Byla 1-300-733/2018

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,

3dalyvaujant prokurorui Egidijui Pankauskui,

4kaltinamajam S. B. ir jo gynėjui advokatui Vaclovui Šerlinskui,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

6S. B., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, ( - ), gyv( - ), 6 kartus teistas, paskutinius du kartus teistas: 1) 2008-02-28 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, taikant BK 63 straipsnį – laisvės atėmimu 1 m., taikant BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalis - 2017-11-07 nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2008-02-28 nuosprendžiu paskirta bausme ir nustatyta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 2 m., pritaikius BK 75 straipsnį – bausmės vykdymas atidėtas 2 m. 2009-04-10 išregistruotas iš probuojamųjų asmens duomenų registro; 2) 2008-06-02 pagal BK 135 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 4 m., taikant BK 63 straipsnio 5 dalį – 2008-06-02 nuosprendžiu paskirta bausmės subendrinta su 2007-01-19, 2007-01-26 ir 2007-02-27 nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir nustatyta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 4 m. 2009-03-24 nutartimi vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis 2008-06-02 nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2008-09-11 nuosprendžiu paskirta bausme ir nustatyta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 5 m. 2015-10-06 nutartimi vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 2 dalies 2 punktu paleistas lygtinai nuo likusios 1 m. 5 mėn. 23 d. laisvės atėmimo bausmės. 2015-10-07 paleistas iš pataisos namų. 2015-10-15 įtrauktas į probuojamųjų asmens duomenų registrą, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal BK 213 straipsnio 1 dalį.

7Teismas, atlikęs sutrumpintą įrodymų tyrimą,

Nustatė

8S. B., laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio mėnesio pradžios, tiksliai data ir laikas nenustatyti, iki 2017-01-02, 17 val. 30 min., tyčia pagamino, laikė ir realizavo netikrus pinigus – euro banknotus, o būtent: laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio mėnesio pradžios, tiksliai data ir laikas nenustatyti, iki 2016-12-28, apie 18 val., ( - ), nuomojamame bute Nr. ( - ), S. B. panaudodamas technines priemones ir medžiagas netikriems pinigams gaminti: spausdintuvą „Canon Pixma MG3650“, popieriaus pjaustyklę „Fellowes Proton A3“, popierių, pagamino ir laikė 52 vienetus netikrų euro banknotų (3 vienetus 500 Eur nominalo banknotų Nr. ( - ) ir 49 vienetus 50 Eur nominalo banknotų Nr. ( - )), kurių bendra nominali vertė 3950 Eur.

9Tęsiant nusikalstamą veiką, 2016-12-16, Klaipėdos miesto turgavietėje, tikslus laikas ir adresas nenustatyti, S. B. kartu su asmeniu, kuriam nebuvo suėjęs amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus, sumokėdamas nenustatytiems pardavėjams už prekes netikrais pinigais, juos realizavo išleisdamas į apyvartą 4 vienetus netikrų 50 Eur nominalo banknotų Nr. ( - ), kurių bendra nominali vertė 200 Eur.

10Tęsiant nusikalstamą veiką, 2016 m. gruodžio mėnesį, tiksliai data ir laikas nenustatyti, Šilutės m., Hermano Zudermano g., prie namo Nr. ( - ), automobilyje „Audi A4“, valst. Nr. ( - ) S. B., perduodamas D. G. du netikrus 500 Eur nominalo banknotus Nr. X00382389167, kurių nominali vertė 1000 Eur, juos realizavo, o vietoj jų D. G. perdavė S. B. vieną tikrą 500 Eur banknotą.

11Tęsiant nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2016-12-28, apie 18 val., iki 2017-01-02, 17 val. 30 min., ( - ), ( - )-tame bokse esančiame garaže S. B. laikė netikrus pinigus - 44 vienetus netikrų euro banknotų (vieną 500 Eur nominalo banknotą Nr. ( - ) ir 43 vienetus 50 Eur nominalo banknotų Nr. ( - )), kurių bendra nominali vertė 2650 Eur.

12Kaltinamasis S. B., apklaustas teisiamajame posėdyje, dėl pareikštų kaltinimų pagal BK 213 straipsnio 1 dalį kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad kaltinime nurodytais laikotarpiais, jis nuomojamame bute, esančiame ( - ), rašaliniu spalvotu spausdintuvu „Canon“ atspausdino ant paprasto A4 formato popieriaus lapo nuskenuotus 50 Eur ir 500 Eur nominalo banknotus, atitaikydamas minėtų euro banknotų abi puses. Tokiu būdu pagamino du ar tris 500 Eur nominalo ir virš penkiasdešimt 50 Eur nominalo banknotų, bet tikslaus banknotų skaičiaus neprisimena. Gamybos procese daug euro banknotų sugadino. Netikrus pinigus gamino, tikėdamasis juos realizuoti, nes jam reikėjo pinigų. Apie jo nusikalstamus veiksmus, susijusius su netikrų pinigų gaminimu, niekas nežinojo. Prisimena, kad L. B. davė vieną ar du banknotus po 50 Eur, kuriuos šis iškeitė Šilutės m., ( - ), taip vadinamame „taške“, kur prekiaujama alkoholiu ir cigaretėmis. Taip pat Klaipėdos m. turgavietėje perkant daržoves, pieno produktus, pavyko už prekes atsiskaityti keturiais 50 Eur banknotais. Šilutės m., Hermano Zudermano g. jis perdavė D. G., kuris savavališkai buvo paėmęs patėvio pinigus, du netikrus 500 Eur banknotus, prieš tai paėmęs iš D. G. tikrą 500 Eur banknotą, kurį nuskenavęs pasiliko sau. Sužinojęs, kad L. B. pakliuvo su netikru euro banknotu, jis slėpdamas pinigų gaminimo įrankius, priemones ir netikrus pagamintus eurus, juos pasidėjo D. S., nežinančio apie jo nusikalstamą veiklą, susijusią su netikrų pinigų gamyba, garaže. Netikrus banknotus po 50 Eur pagamino iš karto, o po 500 Eur – po kelių dienų. Į apyvartą išleido šešis banknotus po 50 Eur ir du banknotus po 500 Eur. Dėl padarytų nusikalstamų veikų nuoširdžiai gailisi.

13Liudytojas L. B., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad 2016 m. gruodžio mėnesio pradžioje, tikslios dienos neprisimena, apie 17 val., Šilutės m., Stoties g., jam ir D. S. sėdint S. B. automobilyje „Audi A4“, S. B. paprašė nueiti į taip vadinamą „tašką“ nupirkti dvi pakuotes cigarečių ir nurodė iš pastarojo striukės kišenės pasiimti 50 Eur banknotą. Jis iš minėtos kišenės, kurioje buvo daugiau 50 Eur banknotų, paėmęs nurodytą pinigų sumą nuėjo į nurodytą vietą ir už 30 Eur nupirkęs dvi pakuotes cigarečių perdavė S. B., o šis tik tada jam pasakė, kad jis cigaretes nupirko mokėdamas netikrais pinigais. Po to trise vaikščiojant S. B. jam pasiūlė bendrininkauti realizuojant netikrus pinigus turguose, „taškuose“ ir kituose vietose, o už pakeistus pinigus žadėjo po 10 procentų nuo euro banknoto vertės. Su tokiu pasiūlymu sutiko, todėl 2016-12-16, ryte jis su S. B. pastarojo automobiliu, kurio daiktinėje matė apie 30 vienetų netikrų 50 Eur banknotų, nuvažiavo į Klaipėdos m. turgavietę, kurioje jis neišdrįso realizuoti netikrus pinigus, o S. B. minėjo, kad jam atsiskaitant už prekes iškeitė keturis netikrus 50 Eur banknotus. 2016-12-28, apie 17 val., jis perdavė D. U. netikrą 50 Eur banknotą, o po to jie išėjo į miestą, kuriame susitiko V. B.. Užėjus į parduotuvę „( - )“, V. B. nežinodamas, kad turi netikrą 50 Eur banknotą, jį padavė pardavėjui norėdamas atsiskaityti už prekes, bet šis užrakino duris ir iškvietė apsaugą, policiją. Parduotuvėje „( - )“ jis tik tą vienintelį kartą bandė iškeisti netikrą 50 Eur banknotą, daugiau to nėra daręs. Mano, kad šioje parduotuvėje netikrą 50 Eur banknotą galėjo iškeisti ir A. D. (1 t., 35-37, 40 b. l.).

14Liudytojas D. U., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad 2016 m. gruodžio mėnesį, dienos neprisimena, apie 17 val., Šilutės m. sutiko L. B. ir V. B.. L. B. sakė, kad turi pinigų grąžinti skolai, bet juos reikia iškeisti. Visi kartu nuėjo link parduotuvės „( - )“, L. B. prietemoje parodęs 50 Eur nesakė, kad jie netikri. Parduotuvėje „( - )“ L. B. pririnko prekių ir pardavėjui padavė 50 Eur banknotą. Pardavėjas užrakino parduotuvės duris ir iškvietė apsaugos darbuotoją, po to policiją. Atvykusiems policijos pareigūnams pardavėjas nurodė, kad iš jų gautas 50 Eur banknotas ir jo jau turimas 50 Eur banknotas, kurių numeriai sutampa, yra netikri. L. B. policijos pareigūnui tvirtino, kad šį banknotą gavo iš kioskelio, nors 2016 m. gruodžio mėn. būnant L. B. namuose šis jam rodė netikrus 50 Eur banknotus, kuriuos sakė gavęs iš S. (1 t., 47, 48, 50 b. l.).

15Liudytojas D. G., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad 2016 m. gruodžio mėnesį, dienos neprisimena, jam S. B. davė du netikrus 500 Eur banknotus ir pasiūlė juos pakeisti į tikrus tokios pat vertės banknotus, žinodamas, jog jo namuose patėvis A. B. (S. B. brolis) seife laiko pinigus. Jis sutiko su S. B. siūlymu. Tada šis nuvažiavęs atsivežė ir jam padavė du netikrus 500 Eur banknotus, kuriuos jis atrakinęs seifą sukeitė su ten buvusiai tikrais 500 Eur banknotais ir juos perdavė S. B. (1 t., 62, 63, 66 b. l.).

16Liudytojas V. B., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad 2016 m. gruodžio mėnesį, dienos ir valandos neprisimena, Šilutės m. sutiko L. B. ir D. U. bei visi nuėjo į parduotuvę „( - )“, kurioje L. B. išsirinko prekių ir pardavėjui padavė 50 Eur banknotą. Šis aparatu patikrinęs banknotą, užrakino parduotuvę, iškvietė policiją, kuri L. B. pasiliko, o jam su D. U. leido išeiti. Apie tai, kad L. B. norėjo atsiskaityti netikrais pinigais sužinojo tik atvykus policijos pareigūnams (1 t., 72 b. l.).

17Liudytojas A. B., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad po jo bute atliktos kratos iš sugyventinės I. K. sūnaus D. G. sužinojo, jog šis 2016 m. gruodžio mėnesį iš seifo, esančio bute, paėmė du tikrus 500 Eur banknotus, o vietoj jų padėjo du netikrus 500 Eur banknotus. D. G. nesakė iš kur gavo netikrus pinigus (1 t., 77, 78, 80, 81 b. l.).

18Liudytojas A. D., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad 2016 m. gruodžio mėnesį S. B. namuose, esančiuose ( - ), ir jo automobilyje nėra matęs netikrų euro banknotų. S. B. jam nepasakojo apie pagamintus netikrus pinigus ir jam ar kitiems su juo buvusiems asmenims nėra davęs netikrų eurų. Nežino ar S. B. platino ar davė kitiems platinti netikrus pinigus. Taip pat nieko nežino apie D. S. pateiktus netikrus eurus ir pas D. G. namie rastus netikrus pinigus (1 t., 85 b. l.).

19Liudytojas L. B., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad 2016 m. gruodžio mėnesį, tikslios dienos neprisimena, vakare, S. B. paprašytas jis šiam padėjo iš nuomojamo buto, esančio ( - ), į D. S. garažą, esantį ( - ), pervežti spausdintuvą ir kitus daiktus. Vėliau jis su D. S. atėję į garažą pasiimti spausdintuvo, jame rado į pirštinę sudėtus netikrus 50 Eur ir 500 Eur banknotus, nežinodami kam jie priklauso. S. B. spausdintuvą ir baltus popieriaus lapus parsinešė namo, o rastus netikrus pinigus perdėjo į lempos gaubtą, ketindami vėliau juos išmesti (1 t., 91, 92, 180, 181, 190, 191 b. l.).

20Liudytojas D. S., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, kad 2016 m. gruodžio mėnesį, dienos neprisimena, draugas S. B. paprašė leisti jo garaže, esančiame ( - ), pasidėti savo asmeninius daiktus. Tą pačią dieną S. B. su L. B. į jo garažą atvežė ir iškrovė spausdintuvą, popieriaus pjaustyklę, popieriaus lapus, vienkartines pirštines. Po kelių dienų jis su L. B. nuėjęs į garažą paimti spausdintuvą, jo viduje rado įdėtą vienkartinę pirštinę, prikištą netikrų 50 Eur ir 500 Eur banknotų. Spausdintuve rastą pirštinę su pinigais perdėjo į lempos gaubtą, ketindamas juos vėliau išmesti, bet tą pačią dieną juos perdavė policijai (1 t., 98, 99 b. l.; 2 t., 46, 47 b. l.).

21Liudytojas B. P., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad 2016-12-28, apie 17 val., Šilutės m., Hermano Zudermano g. ( - ), į jo parduotuvę atėjo trys vaikinai, iš kurių vienas už prekes bandė atsiskaityti netikru 50 Eur banknotu Nr. ( - ), ką patvirtino ir pinigų tikrinimo aparatas. Dėl šio įvykio iškvietė apsaugos darbuotoją, policiją. 2016-12-22, apie 21 val. 50 min., jo parduotuvėje nepažįstamas vaikinas atsiskaitydamas už prekes sumokėjo netikru 50 Eur banknotu, kurio numeris yra toks pat (1 t., 24, 25 b. l.).

22Iš savanoriško daiktų pateikimo protokolo matyti, kad 2016-12-28 liudytojas B. P. policijos pareigūnui pateikė du 50 Eur banknotus Nr. ( - ) (1 t., 27, 28 b. l.).

23Iš savanoriško daiktų pateikimo protokolo matyti, kad 2017-01-02 liudytojas D. S. policijos pareigūnei pateikė 43 vienetus 50 Eur banknotus Nr. ( - ) ir vieną 500 Eur banknotą Nr. ( - ), popieriaus pjaustyklę „Proton A3“, baltų lapų praplėštą pakuotę, paliktus S. B. saugoti jo garaže (1 t., 104-107 b. l.).

24Iš 2017-01-04 kratos protokolo matyti, kad buto, kuriame gyvena D. G., seife rasti ir paimti du 500 Eur banknotai Nr. ( - ) (1 t., 130-134, 139, 140 b. l.).

25Iš 2017-01-02 kratos protokolo matyti, kad bute, kuriame gyvena L. B., rasti ir paimti S. B. spausdintuvas „Canon Pixma MG3650“, balti popieriaus lapai (1 t., 117-122, 127, 128 b. l.).

26Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto 2017-01-03 išvadoje Nr. 140-(7)-IS1-68 konstatuota, kad tyrimui pateikti 50 Eur banknotai Nr. ( - ) (2 vnt.) yra atspausdinti ne pagal eurų spausdinimo reikalavimus, t. y. jie yra netikri. Banknotai atspausdinti rašaliniu spausdintuvu (1 t., 32 b. l.).

27Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto 2017-02-22 išvadoje Nr. 140-(1034)-IS1-1084 konstatuota, kad pateikti tyrimui 500 Eur banknotai Nr. ( - ) (3 vnt.) ir 50 Eur banknotai Nr. ( - ) (43 vnt.) yra atspausdinti ne pagal eurų spausdinimo reikalavimus, t. y. jie yra netikri. Banknotai atspausdinti rašaliniu spausdintuvu (1 t., 155, 156 b. l.).

28Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto 2017-05-19 išvadoje Nr. 140-(1034)-IS1-2988 konstatuota, kad tirti pateikti 50 Eur banknotai Nr. ( - ) ir 500 Eur banknotai Nr. ( - ) galėjo būti pagaminti (išpjauti) pateiktu popieriaus pjaustymo įrenginiu „Proton A3“, kanceliariniu peiliuku, peiliu ar kitu panašiu įrankiu, kuris turi pakankamai užgaląstus ašmenis. Konkrečiai nustatyti, ar pateikti tirti netikri 50 Eur banknotai Nr. ( - ) ir 500 Eur banknotai Nr. ( - ) buvo išpjauti tirti pateiktu popieriaus pjaustymo įrenginiu „Proton A3“ negalima, nes tiriamuosiuose šių banknotų atidalinimo paviršiuose neatsispindėjo kokios nors įrankio ypatybės bei požymiai, kuriuos galima priskirti prie individualių (1 t., 147-150 b. l.).

29Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto 2017-06-21 išvadoje Nr. 140-(1034)-IS1-3828 konstatuota, kad kadangi tyrimo objektai (50 Eur ir 500 Eur banknotai (48 vnt.)) gauti atlikus daktiloskopinį tyrimą, negalima nustatyti ar popierius pagal cheminę sudėtį yra nevienarūšis dėl to, kad buvo naudotas skirtingas popierius ar dėl to, kad visi banknotai (48 vnt.) daktiloskopinio tyrimo metu buvo apdoroti cheminėmis medžiagomis. Be to, kadangi tyrimo objektai (50 Eur ir 500 Eur banknotai (48 vnt.)) gauti atlikus daktiloskopinį tyrimą, negalima nustatyti ar dažančiųjų medžiagų cheminė sudėtis yra nevienarūšė dėl to, kad buvo naudoti skirtingi dažai ar dėl to, kad visi banknotai (48 vnt.) daktiloskopinio tyrimo metu buvo apdoroti cheminėmis medžiagomis (1 t., 152, 153 b. l.).

30Iš 2016-12-28 įvykio vietos ir patalpų apžiūros protokolo bei jo priedo – fotolentelės matyti, kad netikrą 50 Eur banknotą buvo bandoma realizuoti parduotuvėje „( - )“, esančioje Šilutės m., Hermano Zudermano g. ( - ) (1 t., 18-22 b. l.).

31Aptartų faktinių duomenų, kurie laikytini įrodymais, visetas leidžia tiksliai nustatyti visas į įrodinėjimo dalyką įeinančias aplinkybes ir padaryti neabejotiną išvadą, kad kaltinamojo S. B. kaltumą patvirtinančių įrodymų, jog jis padarė jam inkriminuotus nusikalstamus veiksmus, t. y. laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio mėn. pradžios, tiksliai nenustatytą dieną ir valandą, iki 2017-01-02, 17 val. 30 min. tyčia pagamino, laikė ir realizavo netikrus pinigus – 50 Eur ir 500 Eur banknotus, yra surinkta pakankamai. Kaltinamasis S. B. inkriminuotus nusikalstamus veiksmus pripažįsta visiškai, jo parodymus patvirtina ir papildo neprieštaringi šiame nuosprendyje aptarti įrodymų šaltiniai.

32Nusikalstamų veikų kvalifikavimas

33BK 213 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas gamino netikrus ar klastojo tikrus Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančius ar oficialiai patvirtintus, bet į apyvartą dar neišleistus pinigus arba vertybinius popierius arba įgijo, importavo, eksportavo, gabeno, laikė ar realizavo netikrus arba suklastotus Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančius ar oficialiai patvirtintus, bet į apyvartą dar neišleistus pinigus arba vertybinius popierius, arba gamino, įgijo, laikė ar realizavo įrangą, programinę įrangą, elektroninius duomenis ar kitokias priemones, įskaitant bet kokias apsaugos priemones ar specialiąsias medžiagas, tiesiogiai skirtas ar pritaikytas netikriems pinigams ar vertybiniams popieriams gaminti ar tikriems pinigams ar vertybiniams popieriams klastoti. Minėtos veikos BK 213 straipsnio 1 dalyje numatytos kaip alternatyvios, todėl baudžiamajai atsakomybei pagal šį straipsnį kilti pakanka bent vienos iš jų padarymo (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-45/2007, 2K-388/2010). Tokios alternatyvios veikos laikytinos viena tęstine nusikalstama veika, jei nustatoma, kad jos sudaro vienos tos pačios savarankiškos nusikalstamos veikos atskiras sudėtines dalis (epizodus) ir jas jungia vieninga kaltininko tyčia. Kadangi tęstinė veika laikoma paviene nusikalstama veika, tai ji nėra skaidoma dalimis dėl atskirų alternatyvių veikų ir todėl kvalifikuojama pagal vieną BK 213 straipsnio atitinkamą dalį. Tokią išvadą, kad šios kategorijos baudžiamosiose bylose alternatyvios veikos gali būti pripažintos pavienės veikos epizodais, leidžia daryti ir kasacinio teismo nutartys, kuriose buvo pritarta kelių veikų kvalifikavimui pagal vieną BK 213 straipsnio atitinkamą dalį (kasacinės nutartys Nr. 2K-164/2007, Nr. 2K-388/2010).

34Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra visiškai tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys 2K-124/2007, 2K-322/2008). Nusikalstama veika gali būti pripažinta tęstine ir tais atvejais, kai vienas ar keli atskiri veiksmai atitinka administracinės teisės pažeidimo požymius, tačiau jų visuma traktuotina kaip nusikalstama veika (kasacinė nutartis Nr. 2K-307/2004). Pabrėžtina ir tai, kad veikos pripažinimas arba nepripažinimas tęstine taip pat priklauso nuo rūšinių nusikalstamos veikos požymių, todėl atskirų kategorijų bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, pabrėžiančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-267/2011, 2K-491/2010).

35Kaltinamojo S. B. nusikalstamos veikos - netikrų pinigų – euro banknotų pagaminimas, laikymas savo žinioje, nors ir skirtingose vietose, bei realizavimas laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio mėnesio pradžios, tiksliai data ir laikas nenustatyti, iki 2017-01-02, 17 val. 30 min., kvalifikuotinos kaip viena tęstinė nusikalstama veika, bet ne kaip nusikalstamų veikų daugetas – keturių nusikaltimų realioji sutaptis. Bylos duomenys patvirtina, kad per visą minėtą laikotarpį kaltinamo S. B. tyčia buvo nukreipta ne tik į netikrų pinigų – 50 Eur ir 500 Eur banknotų pagaminimą, laikymą, bet ir į jų realizavimą, t. y. netikri pinigai buvo gaminami iš anksto numatant, jog, išgavus tinkamą jų kokybę, vėliau jie bus realizuoti. Kadangi keletas BK 213 straipsnio 1 dalyje numatytų veikų buvo padarytos dėl to paties nusikaltimo dalyko, todėl S. B. padaryta veika laikytina viena tęstine nusikalstama veika.

36Teismas, remdamasis teisiamojo posėdžio metu nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, nekeisdamas kaltinimo esmės tikslina nusikaltimo padarymo aplinkybę, kad kaltinamasis S. B. 2016 m. gruodžio mėnesį, tiksliai data ir laikas nenustatyti, Šilutės m., Hermano Zudermano g., prie namo Nr. ( - ), automobilyje „Audi A4“, valst. Nr. ( - ) D. G. realizavęs, t. y. perdavęs, du netikrus 500 Eur nominalo banknotus Nr. ( - ), o vietoj jų D. G. S. B. perdavė vieną tikrą 500 Eur banknotą, o ne du minėtus banknotus, kaip nurodoma kaltinamajame akte.

37Bausmės skyrimas, kiti klausimai

38S. B. atsakomybę lengvina ta aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką bei nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkina tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė būdamas recidyvistu (BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

39S. B., būdamas baustas administracine tvarka, taip pat ne kartą teistas už tyčinius nusikaltimus ir turėdamas neišnykusį teistumą (2 t., 62-78 b. l.), padarė tyčinį apysunkį nusikaltimą finansų sistemai, kas rodo, kad jis tinkamos išvados iš ankstesnio teistumo nepadarė, toliau elgiasi nusikalstamai, įstatymų nesilaiko, nenori dorai ir sąžiningai gyventi.

40Atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, rūšį, motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų apimtį, kaltininko recidyvinę asmenybę, proporcingą atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybių buvimą, siekiant BK 41 straipsnio 2 dalyje numatytos bausmės paskirties, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti S. B. paskyrus BK 213 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę, kurios dydis neviršytų sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkio.

41S. B. taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos, nes ši byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą.

42Kadangi S. B. naują nusikaltimą padarė lygtinio paleidimo iš pataisos namų laikotarpiu, t. y. neatlikęs paskirtos laisvės atėmimo bausmės pagal Tauragės rajono apylinkės teismo 2008-06-02 nuosprendį, pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2008-09-11 nuosprendžiu, ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-02-28 nuosprendį, kurie vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi Tauragės rajono apylinkės teismo 2009-03-24 nutartimi subendrinti iš dalies sudedant, todėl jam taikytinos BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatos ir prie neatliktos paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalies pridėtina šiuo nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalis bei paskirtina galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė, ją realiai atliekant pataisos namuose.

43Iki nuosprendžio įsiteisėjimo S. B. skirtina kardomoji priemonė – kardomasis kalinimas (suėmimas), suimant jį nuosprendžio paskelbimo dieną, nuo šios dienos nustatant bausmės pradžią.

44Kadangi S. B. realizuodamas nenustatytiems asmenims ir D. G. netikrus pinigus - 4 vienetus 50 Eur ir 2 vienetus 500 Eur nominalo banknotų, tiesiogiai iš nusikaltimo gavo naudos - 700 Eur ir nepagrįstai praturtėjo, todėl šios vertės turtas, kaip nusikalstamos veikos rezultatas, konfiskuotinas iš kaltinamojo S. B. valstybės naudai (BK 72 straipsnio 1, 2 ir 6 dalys).

45Daiktiniai įrodymai

46Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai nagrinėti, saugomi Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariate pagal 2017-09-21 kvitą B serija BBB Nr. 065283 (1 t., 163, 165 b. l.): spausdintuvas „Canon Pixma MG3650“, popieriaus pjaustyklė „Fellowers Proton A3“, kaip nusikaltimo įrankiai, konfiskuotini (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas), o netikri 50 Eur banknotai Nr. ( - ) (45 vnt.) ir 500 Eur banknotai Nr. ( - ) (3 vnt.), kaip apyvartoje uždrausti, bei popieriaus lapų praplėšta pakuotė „HP home office paper“ (1 vnt.) ir guminių pirštinių pora, kaip menkaverčiai, sunaikintini (BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai).

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 298 straipsniu, 301 straipsniu, 302 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi, 305 straipsniu, 307 straipsniu, 308 straipsniu,

Nutarė

48S. B. pripažinti kaltu pagal BK 213 straipsnio 1 dalį ir paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams.

49Vadovaujantis BK 641 straipsniu S. B. paskirtą laisvės atėmimo bausmę sumažinti vienu trečdaliu, nustatant laisvės atėmimą vieneriems metams keturiems mėnesiams.

50Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, prie neatliktos laisvės atėmimo bausmės, paskirtos Tauragės rajono apylinkės teismo 2008-06-02 nuosprendžiu, pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2008-09-11 nuosprendžiu, ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-02-28 nuosprendžiu, kurie vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi subendrinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2009-03-24 nutartimi, dalies iš dalies pridėti šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį bei galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams.

51Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

52Iki nuosprendžio įsiteisėjimo S. B. paskirti kardomąją priemonę – kardomąjį kalinimą (suėmimą), suimant jį nuosprendžio paskelbimo dieną.

53Laisvės atėmimo bausmės pradžią S. B. nustatyti nuo 2018-06-01.

54Taikant BK 72 straipsnio 1, 2 ir 6 dalimis, konfiskuoti iš S. B., asmens kodas ( - ) 700 (septynis šimtus) Eur vertės turtą valstybės naudai.

55Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai nagrinėti, saugomus Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariate pagal 2017-09-21 kvitą B serija BBB Nr. 065283:

56- spausdintuvą „Canon Pixma MG3650“, popieriaus pjaustyklę „Fellowers Proton A3“, konfiskuoti;

57- netikrus 50 Eur banknotus Nr. ( - ) (45 vnt.) ir 500 Eur banknotus Nr. ( - ) (3 vnt.), bei popieriaus lapų praplėštą pakuotę „HP home office paper“ (1 vnt.) ir guminių pirštinių porą, sunaikinti.

58Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo nuosprendžio kopijos įteikimo dienos, gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Egidijui Pankauskui,... 4. kaltinamajam S. B. ir jo gynėjui advokatui Vaclovui Šerlinskui,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 6. S. B., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 7. Teismas, atlikęs sutrumpintą įrodymų tyrimą,... 8. S. B., laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio mėnesio pradžios, tiksliai data ir... 9. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2016-12-16, Klaipėdos miesto turgavietėje,... 10. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2016 m. gruodžio mėnesį, tiksliai data ir... 11. Tęsiant nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2016-12-28, apie 18 val., iki... 12. Kaltinamasis S. B., apklaustas teisiamajame posėdyje, dėl pareikštų... 13. Liudytojas L. B., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame... 14. Liudytojas D. U., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame... 15. Liudytojas D. G., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame... 16. Liudytojas V. B., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame... 17. Liudytojas A. B., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame... 18. Liudytojas A. D., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame... 19. Liudytojas L. B., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame... 20. Liudytojas D. S., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame... 21. Liudytojas B. P., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame... 22. Iš savanoriško daiktų pateikimo protokolo matyti, kad 2016-12-28 liudytojas... 23. Iš savanoriško daiktų pateikimo protokolo matyti, kad 2017-01-02 liudytojas... 24. Iš 2017-01-04 kratos protokolo matyti, kad buto, kuriame gyvena D. G., seife... 25. Iš 2017-01-02 kratos protokolo matyti, kad bute, kuriame gyvena L. B., rasti... 26. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto 2017-01-03... 27. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto 2017-02-22... 28. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto 2017-05-19... 29. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto 2017-06-21... 30. Iš 2016-12-28 įvykio vietos ir patalpų apžiūros protokolo bei jo priedo... 31. Aptartų faktinių duomenų, kurie laikytini įrodymais, visetas leidžia... 32. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas... 33. BK 213 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas gamino... 34. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje tęstine pripažįstama tokia... 35. Kaltinamojo S. B. nusikalstamos veikos - netikrų pinigų – euro banknotų... 36. Teismas, remdamasis teisiamojo posėdžio metu nustatytomis faktinėmis... 37. Bausmės skyrimas, kiti klausimai... 38. S. B. atsakomybę lengvina ta aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs... 39. S. B., būdamas baustas administracine tvarka, taip pat ne kartą teistas už... 40. Atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės... 41. S. B. taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos, nes ši byla išnagrinėta... 42. Kadangi S. B. naują nusikaltimą padarė lygtinio paleidimo iš pataisos namų... 43. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo S. B. skirtina kardomoji priemonė –... 44. Kadangi S. B. realizuodamas nenustatytiems asmenims ir D. G. netikrus pinigus -... 45. Daiktiniai įrodymai... 46. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 48. S. B. pripažinti kaltu pagal BK 213 straipsnio 1 dalį ir paskirti laisvės... 49. Vadovaujantis BK 641 straipsniu S. B. paskirtą laisvės atėmimo bausmę... 50. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, prie neatliktos laisvės... 51. Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 52. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo S. B. paskirti kardomąją priemonę –... 53. Laisvės atėmimo bausmės pradžią S. B. nustatyti nuo 2018-06-01.... 54. Taikant BK 72 straipsnio 1, 2 ir 6 dalimis, konfiskuoti iš S. B., asmens kodas... 55. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai... 56. - spausdintuvą „Canon Pixma MG3650“, popieriaus pjaustyklę „Fellowers... 57. - netikrus 50 Eur banknotus Nr. ( - ) (45 vnt.) ir 500 Eur banknotus Nr. ( - )... 58. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo...