipti vykdymui Vilniaus pataisos... 25. Teismas, vadovaudamasis BPK 347 straipsniu, 361 straipsniu, 362 straipsniu, 364... 26. Vilniaus pataisos namų teikimą patenkinti.... 27. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, prie griežčiausios galutinės... 28. Terminuotą laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 29. Bausmės pradžią nuteistajam S. B. skaičiuoti nuo 2018-02-09.... 30. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 dalimi ir 63 straipsnio 9 dalimi, S. B. į... 31. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...