Byla e2-2010-835/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Aistei Bautrimienei, dalyvaujant atsakovui M. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančios per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui M. D. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 1425,25 Eur žalos atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 32,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Nurodė, kad 2016 m. kovo 7 d. su A. P. sudarė sausumos transporto priemonių draudimo sutartį Nr. TPD 217024, kuria apdraudė transporto priemonės „Volswagen Transporter“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojo civilinę atsakomybę. 2016 m. gegužės 6 d., Senamiesčio g. 4, Genių k., Alytaus r., tarp M. D. ir jo draugų kilusio barnio metu, automobilis „Volswagen Transporter“ buvo apgadintas dėl M. D. kaltės. Šias aplinkybes patvirtina 2016 m. gegužės 19 d. Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (toliau – AVPK) pažyma Nr. 52-S-25224. Vadovaudamasi draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, sumokėjo 1425,25 Eur draudimo išmoką dėl automobilio „Volswagen Transporter“ apgadinimų.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2016 m. gegužės 6 d. sodyboje, esančioje Senamiesčio g. 4, Genių k., Alytaus r., tarp jo draugų ir V. P. kilo konfliktas, kurio metu pamatė, kad vienas iš draugų V. P. grasina laikydamas rankoje peilį, todėl atsakovas ėmė ginti V. P., sulaikydamas draugą. Atvykus policijos pareigūnams, atsakovas išėjo į kiemą, kur stovėjo automobilis „Volswagen Transporter“ ir pamatė, kad jis yra apgadintas. Jis automobilio nedaužė ir tai nuo pat pradžių užfiksavo policijos pareigūnai. Niekam žalos nepadarė, todėl ją atlyginti turi kalti asmenys, buvę sodyboje ir apgadinę automobilį.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys atmestinas

9Dėl žalos atlyginimo

10Iš byloje pateiktos medžiagos nustatyta, kad ieškovė 2016 m. kovo 7 d. su A. P. sudarė sausumos transporto priemonių draudimo sutartį Nr. TPD 217024, kuria apdraudė transporto priemonės „Volswagen Transporter“, valstybinis Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), valdytojo civilinę atsakomybę. 2016 m. gegužės 6 d., Senamiesčio g. 4, Genių k., Alytaus r., įvykusio konflikto metu, šis automobilis buvo apgadintas. Draudikas, sumokėjęs už automobilio „Volswagen Transporter“ apgadinimą 1425,25 Eur draudimo išmoką E. K., pareiškė regresinį ieškinį atsakovui, kaip automobilio apgadinimo kaltininkui. Konstatuotina, kad ginčas tarp šalių kilo dėl žalos atlyginimo už automobilio apgadinimą. Ieškovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnio nuostatomis, nurodė, kad turtinę žalą – 1425,25 Eur turi atlyginti M. D..

11Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai; 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; 3) teisės pažeidėjo kaltė; 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.246-6.249 str.). Nėra pagrindo tenkinti ieškinio dėl žalos atlyginimo regreso tvarka tuomet, kai įvykio kaltininkas nebuvo nustatytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296-219/2015).

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnio nuostatomis, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K–3–398/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2008). Draudikas yra ūkio subjektas, savo srities profesionalas, jam ir jo veiklai taikomi padidinti įstatymų reikalavimai, jam taip pat taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Šis svarbus ekonominis ir teisinis požymis yra esminis draudimo teisiniuose santykiuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-190/2009). Šis teisinis reguliavimas reiškia, kad ieškovei, kuri yra savo srities profesionalė, yra neabejotinai žinoma įrodinėjimo pareiga, t. y. kad būtent ji turi pareigą įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, tame tarpe ir žalos (nuostolių) sąsajumą priežastiniu ryšiu su atsakovo (skolininko) neteisėtais veiksmais.

13Ieškovė savo nurodytas aplinkybes įrodinėja 2016 m. gegužės 19 d. AVPK pažyma Nr. 52-S-25224, kurioje nurodyta, kad 2016 m. gegužės 7 d. AVPK gautas V. P. pareiškimas, jame nurodyta, jog 2016 m. gegužės 6 d. sodyboje, esančioje Senamiesčio g. 4, Genių k., Alytaus r., tarp jo ir pažįstamo asmens M. D. bei pastarojo draugų kilusio barnio metu V. P. buvo suduoti smūgiai ir apgadintas automobilis „Volswagen Transporter“ ir 2016 m. gegužės 16 d. AVPK priimtu nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

14Iš byloje esančios AVPK medžiagos, pagal kurią atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, nustatyta, kad 2016 m. gegužės 6 d. sodyboje, esančioje Senamiesčio g. 4, Genių k., Alytaus r., įvyko konfliktas tarp ten buvusių asmenų: V. P., M. D., A. O., E. L., R. M., E. R. Jo metu buvo apgadintas automobilis „Volswagen Transporter“, valstybinis Nr. ( - )

15Liudytojas V. P. nurodė, kad 2016 m. gegužės 6 d. į jo sodybą, esančią Senamiesčio g. 4, Genių k., Alytaus r., atvyko atsakovas, vėliau prisijungė ir trys jo draugai – E. L., A. O., R. M. Kilus barniui, atsakovas su savo draugais ėmė jį mušti, vienas iš atsakovo draugų pasiėmė peilį, kuriuo grasino, tačiau šį vyrą sulaikė būtent atsakovas, o jis pabėgo iš sodybos tikslu pasikviesti pagalbą. Kol atvyko policijos pareigūnai, atsakovo draugai apgadino sodybos kieme stovėjusį automobilį „Volswagen Transporter“. Po šio įvykio jam skambino A. O. ir siūlė susitarti dėl apgadinto automobilio, tačiau jis atsakė, kad tartųsi su draudimo atstovu. Patikino, kad atsakovas nebuvo vienas iš asmenų, apgadinusių automobilį.

16Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, neturi pagrindo pritarti ieškovės nuomonei ir nustatyti faktą, kad automobilį apgadino būtent atsakovas. Ieškovė, pareiškusi regresinį reikalavimą atsakovui, šio reikalavimo teisinio pagrindo, kad M. D. yra atsakingas už 2016 m. gegužės 6 d. automobiliui „Volswagen Transporter“ padarytą žalą, neįrodė, neginčytinų įrodymų dėl atsakovo kaltės byloje nėra pateikta, o atsakovo buvimas įvykio vietoje savaime neįrodo jo kaltės, neteisėtų veiksmų ir jų sąsajumo su žalos atsiradimu (CPK 12 str., 178 str., 183 str., 185 str.). Priešingas situacijos vertinimas reikštų, kad teismas sprendimą grindžia prielaidomis, kuomet kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas priimdamas sprendimą remtis prielaidomis negali (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2013).

17Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo našta ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka šalims (CPK 12 str., 178 str.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2011).

18Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, teisiniam reglamentavimui ir teismų praktikai, įvertinus šalių paaiškinimus bei byloje ištirtus įrodymus, konstatuotina, jog nėra jokio teisinio pagrindo ieškinio tenkinimui, todėl ieškinys atmestinas.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovui ir valstybei (CPK 79 str., 88 str. 1 d., 3 p., 92 str., 93 str. 96 str.). Atsakovas duomenų apie bylinėjimosi išlaidas nepateikė ir jų priteisti neprašė. Iš ieškovės priteistinos 5,96 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančios per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje 5,96 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

24Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 1425,25 Eur... 5. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2016 m.... 7. Teismas... 8. ieškinys atmestinas... 9. Dėl žalos atlyginimo... 10. Iš byloje pateiktos medžiagos nustatyta, kad ieškovė 2016 m. kovo 7 d. su... 11. Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1)... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 13. Ieškovė savo nurodytas aplinkybes įrodinėja 2016 m. gegužės 19 d. AVPK... 14. Iš byloje esančios AVPK medžiagos, pagal kurią atsisakyta pradėti... 15. Liudytojas V. P. nurodė, kad 2016 m. gegužės 6 d. į jo sodybą, esančią... 16. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, neturi pagrindo... 17. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad... 18. Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, teisiniam reglamentavimui ir teismų... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 22. ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančios... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...