Byla 2YT-8439-901/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Reda Vizgaudienė, P. G., Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. G. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Reda Vizgaudienė, P. G., Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

3Teismas

Nustatė

42019 m. liepos 9 d. teisme priimtas pareiškėjos L. G. skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo pareiškėja prašo panaikinti antstolės Redos Vizgaudienės 2019 birželio 11 d. patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo Nr. S-19001773 ir priimti patvarkymą, kuriuo pirmosios buto, esančio adresu ( - ), varžytinės Nr. ( - ) būtų atšauktos; skirti pakartotinę buto, esančio adresu ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę, sudarant sąlygas pareiškėjai pasiūlyti eksperto kandidatūrą. Nurodo, kad antstolė Reda Vizgaudienė nepateikė pareiškėjai: a) patvarkymo dėl turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės skyrimo; b) patvarkymo apie nustatytą turto rinkos vertę; c) turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės; d) nesudarė sąlygų pareiškėjai pateikti motyvuotų prieštaravimų į atliktą turto rinkos vertės nustatymą; e) nepateikė pareiškėjai patvarkymo dėl varžytynių skelbimo; f) nesudarė pareiškėjai galimybės pasiūlyti savo pirkėją Turtui įsigyti iki varžytynių. Nurodo, kad tai esminiai vykdymo proceso pažeidimai, kurie nulėmė tai, kad antstolė paskelbė ir šiai dienai vykdo pareiškėjos Turto varžytynes neteisėtai. Esant tokiai situacijai, yra akivaizdžiai pažeistos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) garantuojamos pareiškėjos teisės bei neįvykdytos antstolės Redos Vizgaudienės pareigos, t.y. turto įvertinimo procesas nėra antstolės įvykdytas tinkamai, pareiškėja apie šį procesą antstolės nėra informuota, pareiškėjai nebuvo sudarytos sąlygos pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti, kaip to reikalauja CPK, tuo pačiu ir turto varžytynės vykdomos neteisėtai. Be to apie paskelbtas varžytines pareiškėjos teigimu ji sužinojo tik iš elektroninės varžytinių sistemos www.evarzytynes.lt.

5Antstolė 2019 m. liepos 4 d. patvarkymu Nr. S-19002005 pareiškėjos skundo netenkino ir perdavė pareiškėjos skundą nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalis). Patvarkyme nurodė, kad su pareiškėjos L. G. skundu nesutinka, nes jis yra teisiškai ir faktiškai nepagrįstas, o skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamų procesinių dokumentų.

6Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) Luminor Bank AS Lietuvos skyrius pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjos skundą, su kuriuo nesutinka ir prašo jį atmesti, bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad sutinka su antstolės patvarkyme dėl skundo nagrinėjimo išsakyta nuomone ir mano, kad antstolė elgėsi aktyviai, objektyviai stengdamasi padėti tiek pareiškėjai, tiek Bankui užtikrinti jų teises vykdymo procese.

7Suinteresuotas asmuo P. G. atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė, apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai.

8Teismas konstatuoja:

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolės Redos Vizgaudienės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0074/19/00059, pradėta vykdyti pagal 2018 m. gruodžio 28 d. Vilniaus m. 19-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. MK-12710, dėl 10 8494,19 Eur hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo bei metinių palūkanų, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško įvykdymo, išieškojimo iš L. G., ir P. G., išieškotojo Luminor Bank AS naudai iš bankui įkeisto nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

10Antstolė atlikdama vykdymo veiksmus ir nustačiusi, kad nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti 2019 m. sausio 11 d. priėmė patvarkymą Nr. S-19-74-725 vykdomąjį dokumentą vykdyti. 2019 m. sausio 15 d. surašytas vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. S-19-74-1073. 2019 m. sausio 15 d. skolininkei išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą, kuris įteiktas skolininkei antstolių kontoroje 2019 m. vasario 5 d., tačiau ji per raginime nustatytą 30 dienų terminą skolos nesumokėjo.

11Antstolė toliau vykdydama išieškojimą 2019 m. kovo 5 d. turto arešto aktu Nr. S-19-74-5102 areštavo skolininkei priklausantį turtą: dviejų kambarių butą, bendras plotas 56,64 kv. m., unikalus numeris ( - ), esantį adresu ( - ). 2019 m. kovo 5 d. patvarkymu Nr. S-19000919 paskirta ekspertizė areštuoto turto vertei nustatyti, kurią pavesta atlikti turto vertintojui UAB „Turto spektras“, įmonės kodas 135780917. Minėtas turto vertintojas ekspertizės aktu Nr. 19-02-3-6 nustatė, kad areštuoto turto rinkos vertė yra 57 400 Eur. 2019 m. balandžio 8 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl turto įkainojimo Nr. S-19001224, kuriuo nustatyta, kad buto kaina turto arešto akte yra 57 400 Eur.

122019 m. balandžio 8 d. patvarkymas dėl turto įkainojimo, CPK 681 straipsnio nustatyta tvarka susipažinimui ir nuomonės dėl antstolio nustatytos turto kainos nustatymo buvo išsiųstas 2019 m. balandžio 9 d. skolininkei pagal 2019 m. vasario 5 d. L. G. prašymą jos nurodytu elektroniniu paštu ( - ) ir registruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ). Šiame patvarkyme antstolė nurodė, kad šalys prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas nuo patvarkymo gavimo. Skolininkė (pareiškėja) suteikta teise nepasinaudojo, nepateikė antstolei prieštaravimų dėl nustatytos parduotino turto iš varžytynių vertės.

132019 m. birželio 11 d. priimtas patvarkymas dėl varžytinių paskelbimo Nr. S-19001773, kuriuo paskelbtas areštuoto turto pardavimas iš pirmųjų varžytynių, varžytinių pradžia 2019 m. birželio 11 d., numatoma varžytynių pabaiga 2019 m. liepos 11 d., varžytynių numeris ( - ).

142019 m. liepos 5 d. patvarkymu dėl varžytinių atšaukimo Nr. S-19-74-14869 varžytynės atšauktos, kadangi Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-8106-769/2019 taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė minėto įkeisto turto pardavimą iš varžytynių.

15Pareiškėja prašo panaikinti antstolės Redos Vizgaudienės 2019 birželio 11 d. patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo Nr. S-19001773 ir priimti patvarkymą, kuriuo pirmosios buto, esančio adresu ( - ), varžytinės Nr. ( - ) būtų atšauktos. Nurodo, kad pareiškėja sužinojo, kad antstolė Reda Vizgaudienė nuo 2019 m. birželio 11d. iki 2019 m. liepos 11 d. vykdo pirmąsias pareiškėjos ir P. G. turto – buto (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ) (toliau – Turtas) varžytynes Nr. ( - ), kuriose Turtas parduodamas už 45 920 Eur kainą. Teigia, kad antstolė Reda Vizgaudienė neatliko jai įstatyme nustatytos pareigos informuoti skolininkus apie Turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės skyrimą, nepateikė Turto vertinimo bei nesudarė sąlygų skolininkams pateikti prieštaravimus dėl nustatytos Turto rinkos vertės.

16Teismas nesutinka su pareiškėjos skunde nurodytais teiginiais, kad ji apie paskelbtas varžytynes sužinojo tik iš elektroninės varžytynių sistemos, kad ji nebuvo informuota apie turto vertinimą, kad nebuvo supažindinta su ekspertizės aktu ir neturėjo galimybės pateikti prieštaravimų dėl turto vertės nustatymo bei pasiūlyti savo pirkėjo, kadangi kaip jau minėta pareiškėja buvo tinkamai informuota apie vykdomojoje byloje atliekamus veiksmus ir visi procesiniai dokumentai jai buvo pateikti tiek deklaruotu jos gyvenamosios vietos adresu tiek pareiškėjos 2019 m. vasario 5 d. prašyme antstolei nurodytu adresu, t.y. kad visus procesinius dokumentus jai siųsti elektroniniu paštu adresu ( - ). Procesiniai dokumentai, kurie pareiškėjos teigimu jai neva nebuvo pateikti, jos pačios prašymu išsiųsti prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Elektroniniai dokumentai, antstolio įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos (Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo 9 p.). Be to dokumentai laikomi tinkamai įteiktais siųsti deklaruotu skolininko gyvenamosios vietos adresu. Duomenų, kad skolininkė antstolei būtų nurodžiusi kitą jos faktinės gyvenamosios vietos adresą kur jai siųsti dokumentus vykdomojoje byloje nėra.

17Pareiškėja skunde teigia, kad ji nėra gavusi jokios informacijos apie turto vertinimą, jai nebuvo sudaryta galimybė pateikti prieštaravimų dėl turto vertės. Pažymėtina, kad 2019 m. kovo 5 d. priimtas patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo su kuriuo pareiškėja buvo supažindinta, jai šis patvarkymas buvo išsiųstas jos nurodytu elektroninio pašto adresu, be to kaip matyti iš pateikto Nekilnojamojo turto ekspertizės akto pareiškėja dalyvavo ekspertui apžiūrint vertinamą objektą, pasirašė ant turto apžiūros akto, jokių prieštaravimų dėl to nepareiškė. Vadovaujantis atliktos ekspertizės aktu, 2019 m. balandžio 8 d. priimtas patvarkymas dėl turto įkainojimo, kuris kaip minėta, pareiškėjos prašymu jai išsiųstas elektroniniu paštu.

18Pareiškėjos teiginys, kad jai nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su atliktos turto vertės ekspertizės aktu taip pat nepagrįstas. Pareiškėja su ekspertizės aktu galėjo susipažinti atvykusi į antstolės kontorą. Teisės aktuose nėra numatyta antstolio pareiga pateikti turto vertės nustatymo aktus skolininkui. CPK numato skolininko teisę susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga (CPK 643 straipsnio 2 punktas), t. y. šiuo atveju skolininkė turėjo visas teises kreiptis į antstolį su prašymu pateikti ekspertizės aktus, kuriais remiantis buvo nustatyta areštuoto turto rinkos vertė, ar reikalauti kitos ją dominančios informacijos, susijusios su nustatyta areštuoto turto rinkos verte bei pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga (CPK 644 straipsnio 4 punktas). Kaip teigia antstolė patvarkyme dėl skundo nagrinėjimo pareiškėja ne vieną kartą buvo atvykusi į antstolės kontorą, domėjosi išieškojimo eiga, tačiau niekada nepageidavo susipažinti su ekspertizės aktu.

19Pareiškėja taip pat skunde teigia, kad jai kelia abejonių antstolės Redos Vizgaudienės nešališkumas pasirenkant turto vertintoju UAB „Turto spektras“. CPK 681 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad kylant abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punkte reglamentuojama, kad turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Kadangi dėl areštuoto turto vertės kilo abejonių, buvo paskirta turto vertės nustatymo ekspertizė, kurią pavesta atlikti UAB „Turto spektras“. Įmonė UAB „Turto spektras“ atitiko minėtame įstatyme nustatytus reikalavimus, yra įrašyta į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, todėl abejoti įmonės teikiamų paslaugų kokybe ir atliekamų vertinimų nešališkumu nėra pagrindo.

20Pareiškėja taip pat teigia, kad jai nebuvo sudaryta galimybė pasiūlyti savo turto pirkėjo.

21Vykdymo proceso metu skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. CPK 704 straipsnis reglamentuojama, kad tai padaryti skolininkas gali iki varžytynių paskelbimo specialiame internetiniame tinklapyje. Jeigu iki varžytynių paskelbimo į antstolio depozitinę sąskaitą sumokama ne mažesnė pinigų suma kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė arba mažesnė suma, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms, turto pardavimas iš varžytynių nevykdomas. Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punktas reglamentuojama, kad pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos.

222019 m. balandžio 8 d. priimtame patvarkyme dėl turto įkainojimo, kuris pareiškėjos prašymu jai išsiųstas el. paštu: ( - ) išaiškinta, kad vadovaujantis CPK 704 straipsniu skolininkė iki varžytynių paskelbimo gali pati arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Tai kad pareiškėja žinojo apie galimybę iki varžytynių pradžios pasiūlyti pirkėją įrodo ir faktas, kad ji 2019 m. gegužės 31 d. antstolei pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad pati ieško pirkėjo areštuotam turtui. Tačiau daugiau jokių duomenų antstolei nepateikė. Atsižvelgiant į tai antstolė paskelbė areštuoto turto varžytynes nepažeidus Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkte nustatytos tvarkos, t. y. praėjus daugiau negu 20 dienų nuo patvarkymo įkainoti išsiuntimo dienos.

23Be to pareiškėja skundu prašo skirti pakartotinę buto (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę, sudarant sąlygas pareiškėjai pasiūlyti eksperto kandidatūrą. Nurodo, kad patikrinus viešai skelbiamą informaciją, matyti, jog skolininkų Turto rinkos vertė šiai dienai yra ženkliai didesnė, nei antstolės vykdomojoje byloje nustatytoji. Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro internetiniame puslapyje, skiltyje „Vidutinės rinkos vertės paieška pagal unikalų numerį“ pateiktus duomenis, Turto rinkos vertė aktualiais 2019 m. sausio 1 d. duomenimis yra 58 100 Eur. Antstolė Reda Vizgaudienė Turtą įkainojo 57 400 Eur sumai, o pardavinėja už 45 920 Eur. Teigia, kad skolininkų Turto rinkos vertė šiai dienai yra ženkliai didesnė ir antstolė Reda Vizgaudienė turi paskirti pakartotinę turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, kad dėl Turto įkainojimo abejonių neliktų.

24Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus, šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

25Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones; jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 ir 4 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą; jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti; šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos; ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 682 straipsnio 3 dalis).

26Nagrinėjamu atveju, antstolė teisėtai atliko visus vykdymo veiksmus. Areštuotam ir įkeistam turtui, atsižvelgdama į turto vertintojo UAB „Turto spektras“ pateiktus vertinimo duomenis, nustatė vertę. 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-19001224 antstolė nurodė, kad šalys prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas nuo patvarkymo gavimo. Skolininkė apie areštuoto turto kainos nustatymą buvo informuota tinkamai elektroniniu paštu ( - ). Skolininkė (pareiškėja) CPK 681 straipsnyje suteikta teise nepasinaudojo, nepateikė antstolei prieštaravimų dėl nustatytos parduotino iš varžytynių turto vertės.

27Skolininkei nepateikus per nustatytą terminą prieštaravimų dėl areštuoto turto vertės nustatymo, antstolė turtą ėmė pardavinėti iš varžytynių, kainą nustatydama 80 procentų nuo nustatytos areštuoto turto vertės – 45 920 Eur.

28Jeigu kompetentingas asmuo pagal nustatytą metodiką atliko individualų nekilnojamojo turto vertinimą laikoma, kad tokia turto vertinimo ataskaita turi oficialaus rašytinio įrodymo galią (CPK 197 straipsnio 2 dalis), todėl tokia turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Nagrinėjamu atveju UAB „Turto spektras“ nekilnojamojo turto ekspertizės aktas Nr. 19-03-3-6 nėra nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka, todėl antstolė, neturėjo pagrindo minėtu aktu nesivadovauti. Be to, skolininkė per nustatytą terminą nepateikė antstolei prieštaravimų dėl areštuoto turto vertės nustatymo.

29Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas, visų pirma, skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-277/2008; 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010; 2012 m, gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2012; kt.).

30Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolė Reda Vizgaudienė teisėtai ir pagrįstai priėmė 2019 m. birželio 11 d. patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo Nr. S-19001773.

31Atmestinas ir pareiškėjos reikalavimas iš naujo skirti pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto – buto (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), nustatymo ekspertizę, sudarant sąlygas pasiūlyti eksperto kandidatūrą, kadangi pareiškėjai buvo suteikta teisė nesutinkant su nustatyta areštuoto turto rinkos verte pateikti antstolei prieštaravimus, tačiau skolininkė, prieštaravimų neteikė, priežasčių, kodėl tai nepadarė nenurodė.

32Atsižvelgiant į visą tai kas nurodyta teismas atmeta pareiškėjos skundą, kaip nepagrįstą.

33Pažymėtina, kad skolininkas savo turimomis teisėmis turi naudotis sąžiningai, nepažeisti išieškotojo, kuriam iki šiol neišieškoma didelė skola, teisių ir interesų, nekliudyti antstoliui operatyviai atlikti vykdymo veiksmus (CPK 7 straipsnis, 644 straipsnis).

34Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 290 - 291 straipsniais, 681-682 straipsniais, teismas

Nutarė

35Pareiškėjos L. G. skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų atmesti.

36Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjai, antstolei ir suinteresuotiems asmenims.

37Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą Nr. 0074/19/00059 grąžinti antstolei.

38Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L.... 3. Teismas... 4. 2019 m. liepos 9 d. teisme priimtas pareiškėjos L. G. skundas dėl antstolio... 5. Antstolė 2019 m. liepos 4 d. patvarkymu Nr. S-19002005 pareiškėjos skundo... 6. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) Luminor Bank AS Lietuvos skyrius pateikė... 7. Suinteresuotas asmuo P. G. atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė,... 8. Teismas konstatuoja:... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolės Redos Vizgaudienės kontoroje... 10. Antstolė atlikdama vykdymo veiksmus ir nustačiusi, kad nėra akivaizdžių... 11. Antstolė toliau vykdydama išieškojimą 2019 m. kovo 5 d. turto arešto aktu... 12. 2019 m. balandžio 8 d. patvarkymas dėl turto įkainojimo, CPK 681 straipsnio... 13. 2019 m. birželio 11 d. priimtas patvarkymas dėl varžytinių paskelbimo Nr.... 14. 2019 m. liepos 5 d. patvarkymu dėl varžytinių atšaukimo Nr. S-19-74-14869... 15. Pareiškėja prašo panaikinti antstolės Redos Vizgaudienės 2019 birželio 11... 16. Teismas nesutinka su pareiškėjos skunde nurodytais teiginiais, kad ji apie... 17. Pareiškėja skunde teigia, kad ji nėra gavusi jokios informacijos apie turto... 18. Pareiškėjos teiginys, kad jai nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su... 19. Pareiškėja taip pat skunde teigia, kad jai kelia abejonių antstolės Redos... 20. Pareiškėja taip pat teigia, kad jai nebuvo sudaryta galimybė pasiūlyti savo... 21. Vykdymo proceso metu skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims... 22. 2019 m. balandžio 8 d. priimtame patvarkyme dėl turto įkainojimo, kuris... 23. Be to pareiškėja skundu prašo skirti pakartotinę buto (unikalus Nr. ( - )),... 24. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių... 25. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 26. Nagrinėjamu atveju, antstolė teisėtai atliko visus vykdymo veiksmus.... 27. Skolininkei nepateikus per nustatytą terminą prieštaravimų dėl areštuoto... 28. Jeigu kompetentingas asmuo pagal nustatytą metodiką atliko individualų... 29. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 30. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolė... 31. Atmestinas ir pareiškėjos reikalavimas iš naujo skirti pareiškėjai... 32. Atsižvelgiant į visą tai kas nurodyta teismas atmeta pareiškėjos skundą,... 33. Pažymėtina, kad skolininkas savo turimomis teisėmis turi naudotis... 34. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 290 - 291 straipsniais, 681-682 straipsniais,... 35. Pareiškėjos L. G. skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų... 36. Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjai, antstolei ir suinteresuotiems... 37. Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą Nr. 0074/19/00059 grąžinti... 38. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...