Byla 2-5383-613/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo R. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjo R. K. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0017/11/00303. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikė skundus, kuriais prašo antstolės nusišalinti nuo vykdomosios bylos Nr. 0017/11/0303 vykdymo ir grąžinti neteisėtai nuskaičiuotus pinigus pagal 2012-01-04 patvarkymą, kuris Klaipėdos miesto apygardos teismo buvo pripažintas neteisėtu ir nepagrįstu, panaikinti 2013-03-01 patvarkymą dėl turtinės teisės arešto ir grąžinti permokėtus pinigus, panaikinti 2013-02-28 patvarkymą.

3Prašymas netenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Išieškojimas vykdant teismo sprendimą gali būti stabdomas, kai paduodamas skundas dėl teismo antstolio veiksmų ir teismas nutaria sustabdyti vykdymo veiksmus (CPK 510 str. 3 d.). Vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindas gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis (2012-06-12 Kauno miesto apygardos teismo nutartis civilinėje byloje 2S-1452-153/2012). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

5Pareiškėjas prašo sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0017/11/0303, kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikė teismui skundų dėl antstolio veiksmų kopijas, Lietuvos pašto kvitą, patvirtinantį, jog skundai dėl antstolio veiksmų 2013-03-04 išsiųsti antstolei V. Vėliuvienei, pavaduojančią antstolį A. Zenkevičių. Iš skundų turinio matyti, kad antstolės V. V. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0017/11/00303, dėl skolos išieškojimo iš skolininko R. K.. Pareiškėjas nurodo, kad nesutinka su antstolės V. V. 2012-01-04, 2013-02-28 priimtais patvarkymais dėl skolos išieškojimo bei su antstolės V. V. paskaičiuotų vykdymo išlaidų dydžiu. Pareiškėjas (skolininkas) R. K. kreipėsi su skundais į antstolę V. V., pavaduojančią antstolį A. Zenkevičių, iki skundų išnagrinėjimo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0017/11/0303.

6Susipažinus su pareiškėjo prašymu, matyti, jog pareiškėjas savo argumentams pagrįsti nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.), todėl teismas negali patikrinti tokių argumentų pagrįstumo, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aplinkybės (klausimui išspręsti skirtos tik 3 darbo dienos) lemia, kad šioje stadijoje klausimas sprendžiamas dažnai remiantis išimtinai pareiškėjo nurodytais argumentais ir juos pagrindžiančiais įrodymais. Teismo nuomone, pareiškėjas nepagrindė būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė jokių faktinių aplinkybių, dėl kurių būtina stabdyti vykdymo veiksmus byloje.

7Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad pagal skunde dėl antstolio veiksmų išdėstytus argumentus nėra būtinumo taikyti prašomų laikinųjų apsaugos priemonių iki skundo išsprendimo, todėl pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

9pareiškėjo R. K. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0017/11/00303, netenkinti.

10Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai