Byla 2SA-150-653/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja J. Š., apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto pareiškėjos G. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. nutarties, kuria skundas dėl antstolio veiksmų netenkintas civilinėje byloje Nr. 2-409-905/2012 pagal pareiškėjos G. S. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė Neringa Lipeikienė, A. K., UAB „Vilniaus energija“, savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (Vilniaus apskrities VMI teisių perėmėja),

Nustatė

2pareiškėja G. S. skundu prašė paskelbti 2011-12-13 varžytynes neįvykusiomis. Nurodė, jog ginčijamose varžytynėse jai priklausantis butas parduotas už nepagrįstai mažą kainą; apie pradėtus vykdymo veiksmus, varžytynių paskelbimą pareiškėja asmeniškai nebuvo informuota. Net ir laikant, kad skundžiamos varžytynės buvo ne pirmosios, antstolės veiksmai neteisėti, nes ji nesilaikė CPK 719 str. nustatytos tvarkos. Rengtų varžytynių skaičiaus pareiškėja negali nurodyti, nes ji nebuvo apie jas informuota; pareiškėjos nuomone, galima pagrįstai teigti, kad skundžiami antstolės veiksmai padaryti pirmųjų varžytynių metu. Antstolė N. Lipeikienė 2011-12-28 patvarkymu skundo netenkino ir persiuntė skolininko skundą teismui.

3Suinteresuoti asmenys UAB „Vilniaus energija“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepimais į skundą prašė skundo netenkinti.

4Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš pareiškėjos išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsiliepime nurodoma, kad skundo teiginiai akivaizdžiai nepagrįsti, todėl spręstinas klausimas dėl pareiškėjos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis reiškiant akivaizdžiai nepagrįstus reikalavimus.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. vasario 8 d. nutartimi atmetė pareiškėjos G. S. skundą dėl antstolio veiksmų; priteisė suinteresuotam asmeniui A. K. iš pareiškėjos G. S. 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; panaikino Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0062/08/01569, Nr. 0062/10/00153 ir Nr. 0062/10/04150 sustabdymą (b.l.45-46)

6Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog iš pareiškėjos išieškoma suma viršija 7.000 Lt (CPK 663 str. 3 d.). 2011-12-1 varžytynės, kurias pareiškėja prašo pripažinti neįvykusiomis, buvo antrosios. Apie pirmąsias ir antrąsias varžytynes pareiškėja buvo informuota – šią aplinkybę patvirtina jos parašai ant atitinkamų antstolės patvarkymų, kuriais buvo skelbiamos varžytynės. Dėl to atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjos argumentus, kuriais neigiamas jos informavimas apie skelbtas varžytynes ir kuriais ginčijamos varžytynės traktuojamos kaip pirmosios, o ne kaip antrosios. Be to, nustatyta faktinė aplinkybė, kad antstolė 2011-10-06 patvarkymu pasiūlė išieškotojams paimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą butą už pradinę varžytynių kainą – 88.000 Lt, paneigia ir tą pareiškėjos argumentą, jog antstolė po pirmųjų varžytynių neva nesilaikė CPK 719 str. nustatytos tvarkos. 2011 m. rugpjūčio 12 d. susipažinusi su antstolės 2011 m. gegužės 30 d. patvarkymu, kuriuo areštuotas butas įkainotas 110.000 Lt, pareiškėja, nesutikdama su tokiu buto įkainojimu, turėjo teisę jį ginčyti (CPK 681 str.), tačiau to nepadarė. Antstolės nustatyta areštuoto buto vertė neginčijama ir pareiškėjos skunde. Teismas sprendė, jog antstolės nustatyta buto vertė (110.000 Lt) nebuvo aiškiai ar esmingai per maža ir butą parduodant iš antrųjų varžytynių pradinė pardavimo kaina buvo nustatyta nepažeidžiant CPK 722 str. 1 d. nuostatų. Teismas konstatavo, kad skunde išdėstyti argumentai yra akivaizdžiai nepagrįsti. Tai teikia pagrindą pareiškėjos skundą vertinti kaip pareikštą nesąžiningai ir kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Dėl to tenkinos suinteresuoto asmens A. K. prašymą dėl išlaidų advokato pagalbai atlyginimo (CPK 95 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, kad šios A. K. patirtos išlaidos atlygintinos vadovaujantis ir CPK 443 str. 6 d., nes varžytynes ginčijančios pareiškėjos ir varžytynėse pirkusio butą suinteresuoto asmens suinteresuotumas nagrinėjamos bylos baigtimi, akivaizdu, yra skirtingas ir jų interesai priešingi.

7Pareiškėja G. S. pateikė atskirąjį skundą (b.l.54-55), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Nurodo, jog teismas ignoravo apeliantės nurodytas aplinkybes, kad ji nežinojo apie pradėtus vykdymo veiksmus, varžytinių paskelbimą pareiškėja asmeniškai nebuvo informuota, ji nežinojo ir apie teismo sprendimą, kurio pagrindu išduoti vykdomieji raštai, nes jai siųsta korespondencija buvo priimama kitų asmenų, kurie nė karto neperdavė pareiškėjai adresuotų laiškų, todėl pareiškėja objektyviai negalėjo ginti savo pažeidžiamų teisių laiku bei vykdyti CPK 643 str. numatytų pareigų. Šias aplinkybes patvirtina pažymos apie dokumentų įteikimą pareiškėjai, kurių antstolė teismui nepateikė, bei tai, kad daugiau nei tris metus apeliantei nepavyko įteikti jokios siuntos, ir tik policijos pagalba jai buvo įteikti pranešimai dėl atvykimo pas antstolį. Pati antstolė atsiliepime konstatavo, kad apeliantei jokie dokumentai nebuvo įteikti, o pasirašyti jie buvo pareiškėjai atvykus pas antstolę tik du kartus, dėl tos pačios priežasties, kad apeliantė negaudavo jokių pranešimų. Apeliantė sunkiai kalba lietuviškai, nesupranta teisinių dalykų ir įvairių pasirašomų dokumentų turinio bei pasekmių, antstolė, įsakmiai nurodydama pasirašyti, privalėjo apeliantei tinkamai išaiškinti pasirašomų didelės apimties dokumentų reikšmę ir jų sukeliamas pasekmes. Priešingai, apeliantei nei karto nebuvo išaiškintos jos teises ir pareigos, o tik deklaratyviai nurodoma, kad ji supažindinta. Mano, jog pagal CPK 95 str., byloje sprendžiant ieškovo pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimą teismui nepakanka nustatyti vien fakto, kad suinteresuotas asmuo pateikė nepagrįstą ieškinį (skundą), nes sąžiningo proceso principus atitinka asmens teisių gynyba, jeigu yra naudojamos įstatymo leistinos procesinės priemonės. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala (LAT 2005 m. balandžio 4 d. nutartis c. b. 3K-3-224/2005). Apeliantė teigia, jog nepiktnaudžiauja procesu, o įgyvendina savo teisę į teisminę gynybą, todėl teismo priteistos iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidos, priteistos nepagrįstai.

8Suinteresuotas asmuo antstolė N.Lipeikienė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.63-64) prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog 2009-04-23 Turto arešto aktu areštuotas skolininkei priklausantis butas, esantis (duomenys neskeltini), turintis 35.08 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 1096-7009-5011:0051. 2011-10-24 paskelbtas skolininkei G. S., priklausančio minėto buto, pardavimas iš antrųjų varžytynių. Varžytinės įvyko 2011-12-13, 10.00 val., (duomenys neskeltini). Iš varžytinių parduodamą turtą nupirko A. K. a.k.( - ) gyv., (duomenys neskeltini). Teigia, jog apeliantė pateikia tikrovės neatitinkančius duomenis, nes ji apie atliekamus vykdymo veiksmus buvo pasirašytinai informuota. Tai patvirtina vykdomųjų bylų medžiaga– Turto arešto akte pareiškėja G. S. pasirašė 2011-08-12, kad Turto arešto akto nuorašą gavo. Vykdymo procese pareiškėjai buvo paskelbta paieška 2011-08-05. Po paieškos skolininkė buvo atvykusi į antstolių kontorą. Jai buvo pasirašytinai įteikti visi procesiniai dokumentai susiję su pirmomis varžytinėmis 2011-08-12. 2011-10-28 vizito metu skolininkei įteikti visi procesiniai dokumentai susiję su antromis varžytinėmis. Skolininkė 2011-10-20 atvykusi į kontorą raštiškai patvirtino atvykimo į antstolės N. Lipeikienės kontorą registracijos pažymoje, kad susipažino su LR CPK 643 str. ir 644 str., nurodytomis teisėmis bei pareigomis, bei vykdomomis bylomis. Apeliantės teiginiai, kad antstolė nepateikė dokumentų ar pažymų teismui apie dokumentų įteikimą neatitinka tikrovės. Vykdomosios bylos Nr. 0062/10/00153, 0062/10/04150, 0062/08/01569 kartu su visa vykdymo proceso metu surinkta medžiaga, įrodymais buvo pateikta Vilniaus m. 3 apylinkės teismui (įteikta 2011-12-29). Nesutikdama su apeliantės argumentu, kad antstolė savo atsiliepime konstatuoja, kad pareiškėjai jokie dokumentai neįteikti, antstolė teigia, jog patvarkyme nurodyta, jog vykdymo procese priėmus vykdyti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-337-631/2008 dėl skolos išieškojimo iš G. S., trečios eilės išieškotojui UAB „Vilniaus energija“, 2008-07-14 skolininkei išsiųstas registruotu paštu Raginimas įvykdyti sprendimą Nr. 0062/08/01569-RAG, kuris pasirašytinai įteiktas 2008-07-18. Po šio raginimo priėmimo pareiškėja iki 2011-08-12 nepavyko įteikti jokių procesinių dokumentų. Atsiliepime nurodyta, kad visi procesiniai dokumentai susiję su pirmomis varžytinėmis įteikti asmeniškai, pasirašytinai skolininkei 2011-08-12, o su antrosiomis varžytinėmis 2011-10-28. 2008-07-18 įteiktame Raginime įvykdyti sprendimą yra nurodytos skolininko teisės ir pareigos, skolininkė raginta įvykdyti sprendimą 2011-08-12 įteiktu Raginimu, kuriame nurodytos skolininko teisės ir pareigos. Teisių ir pareigų išaiškinimą pareiškėja raštu patvirtino ir atvykimo į antstolės N. Lipeikienės kontorą registracijos pažymose.

9Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti; priteisti iš pareiškėjos suinteresuotam asmeniui A. K. bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog apeliantė yra LR pilietė, jauno amžiaus, todėl preziumuoja, kad ji moka lietuvių kalbą. Procesiniai dokumentai teismui pateikti lietuvių kalba, pareiškėja juos pasirašė, todėl akivaizdu, kad pasirašydama didelės apimties dokumentus, surašytus lietuvių kalba, pareiškėja juos perskaitė, bei suprato jų turtinį. Pareiškėjai patvarkymas dėl turto vertės buvo įteiktas 2011-08-12. Skolininkė turto vertės neginčijo. Antros varžytinės vyko 2011-12-13. Nuo 2011-08-12 pareiškėja jokių aktyvių veiksmų nesiėmė, nesidomėjo vykdymo eiga, nesikreipė teisinės pagalbos, nereikalavo vertėjo, jeigu jai buvo nesuprantamas įteikiamų dokumentų turinys bei jų pasirašymo pasekmės. Pareiškėjos veiksmai prieštarauja protingo ir rūpestingo asmens elgesio standartui. Korespondencija buvo siunčiama pareiškėjos gyvenamosios vietos adresu, todėl jai turi būti žinomi asmenys, kurie neva, pasirašė už pareiškėją ant siunčiamų dokumentų, be to, pareiškėja neįrodė, kad siųsta korespondencija yra pasirašyta ne jos, o kitų asmenų. Pareiškėjai negalėjo būti nežinoma, kad yra pradėti vykdymo veiksmai, nes ji pati pripažino, kad buvo pas antstolę, jai buvo įteikti dokumentai. Protingas ir atidus žmogus, nesuprasdamas dokumentų turinio turėjo kreiptis dėl teisinės pagalbos. Vykdymo procese tiek ieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (LAT 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis byloje A. L. ir kt. v. antstolė D. M., bylos Nr. 3K-3-379/2005; 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje D. R. v. A. D. ir antstolis D. B., bylos Nr. 3K-3-79/2007; LAT 2007 m. vasario 5 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-1/2007). Skolininkė nesilaikė pareigos bendradarbiauti, siekti greitesnio teismo sprendimo įvykdymo. Vadovaujasi LR CPK 443 str. 6 d. dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pažymi, jog prie atsiliepimo į skundą buvo pateiktas tiek advokatų išlaidų pagrindimas, tiek ir kvitas, o pačiame atsiliepime buvo išreikštas prašymas išlaidas priteisti. Advokato išlaidos neviršijo rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų dydžių, paties išlaidų dydžio pareiškėja neginčija.

10Apeliantės atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

12Apeliantė atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog apie pradėtus vykdymo veiksmus, varžytynių paskelbimą pareiškėja asmeniškai nebuvo informuota; nors pasirašė gavusi patvarkymus, tačiau nesuprasdama lietuvių kalbos, apeliantė negalėjo tinkamai apginti savo teisėtų interesų; ginčijamose varžytynėse apeliantei priklausantis butas parduotas už nepagrįstai mažą kainą; be to apeliantė nepiktnaudžiauja procesu, o įgyvendina savo teisę į teisminę gynybą, todėl nepagrįstai iš pareiškėjos priteistos bylinėjimosi išlaidos.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems – pagal CPK 643 str. skolininkas turi teisę dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus, susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, gauti pažymą apie vykdymo eigą, apskųsti antstolio veiksmus, reikšti prašymus, nušalinimus ir kitas CPK nustatytas teises.

14Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, 2009 m. balandžio 23 d. turto arešto aktu antstolė N. Lipeikienė areštavo G. S. nuosavybės teisėmis priklausantį butą, esantį (duomenys neskeltini); šiame akte G. S. savo parašu patvirtino, kad gavo turto arešto akto nuorašą (vykdomosios bylos Nr. 0062/08/01569, b. l. 39, 40). Antstolės 2011 m. gegužės 30 d. patvarkymu areštuotas butas įkainotas 110.000 Lt; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. rugpjūčio 12 d. (vykdomosios bylos l. 77). Antstolė 2011 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymu paskelbė areštuoto buto pirmąsias varžytynes 2011 m. spalio 5 d.; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. rugpjūčio 12 d. (vykdomosios bylos l. 116). Antstolės 2011 m. spalio 5 d. patvarkymu pirmosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. spalio 28 d. (vykdomosios bylos l. 127). 2011 m. spalio 6 d. patvarkymu antstolė pasiūlė išieškotojams paimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą butą už pradinę varžytynių kainą – 88.000 Lt; šiame patvarkyme pareiškėja pasirašė 2011 m. spalio 28 d. (vykdomosios bylos l. 128). Antstolė 2011 m. spalio 24 d. patvarkymu paskelbė antrąsias varžytynes 2011 m. gruodžio 13 d.; pradinė kaina antrosiose varžytynėse – 66 000 Lt; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. spalio 28 d. (vykdomosios bylos l. 130). 2011 m. gruodžio 13 d. varžytynėse butas, esantis (duomenys neskeltini), parduotas A. K. įgaliotam asmeniui už 67.980 Lt; varžytynių protokole G. S. pasirašė 2011 m. gruodžio 13 d. (vykd. bylos l. 147).

15Atsižvelgiant į šiuos įrodymus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apeliantei antstolė pranešė apie pradėtus vykdymo veiksmus, apie turto įkainojimą, apie skelbiamas pirmąsias ir antrąsias varžytines. Pažymėtina, kad nors apeliantė nurodo, jog jai siųsta korespondencija buvo priimama kitų asmenų, kurie nė karto neperdavė pareiškėjai adresuotų laiškų, ji nepateikė tai patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.), šioje nutartyje aptarti įrodymai apskritai paneigia apeliantės teiginius, jog apie išieškojimo procesą jai nebuvo pranešta, be to pati apeliantė atskirajame skunde nurodo, jog buvo du kartus atvykusi į antstolės kontorą ir pati pasirašė ant jai įteikiamų dokumentų ( raginimų, patvarkymų). Pabrėžtina, jog apeliantė į antstolio kontorą atvyko tik po jai paskelbtos paieškos (vykd. bylos l.115).

16Kad CPK 643 str. suteiktomis teisėmis skolininkė nesinaudojo, CPK 644 str. numatytos pareigos domėtis vykdymo eiga nevykdė, patvirtina vykdomoje byloje esanti medžiaga, t.y. antstolei priėmus vykdyti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-337-631/2008 dėl skolos išieškojimo iš G. S., 2008-07-14 skolininkei registruotu paštu buvo išsiųstas Raginimas įvykdyti sprendimą Nr. 0062/08/01569-RAG. 2008-07-18 pasirašytinai įteiktame (vykd.bylos l.17) minėtame Raginime įvykdyti sprendimą yra aiškiai nurodytos skolininko teisės ir pareigos (vykd. bylos Nr. 0062/08/01569, l.16).

17Iš vykdomosios bylos medžiagos taip pat matyti, jog skolininkė dar kartą raginta įvykdyti sprendimą 2011-08-12 jai pasirašytinai įteiktu Raginimu, kuriame taip pat nurodytos skolininko teisės ir pareigos (vykd.bylos Nr. 0062/08/01569, l.75). Be to, faktą, kad jai išaiškintos teisės ir pareigos apeliantė raštu patvirtino ir atvykimo į antstolės Neringos Lipeikienės kontorą registracijos 2011-10-20 ir 2011-12-08 pažymose (vykd. bylos. Nr. 0062/08/01569, l.112; 129).

18Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, kad apeliantė yra jauno amžiaus (36 m.), LR pilietė, taigi galėjo ir turėjo suvokti vykdymo proceso sukeliamas pasėkmes. Protingumo principas (CK 1.5 str.) reikalauja, kad kiekvienas asmuo elgtųsi apdairiai, rūpestingai, atidžiai ir sąžiningai. Protingumo principas, kaip ir teisingumo principas, reikalauja neginti asmens, kuris elgiasi neprotingai - neatidžiai, nerūpestingai, neapdairiai, nes?žiningai, neteisingai, piktnaudžiauja savo teisėmis ir t.t. Protingumo principas įpareigoja, iškilus neaiškumams tam tikroje situacijoje, kiekvienam asmeniui kreiptis pagalbos į advokatus, notarus, teisininkus ar kitas institucijas, kurios galėtų suteikti teisinę pagalbą. Byloje nėra duomenų, kad apeliantė, nors ir teigia, jog nesuprato savo teisių ir pareigų vykdymo procese, būtų kreipusis teisinės pagalbos. Dėl aptartų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas atmetama apeliantės argumentą, jog jai jos turimos teisės ir pareigos nebuvo išaiškintos, jog ji nesuprato, kokiu tikslu pasirašo ant antstolės pateiktų patvarkymų.

19Pažymėtina ir tai, jog vykdymo procese antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo redakcija) 3 str. 1 d.). Šie proporcingumo ir interesų derinimo principai taikytini, atliekant visus vykdymo veiksmus, taip pat ir įkainojant areštuotą turtą pagal CPK 681 str. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009).

20CPK 681 str. nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2003 m. balandžio 3 d. redakcija) 2 straipsnio 12, 13 dalių nuostatas rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių bei interesų.

21Proporcingumo ir interesų derinimo principų laikymąsi turto vertės nustatymo stadijoje užtikrina ir galimybė išieškotojui bei skolininkui išsakyti savo nuomonę dėl įkainojamo turto vertės bei antstolio pareiga į ją atsižvelgti. Be to, skolininkui ir išieškotojui suteikta teisė prieštarauti antstolio atliktam įkainojimui. CPK 681 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

22Byloje nustatyta, kad įvertindama ginčo turtą, antstolė rėmėsi Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011-05-27 pažymėjime nurodyta vidutine rinkos kaina – 35,08 kv. m bendro ploto buto vidutinė rinkos vertė 28.000 Lt (vykd. bylos l.74-75). Taip pat antstolė vadovavosi 2011-05-30 VĮ „Registrų centras“ vidutinių rinkos verčių paieška pagal unikalų numerį, kurioje nurodyta daikto vertė 102.000,000 Lt (vykd. bylos l. 76).

23Antstolės 2011 m. gegužės 30 d. patvarkymu areštuotas butas įkainotas 110.000 Lt; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. rugpjūčio 12 d. (vykd. bylos l. 77). Antstolė 2011 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymu paskelbė areštuoto buto pirmąsias varžytynes 2011 m. spalio 5 d.; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. rugpjūčio 12 d. (vykd. bylos l. 116), turtą pradinę kainą nustatė 88.000,00 Lt. Antstolės 2011 m. spalio 5 d. patvarkymu pirmosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. spalio 28 d. (vykd. bylos l. 127). 2011 m. spalio 6 d. patvarkymu antstolė pasiūlė išieškotojams paimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą butą už pradinę varžytynių kainą – 88.000 Lt; šiame patvarkyme pareiškėja pasirašė 2011 m. spalio 28 d. (vykd. bylos l. 128). Antstolė 2011 m. spalio 24 d. patvarkymu paskelbė antrąsias varžytynes 2011 m. gruodžio 13 d.; pradinė kaina antrosiose varžytynėse – 66.000 Lt; šiame patvarkyme G. S. pasirašė 2011 m. spalio 28 d. (vykd. bylos l. 130). 2011 m. gruodžio 13 d. varžytynėse butas, esantis (duomenys neskeltini), parduotas A. K. įgaliotam asmeniui už 67.980 Lt; varžytynių protokole G. S. pasirašė 2011 m. gruodžio 13 d. (vykd. bylos l. 147).

24Pirmosios instancijos teismas butą parduodant iš antrųjų varžytynių pradinės pardavimo kainos nepripažino per maža, apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais sutinka (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2003 m. balandžio 3 d. redakcija) (CPK 718 str.) ir konstatuoja, jog butą parduodant iš antrųjų varžytynių pradinės pardavimo kaina buvo nustatyta nepažeidžiant CPK 722 str. 1 d. nuostatų.

25Pažymėtina ir tai, jog apeliantė nepareiškė prieštaravimų dėl turto įkainojimo (CPK 681 str. 3 d.), nors, kaip minėta, patvarkyme dėl turto įkainojimo G. S. pasirašė 2011 m. rugpjūčio 12 d. (vykdomosios bylos l. 77).

26Dėl šių priežasčių atmetamas apeliantės argumentas, jog ginčijamose varžytynėse apeliantei priklausantis butas parduotas už nepagrįstai mažą kainą.

27Atmestinas ir tas atskirojo skundo argumentas, jog nepagrįstai iš pareiškėjos priteistos bylinėjimosi išlaidos. CPK 443 str. 6 d. numatyta, jog dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, tačiau tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

28Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog A. K. patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš apeliantės vadovaujantis ir CPK 443 str. 6 d., nes varžytynes ginčijančios pareiškėjos ir varžytynėse pirkusio butą suinteresuoto asmens suinteresuotumas nagrinėjamos bylos baigtimi akivaizdžiai yra skirtingas ir jų interesai priešingi.

29Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodyti motyvai prielaidų nesudaro (CPK 337 str. 1 p.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.

311 p., 339 str., teismas

Nutarė

32Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d.nutartį civilinėje byloje Nr. 2-409-905/2012 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja J. Š., apeliacine... 2. pareiškėja G. S. skundu prašė paskelbti 2011-12-13 varžytynes... 3. Suinteresuoti asmenys UAB „Vilniaus energija“ ir Valstybinė mokesčių... 4. Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti kaip... 5. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. vasario 8 d. nutartimi atmetė... 6. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog iš pareiškėjos išieškoma suma... 7. Pareiškėja G. S. pateikė atskirąjį skundą (b.l.54-55), kuriuo prašo... 8. Suinteresuotas asmuo antstolė N.Lipeikienė atsiliepimu į atskirąjį skundą... 9. Suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 10. Apeliantės atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog apie pradėtus... 13. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vykdymo procese tiek... 14. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, 2009 m. balandžio 23 d. turto... 15. Atsižvelgiant į šiuos įrodymus, apeliacinės instancijos teismas... 16. Kad CPK 643 str. suteiktomis teisėmis skolininkė nesinaudojo, CPK 644 str.... 17. Iš vykdomosios bylos medžiagos taip pat matyti, jog skolininkė dar kartą... 18. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, kad... 19. Pažymėtina ir tai, jog vykdymo procese antstolis privalo imtis visų... 20. CPK 681 str. nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse... 21. Proporcingumo ir interesų derinimo principų laikymąsi turto vertės... 22. Byloje nustatyta, kad įvertindama ginčo turtą, antstolė rėmėsi... 23. Antstolės 2011 m. gegužės 30 d. patvarkymu areštuotas butas įkainotas... 24. Pirmosios instancijos teismas butą parduodant iš antrųjų varžytynių... 25. Pažymėtina ir tai, jog apeliantė nepareiškė prieštaravimų dėl turto... 26. Dėl šių priežasčių atmetamas apeliantės argumentas, jog ginčijamose... 27. Atmestinas ir tas atskirojo skundo argumentas, jog nepagrįstai iš... 28. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 29. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 31. 1 p., 339 str., teismas... 32. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d.nutartį civilinėje...