Byla 2-1303-721/2014
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovei D. S. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ (toliau – UAB „Gelvora“) ieškiniu kreipėsi į teismą dėl 3974,36 Lt skolos, 2395,71 Lt palūkanų, 3493,56 Lt delspinigių, 1595,52 Lt palūkanų delspinigių, 1509,43 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 20 % dydžio sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (3974,36 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės D. S..

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje 2014 m. balandžio 8 d., tačiau atsiliepimo į ieškinį per nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.).

7Iš ieškinio ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad pradinė kreditorė akcinės bendrovė „Swedbank“ (toliau – AB „Swedbank“) ir atsakovė D. S. 2010 m. balandžio 19 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 10-024847-GV (toliau – Sutartis) (23–26 b. l.), pagal kurią AB „Swedbank“ suteikė atsakovei 4400,00 Lt kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą iki 2012 m. balandžio 17 d. ir mokėti už suteiktą kreditą 20 proc. dydžio palūkanas pagal (Sutarties 5.1. p.). Atsakovė tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį, suteikto kredito negrąžino ir pradiniam kreditoriui liko skolinga 3974,36 Lt už laiku negražintą suteiktą vartojimo kreditą (6 b. l.), todėl AB „Swedbank“ 2011 m. kovo 29 d. įspėjęs atsakovę apie galimą Sutarties nutraukimą (27 b. l.), Sutartį nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus dėl kitų mokėtinų sumų mokėjimo (Sutarties 7.1 p.). Atsakovei nevykdant prievolės grąžinti pradiniam kreditoriui skolą, 2010 m. birželio 11 d. tarp pradinio kreditoriaus AB „Swedbank“ ir ieškovės buvo sudaryta reikalavimo sutartis Nr. 10-20-22, pagal kurią ieškovė įgijo reiškiamą reikalavimo teisę į atsakovės skolą susidariusią iki 2011 m. balandžio 26 d., t. y. 3974,36 Lt skolą, 47,79 Lt delspinigių, 271,63 Lt palūkanų, 12,69 Lt palūkanų delspinigių, iš viso 4306,47 Lt (6, 11–22 b. l.). Ieškovė 2011 m. gegužės 2 d. pranešimu informavo atsakovę apie reikalavimo perleidimą ir paragino atsakovę per tris dienas nuo pranešimo gavimo dienos sumokėti susidariusį įsiskolinimą (28 b. l.). Atsakovė minėtų sumų nesumokėjo, todėl ieškovė, pagal reikalavimo perleidimo sutartį, perėmusi visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu, priskaičiavo 3974,36 Lt skolos, 3493,56 delspinigių, 2395,71 Lt palūkanų, 1595,52 Lt palūkanų delspinigių ir 1509,43 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (7–9 b. l.).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai taip pat yra numatyta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu; reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievoles; reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 straipsnio 1 ir 2 dalys).

9Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus ir atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 3974,36 Lt skolos už negrąžintą kreditą ir sutarties specialiojoje dalyje nurodytų 20 proc. dydžio metinių palūkanų, kurios sudaro 2395,71 Lt yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

10Pagal sutarties nuostatas, atsakovė ieškovei privalo mokėti 20 proc. dydžio metines palūkanas už paimtą ir negrąžintą kreditą, kurios skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo ieškovei dienos, todėl šis reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės ieškovei priteistina 20 procentų dydžio metinių palūkanų nuo 3974,36 Lt pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. kovo 21 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos

11Sutarties 7.3. punktu atsakovė įsipareigojo, pradiniam kreditoriui praleidus kredito ar jo dalies grąžinimo, palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų terminus už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Todėl ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 3493,56 Lt delspinigių, kuriuos sudaro 47,79 Lt reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta delspinigių suma ir ieškovės paskaičiuoti 3445,77 Lt delspinigių už pradelstas atsiskaityti 868 dienas nuo 2011 m. balandžio 26 d. iki 2013 m. rugsėjo 10 d. (7 b. l.) bei prašo iš atsakovės priteisti 1595,52 Lt palūkanų delspinigių, kuriuos sudaro 12,69 Lt reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta delspinigių suma ir ieškovės paskaičiuoti 1582,83 Lt palūkanų delspinigiai už pradelstas atsiskaityti 868 dienas nuo 2011 m. balandžio 26 d. iki 2013 m. rugsėjo 10 d. (9 b. l.).

12Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba įvykdo netinkamai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

13Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių kompensuojamąją funkciją, nes atlygina nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003;.2004 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2004; 2005 m. spalio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006).

14CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

15Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai ir palūkanų delspinigiai (5089,08 Lt) ženkliai viršija skolos sumą (3974,36 Lt), t. y. ieškovės prašomi priteisti delspinigiai, po 0,1 procentą už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos yra akivaizdžiai per dideli, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, todėl ieškovės prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki protingos sumos skaičiuojant po 0,05 procentus už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, t. y. mažintini iki 1772,66 Lt (3974,36 x 0,05% x 868 + 47,79 Lt) sumos, taip pat prašomi priteisti palūkanų delspinigiai mažintini iki protingos sumos skaičiuojant po 0,05 procentus už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos palūkanų sumos, t. y. mažintini iki 1052,43 Lt (2395,71 x 0,05% x 868 + 12,69 Lt) (CK 6.71 str., 6.73 str.) sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams (CK 6.71 str., 6.73 str.).

16Taip pat ieškovė ieškiniu prašo priteisti patirtas ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, kurias sudaro 1509,43 Lt (b. l. 10). CK 6.63 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad nuo to momento, kai skolininkas yra laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas yra atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimo ne teismo tvarka. Ieškovė apie skolos perleidimą atsakovei pranešė 2011 m. gegužės 2 d. pranešimu dėl reikalavimo perleidimo, o į teismą kreipėsi tik 2014 m. kovo 14 d., t. y. beveik trejus metus ieškovė bandė skolą išieškoti ikiteisminiu būdu, tačiau teismui nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė būtų ėmusi aktyvių skolos išieškojimo veiksmų, todėl toks ilgas ieškovės delsimas yra nepateisintinas. Ieškovės pateiktame ikiteisminio skolų išieškojimo išlaidų išklotinėje už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 26 d. iki 2013 m. gruodžio 13 d. yra nurodyta, kad šias išlaidas sudaro: registruotas pranešimas Lietuvoje, paprastas pranešimas Lietuvoje, darbo priemonės (vokas, spausdinimas), telefoninis skambutis, automatinis skambintuvas, automatinė SMS žinutė, darbuotojo darbo užmokestis, užklausa nekilnojamojo turto registrui, už užklausa gyventojų registro tarnybai. Daugelis iš šių išlaidų yra tiesiogiai patiriamos dėl tiesioginės ieškovės veiklos – skolų išieškojimo ir administravimo, todėl tai yra ne tiek ikiteisminio išieškojimo išlaidos, o neišvengiamos išlaidos vykdant ūkinę komercinę veiklą. Taip pat pažymėtina tai, kad ieškovė nepateikė jokių leistinų įrodymų (buhalterinės apskaitos dokumentų, sutarčių nuorašų ir pan.), pagrindžiančių ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų dydį, nors kiekviena šalis aplinkybes, kuriomis remiasi, privalo įrodyti (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas dėl 1509,43 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

17Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. kovo 21 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė teikdama ieškinį sumokėjo 389,00 Lt dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Ieškiniu ieškovė iš atsakovo prašė priteisti 12968,58 Lt, tačiau teismo tenkintina ieškinio suma yra tik 9195,16 Lt, t. y. patenkintina 70,90 % ieškovės reikalavimų (9195,16 Lt : 12968,58 Lt x 100), todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 70,90 % ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 275,80 Lt (389,00 Lt sumokėtas žyminis mokestis x 70,90 %).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, buv. Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 7, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas, iš atsakovės D. S., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ):

22- 3974,36 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt keturis litus 36 ct) skolos;

23- 1772,66 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt du litus 66 ct) delspinigių;

24- 2395,71 Lt (du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkis litus 71 ct) palūkanų;

25- 1052,43 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt du litus 43 ct) palūkanų delspinigių;

26- 20 procentų metinių palūkanų nuo 3974,36 Lt (trijų tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt keturių litų 36 ct) pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. kovo 21 d. – iki visiško kredito grąžinimo dienos;

27- 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (9195,16 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. kovo 21 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

28- 275,80 Lt (du šimtus septyniasdešimt penkis litus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

30Atsakovė D. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, priešingu atveju, šis sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

31Ieškovė UAB „Gelvora“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ (toliau – UAB... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti paskelbiant specialiame interneto... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 7. Iš ieškinio ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad pradinė... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 9. Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus ir atsižvelgiant... 10. Pagal sutarties nuostatas, atsakovė ieškovei privalo mokėti 20 proc. dydžio... 11. Sutarties 7.3. punktu atsakovė įsipareigojo, pradiniam kreditoriui praleidus... 12. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada,... 13. Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių... 14. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu... 15. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 16. Taip pat ieškovė ieškiniu prašo priteisti patirtas ikiteisminio skolos... 17. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 18. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, buv. Vilnius, A.... 22. - 3974,36 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt keturis litus... 23. - 1772,66 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt du litus 66... 24. - 2395,71 Lt (du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkis litus 71 ct)... 25. - 1052,43 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt du litus 43 ct) palūkanų... 26. - 20 procentų metinių palūkanų nuo 3974,36 Lt (trijų tūkstančių... 27. - 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (9195,16 Lt) nuo... 28. - 275,80 Lt (du šimtus septyniasdešimt penkis litus 80 ct) bylinėjimosi... 29. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Atsakovė D. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 31. Ieškovė UAB „Gelvora“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo...