Byla 2S-1452-153/2012
Dėl antstolio M. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo bankrutuojanti individuali įmonė J. D. turgus „Marmantas“

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. D. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties, kuria atsisakyta sustabdyti vykdymo veiksmus civilinėje byloje Nr. 2-5957-329/2012 pagal pareiškėjos J. D. skundą dėl antstolio M. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo bankrutuojanti individuali įmonė J. D. turgus „Marmantas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja J. D. skundu dėl antstolio veiksmų prašė teismo įpareigoti antstolį M. P. kreiptis į teismą, dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-19 sprendimo vykdymo išaiškinimo. Pareiškėja prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti teismo sprendimo vykdymą antstolio M. P. vykdomojoje byloje Nr. 0123/11/01633.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi atmetė pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - teismo sprendimo vykdymo vykdomojoje byloje Nr. 0123/11/01633 sustabdymo.

6Teismas nurodė, kad pagal CPK 510 str. 3 d. teismas turi teisę, pripažinęs reikalinga, sustabdyti vykdymo veiksmus, tačiau vykdymo veiksmų sustabdymas yra išimtinio pobūdžio laikinoji apsaugos priemonė. Vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindas gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Teismo nuomone, pareiškėja nepagrindė būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti teismo sprendimo vykdymą. Teismas konstatavo, kad vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje yra atliekami įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo remiantis buvo išduotas vykdomasis raštas, pagrindu, vykdant teismo sprendimą yra laikomasi vykdymo veiksmus reglamentuojančių teisės normų, todėl pagal skunde dėl antstolio veiksmų išdėstytus argumentus nėra būtinumo taikyti prašomų laikinųjų apsaugos priemonių iki skundo išsprendimo, kadangi be pagrindo sustabdžius teismo sprendimo vykdymą, gali būti neproporcingai pažeisti išieškotojo interesai.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėja J. D. prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-03-08 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti pareiškėjos prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą prašė nagrinėti žodinio proceso tvarka. Prašė prijungti pateiktus rašytinius įrodymus ir nagrinėti juos kartu su skundu. Atskirajame skunde nurodė tokius motyvus:

91. Teismas nepagrįstai klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių neskyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka, todėl pareiškėja negalėjo paaiškinti realių aplinkybių, pateikti prašymų;

102. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje, todėl analogiško prašymo atmetimas nėra kliūtis tuo pagrindu tokias priemones atsisakyti taikyti, svarbu, kad tam būtų sąlygos, numatytos CPK 144 str. l d.;

113. Antstolis, remdamasis nelogišku Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu dėl iškeldinimo, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-2135-221/2011, atliko neteisėtus veiksmus 2011-12-16, 2012-02-01 ir 20112-02-09. Neteisėtai įsibrovė į pareiškėjos privačių namų valdomą gyvenamąją teritoriją ( - ) , kurioje pareiškėja ir jos vaikai M. ir M. D. yra deklaravę gyvenamąją vietą, ir kur pareiškėja vykdė individualią veiklą eksploatuodama savo privatų turtą, ir neteisėtai vykdė iškeldinimo procedūrą, pavogė pareiškėjos ir jos klientų turtą, dokumentus ir kitus namų apyvokos daiktus. Antstolio veiksmais buvo pažeistos ir trečiųjų asmenų teisės, išvaryti pareiškėjos klientai iš gyvenamosios teritorijos ir ūkio pastatų, kuriuose jie vykdė savo komercinę veiklą. Antstolio veiksmai buvo nukreipti sužlugdyti pareiškėjos verslą ir neteisėtai užvaldyti jos įmonei nepriklausantį penkių milijonų rinkos vertės pareiškėjos turtą;

124. Teismo nutarties pagrįstumu ir neteisėtumu verčia abejoti aplinkybė dėl pirmosios instancijos teismo teisėjos V. Šeškuvienės šališkumo, neobjektyvumo ir nepriklausomumo.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens bankrutuojančios IĮ J. D. turgus „Marmantas“ administratorius UAB „Baklis“ prašė pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-03-08 nutartį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsikirsdamas į atskirojo skundo argumentus, suinteresuoto asmens administratorius nurodė, kad žemės sklypai, esantys ( - ) nuosavybės teise priklauso valstybei, o statiniai esantys minėtuose sklypuose priklauso bankrutuojančiai IĮ J. D. turgus „Marmantas“ ir kitiems savininkams. Apeliantės ir jos vaikų gyvenamosios vietos deklaracija adresu ( - ) yra panaikinta. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir stabdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą nėra jokio teisinio pagrindo, kadangi sprendimas yra įvykdytas – apeliantė ir jos daiktai yra iškeldinti.

14Kitų suinteresuotų asmenų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą, ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

18CPK 336 straipsnis numato, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliantė prašė atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog skundą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Dėl šios priežasties apelianto prašymas nagrinėti skundą žodinio proceso tvarka yra netenkintinas.

19Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Iš apeliantės pateiktų apeliacinės instancijos teismui dokumentų matyti, kad apeliantė pakartotinai prideda dokumentus, kuriuos buvo pateikusi pirmosios instancijos teismui su 2012-04-27 prašymu atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo už atskirąjį skundą (b.l. 47-50) ir kuriuos teismas grąžino apeliantei 2012-05-02 nutartimi (b.l.63-64). Apeliantė pridėjo pirmosios instancijos teismo 2012-05-02 nutarties kopiją bei tuos pačius dokumentus, kurie išvardinti 2012-05-02 nutartyje: 1994 m. gegužės mėn. pažymą Nr. 58; 1994-11-22 potvarkį; Gyvenamųjų teritorijų žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo pažymas; 2010-08-24 žemės sklypo kadastro duomenis; 1999-05-24 pastatų techninio inventorizavimo darbų aktą; 1994-03-08 sutartį; Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą; 2008-12-23 raštą; J. D. pareiškimą UAB „Baklis“; 2011-11-10 Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą c. b. Nr. 2-2135-221/2011; 2011-12-16 iškeldinimo aktą; 2011-12-16 iškeldinimo protokolą; 2011-12-16 turto aprašą; 2012-01-31 Lietuvos antstolių rūmų atsakymą į skundą dėl antstolio veiksmų; 2011-12-22 pareiškimą Kauno VPK; 2012-03-09 atsakymą; 2011-12-27 atsakymą; 2012-01-04 skundą dėl antstolio veiksmų; 2011-06-18 apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. 2-2135-221/2012; 2003-01-21 pažymėjimą apie turto arešto aktų įregistravimą; 2002-03-06 pastato dalių apskaičiavimo projektą; 2004-12-16 raštą; 2007-11-13 turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktą; Kauno apygardos administracinio teismo 2010-12-14 nutartį; mokėjimų kvitus; 1994-09-07, 1996-01-22, 1995-09-29 sklypo kainos paskaičiavimus; 2003-10-08, 2008-01-10, 2008-06-20 VĮ Registrų centras Kauno filialo raštus; kadastro žemėlapio ištrauką; 2012-01-24 Lietuvos apeliacinio teismo raštą). Apeliantė taip pat pridėjo 2012-05-14 pareiškimo Nr.X8877, 2012-05-09 pareiškimo dėl teisėjos V. Šeškuvienės nušalinimo, 2012-03-08 registruoto voko; Kauno miesto apylinkės teismo 2012-05-10 rašto Nr.187 ir 2011-05-10 nutarties kopijas, 2011-12-20 antstolio V. Z. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo kopiją; 2010-05-20 pažymos apie asmens duomenis Nr. (29) 3V-1349 kopiją; 2012-03-09 G. G. rašo kopiją; 2012-02-15 G. G. paaiškinimo bankroto byloje Nr.B2-545-254/2011 kopiją; 2012-02-13 antstolio M. P. paaiškinimo Kauno apygardos teismui kopiją; 2011-12-16 antstolio M. P. paaiškinimo Santakos PK kopiją.

20Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad dalis aukščiau paminėtų apeliantės pateiktų rašytinių įrodymų – teismo bei antstolio procesiniai dokumentai - yra byloje ir pridėtoje vykdomojoje byloje Nr. 0123/11/01633, apeliantė turėjo galimybę aukščiau išvardintus rašytinius įrodymus pateikti pirmosios instancijos teismui iki prašymo dėl antstolio vykdymo veiksmų sustabdymo išnagrinėjimo. Pridedami dokumentai surašyti iki skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo, pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti apeliantės rašytinius įrodymus nėra, todėl apeliantės pateikti rašytiniai įrodymai nelaikytini naujais. Rašytinius įrodymus priimti atsisakytina ir rašytiniai įrodymai grąžintini apeliantei (CPK 314 str.).

21Pagal CPK 510 straipsnio 3 dalį, skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Tokia teismo teisė nėra absoliuti, kadangi įstatymu yra įtvirtintas teismo procesinio sprendimo vykdymo privalomumas (CPK 18 str.). Apeliacinės instancijos teismas laiko nepagrįstu atskirojo skundo argumentą, jog klausimas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo turėjo būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Įstatymas nenumato klausimo dėl vykdymo veiksmų žodinio nagrinėjimo (CPK 510 str. 3 d.).

22Iš pridėtos vykdomosios bylos Nr. 0123/11/01633 ir bylos medžiagos matyti, kad antstolis M. P. vykdė Kauno miesto apylinkės teismo 2011-11-10 vykdomąjį raštą, išduotą išieškotojui bankrutuojančiai IĮ J. D. turgus „Marmantas“ Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-19 sprendimo pagrindu dėl atsakovų J. D., M. D. ir M. D. iškeldinimo su visa manta nesuteikiant kito gyvenamo ploto iš bankrutuojančiai IĮ J. D. turgus „Marmantas“ nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Kaune Prūsų g. 4. Apeliantė atskiruoju skundu skundžia antstolio M. P. veiksmus (neveikimą), kuriuo antstolis atsisakė tenkinti apeliantės prašymą kreiptis į teismą, kad būtų išaiškinta kaip turėtų būti antstolio vykdomas Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-19 sprendimas. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0123/11/01633 (vykd. b.l. 27) esančio Iškeldinimo akto matyti, kad apeliantės, M. D. bei M. D. priverstinis iškeldinimas iš negyvenamųjų patalpų ( - ) antstolio yra baigtas 2011-12-16 ir patalpos perduotos IĮ J. D. turgus „Marmantas“ administratoriui. Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-19 sprendimas yra įvykdytas. Apeliantės skundas dėl antstolio veiksmų Kauno miesto apylinkės teisme gautas 2012-03-05. Antstolio vykdymo veiksmai, susiję su apeliantės iškeldinimu, yra baigti dar iki apeliantės skundo dėl antstolio veiksmų padavimo. Neįmanoma sustabdyti to, kas jau yra įvykę arba nebevyksta, todėl reikalavimas sustabdyti antstolio veiksmus, kurie jau yra įvykdyti, neturi prasmės ir negali būti vykdomas.

23Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas procesinio teisinio pobūdžio klausimas – dėl nutarties, kuria atmestas apeliantės prašymas sustabdyti vykdymo veiksmus, teisėtumo ir pagrįstumo. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-26 nutartimi pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų yra atmestas. Kiti apeliantės atskirajame skunde nurodyti argumentai, kuriais ji grindžia skundžiamos nutarties neteisėtumą, nėra susiję neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo. Apeliantė atskirajame skunde keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo teisėjos šališkumo nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir turi būti sprendžiamas CPK 69 straipsnio nustatyta tvarka.

24Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2012-03-08 nutartis paliktina nepakeista. Suinteresuoto asmens bankrutuojančios IĮ J. D. turgus „Marmantas“ administratoriaus prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas, kadangi suinteresuotas asmuo nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių apie jo patirtas bylinėjimosi išlaidas nagrinėjant apeliantės atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teisme (CPK 178 str.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.,

Nutarė

26atsisakyti priimti pareiškėjos J. D. pateiktus rašytinius įrodymus ir grąžinti rašytinius įrodymus pareiškėjai;

27pareiškėjos J. D. atskirojo skundo netenkinti, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą;

28netenkinti suinteresuoto asmens bankrutuojančios individualios įmonės J. D. turgus „Marmantas“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja J. D. skundu dėl antstolio veiksmų prašė teismo įpareigoti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi atmetė... 6. Teismas nurodė, kad pagal CPK 510 str. 3 d. teismas turi teisę, pripažinęs... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu pareiškėja J. D. prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės... 9. 1. Teismas nepagrįstai klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių neskyrė... 10. 2. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio... 11. 3. Antstolis, remdamasis nelogišku Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu... 12. 4. Teismo nutarties pagrįstumu ir neteisėtumu verčia abejoti aplinkybė dėl... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens bankrutuojančios IĮ... 14. Kitų suinteresuotų asmenų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 18. CPK 336 straipsnis numato, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį... 19. Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako... 20. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad dalis aukščiau paminėtų... 21. Pagal CPK 510 straipsnio 3 dalį, skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų... 22. Iš pridėtos vykdomosios bylos Nr. 0123/11/01633 ir bylos medžiagos matyti,... 23. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas procesinio teisinio pobūdžio klausimas... 24. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.,... 26. atsisakyti priimti pareiškėjos J. D. pateiktus rašytinius įrodymus ir... 27. pareiškėjos J. D. atskirojo skundo netenkinti, Kauno miesto apylinkės teismo... 28. netenkinti suinteresuoto asmens bankrutuojančios individualios įmonės J. D....